The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának partner és dolgozói információs magazinja - 2016. 11.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Roto Magyarország, 2017-05-10 04:39:05

Roto Inside - 34.szám

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának partner és dolgozói információs magazinja - 2016. 11.

Keywords: Roto,Inside

Roto Inside | 11.2016

Srsz. #34
A Roto ablak és ajtótechnológia üzletágának információs kiadványa

■ Alumínium ■ Kutatás ■ Újdonság a Roto-nál ■ Fa
QMD, Brazília: Egy kedvező fogadtatás- Könnyen szerelhető: Gowercraft Joinery,
új szállodák az olimpia ban részesült előírás: Roto Safe C | C600 Nagy-Britannia:
látogatói számára törvényileg szabályozott fa ablakok igényes
biztonsági ablakok építészeknek
4. oldal 5. oldal 11. oldal 12. oldal
A minimális erőkifejtéssel működtethető és szerelhető univerzális vasalat párhuzamosan toló és bukó-toló rendszerekhez
Roto Patio Alversa: Minimális. Univerzális.


■ Újdonság a Roto-nál Ha ki szeretnénk jutni
a teraszra vagy erkélyre, akár a lakásból, akár az
irodából – a könnyen működtethető, egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő tolórendszerek nagy segít-
séget nyújthatnak ebben. Az ilyen rendszerek gyártói
a végfelhasználók számára az újonnan kifejlesztett,
párhuzamosan toló és bukó-toló rendszerekhez
használható Roto Patio Alversa vasalattal maximá-
lis kényelmet biztosíthatnak a működtetés terén,
ugyanakkor a vevői igényekre még rugalmasabban
tudnak reagálni és a gyártást is hatékonyabbá tudják
tenni. A Roto Patio Alversa programmal – moduláris
felépítése miatt – számos különböző párhuzamosan
toló és bukó-toló variáns gyártható le, kis ráfordítás-
sal, egyetlen gyártósoron. Különösen a bukó-nyíló
vasalatokkal – Roto NT és Roto AL termékcsaládok-
kal – dolgozó gyártók érezhetik a Roto Patio Alversa
alkalmazásában rejlő racionalizálási lehetőségeket.
A Roto a Patio Alversa programmal első gyártóként tud
olyan párhuzamosan toló vasalat-megoldást ajánlani a
piacon, amely bukószellőztető funkcióval is rendelkezik, és
amely még nagyobb biztonságot garantál. Különösen köny-
nyű használatot biztosít a Roto Patio Alversa | PS Air Com
párhuzamosan toló rendszerekhez kifejlesztett vasalat: a
kilincs elfordításával a szárny automatikusan bukó állásba
kerül – nincs szükség arra, hogy a szárnyra manuálisan
fejtsünk ki erőt. Így a nagy és nehéz – maximum 200 kg
tömegű – tolóajtókat is könnyen lehet működtetni és
buktatni. Az összes Roto Patio Alversa vasalattal szerelt
párhuzamosan toló szerkezetet épp annyira intuitív módon
lehet működtetni, mint a bukó-nyíló ablakokat.
Maximális kényelem kisszámú alkatrész mellett
Mivel Roto Patio Alversa kis ráfordítást biztosít a
gyártásban, a logisztikában és a raktárban, így az ab- A Roto Patio Alversa már szállítható világszerte: a moduláris vasalat-program segítségével racionálisan és rugalmasan gyárthatók le minőségi, kényelmesen
lakgyártók 4 különböző kivitelt tudnak előállítani ezzel a működtethető párhuzamosan toló és bukó-toló megoldások, számos különböző szellőztető funkcióval. A Roto Patio Alversa párhuzamosan tolható variánsait
vasalattal. Mindez az összes variánshoz egyaránt hasz- integrált csillapítással szerelik fel, amely gondoskodik a szárnyak könnyű nyitásáról és zárásáról.
nálható univerzális központi zárásnak, a toló-rendszer
moduláris felépítésének – elsősorban a sínkészletek és
záródarabok esetében -, illetve az univerzálisan hasz-
nálható kilincsnek köszönhető. Így a Roto Patio Alversa
a gyártást nagyban megkönnyíti azzal, hogy viszonylag Minimális ráfordítás a gyártás,
sok alkatrészét lehet a különböző szerkezetekhez egya- Roto Patio Alversa raktározás és logisztika terén:
ránt felhasználni: a különböző variánsok gyártása során a Roto Patio Alversa segítségével
a gyártósort könnyen át lehet állítani a kevés számú Roto Patio Alversa | KS Roto Patio Alversa | PS Roto Patio Alversa | PS Air Roto Patio Alversa | PS Air Com az ablakgyártók egyféle bukó-toló,
alkatrész cseréjével. illetve 3 féle párhuzamosan toló
variánst tudnak legyártani, különböző
A Roto Patio Alversa felhasználói rugalmasan tudnak a Bukó-toló rendszer Párhuzamosan toló rendszer szellőztető funkcióval, fa, műanyag
vevők kívánságaira reagálni, mivel mind a toló-bukó, mind és alumínium alapanyagból. Az új
a párhuzamosan toló variánst (különböző szellőztetési program intelligens felépítésű, uni-
variánsaival) be lehet szerelni fa, műanyag és alumínium verzálisan használható alkatrészekkel
szerkezetekbe. Mindez annak köszönhető, hogy a Roto rendelkezik, illetve tökéletesen
Patio Alversa vasalatot optimálisan hozzáillesztették a illeszkedik a Roto NT bukó-nyíló,
résszellõztetõvel /
Roto NT bukó-nyíló, illetve a Roto AL vasalatprogram- bukószellõztetõvel résszellõztetõ nélkül bukószellõztetõvel komfort bukószellõztetõvel illetve a Roto AL programhoz.
hoz. A Roto Patio Alversa program összes alkatrészét a Így az ablakgyártás során mindig
Roto fejlesztette ki, illetve a Roto lövői (magyarországi) ugyanazokkal az alkatrészekkel lehet
gyárában kerül legyártásra – a kiváló Roto minőség, illetve dolgozni, ami növeli a hatékonyságot
a megbízható kiszállítás így minden esetben garantálható a gyártásban, illetve rugalmasságot
ezen alkatrészek esetében is. biztosít a gyártók számára.
Szárnysúly Szárnysúly Szárnysúly Szárnysúly
max. 160 kg max. 200 kg max. 160 kg max. 200 kg
A programról további információkat e kiadványunk 3.
oldalán találhatnak.| 1

Roto Inside | 11.2016


Megkérdeztük


A  párhuzamosan toló és bukó-toló szerkezetek szerezhetünk a párhuzamosan toló és bukó-toló elégedettségének elérésében, amely számos
Beszélgetés számításaink szerint nagy keresletnek fognak ör- vasalatok piacán. aspektusból tevődik össze, például a kiszállítás
Dr. Eckhard Keill vendeni az elkövetkező években. Ezen a piacon megbízhatóságából, amelynek lehetőség szerint
úrral, a Roto Frank olyan termékeket kell kínálni, amelyek a gyártók Roto Inside: Mire kell készülniük a gyár- 90% felettinek kell lennie. Ezt úgy tudjuk garan-
AG Igazgatótaná- életét könnyebbé teszik, illetve a végfelhasz- tóknak, ha a Roto párhuzamosan toló és tálni, ha összes termékünket a Roto gyáraiból
csának elnökével nálók számára könnyebb működtethetőséget bukó-toló rendszerével kezdenek el dol- tudjuk kiszállítani. Beszállítóink gyártási kapa-
garantálnak. A Roto mindkét vonatkozásban gozni? Egy átállás mindig rejt magában citásai bennünket is korlátoznak abban, hogy
meggyőző termékprogramot dolgozott ki, amely- némi veszélyt … vevőink még elégedettebbé válhassanak.
lyel igyekszünk mind jelenlegi, mind jövőbeni
vevőinket lenyűgözni. Dr. Keill: Nem ebben az esetben. Továbbra is Roto Inside: A müncheni BAU vásár jó al-
Roto Inside: Dr. Keill úr, néhány hete a Roto megbízható partnerei maradunk azon gyár- kalom lesz arra, hogy a Roto Patio  Alversa
saját fejlesztésű és gyártású, innovatív, Roto Inside: Ezt az új, egyedülálló vasalatot a tóiknak, amelyek jelenleg a Roto Patio S, vasalatot még szélesebb publikum
párhuzamosan toló és bukó-toló vasa- Roto a lövői gyárban gyártja? Roto  Patio PS és Roto Patio Z vasalattal dolgoz- előtt bemutassák?
lat-rendszerrel állt elő a piacon. Ez pedig nak. E gyártók komolyabb változtatások nélkül
azt jelenti, hogy egy ismert beszállítóval Dr. Keill: Igen, mivel nem szeretnénk a termék- tudják gyártósorukat a Roto Patio Alversa vasa- Dr. Keill: Természetesen. Ugyanakkor érté-
fennálló hosszú távú kapcsolat a végéhez koncepcióink kidolgozása során összegyűjtött latra átállítani, és a továbbiakban a korábbinál kesítési szervezetinknél világszerte hetek óta
ért. Bátor döntés volt … szaktudásunkat – amelynek megszerzésére sok sokkal jobb termékprogrammal tudnak dolgozni. rendelkezésre állnak informatív dokumentu-
pénzt költöttünk – kiadni a kezünkből. A Roto A berendezéseket és az ütközőket kis ráfordí- mok és minták az érdeklődők számára. Azon
Dr. Keill: Egy ésszerű, de mindenképpen szük- Patio Alversa fejlesztői mind egyet értettek tással lehet átállítani. Úgy gondolom, hogy a ablakgyártók, amelyek nem tudnak eljönni
séges döntés volt véleményünk szerint. A Roto abban, hogy ez a termék annyira jó, hogy Roto Patio Alversa még egy lépéssel közelebb Münchenbe, a Roto kapcsolattartóitól az ösz-
egy olyan vállalat, amely arra törekszik, hogy mindenképp mi szeretnénk gyártani. A Roto visz bennünket céljaink eléréséhez. szes olyan információt megszerezhetik a Roto
termékeivel mindig a vevők igényeit szolgálja Patio Alversa számos előnyt nyújt a gyártás, Patio Alversa-val kapcsolatban, amelyek az
ki. Ezért volt szükség az elmúlt években arra, a raktározás és a logisztika terén, főleg azon Roto Inside: Ezt a célt hogyan tudná átállást gyorsabbá és zavartalanabbá tehetik.
hogy a Door termékcsaládunkat szisztemati- gyártóknak, akik eleve a Roto NT vagy Roto Ön megfogalmazni? A Roto minden szempontból készen áll. Készen
kusan kibővítsük – nemcsak saját fejlesztésű Al vasalatcsaláddal dolgoznak, mivel ez az új áll a támogatásra és készen áll a szállításra is.
termékekkel, hanem olyan vállalatok felvá- vasalat tökéletesen illeszkedik a bukó-nyíló Dr. Keill: A Roto arra törekszik, hogy az ablak
sárlásával is, amelyek kiegészítő termékeket vasalat-rendszerekhez. Biztosak vagyunk abban, és ajtógyártók lehető legjobb beszállítójává
gyártottak a Roto-hoz hasonló minőségben. hogy új vasalatunkkal további piaci részesedést váljon. A Roto vezető szerepre törekszik a vevők

