The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Idee Magazine
Editie: Oktober 2021
Waasland
Cover: Carpa Fashion

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dbi, 2021-10-11 09:57:39

IDEE MAGAZINE oktober 2021

Idee Magazine
Editie: Oktober 2021
Waasland
Cover: Carpa Fashion

PURE LIEFDE
VOOR MODE

Bronevepnianegneugewj2neen0eanvab%ikrereilteahkkbnneaoedtuniriazddntaeeeiannnlilgnsg

ONLINE-boeken mogelijk !!
www.zachtontharen.be - [email protected]

+32 468 217 225

IDEEMAGAZINE 2 WAASLAND

EDITORIAAL

Ilse De Bruycker
Hoofdredactrice

Wat een prille, druilerige herfst beloofde te worden, bleek uiteindelijk een heerlijk nazomertje te zijn. Die lezers die
onze adviezen ter harte genomen hebben, konden nog ten volle van het zonnetje genieten op hun terras of in de tuin.

Maar het is nog niet te laat!

Verleng de zomer !

Waar staat er geschreven dat het heet moet zijn om te genieten van de bui- Krijg het meest optimale rendement van je voorjaarse inspanningen en ver-
tenlucht? Waarom kiezen we bij de eerste grijze bewolking meteen voor de leng de zomer met enkele maanden. Zolang de weergoden ons gunstig
binnenruimte? De nieuwe trend zijn de herfst- en winterbarbecues. Heerlijk gezind zijn en we het droog houden, kunnen we gerust blijven genieten van
grillen en chillen in de buitenlucht. We trekken eventueel een trui of jas aan, de buitenlucht. Mocht het weer dan toch tegenslaan, kan je nog steeds met
en genieten vervolgens ten volle van alle activiteiten die we normaal gezien je gezelschap naar binnen gaan en genieten van je pas vernieuwde interieur !
met de zomer associëren. Veel leesplezier en tot een volgend IDEE !

Wellness 4 Cover
5
Thermen Katara blaast 10 kaarsjes uit 6 Carpa fahion
9
Dieet 13 Aan dit nummer werkten mee :
14
Gepersonaliseerd afslanken op basis van jouw genetica 15 Distributie :
16 Het Laatste nieuws
Tuinen 17
18 Druk & afwerking :
Tuinplanning en plantenkeuze 19 Graphius (Oostakker)
22
Culinair 23 Cartoons :
25 Alex De Carne
De Keizerskroon…geniet naar eigen behoefte 27
Vormgeving & fotografie :
Luchtgommen www.fd-media.com

Een nieuwe look met luchtgommen Eindredactie : Volgende editie: Vlaamse Ardennen
Ilse De Bruycker Maandag 8 november 2021
De vakman
Er mag uit deze uitgave niets worden
Platte daken met EPDM en badkamerrenovatie gereproduceerd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uw gevel
Vind ons leuk op Facebook
Uw gevel, ons vakmanschap www.facebook.com/ideedbi

Lekdetectie www.idee-magazine.be

Expert in lekdetectie DBI - Publicity/Advertising IdeeMagazine
WIEDAUWKAAI 50 - 9000 GENT
Airco
Tel.: 09-324 51 40 - 0496 62 55 98
Gezond binnenklimaat
Fax 09-324 51 70 - E-mail: [email protected]
Metaal

Maatwerk in metaal

Uw tuin

Uw tuin is ons vakwerk

Staalbouw

Woningen en industriebouw in staal

Dakwerken

Expertise in dakwerken

Danneels

Een tweede leven voor jouw eigendom

Drukkerij

We make your print work

3 OKTOBER 2021

IDEEMAGAZINE 4 WAASLAND

DIEET

Een voedingsplan dat echt bij jou past. Welke voeding zet jij sneller om in lichaamsvet?
Vanaf nu kan je bij Delphine Robbrecht van “Diet Center Gent” terecht
voor een voedingsplan op basis van jouw DNA.

Diet Center en Biometriq:

GEPERSONALISEERD AFSLANKEN OP BASIS VAN JOUW GENETICA

WHAT’S IN A NAME? Uit de analyse halen we:
Via een speekseltest wordt in het labo je DNA profiel bepaald. Jouw 20.000 • of we focussen op vet of koolhydraatmetabolisme
genen bepalen namelijk hoe je lichaam is opgebouwd en hoe het omgaat
met voeding, beweging en levensstijlfactoren. • of intermittent fasten in jouw geval zinvol is

HOE GAAT HET PRAKTISCH IN ZIJN WERK: • of er risico is op bepaalde vitaminetekorten
DNA staal • hoe het zit met je cafeïnegevoeligheid
Op basis van een speekseltest kunnen we snel en pijnloos jouw DNA • en nog veel meer ..
staal afnemen voor verder onderzoek.
Registratie
Bij de registratie van je DNA straal brengen we jouw unieke levensstijl in
kaart. Jouw labo analyse is zo extra persoonlijk.
Labo Analyse
In een medisch laboratorium wordt jouw DNA staal aan de hand van de
laatste technologie onderzocht.
Consult
Tijdens het consult help ik jouw inzichten uit het afslankrapport om te
zetten in doelgerichte acties.

Diet Center Gent PROMO

Diëtiste Delphine Robbrecht Na 6 w6ewkeeenknbekenlnadajeer tvpooaxok-ralhifceshtltaennrakjeapnalarenne:rgieker

Laat u professioneel en individueel begeleiden 1 2opcwsotea4kmreAton-nCplsT2iltneIrsteiDEuuceoptseaVtsfps-llepAltlleep2ianhvHNmbtpeaiwijenirel4dekciotesnoskatirkOptteteneleoiwalaninseKennbotskuviTeptbgecielkntvOhe1rnpeeftvoermo2wrnBtijltcoobg5eavEovnhdlcsotaeRmauoetit3dng@arcnuevd2Ttr:svrhnega€0Ouio-tnaoetlwTte2lta:e3vmuv1nnow2rog5a6eoer0ik0njlNo.ecue1OniopwuVaamrvffEkosbelMou€uuiBztwmeE5Roe0mn5e!nt
om uw gedroomd gewicht te bereiken.

Delphine Robbrecht is een ervaren diëtiste met
meer dan 20 jaar een praktijk.
Al meer dan 15 jaar gespecialiseerd
in keto en proteinendieet

De Pintelaan 207 - 9000 Gent

09 225 35 51

/dietcentergentdelphinerobbrecht

5 OKTOBER 2021

TUINEN

De tuinen van tegenwoordig zijn noodgedwongen kleiner, door de krimpende bouwpercelen, maar ook een stuk
functioneler. Dit betekent dat we op een kleinere oppervlakte meer willen doen. Om die verschillende functies met

elkaar in harmonie te brengen, moeten ze goed overdacht en gepland worden.

