The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Furore, 2019-12-03 04:37:02

Furore 2019 03

Furore 2019 03

Colofon

Voorzitter Secretaris
Sjaak Loef Evert Jan Druijff
Sparrengaarde 4 Schelde 12
2742 DM Waddinxveen 2911 RG Nieuwerkerk aan den IJssel
0182-64 91 20 06-41 80 41 28
[email protected] [email protected]

Penningmeester Vicevoorzitter/vertegenwoordiger
ledenraad
Maup Swaalep Rien van der Kooij
Voorofscheweg 211 IJssellaan 8
2771 MJ Boskoop 2914 TS Nieuwerkerk aan den IJssel
0172-21 61 79 010-455 04 95
[email protected] [email protected]

Algemeen lid/servicepunt Algemeen lid
Jannie Vonk-v.d. Berg Arie van Vliet
Opweg 25B Verbindingsweg 11
2871 NC Schoonhoven 2914 LH Nieuwerkerk a/d IJssel
06-10 30 09 64 0180-31 29 85
[email protected] [email protected]

Algemeen lid Redactie Furore
Jannie Kuystermans-Schoorel Dick van der Linde
Berkenweg 89 ’s-Gravenbroekseweg 19
2771 VT Boskoop 2811 GB Reeuwijk
0172-21 66 26 0182-39 38 88
[email protected] [email protected]

Furore verschijnt 4x per jaar: - kopij vóór 15 februari
maart - kopij vóór 15 mei
juni - kopij vóór 15 augustus
september - kopij vóór 15 november
december

IBAN NL23INGB0000555028
t.n.v. Fuchsiavereniging regio Rotterdam
Inschrijving KvK onder nummer 24322716

Foto voorzijde: “Cecile”

-2-

Najaarsbijeenkomst

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst op

Zaterdag 14 september 2019

Volkstuinvereniging “De Amateur”
Clubhuis “Ons Honk”
Populierenlaan 227 d

Krimpen aan den IJssel
Programma:

13.30 uur Zaal open.
14.00 uur Welkom door de voorzitter.
14.05 uur Huishoudelijke mededelingen van het bestuur.
14.15 uur Presentatie door de heer Lou Megens.
15.00 uur Pauze en verkoop van loten.
15.20 uur Vervolg presentatie door de heer Lou Megens.
16.00 uur Uitslag keuring wedstrijdplanten.
16.15 uur Trekking van de loterij.
De heer Lou Megens houdt een presentatie over:

“Het raadselachtige leven van vogels”.
Veel vragen zal hij beantwoorden zoals: zijn vogels intelligent,
kunnen vogels kleuren onderscheiden en hebben ze een goed
geheugen? Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen over vogels, waar
hij ook op in gaat. Voor allen, maar vooral voor onze vogelliefhebbers
een boeiend en instructief verhaal.

-3-

Van uw voorzitter

Het weer heeft zich inmiddels weer enigszins hersteld naar
Nederlandse maatstaven, met andere woorden: zeer afwisselend qua
temperatuur en neerslag. Soms zeer vervelend, maar daar zijn we
inmiddels wel aan gewend. In onze tuin staan de fuchsia’s er weer
mooi bij, mede dankzij de lagere temperatuur en neerslag. De natuur
laat zich (gelukkig) niet regelen.

De busreis op 3 augustus 2019, samen met leden van regio 17, was
weer bijzonder geslaagd. Zie de foto’s elders in deze Furore. Er
gingen helaas slechts 4 leden van onze regio mee. De thuisblijvers
hebben echt iets leuks gemist.

De open tuin en barbecue bij Arie en Nenny is heel goed verlopen.
Arie en Nenny hadden geanticipeerd op de weersverwachtingen en
voor de barbecue een gezellig onderkomen ingericht in de voormalige
sorteerruimte. Er waren 27 deelnemers die uiteraard ook nog, tussen
de regenbuien door, de planten in de mooie tuin (en kas) van Arie en
Nenny hebben bekeken.

Helaas is het uitje naar Trompenburg in Rotterdam niet doorgegaan,
maar we doen in april/mei 2020 een nieuwe poging.