Roto Quadro Safe
Az új reklámanyag online rendelhető


■ Újdonság a Roto-nál Mivel Európában képanyagokkal együtt. E szöveg tartalmazza az tökéletes ajándékok lehetnek vásárok vagy kampányunk résztvevői mind egyet értenek
egyre nő a lakásbetörések száma, így a rend- aktuális betörési statisztikákat, illetve az állami gyárlátogatások során. abban, hogy a tanácsadást még sikeresebbé
őrség egyre több esetben ajánlja a hatékony, támogatás lehetőségeit is. Könnyen, online lehet tenni professzionális eszközökkel és minta-
betörésvédelmi rendszerek felszerelését az rendelhetők a Roto Quadro Safe új reklámter- „A Roto Quadro Safe mintadobozzal ismét egy termékekkel. A Roto így folyamatosan igyekszik
ablakokra és ajtókra. A Roto Quadro Safe mékei is, így kulcstartók, képernyő tisztítók, lépést tettünk előre.“, nyilatkozta Astrid Wolf. A e reklámanyagok körét bővíteni.“
kampánya nem vesztette el továbbra sem ak- vagy borsmenta cukorkás dobozkák – amelyek Közép-Európai Régió marketing szakértői, illetve
tualitását, mivel fő üzenete – a betörés elleni
védelem fontossága az ablakok esetében –
számos német és osztrák gyártót segítette a
végfelhasználók meggyőzésében. Az új rek- Az új Roto Quadro Safe
lámanyagok, amelyek a bemutatótermekben mintadoboz tartalmazza
vagy a vevőknél segítik a végfelhasználók a homlokzati ablakokhoz
meggyőzését, a www.quadro-safe.com használható 4 féle biztonsági
honlapon keresztül érhetők el. alkatrészt. A Roto Quadro
Safe kampány partnerei
Az új Roto Quadro Safe mintadoboz a ta- a háztulajdonosokat és
nácsadást is látványosabbá teszi: a doboz építészeket könnyebben
tartalmazza a homlokzati ablakokhoz használ- meggyőzhetik a biztonsági
ható 4 féle biztonsági alkatrészt, tökéletesen ablakok előnyeiről. Astrid
illeszkedve a POS terminálon keresztül tartott Wolf, a Közép-Európai
prezentációhoz, illetve mobil reklámanyagként régió marketingfelelőse
a kereskedelmi képviselők munkáját is segíti. biztos benne: a mintado-
A Roto Quadro Safe partnerei a dobozt meg- bozzal az ablakgyártók
rendelhetik a Roto kereskedelmi képviselőinél, még egy lépést tesznek
darabonként 10 euróért, amíg a készlet tart. előre a professzionális
100 darabos rendelés esetén a dobozokra – tanácsadás terén.
felár ellenében – saját lógót is lehet kérni.

A regionális újsághirdetések megjelentetéséhez
partnereink számára mintahirdetés szövegek is
rendelkezésre állnak, látványos és sokat mondóEgy képernyő tisztító, mint modern ajándék – rendelhető a www.quadro-safe.com honlapon keresztül. A Roto Quadro Safe kampány résztvevői az új reklámanyagokat meg-
rendelhetik a www.quadro-safe.com honlapon keresztül, kedvező
kondíciók mellett.

2 |

Folytatás az 1. oldalról
Roto Patio Alversa: Minimális. Univerzális.


A komplex gyártási folyamatok racionalizá- Ezenkívül változtatható kilincsmagasságú rúdzár
lása egy központi előfeltétele annak, hogy a használata esetén négy darab azonos sarokvál-
nyílászárógyártók biztosítani tudják hosszú távú, tót kell alkalmazni. Mindez azt jelenti, hogy a
eredményes jövőjüket. Ezért keresnek folyama- standardizálásnak köszönhetően kevesebb fajta
tosan egy olyan vasalattechnológiát, amellyel alkatrészt kell felhasználni a vasalatszereléshez,
lehetővé tudják tenni a széleskörű felhasz- így jelentősen csökkenthető a gyártási- és rak-
nálhatóságot és a hatékony vasalatszerelést. tározási logisztika költségei. Az összes kivitelre
A Roto Patio Alversa vasalatprogram – amely kiterjedő nagyszámú azonos alkatrész felhasz-
azonnal szállítható – négy különböző párhuzamo- nálás gyors vasalatszerelést tesz lehetővé
san toló és bukó-toló kivitelt tartalmaz, amelyek anélkül, hogy a különböző variánsok között
kevésszámú alkatrészből épülnek fel így biz- a gyártósort át kellene állítani. Valamint az
tosítva a gyors gyártósori átállást. Ezen kívül a ügyintézés és a törzsadat kezelés is gyorsul és
Roto Patio Alversa | PS, a Roto Patio Alversa | egyszerűsödik. A gyártás folyamán a különböző
PS Air és a Roto Patio Alversa | PS Air Com kivitelek közötti váltás csupán egy-két vasalatal-
kivitelek esetében egy teljesen új nyitásmódról katrész cseréjével is megoldható. A megnövelt
is beszélhetünk: a piacon egyedülállóként bukó kidobási méretnek köszönhetően a Roto Patio
szellőztetéssel rendelkező párhuzamosan toló Alversa alkalmazható akár 3 rétegű üvegezéssel
rendszerek is gyárthatók. rendelkező széles profilokhoz is.
„Törekszünk a kiváló gyártásra, azonban Biztonságosabb otthon
többnyire csak olyan vasalattal szeretünk Azon építtetőknek, akik különös nagy figyelmet
dolgozni, amely hatékonyan és hibamentesen fordítanak a biztonságra, bizonyára elnyeri a
szerelhető, valamint széleskörű felhasználható- tetszésüket a Roto Patio Alversa | PS vasalattal
ságot biztosít“, nyilatkozta Robert Kitzmann a szerelt tolószerkezet. Ezek a kivitelek kívülről
dägelingi rekord-fenster+türen GmbH & Co. KG nem látható résszellőztetéssel rendelkeznek,
cégtől. „Ugyanakkor látható előnyöket is biztosít ezenkívül biztonsági záródarabok kiegészítő
számunkra, mivel a gyártási- és a raktározási alkalmazásával a résszellőztető állásban lévő
logisztika ráfordításait jelentősen csökkenteni nyílászárók is védettek a betörés ellen.
tudjuk.“ Az új Roto Patio Alversa vasalat-
család pontosan ezeket a követelményeket Mivel a Roto Patio Alversa vasalatcsalád
teljesíti és ezzel együtt nagy végfelhasználói tökéletesen illeszkedik a Roto NT és a Roto
komfortot biztosít. AL vasalatprogramba, ezért az ott található
biztonsági vasalatelemek felhasználásával a
Kevesebb alkatrész, gyorsabb gyártás gyártók a konkurenciánál magasabb betörés
Az intelligens felépítése teszi a Roto elleni védelemmel rendelkező szerkezeteket
Patio  Alversa vasalatcsalád összes kivite- tudnak gyártani. A Roto Patio Alversa felhasz-
lét igazán gazdaságossá. Az univerzálisan nálók a kilincsek területén is maximálisan ki
alkalmazható központi zárás a Roto NT vagy tudják elégíteni a vevőik igényeit, mivel a széles Roto Patio Alversa: a meggyőző párhuzamosan toló és bukó-toló vasalat. A párhuzamosan toló kivitel esetén
a Roto AL bukó-nyíló vasalatprogramból kínálat különböző kivitelű, dizájnú és színű a csúszóolló és a futómű gondoskodik a szárny tokba történő befutásáról illetve kifutásáról, ezenkívül ezek
származik. A Roto Patio komponensek úgy- kilincseket tartalmaz, ezenkívül külső kilincsek az alkatrészek speciális csillapítással is rendelkeznek. A vasalat az innovatív nyitó- és zárómechanizmusnak
mint a futómű, csúszóolló és a sínkészlet felszerelésére is van lehetőség. köszönhetően különösen halk működtetést tesz lehetővé.
univerzálisan alkalmazhatók több kivitelhez is.
A központi zárást a már
milliószor bizonyított
Roto NT vagy Roto
AL bukó-nyíló vasalat
megfelelő alkatrészei
alkotják, amelyek az ösz-
szes Roto Patio Alversa
párhuzamosan toló és
bukó-toló kivitelhez
alkalmazhatók.A futóművek magasságban –2 /+6 mm-t állíthatók, ezért a futósínek áthelyezése könnyű szárnyaknál nem
szükséges, valamint magasságállítás során nem szükséges a szárnyak leakasztása vagy tehermentesítése.
& Átfogó információk német nyelven az új, párhuzamosan toló és bu-
kó-toló vasalat-rendszerről, a Roto Patio Alversa-ról az alábbi linken
keresztül érhetők el:

www.roto-frank.com/de/roto-patio-alversa


& Átfogó információk angol nyelven az új, párhuzamosan toló és bu-
kó-toló vasalat-rendszerről, a Roto Patio Alversa-ról az alábbi linken
keresztül érhetők el:
A már bevált csúszóolló szintén a Roto Patio Alversa termékkínálat részét képezi, amely gyorsan és kényelmesen
bepattintható a tartósínbe. Ez a rögzítési mód biztonságos és további csavarrögzítést nem tesz szükségessé. www.roto-frank.com/en/roto-patio-alversa