Tuinplanning en plantenkeuze

M&F Tuinen

Maak daarom al lang voordat je nog maar aan de tuinaanleg denkt een lijstje wensen en maak uiteindelijk een keuze van wat je weerhoudt uit de wen-
met je wensen (terras, zandbak voor de kinderen, kruidenhoek, een zwem- senlijst. Wanneer de investering voor sommige van je wensen te hoog ligt,
bad of spa,… ) en rangschik ze in orde van belangrijkheid. Durf ook de be- neem dan de nodige voorzorgen om ze later eenvoudig te installeren. Pro-
schikbare technieken te gebruiken. Vraag vervolgens naar prijzen voor al die beer vervolgens al de aspecten die je weerhouden hebt in de beschikbare

VUILE GEVEL? DAK LATEN ONTMOSSEN Verdi Clean

• Stoomreinigen KIES VOOR VERDICLEAN? Verdi Clean reinigt en
• Zandstralen beschermt uw gevel, terras,
• Nevelstralen • Dakontmossing parking & oprit met stoom en
• Torbostralen • Dakcoating plaatsen
• Chemisch reinigen • Anti-mos onderhoud renoveert alle gevels.
• Plaatsen hydrofuge
Laat uw woning, kantoor of
IDEEMAGAZINE winkel schitteren voor uw

gasten en klanten

CONTACTEER ONS

Kluizenhof 2,
9170 Sint-Gillis-Waas
+32 (0)483.06.96.70
www.verdiclean.be
[email protected]

6 WAASLAND

oppervlakte in te passen. Om tot een goede en evenwichtige tuin te komen,
moeten deze elementen in elkaar vallen als de stukjes van een puzzel.

Een tuinarchitect kan hier een goede hulp zijn. Hij of zij heeft de nodige
ervaring in de materie. Zeker bij de plantenkeuze kan een tuinarchitect
van goudwaarde zijn. Houd bij het inpassen ook de multifunctionaliteit
van de tuin in het achterhoofd. De oprit moet zich niet beperken tot die
rol alleen. Een deel ervan kan ook als terras dienst doen. Dit kan bijvoor-
beeld door een ander bestratingsmateriaal, een andere kleur in het
materiaal te gebruiken of zelfs er een afdak over te plaatsen. Zo heb je
niet alleen een overdekt terras, maar ook een carport. Die denkoefening
kun je op verschillende vlakken toepassen.

De planning van de tuin begint eigenlijk al het bij het ontwerp van de
woning. De plaats en de manier waarop je de woning inplant, kan
gevolgen hebben voor het uitzicht en de mogelijkheden van de tuin. Houd
hier rekening mee bij het woningontwerp. Wanneer je niet zeker bent van
je stuk, kan je al te rade gaan bij een tuinarchitect met het ontwerp van je
woning. Hij of zij kan zinvolle tips geven. Het kan nooit kwaad wacht-
leidingen - voor bijvoorbeeld de geplande tuinspa of beregeningsinstalla-
tie - te voorzien tijdens de bouwwerken. Duid die goed aan op een plan,
zo weet je achteraf precies waar je moet graven.

De voornaamste uitgangspunten voor de plantenkeuze zijn het concept
van de woning en de tuin, het grondtype, de schaduw- en zonzijde van de
tuin, een vochtige of droge ondergrond, het evenwicht tussen de groen-
blijvende en bladverliezende planten en je persoonlijke smaak. Niet alleen
het concept van de woning, ook dat van de tuin, zal een rol spelen. Zo
plaats je in de buurt van tuinpaden best geen woekerende planten. De
plantenkeuze in de buurt van een terras is een beetje smaak gebonden.
Houd je als gebruiker van een gesloten terras, dan kies je voor hoge plan-
ten en omgekeerd.

In de buurt van een zwembad plaats je best geen bladverliezende planten
of planten die behandeld dienen te worden met bestrijdingsmiddelen. In
vochtige hoeken tot slot gedijen oeverplanten het best. Een andere in-
vloed factor is het grondtype. De ene plant houdt van een zanderige
bodem, een andere verkiest een leemgrond. Zo verkiezen naald- en den-
nenbomen een zandgrond, en loofbomen eerder een leemgrond. Sommi-
gen – zoals taxus en buxus - teren overal. Met de nodige bodemverbete-
ring is het wel haalbaar om planten in een ander dan voor hen bestemd
grondtype te plaatsen. Alleen vocht kan een grote spelbreker zijn. Plaats
daarom nooit taxus in vochtige grond.

• ALGEMENE TUINAANLEG

• TERRASAANLEG

• PLEINEN

• BESTRATING

• KLINKERS

• NATUURSTEEN

•• AGLRGAESMZEONDEETNUINAANLEG • NATUURSTEEN
•• TKEURNRASSTAGARNALSEG • GRASZODEN
• KUNSTGRAS
••PGLREOINFENONDERHOUD

••BPEASRTTRICAUTLIINERGEN & BEDRIJVEN• GROF ONDERHOUD

• KLINKERS • PARTICULIEREN & BEDRIJVEN

CCoonnttaacctteeeerr oonnss nnuu vvoooorr eeeenn aaffsspprraaaakk eenn eeeenn GGRRAATTIISS PPRRIIJJSSOOFFFFEERRTTEE

Bunderstraat 11 MTeali0l:[email protected]

Sint-Gillis-Waas GSM 0475 70 60 20

Foto: Eljosi NIEUWE SITE www.eljosi.be

7 OKTOBER 2021

IDEEMAGAZINE 8 WAASLAND

CULINAIR

Het is heel belangrijk om te weten hoe je een goed restaurant moet uit kiezen als je een echt voedingsliefhebber
bent. Denk je de hele dag aan eten, dan is het belangrijk dat je gaat kijken welke restaurants jou het meeste
aanspreken.