Jannie en ik hebben van 8 tot 11 augustus 2019 een
bijeenkomst/vergadering bijgewoond van de leden van Euro-Fuchsia
in Heilbronn (Dld). Tevens hebben wij daar een bezoek gebracht aan
de Wilhelma Zoölogische en Botanische Tuin met een fuchsiacollectie.
en de Bundesgartenschau in Heilbronn. Wij hebben daar echt van
genoten, niet alleen van de tuinen e.d. maar ook van het contact met
de diverse leden uit verschillende landen in Europa. Heel goed om je
Duits, Engels en Frans weer eens wat op te halen. Al moet ik wel
erkennen dat het Frans nog steeds niet aan mij besteed is.

In de Fuchsiana van oktober kunt u meer lezen en zien over dit
bezoek.

Ik wens u en de uwen een heel mooi najaar toe en hopelijk
ontmoeten we elkaar weer bij de ledenbijeenkomst op 14 september
2019. Vergeet niet uw wedstrijdplant mee te brengen!!

Sjaak Loef

-4-

Euro-Fuchsia in Heilbronn Bonsai fuchsia’s.

Tuin de Grampel in Bennekom Foto’s: Sjaak Loef

-5-

Van de redactie

Oh, wat gaat de tijd toch snel. De nieuwe Furore, het september
nummer van dit jaar, is toch weer op tijd klaar gekomen.
In de zomer is het druk, niet alleen in de tuin is van alles te doen,
maar ik heb het idee dat deze zomer alles harder groeit, niet alleen
de planten, maar vooral ook het onkruid. Dan komt daar ook nog de
vakantie bij. Bovendien is het met mooi zomerweer plezieriger om
buiten te zijn dan achter de computer voor het redactiewerk. Maar
toch geen zorg, het Furorewerk is klaar gekomen.

Ook nu ben ik weer op bezoek geweest bij een van onze leden, vooral
om wat meer uit het verleden van onze vereniging te horen. Ik heb
daarom onze oud-voorzitter Cor Boom bezocht, die al van af 1989 lid
is van onze vereniging en bovendien heel lang voor Furore heeft
gezorgd. Hij wist mij dus veel te vertellen.

Ondertussen blijven de fuchsia’s aandacht vragen, want daar gaat het
toch om. De wedstrijdplanten groeien redelijk en beginnen al
knoppen en een enkele bloem te geven. Bij ons is het aantal fuchsia’s
flink verminderd. We hebben er nog maar een paar, zodat we het
daar door wel rustiger hebben gekregen.

In deze Furore vindt u weer de aankondigingen van onze activiteiten
in de komende tijd en een terugblik op de activiteiten die al geweest
zijn. Een hoogtepunt vind ik en ik begreep voor velen, de opentuin en
de barbecue bij Nenny en Arie van Vliet. Ook vindt u een verslag van
de andere activiteiten, die door enkele van onze leden zijn bezocht.

De in de vorige Furore, aangekondigde excursie naar Trompenburg
Tuinen en Arboretum in Rotterdam is nog niet geweest, dat zal
waarschijnlijk voorjaar 2020 worden.

U zult gemerkt hebben dat de indeling van deze Furore iets anders is
dan gewoonlijk, maar een enkele keer moet ik wat schuiven om een
logischere indeling te krijgen.

De komende tijd hoop ik dat we elkaar op de verschillende
activiteiten en bijeenkomsten weer zullen treffen om over onze
fuchsia’s te praten, maar ook met onze wedstrijdplanten misschien
een prijs te winnen. Verder wens ik ieder de komende tijd veel plezier
met de fuchsia’s en hun tuin.

-6-

Bestuursmededelingen

Op dit ogenblik heeft onze regio nog steeds 54 leden en één
donateur.
Landelijk gaat het helaas niet optimaal, er zijn twee regio’s, regio 14
en 16 opgeheven.
Als bestuur zullen we dus ons best moeten doen om ons ledenaantal
op peil te houden. Het organiseren van diverse activiteiten is daarom
van groot belang, want dan ervaren de leden ook nog iets anders
naast hun fuchsia’s.
Het bestuur is daarom steeds actief op zoek naar goede sprekers over
inspirerende onderwerpen voor tijdens onze vergaderingen en
bijeenkomsten. Ook trachten we extra excursies te organiseren, zoals
naar Trompenburg in Rotterdam.

Voor onze najaarsbijeenkomst komt de heer Lou Megens een
presentatie houden over het raadselachtige leven en de
eigenaardigheden van vogels.