| 3

Roto Inside | 11.2016


QMD, Brazília
Új szállodák az olimpia látogatói számára


■ Alumínium A 2016-os nyári olimpiai játékok véget értek. A hatalmas beruházásoknak köszönhetően elegendő szállodai szo- a tájékoztatás kellett, hogy legyen. Egy tervező és befektető
ba állt rendelkezésre a sportolók, kísérőik és a látogatók számára. Rio de Janeiro körzetében közel 250 szállodát építettek fel, sem tudta azt, hogy a modern profilokkal, üvegekkel és vasa-
így a korábbi szállodai férőhelyek száma 30.000-ről 50.000-re nőtt. A modern épületek jelentős részét alumínium homlokzattal latokkal mit lehet előállítani, és milyen korlátaik vannak az ilyen
látták el, amelyeket az országban terveztek és gyártottak le. Ez óriási keresletet generált az ablakgyártók és partnereik számá- szerkezeteknek. Mi minden esetben felajánlottuk számukra a
ra. A gépészmérnök végzettségű Igor Alvin, a QMD tanácsadó iroda tulajdonosa számos homlokzat és ablak tervezésében vett tájékoztatást, így garantáltuk számukra azt, hogy végeredményül
részt. Alvin úr számolt be a Roto Inside riporterének a csapata által végrehajtott feladatok sokszínűségéről. olyan szállodák épülhessenek fel, amelyek nemcsak külsőre
szépek, de a vendégeket is elégedettséggel töltik el. Az abla-
„Az elmúlt 2 évben 15 kollégám számos alkalommal vett már nyugodtabban tudtam aludni“, mosolyog Igor Alvin, „mivel kok és ajtók, a hangszigetelés és az árnyékolástechnika mind
részt igényes alumínium homlokzatok tervezésében, amelye- tudtam, hogy mindkét vállalat professzionális munkát végez és befolyásolják a vendégek elégedettségét egy szállodában. Hála
ket tervező irodákkal közösen végeztek. Természetesen nagy mindenben támogat majd bennünket.“ Istennek egyre több építész ért ezzel egyet. Természetesen mi
segítségünkre volt az, hogy én már évtizedek óta az ágazatban is arra törekedtünk, hogy az általunk tervezett épületek hosszú
dolgozok, így nagyon jól ismerem a homlokzat- és ablakgyártókat. Hosszú élettartam, biztonság és kényelem élettartamúak legyenek – a szállodák esetében ugyanakkor az
Fontos volt tudnunk azt, hogy mely gyártók lesznek képesek a A befektetők és építészek arra törekedtek, hogy az épületek is nagyon fontos szempont, hogy hosszú távon nyereségesen
megrendelt szerkezeteket és ablakokat a kívánt termikus értékek- alumínium-üveg szerkezetűek legyenek, amelyek biztonsá- működtethetők legyenek.“
kel és az elvárt minőségben legyártani. Azoknál a projekteknél, gosak és hosszú élettartamúak, így a vasalatoknak is ezen
ahol tudtam, hogy a Roto és a Fermax közösen fognak dolgozni, igényeket kellett kielégíteniük. „Az első feladatunk mindenképp
A Hotel Emiliano tolha-
tó alumínium ablakait a
helyi érdekeltségű Metral
vállalat szállította le. A szál-
loda 147 ablakába tandem
hajtóműveket szereltek,
amelyeket maximum 200 kg
súlyú ajtókhoz is fel lehet
használni, illetve zárható
kilincs is beszerelésre került
(a Roto Inline programból).
A rio-i Hotel Grand Hyatt
Residences Flat csodálatos
környezetben, közvetlenül a
tengerpart mellett található
Avenida Lucio Costa-ban, a
Barra de Tijuca negyedben.
A szobákhoz tartozó nagy
teraszokról csodálatos kilátás
nyílik a kékeszöld vizű Atlanti
óceánra, illetve a gyönyörű
Marapendi lagúnára.

A Hotel Emiliano Jardin szívében épült fel, Sao Paulo egyik exkluzív
negyedében, ahol 56 apartmant és lakosztályt kínál modern dizájnban.
Az Arena Ipanema Hotel Avenida Atlântica központjában csodálatos kilátást biztosít vendégei számára a A Hotel Grand Hyatt Residences Flat 436 modern szállodai szobával és 43 lakosztállyal rendelkezik. Az
Copacabana-ra. Az épület tervezésében részt vett Gustavo Caldeira is, az N2 Consultoria vállalattól. A ven- Inbobe Brasil ablakgyártó vállalat Bahia-ból e szállodai komplexumhoz 574 alumínium tolóajtót szállított le a
dégek a kifelé nyíló alumínium ablakokon keresztül élvezhetik a kilátást, amelyeket a rió-i Allugel vállalat Roto Inline program vasalataival, tandem hajtóművet a maximum 200 kg súlyú ajtókhoz, de négypontos zárak,
gyártotta le. A 157 ablakba Fermax frikciós ollókat, központi zárakat (a Roto AL programból), illetve zárható Roto illetve Roto Line kilincsek beszerelésére is sor került. 135 alumínium ajtóba felfúrható pántokat szereltek a
ablakkilincseket szereltek be. Roto Solid S programból.

4 |

A lakástulajdonosok a biztonsági ablakokra vonatkozó törvényi előírásokat ésszerűnek tartják
Egy kedvező fogadtatásban részesült előírás


■ Kutatás Németországban minden harmadik percben betörtek valahová 2015-ben. A kö- tanácsára biztonsági ablakokat és ajtókat hitelként tudnak igényelni. E támogatásokat a
zel 167.000 betörésnek csupán hetedében tudták felderíteni a bűnösöket. Így a politikára építettek be.“ E nézeteket Dr. Eckhard Keill a háztulajdonosok elsősorban az ablakok és ajtók
nagy nyomás helyeződik. Hogy a német polgárok mennyire nem érzik magukat biztonság- nemzetközi szaklapok képviselőivel is megvitat- biztonságosabbá tételére, illetve riasztóberen-
ban, a Roto által megbízott berlini FORSA véleménykutató intézet felmérése adott választ. ta Berlinben, a Roto által november 14-15-én dezés beszerelésére használtak fel. A kabinet
„Mennyire érzik magukat biztonságban a német polgárok a 4 fal között?“, tette fel a kérdést az szervezett szakmai sajtótájékoztatón. javaslatára 2017-ben – a 2016 szeptemberi
intézet, amelyre ezt a választ kapták: egyre több polgár fél, így sokan olyan előírások beve- állapotnak megfelelően – további 50 millió euró
zetését követelik az építőiparban, amelyekkel az ajtók és ablakok biztonságosabbá tételét A biztosítók törvényi szabályozást követelnek támogatást irányoztak elő, amelyekkel a háztu-
lehet  megvalósítani. Csupán 2015-ben a neves biztosítók, mint az lajdonosok biztonságosabbá tehetik otthonaikat.
Axa, az Allianz vagy az Ergo mintegy 530 millió
Függetlenül attól, hogy ki hol él, akár falun, akár nyilatkozta Dr. Eckhard Keill, a Roto Frank AG eurót fizettek ki a betörések áldozatainak. A né- A betörés hosszabb időt vesz igénybe
városban, a FORSA által megkérdezett polgárok Igazgatótanácsának elnöke, „aminek értelme is met biztosítók szövetsége már régóta a betörés „A háztulajdonosok értelmes beruházásokra
közül egyre kevesebben érzik magukat teljes van. Ha egy megfelelő törvény ugyan további elleni védelem törvényi szabályozását forszí- költenek, mivel a biztonsági ablakok és ajtók
biztonságban vagy nagyjából biztonságban. A beruházásokat igényelne a háztulajdonosok rozza. Dr. Keill Brüsszel felé tekint: „ha az EU mintegy 40%-kal meghosszabbítják a betörés
lakosok 66 százaléka olyan törvényi előírások részéről, a biztonsági intézkedések ráfordításai egységes biztonsági standardokat fogalmazna időtartamát, ami gyakran elegendő ahhoz,
bevezetésére tart igényt, amelyek nemcsak mégis jobban elfogadottabbak lennének. Mivel meg az ablakokra és ajtókra vonatkozóan, hogy a betörők felhagyjanak a próbálkozással“,
az ablakok hőszigetelését írnák elő, hanem az a betörések után emelkednek a biztosítási díjak, a betörési statisztikák sokat javulnának“, nyilatkozta Dr. Keill. „Sok bérlő azonban nem vár
értékek védelme is bekerülne a követelmények így ennek költségeit végső soron mindenkinek nyilatkozta Dr. Keill úr egy neves német gaz- addig, amíg a főbérlő pénzt költ a biztonságra.
közé. „Ez egy nyílt üzenet a törvényhozók felé“, viselnie kell. Még azoknak is, akik a szakértők dasági magazinnak. És ezzel a meglátásával Rajtuk a törvényhozók egy megfelelő törvénnyel
nincs egyedül. segítenének. Korábban hoztak már előírásokat
a bérházak esetében a legfelső szinten elhe-
A lakástulajdonosok beruháznának lyezkedő lakások szigetelésére vonatkozóan,
Németországban mintegy 167.000 alkalommal törtek be lakásokba vagy házakba Annak ellenére, hogy jelenleg még nincs illetve tűzjelzők beszerelését is előirányozták.
2015-ben. „A Roto Quadro Safe kampánya – amelyben német és osztrák ablakgyártók törvényi szabályozás rá, egyre több háztulaj- A FORSA intézet felmérése alapján azonban
működnek együtt-, semmit nem vesztett aktualitásából“, nyilatkozta Udo Pauly, marketing donos dönt úgy, hogy biztonságosabbá teszi a biztonsági ablakok és ajtók beszerelésére
vezető, a Roto által szervezett nemzetközi sajtótájékoztatón Berlinben. otthonát. A német KfW bank a német szövet- vonatkozó törvények bevezetését is szívesen
ségi kormány megbízásából 2016-ban 18 millió fogadnák a bérlők.“
eurót bocsátott rendelkezésre, amelyet 2016.
április 1-től a háztulajdonosok kamattámogatottVeszélyben Az ajtók és ablakok biztonsági előírásainak
Egyre több a betörés: hogy érzik a németek magukat emiatt Németországban minden harmadik hivatalos szabályozása A lakosok 66 százaléka olyan
percben betörtek valahová 2015-ben. törvényi előírások bevezetésére
Hogy a német polgárok mennyire nem Betörés elleni védelem: a németek hogyan értékelik a törvény által tart igényt, amelyek nemcsak
meghatározott biztonsági előírásokat az ablakok és ajtók esetében
Adatok százalékban
érzik magukat biztonságban, a Roto által az ablakok hőszigetelését írnák
Adatok százalékban
megbízott berlini FORSA véleménykuta- elő, hanem az értékek védelme
egyáltalán nem tó intézet felmérése adott választ. Füg- nagyon hasznos 24 is bekerülne a követelmények
biztonságos 10
getlenül attól, hogy ki hol él, akár falun, közé. „Ez egy nyílt üzenet a
akár városban, a FORSA által megkér- törvényhozók felé“, nyilatkozta
kevésbé biztonságos 36 eléggé hasznos 42
dezett polgárok közül egyre kevesebben Dr. Eckhard Keill, a Roto Frank
érzik magukat teljes biztonságban vagy kevésbé hasznos 17 AG Igazgatótanácsának elnöke.
még mindig relatívan 36
biztonságos nagyjából biztonságban. Forrás forsa Forrás forsa megkérdezettek:
megkérdezettek: 61,5 millió polgár 18 egyáltalán nem hasznos 15 61,5 millió polgár 18 éves kor
teljesen biztonságos 18
éves kor fölött © Roto 08/2016 fölött © Roto 08/2016
nem tudom 2
10 20 30 40 10 20 30 40

BAU 2017
Roto alumínium kompetencia 300 négyzetméteren


■ Esemény Az alumínium rendszerek,
amelyekkel a homlokzatokat és nyílászáró-
kat rugalmasan és magas minőségben lehet
legyártani, egyre fontosabb szerepet töltenek
be az építészek, tervezők és a nagy projektek
kivitelezőinek munkája során. A látogatott-
ság elemzése során fény derült arra, hogy
a müncheni BAU vásár során különösen e
célcsoportok igyekeztek egyre több informá-
cióhoz jutni az alumínium rendszerekkel kap-
csolatban. Az alumínium rendszerek gyártói
és a fémmegmunkálók szintén nagy számban
vettek részt a vásáron, hogy legfontosabb be-
szállítóikkal, így a Roto-val is, tapasztalatokat
cseréljenek. „Így a 2017-es BAU vásár szá-
munkra is tökéletes helyszínként fog szolgálni
az átfogó alumínium termék-, és szolgálta-
tás-portfóliónk bemutatására “, nyilatkozta
Udo Pauly, marketingvezető.