De Keizerskroon…
geniet naar eigen behoefte

Idee geeft u een aantal tips mee. Eerst en vooral zijn er een aantal aspecten kosten, dan ga je voor een veel sterren restaurant. Het gaat dan vaak meer
waar je op kunt letten bij het kiezen van een leuk restaurant. Deze hebben over het goede eten, dan over een leuk restaurant. De ster(ren) restaurants
we voor u even op een rijtje gezet en op deze manier kan jij straks een leuk kun je op het internet vinden. Ook de bevindingen van de bezoekers vind je
restaurant kiezen om samen lekker te gaan eten. Som kom je per toeval een er. Idee koos voor dit nummer een verrassend restaurant voor u uit. De
restaurant tegen. Keizerskroon is gelegen in Sint-Niklaas. U kunt hier terecht voor het beste
Je bent als voorbeeld bezig met het organiseren van een fietstocht en zoekt wat de wereldkeuken te bieden heeft, en dit steeds voor een vaste prijs. In
een gezellig restaurant als stopplaats. Zo komt in één keer een grote groep dit gloednieuwe, ruim en modern ingerichte all-in restaurant vindt elk zijn
mensen te weten waar het leuk is om wat te eten en te drinken. smaak en kan u er onbeperkt genieten. U kunt volop genieten met 2
Achteraf kunnen ze hun bevindingen uiten op het internet. In geval van een formules op verschillende tijdstippen. Het lunchbuffet voorziet in de essen-
verenigingsuitstapje is het van belang, dat het restaurant kindvriendelijk is. Je tiële gerechten voor een feestelijk middagbuffet, terwijl er bij de wereld-
kunt natuurlijk ook zelf achter de computer gaan zitten en op zoek gaan naar keuken enkel exclusieve extra’s te verkrijgen zijn.
een tof restaurantje. ‘s Avonds, in het weekend en tijdens feestdagen zijn alle buffetten geopend.
De meeste restaurants geven uitgebreide informatie over wat er allemaal Je kunt er een wijde variëteit gerechten proeven. Verse ingrediënten en chefs
mogelijk is. Als je kiest om met een groep te gaan, dan zal het restaurant over die meester zijn in hun vak garanderen een heerlijk diner.
voldoende accommodatie moeten beschikken. Ga je gezellig met een paar De lunch gaat uit van hetzelfde principe maar er zijn iets minder buffetten
personen, dan is de grootte minder belangrijk. Als je u kinderen mee neemt, geopend. Iedereen heeft uiteraard zijn eigen favoriete gerechten maar we
kies dan voor een restaurant waar ze zich goed kunnen vermaken en het raden aan kleine porties te eten zodat je zoveel mogelijk gerechten kan
eten en drinken past bij de kinderen. Een goed restaurant moet op de eerste proeven. Je kunt eventueel u vrienden, familie of collega’s verrassen met een
plaats proper zijn. Het personeel moet oprecht vriendelijk zijn, één keer cadeaubon van de Keizerskroon. U kiest zelf het bedrag of formule. Dit is
vragen of het eten smaakt is voldoende en niet elke keer als ze langslopen. ongetwijfeld een leuk cadeau-idee. Vraag ernaar in de zaak of bel hen
De tafels moeten ook op een zodanige wijze staan, dat je er goed omheen voor meer informatie.
kunt lopen zonder anderen aan te stoten. Probeer ook je tafel zelf uit te De Keizerskroon ligt op 200 meter van het station van Sint-Niklaas. Met de
kiezen, ten minste als die niet gereserveerd is. trein bent u er dus gemakkelijk en zonder zorgen.
De beste informatie over een goed restaurant krijg je van mensen die er Met de auto kan u gratis (2u) parkeren, op de dakparking aan het stations-
regelmatig komen. Zij kunnen je een bepaald restaurant adviseren. Natuurlijk plein. ( Boven JBC, ACTION en KREFEL) Toon uw ticket bij hen aan het onthaal.
speelt bij het zoeken naar een goed restaurant mee wat je van plan bent te Aarzel niet verder en contacteer hen met vragen over hun formules, keuken,
gaan zoeken. De restaurants krijgen sterren voor hun kwaliteit. Mag het wat bereikbaarheid en openingsuren.

9 OKTOBER 2021

STREVEN NAAR

PERFECTIE

IDEEMAGAZINE Schildersbedrijf pur sang

P&M INTERIEUR
Doorslaarstraat108 • 9160 Lokeren
www.pm-interieur.be • [email protected]

10 WAASLAND

BRANDS FOR WWW.CARPA-FASHION.BE
MEN & WOMEN
BEKIJK CARPA’S HERFST-WINTERCOLLECTIE
ACCESS VANUIT JE LUIE ZETEL !
ANA ALCAZAR
DUE AMANTI 11 OKTOBER 2021
FARAH FASHION
HEART MIND
HERZEN’S
IBANA
JACOB COHËN
LIU JO ACCESSOIRES
LIU JO BLUE DENIM
LIU JO KNITWEAR
LIU JO SHOES
LIU JO SPORT
LIU JO WHITE LABEL
MARCH 23 SHOES & CLOTHING
MARGITTES
MURIELLE PERROTTI
RAFFAELLO ROSSI
ROCKANDBLUE
7 FOR ALL MANKIND

ALTOBELLO
BAILEYS
DESOTO
DUNO
GIORDANO
JACOB COHËN
MASON’S
MARCH 23 SHOES
PURE WHITE
R2 AMSTERDAM
SAVE THE DUCK
STIJN HELSEN
THOMAS MAINE
TRAMAROSSA

CARPA FASHION

Cesar Meeusstraat 28
9240 ZELE
Tel. 052 45 02 52
[email protected]

Like us

IDEEMAGAZINE 12 WAASLAND

LUCHTGOMMEN VOOR EEN NIEUWE
EN MODERNE LOOK
Wil je u oude trap, binnendeuren of meubels een VAN UW INTERIEUR
nieuwe look geven? Dan is luchtgommen een
Luchtgommen of zandstralen van
handige techniek om oppervlakken te ontdoen van keuken - deuren - meubels
hun oude lagen vernis of verf. trappen - balken

Een nieuwe look met

luchtgommen?

Zo krijgen ze hun originele
uitstraling terug en zijn ze klaar
voor een eventuele nieuwe af-
werkingslaag. Luchtgommen
gebruikt men vooral voor het
reinigen van hout, maar kan
ook perfect toegepast worden
op steen of metaal.
Luchtgommen is een techniek
om oppervlakken terug te
brengen naar hun originele
staat door oude afweringsla-
gen te verwijderen.
Ook wanneer je een oppervlak
bijvoorbeeld een nieuwe af-
werkingslaag ( verf, olie, vernis)
wil geven is het aangeraden
om eerst alle oude afwerkings-
lagen te verwijderen. Beginnen
vanaf de basis levert sowieso een mooier en kwalitatiever resultaat op.
Luchtgommen is een manier van fijn stralen waarbij men zachte, afge-
ronde keramische korrels onder zachte druk op het oppervlak straalt.
Waar andere stralingsmethodes een agressieve inslag op het te be-
werken oppervlak veroorzaken, is dat bij luchtgommen niet het geval.
Luchtgommen is een niet-destructieve manier van stralen met
een schurend, gommend effect zonder harde inslag. Zo blijft de onder-
grond onbeschadigd terwijl oude afwerkingslagen toch verwijderd
worden en het oppervlak terug zijn oorspronkelijke uitstraling krijgt. Een
nabehandeling met een nieuwe afwerkingslaag is daarna perfect
mogelijk.
Luchtgommen maakt het bovendien mogelijk om heel gecontroleerd en
fijn te werken. Ideaal voor fragiele, gedetailleerde oppervlakken met bij-
voorbeeld kleine versieringen.

