The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Furore, 2019-07-17 05:07:15

Furore 2017 03

Furore 2017 03

Normaal
frankeren

29e Jaargang Furore 2017 – 3

Colofon

Voorzitter Wnd. secretaris
Sjaak Loef Maup Swaalep
Sparrengaarde 4 Voorofscheweg 211
2742 DM Waddinxveen 2771 MJ Boskoop
0182-64 91 20 0172-21 61 79
[email protected] [email protected]

Penningmeester Vicevoorzitter/vertegenwoordiger
ledenraad
Maup Swaalep Rien van der Kooij
Voorofscheweg 211 Middelweg 4
2771 MJ Boskoop 2761 EB Zevenhuizen
0172-21 61 79 010-455 04 95
[email protected] [email protected]

Algemeen lid/servicepunt Algemeen lid
Jannie Vonk-v.d. Berg Arie van Vliet
Opweg 25B Verbindingsweg 11
2871 NC Schoonhoven 2914 LH Nieuwerkerk a/d IJssel
06-10 30 09 64 0180-31 29 85
[email protected] [email protected]

Algemeen lid Redactie FuroreRedactie Furore
Jannie Kuystermans-Schoorel Cor Boom
Berkenweg 89 Henry Dunantstraat 19
2771 VT Boskoop 2861 VD Bergambacht
0172-21 66 26 0182-35 46 78
[email protected] [email protected]

Furore verschijnt 4x per jaar: maart - kopij vóór 15 februari
juni - kopij vóór 15 mei
september - kopij vóór 15 augustus
december - kopij vóór 15 november

IBAN NL23INGB0000555028
t.n.v. Fuchsiavereniging regio Rotterdam
Inschrijving KvK onder nummer 24322716

Foto voorzijde : Guurtje

29e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2017 – 3

Van uw voorzitter

Uiteraard weet ik niet hoe de fuchsiaplanten bij de leden er bij staan maar in
onze tuin lijken ze wel “ontploft”. Wat een rijkdom aan grootte en bloei.
Volgens mijn vrouw heeft zij er niets bijzonders mee gedaan. Maar hoe dan ook,
het is dit jaar weer echt genieten van de fuchsia’s maar ook van alle andere
planten. Het was ook genieten van de tuinen van Arie en Nenny van Vliet en
Rien en Nel Noordam. Wie niet geweest zijn hebben echt iets gemist. Volgend

jaar krijgen zij weer een kans want Rien van der Kooij heeft al gemeld dat zij dan
open tuin houden.

Behalve in de regio worden er ook open tuindagen gehouden in andere regio’s.
Deze heeft u kunnen lezen in Fuchsiana. Zelf hebben wij er diverse bezocht en wij
kunnen u zeker aanraden om ook eens buiten de regio open tuinen te bezoeken.
Foto’s van een paar door ons bezochte open tuinen kunt u zien in de Fuchsiana
van augustus 2017 op pagina 19.

Het is mij opgevallen dat er dit jaar in geen enkele NKvF-regio een fuchsiashow is
gehouden. Dat is een heel slecht teken, niet alleen voor de fuchsialiefhebbers
maar het is vooral jammer voor andere plantenliefhebbers die dan weinig kans
krijgen in aanraking te komen met onze favoriete fuchsiaplanten. Hierdoor wordt
ons ledenaantal elk jaar weer kleiner en het is juist de bedoeling om, door onder
andere het houden van shows, nieuwe leden te werven. Het bestuur zal in de
najaarsvergadering aan de aanwezige leden vragen of zij in 2018 weer een show

willen organiseren. Het bestuur staat daar positief tegenover maar dan dienen er
wel leden zijn die zich hiervoor in willen zetten. Vele handen maken namelijk
licht werk. We zijn benieuwd wat de mening van de leden is en wat zij in de
komende najaarsvergadering gaan beslissen.

Dit jaar hebben 5 leden van onze regio op 5 augustus deelgenomen aan de
busreis van regio 17 (Rijnland) naar diverse privé-tuinen in Noord-Holland. In
deze Furore kunt u daar nog iets over lezen en bekijken.

