The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Furore, 2019-12-03 04:39:31

Furore 2019 04

Furore 2019 04

Colofon

Voorzitter Secretaris
Sjaak Loef Evert Jan Druijff
Sparrengaarde 4 Schelde 12
2742 DM Waddinxveen 2911 RG Nieuwerkerk aan den IJssel
0182-64 91 20 06-41 80 41 28
[email protected] [email protected]

Penningmeester Vicevoorzitter/vertegenwoordiger
ledenraad
Maup Swaalep Rien van der Kooij
Voorofscheweg 211 IJssellaan 8
2771 MJ Boskoop 2914 TS Nieuwerkerk aan den IJssel
0172-21 61 79 0180-788648
[email protected] [email protected]

Algemeen lid/servicepunt Algemeen lid
Jannie Vonk-v.d. Berg Arie van Vliet
Opweg 25B Verbindingsweg 11
2871 NC Schoonhoven 2914 LH Nieuwerkerk a/d IJssel
06-10 30 09 64 0180-31 29 85
[email protected] [email protected]

Algemeen lid Redactie Furore
Jannie Kuystermans-Schoorel Dick van der Linde
Berkenweg 89 ’s-Gravenbroekseweg 19
2771 VT Boskoop 2811 GB Reeuwijk
0172-21 66 26 0182-39 38 88
[email protected] [email protected]

Furore verschijnt 4x per jaar: - kopij vóór 15 februari
maart - kopij vóór 15 mei
juni - kopij vóór 15 augustus
september - kopij vóór 15 november
december

IBAN NL23INGB0000555028
t.n.v. Fuchsiavereniging regio Rotterdam
Inschrijving KvK onder nummer 24322716

Foto voorzijde: “Cecile”

-2-

Van uw voorzitter

In veel regiobladen wordt in het laatste exemplaar van het jaar
teruggekeken naar de activiteiten van het afgelopen jaar. Dat laat ik
aan onze secretaris over want in de volgende Furore komt het
jaarverslag over 2019 te staan. Elders in deze Furore kunt u het een
en ander lezen over de bestellijst van de meststoffen, het bestellen
van stekken en fuchsiagrond.

Bij het verschijnen van deze editie van Furore zijn vele leden druk
bezig (of misschien zelfs al klaar) met het winterklaar maken van hun
fuchsia’s en andere planten.

Afgelopen week is Jannie bij ons voorzichtig begonnen de boel wat
winterklaar te maken. Voor wat betreft de fuchsia's houdt dat voor
haar in dat zij ze snoeit, maar verder laat zij ze, zo lang het niet
vriest, buiten staan. Gaat het vriezen dan brengt zij ze in de schuur
en zodra de vorst over is gaan ze weer naar buiten. Voor de
kleinste/lage exemplaren zet zij buiten een tunnelkasje neer dat we
bij vorst toedekken met verhuisdekens en oude slaapzakken. Dat
heeft zo al eens -9 ℃ doorstaan. Zij overwintert ze zo al een aantal
jaren en het bevalt haar prima. In het voorjaar lopen ze dan mooi
compact uit, zo gauw het warmer wordt, en afharden hoeft niet. Dit
alles geldt dan voor de oudere planten, de jonkies haalt zij
binnenshuis en gaan naar de zolder. Het houdt wel in dat zij altijd de
weerberichten in de gaten moet houden. Het woord "winterrust" geldt
dus wel voor de planten maar niet voor haar.

Verder wil ik u al vast melden dat in de voorjaarsvergadering op 14
maart 2020 een lezing zal worden gegeven door Wesley Swaalep,
boswachter bij PWN (Puur Water en Natuur). Dit is een
drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland. PWN levert
drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen
in de provincie Noord-Holland. Anderhalf miljoen klanten gebruiken
jaarlijks zo’n 106 miljard liter drinkwater. Zij zuiveren
oppervlaktewater tot drinkwater, in Andijk, Heemskerk en in het
duingebied. De Noord-Hollandse duinen zijn onmisbaar in de
drinkwatervoorziening.

