The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-55103913, 2022-04-02 20:40:13

BUKU PENGURUSAN SK KAMPONS SEPULAU 22-23

BP SKKS 22/23

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

MUKA DEPAN

1

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

Isi Kandungan

Bil Perkara Muka Surat

1. Isi Kandungan a- b

2. Pengurusan Kurikulum 1 - 18

1.1 Jawatankuasa Buku Pengurusan 2

1.2 Jawatankuasa Perancang Sekolah 2

1.3 Jawatankuasa Prestasi dan Tatatertib 2

1.4 Jawatankuasa Pengurusan Harta Sekolah(ASET) 3

1.5 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (SKPKLM ) 3

1.6 Jawatankuasa Perhubungan dan Keutuhan 4

1.7 Jawatnakuasa Kewangan 5

1.8 Jawatankuasa Bencana 5

1.9 Jawatankuasa Kebajikan Guru dan Kakitangan 6

1.10 Jawatankuasa Data dan Maklumat 6

1.11 Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ( SKPMg2 ) 6

1.12 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah ( SPKS ) 7

1.13 Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Pendidikan (PBPPP ) 7

1.14 Jawatankuasa Staff Sokongan 7

1.15 Jawatankuasa TS 25 8

1.16 Jawatankuasa Kurikulum 8

1.17 Jawatankuasa Melindungi Masa Instruksional ( MMI ) 9

1.18 Jawatankuasa Pemulihan dan Intervensi 9

1.19 Jawatankuasa Program Transisi dan Guru Penyayang 9

1.20 Jawatankuasa Pemnelajaran KBAT dan i-THINK 10

1.21 Pasukan Penjaminan Kualiti Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) 10

1.22 Jawatankuasa Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

KSSR 2017 11

1.23 Jawatankuasa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 11

1.24 Pembestarian Sekolah ( Google Classrom/Delima ) 11

1.25 Jawatankuasa Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan

Bahasa Inggeris ( MBMMBI ) 12

1.26 Jawatankuasa Kelas Pembelajaran Abad 21 (PAK 21) 12

1.27 Jawatankuasa KAFA dan Jadual Waktu KAFA 12

1.28 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 13

1.29 Jawatnkuasa Panitia Bahasa Melayu 13

1.30 Jawatnakuasa Panitia Bahasa Inggeris 13

1.31 Jawatankuasa Panitia Matematik 14

1.32 Jawatankuasa Panitia Sains 14

1.31 Jawatankuasa Panitia Sejarah 14

1.32 Jawatankuasa Panitia Agama Islam dan Bahasa Arab 15

1.33 Jawatankuasa Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 15

1.34 Jawatankuasa Pendidikan Muzik 15

1.35 Jawatankuasa Panitia RBT ( Reka Bentuk dan Teknologi ) 16

1.36 Jawatankuasa Panitia PSV ( Pendidikan Seni Visual ) 16

1.37 Jawatankuasa Bilik Gerakan Kilau 16

1.38 Kedudukan Guru Kelas 17

1.39 Panitia Matapelajaran 17

1.40 Penyelaras Bilik-bilik Khas 18

2. 2. Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) 19 - 34
2.1 Carta Organisasi Unit HEM 2022/2023 20
2.2 Pengurusan Hal Ehwal Murid
2.2.1 Pendahuluan 21
2.2.2 Matlamat 21
2.2.3 Visi dan Misi 22

a

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

2.3 Jawatankuasa Induk HEM 23
2.4 Jawatankuasa Pengurusan Badan Disiplin dan Pengawas 24
2.5 Jawatankuasa Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling 25
2.6 Jawatankuasa Pengurusan Bantuan 25 - 26
2.7 Jawatankuasa Pengurusan Susu Sekolah (PSS) 26
2.8 Jawatankuasa Pengurusan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 27
2.9 Jawatankuasa Pengurusan 3K (Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan) 27 - 28
2.10 Jawatankuasa Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 28 - 29
2.11 Jawatankuasa Pengurusan Kantin 29
2.12 Jawatankuasa Pengurusan Pendaftaran Murid 30 - 31
2.13 Jawatankuasa Pengurusan Dadah (PPDa) 31
2.14 Jawatankuasa Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah 31 - 32
2.15 Jawatankuasa Pengurusan Pendaftaran Tingkatan 1 32
2.16 Jawatankuasa Penyiasatan Murid Cicir 33
2.17 Jawatankuasa Pengurusan Lawatan 33 - 34
2.18 Jawatankuasa Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM) 34

3. 3. Pengurusan Kokurikulum 35 - 51
3.1 Visi dan Misi 36
3.2 Rasional 36
3.3 Objektif 36
3.4 Piagam Pelanggan
3.5 Tugas dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa 36 - 37
3.6 Ketetapan Aktiviti Kokurikulum 37 - 40
3.7 Jadual Aktiviti Mingguan Kokurikulum
3.8 Takwin Aktiviti Mingguan Kokurikulum 41
3.9 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 42
3.10 Jawatankuasa Badan Berunuform 43 - 44
3.11 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan 45
3.12 Jawatankuasa Ko Akademik Bahasa 45 - 46
3.13 Jawatankuasa Kesnian 46
3.14 Jawatankuasa Sukan dan Permainan 47
3.15 Jawatankuasa Program Sambutan Rasmi / Perayaan 47
3.16 Jawatankuasa PAJSK 48 - 49
3.17 Jawatankuasa 1Murid 1Sukan dan Sukan TARA 49
3.18 Jawatankuasa Rumah Sukan 49
50
50 - 51

4. 4. Lampiran i - xii
Takwin Pengurusan 2022 / 2023

b

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau
1

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn. Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Cik Nurul Azyan binti Azmi
AJK : Pn. Hjh.Nor Hayati binti Zahri

Pn. Nur Rashidah binti Yusof
Pn. Mariani binti Samsuddin
En Rosdi bin Mat Saud

JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
(PK Pentadbiran)
Timb. Pengerusi : Pn.Hjh Rohani binti Yaacob (PK HEM)
(PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi I : Pn.Suhana binti Yusof
(Su Hem)
Naib Pengerusi III : En.Azhar bin Hamzah (Su Ko)
(Su Pep Dalaman)
Setiausaha : Hjh.Nor Hayati binti Zahri (Penyelaras Pra Sek.)
(Su TS 25/ DATA)
AJK : Semua Ketua Panitia (Guru Pemulihan)
(Su PBD)
Pn.Nur Rashidah Bt Yusof (PAK21)
(Su Jadual)
Pn.Mariani Bt. Samsuddin (SPLKPM)

Pn.Normazita bt Mansor

Cik Nurul Azyan Bt. Azmi

Pn.Anizan bt Che Mat

En.Mohd Fauzi B. Mohd Nor

En.Muhamad Zu B. Md Nawi

Pn.Khairun Nisak Bt Muhamad

En.Mohd Zainuddin B. Yunus

En.Rudzlan b Mat Zain

JAWATANKUASA PRESTASI DAN TATATERTIB

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn. Suhana binti Yusof (PK HEM)
Pen. Setiausaha
AJK : En. Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)

: En. Muhammad Zu bin Md. Nawi

: Pn. Rosiah Bt. Jusoh

: En. Rosdi B. Mat Saud

Pn. Khairun Nisak Bt. Muhamad

Pn. Nur Rashidah Bt. Yusof

2

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT HARTA SEKOLAH (ASET)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani Bt. Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn.Suhana Bt Yusof (PK HEM)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En Mohamad bin Said
Setiausaha : Pn.Rosiah Bt. Jusoh

AJK :

En.Mat Zaid B. Nawi (Bilik Sukan)

En.Mohamad b Said (Bilik RBT)

Pn.Nur Rashidah bt Yusuf (Makmal Sains)

Cik Nurul Azyan binti Azmi (Pra Sekolah)

En.Rudzlan bin Mat Zain (Bilik Al Khawarizmi)

Pn.Syuhaida bt Salleh (Bilik SAL)

Pn.Khairun Nisak binti Muhamad (Bilik Pengawas)

Pn.Rohana binti Mat Som (Bilik PSS)

Pn. Rahemah binti Abdul Kadir (Bilik Tayang)

En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor (Bilik Pemulihan)

En. Mohd Zainuddin bin Yunus (Makmal Komputer)

En. Muhamad Zu bin Md.Nawi (Bilik PBD)

Cik Zainizah binti Awg Ngah (Bilik Kaunseling)

Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (SPLKPM )

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Hjh.Rohani Bt. Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn.Suhana Bt Yusof (PK HEM)

: En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)

: En.Rudzlan bin Mat Zain

AJK :
Pn.Shakimatul Azhani binti Mohd Zain
Pn.Nor Azilah binti Abd Aziz
En.Muhamad Zu bin Md.Nawi
Pn. Rosiah bt Jusoh

3

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA PERHUBUNGAN DAN KEUTUHAN

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Hjh Rohani Bt. Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn.Suhana Bt Yusof (PK HEM)
Pen. Setiausaha
: En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)

: En.Rosdi B. Mat Saud

: En.Mohd Fauzi B. Mohamed Nor

AJK : Pn.Syuhaida binti Salleh
Pn.Norizan binti Jusoh
En.Mohd Nasir bin Ahmad
En.Rudzlan B. Mohd Zin

