The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Furore, 2019-07-16 10:09:37

Furore 2016 03

Furore 2016 03

Normaal
frankeren

28e Jaargang Furore 2016 – 3

Colofon

Voorzitter Secretaris
Sjaak Loef Jannie Kuystermans-Schoorel
Sparrengaarde 4 Berkenweg 89
2742 DM Waddinxveen 2771 VT Boskoop
0182-64 91 20 0172-21 66 26
[email protected] [email protected]

Penningmeester Vicevoorzitter/vertegenwoordiger
Maup Swaalep ledenraad
Voorofscheweg 211 Rien van der Kooij
2771 MJ Boskoop Middelweg 4
0172-21 61 79 2761 EB Zevenhuizen
[email protected] 010-455 04 95
[email protected]

Algemeen lid/servicepunt Algemeen lid
Jannie Vonk-v.d. Berg Arie van Vliet
Opweg 25B Verbindingsweg 11
2871 NC Schoonhoven 2914 LH Nieuwerkerk a/d IJssel
06-10 30 09 64 0180-31 29 85
[email protected] [email protected]

Redactie Furore
Cor Boom
Henry Dunantstraat 19
2861 VD Bergambacht
0182-35 46 78
06-122 55 029
[email protected]

Furore verschijnt 4x per jaar: maart - kopij vóór 15 februari
juni - kopij vóór 15 mei
september - kopij vóór 15 augustus
december - kopij vóór 15 november

IBAN NL23INGB0000555028
t.n.v. Fuchsiavereniging regio Rotterdam
Inschrijving KvK onder nummer 24322716

Foto voorzijde : Leonhart von Fuchs

28e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2016 – 3

De voorzittersbel

Voor ik het vergeet wil ik uw aandacht vestigen op de najaarsbijeenkomst op 8
oktober 2016. Op het moment dat ik dit schrijf (21 augustus) is helaas nog niet
bekend welke lezing er zal worden gehouden over wat en door wie. Degene die
het bestuur op het oog had heeft inmiddels bericht dat hij is verhinderd op 8
oktober en het bestuur is nu naarstig op zoek naar een alternatief.

Het weer heeft zich inmiddels weer enigszins hersteld naar Nederlandse
maatstaven met andere woorden: zeer afwisselend qua temperatuur en neerslag.
Soms zeer vervelend, maar daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Verrassend
maar o zo welkom was het mooie weer tijdens onze fuchsiashow bij tuincentrum
GroenRijk/Stout. De inrichting van de show was dit keer van een iets gewijzigde
opzet. Aan de indeling was niet veel veranderd maar de mogelijkheden voor het
ophangen van de hangplanten waren dit keer heel flexibel. Door het gebruik van
stalen matten (idee van Rien en Cees) konden de planten op alle mogelijke
plaatsen en hoogtes worden opgehangen. Dit kwam het zicht op de hangplanten
zeer ten goede en we kregen van diverse bezoekers hier complimenten voor.
Ook was men zeer te spreken over de kwaliteit van de planten die er ondanks de
warmte prachtig bij bleven staan. Er waren bezoekers uit eigen regio maar ook
uit andere plaatsen als Goes, Noordwijk, Baarn en zelfs uit België. Vanuit het
hoofdbestuur van de NKvF hebben de voorzitter en 2 andere bestuursleden onze
show bezocht. Bij deze wil ik nogmaals iedereen bedanken die zich heeft ingezet
om van deze show weer een succes te maken. Het was perfect. Uiteraard ook
dank aan Paul en Eric van GroenRijk voor het beschikbaar stellen van een deel
van het tuincentrum en de diverse attributen om de show op te leuken.

De show heeft ons 2 nieuwe leden gebracht en we heten hen van harte welkom.
Elders in deze Furore kunt u lezen wie dat zijn.

De busreis op 30 juli, samen met leden van regio 17, was bijzonder geslaagd. Er
gingen 7 leden van onze regio mee. Totaal waren er 30 deelnemers. Er zijn 2
hele mooie tuinen in Brabant bezocht en er werd ook een bezoek gebracht aan
de nieuwe vestiging van kwekerij Zeelenberg in Dongen. Al met al een bijzonder
geslaagde reis. Een dergelijke samenwerking met een andere regio is zeker voor
herhaling vatbaar en we zullen bekijken of we dit kunnen herhalen om daardoor
onze leden de gelegenheid te geven tegen een redelijk bedrag deel te nemen aan
een busreis.

