The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TAKLIMAT PERSEKOLAH MURID TAHUN 1 SESI 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by huingor, 2022-07-14 01:54:07

TAKLIMAT TAHUN 1 2022

TAKLIMAT PERSEKOLAH MURID TAHUN 1 SESI 2022

SJKC SOO JIN
加埔树人华小

TAKLIMAT PERSEKOLAHAN TAHUN 1 2022/23
2022/23 一年级新生入学汇报会

LAPORAN PK PENTADBIRAN
行政与课程副校长报告

SJKC SOO JIN
PROGRAM TRANSISI
TAHUN SATU 2.0

FASA 1 : 21.03.22 – 01.04.22
FASA 2 : 04.04.22 --15.04.22

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

1. 帮助学生面对从家里或幼儿园到正规教育的转变。
2. 让学生适应学校的情况与周围环境。
3. 建立和朋友与老师之间的关系。
4. 提高学生的自信与建立和正面的社交与学习态度。
5. 预先教导孩子自理。
6. 让学生预先备有知识、技能及价值以面对接下来的学习。

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

4.4.22
HINGGA
15.4.22

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

1. 让孩子在精神、体力及社交与情感能力方面如认知、
表达及管理多种情感等做好准备。

2. 联络老师以获知孩子的各方面发展。
3. 确定孩子具备一切学习的准备。
4. 关注孩子的言行举止、学习进度及各方面的发展。
5. 协助孩子在学习方面的自信。

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

分成
3 个部分

学生校前准备检测表

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

学习态度
表现出对学习的兴趣

适应能力 完成课业的积极性
参与各项的活动
表现出到校学习的兴趣 良好的专注力
具备自理的能力
可以适应学校的周围环境
可以遵守班上的条规
可以与老师互动与交流
可以与朋友互动与交流
可以自己完成课业
可以照顾自己的整洁

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

智力发展

认识与读出字母/ 字
正确的握笔方式
可以写出字母
读出字
读出短语
读出简单的句子
认识及说出1 至20 的数字
能写出数字
能把数字和数目连接起来

能完成18以内的加法习题

能认出、分别及分辨颜色、形状及物件。

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

2. PERTANDINGAN KOAKADEMIK DALAMAN TAHUN 2022

2022 年校内学术比赛

BIL 事项 Perkara 比赛日期TARIKH

1 班级整洁比赛 11.4.22—13.1.23
15.4.2022 – 16.4.2022
Pertandingan Kebersihan 16-20.5.2022
19.5.2022 – 20.5.2022
2 低年级华语讲故事比赛 23.5.22-24.06.22
25.5.2022 ( SELASA )
Pertandingan Bercerita BC Thp I 13-17.06.2022
25.7.22 -29.7.22
3 低年级华语童诗朗诵比赛 26.07.22 ( SELASA )

Pertandingan Mendeklamasi Sajak BC Tahap 1

4 唱歌比赛

Pertandingan Menyanyi

5 科学集锦簿比赛

Pertandingan Buku Skrap Sains

6 国语造句及作文比赛

Pertandingan Membina Ayat/Mengarang BM

7 亲子绘画比赛

Pertandingan Melukis

8 高年级华语演讲比赛

Pertandingan Syarahan B.Cina Thp II

9 华语造句及作文比赛

Pertandingan Membina Ayat/Mengarang BC

2. PERTANDINGAN KOAKADEMIK DALAMAN TAHUN 2022

2022 年校内学术比赛

BIL 事项 Perkara 比赛日期TARIKH

10 英语造句比赛 15-19.8.2022

Pertandingan Membina Ayat BI 15.8.22—15.9.22

11 历史集锦簿比赛 22-26.8.2022

Pertandingan Kajian Kes Sejarah 03- 07.10.22

12 英语讲故事比赛 18.10.2022 (SELASA)

Pertandingan Bercerita BI 27.10.2022 ( RABU )

13 设计与创作比赛 28.10.2022 ( KHAMIS )

Pertandingan Mereka Bentuk 14-18.11.2022

14 数学比赛 11.1.2023 ( RABU )

Pertandingan Kuiz Matematik

15 低年级国语讲故事比赛

Pertandingan Bercerita BM Thp I

16 高年级国语演讲比赛

Pertandingan Syarahan B.M Thp II

17 华文书法(中楷/硬笔)比赛

Pertandingan Kaligrafi

18 挥春比赛

Pertandingan Kaligrafi Tahun Baru Cina

3. SumberKU平台:
https://sumberku.moe-dl.edu.my/

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

4. 校本评估 :

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

➢ 2011- DIKENALI SEBAGAI
PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)

➢ 2016 – PS mula dikenali
sebagai Pentaksiran Bilik
Darjah (PBD)

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
校本评估

• PENTAKSIRAN YANG BERTERUSAN DALAM SESI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI
MENDAPATKAN MAKLUMAT TENTANG
PERKEMBANGAN, KEMAJUAN, KEBOLEHAN
DAN PENCAPAIAN MURID.