JAWATANKUASA PIBG

Penasihat : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Yang Di Pertua
Timb. Yg Di Pertua : Hj.Alias bin Mat Rani
Penyelaras 1
Penyelaras 2 : Pn Siti Samila bt Awang Hamat
Penyelaras 3
Setiausaha : Hjh.Rohani binti. Yaacob (PK Pentadbiran)
Bendahari
AJK : Pn.Suhana binti Yusof (PK HEM)

: En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)

: En.Mohd Fauzi bin Mohamed Nor

: Pn. Hjh. Nor hayati bt Zahri

:

Pn.Nor Azilah bt Abd Aziz

En Che Hashim bin Che Amat

En.Zolkornain bin Ab.Wahab

En.Wan Mustapha bin Hj.Harun

En.Muhamad Zu bin Md Nawi

Pn.Nor Suzana bt. Che Mat

Pn.Haslina bt

Pn. Sairon

Pn Zamira binti Awg Hamat

En. Mohd Zainuddin bin Yunus

Pn. Rahemah bt Ab.Kadir

En. Mat Zaid bin Nawi

Pn. Nur Rashidah bt Yusuf

4

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA KEWANGAN

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh.Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn.Suhana binti Yusof (PK HEM)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Rosiah binti Jusoh

Juru Audit Dalaman I : Hjh.Nor Hayati bt. Zahri
Juru Audit Dalaman II : En.Muhamad Zu bin Md.Nawi

AJK : En.Mohd Fauzi bin Mohamed Nor
Pn. Normazita binti Mansor
Pn.Rosehayati binti Mat Zain
Cik Nurul Azyan binti Azmi

JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh. Rohani Bt. Yaacob (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Suhana bt Yusuf (PK HEM)
Pen.Setiausaha : En.Muhamad Zu bin Md.Nawi

AJK : En. Azhar bin Hamzah ( PKKO)
En. Rosdi bin Mat Saud
En.Rudzlan bin Mat Zain
Pn.Normazita bt Mansor
Pn.Rohana bt Mat Som
Pn.Khairun Nisak bt Muhamad
Pn.Nur Rashidah bt Yusuf
Pn.Shaki Matul Azhani bt Md Zin
Cik Nurul Azyan bt Azmi
Tn. Hj. Alias bin Mat Rani(YDP PIBG)
Pn. Siti Samila bt Awang Hamat (NYDP PIBG)
Sjn.Sofi (PPS)
Pn.Rosiah bt Jusoh(PT)

5

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh.Rohani Bt. Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn.Suhana Bt Yusof (PK HEM)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Nor Azilah Bt. Abd Aziz
: Cik Nurul Azyan bt Azmi (Guru Besar)
(PK Pentadbiran)
AJK : En. Rudzlan bin Mohd Zin (PK HEM)
En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor (PK Kokurikulum)
Pn. Rahemah binti Abdul Kadir
Pn.Anizan binti Che Mat

JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail
Timb. Pengerusi : Hjh.Rohani Bt. Yaacob
Naib Pengerusi I : Pn.Suhana Bt Yusof
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah
Setiausaha : Pn.Anizan Bt. Che Mat
AJK : Pn. Mariani bt Samsuddin

Pn. Norul Hakim bt Mohd Napi
En. Mohd Nasir bin Ahmad

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh.Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK HEM)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Hjh.Nor Hayati binti Zahri
AJK : Pn Nur Rasyidah bt Yusof

Pn Mariani bt Samsudin
Semua Ketua Panitia
Penyelaras Sukan Permainan
Penyelaras Unit Beruniform
Penyelaras Kelab Persatuan

6

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH (SPKS)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Hjh.Rohani Bt. Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn.Suhana Bt Yusof (PK HEM)
Ajk
: En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)

: Pn.Mariani bt Samsuddin

: Pn. Rohana binti Mat Som

Pn. Nor Azilah binti Abd. Aziz

En. Mohd Nasir bin Ahmad

Pn. Shaki Matul Azhani binti Mohd Zin

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Setiausaha : Hjh. Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
AJK : Pn. Suhana binti Yusof (PK HEM)
: En. Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Urusetia : Pn. Rosiah Bt. Jusoh

Pn. Anizan bt Che Mat

JAWATAN KUASA STAF SOKONGAN

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh.Rohani Bt. Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn.Suhana Bt Yusof (PK HEM)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Rosiah Bt. Jusoh
AJK :

En.Hamthan bin Hamzah
Pn.Siti Aslina Bt. Ismail
Pn.Azrini Bt. Abd Kadir

7

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA TS 25

Pengerusi : En.Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Hjh.Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn.Suhana binti Yusof (PK HEM)
AJK
: En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)

: Pn.Anizan binti Che Mat

: Hjh.Nor Hayati binti Zahri

Pn.Nur Rashidah binti Yusof

Pn.Mariani bt Samsuddin

Pn.Khairun Nisak bt Muhamad

En.Muhamad Zu bin Md.Nawi

Pn.Rohana binti Mat Som

Pn.Nor Azilah binti Abd. Aziz

Pn.Norizan binti Jusoh

Pn.Shaki Matul Azhani binti Mohd Zain

En.Mohd Fauzi binti Mohamed Nor

Pn. Rahemah binti Abdul Kadir

En. Mohd Zainuddin bin Yunus

En.Mat Zaid bin Nawi

Pn. Nurul Hakim bt Mohamad Napi

En. Mohamad bin Said

JAWATANKUASA KURIKULUM

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh.Rohani Bt. Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn.Suhana Bt Yusof (PK HEM)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn.Anizan bt Che Mat
AJK : Pn. Khairun Nisak binti Muhamad (KP BI)
(SU PBD & KP MT)
En. Muhammad Zu bin Md.Nawi (KP Sains)
Pn. Nur Rashidah binti Yusof (KP Pai)
Pn. Shakimatul Azhani binti Md Zain (KP Sejarah)
Pn. Rahemah binti Abdul Kadir (SU PAK21)
Pn. Khairun Nisak bt Muhamad (KP Muzik)
Pn. Norizan binti Jusoh (KP PJK)
En. Rosdi bin Mat Saud (KP RBT)
En.Mohamad bin Said (KP BM/ Peny PSS)
Pn.Rohana Bt. Mat Som (Pemulihahan)
En.Mohd Fauzi bin Mohamed Nor (Penyelaras Jqaf)
En.Mohd Nasir bin Ahmad (Peny.Makmal Komp & G. C)
En.Mohd Zainuddin bin Yunus (SU TS25)
Pn.Anizan binti Che Mat (Penyelaras Nilam/KP PSV)
Cik Zainizah binti Awg.Ngah
8

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL ( MMI )

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh.Rohani Bt Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn.Suhana Bt Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi Ii : En.Azhar bin Hamzah (PK KO)
Setiausaha : En.Mohd Zainuddin Bin Yunus
Pen.Setiausaha : Pn.Anizan bt Che Mat
AJK : Pn.Normazita Bt Mansor

En Hamthan bin Hamzah

JAWATANKUASA PEMULIHAN DAN INTERVENSI

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani Bt Yaacob (Pk Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana Bt Yusof (Pk Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (Pk Ko)
Setiausaha : En.Mohd Fauzi b Mohamed Nor
Pen. Setiausaha : Cik Zainizah bt Awg Ngah
AJK : En. Rudzlan bin Mohd Zin

En. Rosdi bin Mat Saud
Pn.Mariani bt Samsudin
Pn.Anizan bt Che Mat
Pn. Hjh Nor Hayati binti Zahri
En.Mohamad bin Said
Pn.Norizan bt Jusoh

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG ( PTGP )

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
AJK
: En.Azhar bin Hamzah (PK KO)

: Pn Norizan bt Jusoh

: Pn. Norul Hakim binti Mohd Napi

Pn. Mariani binti Samsudin

Pn. Anizan binti Che Mat

Cik Nurul Azyan binti Azmi

Pn. Rosehayati bt Mohd Zin

Pn. Nor Azilah bt Abd Aziz

Pn Rohana binti Mat Som

9

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA PEMBELAJARAN KBAT DAN I-THINK

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi II
Setiausaha : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
AJK
: En. Azhar bin Hamzah (PK KO)

: Pn. Norul Hakim binti Mohamad Napi

: Pn. Syuhaida binti Salleh

Pn. Anizan binti Che Mat

Pn. Norhayati binti Zahri

Cik Nurul Azyan binti Azmi

Pn. Nur Rashidah binti Yusof

Pn. Mariani binti Samsuddin

PASUKAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani Bt Yaacob (PK Pentadbiran) Naib
Pengerusi I : Pn. Suhana Bt Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi Ii : En.Azhar bin Hamzah (PK KO)
Setiausaha : En Muhammad Zu bin Md Nawi
Ajk : Pn. Rahemah Bt. Abdul Kadir (Latihan)
(Pementoran)
Pn. Nur Rashidah Bt. Yusof (Penyelarasan)
Pn. Rohana Bt. Mat Som (PS Dan PP)
Pn. Nor Azilah Bt. Abd Aziz (Pemantauan)
Pn. Syuhaida Bt. Salleh (Ppsi)
En. Mohd Fauzi B. Mohamed Nor (J/U Mt)
Pn. Anizan Bt. Che Mat (J/U BI)
Pn Khairun Nisak Bt Mohammad (J/U Bm)
En. Mohamad B. Said (J/U SEJ)
Hjh Nor Hayati Bt. Zahri (J/U Muzik)
Pn. Norizan Bt. Jusoh (J/U PJK &PAJSK)
En. Rosdi B. Mat Saud (J/U PSV)
Cik Zainizah bt Awg Ngah (J/U PI)
Pn Shaki Matul Azhani bt Mod Zain (J/U RBT)
En Mohamad bin Said