Al met al is dit voorwoord wel wat langer geworden dan ik gepland had en sluit
nu dus maar snel af.

Sjaak Loef

pagina 1

28e Jaargang Furore 2016 – 3

Redactioneel

Om de kosten voor onze regionale vereniging te drukken bestaat de
mogelijkheid Furore digitaal te ontvangen.

Als u Furore digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail
naar

[email protected]
Leden, van wie wij het mailadres weten, krijgen informatie over
activiteiten ook per mail toegestuurd. Geef uw mailadres dus door om
volledig en actueel op de hoogte te zijn.

De mogelijkheid hiertoe is in het leven geroepen op verzoek van
medeleden van uw regio. U geeft regio Rotterdam hiermee een financieel
steuntje in de rug.

Momenteel maken 29 leden gebruik van deze
mogelijkheid. Bent u de volgende?

Heeft u suggesties of kopij dan kunt u dit natuurlijk altijd laten weten aan
de redactie:

Redactie Furore
Henry Dunantstraat 19
2861 VD Bergambacht

0182-354678
06-12255029
[email protected]

Tarra Valley
pagina 2

28e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2016 – 3

Leden wel en wee

Helaas moeten we het overlijden melden van twee leden.
Dhr, J. Lokker uit Bergschenhoek is overleden op 3 augustus.
Dhr. T. Kladler uit Krimpen aan den IJssel is overleden op 26 juli.
Dhr. Kladler was sinds dit jaar geen lid meer omdat de gezondheid snel
achteruit ging. Hij was, samen met zijn echtgenote, een trouwe bezoeker
aan onze shows. Helaas heeft hij dit keer verstek moeten laten gaan maar
we hebben wel mw. Kladler met een dochter mogen begroeten. Helaas is
dhr. Kladler al snel na de show overleden. We wensen beide families heel
veel sterkte met het verlies.
Daarnaast mogen we drie nieuwe leden begroeten in onze regio, waarvan
twee dankzij onze show.
Mw. Joke Graveland uit Nieuwerkerk aan den IJssel, ons wel bekend als
de echtgenote van Cees Graveland, heeft tijdens Vriendendag een jaar
lidmaastschap gewonnen door de totale leeftijd van de leden van het
hoofdbestuur te raden. Joke had als enige exact het juiste aantal jaren
ingevuld, namelijk 540 jaar.
De show heeft de volgende twee nieuwe leden opgeleverd. Hieruit blijkt
wederom dat het organiseren van een show belangrijk is voor het
voortbestaan van onze vereniging. Beide leden willen we van harte
welkom heten in onze vereniging en we hopen u snel weer te ontmoeten.
Dhr. J. Schilt uit Bergambacht
Mw. T. de Munck uit Nieuwerkerk aan den IJssel
Regio 19 heeft nu 58 leden en 2 donateurs.

Het bestuur van regio Rotterdam wenst iedereen, die te maken heeft met
ziekte, een sterfgeval of ander leed, van harte sterkte.
Als u iets te vieren heeft maar wij weten het niet? In dat geval van harte
gelukgewenst.
Wilt u, als u zelf ziek bent of weet dat een lid ziek is, dit melden bij de
secretaris? Wij kunnen dan contact opnemen en/of een kaartje sturen.
Uiteraard ontvangen we ook graag bericht bij vrolijker omstandigheden.

pagina 3

28e Jaargang Furore 2016 – 3

Open tuin 2016

Op zaterdag 2 juli waren we tussen 12.00 uur en 17.00 uur welkom bij
Roland Meivogel, en uiteraard ook bij Carla, voor onze jaarlijkse open
tuin. 12 leden zijn afgereisd naar Krimpen aan den IJssel.
Zoals eerder is besloten wordt in jaren, dat een show wordt gehouden,
geprobeerd een kleine tuin beschikbaar te krijgen voor deze gezellige
activiteit. In de andere jaren worden hiervoor leden met een grote tuin
gevraagd medewerking te verlenen.
Dat ook een kleine tuin zeer geschikt kan zijn is dit jaar weer bewezen.
Roland heeft op een relatief kleine oppervlakte een mooie tuin weten te
creëren, waarvoor complimenten. Een ruime keuze aan planten naast de
nodige fuchsia’s, een vijver en achter in de tuin ook nog een zitje onder
een overkapping. Helaas heeft het deze middag heel even geregend maar
dat was voor een paar leden juist reden om dat zitje uit te proberen.
De inwendige mens werd uitgebreid verwend door Roland en Carla. Ook
de dochter van Carla was een deel van de middag heel gezellig aanwezig
zodat we ook haar konden leren kennen.
Om een indruk te geven van deze middag vindt u hier een aantal foto’s.
We willen Roland en Carla nogmaals hartelijk danken voor de ontzettend
leuke en gezellige middag.