-3-

PWN zorgt er als duinbeheerder voor dat de duinen gezond blijven en
dat we zuinig zijn op de rijkdom aan flora en fauna in het duin. 25%
van al het water van PWN wordt gezuiverd in de Noord-Hollandse
duinen. Bovendien dienen de duinen als reservebron. Kortom een
lezing die u niet mag missen.
Tot slot wil ik u allen hele fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling
en een voorspoedig 2020 toewensen.
Graag tot ziens bij onze nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2020.
31 oktober 2019
Sjaak.

“Tom Thumb” in de tuin Rien van der Kooij.
-4-

Van de redactie

Het laatste nummer van Furore, dus ook het laatste nummer van het
afgelopen jaar 2019 is weer gereed. Daarmee sluit ik dan alweer het
tweede jaar van mijn redacteurschap af.
De decemberuitgave van Furore is eigenlijk het Kerst- en einde-
jaarsnummer, waarmee het jaar wordt afgesloten. Een uitgave
waarmee ik hoop te zorgen dat u het kunt lezen met het gelukkige
gevoel dat dit de tijd is waar u ongestoord kunt lezen over fuchsia’s
en er niet mee bezig hoeft te zijn. Als het goed is zijn uw fuchsia’s
goed verzorgd in de winterberging om het voorjaar af te wachten en
heeft u daar dan ook geen zorgen over.
In dit nummer vindt U geen officiële verslagen van bijeenkomsten.
Wel de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en diverse
bestellijsten, waarmee u uw voordeel kunt doen voor het nieuwe jaar.
Verder een kort verslag van de najaarsbijeenkomst.
Ook ben ik weer op bezoek geweest bij een van onze leden, dit keer
bij Rien van der Kooij. Die bezoeken zijn voor mij altijd een plezier.
Met anderen over hun fuchsiahobby praten en nog eens samen rustig
in hun tuin kijken.
Tenslotte wens ik u fijne Kerstdagen toe en een heel goed Nieuwjaar
met heel veel fuchsiaplezier.

-5-

Bestuursmededelingen

Zo aan het eind van weer een jaar met bezigheden met onze
fuchsia’s en alles wat daar bij komt kijken, kijkt ook het bestuur even
terug op dit jaar.
De heer van Ulden is overleden zodat aan het eind van dit jaar er nog
54 leden en een donateur zijn.
De heer van Leerdam is ziek geweest, maar was bij de najaars-
bijeenkomst gelukkig weer in ons midden. Gelukkig is Joke Graveland
ook weer hersteld.
Het bestuur wenst iedereen, die te maken heeft met ziekte of ander
leed van ganser harte veel sterkte en beterschap toe.
Wilt u, als u zelf ziek bent of weet dat een lid ziek is of
gezondheidsproblemen heeft, dit melden bij de secretaris, zodat wij
contact kunnen opnemen of een berichtje kunnen sturen. We zijn een
kleine vereniging en dan is het fijn als we met elkaar meeleven met
lief en leed.

Het bestuur was er dit jaar gelukkig in geslaagd zowel bij de
voorjaarsvergadering als bij de najaarsbijeenkomst sprekers te
vinden met zeer interessante presentaties. Ook voor het nieuwe jaar
gaat dat weer lukken.
Helaas werden er bij de najaarsbijeenkomst maar 7 wedstrijd planten
ingeleverd. De heer Piet van Grondelle en de heer Piet Golverdingen,
die samen de planten keurden waren dan ook snel klaar met het
aangeven van de drie mooiste planten.
De drie bijeenkomsten in het clubhuis “Ons Honk” in Krimpen aan den
IJssel werden dit jaar goed bezocht. Ook de opentuin en barbecue bij
Arie en Nenny van Vliet was een groot succes. Kortom het bestuur
kan terug zien op een goed jaar.