10

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) KSSR
(SEMAKAN ) 2017

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
(PK Pentadbiran)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Hem)
(PK KO)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof

Naib Pengerusi Ii : En.Azhar bin Hamzah

Setiausaha : Pn. Syuhaida binti Salleh
AJK : Pn. Nur Rashidah binti Yusof

En. Mohamad bin Said
Pn. Rohana binti Mat Som
En. Mat Zaid bin Nawi
Pn. Rahemah binti Abdul Kadir
En. Muhammad Zu bin Md Nawi

JAWATANKUASA STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi Ii : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Setiausaha : Cik Nurul Azyan binti Mohd Azmi
Pen Setiausaha : Pn. Norul Hakim Bt Mohd Napi
Ajk : Pn. Siti Aslina binti Ismail

Pn. Nor Azrini binti Abd Kadir
En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor
Pn. Rosehayati binti Mat Zain
Semua Guru Subjek Tahun 1

JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH (GOOGLE CLASSROOM/ DELIMA)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi Ii : En.Azhar bin Hamzah (PK KO)

Setiausaha Pen : En. Mohd Zainuddin bin Yunus
Setiausaha : Pn.Normazita binti Mansor
AJK : Pn. Anizan binti Che Mat

Pn. Rahemah binti Abdul Kadir
Pn. Rohana binti Mat Som
Pn. Nor Azilah binti Abd Aziz

11

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUHKAN
BAHASA INGGERIS ( MBMMBI )

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Setiausaha : Cik Zainizah bt Awg Ngah
Ajk : En. Mat Zaid bin Nawi

Pn. Khairun Nisak binti Muhamad
En. Rosdi bin Mat Saud
Pn. Rohana binti Mat Som
Pn. Hjh. Norhayati binti Zahri
Pn Syuhaida binti Salleh
Pn. Mariani binti Samsudin

JAWATANKUASA KELAS PEMBELAJARAN KELAS ABAD 21 ( PAK 21 )

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn Hjh Rohani Bt Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Setiausaha : Pn.Khairun Nisak bt Muhamad
Ajk : Pn. Rohana Bt Mat Som

En. Rosdi bin Mat Saud
Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA KAFA & JADUAL WAKTU KAFA

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani Bt Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana Bt Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Setiausaha : En Mohamad Fadhil bin Ariffin
Ajk : En. Alias B. Mat Rani (YDP PIBG)
(AJK PIBG)
En.Zulkornain bin Ab.Wahab (Su PIBG)
En. Mohd Fauzi B. Mohamed Nor
Semua Guru KAFA

12

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi Ii
Setiausaha : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Pen.Setiausaha
Ajk : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)

: Pn. Rohana binti Mat Som

: En. Mat Zaid bin Nawi

: Pn.Khairun Nisak binti Muhamad

Pn. Rahemah binti Abdul Kadir

Pn. Norul Hakim binti Mohd Napi

Pn.Nur Rashidah binti Yusuf

En. Mohamad bin Said

Pn.Norizan binti Jusoh

En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor

Pn.Shaki Matul Azhani binti Mohd Zain

En.Rosdi bin Mat Saud

Cik Zainizah binti Awg Ngah

JAWATANKUASA PANITIA BAHASA MELAYU

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Pn. Hjh. Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi Ii : En. Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Ketua Panitia : Pn. Rohana binti Mat Som
Setiausaha : Pn. Norizan binti Jusoh
Ajk : Cik Zainizah binti Awg Ngah

En. Mat Zaid bin Nawi
En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor
En. Mohamad bin Said
En. Rosdi bin Mat Saud

JAWATANKUASA PANITIA BAHASA INGGERIS

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Ketua Panitia : Pn. Khairun Nisak binti Muhamad
Setiausaha : Pn. Syuhaida binti Salleh
Ajk : Hjh Nor Hayati binti Zahri

Pn.Mariani binti Samsuddin
En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor
Cik Nurul Azyan binti Azmi
Pn. Norul Hakim binti Mohamad Napi

13

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA PANITIA MATEMATIK

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani Bt Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana Bt Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Ketua Panitia : En.Muhammad Zu Md Nawi
Setiausaha : Pn. Anizan Bt. Che Mat
Ajk : En. Rudzlan B. Mohd Zin

En. Mohd Fauzi B. Mohamed Nor
Pn Nur Rashidah Bt Yusof

JAWATANKUASA PANITIA SAINS

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani Bt Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana Bt Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi Ii : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)

Ketua Panitia : Pn. Nur Rashidah Bt. Yusof
Setiausaha : Pn Rahemah Bt Abd Kadir

Ajk : En.Mohamad bin Said

JAWATANKUASA PANITIA SEJARAH

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismai (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En. Azhar bin Hamzah (PK Ko)

Ketua Panitia : Pn. Rahemah Bt Abdul Kadir
Setiausaha : Pn Hjh Norhayati bt Zahri
Ajk : Guru-Guru Mengajar Sejarah

14

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA PANITIA AGAMA ISLAM & BAHASA ARAB

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Ketua Panitia : Pn Shakimatul Azhani bt Mohd Zain
Setiausaha : Pn. Nor Azilah binti Abd Aziz
Ajk : Pn.Normazita binti Mansor

Pn. Rosehayati binti Mat Zin
En. Mohd Zainuddin bin Yunus
En. Mohd Nasir bin Ahmad

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani Bt Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana Bt Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin hamzah (PK Ko)
Ketua Panitia : En. Rosdi B. Mat Saud
Setiausaha : En. Muhammad Zu B. Md Nawi
Ajk : Semua guru PJK

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani Bt Yaacob (PK Pentadbiran) Naib
Pengerusi I : Pn. Suhana Bt Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Ketua Panitia : Pn. Norizan Bt Jusoh
Setiausaha : Pn. Zainizah bt Awg Ngah
Ajk : Semua guru mata pelajaran Muzik

15

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA PANITIA RBT

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Ketua Panitia : En. Mohamad bin Said
Setiausaha : En. Rudzlan bin. Mohd Zin
Ajk : En Muhamad Zu bin Md. Nawi

JAWATANKUASA PANITIA PSV

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (PK Pentadbiran) Naib
Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (PK Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (PK Ko)
Ketua Panitia : Cik Zainizah Bt Awg Ngah
Setiausaha : Pn Rohana Bt Md Som
Ajk
: Guru mata pelajaran PSV

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN KILAU

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Hjh Rohani binti Yaacob (Pk Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : Pn. Suhana binti Yusof (Pk Hem)
Naib Pengerusi II : En.Azhar bin Hamzah (Pk Ko)
Setiausaha : Pn.Norul Hakim binti Mohd Napi
Ajk : Pn. Khairun Nisak binti Muhamad

En. Muhammad Zu bin Md Nawi
Pn. Nor Azilah binti Abd Aziz
Pn. Hjh Nor Hayati binti Zahri
Pn. Nur Rashidah binti. Yusof
Cik Nurul Azyan binti Azmi

16

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

KEDUDUKAN GURU KELAS 2022 GURU
BIL KELAS PN. NORUL HAKIM BINTI MOHAMAD NAPI
1 PRA SEKOLAH AL-HIDAYAH
CIK NURUL AZYAN BINTI AZMI
2 PRA SEKOLAH AR-RAUDHAH PN. NORIZAN BINTI JUSOH
3 1 KILAU A PN ANIZAN BINTI CHE MAT
4 1 KILAU B EN. MOHAMAD BIN SAID
5 2 KILAU A PN. RAHEMAH BINTI ABDUL KADIR
6 3 KILAU A CIK. ZAINIZAH BINTI AWG NGAH
7 3 KILAU B PN. ROSEHAYATI BINTI MAT ZAIN
8 4 KILAU A PN. NOR AZILAH BINTI ABD. AZIZ
9 4 KILAU B PN.SHAKI MATUL AZHANI BINTI MOHD ZIN
10 5 KILAU A EN. MAT ZAID BIN NAWI
11 5 KILAU B PN.KHAIRUN NISAK BINTI MUHAMAD
12 6 KILAU A PN. SYUHAIDA BINTI SALLEH
13 6 KILAU B

PANITIA MATA PELAJARAN PENGERUSI SETIAUSAHA
BIL PANITIA

1 BAHASA PN.ROHANA BT MAT SOM PN.NORIZAN BT JUSOH
MELAYU
BAHASA PN. KHAIRUN NISAK BT PN. SYUHAIDA BT SALLEH
MUHAMAD PN. ANIZAN BT CHE MAT
2 INGGERIS
EN.MUHAMAD ZU BIN MD NAWI
3 MATEMATIK