Foto’s Sjaak Loef

pagina 4

28e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2016 – 3

Najaarsbijeenkomst

U wordt hierbij uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst op

zaterdag 8 oktober 2016

Volkstuinvereniging “De Amateur”
Clubhuis “ons honk”
Populierenlaan 227d
Krimpen aan den IJssel

Met het openbaar vervoer is dit als volgt te bereiken:
Metrostation Capelsebrug
Bus 97
Uitstappen bij winkelcentrum de Olm, halte Vijverlaan
Vanaf de bushalte is het nog ongeveer 800 meter lopen over de
Populierenlaan
Terug bus 98 naar Capelsebrug

Met de auto is de locatie als volgt te bereiken:
Vanaf de N210 Krimpenerbosweg
Rechtsaf Vijverlaan
Direct weer rechtsaf achter winkelcentrum de Olm langs
Na ongeveer 800 meter is de volkstuinvereniging aan de rechterkant

Programma:
13.30 uur zaal open
14.00 uur huishoudelijke mededelingen
Pauze en verkoop loten
Nog nader te bepalen presentatie
Trekking loterij

bessen F. boliviana ‘Pink Trumpet’ bessen Jan Theunissen
pagina 5

28e Jaargang Furore 2016 – 3

Verslag show 2016

Regio 19 kan weer terug kijken op een geslaagde show. Dinsdag 19 en
woensdag 20 juli is gebouwd aan de basis en de inrichting.
Donderdagochtend was vervolgens beschikbaar voor het openingsklaar
maken van het geheel.

De opzet was dit keer anders dan voorgaande shows. Er is nu niet
“gepionierd” voor het bouwen van stellages. Nee, Rien v.d. Kooij en Cees
Graveland hadden het idee opgevat om stalen matten op te hangen aan
de binten van de kas. Hierdoor konden de vele hangers flexibeler worden
opgehangen. De opgaande planten stonden op de grond en op biertafels
en –banken. Diverse voorwerpen vanuit de leden en vanuit het
tuincentrum werden gebruikt om het geheel aan te kleden. Het resultaat
mocht er zijn en dat kregen we ook te horen van vele bezoekers.

Het is bijna gebruikelijk dat het juist tijdens de show erg warm wordt.
Ondanks de warmte in de kas bleven de planten er wonderwel heel fris
bij staan. Wel had de temperatuur tot gevolg dat er minder bezoekers op
de show afkwamen. Ook het aantal bezoekers aan het tuincentrum, die
met de neus in de boter vallen door de aanwezigheid van onze
vereniging, is met zulke temperaturen lager dan normaal. Toch was het
gezellig druk en zijn ontzettend veel planten en stekken verkocht.

Zoals al in deze Furore vermeld bij de ledenmutaties en in het voorwoord
van de voorzitter, heeft de show weer twee nieuwe leden opgeleverd.
Ook dat is uiteraard een heel mooi resultaat.

De opening is dit jaar verricht door dhr. Tony Verschoor, penningmeester
van regio 20. Naast de openingshandeling, het hijsen van de
verenigingsvlag, heeft Tony ook de wedstrijdplanten beoordeeld met de
volgende winnaars als resultaat:
Guurtje (13 inzendingen): Sugar Almond (11 inzendingen):
1e prijs Cor Boom 1e prijs Maup Swaalep
2e prijs Chiel Slootweg 2e prijs Cees Graveland
3e prijs Jan v.d. Wal 3e prijs Nenny van Vliet

De show is afgesloten met een mooi positief resultaat voor de
verenigingskas.

pagina 6

28e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2016 – 3

Foto impressie show Foto’s Sjaak Loef

pagina 7

28e Jaargang Furore 2016 – 3

pagina 8

28e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2016 – 3

Activiteitenkalender

Afgeronde activiteiten: Nieuwjaarsbijeenkomst
23 januari 2016 Voorjaarsvergadering
12 maart 2016 Open tuin bij Roland Meivogel
2 juli 2016 Fuchsiashow bij GroenRijk/Stout
21 juli - 23 juli 2016 Busreis in combinatie met regio 17
30 juli 2016