A BAU vásár 2017. január 16-án nyitja meg a ka-
puit. A Roto egy 300 négyzetméteres standon
fogja alumínium termékcsaládját bemutatni a
C1-es csarnokban, a 319-es helyen. Itt kerül-
nek bemutatásra azon projektek is, amelyek a
Roto Object Business keretein belül kerültek
kivitelezésre. „Konkrét objektum megoldáso-
kon keresztül mutatjuk be, hogy az alumínium
szerkezeteknek milyen funkciókat kell ellátniuk
a homlokzatok és a nyílászárók esetében“,
magyarázta Jordi Nadal, az AluVision Europe/ A képen a 2015-ös BAU vásár standja látható.
America üzleti területének vezetője.| 5

Roto Inside | 11.2016


Versenyt hirdettek az orosz AD Architectural Digest olvasói számára
A modern épületekbe modern ablakok kellenek


■ Esemény Idén márciusban 2 nagy márka közösen hirdetett meg egy különleges versenyt részesülni fognak az elkövetkező időkben. Habár dizájnere és társtulajdonosa, egyben a verseny
az orosz dizájnerek, belsőépítészek és építészek számára: a Roto Oroszország a nemzetkö- sok pénzt költöttünk arra, hogy a minőségi szakmai zsűrijének tagja meggyőződve nyilat-
zileg is ismert AD Architectural Digest magazinnal közösen egy tervező versenyt hirdetett vasalat-technológia előnyeit bemutassuk, a kozta: „ha valaki már egyszer ennyire intenzíven
meg azzal a céllal, hogy kreatív ötleteket lehessen bemutatni a jövő épületeiről és a modern múltban sokszor kellett tapasztalnunk azt, hogy foglalkozott a tökéletes ablak vagy toló szerke-
ablakokról. A verseny nyertese kitüntetést kapott. Mindössze 3 hónap leforgása alatt 50 ötletet a tervezők csak nagyon keveset tudnak arról, zet megtervezésével, az a jövőben is a modern
nyújtottak be, és vitattak meg a szociális hálókon. A 3 legjobb ötletet a szakmai zsűri prezen- hogy a modern ablakok milyen előnyökkel vasalat-technológiát fogja ajánlani a vevőinek.“
tálta júliusban, illetve ekkor történt meg a nyertesek kitüntetése is. rendelkeznek. Az AD Architectural Digest ma-
gazin szerkesztőivel közösen az a véleményünk, A verseny első helyezettje Marija Rostschak
A Roto már évek óta együtt dolgozik Oroszor- az ablakgyártásukba. Az építőipari szaklapok hogy a versennyel fontos impulzusokat adtunk a lett, aki egy gyerekszobába Roto Patio S toló
szágban a Condé Nast kiadóval, amely az AD is elkezdtek végül a versennyel foglalkozni, tervezők számára.“ rendszert tervezett be. A második helyezett
Architectural Digest magazint 15 országban adja folyamatosan tudósítottak a verseny állásáról. Marina Sergeewa lett, aki az elektronikusan
ki. Az évek során a magazin olvasói számos Matthias Eberlein, a Roto Oroszország & Egyedi igényeknek megfelelő, egyedi nyílódó ablakot egy hálószobába tervezte be,
esetben tettek említést a Roto-ról: az orosz ter- Közép-Ázsia üzleti vezetőjének elmondása méretű ablakok míg a harmadik helyezett Natalija Bylinskaja lett,
vezők és építészek véleménye szerint ugyanis alapján a verseny nagy sikerrel zárult: „a ver- A verseny 3 nyertesét álmaik ablakrendszerével aki egy gyerekszobához Roto TiltFirst technoló-
a Roto a vezető vasalat-technológia gyártó az seny következtében folyamatos gondolatcsere díjazták: egy általuk kiválasztott épületbe az ál- giával felszerelt ablakot tervezett.
országban, vagyis a márka nagy elismerésnek valósult meg a dizájnerekkel, belsőépítészekkel taluk tervezett ablakot építették be ingyenesen,
örvend. A modern ablakok és ajtók nélkül egy és építészekkel, amelynek előnyeiből az egész Roto vasalat-technológiával felszerelve. Aleksej
épület sem töltheti el a lakókat elégedettség- ágazat, illetve az orosz ablak- és ajtógyártók is Kulewatskij, a nevezetes moszkvai DAF2 iroda
gel. A Roto és az AD által kiírt verseny azonban
egyértelművé tette, hogy minél „okosabb”
és minél sokszínűbb a vasalat technológia az
ablakokban, annál kényelmesebbnek érzetik a A dizájner szaklapok egyik úttörője
lakók az épületet.

4 példa a nagyobb kényelemről Az AD Architectural Digest magazin havonta jelenik meg, és a nem-
A verseny során az AD magazin honlapján zetközi dizájner és építészeti szaklapok egyik legjobbjának számít. A
4 ablakot, illetve tolóajtót mutattak be időt szaklap világszínvonalú interior dizájnjával meghívja az olvasóit, hogy
álló vasalat-technológiával szerelve: egy tegyenek egy kalandozást a dizájn, a lakberendezés, az építészet, a
ablakot résszellőztetővel, egy ablakot TiltFirst művészetek és az igényes lakáskultúra világába. A magazin első kiadá-
technológiával (vagyis olyan intelligens védő- sa 1920-ban jelent meg az amerikai Kalifornia államban. Napjainkban a
mechanizmussal, amely lehetővé teszi, hogy világ 15 országában adják ki.
a kilincs elfordításával az ablak először bukó
állásba kerüljön), valamint egy tolórendszert
Roto Patio S vasalattal, illetve egy ablakot Roto
E-Tec Drive vasalattal. A versenyben részt vevő Idén márciusban a Roto Oroszor-
tervezőknek e 4 ablaktípussal kellett egy lakó- szág a nemzetközileg is ismert AD
épület tervet benyújtaniuk, azt hangsúlyozva, Architectural Digest magazinnal
hogy ezen vasalat-megoldások miben egészít- közösen egy tervező versenyt
hetik ki tökéletesen a lakóépületeket. Egy külön hirdetett meg, ahol kreatív ötleteket
létrehozott platformon a résztvevők kérdéseket lehetett bemutatni a jövő épületeire
tehettek fel, az érdeklődők pedig mindig kö- és modern ablakokra vonatkozóan.
vethették, hogy az adott kérdésekre a vasalat- A verseny nyertese kitüntetést ka- Aleksej Kulewatskij, a nevezetes moszkvai DAF2 iroda dizájnere és társtulaj-
technológia szakértői milyen válaszokat adtak. pott. Mindössze 3 hónap leforgása donosa, egyben a verseny szakmai zsűrijének tagja meggyőződve nyilatkozta:
alatt 50 ötletet nyújtottak be, és „ha valaki már egyszer ennyire intenzíven foglalkozott a tökéletes ablak vagy
Fontos impulzusok vitattak meg a szociális hálókon. toló szerkezet tervezésével, az a jövőben is a modern vasalat-technológiát
Az információs platform érdeklődői közül ké- fogja ajánlani a vevőinek.“
sőbb sokan üzenetet hagytak arról, hogy az itt
olvasott új ötletek közül miket vittek magukkal

EPR Csoport, Magyarország
Egyénileg helyt állni a válságban – közösen sikereket elérni