Onze nieuwe secretaris Evert Druijff is met enthousiasme begonnen
aan zijn secretariaatswerk en hij is daar erg positief over.
De secretaris in een vereniging is uiteindelijk de spil waar het
praktische werk om draait. De voorzitter geeft de leiding aan, maar
de secretaris voert heel veel uit. Het bestuur is dan ook blij dat Evert
tot ons bestuur is toegetreden.

Het bestuur wenst iedereen, die te maken heeft met ziekte of ander
leed van ganser harte veel sterkte en beterschap toe.
Wilt u, als u zelf ziek bent of weet dat een lid ziek is of
gezondheidsproblemen heeft, dit melden bij de secretaris, zodat wij
contact kunnen opnemen of een berichtje kunnen sturen. We zijn een
kleine vereniging en dan is het fijn als we met elkaar meeleven met
lief en leed.

Voor de kostenpost van Furore is het van belang dat we naar
adverteerders blijven zoeken, vooral omdat dit jaar een van onze
adverteerders heeft opgezegd.

Graag wil het bestuur onze adverteerders bedanken, mede
door hun bijdrage is het mogelijk dat wij als Regio 19 ons
verenigingsblad Furore kunnen blijven uitgeven.

-7-

Activiteiten 2019 en 2020

Voor uw agenda kunt u de volgende activiteiten noteren.
---------

14 september 2019: Najaarsbijeenkomst.
---------

11 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst.
14 maart 2020: Voorjaarsvergadering.
05 september 2020: Najaarsbijeenkomst.
Voor het eerder aangekondigde bezoek aan
Trompenburg is de datum nog niet bekend.

Donateur worden

Naast het lidmaatschap van onze regio is het ook mogelijk donateur
te worden. U steunt ons hiermee in onze activiteiten en u profiteert
van een aantal voordelen.

- Contacten met fuchsialiefhebbers uit uw omgeving.
- Gezellige activiteiten met mensen uit uw omgeving.
- Vier keer per jaar het regioblad Furore.
- Gezamenlijke inkoop van onder andere fuchsia-aarde.
U kunt donateur worden voor € 15,-- per jaar. U kunt zich daarvoor
opgeven bij de secretaris.

-8-

-9-

Op bezoek bij Nenny en Arie van Vliet.

Dit jaar hebben Nenny en Arie hun tuin opengesteld voor de open
tuindag, maar ook voor onze jaarlijkse barbecue.
Op zaterdag 20 juli vanaf 15.00 uur werden de gasten verwacht.
Zij waren zo als we eigenlijk wel gewend zijn een goede gastvrouw en
gastheer, de tuin lag er prachtig bij en alles was al klaar gezet voor
de barbecue.
De dag begon helaas zonder de zon maar met flinke regenbuien.
In de loop van de middag klaarde het weer wat op zodat we toch
droog de tuin konden bezichtigen. Nenny en Arie houden vaak open
tuin voor iedereen en dit keer speciaal voor de leden van onze
vereniging. De meesten van ons kennen de tuin wel van een

eerder bezoek, maar het is toch steeds weer een
belevenis om in hun tuin rond te lopen. Zij hebben
ook genoeg ruimte om een gevarieerde tuin te
onderhouden. Bij aankomst zie je de grote
fuchsia’s al staan in grote potten, die Arie altijd
toont op onze shows. Dan is er het grasveld met
daaromheen de fuchsia’s, die in de volle grond
geplant zijn en dus ook al in volle bloei staan.
Achter het huis een weelde van grote hangers en
struiken. In het midden van de tuin achter het huis
staat, voor zover mij bekend al
jaren, een prachtig bloeiende
Brugmansia.
Ook het theehuis of prieel en de
daarnaast liggende vijver met de
vele vissen is een plaatje.

-10-

Niet alleen was het erg gezellig, er werd ook nog ernstig overleg
gepleegd en er was veel aandacht, waarschijnlijk voor een bloem.

Gezelligheid kent geen tijd. Tegen vijf uur waren alle gasten, 27

leden hadden zich opgegeven, voor de barbecue aanwezig en werd

ieder welkom geheten door onze voorzitter Sjaak. Het verheugde

hem dat we weer met zo velen

aanwezig waren. Hij bedankte

Nenny en Arie dat ze hun tuin

beschikbaar hadden gesteld voor de

opentuin en de barbecue. Om drie

uur stond alles klaar, de tafels en de

stoelen en de barbecue.