4 SAINS PN. NUR RASHIDAH BT. YUSOF PN. RAHEMAH BT AB KADIR

5 AGAMA ISLAM & PN SHAKIMATUL AZHANI BT MD PN. NOR AZILAH BT ABD

BAHASA ARAB ZAIN AZIZ

6 PJK EN. ROSDI B MAT SAUD EN. MAT ZAID B. NAWI

7 P.MUZIK PN. NORIZAN BT JUSOH CIK ZAINIZAH BT AWG NGAH

8 SEJARAH PN. RAHEMAH BT ABDUL KADIR PN HJH NORHAYATI BT
ZAHRI
9 RBT EN. MOHAMAD B SAID EN. RUDZLAN BIN MD ZAIN
10 PSV CIK ZAINIZAH BT AWG NGAH
PN. ROHANA MD SOM

17

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS

BIL BILIK GURU PENYELARAS
1 BILIK MATEMATIK EN. RUDZLAN BIN MOHD ZIN
2 BILIK GERAKAN PN. NORUL HAKIM BINTI MOHD NAPI
3 BILIK BOSS PN. NORMAZITA BINTI MANSOR
4 BILIK PERPUSTAKAAN PN. ROHANA BINTI MAT SOM
5 MAKMAL KOMPUTER EN. MOHD ZAINUDDIN BIN YUNUS
6 MAKMAL SAINS PN. NUR RASHIDAH BINTI YUSOF
7 BILIK SAL PN. SYUHAIDA BINTI SALLEH
8 BILIK MUZIK PN. NORIZAN BINTI JUSOH
9 BILIK APD / ABM PN. RAHEMAH BINTI ABDUL KADIR
10 BILIK PENGURUSAN SUKAN EN. MAT ZAID BIN NAWI
11 BILIK PBD EN. MUHAMMAD ZU BIN MD NAWI
12 BILIK KESIHATAN PN. NOR AZILAH BINTI ABD AZIZ
13 BILIK RBT EN. MOHAMAD BIN SAID
14 MUSALLA EN MOHD NASIR BIN AHMAD
15 BILIK PENGAWAS PN. KHAIRUN NISAK BT MUHAMAD
16 BILIK PEMULIHAN EN. MOHD FAUZI BIN MOHAMED NOR
17 BILIK GURU PN HJH NORHAYATI BINTI ZAHRI
18 BILIK j-QAF PN. SHAKI MATUL AZHANI BT MD ZAIN
BILIK BIMBINGAN DAN
19 KAUNSELING CIK ZAINIZAH BINTI AWG NGAH
BILIK TS25
20 PN. ANIZAN BINTI CHE MAT

18

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau
19

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

CARTA ORGANISASI PENGERUSI
HEM 2022/2023 EN. ISAHAK @ ROSLI BIN ISMAIL

(Guru Besar)

TIMB PENGERUSI
PN. SUHANA BT YUSOF

(PK Hal Ehwal Murid)

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
PN. HJH. ROHANI BT YAACOB EN. AZHAR BIN HAMZAH

(PK Pentadbiran) (PK Kokurikulum)

SETIAUSAHA
PN. NUR RASHIDAH BT YUSOF

(Setiausaha Hal Ehwal Murid)

AJK

EN. ROSDI BIN MAT SAUD EN. MOHD NASIR BIN AHMAD
(SSDM) (APDM)

EN. ROSDI BIN MAT SAUD PN. NORMAZITA BT MANSOR
PN. KHAIRUN NISAK BT MUHAMAD (SPBT)

(Unit Disiplin dan pengawas) PN. NORIZAN BT JUSOH
(Pendaftaran Murid / Kehadiran)
PN. RAHEMAH BT ABDUL KADIR
(Kantin) EN. MAT ZAID BIN NAWI
(PPDa)
EN. MUHAMMAD ZU B MD NAWI
(Pendaftaran Ting 1) EN. MOHD FAUZI B. MOHD NOR
(Kebersihan)
EN. MUHAMAD BIN SAID
(Keselamatan) PN. ROHANA BT MAT SOM
(Kebajikan)
PN. NOR AZILAH BT ABDUL AZIZ
(Kesihatan) EN. RUDZLAN BIN MOHD ZIN
(KWAPM)
PN. SHAKIMATUL AZHANI
(RMT) EN. MOHD FAUZI BIN MOHD NOR
(JPMC)
PN. NUR RASHIDAH BT YUSOF
(BAP) PN. HJH NOR HAYATI BT ZAHRI
(KPJ)
EN. ZAINUDDIN BIN YUNUS
(Lawatan) PN. SYUHAIDA BT SALLEH
(Program Susu Sekolah)
CIK ZAINZAH BT AWG NGAH
(UBK) 20

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PENDAHULUAN
Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi
murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta keterampilan mereka. Atas
dasar inilah, matlamat dan objektif pengurusan HEM bertunjang kepada
kebajikan,keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik
serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa,agama dan
negara.
Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana
sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-
muridnya. Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan
pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk memastikan matlamat
sekolah tercapai. Kerjasama yang erat antara semua guru dan murid mampu
merealisasikan wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

 Memahami konsep dan peranan serta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal
Murid.

 Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu
kecemerlangan di peringkat sekolah.

 Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketerampilan.
 Memupuk dan menyemai semangat patriotisme di kalangan murid.
 Menjaga dan mengurus serta memastikan kebajikan murid terjamin.
 Mengukuhkan budaya kerja cemerlang, berkualiti dan bestari di kalangan

penyelaras-penyelaras di bawah Unit HEM.

21

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

Visi
Ke arah melahirkan pelajar yang bersahsiah mulia,
berakhlak tinggi, mempunyai jati diri serta cemerlang dalam

semua bidang menjelang 2020

Misi
Mewujudkan pengurusan hal ehwal murid yang cemerlang, efektif,
bernilai murni dan berkualiti selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan.

22

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

JAWATANKUASA INDUK UNIT HAL EHWAL MURID

Pengerusi : En Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn.Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Penolong Kanan PPKI (jika ada)
: Pn. Rashidah bt Yusof

AJK : En. Rosdi bin Mat Saud Guru Disiplin

: Pn. Khairun Nisak bt Muhamad Guru Pengawas

: Pn. Normazita bt Mansor Guru SPBT

: Pn. Shakimatul Azhani bt M. Zain Guru RMT

: En. Rudzlan bin Mat Zain Guru KWAPM

: Pn. Rohana bt Mat Som Guru Kebajikan /EMK

: Pn. Nur Rashidah bt Yusof Guru Bap

: En. Mohamad bin Said Guru Keselamatan

: Pn. Noe Azilah bt Abdul Aziz Guru Kesihatan

: En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor Guru Kebersihan/Keceriaan

: Pn. Norizan bt Jusoh Guru Pendaftaran Murid

: En. Muhammad Zu bin Md Nawi Guru Pendaftaran Tingkatan 1

: En. Mohd Nasir bin Ahmad Guru APDM

: En. Mat Zaid bin Nawi Guru PPDa

: Pn. Rahemah bt Abdul Kadir Guru Kantin

: Cik Zainizah bt Awg Ngah Guru Bimbingan & Kaunseling

: Pn. Hjh Nor Hayati bt Zahri Guru Kelab Pencegahan

: En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor Jenayah

: En. Mohd Zainuddin bin Yunus Guru JPMC

: Pn. Syuhaida bt Salleh Guru Lawatan

: En. Rosdi bin Mat Saud Guru PSS

Guru SSDM

BIDANG TUGAS
1. Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi fikiran dan

pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturan sekolah dan jika perlu
mengkaji semula dari semasa ke semasa
2. Kes disiplin yang berat perlu dirujuk kepada Guru Besar sebelum diambil tindakan
3. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk membimbing dan
membantu dalam menangani masalah tersebut
4. Menimbang dan menerima pandangan serta cadangan dari pelajar,guru,ibu bapa serta
masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan disiplin sekolah
5. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal pelantikan pengawas sekolah
6. Mengadakan mesyuarat HEM sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

23

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN DAN BADAN PENGAWAS

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : En. Rosdi bin Mat Saud Guru Pengawas
AJK : Pn. Khairun Nisak bt Muhamad Guru Pusat Sumber Sekolah
: Pn. Rohana bt Mt Som Guru SPBT
: Pn. Normazita bt Mansor Guru Susu Sekolah
: Pn. Syuhaida bt Salleh
: Pn. Rashidah bt Yusof
: En.Mohd Fauzi bin Mohamed Nor
: En. Mohd Nasir bin Ahmad

BIDANG TUGAS

1. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan
pekeliling kementerian dan Jabatan Pendidikan

2 . Memastikan semua guru adalah bertindak sebagai guru disiplin dalam usaha
menguatkuasakan peraturan sekolah

3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan
oleh pengawas sekolah

4. Menjadi Pegawai perhubungan di antara ibu bapa / penjaga murid dan pihak polis
dalam usaha menangani masalah disiplin murid.

5. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk mengurus kawalan disiplin dalam
semua majlis sekolah

6. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan
7. Menerima laporan Pengawas/ Guru Pengawas/Guruuntuk diambil tindakan
8. Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat displin kepada

Kementerian/Jabatan
9. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan

penghayatan disiplin pelajar.