■ Újdonság a Roto-ná 2008-ban, a magyarországi gazdasági és építőipari válság kellős közepén vásárolta meg Balogh Tamás össze Balogh Tamás a jelenlegi helyzetet, utalva arra, hogy miért
azt az ablakgyárat, amellyel véleménye szerint át lehetett vészelni a nehéz időket. „Kicsi és rugalmas“ volt ez a gyár akkoriban, érezték fontosnak azt, hogy egy esernyőmárka bevezetésére
nyilatkozta a ma 41 éves vállalkozó, aki 2002-ben került az építőiparba egy ablakgyártó vállalat dolgozójaként. És valóban igaza pénzt fordítsanak.
lett: a kis gyár még ma is működik és gyárt ablakokat Etik márkajelzés alatt.
Az új oktatási koncepcióval lenyűgözni a vevőket
2010-ben a vállalkozó úgy döntött, hogy vásárol egy második ablakot gyártunk, nagyon rövid szállítási határidővel, addig az Etik, „Az EPR márkajelzés alatt a jövőben meghívjuk kereskedőinket
gyárat. Ebben az évben a Rekord márkajelzés is bevezetésre ETO, Prestige és Prémium márkajelzés alatt energiatakarékos és egy átfogó oktatásra, ahol az összes gyár termékét és az össze
kerül a piacon. További cégfelvásárlásokra is sor került. Idő- biztonsági ablakokat “, foglalta össze Balogh Tamás a cégcsoport márkajelzést megismerhetik” foglalta össze Balogh Tamás a
közben Balogh Tamás 8 műanyag ablakgyár és 1 alumínium kínálatát. Awalux márkajelzés alatt egy gyár exkluzív alumínium menedzsment következő terveit. „Abban bízunk, hogy az ETO,
ajtógyár büszke tulajdonosa lett. Balogh Tamás és a többi bejárati ajtókat gyárt. „A gyárak a kínálatuknak megfelelően kü- Etik, Prestige, Prémium és Rekord vállalatok jelenlegi vevői a
vállalkozó arra törekszik, hogy az ablakgyárak termékeit tovább lönböző reklámanyagokkal dolgoznak a piacon. Az Etik honlapján többi márka iránt is elkezdenek majd érdeklődni. A Roto-val
népszerűsítsék az új EPR márkajelzés alatt. Ez a márkajelzés az található egy energiaköltség kalkulátor is, amelynek segítségé- szorosan együtt fogunk működni az oktatások során, mivel a
ETO, Etik, Prestige, Prémium és Rekord márkajelzések betűiből vel az építészek ki tudják számolni, hogy a különböző beépítési 8 gyárunk közül 7-ben Roto vasalatokkal dolgozunk.“
„olvadt össze”. mélységű, két-vagy háromrétegű üvegezésű ablakokkal mennyi
pénzt tudnak spórolni. Az ilyen értékesítési formákról, illetve
Az EPR Csoport vállalatai 2016-ban 13 millió eurós forgalmi természetesen a megmunkált profilokról és vasalatokról rend-
célt tűztek ki. „Véleményünk szerint ez a célkitűzés nagyon szeres eszmecserét tartunk a cégcsoport menedzsmentjével. Balogh Tamást 2014.
komoly, amire büszkék is lehetünk, és amelyet esernyőmárkánk Az évek során olyan átfogó értékesítési stratégiát építettünk április 6-án a magyar-
(marketing fogalom) bevezetésével még hangsúlyosabbá akarunk fel, amellyel bármely kereskedőnek, bármely igényre a tökéle- országi Gazdasági
tenni“, nyilatkozta Balogh Tamás. A 9 gyár mindegyikének saját tes termékeket és szolgáltatásokat tudjuk felajánlani“, foglalta Minisztérium kitünte-
ügyvezető igazgatója van, akik egyben üzlettársak is. A gyárakból tésével jutalmazták
150-200 km-es távolságra juttatják el a termékeket a kereskedők- sikeres vállalkozói
höz. A gyárak felépítésüknek és rugalmasságuknak köszönhetően tevékenységéért.
jól átvészelték a magyar építőipari válságot, megszilárdították a
vevőik körét, sőt, a szomszédos országokban is nyertek vevőket.
„Az exportra érvényes szabály az, hogy a koncentráció megvéd a
kockázatoktól. Egy gyár – egy export ország.“
Az EPR Csoporthoz jelenleg 8 ablak és 1 bejárati ajtógyár tartozik.
Megmutatni, hogy kik vagyunk Az új esernyőmárkával igyekeznek a jövőben az egyes gyárak
A koncentráció a választék kialakításának politikájára is érvényes: márkajelzéseinek összetartozását hangsúlyozni.
„míg a Rekord márkajelzés alatt főleg olcsó, fehér műanyag6 |

PLASTIMET, Lengyelország
A gyártás központosítása


■ Műanyag Alumínium A 2016-os év a PLASTIMET is. Hamarosan egy tesztkamrát is üzembe helyezünk, ahol a pro-
vállalat történetében mindig különleges helyet fog elfog- totípusokat és az ablakrendszereket fogjuk tudni megvizsgálni“, Gyors vizsgálat a legjobb
lalni, mivel ebben az évben vonták össze a neves ablak- és nyilatkozta Ostrowski úr az aktuális tervekről. minőség  érdekében
ajtógyártó gyártósorait és raktárát egy modern gyártóköz-
pontba az észak-lengyelországi Niedźwiedzkie településen. Nagyobb hatékonyság a központi gyártás által
A vállalat 1991-es alapítását követően a profil extrudálás, A minőségügyi rendszer csak az egyik olyan területe a vállalat- Legyen szó változásokról, a folyamatok optimalizálásáról, a
az izoláló üveggyártás, a műanyag és alumínium ablakgyár- nak, ahol idén jelentős változásokat hajtottak végre. Már hónapok Roto mindenkor segítséget nyújt az ablak- és ajtógyártók-
tás, a bejárati ajtógyártás és az egyedi szerkezetek gyártása óta zajlik az összes gyártási és logisztikai folyamat központosítása nak világszerte. A Roto kollégái sok esetben egy speciális
különböző telephelyeken zajlott. Łukasz Ostrowski, a válla- és optimalizálása az új telephelyen, Niedźwiedzkie-ben. Jelenleg kofferrel keresik fel partnereiket. Rafal Koźlik, aki Roto
lat értékesítési vezetője, egyben cégvezetője a Roto Inside a PLASTIMET e folyamat utolsó szakaszában tart: az egyedi Lean specialistaként tevékenykedik Lengyelországban,
riporterének betekintést nyújtott a vállalat történetének ezen formájú műanyag ablakok gyártása, illetve a bejárati ajtógyártás, elmagyarázta a koffer tartalmát: „a vizsgálati eszközöket
izgalmas  eseményébe. amelyek eddig 30 kilométerre, Ełk-ben voltak elhelyezve, az év tartalmazó koffer nagy segítséget nyújt a gyártás átvizsgá-
végéig szintén áttelepítésre kerülnek az új központba. lásakor. A kofferban található szerszámokkal rövid idő alatt
A 32 éves Łukasz Ostrowski véletlenül került az ablakgyártásba, ellenőrizhetjük a legfontosabb minőségi paramétereket.
illetve a PLASTIMET-hez. „Miután közgazdasági diplomát szerez- „Az összes gyártási terület összevonása egy telephelyre való- A hegesztővarratok jól lettek beállítva? A záródarabok jó
tem, illetve posztgraduális képzésen elvégeztem a pénzügyi és színűleg az eddigi legnagyobb változás a vállalat történetében. helyen helyezkednek el? A furatok megfelelő mélységűek?
számviteli szakirányt, különböző ágazatokban dolgoztam többek 2011-ben Niedźwiedzkie-ben már megnyitottunk egy műanyag A vizsgálat végén a gyártó egy ellenőrzőlistát kap kézhez,
között fejlesztési vezetőként“, emlékszik vissza a cégvezető. profil extrudáló gyárat. 2015-ben és 2016-ban egy további amely alapján szükség esetén átállíthatja a berendezése-
„Legelőször független tanácsadóként kerültem kapcsolatba a csarnokot is felépítettünk, amelynek 9.000 négyzetméteres terü- ket, hogy még jobb minőségű ablakot tudjon legyártani.“
PLASTIMET-tel. Akkoriban a profil extrudáló központ építésében letére helyeztük el a műanyag, alumínium és tűzvédelmi ablakok
és üzembe helyezésében vettem részt. Ezt követően a vállalat gyártását, illetve az izoláló üveggyártást. Mihelyst átköltöztettük
átszervezésére és a folyamatok optimalizálására is sor került, az egyedi formájú ablakok gyártását is, arra fogunk koncentrálni,
ekkor is tanácsadóként voltam jelen. Amikor egy követőpro- hogy felépítsük a 4.000 négyzetméteres raktárunkat is. Ez a Praktikus szerszámok a gyár-
jekt is szóba került, a PLASTIMET Igazgatónacsának elnöke, raktár a továbbiakban a gyártás pufferjaként fog működni.“ tás átvizsgálásához a Roto
Jarosław Marek Bobrek, felajánlotta számomra, hogy lépjek be vizsgáló kofferjében.
a PLASTIMET-hez értékesítési vezetőként, és vegyek részt a Ostrowski úr számít arra, hogy az összes gyártóberendezés
vállalat további fejlesztésében.“ integrálása, illetve a központi komplexum felépítése – a kiszál-
lítási és raktározási kapacitások növelése érdekében -, számos
A termékfejlesztés erőssége … folyamatoptimalizálást fog magával vonni a jövőben. Az idei
A PLASTIMET kezdetekben, az 1990-es évek elején kizárólag beruházásokkal megnövelték a gépek és berendezések számát,
műanyag ablakokat és ajtókat gyártott, majd az évtized végén felkészülve a jövőbeni növekedésre. „A PLASTIMET már jelenleg
elkezdtek alumínium és tűzvédelmi ablakok gyártásával is foglal- is rendelkezik teljesen automatizált gyártási útvonallal, profilvágó
kozni, illetve egy saját izoláló üveggyár felépítésére is sor került. és megmunkáló modulokkal, hegesztő, megmunkáló és tisztító
Ostrowski úr elmondása alapján a vállalat történetének egyik automatákkal, szárny és tokszerelő berendezésekkel, valamint
mérföldkövét jelentette a saját műanyag profilrendszer kifejlesz- egy automata üvegszortírozó berendezéssel is. Ha minden jól
tése PLASTIMET ELITE név alatt. „Ez a profilrendszer univerzális alakul, Niedźwiedzkie-ben egy olyan nagymértékben automa-
beépíthetőségével, illetve kedvező hőszigetelési értékével emel- tizált gyárral fogunk rendelkezni, amelyből Európában is alig
kedik ki. Az ilyen profillal készült ablakokból adjuk el a legtöbbet, akad néhány.“
mind Lengyelországban, mind az export piacokon.“
Sikeres megvalósítás a megfelelő partnerrel
… előnyös szolgáltatások Łukasz Ostrowski és kollégái az intézkedések tervezésekor
A PLASTIMET-nél éves szinten legyártott 140.000 műanyag és végrehajtásakor minden esetben számíthattak partnerük,
ablak 40%-a exportra kerül, elsősorban Litvániába, Lettországba, a Roto támogatására. A Roto-val a vállalat alapítása óta együtt
Észtországba és Kaliningrad környékére. Ezekben az országokban dolgoznak, vagyis 25 éve, így az együttműködés nemcsak
a vevők többségét professzionális befektetők, fejlesztővállalatok, szakmai, hanem partneri is, nyilatkozta a cégvezető. „Az általunk
nagy generál vállalatok illetve állami és hivatali megrendelők használt Roto vasalatok palettája széles: TiltFirst rendszerek
teszik ki. Lengyelországban a PLASTIMET termékeit minősített gyerekszobákba, Roto Designo pántoldalak, Roto Line és
szakkereskedőkön keresztül lehet beszerezni. Roto Swing ablakkilincsek, ajtóküszöbök, tömítések, a teljes
Roto NT vasalatcsalád, illetve a Roto Patio S, Roto Patio Z vagy
Ha arról kérdezzük Łukasz Ostrowski cégvezetőt, hogy vajon mi Roto Patio PS tolórendszerek megtalálhatók ablakainkban,
különbözteti meg a vállalatot a versenytársaktól, a kedvező szol- bejárati ajtóinkban és toló ajtóinkban. Partnerünk, a Roto így
gáltatásokat nevezi meg elsőként. „Fő célunk az, hogy a vevők hozzánk hasonlóan jól ismeri gyártási folyamatainkat, vagyis a
együttműködésünk minden szakaszában elégedettek legyenek. PLASTIMET központosítása során nagyban tudtak bennünket
Megrendelőinkkel folyamatos kapcsolatban állunk a szakmai támogatni minden olyan esetben amikor komoly kihívásokkal
tanácsadás, az ajánlattétel, a megrendelés, a kiszállítás, illetve kellett szembenéznünk.“
a termékek átvételének szakaszában. Vevőink szintén megerő-
sítik azt, hogy mennyire jól működik after-sales szolgáltatásunk, Természetesen Łukasz Ostrowski nagyon figyel arra is, hogy
illetve támogató szolgáltatásaink is, még termékeink garanciális milyen külső hatásai lesznek a változásoknak: „a gyárban végre-
idejének lejárta után is.“ hatott változásoknak elsősorban a vevők érdekeit kell szolgálniuk.
Ezt világosan kommunikáltuk is feléjük. A gyártásunk központo-
Annak érdekében, hogy a PLASTIMET-nél ne csak a szolgáltatá- sításával egyidejűleg egy új Corporate Design-t is bevezetünk,
sok színvonala legyen állandó, hanem a termékek minősége is, amely kereskedelmi partnereink kirendeltségeiben is változáso-
a minőségügyi rendszer bevezetésével gondoskodtak. „Jelenleg kat fog okozni. A Roto márka, amely számos törzsvevőnknél jó A PLASTIMET-nek jelenleg 250 dolgozója van. Az éves szinten
minőségügyi rendszerünk újbóli optimalizálására törekszünk, mi- hírnévnek örvend, szintén marketing kommunikációnk szerves legyártott 140.000 műanyag ablak 40%-a exportra kerül, elsősorban
vel bevezetjük az ellenőrzést a nyersanyagok és félkész termékek része lesz.“ Litvániába, Lettországba, Észtországba és Kaliningrad környékére.
szakaszában, de minőségi ellenőrzést végzünk a gyártás során
Niedźwiedzkie-ben
idén az átfogó
átszervezéseknek
köszönhetően
a PLASTIMET
gyártási területeit
központosítják.
Minőségügyi rendszer: a Łukasz Ostrowski érté-
PLASTIMET termékeinek és kesítési vezetőként és
szolgáltatásainak minőségét cégvezetőként felel a
folyamatosan ellenőrzik. PLASTIMET fejlődéséért.