VOORDELEN VAN LUCHTGOMMEN www.facebook.com/stralendwerk
� Snelle techniek: Luchtgommen kan sneller en efficiënter in vergelijking
www.stralendwerk.be Kluizenhof 2
met andere technieken. Tel: +32 (0) 478 45 11 23 9170 Sint-Gillis-Waas
� Niet agressief: Schurend, gommend effect zonder inslag. Ondnr: BE 0829.839.354
� Gecontroleerd en nauwkeurig: Door een conische straalkop van max. E-mail: [email protected]

6mm kan heel fijn en nauwkeurig gewerkt worden. Luchtgommen is
dan ook heel geschikt voor gedetailleerde oppervlakken met bijvoor-
beeld kleine versieringen.
� Ecologisch: Er zijn geen chemische producten nodig.
� Toepasbaar op verschillende materialen: Mogelijk op hout, metaal en
steen.
� Nabehandeling is direct mogelijk: Na het luchtgommen kan het be-
handelde oppervlak onmiddellijk van een nieuwe afwerkingslaag
voorzien worden.

Wil u meer informatie over luchtgommen of zandstralen? Dan bent u bij
de firma STRALEND WERK op het juiste adres.

13 OKTOBER 2021

DE VAKMAN

EPDM (Etheen Propeen Dieen Monomeer) is synthetisch rubber. De polymeren die in het rubber zijn verwerkt
zorgen voor de soepel- en stevigheid van het rubber.

Het bouwen van platte daken met EPDM

Daar EPDM sterk, onderhoudsvrij en uv-bestendig is, is het uitermate ge-
schikt als dakbedekking. Een ander groot voordeel van EPDM is dat het be-
stand is tegen wortelgroei waardoor het de ideale partner is voor een
groendak.
Onder de verschillende EPDM's gebruiken wij de beste die op de markt
voorhanden is met een te verwachten levensduur van 60 jaar. Het grote
voordeel van EPDM is dat het in één stuk wordt aangebracht. Er zijn geen
verschillende lagen, waardoor er geen naden zijn en de kans op lekken ui-
terst minimaal is. EPDM heeft een grote "ponsweerstand".
Het materiaal is en blijft dus zeer flexibel en elastisch en lijdt niet aan de
inwerkende kracht van zonlicht, waardoor er mede door de elasticiteit geen
barsten kunnen ontstaan.

Meer info: https://www.compactcleancv.be/
Bron foto: Compact Clean

Uitgekeken op jouw badkamer? Dan is het hoog tijd om de badkamer te renoveren.
Hoe en waarmee rekening houden?

Badkamerrenovatie

Volg dit stappenplan en de badkamerrenovatie wordt kinderspel. Bij het renoveren van de badkamer
ga je best niet over één nacht ijs. Het is immers de bedoeling dat je na de badkamerrenovatie zo’n 10
tot 15 jaar niets meer moet veranderen. Daarbij kunnen de kosten oplopen als je niet oplet. Ga daar-
om stapsgewijs te werk.

Een goede voorbereiding bij een badkamerrenovatie is essentieel. Voor je begint aan de verbouwing
moet je rekening houden met volgende punten.
Wilt u een bad of en douche? Naarmate je ouder wordt is een inloopdouche aan te raden.
Heb je een groot gezin? Overweeg dan meerdere lavabo’s.

Naast de prijs van de nieuwe badkamermeubels, de kranen, andere accessoires en verlichting moet
je ook met andere zaken rekening houden in je budgetbepaling: het sloopwerk, de afvoer van het
puin, het pleisterwerk, de betegeling, de montage, de ventilatie en het kitwerk.

Bron foto: CDW Vloer- en tegelwerken

ALLE DAK- EN GEVELWERKEN

dakwerken (spec.platte daken rubber + 60 jaar) • erkend pro Velux • dakgoten • isolatiewerken • alg.renovatiewerken
Alle gevelwerken • terras-,balkon- betonrenovatie • kelderdichting • schouwen

elastische voegwerken • anti-vochtbehandeling • herstellingen en karweien van kelder tot dak • onderhoud gebouwen

werken onder garantie - gereg. aannemer klasse1

COMPACT CLEAN

Nijven 59B • 2890 Oppuurs - St.-Amands • Tel. 0475 70 59 41• e-mail: [email protected]

IDEEMAGAZINE 14 WAASLAND

UW GEVEL

Met zijn jarenlange ervaring in de sector staat
zaakvoerder Philippe De Clercq samen met zijn
vakkundig team garant voor een uiterst professionele

uitvoering van uw gevelwerken.

Uw gevel, ons vakmanschap

EXPERTISE BIJ NIEUWBOUW * Tegelwerken
EN RENOVATIE * Terrassen - opritten
Of het nu gaat om een nieuwe * Totaalrenovatie badkamer
verflaag of de bepleistering * Sanitair CV
van uw nieuwbouwwoning of
Bron foto’s: Renotek bedrijfsgebouw, Renotek uit Moerhofstraat 32 e-mail: [email protected]
Lokeren biedt u de beste 9180 Moerbeke-Waas BTW BE0668 458 375
kwaliteit aan de scherpste GSM 0477/05 25 82
prijzen.

Samen met u gaan zij op zoek naar de geschikte oplossing voor uw gebouw.
Vooraf krijgt u een gedetailleerde kostenraming zodat u perfect weet waar
u aan toe bent en niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Uw
gevel is onze trots! Hun vakmannen hebben jarenlange ervaring en garan-
deren de perfecte uitvoering van uw pleister- en renovatiewerken.
Meer info: www.renotek.be

Bij Yvan Podevyn vindt u de perfecte partner voor al uw Philippe De Clercq
schrijnwerk. Niet alleen uw interieurafwerking en -
inrichting realiseert hij met veel passie en plezier, ook
voor het plaatsen van kozijnen, ramen en deuren in

Lokeren en omgeving kunt u bij hem terecht.En dat zowel
voor nieuwbouw als voor kleine en grote renovaties!