24

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

2 . JAWATANKUASA PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib Pengerusi : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Cik Zainizah bt Awg Ngah Kaunselor /GBK
AJK : En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor
: En. Mohamad bin Said
: Pn. Rohana bt Mat Som
: Pn. Rosehayati bt Mat Zain
: Pn. Syuhaida bt Salleh

BIDANG TUGAS

1. Aspek bantuan kerjaya, sosial, sahsiah, psikologi dll
2. Menyediakan perancangan tahunan yang berkesan
3. Membina program Pembimbing Rakan Sebaya(PRS).
4. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling secara berkesan
5. Menyelaras / berhubung dengan agensi / badan luar
6. Mengadakan program khas untuk mengatasi pelajar bermasalah
7. Membantu pelajar mengatasi masalah peribadi danpelajaran melalui sesi kaunseling

kumpulan atau individu
8. Mengelola ceramah-ceramah dan kursus-kursus
9. Menyediakan laporan dan maklumat yang dikehendaki oleh pihak sekolah,PPD,JPN

dan KPM
10.Menjalankan ujian Psikometrik bagi pelajar tahun 6

3 .JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib Pengerusi : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha : En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum
AJK
: En. Mohd Nasir bin Ahmad

: En. Rudzlan bin Mat Zain (KWAPM)

: Pn. Rohana bt Mat Som (KEBAJIKAN)

: Pn. Shakimatul Azhani bt Mohd Zain (RMT)

: Pn. Nur Rashidah bt Yusof (BAP)

: Pn. Syuhaida bt Salleh (PSS)

: Pn. Rosiah bt Jusoh (PT)

: Semua Guru Kelas

25

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

BIDANG TUGAS

1. Menyedia dan mengedar borang permohonan dan persetujuan kepada Murid
2. Mengumpul borang dengan kerjasama Guru Kelas
3. Memproses dan membuat pemilihan murid yang layak menerima bantuan
4. Menyenaraikan murid yang layak menerima bantuan dan memaklumkan kepada Guru

Kelas
5. Membuat penyeliaan / pemantauan bantuan
6. Menyediakan Menu dan jadual bertugas
7. Membuat laporan kepada Guru Besar / PK HEM jika berlaku sebarang kelemahan
8. Mengemaskini maklumat pelajar (APDM)

4 . JAWATANKUASA SUSU SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib Pengerusi : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Syuhaida bt Salleh
AJK : Semua Guru Kelas

BIDANG TUGAS

1. Menerima stok susu dan memastikan stok yang dihantar mencukupi kuantitinya, elok
kualitinya serta semak tarikh luputnya.

2. Menandatangani borang penghantaran susu daripada syarikat pembekal.
3. Memastikan bilik simpanan susu bersih, kemas dan selamat daripada sebarang

serangga dan haiwan perosak seperti tikus dan semut.
4. Mengagihkan susu kepada murid mengikut jadual yang ditetapkan.
5. Menyimpan 2 kotak sample susu selepas setiap pengagihan kepada murid untuk

tujuan jika berlaku keracunan.
6. Memastikan kotak susu dilupus dengan sempurna.

26

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

5. JAWATANKUASA PENGURUSAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib Pengerusi : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan
Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Shakimatul Azhani Mohd Zain
AJK : Pn. Rosehayati bt Mat Zain
: Pn. Nor Hayati bt Zahri
: Pn. Nor Azilah bt Abdul Aziz
: Pn. Norizan bt Jusoh
: En. Mat Zaid bin Mat Nawi
: En. Mohamad bin Mat Said

BIDANG TUGAS

1. Mengenalpasti murid layak terima RMT.
2. Berbincang dan membuat pemilihan menu yang sesuai.
3. Menyediakan rekod tugasan guru dan rekod kehadiran murid.
4. Memastikan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan RMT.
5. Mengemaskini rekod, fail, surat menyurat serta maklumat berkaitan.
6. Memantau pelaksanaan semasa pembahagian makanan dari segi kualiti dan kuantiti.
7. Melengkapkan dan menceriakan papan kenyataan di sudut RMT dengan maklumat-
maklumat berkaitan.
8. Memberi taklimat dan peringatan kepada semua murid RMT dari semasa ke semasa.

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN,
KESELAMATAN)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor Kebersihan
AJK : Pn. Nor Azilah bt Abdul Aziz Kesihatan
: En. Mohamad bin Said Keselamatan
: Pn. Norul Hakim bt Mohamad Napi
: Pn. Anizan bt Che Mat
: En. Rudzlan bin Mohd Zin
: Pn. Rohana bt Mat Som
: Cik Nurul Azyan bt Azmi
: Pn. Hjh. Norhayati bt Zahri

27

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

BIDANG TUGAS

1. Merancang dan menguruskan aktiviti 3K (Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan)
2. Bertindak sebagai Jawatankuasa yang bertanggungjawab terhadap Penarafan Tandas

Bersih
3. Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi arahan-arahan KPM/JPN/PPD berkaitan

keselamatan/kesihatan /wabak penyakit dan sebagainya dari masa ke semasa.
4. Mewujudkan program kesedaran kesihatan diri di kalangan murid-murid.
5. Mengelola bilik kesihatan sekolah dan menentuka kelengkapan perkakasan

kecemasan.
6. Memastikan Buku Kesihatan Murid dikemaskinikan dan mudah untuk dirujuk.
7. Penyeliaan kebersihan bilik darjah (laporan penyeliaan setiap minggu).
8. Meningkatkan kebersihan dan memastikan kawasan sekolah Bebas Denggi.
9. Pengurusan dan pemantauan kenderaan murid
10.Mengemaskini data Sistem Penarafan Sekolah (SPKS).
11. Penyediaan papan tanda untuk keselamatan.

7. JAWATANKUASA PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi : En Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Normazita bt Mansor Guru SPBT
Pen. S/U : Pn. Rohana bt Mat Som Semua Guru Kelas
AJK :Pn. Norizan bt Jusoh
: En. Mohamad bin Said
: Pn. Rahemah bt Abdul Kadir
: Cik Zainizah bt Awg Ngah
: Pn. Shakimatul Azhani Mohd Zain
: Pn. Nor Azilah bt Abdul Aziz
: Pn. Rosehayati bt Mat Zin
: En. Mat Zaid bin Nawi
: Pn. Khairun nisak bt Muhamad
: Pn. Syuhaida bt Salleh

BIDANG TUGAS
1. Menerima dan merekodkan semua buku teks
2. Membantu Guru Besar/Pen Kanan mengambil tindakan berhubung dengan borang-

borang dan surat biro buku teks
3. Menyedia dan mengedarkan borang yang berkaitan dengan buku teks
4. Mengurus pengedaran dan pemulangan buku teks awal dan akhir tahun

28

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

5. Mengadakan satu sistem simpanan buku teks
6. Mengemaskini stok buku teks
7. Melapor kepada Guru Besar/Pen Kanan tentang kerosakan, kehilangan dan yang

tidak dipulangkan oleh murid.
8. Membuat pelupusan / hapus kira buku yang rosak dan sebagainya

8. JAWATANKUASA PENGURUSAN KANTIN

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Rahemah bt Abdul Kadir
AJK : Pn. Mariani bt Samsudin
: Pn. Norizan bt Jusoh
: En. Mohamad bin Said
: Pn. Nor Hayati bt Zahri
: Pn. Rohana bt Mat Som
: Pn. Anizan bt Che Mat

BIDANG TUGAS

1. Menyelia Penyediaan makanan oleh penender atau pembekal.
2. Menyelia dan mengawasi perjalanan kantin sekolah terutama dari segi kebersihan dan

kualiti makanan.
3. Mengurus lawatan dari pegawai JPN/PPD/Kesihatan.
4. Menjalankan pemantauan penyediaan makanan.
5. Memantau kebersihan tempat makan murid / guru.
6. Memantau kebersihan tempat penyediaan makanan dan keseluruhan kantin.
7. Menghantar laporan Kendiri Kantin

9. JAWATANKUASA PENGURUSAN APDM

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Naib : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Kokurikulum
Pengerusi
: En. Azhar bin Hamzah 29

Setiausaha : En. Mohd Nasir bin Ahmad

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

AJK : Pn. Norizan bt Jusoh Semua Guru Kelas

: En. Mohamad bin Said

; Pn. Nor Hayati bt Zahri

: Pn. Rahemah bt Abdul Kadir

: Pn. Shakimatul Azhani Mohd Zain

: Pn. Nor Azilah bt Abdul Aziz

: Pn. Rosehayati bt Mohd Zain

: Cik Zainizah bt Awg Ngah

: En. Mat Zaid bin Nawi

: Pn. Khairun nisak bt Muhamad

: Pn. Syuhaida bt Salleh

BIDANG TUGAS

1. Mengurus dan mengemaskini Aplikasi Data Murid (APDM).
2. Menguruskan pendaftaran kelas.
3. Mengurus dan membuat pemantauan data e-KEHADIRAN.
4. Menyediakan pelaporan mengenai kedudukan sosio-ekonomi murid.
6. Mengemaskini data-data HEM dari masa ke semasa.
7. Mengenalpasti tempat jarak dan kedudukan kediaman murid dari sekolah.
8. Menyemak dan memastikan jadual kedatangan murid diurus dengan betul dan

berhemah dan ditutup pada akhir bulan persekolahan.
9. Menyemak edaftar rendah murid Tahun 1.

10. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENDAFTARAN MURID

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Norizan bt Jusoh
AJK : Pn. Anizan bt Che Mat
: Pn. Nur Rashidah bt Yusof
: En. Rudzlan bin Mohd Zin PO
: En. Hamthan bin Hamzah

BIDANG TUGAS
1. Membuat hebahan pendaftaran kemasukan murid ke Tahun Satu setiap tahun pada

waktu yang ditetapkan
2. Memastikan ibu bapa/penjaga murid yang berumur enam tahun dan lima tahun

mengisi Borang Pendaftaran (online)
3. Memproses permohonan dan pengesahan pendaftaran mengikut tarikh yang

ditetapkan

30

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

4. Mengedar surat makluman tarikh pendaftaran kepada ibu bapa
5. Mengurus dan memantau hari pendaftaran
6. Mengurus surat-menyurat, rekod dan fail apabila berlaku perpindahan (keluar/masuk)

murid.
7. Mengemaskini fail-fail dan rekod murid

11. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : En. Mat Zaid bin Nawi Guru PPDa
AJK : En. Mohd Fauzi bin Mohamad Nor
: En. Mohd Nasir bin Ahmad
: En. Mohamad bin Mat Said
: En. Mohd Zainuddin bin Yunus
: Pn. Mariani bt Samsudin
: Pn. Anizan bt Che Mat

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat.
2. Menyenaraikan tugas / tugas JK Pelaksana.
3. Merancang Program / aktiviti PPDa di sekolah.
4. Melaksanakan Program / aktiviti.
5. Menyediakan laporan.
6. Membuat pemantuan dan penilaian

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi I
Naib : En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum
Pengerusi II
Setiausaha : Pn. Hjh. Nor Hayati bt Zahri
AJK : En. Mohd Nasir bin Ahmad
: Pn. Nur Rashidah bt Yusof
: Cik Nurul Azyan bt Azmi

31

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

BIDANG TUGAS

1. Merancang, memantau dan menilai program pencegahan penglibatan merokok,
ponteng sekolah dan keganasan anasir luar.

2. Menjaga keselamatan diri sebelum, semasa dan selepas pulang dari persekolahan
harian atau penyertaan aktiviti sekolah.

3. Kesedaran keganasan luar tabii.
4. Menjalankan aktiviti bersepadu untuk membantu pelajar yang bermasalah disiplin dan

moral.
5. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab kepada Jawatankuasa Peringkat

Daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun

13 . JAWATANKUASA PENGURUSAN PENDAFTARAN TINGKATAN 1

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Isamail Guru Besar
Penolong Kanan HEM
Timbalan Pengerusi : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan
Pentadbiran
Naib Pengerusi : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan
Kokurikulum
: Pn. Azhar bin Hamzah

Setiausaha : En. Muhammad Zu bin Nawi Guru Penyelaras Tahun 6
AJK : Pn. Khairun Nisak bt Muhamad Guru Kelas Tahun 6
: Pn. Syuhaida bt Salleh

BIDANG TUGAS

1.Membantu Guru Besar mengenai kemasukan dan penempatan murid ke tingkatan 1
2. Mengurus dan mengemakini buku pendaftaran/ rekod / sijil murid.
3. Membantu guru kelas, mengemaskini maklumat murid.
4. Membantu ibu bapa / penjaga dalam urusan penempatan murid.
5. Mengurus rekod aliran pertukaran dan keluar masuk murid.
6. Mengurus penyediaan senarai kemasukan murid ke sekolah menengah.
7. Mengedar dan menyimpan kad , buku atau rekod kemajuan murid kepada guru kelas.
8. Mengurus pengeluaran sijil berhenti sekolah, mengumpul maklumat murid.
9. Memasukkan maklumat murid serta mengedar dan mengeluar sijil yang berkaitan.

32

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

14 . JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR (JPMC)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib Pengerusi : Hjh. Rohani bt Yaacob Penolong Kanan
Pentadbiran
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan
Kokurikulum

Setiausaha : En. Mohd Fauzi bin Mohamed Nor
AJK : Pn. Shakimatul Azhani bt Mohd Zain
: En. Rosdi bin Mat Saud
: Pn. Nor Hayati Zahri
: Pn. Nor Azilah bt Aziz
: Pn. Rahemah bt Abdul Kadir
: En. Rudzlan bin Mohd Zin

BIDANG TUGAS
1. Membantu mengesan keberadaan murid (cicir) diperingkat sekolah
2. Bekerjasama dengan semua guru kelas di bawah seliaan untuk memantau murid

berisiko cicir.
3. Menyemak dan melengkapkan skor semua item yang tidak lengkap dalam maklumat

murid berisiko cicir.
4. Memastikan maklumat murid dalam sistem APDM dan SAPS adalah lengkap dan tepat.

15. JAWATANKUASA PENGURUSAN LAWATAN

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib Pengerusi : Hjh.Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : En. Mohd Zainuddin bin Yunus
AJK : En. Mohammad Zu bin Md Nawi
: En. Rosdi bin Mat Saud
: En. Mat Zaid bin Mat Nawi
: Pn. Normazita bt Mansor
: Pn. Shakimatul Azhani bt Mohd
Zain
: Pn. Rahemah bt Abdul Kadir

BIDANG TUGAS
1. Merancang, menyedia, mengurus dokumen dan tatacara lawatan mengikut prosedur

KPM/JPN/PPD
2. Mengurus surat dan kebenaran dengan pihak yang terlibat (pengangkutan, penginapan

dan tempat)
3. Mengurus dan menyiapkan semua dokumen peserta terlibat termasuk surat kebenaran

ibu bapa.

33

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

4. Menyediakan tentatif lawatan dan memberikan taklimat kepada semua peserta.
5. Memastikan keselamatan peserta sepanjang program/aktiviti/lawatan.
6. Menyediakan laporan.
7. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit yang berkenaan.
8. Melaksanakan arahan Guru Besar /PK HEM dari semasa ke semasa

16. JAWATANKUASA PENGURUSAN SISTEM SAHSIAH DIRI MURID (SSDM)

Pengerusi : En. Isahak @ Rosli bin Ismail Guru Besar
Timbalan : Pn. Suhana bt Yusof Penolong Kanan HEM
Pengerusi
Naib Pengerusi : Hjh.Rohani bt Yaacob Penolong Kanan Pentadbiran
: En. Azhar bin Hamzah Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : En. Rosdi bin Mat Saud
AJK : Pn. Normazita bt Mansor
: Cik Zainizah bt Awg Ngah
: Pn. Khairun Nisak bt Muhamad
: En. Muhammad Zu bin Md Nawi
: Pn. Anizan bt Che Mat
: Pn. Rashidah bt Yusof

BIDANG TUGAS
1. Melaporkan kes salah laku amalan baik.
2. Merekodkan dalam sistem SSDM
3. Melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling terhadap murid yang

melakukan kesalahan.
4. Menjalankan mesyuarat badan disiplin untuk tindakan lanjut / ketetapan

hukuman.
5. Guru Besar akan membuat pengesahan terhadap kes salah laku –samada

setuju atau meminda hukuman.
6. Memantau laporan atau melaksanakan langkah intervensi / program peningkatan
sahsiah.

34

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

PENGURUSAN
KOKURIKULUM

35

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

PENGURUSAN KOKURIKULUM

1. VISI DAN MISI KOKURIKULUM

VISI “PENGLIBATAN BERKESAN, KOKURIKULUM CEMERLANG,
SEKOLAH TERBILANG”

MISI “SEMUA PELAJAR ADALAH PERMATA YANG BERKUALITI
DAN MAMPU CEMERLANG DALAM KOKURIKULUM TAHUN
2022/2023”

2. RASIONAL
Mencapai dan melahirkan kecemerlangan dalam bidang akademik, kokurikulum
dan keperibadian sahsiah yang unggul. Dalam ko kurikulum, pencapaian dan
penglibatan terbaik dalam peringkat sekolah,zon, daerah, negeri dan peringkat
kebangsaan.

3. OBJEKTIF

1. Membentuk individu memiliki disiplin yang tinggi.
2. Membina sifat kepimpinan dalam diri setiap individu.
3. Memupuk semangat bekerjasama dan tolenrasi dalam kalangan murid-

murid.
4. Membina semangat juang yang jitu dan tidak mudah menyerah kalah.
5. Memupuk semangat kesukanan yang tinggi dalam kalangan murid.
6. Membina semangat jati diri di dalam diri setiap murid.
7. Melengkapkan diri murid dengan kemahiran tertentu dalam setiap acara

yang diceburi.
8. Mencungkil dan memupuk bakat murid di dalam bidang-bidang yang mereka

minati.
9. Mengharumkan nama sekolah dalam setiap acara yang disertai pada setiap

peringkat penyertaan.

4. PIAGAM PELANGGAN

1. Menentukan seratus peratus pelajar dalam menyertai aktiviti kokurikulum
yang dijalankan.

2. Menjadikan sekolah ini terkenal antara yang terbaik di peringkat daerah atau
negeri dalam bidang kokurikulum.

3. Melahirkan pelajar yang berkemahiran, berkeupayaan, berdaya saing,
berdikari dan berdisiplin melalui aktiviti unit beruniform, persatuan dan kelab,
dan sukan dan permainan.

4. Membentuk pelajar yang mempunyai sifat-sifat:
 Lebih bertanggungjawab

36

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

 Sedia berkhidmat
 Ikhlas dan amanah
 Kreatif dan berani mencuba
 Bersopan dan berbudi bahasa
 Semangat patriotisme dan nasionalisme
 Kesedaran terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.

5. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA

5.1 TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM

1. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah (rancangan jangka panjang dan
jangka pendek).

