The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mqaiduqail16, 2022-09-11 00:10:16

human body mandarin

TUGASAN BERKUMPULAN
TAJUK: TUBUH BADAN MANUSIA

KOD KURSUS: UHB11902

NAMA KURSUS: BAHASA MANDARIN ASAS


FAKULTI: PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
NO.KUMPULAN: 5


SEKSYEN: 6

SEMESTER: SEMESTER KHAS 2022/2023


NAMA PENSYARAH: PN. NAJIHAH BINTI MISLAN

NAMA PELAJAR:


1) NURUL NAZAITUL NABILA BT NASRUDIN


(AA220369) (2022/2023)

2) NUR SYAFIQAH BT MOHD ZAMANI


(AA220025) (2022/2023)


with wisdom, we explore

NAMA AHLI KUMPULAN

NURUL NAZAITUL NABILA BT


NASRUDIN
NUR SYAFIQAH BT


MOHD ZAMANI


with wisdom, we explore

ISI KANDUNGAN1.0 PENGENALAN 1

2.0 PENGHARGAAN 2


3.0 OBJEKTIF 3


4.0 ISI KANDUNGAN

4.1 DAFTAR KATA MANDARIN 4-9


4.2 CONTOH AYAT PENDEK MANDARIN 10-11


4.3 DIALOG PENDEK MANDARIN 12-15

6.0 RUJUKAN 16


7.0 LAMPIRAN 17


8.0 RUMUSAN 18with wisdom, we explore

⼈体 réntı
̌

Tubuh Badan Manusia
Apakah itu tubuh badan manusia?Tubuh badan manusia adalah kumpulan


struktur fizikal dan organ yang membentuk


manusia. Setiap anggota badan manusiamempunyai fungsinya yang tersendiri. Oleh


itu, kita seharusnya menjaga setiap anggota


yang dikurniakan oleh Yang Maha Kuasadengan sebaik-baiknya. Anggota badan yang


dimaksudkan ialah mata, mulut, telinga,


tangan dan kaki. Setiap anggota membawafungsi yang berlainan. Persoalannya apakah


fungsi anggota badan kepada manusia? Mari


kita terokai bersama-sama.with wisdom, we explore 1

PENGHARGAAN
Bersyukur ke hadrat illahi kerana dengan


limpah kurnia-Nya kami dapat menghasilkansebuah karya e-majalah walaupun terpaksa


menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran.


Dalam kesempatan ini, kami ingin


mengucapkan ribuan terima kasih kepadapensyarah bahasa Mandarin kami iaitu


Najihah binti Mislan yang banyak


membimbing dan membantu kami di dalamsubjk ini serta membantu kami menyiapkan


tugasan ini. Harapan kami ialah semoga


karya kami ini dapat membantu mereka yangingin mempelajari asa bahasa mandarin yang


cepat dan mudah.
with wisdom, we explore 2

OBJEKTIF


1) Mencipta sebuah e-majalah yangdapat membantu mereka yang ingin


mempelajari bahasa Mandarin asas.2) Menyatakan pelbagaipembendaharaan kata di dalam bahasa


Mandarin bersama terjemahan.3) Menyenaraikan contoh ayat-ayatpendek di dalam bahasa Mandarin yang


selalu digunakan di dalam kehidupanseharian .


with wisdom, we explore 3

MANDARIN

DAFTAR KATA MANDARIN
⼈体 réntǐ
TUBUH BADAN MANUSIATóu
Head

头发
̌
TóufaHair

4
with wisdom, we explore page 17

眼睛


̌
Yan JīngEyes眉⽑
Méimáo
Brows

⽿朵Ěrduo
̌Ears
with wisdom, we explore 5


Kou
̌Mouth⿐⼦Bízi
Nose

ÈJaw

with wisdom, we explore 6

下巴


Xiàbā
Chin


脖⼦


Bózi
Neck


肩膀

̌
Jiānbang


Shoulderswith wisdom, we explore 7

肘部


Zhou
̌Elbows

胸部XiōngbùChest


Wèi


Stomach
8

with wisdom, we explore

⼿


Shou
̌


Hands膝盖
XīgàiKnees


脚趾


Jiaozhı
̌
̌


Toeswith wisdom, we explore 9

AYAT PENDEK MANDARIN我的头很晕
Wǒ de tóu hěn yūnKepala saya berasa sangat pening我的眼睛很健康,因为我总是吃胡萝⼘
Wǒ de yǎnjīng hěn jiànkāng, yīnwèiwǒ zǒng shì chī húluóbo


Mata saya sihat kerana saya selalu makan


lobak merah


10

with wisdom, we explore

我会在饭后漱⼝以保持⼝腔清洁
Wǒ huì zài fàn hòu shù kǒu yǐ bǎochí


kǒuqiāng qīngjiéSaya membilas mulut saya selepas


makan untuk memastikan mulut saya


bersih

我把头发染成了棕⾊
Wǒ bǎ tóufǎ rǎn chéngle zōngsèSaya mewarnakan rambut saya


dengan warna perang

11

with wisdom, we explore

DIALOG PENDEK MANDARIN


⼀位⽼师在教室⾥教书。

Yī wèi lǎoshī zài jiàoshì lǐ jiāoshū.