Graag wil het bestuur onze adverteerders bedanken, mede
door hun bijdrage is het mogelijk dat wij als Regio 19 ons
verenigingsblad Furore kunnen blijven uitgeven.

Het bestuur wil iedereen fijne kerstdagen toewensen en een heel
goed Nieuwjaar.

-6-

Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur nodigt u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op
Zaterdag 11 januari 2020.

We verwelkomen u in het clubhuis “Ons Honk”,
Volkstuindersvereniging “De Amateur”, Populierenlaan 227d

Krimpen aan den IJssel.
U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur.
Het bestuur zorgt voor de nodige hapjes en drankjes. Wij hopen dan
velen te mogen verwelkomen en te begroeten op deze middag.
We verheugen ons er op om met elkaar een dronk uit te brengen op
het nieuwe fuchsiajaar.

-7-

Activiteiten 2020

Voor uw agenda kunt u de volgende activiteiten noteren.
11 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst.
14 maart 2020: Voorjaarsvergadering.
01 augustus 2020: Busreis met regio 17
naar Midden Noord-Brabant.
12 september 2020: Najaarsbijeenkomst.
Voor het eerder aangekondigde bezoek aan
Trompenburg is de datum nog niet bekend.

Donateur worden

Naast het lidmaatschap van onze regio is het ook mogelijk donateur
te worden. U steunt ons hiermee in onze activiteiten en u profiteert
van een aantal voordelen.

- Contacten met fuchsialiefhebbers uit uw omgeving.
- Gezellige activiteiten met mensen uit uw omgeving.
- Vier keer per jaar het regioblad Furore.
- Gezamenlijke inkoop van onder andere fuchsia-aarde.
U kunt donateur worden voor € 15,-- per jaar. U kunt zich daarvoor
opgeven bij de secretaris.

-8-

-9-

Bestelformulier meststoffen en stekken

In te leveren bij Jannie Vonk. Opweg 25B, 2871 NC Schoonhoven.

Of per e-mail: [email protected]

Inleveren uiterlijk 20 januari 2020

Naam: ………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………….

Woonplaats: ……………………………………………………..

Telefoon: ………………………………………………………….

E-Mail: ………………………………………………………………

Artikel: Stuksprijs: Aantal: Bedrag:

---------------------------------------------------------------------

Bitterzout (500 gram) € 1,50 ……… €

Meststof 20-20-20 € 3,50 ……… €

(500 gram)

Osmocote (500 gram) € 4,00 ……… €

-------------

Totaal €

In het bestuur is afgesproken dat de leden nog verschillende

meststoffen zo als bovenstaand als service zal worden aangeboden.

Het “oude servicepunt” is afgeschaft evenals het landelijke

servicepunt.

Voorlopig blijven we deze meststoffen nog verkopen, tenzij er

onvoldoende belangstelling voor bestaat.

De bestelde meststoffen zullen in ieder geval op de

voorjaarsvergadering aanwezig zijn.

Stekken

Indien u bepaalde stekken wenst, dan kunt u dit ook op dit formulier

aangeven, zodat wij daar voor kunnen zorgen.

Stekken van ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

-10-

Kort verslag van de najaarsbijeenkomst 2019
Gehouden op zaterdag 14 september 2019

Op de locatie van de Volkstuindersvereniging “De Amateur”,
Populierenlaan 227d, Krimpen aan den IJssel.

Reeds om 13.30 uur werden de eerste wedstrijdplanten binnen
gebracht, uiteindelijk waren er 7 planten ter keuring.
De opkomst was goed, 27 leden, de spreker, Lou Megens en de twee
keurmeesters, Piet van Grondelle en Piet Golverdingen.
Het was een prachtige middag en iedereen zocht een plaatsje op het
zonnige terras.