2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
3. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
4. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
5. Memastikan penglibatan menyeluruh pelajar.
6. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum

peringkat daerah/negeri /kebangsaan.
7. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.
8. Menentukan tarikh Hari Sukan Sekolah, Merentas Desa, Perkhemahan

tahunan dan lain-lain.
9. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
10. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan

kewangan yang akan digunakan.
11. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada pelajar yang telah

menunjukkan prestasi cemerlang dalam kokurikulum.
12. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar.

5.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM

1. Mengadakan notis mesyuarat jawatankuasa induk kokurikulum sekolah.
2. Mencatat minit mesyuarat jawatankuasa induk kokurikulum sekolah,
3. Mencatat, merekod dan mendokumentasi aktiviti kokurikulum di

peringkat sekolah.
4. Menguruskan papan kenyataan kokurikulum sekolah.
5. Membantu pihak pentadbiran dalam urusan surat menyurat dalam

bidang kurikulum di peringkat sekolah.
6. Membuat laporan aktiviti kokurikulum peringkat sekolah, zon, daerah,

negeri dan kebangsaan.
7. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh pentadbir sekolah yang

berkaitan dengan kokurikulum.

37

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

8. Memastikan pengisian online PAJSK diisi dengan lengkap oleh guru-
guru berkenaan.

5.3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN

1. Merancang program sukan secara keseluruhan.
2. Merancang pengurusan kewangan bagi peruntukan perbelanjaan sukan

serta aktiviti dan program pembangunan sukan.
3. Membantu guru besar menguruskan pembelian peralatan sukan (sebaik-

baiknya dibuat penyelarasan dengan ketua panitia Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan).
4. Menyelaras dan membantu mengelolakan sukan peringkat sekolah,
daerah dan negeri.
5. Memastikan langkah-langkah keselamatan telah diambil untuk semua
kegiatan sukan.
6. Menyedia papan maklumat aktiviti sukan sekolah.
7. Menyelia semua kegiatan sukan sekolah dan memberi nasihat seta
bantuan yang diperlukan.
8. Memastikan kemudahan dan peralatan sukan diselenggara dengan baik.
9. Memastikan peralatan ujian SEGAK disediakan dengan lengkap.
10. Menyediakan satu sistem stok dan inventori peralatan sukan.
11. Mengadakan satu sistem pengurusan dan penjagaan (quartermaster)
penggunaan peralatan sukan.
12. Menyediakan gelanggang / peralatan permainan bertujuan latihan
sebelum pertandingan.
13. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan
serta memastikan peraturan dipatuhi.
14. Memastikan guru-guru berkaitan menyediakan laporan lengkap tentang
aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah seterusnya mengumpul dan
merekodkannya dalam satu sistem laporan.
15. Merekodkan semua pencapaian pelajar dan pasukan sekolah dalam satu
sistem rekod.
16. Sentiasa berbincang dengan guru besar dan penolong kanan
kokurikulum berkenaan kepentingan dan kemajuan sukan sekolah.
17. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar dari semasa ke
semasa.

5.4 TANGGUNGJAWAB KETUA RUMAH SUKAN

1. Memastikan senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan pelajar).
2. Membuat pengagihan tugas kepada guru rumah sukan.
3. Membuat mesyuarat dan membentuk jawatankuasa rumah.
4. Mengendalikan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod.

38

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

5. Merekodkan dan melaporkan pencapaian pelajar kepada setiausaha
sukan.

6. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar dari semasa ke
semasa.

5.5 TANGGUNGJAWAB GURU RUMAH SUKAN

1. Mengurus dan menjalankan latihan rumah sukan pada hari-hari yang
ditetapkan.

2. Mencatat kehadiran pelajar dalam latihan rumah sukan dan mengambil
tindakan terhadap pelajar yang tidak hadir.

3. Mengenal pasti, memilih dan melatih pelajar yang berpotensi untuk
mewakili sekolah.

4. Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan.
5. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar.
6. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar dari semasa ke

semasa.

5.6 TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PASUKAN BADAN
BERUNIFORM, KELAB/ PERSATUAN DAN SUKAN/ PERMAINAN

1. Memastikan setiap unit mengadakan mesyuarat dan merancang aktiviti
tahunan.

2. Menyediakan jadual waktu dan tempat untuk perjumpaan dan
mesyuarat.

3. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
4. Menyedia borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk pelajar menyertai

persatuan & kelab/pasukan badan beruniform/sukan & permainan.
5. Menentukan aktiviti, surat menyurat dan minit mesyuarat difailkan

dengan baik.
6. Menyediakan borang/ buku yang diperlukan untuk aktiviti.
7. Menyediakan/ mengisi borang penyertaan persatuan (sekiranya perlu).
8. Memastikan buku laporan aktiviti dilengkapkan (senarai AJK,

Ahli.kehadiran dan pengisian aktiviti) pada setiap perjumpaan.
9. Menyediakan buku PAJSK mencukupi.(Tahap 2)
10. Mengumpul rancangan Tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan

dan rekod.
11. Membuat laporan Tahunan Keseluruhan tentang aktivtiti dan

pencapaian kokurikulum sekolah.

39

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

5.7 TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT/ PEMIMPIN PASUKAN
BADAN BERUNIFORM, KELAB/ PERSATUAN DAN SUKAN/
PERMAINAN

1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi melantik
AhliJawatankuasa, seterusnya membuat pengisian dalam buku aktiviti.

2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
3. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugasan seperti terkandung

dalam Perlembagaan.
4. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar
5. Mendaftar Pasukan Badan Beruniform, Kelab &Persatuan, sukan &

Permainan.
6. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan

kepada ahli
7. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatau

program.
8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari

semasa ke semasa

5.8 TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT PERMAINAN (JURULATIH)
1. Guru penasihat permainan merangkap jurulatih membentuk pasukan
sekolah.
2. Bertanggungjawab memilih, melatih seterusnya menyediakan pasukan

sekolah dalam permainan masing-masing mengikut takwim.
3. Bertanggungjawab membawa pasukan ke kejohanan peringkat zon,

daerah, negeri dan kebangsaan.
4. Bertanggungjawab menyediakan dokumen –dokumen tertentu sebelum,

semasa dan selepas pertandingan.
5. Menyenaraikan nama perserta dan mengisi keputusan pertandingan

dalam buku yang telah disediakan.
6. Menganjurkan pertandingan dalaman.
7. Mengurus pengakutan untuk pasukan ke pertandingan.
8. Menguruskan surat makluman/ kebenaran ibu bapa sebelum ke

pertandingan/ sebarang aktiviti.
9. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam

keadaan baik, selamat dan mencukupi sebelum, semasa dan selepas
digunakan.
10. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk
mempertingkat kualiti pasukan
11. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke
semasa

40

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
1. Mesyuarat Ko kurikulum diadakan 3 kali setahun.
2. Perjumpaan mingguan sebanyak 12 kali setahun bagi setiap unit
3. Waktu perjumpaan kokurikulum Setiap Rabu antara jam 1.30 – 3.30 ptg.
Setiap perjumpaan kokurikulum dirancang terlebih dahulu supaya
pengisian masa tidak terabai.
4. Setiap perjumpaan kokurikulum lingkungan masa dua jam seminggu.
5. Buku aktiviti pelaporan mingguan mesti ditulis/ dilengkapkan oleh
jawatankuasa (murid)
6. Buku laporan hendaklah dihantar kepada PK Kokurikulum pada setiap
Rabu untuk semakan
7. Rekod kehadiran guru.
9. Untuk perlawanan/ aktiviti diluar, guru perlu mencatat pelaporan dalam
buku aktiviti yang disediakan sebaik sahaja selesai sesuatu
pertandingan.
10. Pada setiap kali perlawanan atau permainan luar, guru perlu
memastikan
murid-murid yang terlibat mengisi surat kebenaran ibu bapa dan
menyimpannya dengan selamat.
11. Buku rekod PAJSK, guru kelas mesti melengkapkan maklumat peribadi
murid pada muka surat pertama buku PAJSK.
12. Guru pengiring perlu mengisi borang/dokumen yang disediakan
sebelum
membawa pelajar keluar menggunakan kenderaan sendiri.
13. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

41

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

7. JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGUAN

HARI MASA AKTIVITI

RABU 1.30pm – 3.30pm -Pasukan Badan Beruniform
1.30pm – 3.30pm -Kelab/ Persatuan,
KHAMIS 5.30pm – 6.30pm -Ko Akademik Bahasa, STEM
5.30pm – 6.30pm -Sukan/ Permainan.
AHAD
HINGGA -Kelab Doktor Muda
KHAMIS -Memanah

-Latihan pasukan sekolah

-Latihan pasukan Atlit Kilau

Catatan:
 JADUAL DAN MASA TERTAKLUK KEPADA PINDAAN SEMASA.