Helaas heeft Cor Boom het bestuur gemeld dat hij per 1-1-2018 stopt met het
maken en verzenden van “Furore”. Het bestuur betreurt dit zeer maar heeft
uiteraard respect voor zijn besluit. Voor zover wij hebben kunnen nagaan maakt
Cor al vanaf 2000 “Furore”. Hij heeft al die jaren perfect werk afgeleverd en ik
weet zeker dat vele leden het daarmee eens zijn. Wij zijn hem zeer dankbaar dat
hij zich al die jaren hiervoor heeft ingezet. Dit wetende komt de logische vraag

wie hem gaat opvolgen. Wij stellen het op prijs dat Cor zijn besluit vroegtijdig
heeft gemeld zodat wij enige tijd hebben om op zoek te gaan naar opvolging.

Vervolg op pagina 2

pagina 1

29e Jaargang Furore 2017 – 3

Hoewel Cor veelal de redactie alleen heeft gedaan is het natuurlijk veel beter

om deze taak met meer mensen te vervullen. Daarom bij deze de oproep om
vrijwilligers (2 à 3) die de nieuwe redactie willen gaan vormen.

Ik wens u en de uwen een hele mooi najaar toe en hopelijk ontmoeten we el-
kaar weer bij de najaarsvergadering op 23 september 2017.

16 augustus 2017,
Sjaak Loef.

Redactioneel

Om de kosten voor onze regionale vereniging te drukken bestaat de
mogelijkheid Furore digitaal te ontvangen.

Als u Furore digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail
naar

[email protected]
Leden, van wie wij het mailadres weten, krijgen informatie over
activiteiten ook per mail toegestuurd. Geef uw mailadres dus door om
volledig en actueel op de hoogte te zijn.

De mogelijkheid hiertoe is in het leven geroepen op verzoek van
medeleden van uw regio. U geeft regio Rotterdam hiermee een financieel
steuntje in de rug.

Momenteel maken 31 leden gebruik van deze
mogelijkheid. Bent u de volgende?

Heeft u suggesties of kopij dan kunt u dit natuurlijk altijd laten weten aan
de redactie:

Redactie Furore
Henry Dunantstraat 19
2861 VD Bergambacht

0182-354678
06-12255029
[email protected]

pagina 2

29e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2017 – 3

Leden wel en wee

We kunnen en oud-lid opnieuw welkom heten. Dhr. M. van Leerdam uit
Krimpen aan den IJssel heeft een aantal jaren geleden opgezegd omdat
het grootste deel van het jaar op de camping in Heerde vertoefd werd.
Maarten, van harte welkom terug en we hopen snel verder van je te
horen.
Onze regio heeft nu 60 leden en 2 donateurs.
Het bestuur van regio Rotterdam wenst
iedereen, die te maken heeft met ziekte, een
sterfgeval of ander leed, van harte sterkte.
Als u iets te vieren heeft maar wij weten het
niet? In dat geval van harte gelukgewenst.
Wilt u, als u zelf ziek bent of weet dat een lid
ziek is, dit melden bij de secretaris? Wij
kunnen dan contact opnemen en/of een
kaartje sturen. Uiteraard ontvangen we ook
graag bericht bij vrolijker omstandigheden.

F. venusta

Donateur worden?

U kunt donateur worden van onze regionale vereniging. U steunt ons
hiermee in onze activiteiten en profiteert van de volgende voordelen:

Contacten met fuchsialiefhebbers uit uw eigen omgeving
Gezellige activiteiten met mensen uit uw omgeving
Gezamenlijke grond inkoop
Vier keer per jaar het regioblad Furore
Wat zijn de kosten?
Voor € 15,-- per jaar steunt u ons en maakt u gebruik van alle
regionale voordelen. Misschien een opstap naar de landelijke
vereniging?
Donateurs kunnen zich opgeven bij het regiosecretariaat

pagina 3

29e Jaargang Furore 2017 – 3

Wijzigingen functies in het bestuur

In de bestuursvergadering van 6 juli 2017 heeft Jannie Kuystermans
medegedeeld dat zij tot de conclusie is gekomen dat zij door
privéomstandigheden de functie van secretaris niet naar behoren kan
vervullen en zij terug wil treden als secretaris.

Het bestuur respecteert haar besluit en, na dit uitgebreid te hebben
besproken, werd unaniem besloten dat het secretariaat wordt gewijzigd.
Maup Swaalep zal het secretariaat tijdelijk waarnemen. Indien
noodzakelijk zullen bepaalde werkzaamheden tezamen met de voorzitter
worden geregeld. Jannie Kuystermans blijft lid van het bestuur.