| 7

Roto Inside | 11.2016


HM Heinrich Meyer Werke Breloh, Németország
Gondolkodjunk előre, hogy a vevők még elégedettebbek legyenek!


■ Műanyag Fa „Mi épp akkor döntöttünk a fejlesztővállalatok igényeire való speciali- ötleteket hoztam magammal, amelyekkel a is, mert csak így maradhat a legjobb partner a
zálódás mellett, amikor számos indok szólt épp e döntésünk ellen“, emlékszik vissza Volker gyártásunkat Bispingen-ben még hatékonyabbá vevők szemében.“
Meyer, a HM Heinrich Meyer Werke Breloh ügyvezető igazgatója. „Számos versenytársunk tudtuk tenni. A sikeres folyamatok a megho-
hagyta el ezt a piacot akkoriban.“ Ebben az időben ugyanis az új építések számának csökke- zott változtatásaink végeredményei – gyakran A folyamatos változtatás népszerűsítése
nése és a nyereségesség hiánya miatt a készházak iparágazata új standardok és koncepciók a legapróbb részletekre kiterjedően. Mindig A Roto és a HM a változtatás szellemében
kidolgozására törekedett a magánépítészek megnyerése érdekében. igaz az, hogy a jobb a jó ellensége.“ Volker folyamatosan azon dolgozik, hogy a termékeken
Meyer elmondása alapján ő maga is mindig és a gyártáson változtasson. Mivel egyre
„Dizájnerház, könnyen élhető ház, különösen használhatók. Ugyanakkor vevőink a ragasz- úton van, de ritkán ér célhoz. Miután 20 évvel nagyobb a kereslet a háromrétegű és funkcio-
biztonságos ház, passzívház – ma minden tási technika és a Roto biztonsági vasalatok ezelőtt megszerezte az értékesítési és műsza- nális üvegezés iránt, illetve a fejlesztők egyre
megtalálható a piacon“, nyilatkozta az 59 éves kombinációja révén magasabb betörés elleni ki végzettséget, sosem volt rest tréningeken több biztonsági technikával felszerelt terméket
vállalkozó, „de ezek a koncepciók igazán az védelmet élvezhetnek.“ részt venni, ahol új menedzsment és gyártási rendelnek, így a HM és a Roto mindig újabb
ezredforduló környékén kezdtek kibontakozni. technikákat sajátított el. Néhány éve a HM és újabb vasalatkonfigurációk kidolgozására
A HM arra törekedett, hogy a fejlesztőválla- Optimalizált vasalatszerelési pontok segítségére van a Lüneburg-i Egyetem is, az törekszik. „Minden újítás a magasabb bizton-
latoknak és a készházgyártóknak épp azokat Annak érdekében, hogy a manuális vasalatsze- „operation excellence” menedzsment rendszer ság elérését célozza meg – mint például a
az ablakokat szállítsa le, amelyek az említett relést optimálisan és hatékonyan végezzék el, gyakorlati átültetésében. „Ha valaki egy vállalat- Roto szárnyperemrúdzár Plus is, amely szin-
koncepciók valamelyikének megfeleltek. a HM a Roto Lean csapatával közösen megter- nál a kultúrát akarja megváltoztatni, az mindig tén bevezetésre került a HM-nél“, nyilatkozta
Gyorsabban a többieknél, beszereléssel együtt, vezte a munkahelyeket és a gyártáslogisztikát némi ellenállásba ütközik“, hangsúlyozta Volker Gunter Kämmerer, aki évek óta a Roto kereske-
átfogó szolgáltatás-csomagot nyújtva.“ A HM is. „Számos alkalommal jártam a Roto tetőtéri Meyer. „Ha azonban valaki kész változtatni, delmi képviselőjeként a vállalat tanácsadásával
említett specializálódása már elég volt ahhoz, ablakgyárában Bad Mergentheim-ben és olyan akkor törekednie kell a dolgozók meggyőzésére foglalkozik. „A HM a Nemzetközi Technológia
hogy az igényes vevők elvárásainak megfelelő
termékeket és szolgáltatásokat tudják kínálni.
„Spedíciónk szintén nagyfokú specializálódáson
ment keresztül, annak érdekében, hogy a fej-
lesztővállalatok elvárásainak megfeleljen, illetve
az építkezés folyamatait figyelembe véve támo-
gassa a minőségi családi házak felépítését.“

Kiforrott folyamatokkal megnyerővé válni
„E vállalatok igényeire szigorúan koncentrálva
folyamatosan szembesültünk a gyártási folya-
matokban és az építkezés folyamataiban rejlő
gyengeségekkel“, hangsúlyozta Volker Meyer.
„Nincs szükségünk arra, hogy még a gyártásban
is kellemetlen meglepetések érjenek bennün-
ket. Így a hosszú távú partnerségre törekszünk
azon beszállítóinkkal, amelyek termékeinek és
szolgáltatásainak minősége mindig kifogástalan.
A Rotoval és a Deventerrel minden esetben
elégedettek voltunk.“ A HM-nél nagyon fontos
szempont a kiszállítás színvonala, a termékmi-
nőség, de a partnerek innovációs erősségei is
kiemelkedő szerepet játszanak. „A Roto mindig
működik – ezt igazolhatjuk.“

Teljes átállás a ragasztási technikára
A HM észak-németországi bispingen-i gyárá-
ban 2016-ban mintegy 70.000 műanyag és fa A bispingen-i gyár összes területét – a képen a műanyag ablakgyártás látható – folyamatosan optimalizálják és modernizálják. 2017-ben a műanyag, fa és alumínium bejárati
ablakot, és 4.000 bejárati ajtót állítottak elő. A ajtók gyártását összevonják. Ugyanakkor a fa-alumínium ablakgyártást is meg fogják kezdeni.
vállalatnál 2 éve a műanyag ablakgyártásban,
a 88-mm-es Kömmerling rendszer esetében a
ragasztási technikára és egy szokatlan gyártási
technikára helyezték a hangsúlyt: a tok és a
szárny először a végső összeszerelés helyén
„találkozik egymással”. „A folyamatos gyártás
és az egyedi helykihasználás kombinációjával
dolgozunk, mindezt a robusztus, ragasztott
szárnyak teszik lehetővé. Így a vállalt kiszállítási
határidőket mindig megbízhatóan betartjuk,
akkor is, ha egy házhoz számos, különböző tech-
nikai felszereltségű ablakot kell leszállítanunk“,
magyarázta Volker Meyer. „Következő lépésként
átállítjuk a 70 mm-es profilokat az új 76 mm-es
ragasztott Kömmerling profilokra a műanyag
ablakgyártásban. Az építkezéseken ugyanis a
ragasztott üvegű profilokat könnyebb beszerelni.
A szárnyak könnyebbek, nagyobb teherbírásúak,
100%-os merőlegességük miatt a helyszínen
könnyebben állíthatók. Méréseink alapján az
ablakok esetében az utólagos állítások szük- Annak érdekében, hogy a manuális vasalatszerelést optimálisan és hatékonyan végezzék el, a HM a Roto Lean csapatával közösen megtervezte a munkahelyeket és a
ségessége 80%-kal csökkent. Így ablakaink a gyártáslogisztikát is.
mindennapi élet során sokkal biztonságosabban
A HM gyártását, értékesítését és logisztikáját a fejlesz-
tővállalatok és készházgyártók igényeinek megfelelően
alakították ki. „A HM különleges szolgáltatásaival és
meggyőző termékeivel e vevőcsoportnál nagy előnyre
tett szert a versenytársakkal szemben. Ezt a komplett
csomagot nagyon nehéz lesz leutánozni vagy jobbat
nyújtani a piacon“, hangsúlyozta Volker Meyer.
8 |