42

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

8. TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGUAN

KEKERAPAN TARIKH HARI CATATAN

1 30.3.2022 RABU MESYUARAT AGUNG PASUKAN BADAN

BERUNIFORM

1 11.5.2022 RABU MESYUARAT AGUNG KELAB/ PERSATUAN

1 18.5.2022 RABU MESYUARAT AGUNG SUKAN/ PERMAINAN

2 25.5.2022 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

2 1.6.2022 RABU KELAB/ PERSATUAN

2.6.2022 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

2 15.6.2022 RABU SUKAN/ PERMAINAN

16.6.2022 KHAMIS MEMANAH

3 22.6.2022 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

3 29.6.2022 RABU KELAB/ PERSATUAN

30.6.2022 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

3 6.7.2022 RABU SUKAN/ PERMAINAN

7.7.2022 KHAMIS MEMANAH

4 13.7.2022 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

4 20.7.2022 RABU KELAB/ PERSATUAN

21.7.2022 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

4 27.7.2022 RABU SUKAN/ PERMAINAN

28.7.2022 KHAMIS MEMANAH

5 3.8.2022 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

5 10.8.2022 RABU KELAB/ PERSATUAN

11.8.2022 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

5 17.8.2022 RABU SUKAN/ PERMAINAN

18.8.2022 KHAMIS MEMANAH

6 24.8.2022 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

6 14.9.2022 RABU KELAB/ PERSATUAN

15.9.2022 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

6 21.9.2022 RABU SUKAN/ PERMAINAN

22.9.2022 KHAMIS MEMANAH

7 28.9.2022 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

7 5.10.2022 RABU KELAB/ PERSATUAN

6.10.2022 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

7 12.10.2022 RABU SUKAN/ PERMAINAN

13.10.2022 KHAMIS MEMANAH

8 19.10.2022 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

8 26.10.2022 RABU KELAB/ PERSATUAN

27.10.2022 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

8 2.11.2022 RABU SUKAN/ PERMAINAN

3.11.2022 KHAMIS MEMANAH

43

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

KEKERAPAN HARI CATATAN
TARIKH

9 9.11.2022 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

9 16.11.2022 RABU KELAB/ PERSATUAN

17.11.2022 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

9 23.11.2022 RABU SUKAN/ PERMAINAN

24.11.2022 KHAMIS MEMANAH

10 30.11.2022 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

10 7.12.2022 RABU KELAB/ PERSATUAN

8.12.2022 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

10 4.1.2023 RABU SUKAN/ PERMAINAN

5.1.2023 KHAMIS MEMANAH

11 11.1.2023 RABU PASUKAN BADAN BERUNIFORM

11 18.1.2023 RABU KELAB/ PERSATUAN

19.1.2023 KHAMIS KELAB DOKTOR MUDA

11 25.1.2023 RABU SUKAN/ PERMAINAN

26.1.2023 KHAMIS MEMANAH

Catatan:
 PASUKAN BADAN BERUNIFORM: 11
 KELAB/ PERSATUAN:11
 SUKAN/ PERMAINAN: 11

 JADUAL DAN MASA TERTAKLUK KEPADA PINDAAN SEMASA.

44

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

9. JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM

Pengerusi : En. Isahak@Rosli bin Ismail -Guru Besar

Timb. Pengerusi : En.Azhar Bin Hamzah -PK Kokurikulum

Naib Pengerusi I : Pn.Hjh Rohani bt Yaacob -PK Pentadbiran

Naib Pengerusi II : Pn.Suhana bt Yusof -PK Hal Ehwal Murid

Setiausaha Koku : Pn.Mariani bt Samsudin

Setiausaha Sukan : En.Mat Zaid b Nawi

Ahli Jawatankuasa :

En. Mohamad bin Said -Penyelaras Pasukan Badan Beruniform

En. Rosdi bin Mat Saud -Penyelaras Kelab & Persatuan

Pn. Rohana bt Mat Som -Penyelaras Ko Akademik Bahasa

Pn. Norizan bt Jusoh -Penyelaras Kesenian & Kebudayaan

En. Mat Zaid b Nawi -Penyelaras Sukan &Permainan

-Penyelaras 1M1S/i-KEPS/Sukan Tara

Pn. Anizan bt Che Mat -Penyelaras Rumah Sukan

Pn. Mariani bt Samsudin -Penyelaras PAJSK

Pn.Nor Azilah bt Abd Aziz -Penyelaras Program Rasmi/Sambutan

Perayaan

Pn. Nur Rashidah bt Yusof -Penyelaras STEM 1

En. Muhammad Zu b Md Nawi -Penyelaras STEM 2

10. JAWATANKUASA PASUKAN BADAN BERUNIFORM

Pengerusi : En. Isahak@Rosli bin Ismail - Guru Besar
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi : En. Azhar Bin Hamzah - PK Kokurikulum
Naib Pengerusi II
Penyelaras : Pn. Hjh Rohani bt Yaacob - PKPentadbiran
AJK
: Pn. Suhana bt Yusof - PK Hal Ehwal Murid

: En. Mohamad b Said

: En. Mohd Zainuddin b.Yunus -Pengakap

Kanak- Kanak

En. Mohd Fauzi b Mohd Nor -Tunas Kadet

Remaja Sekolah

Pn. Shaki Matul Azhani Md Zain - Puteri Islam

10.1 Pengakap Kanak-Kanak

Pemimpin : En.Mohd Zainuddin b.Yunus

Pen.Pemimpin : En.Mohd Nasir b Ahmad

: Pn.Anizan bt Che Mat

10.2 Tunas Kadet Remaja Sekolah

Pemimpin : En.Mohd Fauzi b Mohd Nor

Pen.Pemimpin : En.Mohamad b.Said

: Pn.Syuhaida bt Salleh

45

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

10.3 Puteri Islam :Pn.Shaki Matul Azhani bt Md Zain
Pemimpin : Pn.Nor Azilah bt Abdul Aziz
Pen.Pemimpin : Pn.Khairun Nisak bt Muhamad

11. JAWATANKUASA KELAB & PERSATUAN

Pengerusi : En. Isahak@Rosli bin Ismail -Guru Besar
Timb. Pengerusi : En.Azhar Bin Hamzah -PK Kokurikulum
Naib Pengerusi I : Pn. Hjh Rohani bt Yaacob -PKPentadbiran
Naiib Pengerusi II : Pn.Suhana bt Yusof -PK Hal Ehwal
Murid
Penyelaras : En. Rosdi b Mat Saud
AJK : Pn. Rosehayati bt Mat Zin -Agama Islam
-Doktor Muda
Pn. Nur Rashidah bt Yusoff -Rukun Negara
En.Rosdi b.Mat Saud -SPBT
Pn.Normazita bt Mansor -Pencegahan
Pn. Hjh. Nor Hayati bt Zahri Jenayah

11.1 Agama Islam dan Bahasa Arab

Pemimpin : Pn Rosehayati bt Mat Zin – Agama Islam

Pen.Pemimpin : Pn. Nor Azilah bt Abd Aziz – Agama Islam

Pn Shaki Matul Azhani bt Md Zain – Bahasa Arab

11.2 Kelab Doktor Muda

Pemimpin : Pn. Nur Rashidah bt Yusof

Pen.Pemimpin : Hjh Norhayati bt Zahri

11.3 Kelab Rukun Negara

Pemimpin : En. Rosdi b. Mat Saud

Pen.Pemimpin : En. Mohd Zainudin b. Yunus

11.4 Kelab Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT )

Pemimpin : Pn. Normazita bt Mansor

Pen.Pemimpin : Cik Zainizah bt Awg Ngah

11.5 Kelab Pencegahan Jenayah

Pemimpin : Pn. Hjh. Nor Hayati bt Zahri

Pen.Pemimpin : Cik Nurul Azyan bt Azmi

46

BUKU PENGIURUSAN K Kampong epulau

12. JAWATANKUASA KO AKADEMIK BAHASA

Pengerusi : En. Isahak@Rosli bin Ismail -Guru Besar
Timb. Pengerusi : En.Azhar Bin Hamzah -PK Kokurikulum
Naib Pengerusi I : Pn. Hjh Rohani bt Yaacob -PK Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn.Suhana bt Yusof -PK Hal Ehwal
Murid
Penyelaras : Pn.Rohana bt Mat Som -Bahasa Melayu
AJK : En.Mat Zaid bin Nawi -Bahasa Melayu
-Bahasa Inggeris
Pn Khairun Nisak bt Mohamad -Bahasa Inggeris
Pn Syuhaida bt Salleh -Bahasa Arab
Pn ShakiMatul Azhani bt Md Zain

13. JAWATANKUASA STEM

Pengerusi : En. Isahak@Rosli bin Ismail -Guru Besar
Timb. Pengerusi : En.Azhar Bin Hamzah -PK Kokurikulum
Naib Pengerusi I : Pn. Hjh Rohani bt Yaacob -PK Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn.Suhana bt Yusof -PK Hal Ehwal
Murid

13.1 Penyelaras STEM 1: Pn . Nur Rashidah bt Yusof -Sains
Pn Rahemah bt Abd Kadir -Sains
Cik Nurul Azyan bt Azmi -Matematik
-Matematik
13.2 Penyelaras STEM 2 : En Muhd Zu b Md Nawi
: En Rudzlan b. Md Zin

14. JAWATANKUASA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

Pengerusi : En. Isahak@Rosli Bin Ismail -Guru Besar
Timb. Pengerusi : En.Azhar Bin Hamzah -PK Kokurikulum
Naib Pengerusi I : Pn. Hjh Rohani bt Yaacob -PK Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn.Suhana bt Yusof -PK Hal Ehwal
Murid
Penyelaras : Pn Norizan bt Jusoh
AJK : Pn Norul Hakim Md Napi

47


Click to View FlipBook Version