Activiteitenkalender

09 september : Vriendendag bij kwekerij Van der Velde in Heerde.
23 september : Najaarsbijeenkomst.
23 september : Keuring wedstrijdplanten bij najaarsbijeenkomst.
20 januari 2018 : Nieuwjaarsbijeenkomst.
10 maart 2018 : Voorjaarsbijeenkomst.

Sappho Phaoon
pagina 4

29e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2017 – 3

Najaarsbijeenkomst

U wordt hierbij uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst op

zaterdag 23 september 2017

Volkstuinvereniging “De Amateur”
Clubhuis “ons honk”
Populierenlaan 227d
Krimpen aan den IJssel

Met het openbaar vervoer is dit als volgt te bereiken:
Metrostation Capelsebrug, Bus 97.
Uitstappen bij winkelcentrum de Olm, halte Vijverlaan.
Vanaf de bushalte is het nog ongeveer 800 meter lopen over de
Populierenlaan.
Terug bus 98 naar Capelsebrug.

Met de auto is de locatie als volgt te bereiken:
Vanaf de N210 Krimpenerbosweg.
Rechtsaf Vijverlaan.
Direct weer rechtsaf achter winkelcentrum de Olm langs.
Na ongeveer 800 meter is de volkstuinvereniging aan de rechterkant.

Programma:
13.30 uur zaal open en inleveren wedstrijdplanten.
14.00 uur huishoudelijke mededelingen.
Presentatie door de heer Gerard van Buiten over schaduw- en
stinzenplanten. Deel 1.
Pauze en verkoop loten.
Presentatie door de heer Gerard van Buiten. Deel 2.
Bekendmaking uitslag wedstrijdplanten.
Trekking loterij.

pagina 5

29e Jaargang Furore 2017 – 3

Verslag busreis 5 augustus 2017

Om 08.45 uur stapten 5 leden van regio 19 bij de
parkeerplaats van het wegrestaurant van La Place over de
A4 in de bus en werden hartelijke begroet door de leden
van regio 17. Totaal waren er 41 personen die aan deze
busreis deelnamen.

De eerste tuin die we aan
deden was in West-Beemster en de tuin heet "Die
Lang Huys". Het Zaanse woonhuis dateert uit het
jaar 1623.
Website http://tuinindebeemster.webklik.nl.
De tuin is 5.000 m2 groot en daar kregen we een
rondleiding en dronken daar koffie of thee met
wat lekkers.

Daarna gingen we op weg naar Opperdoes,
waar we de tuin van de familie Meeuwis
bezochten. De tuin is 3.500 m2 groot. Daar
hadden we gelegenheid om ons brood op te
eten en veel leden namen ook nog de door
mevr. Meeuwis zelf gemaakte soep.
Website www.tuinmeeuwis.nl.

De derde tuin
was in Westwoud en heeft de naam “Bezoektuin
Beleef ‘t”.
De tuin is 5.500 m2 groot. Daar konden we op
eigen gelegenheid zelf rondkijken.
Website www.debeleeftuin.nl.

Voordat we richting huis gingen hadden we onze laatste stop in
Heerhugowaard. Daar bezochten we Kwekerij Nico Zonneveld. Dit is een
kwekerij van vaste planten, siergrassen, bloembollen en éénjarigen.
Website, www.kwekerijnicozonneveld.nl.

Al met al een hele mooi busreis met prachtig weer en we hebben weer kunnen
genieten van diverse mooie tuinen die door de eigenaren met veel zorg en
toewijding worden onderhouden.

pagina 6

29e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2017 – 3

Verslag open tuinen 2017

Op zaterdag 17 juni hielden Arie en Nenny
van Vliet open tuin voor zowel de leden van
Groei & Bloei als de leden van onze regio.
Het was de hele dag zonnig en Arie en
Nenny hebben het behoorlijk druk gehad.
Vrijwel continue waren beiden in de weer
om de bezoekers rond te leiden in hun tuin
en vragen van de bezoekers te
beantwoorden.

Intussen verwende hun dochter uitgebreid de
bezoekers met hapjes en drankjes. Onder deze
bezoekers waren ook veel leden van onze
regio en dat is toch goed om te constateren.