Gelukkig hebben Nenny en Arie

voldoende ruimte in hun schuur,

zodat we geen last hadden van het

regenachtige weer. Om 5 uur werd

het barbecue vuur aangestoken, het

vlees en de salades klaar gezet en

kon het feest beginnen. Het werd een

genoeglijke middag. Ieder genoot

volop van de drank en de gerechten. Foto's: Dick va der Linde
-11-

De busreis met regio17.

Tijdens de busreis op zaterdag 3 augustus met regio 17, Rijnland,
werden een viertal tuinen bezocht, twee in Hoevelaken en één in Ede
en één in Bennekom.
Van onze regio hebben aan deze reis Nenny en Arie van Vliet en
Jannie en Sjaak Loef deelgenomen. Zij werden door de bus van regio
17 al om 08.15 uur opgehaald bij het Van der Valk Hotel A4 Schiphol.
Dat was dus een vroegertje.
Het was een mooie dag met slechts heel even een beetje lichte
regen.
In de vorige Furore (nr. 2) heeft u het programma kunnen lezen van
deze reis en het lijkt me daarom het beste om alleen een paar foto’s
van de bezochte tuinen aan u te tonen.

Erf Klein Rassert; Hoevelaken. De Hessenhof in Ede

Hoevelaken; “Hartlage wine” Op de Haar; Hoevelaken. Foto’s Sjaak Loef

-12-

-13-

Prieel van Nenny en Arie
-14-

-15-

De Vriendendag van 2019

De Vriendendag vond dit keer op 13 juli plaats in Heerde bij Kwekerij
van der Velde.
Naast de bestuursleden van de NKvF uit onze regio heeft ook een
klein aantal van onze leden de Vriendendag bezocht
Het was een wat druilerige dag, echt Hollands weer.
De Vriendendag had als motto “Kuipplanten als oude meesters”

Foto's: Sjaak Loef

-16-

In gesprek met Cor Boom.

Dit keer was ik in de vroege avond op weg naar Bergambacht.

Meestal ga ik in de middag op bezoek, maar Cor is nog een van de

jeugdige leden, die nog werkt en daar moet ik me natuurlijk aan

aanpassen.

Ik reed de Henry Dunantstraat in en hoefde niet te zoeken waar Cor

woont. De enige tuin voor een huis die vol stond met fuchsia’s en

andere bloeiende planten en enkele kleurrijke pompoenen was

inderdaad nummer 19 en daar wonen Cor en Ada. In het verleden,

toen ik ook nog in het bestuur zat en bij opentuinen was ik al eens bij

Cor geweest, maar dat was vóór hun verhuizing. In verband met het

licht gingen we eerst maar eens kijken in zijn tuin om ook een foto te

maken. De diepe achtertuin is in delen ingericht met natuurlijk veel

fuchsia’s, hangend aan de schutting, maar ook struiken en staanders

links en rechts in zijn tuin. Zijn wedstrijdplant stond er ook, maar die

moet nog wat groeien. Hij heeft ook veel andere planten en struiken

onder andere een mooi bloeiende eikenblad hortensia. Maar ja, wat

wil je, Cor houdt niet alleen van fuchsia’s, doch eigenlijk van alles wat

plant is. Zoals hij vertelde, is hij al van jongs af aan opgegroeid met

een tuintje voor zich zelf met allerlei soorten planten.

Cor is een van onze leden, die

het langst lid is van regio 19, er

zijn er vier die iets langer lid zijn.

Aan de andere kant behoort hij

ook nog tot het helaas kleine

aantal jongere leden.

Het is bij Cor net zo gegaan zoals

dat dat meestal het geval is. Op de

markt markt in Schoonhoven zag hij

fuchsia’s, hij vond ze prachtig

en kocht meteen een plantje.

Later Later is hij met een collega naar

kwekerij ”De Vreugd” in Vleuten

geweest en kocht daar nog een

aaantal aantal fuchsiastekken. Zo sloeg

de de fuchsiaverslaving toe.

In 1989 is hij lid geworden van

de de NKvF maar ook van de

Nederlandse Orchideeën

Vereniging Vereniging, waar hij overigens

maar een paar jaar lid van is

geweest.