Mooi afgewerkte kozijnen, GSM 0478 25 90 90
ramen en deuren [email protected]
Everslaarstraat 114
TOPKWALITEIT B-9160 Lokeren
Het plaatsen van kozijnen, ramen BE0830 250 813
en deuren in houtschrijnwerk of [email protected]
aluminium is voor Yvan Podevyn
een klus zoals een ander. Hij zet zijn www.renotek.be
jarenlange ervaring graag in om
voor u de beste oplossingen te vin- Podevyn Yvan Albert
den en uw interieur en exterieur
van passend schrijnwerk te [email protected]
voorzien. Een nauwkeurige opme-
ting zorgt ervoor dat u nooit voor Bron foto’s: Podevyn Heb je een lege ruimte in je huis voor je
verrassingen komt te staan en dat alle werken vlot en perfect uitgevoerd ingemaakte kasten of stijlmeubels ?
kunnen worden, inclusief een mooie afwerking. Deze vakman werkt voor-
namelijk met kwaliteitssystemen. Dan ben je aan het goede adres!
ALLE ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN Telefoneren kan naar het nummer
Yvan Podevyn werkt zijn opdrachten altijd af tot in het kleinste detail. Na
plaatsing van uw nieuwe kozijnen, ramen en deuren kunt u dan ook op 0495 32 36 35
deze vakman in schrijnwerken rekenen voor het voorzien van: afkastingen
in hout en kleine pleisterwerken, alle formaten rolluiken, al dan niet geau- Met gratis prijsofferte.
tomatiseerd, handige vliegenramen voor ramen en deuren en zonnewe-
ringen in verschillende formaten en uitvoeringen. P.J.Vranckenstraat 24 - 9160 Lokeren
ANDER BUITENSCHRIJNWERK
Ook wanneer u overweegt om een handige garagepoort of carport te www.interieurinrichting-podevyn.be
plaatsen, op zoek bent naar een nieuw tuinhuis of een overkapping of
pergola wilt integreren in uw tuin weet Yvan Podevyn uit Lokeren wel raad.
In combinatie met het juiste tuinmeubilair is ook uw buitenomgeving bin-
nen de kortste keren tot in detail afgewerkt!
Meer info: www.interieurinrichting-podevyn.be

15 OKTOBER 2021

LEKDETECTIE

Lekdetect is een familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in de sector. Omdat bij hen de klant altijd
op nummer 1 staat, gebruiken ze waar mogelijk niet-invasieve lekdetectietools en -technieken.

Expert in lekdectie

Zo voorkomen ze onnodig breekwerk en extra kosten voor hun klanten. Of
het nu gaat over een opdracht in een particuliere woning, een bedrijf of een
publiek gebouw, snelheid en kwaliteit staan altijd centraal.
Lekdetect, is uw specialist voor het opsporen van een waterlek, regio Gent,
West- en Oost-Vlaanderen en daarbuiten.
Een waterlek komt altijd ongelegen en kan heel wat schade veroorzaken. De
oorsprong van het lek is meestal niet met het blote oog te zien. Wel zal je
plots vochtplekken opmerken of komt de houten vloer bol te staan. Of mis-
schien was je waterrekening abnormaal hoog.
Van zodra je iets opmerkt, is snel reageren de boodschap!
Van zodra zij je oproep hebben ontvangen, schieten zij in actie. Ze pakken
hun high-tech apparatuur en komen ter plaatse. Ze sporen het waterlek op
met niet-invasieve technologie en lossen het probleem op.
Wil je graag ook de herstelwerken laten uitvoeren, dan doen zij dat graag. Ze
zijn gevestigd in Gent en komen ook graag bij je langs in West- of Oost-
Vlaanderen
Na iedere lekdetectie-interventie maken ze een uitgebreid verslag. Dit kan
je gebruiken om verdere stappen te ondernemen. De gemaakte onkosten
kan je indienen bij jouw verzekering. Ook voor het opsporen van gaslekken,
bent u aan het juiste adres.
Lekdetect waterlek opsporen Gent, tot binnenkort!
Meer info: https://www.lekdetect.be/

Bron foto: Lekedetect

LAAT LEKDETECTIE AAN
PROFESSIONALS OVER

BEL GRATIS

0800 18 700

IDEEMAGAZINE 16 WAASLAND

AIRCO

Een slecht binnenklimaat wordt steeds vaker genoemd als oorzaak van allerlei gezondheidsklachten zoals
hoofdpijn, slaapproblemen, huidklachten en aandoeningen aan de longen (astma).

Gezond binnenklimaat

Uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in woningen soms tweemaal zo
ongezond is als de buitenlucht. Aangezien we tegenwoordig meer dan 90%
van de tijd binnen verblijven is het belangrijk om daar eens bij stil te staan.

Voor een gezond en comfortabel binnenklimaat zijn er verschillende zaken
van belang: de temperatuur moet aangenaam zijn, er moet voldoende dag-
licht aanwezig zijn en de luchtkwaliteit moet goed zijn.
En met die luchtkwaliteit is het steeds vaker slecht gesteld. Huizen worden
potdicht geïsoleerd. Goed voor het verlagen van de energierekening, maar
niet altijd voor het binnenklimaat. De ventilatie van woningen laat vaak te
wensen over doordat mensen te weinig luchten, maar ook steeds vaker
door slecht functioneerde ventilatiesystemen.

Om het binnenklimaat te verbeteren moet er gekeken worden naar lucht-
vervuilende bronnen in huis en zal de vervuilde lucht beter moeten worden
afgevoerd. Een airconditioning kan namelijk veel bijdragen aan een aange-
naam en gezond binnenklimaat. Een airco valt eigenlijk bijna niet meer weg
te denken uit uw woon- of leefomgeving. Met een airco kan u koelen zodat
u zich in de warmste tijden toch fris en fit blijft voelen. Maar wist u ook dat
u met behulp van een airco die is voorzien van een warmtepomp uw woon-
een leefruimte op kan warmen? En dit is voordeliger in het gebruik dan de
centrale verwarming! De besparing kan wel oplopen tot 40% van uw
energiekosten.

Kortom, met klimaatbeheersing creëert u uw optimale leefklimaat en wordt
er ook voor gezorgd dat u schone en gezonde lucht inademt, u voelt u direct
creatiever, productiever, gezonder en energieker!