Nog te houden activiteiten 2016:
3 september 2016 Barbecue
8 oktober 2016 Najaarsbijeenkomst

Kunt u alvast in uw agenda noteren voor 2017:
21 januari 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst 2017
11 maart 2017 Voorjaarsvergadering 2017

pagina 9

28e Jaargang Furore 2016 – 3

pagina 10

28e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2016 – 3

Verslag busreis 3 juli 2016

Op zaterdag 30 juli vertrokken we om iets na 09.00 uur vanaf de carpoolplaats
P+R Capelse Brug in Rotterdam. We werden daar opgehaald door de bus die
eerder was vertrokken vanaf Hillegom met 23 mensen van regio 17.
Onze eerste stop was de tuin van Mart en Lisa Coppens in Oud Gastel. We
kwamen daar wat eerder aan dan afgesproken maar al gauw zaten we aan de
koffie met grote gevulde en roze koeken op diverse over de tuin verspreide
gezellige zitjes.

Hierna gingen we deze mooie tuin bezichtigen. Er was een pergola met
hangfuchsia's, grote borders met mooie combinaties van groepen fuchsia's,
borders met vaste planten, een Hortensialaantje, verschillende variëteiten oude
en jonge bomen, diverse soorten coniferen en wat kunstwerken van betonijzer
waaronder een pauw. De gastheer en -vrouw waren steeds aanwezig om onze
vragen over de tuin te beantwoorden.

Na deze bijzonder mooie tuin gingen we op weg naar Schijf om daar de tuin van
landgoed Jorissenhoeve te bezoeken. Hier werden we weer hartelijk ontvangen
met koffie en konden we meteen ons meegebrachte lunchpakket verorberen naar
eigen wens wel of niet aangevuld met aspergesoep. Onderwijl vertelde de
gastvrouw een en ander over het ontstaan van deze 150 jaar oude monumentale
boerderij. Na de lunch werden de deelnemers in 2 groepen verdeeld en de
gastvrouw en haar zoon gaven vervolgens een rondleiding over het landgoed.
Deze is omgeven door een ”erfbaan”-beplanting van hoogstamfruit, een grote
vijver, borders met vaste planten en geurende rozen en een moestuin waarin op
biologische wijze z.g. vergeten groenten worden geteeld.

Tijdens de rondleidingen regende het helaas regelmatig en gingen we eigenlijk te
snel weer naar binnen waar koffie met zelfgebakken appelcake voor ons klaar
stond. Hierna gingen we op weg naar Dongen waar we het nieuwe bedrijf van
Zeelenberg bezochten. Weer stond de koffie voor ons klaar en konden we het
bedrijf bezichtigen, de showtuin bekijken en stekken en/of grotere planten
aanschaffen. Om ca. half vijf stapten we weer in de bus en velen met tassen
gevuld met de zojuist aangeschafte planten. Wij werden omstreeks 17.15 weer in
Rotterdam afgezet.

Hoewel het weer niet altijd meewerkte vonden wij het een zeer geslaagde dag en
de samenwerking met regio 17 voor herhaling vatbaar.

Sjaak Loef

pagina 11

28e Jaargang Furore 2016 – 3

Foto’s busreis 30 juli 2016

Foto’s Sjaak Loef

pagina 12

28e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2016 – 3

Kwekerij Zeelenberg

Fazantenweg 8 - 5106 RC Dongen (NB)

Tel: 06-53270502
E-mail: [email protected]
Website: www.kwekerijzeelenberg.nl

Snoeidag
zaterdag 1 oktober
Vanaf december 2016 kunt u ook

via onze webshop bestellen!

Fuchsia’s in ruim 1200 soorten
Pelargoniums in 200 soorten
Perkplanten, vaste planten
Potten, potgrond, mest, enz., enz.

U bent van harte welkom op de nieuwe kwekerij! Volop keuze aan fuchsia’s,
geraniums en zomerbloeiers. En vergeet ook onze gezellige koffiehoek niet!

Even pauze, bijkletsen en weer verder zoeken!
Kijk voor de routebeschrijving en de openingstijden even op onze website.
Indien het wat te ver weg is voor u, kunt u natuurlijk ook de fuchsia’s via de

post laten bezorgen!

pagina 13


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Furore 2016 02
Next Book
Furore 2016 04