Om 14.00 uur werd de najaarsbijeenkomst geopend door de
voorzitter. Iedereen werd welkom geheten, in het bijzonder de beide
keurmeesters voor de wedstrijdplanten, die op het terras opgesteld
stonden. Ook de spreker, de heer Lou Megens, werd welkom geheten.
Daarna volgden enkele korte mededelingen.
Allereerst over de Nieuwjaarsbijeenkomst, deze zal worden gehouden
op zaterdag 11 januari. Het bestuur zorgt voor de hapjes en de
drankjes. Als men toch wat lekkers wil meebrengen, dan dat graag
even doorgeven aan Jannie Vonk.
We zullen geen show houden in 2020, Cees Graveland, die meestal
voor het merendeel van de planten zorgt heeft aangegeven dat niet
meer te doen en dan zijn er toch te weinig om een show te vullen.

-11-

Na de mededelingen volgde de presentatie door de heer Lou Megens.
Hij vertelde uitgebreid over “Het raadselachtige leven van vogels”,
zo als de titel van zijn lezing aan gaf. Daarbij toonde hij prachtige
plaatjes van vogels in allerlei situaties.
Hij vertelde met voorbeelden dat vogels inderdaad intelligent zijn,
kleuren kunnen onderscheiden en ook een goed geheugen hebben.
Het was een zeer boeiende lezing en hij oogstte dan ook een groot
applaus.
Daarna werd de uitslag van de keuring bekend gemaakt.

Dit jaar was als wedstrijdplant
gekozen voor “Delta’s Ko”,
een struik. Piet van Grondelle
maakte de uitslag bekend. De eerste
prijs ging naar Dick van der Linde.
De tweede prijs naar Jannie Vonk.
De derde prijs was voor Tineke
Van der Linde. De winnaars kregen
daarna de beoordeling en hun prijs
uitgereikt door de voorzitter.

-12-

-13-

Bestelformulier fuchsiagrond

Ook in 2020 kunt u weer via de regio fuchsiagrond bestellen.
Het gaat om zakken van 70 liter, waarin al osmocote is gemengd.
U kunt deze grond bestellen door onderstaande bestelstrook voor
15 januari op te sturen naar Rien van der Kooij IJssellaan 8,
2914 TS Nieuwerkerk aan den IJssel. De grond zal medio februari
kunnen worden opgehaald bij Rien van der Kooij. De exacte datum
hoort u nog van ons, daarom graag uw telefoonnummer en/of
e-mailadres vermelden op de bestelstrook.

Bestelformulier fuchsiagrond

Ondergetekende bestelt hierbij fuchsiagrond met osmocote.

Naam:

Telefoon:

E-mail:

Aantal zakken: ---------- à 70 liter à € 7.00 (prijs onder voorbehoud)

Handtekening:

De bestelde fuchsiagrond kan op een nader te bepalen
zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur, tegen contante betaling,
worden opgehaald bij Rien van der Kooij, IJssellaan 8 in Nieuwerkerk
aan den IJssel.

Dit bestelformulier inzenden voor 15 januari 2020 naar:

M. van der Kooij
IJssellaan 8
2914 TS Nieuwerkerk aan den IJssel

-14-

-15-

In gesprek met Rien van der Kooij.

Deze keer ging ik niet op bezoek, zoals zo vele keren eerder, in

Zevenhuizen, maar in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar Rien en

Tonny in juni dit jaar naar verhuisd zijn. Het was snel gevonden. Een

modern wit huis in een keurige straat. De voortuin nog niet op orde,

maar de tuin achter het huis zag er prachtig uit, met alle fuchsia’s,

vele hangers, struiken en stammen, heel mooi en goed verzorgd. De

automatische watervoorziening met kunstmest toevoeging heeft hij

natuurlijk al direct aangelegd en de bescherming tegen de zon is ook

al geplaatst, zoals dat ook aan de Middelweg in Zevenhuizen het

geval was.

Je kan zien dat Rien hart heeft voor zijn fuchsia’s.