Meer info: https://wwwdbtechniek.be/

Bron foto: DB Techniek

Algemene elektriciteitswerken
Airconditioning

GSM: 0498 562 877

Aragonialaan 17 • 9140 Temse
E-mail: [email protected]

www.dbtechniek.be

17 OKTOBER 2021

METAAL

Lasenco-Melis is ontstaan vanuit een passie voor metaal en heeft meer dan 30 jaar ervaring. LASENCO is Uw
partner voor ferro en non-ferro metalen, plaatbewerking, las-en constructie en allerlei specialiteiten voor de

bouwnijverheid.

Maatwerk in metaal

Dankzij onze jarenlange ervaring leveren wij precisiewerk van topkwaliteit.
Hierbij een overzicht van ons aanbod voor zowel bedrijven als particulieren:

- LAS – EN CONSTRUCTIEWERKEN

- PLAATBEWERKING:
CNC knippen tot 6 mm in RVS, 8mm in ijzer, 10 mm in alu op een lengte
van 4000 mm.CNC plooien met capaciteit tot 170 ton op een lengte van
4000 mm met grote precisie.CNC ponsen tot diam 65, lengte 6000mm -
breedte 1000mm - dikte 5 mm met nauwkeurigheid van 0.2 over het
gehele meetbereik.Centeren van platen tot 1000 mm.

Zagen & borenMetalliseren en/ of poederlakken en in alle mogelijke RAL
kleuren.

Buigen van metalen profielen en rollen van metalen platen op maat.

- UITGEBREID ASSORTIMENT:
aluminium, RVS, messing, stalen profielen en platen (indien nodig ge-
sneden op maat)

- PRODUCTEN VOOR DE BOUWNIJVERHEID
Stootwanden, spatwanden voor keukens, oprijplaten, afwerkingsprofie-
len, lasbochten en toebehoren, roosters, klokroosters, dorpels, etc...

- LASERSNIJDEN

De beste methode voor het snijden van verschillende metalen, namelijk
inox (RVS), aluminium en staal, is lasersnijden, Lasercuts in 2D en in 3D:

Aan de hand van uw technische tekening kunnen wij de afmetingen lase-
ren die u wenst.

De maximale plaatafmeting die wij kunnen lasersnijden bedraagt 3000 x
1500 mm. De metalen die geschikt zijn voor het lasersnijden hebben elk
hun maximale plaatdiktes.

IDEEMAGAZINE 18 WAASLAND

UW TUIN

Thomas tuinen is een bedrijf, waar Thomas zelf het heft
in handen neemt. Je straalt pas, als uw tuin straalt.

Uw tuin is ons
vakwerk

Daarom wil Thomas tuinen u bijstaan in het aanleggen van uw tuin en het
ontplooien van diversen mogelijkheden om uw tuin te laten schitteren.
Misschien heb je al gedacht aan het aanleggen van een visvijver of mis-
schien wil je je terras laten aanleggen of heraanleggen. Dit zijn allemaal
zaken waar Thomas tuinen u kan bijstaan in de regio Waasland. Thomas
kan door zijn bijzondere creativiteit uw tuin omtoveren tot een pracht.

U kan daarbij rekenen op een expertise op het gebied van tuinaanleg, Blindstraat 141 - 9140 Temse
tuinonderhoud, aanleg van terrassen, aanleg van opritten, leggen van Ankerstraat 6B - 9150 Rupelmonde
klinkers, aanleg van vijvers, …
En laat dit slechts enkele mogelijkheden zijn. Zij staan garant voor kwali- GSM.: 0495 877 906
teit en streven perfectie na, zowel voor totaalprojecten als verplantingen
of kleine wijzigingen in uw tuin. Zij ontwerpen zelf uw tuin of kunnen in Email: [email protected]
samenwerking met een tuinarchitect uw projecten verwezenlijken. www.thomastuinen.com
Totaalprojecten van A tot Z zoals omheiningen, draadafsluitingen, houten
omheiningen, betonnen omheiningen, verhardingen zowel voor oprit,
paadjes als terrassen, tegels, klinkers, tropisch hardhout, grasperken,
aanplantingen en tuinhuizen.

Zij verzorgen uw tuin naar uw wensen het hele jaar door. Zowel grote als Kom jij ons team versterken ?
kleine tuinen onderhouden zij met de grootste zorg. Zij staan ook ten allen
tijde klaar om u advies te geven in uw tuinonderhoud. Bij private tuinen is GEZOCHT: TUINARBEIDER
dit vooral het snoeien van bomen, heggen en beplantingen, het onkruid-
vrij houden van uw tuin en maaien van uw gazon. Bij bedrijfsterreinen is Wegens uitbreiding zijn wij dringend op zoek naar
dit vooral snoeien van bomen, heggen en beplantingen, onkruidvrij een extra werkkracht om ons team te versterken.
houden van uw bedrijfsterrein, maaien van grasvelden en verwijderen van
zwerfvuil. Wij zoeken iemand met:
gezonde werklust
Meer info: www.thomastuinen.com rijbewijs B. BE is een pluspunt
Bron tekst en foto’s: Tuinen Thomas ervaring / leergierig

We bieden: een gevarieerde job met een goede
verloning en een tof team om te vervoegen.
Tot snel,
Thomas

19 OKTOBER 2021

IDEEMAGAZINE 20 WAASLAND

21 OKTOBER 2021

STAALBOUW

Straight-Building realiseert alle mogelijke staalbouwwoningen op maat van uw noden en behoeften.

Straight-Building:

WONINGEN EN INDUSTRIEBOUW IN STAAL

Staalbouwwoning in Kalken Staalbouwwoning in Kalken Op onze website en facebook ontdekt u wie we zijn, wat ons drijft en hoe
wij werken. Mogelijk overtuigt u dat om samen een nieuwe wereld in
Staalbouwwoning in Wondelgem staalbouw te ontdekken.

BOUWPROCES

• Opmaken van plannen in eigen studiebureau in
samenspraak met architect en bouwheer.

• Voorbereiding van grondwerken: Funderingen.

• Leveren en plaatsen van de metalen structuur,
verdiepingsvloeren, allerlei prefab bouwelementen en
plaatsen van dakbekleding.

STAALBOUW

• Wij bieden oplossingen voor zowel particuliere woningen
als industriële woningen.

• Een staalskeletwoning laat de bouwheer de nodige vrijheid
voor de invulling van zijn project en van zijn budget, met
beduidend meer ruimte voor eigen werk en fasering.