ALVES Stores & Fenêtres, Franciaország
Készen állunk a jövő kihívásaira


Központban (ITC-ben) folyamatosan teszteli az biztonsági ablakok eladása folyamatosan nő a ■ Műanyag Leonard Alves, az ALVES Ami egy látogatás során azonnal feltűnik,
újításokat, mind a műanyag, mind a fa ablako- HM-nél. „Épp a készházak gyártói törekednek a Stores & Fenêtres családi vállalkozás az a csúcstechnológia. A gépésztechnikus
kat, a dolgozókat pedig folyamatosan képzik zárt és biztonságos otthonok megvalósítására, ügyvezető igazgatója és csapata közel végzettségű Leonard Alves számára a modern
a Roto vasalat-programjaival kapcsolatban.“ illetve fontos számukra a jó hőszigetelés is“, érzik vállalatukat a vevőkhöz. Az ALVES gyártási technológiák elengedhetetlenek
Volker Meyer egyet értően bólint: „vevőink szá- nyilatkozta Volker Meyer. „Így vevőink mindig Stores & Fenêtres 1976 óta gyárt, értékesít a minőségi termékek legyártásához. Az
mára folyamatosan szemmel tartjuk beszállítónk kihangsúlyozzák a HM ablakainak fő jellemzőit. és épít be műanyag ablakokat és ajtókat, ALVES Stores & Fenêtres gyárában 7-en
újításait, és megpróbáljuk a családi házakhoz a Mivel vevőink is kemény keretfeltételek közt redőnyöket, garázskapukat és pergolákat. dolgoznak, pedig éves szinten mintegy
legoptimálisabb terméket leszállítani. A Roto és harcolnak a piacon a megrendelésekért, így Az alapítás óta folyamatosan modernizálták 6.000 műanyag ablakot gyártanak. 2008-ban
a Deventer mindenben támogatnak bennünket, nagyra értékelik azt, hogy mi is a folyamatos a gyártástechnológiákat, a gyártás szinte a vállalat új területet vásárolt, így a gyártá-
főleg akkor, ha fejleszteni szeretnénk – mind fejlesztésre törekszünk“, nyilatkozta a vállalkozó összes folyamatát automatizálták vagy si felületet megháromszorozta. 2010-ig a
műszakilag, mind a szolgáltatások terén. A meggyőződve. „A HM különleges szolgáltatása- számítógépes vezérlést biztosítottak az teljes gyár automatizálására is sor került: a
HM-nek mindig van valami új ötlete. Így a fej- ival és meggyőző termékeivel e vevőcsoportnál egyes  berendezésekhez. négyfejes hegesztőgépek, a teljesen auto-
lesztővállalatokk és a készház-gyártók körében nagy előnyre tett szert a versenytársakkal szem- mata megmunkáló központok, a fűrészek
is jó hírnévnek örvendünk.“ ben. Ezt a komplett csomagot nagyon nehéz Vétraz-Monthoux, a vállalat gyártási telephelye és az üvegező asztalok a gyártásban dolgo-
lesz leutánozni vagy jobbat nyújtani a piacon“, Départemente Haute Savoie-ban található, zók felügyelete alatt végzik megbízhatóan
Az ágazatban fontos szempont a biztonság hangsúlyozta Volker Meyer mielőtt megnyitja a a Genfi-tó déli sarkánál. Svájc nincs mesz- munkájukat. „Számunkra nagyon fontos volt
Nem meglepő, hogy a Roto Quadro Safe kam- gyár kapuit a Roto Inside riportere előtt. sze. „Egész pontosan a határ 5 kilométerre az, hogy a Roto vasalat- programjait köny-
pánya Bispingen-ben is kedvező fogadtatásra található, így Genf kvázi egy kődobásnyira nyen tudjuk integrálni a teljesen automata
talált. Az RC2-es biztonsági osztályba tartozó helyezkedik el“, nyilatkozta Leonard Alves a gyártási folyamatainkba. A Roto NT bukó-nyíló
Roto Inside riporterének. „Ugyanakkor nem rendszer lehetővé tette számunkra a
gondolkodunk abban, hogy Svájcba expor- 100%-os automatizálást.“
táljunk, mivel francia megrendelőink bőven
ellátnak bennünket munkával.“ Aktuális témák: akadálymentesség és
betörés elleni védelem
A Franciaország egész nyugati pontján Az Alves vezetője a Roto-val közös eddigi,
található Départemente Haute Savoie egyre 6 éves együttműködést pozitívan értékelte –
kedveltebb pihenőhely. Az ingatlanok, külö- vagyis nagyon pozitívan, utalva a jövőre is.
nösen a lakások, egyre nagyobb keresletnek „Gyártási folyamatainkat nem tudtuk volna
örvendenek. „Az elmúlt 2, 3 évben egyre ilyen optimálisan megszervezni a Roto NT
nagyobb lett az érdeklődés a nem klasszikus nélkül. Nagyra értékeljük, hogy az új fejlesz-
családi házak iránt. Az ilyen házak száma szin- tésekkel, mint például a Roto NT Eifel TB
te alig nőtt az elmúlt években. Az új építések küszöbbel, mindig a törvényhozók előtt járnak
szinte teljes mértékben a többlakásos családi egy lépéssel. A Roto vasalat-technológiával
házakra, illetve nagyobb épületkomplexumok- a vevőink által keresett kényelmesen működ-
ra irányulnak. Megrendeléseink legnagyobb tethető és biztonsági rendszereket probléma
része azonban az 1970-es években beszerelt, nélkül le tudjuk gyártani: az akadálymentesí-
régi ablakok és ajtók cseréjére irányul. Ezek az tett és a betörés elleni védelemmel ellátott
ablakok és ajtók nyilvánvalóan nem teljesítik termékek jelenleg nagyon keresettek. A Roto
már a lakók és otthont keresők elvárásait.“ mostani küszöb és zárási megoldásaival
valóban tetszetős termékeket tudunk legyárta-
Meghívás a gyárba ni, míg a Roto NT Designo vasalattal a rejtett
Az Alves termékeinek minősége az elmúlt pántoldalt is fel tudjuk ajánlani.“
4 évtizedben, az alapítás óta szájhagyomány
útján tett szert egyre nagyobb népszerűség-
re. Nagyobb reklámra nincs is már szükség.
„A vevők közelsége a régióban kifizetődik.
Az ablakrendszerek előállítása során a ragasztási technikára való áttérés pozitív tapasztalatai alapján a teljes Mindenki ismeri a másikat, így folyamatosan
műanyag ablakgyártást átállítják a HM-nél. A vevők a ragasztási technika és a Roto biztonsági vasalatok kombi- ajánlanak tovább bennünket. Az új vevők
nációja révén magasabb betörés elleni védelmet élvezhetnek. gyakran meglepődnek, amikor felajánljuk
nekik, hogy jöjjenek el a gyárunkba és nézzék
meg az általuk megrendelt ablakok legyártá-
sát. De ezt mi valóban komolyan gondoljuk.
Nyitottságunkkal le szeretnénk nyűgözni
a vevőket.“Leonard Alves, az ALVES Stores & Fenêtres ügyvezető
igazgatója, világos minőségi ígéretet fogalmazott meg: „ha
valaki ablakot rendel tőlünk, az eljöhet a gyárba megnézni az
„ablakának” legyártását.“

Az ALVES Stores & Fenêtres 1976 óta gyárt, értékesít és épít
be műanyag ablakokat és ajtókat, redőnyöket, garázskapukat
és pergolákat.

A tok és a szárny először a vasalat összeszerlés utolsó pontján találkoznak egymással a HM-nél.
Ha a kedvelt Haute Savoie régióban új építésről van szó, az leg-
„Szükségünk van beszállítóinkra és vevőinkre, hogy folyamatosan fejlődhessünk.“ többször többlakásos családi házakat jelent, mivel nagy szükség
Volker Meyer vezeti a családi vállalkozást, egyben az ablak és ajtógyártást Bis- van új lakásokra.
pingen-ben, a családi vállalkozás 6. generációjaként. Meyer úr 40 évvel ezelőtt
kereskedelmi és műszaki végzettséget szerzett. „Azóta folyamatosan tréningeken
vesz részt, jelenleg az ‚operation excellence‘ témakörében.“


| 9

Roto Inside | 11.2016


Extrugasa, Spanyolország
Galíciából nyitni a világra


■ Alumínium Ha a Santiago de Compostela hely nevét meghalljuk, sokszor a hátizsákos
zarándokokra gondolunk, akik a magányos túraútvonalakon bandukolnak. E világszerte
ismert zarándokhelytől csupán 20 kilométer távolságra található az a nemzetközi szinten is
ismert vállalat, amely alumínium profilok gyártásával és megmunkálásával foglalkozik. Az
Extrusionados Galicia S.A. – röviden: Extrugasa – jelenleg 565 főt foglalkoztat, és világszerte
tapasztalt alumínium specialistának számít.

A 115.000 négyzetméteren elterülő vállalati kirendeltsége van, illetve professzionális
telephely az észak-spanyolországi Valga-ban külképviselete is. A hagyományos sajtoló
található, a galíciai Pontevedra tartományban. berendezés mellé időközben 3 modern gyár-
A 85.000 négyzetméteres gyárban a dolgozók tósort is üzembe helyeztek, illetve 3 teljesen Az Extrugasa 115.000 négyzetméteren elterülő vállalati telephelye az észak-spanyolországi Valga-ban található,
alumínium feldolgozásával és megmunkálá- automata sajtoló berendezést is. A sajtolóüze- a galíciai Pontevedra tartományban. A 85.000 négyzetméteres gyárban a dolgozók alumínium feldolgozásával és
sával foglalkoznak. „Jó hírünket az alumínium met Francisco Quintá az elkövetkező években megmunkálásával foglalkoznak.
profilok minőségével kapcsolatban termékeink tovább szeretné bővíteni. „2017-ben a mint-
megbízható működésével értük el az elmúlt egy 10 millió eurós beruházásunkkal gyártási
évek során“, nyilatkozta Francisco Quintá kapacitásainkat 20%-kal növeljük meg“, foglalta
ügyvezető igazgató. Édesapja, Andrés Quintá, össze az  ügyvezető igazgató jövőbeni terveit.“
a vállalatot az 1960-as évek elején alapította,
amely jelenlegi jogi formáját 1981-ben érte el. Az Extrugasa-ban nemrég vezették be sikere-
„Édesapám kezdetben más spanyol gyártók sen az új tolóajtó rendszert Roto Patio Inowa
alumínium profiljainak értékesítésével foglal- vasalattal. „Az elmúlt években kezdtünk el a
kozott, majd úgy döntött, hogy elkezd saját Roto-val együttműködni, a szakmai tapaszta-
gyártással foglalkozni, illetve megalapította latok cseréje nagyon jól működik a 2 vállalat
az alumínium profilokhoz tartozó lakkozó és között. Ugyanakkor nagyra értékeljük a Roto
elaxáló gyárát is. Az alumíniumborítású profilok megbízható kiszállítási színvonalát is. A Roto
iránti kereslet az 1980-as években kezdett el AL vasalatcsalád mellett nemrég fedeztük fel
ugrásszerűen növekedni.“ tolóajtó rendszereinkhez a Roto Patio Inowa Andrés Quintá a vállalatot az 1960-as évek elején alapította, amely jelenlegi jogi formáját 1981-ben érte el.
vasalatot. A Roto vasalattal szerelt tolóajtók „Édesapám kezdetben más spanyol gyártók alumínium profiljainak értékesítésével foglalkozott, majd úgy dön-
A lakkozással kezdődött könnyű működtethetősége, jó tömítettsége, tött, hogy elkezd saját gyártással foglalkozni, illetve megalapította az alumínium profilokhoz tartozó lakkozó és
Az ügyvezető igazgató a vállalat történetében dizájnja meggyőztek bennünket, ugyanakkor elaxáló gyárát is“, nyilatkozta fia Francisco Quintá a Roto Inside riporterének.
két fontos mérföldkövet tart számon: az ország- vevőink visszajelzései is nagyon pozitívak.“
ban elsőként helyeztek üzembe elektrosztatikus
lakkozó berendezést 1982-ben, illetve sajtoló
berendezést 1984-ben. „Ezekben az években
valódi iparvállalattá váltunk, vevőink napjaink-
ban profitálhatnak a 30 éves történetünk során
felhalmozott tapasztalatainkból. Dolgozóink
folyamatos képzésének, illetve a modern be-
rendezések megvásárlásának köszönhetően az
Extrugasa egy olyan vállalattá nőtte ki magát,
amely alumínium profilok minőségi sajtolásával,
lakkozásával, eloxálásával, illetve minőségi abla-
kok, ajtók és homlokzat-rendszerek gyártásával
foglalkozik“, nyilatkozta Francisco Quintá.