Seorang guru mengajar di dalam bilik darjah.


Laoshi:
⼤家早上好!你们都健康吗?

Dàjiā zǎoshang hǎo! Nǐmen dōu jiànkāng


ma?Selamat Pagi semua! Adakah anda semua


sihat?


Xuesheng:
我们都健康,⽼师!

Wǒmen dōu jiànkāng, lǎoshī!


Kami semua sihat, cikgu!


Laoshi:
今天,我们将了解⼈体的成员。

Jīntiān, wǒmen jiāng liǎojiě réntǐ de


chéngyuán.Hari ini, kita akan belajar tentang anggota


badan manusia. 12

Xuesheng:
好的,⽼师!

Hǎo de, lǎoshī!Okay, cikgu!Laoshi:
眼睛是⽤来看的。

Yǎnjīng shì yòng lái kàn de.


Mata digunakan untuk melihat.嘴是⽤来说话的.


Zuǐ shì yòng lái shuōhuà de.Mulut digunakan untuk bercakap.
⽿朵是⽤来听的。

Ěrduǒ shì yòng lái tīng de.


Telinga digunakan untuk mendengar.
⼿是⽤来拿东西的。

Shǒu shì yòng lái ná dōngxī de.Tangan digunakan untuk memegang


sesuatu.

13

with wisdom, we explore

腿是⽤来移动的。

Tuǐ shì yòng lái yídòng de.


Kaki pula digunakan untuk bergerak.

⼤家明⽩吗?
Dàjiā míngbái ma?Semua faham?Xuesheng:
我们明⽩了,⽼师!

Wǒmen míngbáile, lǎoshī!


Kami faham ,cikgu!Laoshi:
有什么问题吗?

Yǒu shé me wèntí ma?Ada apa-apa soalan?Xuesheng:
不,⽼师!

Bù, lǎoshī!


Tiada,cikgu ! 14

Laoshi:
好的,这就是我们今天的全部课程。

Hǎo de, zhè jiùshì wǒmen jīntiān de


quánbù kèchéng.Okay,itu sahaja pelajaran kita hari ini.
谢谢你。

Xièxiè nǐ.


Terima kasih.
Xuesheng:


没 事 没 事 !


Méi shì méi shìSama-sama !

15

with wisdom, we explore

RUJUKAN

1. (25 Ogos 2022) Tubuh badan manusia dalam


bahasa Mandarin


https://www.google.com/search?


q=tubuh+badan+manusia+dalam+bahasa+manda


rin&rlz=1C1YTUH_enMY1018MY1018&sxsrf=ALiCz

sY7pHGonIIyILYmMzJ38HTqAsFTKQ:166263872394


9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiV


j5_0k4X6AhXPJrcAHeueA98Q_AUoAXoECAEQAw&b


iw=1366&bih=600&dpr=1#imgrc=DObtX7bCpajz0


M


2. (25 Ogos 2022) Anggota badan dan fungsinya


https://masitahabidin.wordpress.com/2017/09/06/


anggota-badan-dan-fungsinya/

3. (25 ogos 2022) Tubuh badan manusia dalam


bahasa Mandarin


https://www.mandarinclass.my/v2/%E8%BA%AB%


E4%BD%93%E9%83%A8%E4%BD%8D-part-of-


bodybahagian-badan/

with wisdom, we explore 16

LAMPIRAN

Kata sapaan dalam mandarinhttps://www.youtube.com/watch?


v=oAx9YRYZ8qACara menyebut tubuh badan dalam


mandarinhttps://www.youtube.com/watch?


v=uKZGPYlWjSEAsas belajar bahasa mandarin


https://www.youtube.com/watch?v=1a8T8p-HZn4
17

with wisdom, we explore

RUMUSANSecara keseluruhannya, dengan


menggunakn e-majalah ini setiap orang


dapat mempelajari dan mengetahui kosakata berkaitan tubuh badan manusia


dalam bahasa Mandarin melalui e-majalahini. Dengan e-majalah ini juga mereka


dapat mempelajari dialog ringkas


berkaitan tubuh badan yang dapatdigunakan untuk berkomunikasi dalam


kehidupan seharian. Akhir sekali,dengane-majalah ini mereka juga dapat


memudahkan seseorang untuk


mengetahui asas bahasa Mandarin. Hal inikerana,ia telah diringkaskan dan


disatukan di dalam satu e-majalah.

18


with wisdom, we explore


Click to View FlipBook Version