14 dagen
later, op zaterdag 1 juli, hielden Rien en Nel
Noordam ook open tuin. In dit geval alleen
voor de leden van onze regio. Rien heeft
nog stevig getwijfeld of hij de open tuindag
zou door laten gaan vanwege de slechte
weersvoorspellingen.

Gelukkig voor alle belangstellenden heeft hij
de open tuindag toch door laten gaan. Het is
een heel mooie middag geworden en veel
leden hebben weer kunnen genieten van de
prachtige tuin met heel veel fuchsia’s.
Ook hier werden de bezoekers weer flink
verwend door Rien en Nel met hapjes en
drankjes. Het was zeer gezellig op het terras en
er werd weer uitgebreid gediscussieerd en
ervaringen uitgewisseld.

We kunnen terugkijken op 2 hele mooie dagen en bij deze willen wij zowel Arie
en Nenny als Rien en Nel heel hartelijk bedanken voor het openstellen van hun
tuin en hun gastvrijheid.

pagina 7

29e Jaargang Furore 2017 – 3

pagina 8

29e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2017 – 3

Fuchsia sonnet

Het zomertheater is begonnen.
Schoorvoetend toont de pergola haar schat:

Stekken van oude planten gewonnen,
Onthullend, wat zij als geheim nog had.

Wel tientallen tere danseressen!
Zij dansen dagelijks hun bloemendans.
O, zo kleurig en meegaand: accuratesse.
Door samenspel van natuur in cadans…

Een kans op genieten van het schone.
Neem nu de fuchsia: dankbare plant.
Zij zal overdadig haar schoonheid tonen.
Oh, werk het frivole haar in de hand.

In het najaar volgen schraalte en rust,
Want de groei valt ‘s winters stil, uitgeblust.

Luttenberg 27 juni 2016,
Willemien Waterreus
Met dank overgenomen uit De fuchsiagroet, regio 5—Twente Salland

pagina 9

29e Jaargang Furore 2017 – 3

pagina 10

29e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2017 – 3

Fuchsia als bonsai

De mogelijkheden om onze omgeving op te smukken met fuchsia's en zich dus
bezig te houden, zijn veelvuldig.
Het kweken van een fuchsia in bonsaivorm biedt een bijzonder bekoorlijke
afwisseling en een uitdaging voor de hobbytuinier in de arbeidsintensieve kunst
van de omgang met planten.
Een bonsai - het Japanse woord voor "boom in een schaal" wordt dus in een
kleine schaal of lage pot gekweekt.
Bonsaischalen of -potten zijn in de vakhandel verkrijgbaar. Alle blauw- en
bruinschakeringen lenen er zich bijzonder goed voor.
Een goed overwogen grootteverhouding van de pot tegenover de plant
accentueren het harmonische uitzicht van het geheel.
Die zeer oude Japanse kunde om kunstzinnige dwergbomen te kweken kan ook
bij fuchsia's toegepast worden. Daarbij kan men nochtans niet altijd gebruik
maken van al de verfijnde kunstgrepen zoals die bij naald- of loofhout worden
toegepast, vooral omdat de breekbaarheid van fuchsiatwijgen het gebruik van
bedrading (om "exotische" vormen te bekomen) virtueel uitsluit. Het is dus vooral
met de schaar in het voorjaar dat de uiteindelijke vorm van de bonsai zal worden
bereikt.
De beste methode om een fuchsiabonsai te verkrijgen is om bij de winterberging
fuchsia's van drie tot vier jaar oud, met dikke stam en behoorlijke kroon uit te
kiezen.
Zij mogen best een wat 'bizarre" stam hebben. Hoe meer traag groeiend ze zijn,
des te geschikter zullen ze zijn voor wat we op het oog hebben.
Bonsai opkweken vanuit een oudere plant. Begin hier dan mee in het najaar (half
september). Snoei de plant eerst grof in de juiste vorm en verminder de watergift.
Snoei niet te kort, in het voorjaar kan beter nog eens wat bij gesnoeid worden.
Wacht dan 2 à 3 weken en haal vervolgens de plant uit de pot. De aarde wordt
van de plant afgeschud. Vooral aan de bovenkant worden dan de (blote) dikke
hoofdwortels zichtbaar. Pot de plant op in de desbetreffende schaal, een pot die
vooral niet groter mag zijn dan de verwachte kroon. Fuchsia's lenen zich bij
uitstek voor de groeistijl met bloot gespoelde wortels. Daarbij wordt het
wortelgestel drastisch ingekort en in een substraat van één deel leem, één deel
turf en één deel zand geplant. Breng de plant weer aan de groei en laat hem in
de winter doorgroeien.
Bij de winterberging zullen we die uitgekozen planten dus kaalknippen tot in het
oude hout. Begin maart worden de planten uit de winterberging gehaald en gaan
we over op de definitieve snoei voor de juiste vorm.