• 在课堂上对学生的各方面发展,进展,能力及成就
持续进行的评估

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

PBD DILAKSANAKAN MELALUI
校本评估通过以下方式进行

• Pemerhatian 观察
• Penulisan 书写
• Lisan 口试
• Kerja projek 项目
• Kuiz 小测验
• Pembentangan 发表

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

• PBD dilaporkan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
• PBD dilaporkan menggunakan skala Tahap Penguasaan (TP) murid iaitu

• 每种科目的TP 1至TP 6所代表的含义都不同,例如以数学课为例子

➢TP 1 – Tahu 代表知道数学基本知识
➢TP 2 – Tahu dan faham 代表知道和理解数学的基本知识
➢TP 3 – Tahu, faham dan boleh buat (Tahap penguasaan minimum

yang perlu dikuasai)

代表知道和理解数学的基本知识,以进行数学的基本计算

➢TP 4 – Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

代表知道和理解数学的知识,并有效的解答日常生活之中的常规问题

➢TP 5 – Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

代表掌握和应用数学的知识和技能,以各种策略解答日常生活之中的常规问题

➢TP 6 – Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

代表掌握和应用数学的知识和技能,以创意和创新的方式,解答日常生活之中的非常
规问题

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

4. 2021年一年级下半年课堂评估分析表

ANALISIS PBD TAHUN 1
AKHIR TAHUN 2021

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

加埔树人华小
学术组

SEKIAN TERIMA KASIH

谢谢

SJKC SOO JIN
UNIT KURIKULUM

6. HAL-HAL LAIN 其他事项
6.1 PESENARAI BUKU KEGUNANAN MURID TAHUN 1AKAN

DIEDARKAN PADA HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN
书单将在开学第一天派发。

6.2 SEKOLAH BERMULA : 7:40 PAGI, MURID
DIKEHENDAKI TIBA DI SEKOLAH PADA ATAU SEBELUM
7:20 PAGI
学校上课时间是早上7:40 开始,学生必须在早上7:20到校。

6.3 WAKTU PERSEKOLAHAN TAHUN 1 一年级上课时间
ISNIN HINGGA SELASA : 7:40 a.m.– 1:10 p.m.
星期一、二 : 7:40 a.m.– 1:10 p.m.

RABU HINGGA JUMAAT : 7:40 a.m. – 12:40 p.m.
星期三至五 : 7:40 a.m. – 12:40 p.m.

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

4.PBD
3.1 Dilaksanakan dalam semua mata

pelajaran sepanjang tahun
3.2 Dua Bentuk Perekodaan

- dilapor dalam REKOD PERKEMBAGAN
MURID

- Pelaporan Tahap Penguasaan
Keseluruhan – Dua Kali Setahun
( merangkumi pengetahuan,
kemahiran dan nilai secara beretika
serta bertanggungjawab melalui
pertimbangan professional )

3.3 Perlu laksanakan INTERVENSI sebagai
tindak susul untuk meningkatkan tahap
penguasaan murid

5. 六年级下半年课堂评估分析表

加埔树人华小
六年级

下半年课堂评估分析表

140

120

100

80

60

40

20

0 国文 英文 华文 数学 科学 道德 美术 音乐 体育 体健 宗教 历史 设计 工艺 总及格
率:
科目 等级 TP1 TP2 TP1+TP2 % TP3 TP4 TP5 TP6 TP3+TP4+TP5+TP6 %

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM

MENGAPA PBD PENTING?

• Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.
• Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam

pembelajaran.
• Mengetahui keberkesanan pengajaran.
• Merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran.
• Mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta

merta.

加埔树人华小 SJKC SOO JIN 学术小组 UNIT KURIKULUM


Click to View FlipBook Version