Tonny zorgde voor

koffie met koekjes

en het werd een

gezellige middag,

eerst even wat

praten praten en dan weer

even de tuin in voor

de foto’s.

Rien is sinds 2000

lid van de NKvF en

dus van onze

Regio 19.

Reeds eerder was hij

in contact gekomen

met fuchsia’s. Het zal ongeveer in 1997 geweest zijn dat een nicht uit

de Verenigde Staten een bezoek bracht aan Nederland en een

bijeenkomst had georganiseerd in de Keukenhof. Op dat moment was

er in de Keukenhof een tentoonstelling met fuchsia’s. Alle aanwezige

fuchsia’s bleken van Henk Bresser te zijn. Rien kende Henk Bresser

niet, hoewel hij evenals Rien groentekweker was geweest. Al die

prachtige fuchsia’s, daar wilde Rien natuurlijk meer van weten.

Het contact was toen snel gemaakt met een telefoontje en daarna

zijn ze fuchsiavrienden gebleven.

Rien ging al snel een keer naar Molenschot, waar Henk Bresser

woonde. Hij is tijdens dat bezoek onder de indruk geraakt van al die

prachtige fuchsia’s en daar is de fuchsialiefde verder begonnen.

Later is hij naar veel fuchsiashows geweest, hij sloeg er geen een

over. Een fuchsiashow in “Floriade” in Hoofddorp herinnert hij zich

nog goed. Ook hier waren bijna alle fuchsia’s weer van Henk Bresser.

-16-

Met Henk van de Pool en Ton
Hoogerdijk heeft hij ook vele
shows bezocht en daarna mag
je wel zeggen, is de verslaving
aan de fuchsia’s tot volle bloei
gekomen.
De eerste fuchsia die hij, nu
alweer al weer ruim 25 jaar geleden
van iemand heeft gekregen,
heeft hij nog steeds.
Een ‘Beacon Rosa’, met thans
een dikke stam en nu meer
dan twee meter hoog. De volgende fuchsia die hij kreeg was de
‘Waternymph’, dat herinnert hij zich nog wel.
Na zijn contacten met Henk Bresser heeft hij het semi-hydrocultuur
systeem van hem overgenomen, met ook de daarvoor speciale
fuchsiapotten.
Rien had vroeger een groenteteeltbedrijf en
is later overgegaan naar rozenteelt en nog
weer later naar hortensia’s als snijbloem.
Zijn zoon heeft eerder het bedrijf over
genomen, maar nu is het kassenbedrijf
overgenomen door Rotterdam en is alles
gesloopt op zijn oude huis na, waar nu zijn zoon
gaat wonen.
Direct achter zijn huis in Zevenhuizen stonden
zijn verwarmde kassen, waar hij zijn planten
in de winter goed kon verzorgen en al vroeg
kon beginnen met stekken. Hij maakte veel stekken, omdat hij er
zeven in een grote Bresserpot plantte, waardoor er mooie volle
hangers ontstonden. In zijn kassen was ook plaats voor planten van
anderen voor berging in de winter. Ook maakte hij veel stekken voor
anderen, of voor onze vereniging om bij shows te verkopen.
Dat gaat hij nu in Nieuwerkerk wel missen, maar gelukkig mag hij nu
zijn planten laten overwinteren in de kassen van Arie van Vliet.
Zijn grote liefde gaat vooral uit naar hangers en stammen. Daar
hebben we dan ook bij de diverse shows, die we in Bergambacht
hebben gehouden veel plezier van gehad. Rien stond altijd klaar om
zijn planten te brengen, maar ook om planten van anderen naar de
shows te brengen. Bij de shows waren er altijd vrijwilligers voor
opbouw van de show, maar ook voor water geven gedurende de
shows nodig en Rien was er altijd bij.
-17-