-17-

De fuchsiavereniging trok hem veel meer aan.
Overigens hebben ze nog steeds orchideeën, er staan er velen in de
vensterbanken prachtig te bloeien.
Aanvankelijk was Cor lid van regio 20, waar Bergambacht onder viel.
Later, in 1996, is hij gastlid geworden van regio 19. Voor vijf gulden
extra kreeg hij toen de Furore toegestuurd. In 1997 heeft hij zich
naar regio 19 laten overschrijven en een jaar later werd hij tot
vicevoorzitter gekozen. Regio 19 was toen een grote vereniging met
ruim 160 leden en bestond in die tijd eigenlijk alleen maar uit
Rotterdammers.
In Cor zijn begin jaren zijn er twee shows geweest in de tuin van
Zorgcentrum Arcadia in Rotterdam. Bij de laatste show in juli 1997 is
hij als vrijwilliger erg actief geweest, hij vond het erg leuk om bij een
show mee te helpen opbouwen en te helpen bij alles wat er bij een
show komt kijken.
In de voorjaarsvergadering van 1999 kreeg Cor de voorzittershamer
van de toen aftredende voorzitter Piet van Gent overhandigd. Hij is
voorzitter gebleven tot begin 2016, toen hij zelf de voorzittershamer
aan Sjaak Loef kon doorgeven.
In de beginjaren van regio 19 werden er busreizen georganiseerd, tot
dat de bussen niet meer vol te krijgen waren. Er waren toen ook
actieve stekkenavonden en snoeibijeenkomsten. Cor zag in de loop
van de jaren de leden ouder worden met als gevolg veel afzeggingen
en dat had weer gevolgen voor de activiteiten. Echter vooral de
laatste jaren is de regio toch weer erg actief geworden met vooral de
gehouden shows bij Stout, die we met zijn allen toch maar hebben
kunnen organiseren.
Nog even terug in het verleden. Als kleine jongen was hij al bezig met

een plantenbak maken en allerlei plantjes
opkweken. Planten zijn dus een rode draad in
zijn leven, tot de fuchsia’s in beeld kwamen.
Wel heeft hij een bijzondere voorkeur voor
fuchsia’s met zachte zalmkleurige bloemen en
van fuchsia’s met lange bloembuizen. Hij is
vooral geïnteresseerd geraakt in botanische
fuchsia’s, waarvan hij er ook een aantal heeft.
Vandaar dat hij lid is geworden van de
Botanische Groep.
Cor heeft heel veel fuchsia’s gehad, alleen de
b beschikbare tuin was de rem op al die
fuchsia’s.

-18-

Hij heeft er nu nog een zeventigtal verspreid in zijn tuin. In de winter
kon hij de planten altijd laten overwinteren bij zijn ouders in de
boerderij. Nu heeft hij een serre, waar ‘s winters zijn planten staan.
Overigens wordt Cor niet alleen omgeven door zijn fuchsia’s, maar er
zijn twee poezen en een grote hond, een Berner Sennehond die in
tuin en huis rondlopen.
Cor heeft ook vanaf 1999, toen
de elfde jaargang, het
redacteurschap van Furore van
Hans Makkinje overgenomen.
Tot eind 2017 heeft hij de
Furore verzorgd.
Over de Furore is natuurlijk
ook heel veel te schrijven,
want daar is in de loop van de
jaren het een en ander
in veranderd.
Aanvankelijk moest de Furore
klaar gemaakt worden voor
de drukker, wat veel werk was.
Dan verzendklaar maken,
waarvoor hij wel hulp had.
De laatste jaren ging het met
digitaliseren en een eigen printer
wel weer iets makkelijker.
Tenslotte kon de Furore
per mail verzonden worden, maar weer niet naar alle leden.
In vervolg op zijn activiteiten in de regio is hij nu alweer sinds
2008 actief in het landelijk bestuur.
Hij werd toen gevraagd om de vacature van penningmeester op
te vullen en dat doet hij met plezier.
Daarnaast is hij sinds een paar jaar ook keurmeester.
We hebben ruim twee uur gezellig zitten praten. Ada zorgde
ondertussen goed voor ons met enkele kopjes koffie en koek.
Het was boeiend om zo wat meer van Cor over zijn hobby’s te horen
vertellen, maar ook om veel over het verleden van onze vereniging te
horen.
De tijd vloog om en voldaan reed ik weer huiswaarts.

-19-

Kit Oxtoby Foto: Dick van der Linde


Click to View FlipBook Version