INDUSTRIEBOUW

• Straight-Building is uw aannemer voor de
industriebouw. Wij staan voor u klaar vanaf het
ontwerp tot de afwerking. In de metaalconstructie
levert Straight-building een sterk staaltje architectuur.

• In ons atelier produceren we trappen, bordessen,
hekken en maatwerk. De realisatie van uw bouwproject
gebeurt in eigen beheer. U mag rekenen op een strakke
timing en een perfecte afwerking.

Staalbouwwoning in Oostkamp

Volg ons op: VOOR ALTIJD KRACHTIG Vaart Rechteroever 243
EINDELOZE MOGELIJKHEDEN 9800 Deinze
IDEEMAGAZINE BUDGETVRIENDELIJK Tel. : 09 391 38 08
[email protected]
22
www.straight-building.be
MEI 2017 IDEEMAGAWZAIANSLEAND7

DAKWERKEN

C.S.D. BVBA werd opgericht in 1991 door Jacky Pieters
en is een bedrijf gespecialiseerd in dakwerken in
Waasmunster en omstreken.

Expertise
in dakwerken

EXPERTISE BIJ NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Zaakvoerder Jacky Pieters heeft zich doorheen de jaren samen met zijn
zonen Didier en Olivier bekwaamd in dakwerken voor nieuwbouw- en re-
novatieprojecten. U kan C.S.D. BVBA inschakelen voor de plaatsing of ver-
nieuwing van hellende daken, platte daken (roofing), zink- en koperwerken
tot gevelbekleding en duurzame dakisolatie. Jacky heeft zelf meer dan 50
jaar ervaring in dakwerken en is een gekende naam in Waasmunster en
omstreken.

DRINGENDE INTERVENTIES
Heeft u een lekkage aan uw dak? Stormschade? Een probleem aan de
dakgoot? Is er een noodinterventie vereist? Ook dan kan u een beroep
doen op C.S.D. BVBA. Jacky, Didier en Olivier komen snel bij u langs om het
probleem te bekijken en in een mum van tijd op te lossen. Bij alle werken
wordt de werf nadien volledig opgekuist en het afval weggevoerd met de
eigen vrachtwagen met container. U kan een beroep doen op C.S.D. BVBA
voor dakwerken in een straal van 15 kilometer rond Waasmunster.

C.S.D. BVBA is een betrouwbare partner voor het plaatsen van hellende of
platte daken, het uitvoeren van kleine herstellingen tot noodinterventies
en het uitwerken van gevelbekleding. Daarnaast kunt u bij Jacky, Didier en
Olivier ook terecht voor de vernieuwing of plaatsing van dakgoten, bakgo-
ten en dakkapellen. Bij de dakgoten heeft u de keuze uit goten in zink, ko-
per of lood. Gaat uw voorkeur uit naar traditionele hanggoten of kiest u
eerder voor bakgoten die aansluiten op de dakstructuur? Welke keuze u
ook maakt, u mag altijd rekenen op de jarenlange expertise van C.S.D. bvba
voor gedetailleerde achtergrondinformatie over de verschillende types.

Bron tekst en foto: CSD bvba

23 OKTOBER 2021

BORINGEN zaagwerken
voor trapgaten,
Bent u op zoek naar een vakman voor betonboringen, deurgaten, ramen,...
slijp- en kapwerken of zaagwerken? Betonboringen
Marc Schollaert Bvba en zijn professioneel team helpt

u graag met een uitstekende oplossing!

Betonboringen
Marc Schollaert

Zij voeren werken uit voor particulieren en bedrijven
en dit in de provincie Oost-Vlaanderen, West-

Vlaanderen, Vlaams Brabant, Antwerpen en Brussel.

BETONBORINGEN slijp- en kapwerken
Het team van Betonboringen Marc Schollaert is gespecialiseerd in be- voor sanitair en cv
tonboringen met een diameter van 18 tot 500 millimeter. De borin-
gen staan in functie van uiteenlopende doeleinden, zoals het plaatsen van betonboringen
inbouwspots, afvoerleidingen, elektrische kabels en airconditioning. voor verlichting, verluchting,
Dankzij hun technische kennis kunnen betonboringen in vloeren (van bo- wasemkappen, doorvoeren,...
ven naar onder), plafonds (van onder naar boven), wanden (horizontaal) en
onder een bepaalde hoek uitgevoerd worden. Zij werken met water-
opvang of stofafzuiging.

BETONBORINGEN VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
Zowel particulieren als bedrijven maken gebruik van dit type dienstver-
lening. Bij particulieren zijn het veelal kleinere betonboringen die snel inge-
pland en uitgevoerd worden. Zo hebben de bewoners geen overlast. Bij
bedrijven die werkzaamheden laten verrichten aan grote panden wordt er
vooraf altijd een plan van aanpak opgesteld alvorens de werkzaamheden
plaatsvinden. De opdrachtgever weet zo precies welke werkzaamheden
er gebeuren en welke werknemers hier eventueel bij betrokken zijn. Vaak
vinden betonboringen plaats in ziekenhuizen of zorgcentra waar altijd
mensen aanwezig zijn. Ook daar is het mogelijk om betonboringen uit te
voeren met een minimale overlast voor de omstanders.

IDEEMAGAZINE Betonboringen Marc Schollaert bvba
Grote Steenweg 102 – 9340 Oordegem
tel zaakvoerder: 0496/25.24.75
tel secretariaat: 0494/08.66.19
e-mail: [email protected]

www.boringenschollaert.be

24 WAASLAND

DANNEELS

DANNEELS KOOPT JOUW GROND OF AFBRAAKPAND

Een tweede leven voor jouw eigendom

Danneels heeft de ambitie om nog veel meer woondromen waar te ma- JOUW EIGENDOM VERKOPEN OF RUILEN?
ken. Daarom zijn wij altijd op zoek naar goedgelegen projectgronden in Benieuwd wat jouw grond of afbraakpand waard is? Contacteer het aan-
Vlaanderen. koopteam van Danneels voor een vrijblijvend gesprek via 050 47 10 10 of
Ben je eigenaar van een bouw- of projectgrond of een afbraakpand? Ben [email protected]
je benieuwd naar de mogelijkheden van jouw eigendom? Of heb je weet
van gronden of afbraakpanden in jouw omgeving? Aarzel zeker niet om
ons dit voor te leggen.

WAAROM VERKOPEN AAN DANNEELS?
Als gevestigde waarde op de vastgoedmarkt beschikken we over een ge-
zonde financiële basis om jouw grond of pand rechtstreeks aan te kopen
tegen een goede prijs. Dankzij onze jarenlange expertise regelen we de ver-
koop snel en discreet en helpen we je met alle formaliteiten.
We denken met jou mee en maken werk van een nieuw leven voor jouw ei-
gendom, waar jij ook deel kan van uitmaken. Zo behoort ook een ruilover-
eenkomst tot de mogelijkheden.