pagina 11

29e Jaargang Furore 2017 – 3

De kroon wordt volgens het principe van de fruitboom snoei behandeld.
"Alles wat wrijft, kruist of naar binnen groeit wordt weggeknipt". De bonsai zal
uitlopen bij temperaturen vanaf ca. 10° C. Vanaf dan zal alle aangroei op één of
maximum twee bladparen worden gesnoeid.
Opkweken in een kas is minder geschikt, aangezien het daar vaak te warm is.
Midden mei, wanneer het seizoen van de fuchsia's begint, kunnen onze bonsais
naar buiten gebracht worden, liefst in de halfschaduw.
Om een behoorlijke bloei te krijgen zullen we om de twee weken regelmatig
bemesten met een fosfaat houdende meststof. Ook een goed resultaat is er met
Plantprod 20-20-20 en eens per maand een watergift met daarin ½ gram per liter
bitterzout ( magnesium). Water en bladbemesting kan het best 's morgens
gebeuren, bij koud weer kunnen de planten beter aan de droge kant gehouden
worden. Vanaf begin september wordt er geen mest meer gegeven.
Zorg ervoor dat de bonsai 's winters niet uitdrogen.
Meststoffen met hoog stikstofgehalte zijn minder geschikt, omdat lange stengels
ongewenst zijn.
Snoei geregeld om de plant bossiger te maken, dit komt de bloei ten goede, maar
probeer de gewenste vorm te houden. Haal de grotere bladeren in het centrum
van de plant geregeld weg.
Haal de plant ook één keer per jaar uit de schaal en knip wat wortels weg, dat
geeft een tragere groei.
Probeer in de eerste jaren de plant zo goed mogelijk te vormen, bloemen zijn
dan nog niet belangrijk.
De voorkeur moet gegeven worden aan alle zwak groeiende, klein bloemige
fuchsiasoorten, die voor dit doel bijzonder geschikt zijn, zoals bv. De cultivars
"Happy", "Little Snow Queen", "Minirose", "Tom Tumb", "Lady Thumb", Larissa",
"Bon Accord", "Vielliebchen", "Purperklokje", "Beacon", "Hanna", "Die Schöne
Wilhelmine".
Ook van hangfuchsia's kunnen interessante bonsais gemaakt worden, op
voorwaarde altijd dat zij klein bloemig en zwak
groeiend zijn.

Men moet nog wat hebben om
bonsais te kweken, iets wat
absoluut onontbeerlijk is:
GEDULD!
Denk je een poging aan te
durven? Alle succes gewenst!

Bron: Verschillende documentatie.

pagina 12

29e Jaargang Regio 19 - Rotterdam 2017 – 3

Kwekerij Zeelenberg

Fazantenweg 8 - 5106 RC Dongen (NB)

Van 1 maart t/m 1 augustus U kunt nu ook fuchsia’s
kunt u op de kwekerij terecht bestellen via onze
voor een mooie keus aan webshop:

fuchsia’s, pelargoniums,
strepocarpus en een groot
assortiment zomerbloeiers.

Dit jaar is onze collectie www.kwekerijzeelenberg.nl
fuchsia’s met een aantal
mooie soorten uitgebreid!

Daarnaast kunt u nu ook een In het mooie
leuk assortiment Brabantse
land!
botanische en winterharde
fuchsia’s uitzoeken!

Ruim 1200 soorten Fuchsia’s

200 soorten Pelargoniums

Violen, Primula’s, wintervaste planten
perkplanten, zomerbloeiers, knolbegonia’s (ook geurend!)

Wij verzenden ook fuchsiastekken door heel Nederland!
Kijk voor verdere info en de openingstijden op onze website,

www. kwekerijzeelenberg.nl of bel 06-53270502

pagina 13


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Furore 2017 02
Next Book
Furore 2017 04