Maar niet alleen actief bij de shows was hij ook verder actief.
Een paar jaar geleden, toen er geen leden te vinden waren voor een
bestuursfunctie, zette hij ook daar de schouders onder en dat
stimuleerde ook anderen, zodat er nu weer een voltallig bestuur is.
Al jaren verzorgt hij ook fuchsiagrond. Aanvankelijk regelde Henk
Bresser, die ook bij ons lid was, de fuchsiagrond voor onze
vereniging. Toen Henk Bresser verhuisde is Rien de inkoop van de
potgrond, zowel voor onze leden als voor Henk Bresser, gaan
verzorgen en dat doet hij nu alweer vele jaren. Ondanks dat er de
laatste jaren nog wel eens problemen met de leveranciers waren
dooordat deze nog al eens wisselden, verliep het verzorgen van de
fuchsiagrond toch altijd goed. Hij blijft de fuchsiagrond ook nu, maar
dan vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel verder verzorgen.

Rien heeft niet alleen zijn fuchsia’s
als hobby, maar ook heeft hij
geiten gehad en niet te vergeten
zijn vogels. Een vijver achter zijn
huis met eenden en verder
verschillende soorten sierkippen.
Hij mist nu de vogeltjes rondom
zijn huis, mussen, koolmezen en
geelgorzen, die altijd massaal op
het voedsel afkwamen. Vanuit zijn
huiskamer kon hij genieten van al
dat beweeglijke vogelspul. Maar
hij gaat ook hier proberen met
een voerbak vogels naar zijn tuin
te lokken.
Naast al deze hobby’s maakte hij
altijd wel tijd vrij voor
liefdadigheidswerk via de kerk.
Hij heeft veel spullen verzameld
en met anderen naar Polen en
Oekraïne gebracht.
Voorlopig zijn Rien en Tonny nog wel druk in hun nieuwe huis en
tuin en dat zal met al zijn hobby’s nog wel even zo blijven.
De tijd vloog voorbij en na nog gezamenlijk van een lekker glas wijn
genoten te hebben ging ik met bladzijden vol schrijfwerk naar huis.

-18-

Iochroma Australe

In de tuin van Rien van der Kooij staat een struik die mij opviel.
Natuurlijk vroeg ik wat voor struik dat was. Maar Rien wist het niet.
Hij had de struik ergens gezien en toen een plantje meegenomen.
Overigens vertelde Rien dat hij de struik daarna nooit meer ergens
had gezien. Dit maakte mij toch nieuwsgierig.
Ik maakte een paar foto’s en liet die aan iemand zien, die de plant
toch wist te detecteren, het was een iochroma australe Griseb.
Deze struik wordt ook wel acnistus australis genoemd.

Hij komt oorspronkelijk uit
Bolivia en Noord-West
Argentinië en groeit in de
bossen op 1000 tot 2500 meter
hoogte.
Het is een struik met fris groene
licht behaarde bladeren met
hangende violet blauwe
trompetbloemen in trosjes van
ongeveer 5 tot 8 bloemen. De
bloemen zijn ongeveer 5 cm
groot en trekken veel insecten aan.
De struiken kunnen tot anderhalve meter hoog worden.
De iochroma behoort tot de familie Solanaceae (nachtschaden).
De bloei is van mei tot september en de struik is groenblijvend, maar
vorst gevoelig. De plant is giftig. Hij is gerelateerd aan de
Brugmansia, die echter veel grotere trompetbloemen heeft en beslist
geen blauwe bloemen heeft.
In 1874 werd hij door August Heinrich
Rudolf Grisebach beschreven in
Abhandlungen der Königlichen
Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen. Er zijn enkele variëteiten, de
meest bekende is iochroma cyaneum,
met de violetblauwe bloemen.
De iochroma coccineum met rode
bloemen en de iochroma grandiflorum
met iets grotere lila tot karmijnrode
bloemen en er is ook een witte
variëteit, de iochroma Wooly White.

Dick van der Linde.

-19-

“Bella Rosella” Foto: Dick van der Linde


Click to View FlipBook Version