The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Topik 1 PENGENALAN KPD PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mamimah1965, 2019-11-04 04:50:47

HDPS 3103

Topik 1 PENGENALAN KPD PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

TOPIK 1

JEAN PIAGET
LEV VYGOTSKY
JEROME BRUNER
PERKEMBANGAN OTAK DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

JEAN PIAGET

 Kanak-kanak perlu berinteraksi dengan persekitaran
fizikal

 Menekankan kesedaran dalam pengajar tentang
kepentingan penglibatan aktif kanak-kanak

 Kanak-kanak sentiasa mencuba untuk memahami
persekitaran dan membina pemahaman tersendiri

LEV VYGOTSKY

 ZPD (zone of proximal development)
 Jurang kebolehan kanak-kanak melaksanakan tugasan

sendiri
 Kanak-kanak mempelajari dengan lebih berkesan

melalui interaksi sosial
 Tahap sebenar perkembangan – kebolehan kanak-

kanak dapat menyelesaikan tugasan.

JEROME BRUNER

 Menekankan kepentingan bahasa dalam
perkembangan dan pembelajaran awal kanak-kanak

 Bahasa – kebolehan penting dalam peningkatan
pemahaman idea abstrak

 Konsep kurikulum berpusar – idea rumit atau
kompleks boleh diajar pada tahap lebih mudah pada
awalnya dan diperkenal semula secara beransur-ansur
pada tahap lebih rumit.

PERKEMBANGAN OTAK DAN
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

 Otak akan membentuk sebilangan besar sambungan
antara sel otak

 Menggalakkan sambungan terbentuk

 Otak membesar empat kali ganda dari lahir sehingga
umur mencecah 6 tahun

 Setiap pengalaman dalam pendidikan awal kanak-
kanak akan memberikan kesan yang akan
mewujudkan satu asas yang kukuh atau lemah.

KEPERLUAN KASIH SAYANG DAN KESELAMATAN
KEPERLUAN UNTUK CABARAN INTELEKTUAL
PENGALAMAN-PENGALAMAN BARU
KONTEKS BERMAKNA

KEPERLUAN KASIH SAYANG DAN
KESELAMATAN

KASIH SAYANG DAN JAMINAN KESELAMATAN PERASAAN KEMAMPUAN
HARGA DIRI EMOSI MENGAWAL

• Kesedaran terhadap • Kanak-kanak perlu rasa • Menunjukkan sikap
individualiti selamat dalam mempunyai kawalan
perhubungan dan apabila aksi yang
• Mengenal pasti kategori persekitaran dilakukan berulang kali
perbezaan diri member respon terhadap
• Kanak-kanak perlu orang dewasa
• Kenal pasti perbezaan disediakan kasih sayang
indentiti individu lain berterusan • Penting dalam
membangunkan sikap
• Mempunyai pandangan positif terhadap diri
terhadap diri sendiri

JENIS KEIBUBAPAAN

AUTOKRATIK LAISSEZ-FAIRE AUTORITATIF
ATAU
• Peraturan • Tiada sebarang
ditetapkan peraturan DEMOKRATIK
sepenuhnya oleh ditetapkan dan
ibu bapa dan kanak-kanak • Ibu bapa
dilaksanakan tidak dibekalkan menetapkan
secara rawak dan dengan sebarang peraturan dan
tidak konsisten rujukan dikuatkuasakan
tanpa sebab secara konsisten
dan sedia untuk
dibincangkan
dengan anak.

KEPERLUAN UNTUK CABARAN
INTELEKTUAL

 Aktiviti bermain
 Kanak-kanak benar mempelajari sesuatu dalam

keadaan sedang bermain
 Kanak diberi kebebasan untuk bermain
 Bermain – aktiviti yang akan memberikan kanak-

kanak perasaan berada dalam kawalan
 Sentiasa mencuba cara-cara baru untuk

menyelesaiakan masalah.

PENGALAMAN BARU

 Menerima input atau stimulasi baru kepada otak
 Memberi rangsangan – menggalakkan perkembangan

otak
 Tidak seharusnya memandang rendah kebolehan

kanak-kanak untuk menerima pengetahuan baru

KONTEKS BERMAKNA

 Kanak-kanak – pemproses maklumat yang aktif

 Kanak-kanak cenderung kepada untuk mencuba
untuk menklasifikasikan, mengkategorikan dan
menyusun maklumat baru dan kaitkannya dengan
pengetahuan sedia ada

 Aktiviti yang dijalankan mestilah dalam konteks yang
bermakna kepada kanak-kanakFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

 Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembanng potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH

 Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi
murid dalam semua aspek perkembangan , menguasai
kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan
masuk ke sekolah rendah.Memahami Memahami Kesesuaian Memahami Kepentingan
Perkembangan dan Individu dalam Budaya
Pembelajaran Kanak-
kanak • Membantu dalam • Mengenali latar
menentukan minat, belakang keluarga
• Faham apa yang boleh kemahiran dan tahap
diharapkan daripada perkembangan • Membantu dalam
kanak-kanak mengikut menyediakan
tahap umur pembelajaran yang
relevan.
• Membantu dalam
menyediakan
persekitaran
perkembangan dan
pembelajaran yang
terbaikSemua komponen Konteks sosial dan Kanak-kanak belajar
perkembangan dan budaya mempengaruhi melalui cara tersendiri
pembelajaran adalah
perkembangan dan Bermain – cara
penting pembelajaran perkembangan diri

Pembelajaran dan Perhubungan akrab kanak-kanak
perkembangan perlu dengan keluarga
mengalakkan Kanak-kanak
mengikut urutan berkembang dan belajar
perkembangan kanak-
Setiap kanak-kanak kanak apabila menghadapi
mempunyai tahap cabaran
perkembangan berbeza Perkembangan
bergerak ke arah
kompleksiti,kawalan
diri, kapasiti simbolik

Perkembangan dan Pengalaman awal Pengalaman –
pembelajaran adalah mempunyai impak yang membantu membentuk
hasil daripada interaksi
besar motivasi

JADUAL WAKTU
RUTIN
KOMUNIKASI BERSAMA KELUARGA

JADUAL WAKTU

 Membantu tenaga pengajar dan kakitangan tahu apa
yang boleh dicapai

 Membolehkan ibu bapa mengetahui aktiviti kanak-
kanak

RUTIN

Masa Masa Waktu luar
berkumpulan berkumpulan kelas

kecil besar

Waktu transisi Waktu makan
(pertukaran dan rehat
waktu)

KOMUNIKASI BERSAMA KELUARGA

 Memberi maklumat yang sebenar tentang komponen
pendidikan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Discovery Suites Holiday
Next Book
Dumbrăveniul Cultural - Anul 2012