VERKOOP JOUW EIGENDOM ZONDER ZORGEN:
Dankzij onze jarenlange expertise, adviseert Danneels je bij alle administra-
tieve en juridische formaliteiten.
Door onze goede contacten met notarissen, landmeters, architecten, …
kunnen wij snel schakelen en de verkoop vlot afhandelen.
Je ontvangt de beste prijs voor jouw eigendom aangezien we heel goed op
de hoogte zijn van de marktwaarde.
Je hebt financiële zekerheid aangezien Danneels als koper van jouw grond
een solvabele partner is.

25 OKTOBER 2021

VACATURES Graphius is een toonaangevend bedrijf op de Europese markt voor de productie van drukwerk -in de brede zin
van het woord-, met sterke specialisatie in de productie van boeken, catalogi, magazines, packaging en labels.
IDEEMAGAZINE Door permanent te innoveren en verticaal te integreren slaagt Graphius erin haar positie te versterken en verder
uit te breiden. Met meer dan 450 medewerkers, een verbruik van meer dan 28.000 ton papier per jaar en haar
4 sites in Gent, Brussel, Antwerpen en Parijs, is Graphius een van de grootste vellendrukkerijen van Europa.

Voor onze site in Gent (Oostakker), zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s:

• DIGITAL PRINT OPERATOR

- Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig instellen, bedienen en bijsturen van de digitale drukpers.
- Je zorgt voor het efficiënt- en kwalitatief digitaal drukken van orders.
- Je staat in voor het selecteren, doseren en toevoegen van inkten, het colormanagement en de bevoorrading van de

drukpers met de juiste grondstoffen.
- Je voert kwaliteitscontroles uit op de materialen en de afgewerkte producten.
- Je maakt drukproeven om een ‘goed voor druk’ te bekomen.
- Je volgt nauwgezet het maintenance programma van de digitale pers op.
- Je bent verantwoordelijk voor het periodiek preventief onderhoud van de drukpers alsook voor de algemene orde en

netheid van- en rond de machine.
- Je registreert op een correcte manier de kwaliteits- en rendementsgegevens in het ERP-systeem.

• SPECIALIST DATAVERWERKING

- Je bent verantwoordelijk voor de adresverwerking en personalisatie van drukwerk. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het
toevoegen een unieke nummering, bepaalde contactgegevens zoals een adres, tot een specifieke tekst per doelgroep.

- Je bent verantwoordelijk voor de verwerking van de door klanten aangeleverde personalisatiegegevens in overzichtelijke
en drukklare Excel-lijsten.

- Je verwerkt de door klanten aangeleverde drukbestanden met personalisatiegegevens in de daarvoor voorziene software.
- Je staat in voor de postcodechecks met het oog op de productie van postklare pakketten.
- Je ontfermt je over de administratie en facturatie van het hele postale gebeuren.
- Je communiceert efficiënt met andere departementen binnen de drukkerij zodoende dat er een optimale

informatie-uitwisseling is.

• OFFSETDRUKKER

- Je staat in voor het stellen en het bedienen van de drukpers met als doel de rendabiliteit van de machine te maximaliseren.
- Je controleert periodiek de kwaliteit van de output van de machine en stuurt fouten en onvolmaaktheden tijdig bij.
- Je bent verantwoordelijk voor het periodiek preventief onderhoud van de machine alsook voor de algemene orde en

netheid van- en rond de machine.
- Je adviseert de klant op een klantvriendelijke en professionele manier tijdens GVD/BAT aan de pers.
- Je werkt efficiënt en professioneel samen met de collega’s van de drukkerij alsook van andere afdelingen.
- Je registreert op een correcte manier de kwaliteits- en rendementsgegevens in het ERP systeem en rapporteert aan de

ploegverantwoordelijke.

• HULPDRUKKER

- Je bent, samen met de drukker, verantwoordelijk voor de continuïteit van de drukpers. Als geolied team stellen jullie alles
in het werk om de rendabiliteit van de machine te maximaliseren.

- Je zorgt voor vlotte plaatwissels, vervangt rubberdoeken, voorziet de nodige hulpstoffen, voert de papierbakken af,…
- Je staat in voor een tijdige en efficiënte materiaaldoorvoer (klaarzetten papier, wegvoeren van halffabricaten,…)
in functie van de vooropgestelde planning.
- Je verzorgt het periodiek preventief onderhoud van de drukpers en staat mee in voor de algemene orde en netheid
van- en rond de machine.
- Je registreert op een correcte manier de kwaliteits- en rendementsgegevens in het ERP systeem en rapporteert
aan de ploegverantwoordelijke.

Aanbod:
• We bieden een variërende functie aan in een dynamisch en groeiend familiebedrijf.
• Je komt terecht in een creatieve en innovatieve omgeving waar initiatief nemen wordt gestimuleerd.
• We bieden een competitief salaris in functie van uw capaciteiten en ervaring.
• Je werkt zelfstandig maar kan terugvallen op de ruime ervaring en brede expertise van jouw rechtstreekse  collega’s.

Vragen?
Neem contact op met onze personeelsdienst: 09/216 73 72

Interesse?
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar [email protected]

Wil je op de hoogte blijven van onze interessante jobaanbiedingen?
Kijk regelmatig op: www.graphius-jobs.com

26 WAASLAND

WE www.graphius.com
MAKE
YOUR OKTOBER 2021
PRINT
WORK

Biedt Graphius u als all-round drukwerkpartner een performante infrastructuur? Zeker. Werken we met state-of-the-art technologie? Absoluut!
Maar wat ons écht uniek maakt, is de volledig geïntegreerde productieflow van ordervoorbereiding tot aflevering. Elk van onze 370 vakmensen
haalt het maximum uit zijn of haar expertise waardoor uw drukwerk in één vloeiende beweging door ons proces wordt begeleid, met een
naadloze samenwerking en communicatie.
Graphius, uw drukpartner voor magazines, catalogi, brochures en boeken.

Graphius - Traktaatweg 8, B-9041 Gent, T +32 9 218 08 41
Graphius Brussels - Hemelstraat 2, B-1651 Beersel | PPO Graphic - 10 Rue de la Croix Martre, F-91120 Palaiseau

27

IDEEMAGAZINE 28 WAASLAND


Click to View FlipBook Version