A Valga-ban gyártott alumínium profilok 65%-át
más iparágazatokba szállítják, 35%-át az épí-
tőiparba. A vállalat mintegy 2.000 törzsvevőjét a
világ számos pontján fellelhetjük: az Extrugasa
termékeit Európa szinte minden országába, de
Afrikába és Amerikába is exportálják, nyilatkozta
Quintá úr. „Gyártásunk mintegy felét az export
szempontjainak megfelelően építettük fel.
Vevőink közé tartoznak a nagy multinacionális
vállalatok, de épp úgy a kis ablakgyártók is,
amelyek a helyi piacokon működnek sikeresen.“
További beruházások várhatók
Az Extrugasa rendelkezik 50 kamionnal is, ame-
lyek Európában szállítják a profilokat, ablakokat, Az Extrugasa alumínium rendszerei számos látványos épületben megtalálhatók, mint például a Bergeron Centre For Engineering Excellence der York University-ben
ajtókat és homlokzatokat a megrendelőkhöz. Torontóban (bal oldali kép) vagy a 180 méter magasságú Torre Sevilla-ban.
Spanyolországban a vállalatnak 9  értékesítési
Francisco Quintá
ügyvezető igazgatónak
nagy tervei vannak:
„2017-ben gyártási
kapacitásainkat 20%-kal
fogjuk megnövelni.“A Valga-ban gyártott alumínium profilok 65%-át más iparágazatokba szállítják, 35%-át az építőiparba. A vállalat mintegy 2.000 törzsvevőjét a világ számos pontján fellelhetjük.

10 |

Új cilinderműködtetésű ajtózár forgatható csapdával
Beszerelésbarát: Roto Safe C | C600


■ Újdonság a Roto-ná A Roto idén nyáron a minőségi Roto Safe C | C500 zárcsalád
kiegészítéseként bemutatta az új cilinderműködtetésű Roto Safe C | C600 zárgenerációt.
„Egy olyan generáció ez, amely meggyőző teljesítményjegyekkel rendelkezik“, nyilatkoz-
ta a Daniel Zähringer, felelős termékmenedzser, aki egy olyan kicsi, de fontos részletet is
közölt, amellyel nagyban meg lehet könnyíteni a munkát.

Első ránézésre az új Roto Safe C | C600 működtethető főzár könnyű használatot
generációnál az elődjéhez képest a zártest biztosít. A zárás halkan és akadálymentesen
változott. Az igazi változás azonban az újonnan elvégezhető. Már a kulcs kismértékű elfordí-
kifejlesztett zajcsillapító csapdában rejlik: ez tása is azonnal visszahúzza a csapdát a váltón
az alkatrész ugyanis nemcsak az ajtó zárását keresztül. Ugyanakkor a Roto Safe C | C600
teszi halkabbá, de a szerelés során is számos egycsukásu reteszelése is biztonságot garantál:
előnnyel rendelkezik. „A csapdát akár beépített a kulcs 360 fokos elfordításával a zár visszanyo-
állapotban is jobbosról balosra – vagy fordítva – más ellen biztosított, így a kiegészítő záródási
át lehet fordítani“, nyilatkozta Daniel Zähringer. pontokat nem lehet visszatolni. „Az új ajtózár
„Az ajtógyártás során így nem kell külön jobbos generáció nagyobb biztonságot és kényelmet
és balos alkatrészeket raktáron tartani, míg a nyújt, amit a vevők elsősorban a zajcsillapított
beépítők is biztonságosabban tudják elvégezni csapda miatt érzékelhetnek és hallhatnak.
a szerelést. Ha a gyártó a zárat a DIN szerint Ha az ajtó nekiütközik a toknak, egy tompa
helytelenül szerelte be jobbos vagy balos for- zaj hallatszik, ami hasonlít az autó ajtajának
mában, a szerelő a csapdát néhány mozdulattal becsapódásakor észlelt hanghoz“, foglalta
átállíthatja a helyszínen.“ össze Daniel Zähringer a bárki számára jól
hallható különbséget az új Roto Safe C | C600
Egy további előny: a Roto Safe C | C600 zár esetében. Az új ajtózárat fa, műanyag
213 mm-es marási mélysége megfelel a Roto vagy alumínium bejárati és mellékbejárati
összes többi zártípusának. Így ha egy gyártó ajtókba lehet beszerelni 3.000 mm-es
a Roto cilinderműködtetésű és kilincsműköd- szárnyhoronymagasságig.
tetésű zárát egyaránt használja, kevesebb
állásidővel kell számolnia hosszú távon.

Kényelmes, biztonságos, halk
A végfelhasználók számára az új zárgeneráció
nem okoz változást a használatban: a könnyen

Első ránézésre az új Roto Safe C | C600 generációnál az elődjéhez képest a zártest változott. Az igazi változás
azonban az újonnan kifejlesztett zajcsillapított csapdában rejlik: ez az alkatrész ugyanis nemcsak az ajtó zárását
Termékjellemzők röviden teszi halkabbá, de a szerelés során is számos előnnyel rendelkezik: a csapdát beépített állapotban jobbosról
balosra – vagy fordítva – át lehet fordítani.

Egyszerű megmunkálás
§ Újdonság: a csapda beépített állapotban § Visszanyomás elleni védelem a kulcs
átforgatható a gyors beszerelés érdekében egyszeri elfordításával a nagyobb betörés
§ Újdonság: a C600 marás mérete megfelel elleni védelem érdekében & Az új cilinderműködtetésű Roto Safe C | C600 ajtózár generációról
az összes többi Roto ajtózárénak a gyor- átfogó információkat találhatnak német nyelven az alábbi   honlapon:
sabb munkavégzés érdekében Bizonyított minőség
§ A zárásraszter, a veret- illetve rozetta § Igazolt működési megbízhatóság, 100.000 www.roto-frank.com/de/roto-safe-c
rögzítési pontok változatlanok maradtak használattal tesztelve
§ Korrózióálló felület gondoskodik a tartós
Maximális kényelem optikáról és a megbízható működésről
§ Újdonság: az ajtózárás zajának csökkenté- § Működés vizsgálat minden zár & Az új cilinderműködtetésű Roto Safe C | C600 ajtózár generációról
se a zajcsillapított csapdával esetében a kiszállítás előtt a nagyobb átfogó információkat találhatnak angol nyelven az alábbi honlapon:
§ Könnyen működtethető, ugyanakkor erős megbízhatóság érdekében
főzár a kényelmes használat érdekében www.roto-frank.com/en/roto-safe-c
A Roto gyászolja Rainer Kohn-t
Nagy veszteség


■ Gyász A Roto Frank AG gyászolja egyik és optimistán állt az emberekhez, bizalmas Felsorakoztatta Kohn úr szakmai pályafutásának Rainer Kohn-t ‚Mister Roto‘-nak nevezte.“
legnagyobb vezetőjét és régi kollégáját. kapcsolatot épített ki velük, ami szakmai egyes állomásait a Roto-nál. „Kezdetben az Mindez jól mutatja, hogy mennyire elismert
Rainer Kohn 2016. június 7-én hunyt el, 73 karrierjére is pozitív hatással volt, ugyanakkor offenbach-i értékesítési irodát vezette 1966-tól, személyiség volt, hangsúlyozta Dr. Stahl.
éves korában. Nagy veszteség ez vállala- nagy szakmai tudással is rendelkezett. Nagy majd Németországban lett értékesítési vezető
tunknak, mivel Kohn úr 56 évig dolgozott örömmel szolgált mindannyiunk számára, 1976 és 1990 között, ezt követően az Igazgató- Nem feledkezhetünk meg azonban egyesületi
nálunk, vagyis teljes szakmai pályafutását hogy együtt  dolgozhattunk Rainer Kohn-nal“, tanácsban az ablak- és ajtótechnológia üzletág munkájáról sem. Az ablak és ajtó ágazat egy
a Roto-nál töltötte. Ugyanekkora veszteség nyilatkozta Dr.  Eckhard  Keill szomorúan. vezetőjévé nevezték ki – Rainer Kohn számta- kompetens és konstruktív személyiséget
ez vevőink és a Roto partnerei számára is. lan feladatot látott el a vállalaton belül. Pozitív veszített el.
A vállalat falain túl ugyanis Kohn úr nagyon „Mister Roto“ hiányozni fog az gondolkodásmódja átragadt másokra is. Minden
ismert volt értékesítési tapasztalatairól, ön- ablak- és ajtógyártásból idejét a vállalatnak szentelte, még akkor is,
maga is megszemélyesítette a Roto „közel a Dr. Michael Stahl, a Felügyelőbizottság elnöke amikor életkorából kifolyólag nyugdíjba vonult,
vevőkhöz” stratégiáját, „és annyira meggyőző szintén megemlékezett gyászbeszédében ugyanis 2008-tól megmaradt tanácsadóként az
személyiség volt, mint senki más, akit eddig Rainer Kohn-ról és szakmai pályafutásáról. Igazgatótanácsban. Sőt, sok vevő és partner
megismerhettem“, hangsúlyozta Dr. Eckhard
Keill, az Igazgatótanács elnöke. Rainer Kohn
halála minden szempontból nagy veszteség,
ami  fájdalmas sebeket hagyott maga után. Rainer Kohn emlékezetes személyiség volt mind a vállalaton mind az ágazaton belül: optimista, kompetens, elköte-
lezett és vevőorientált értékesítési szakértőként végezte munkáját. A Roto Frank AG-nál Kohn úr 56 évet töltött el.
Kohn úr 1943-ban született, 1960. május else- Kohn úr 2016 júniusában, 73 éves korában hunyt el.
jén lépett be a Roto-hoz, ahol rögtön elvégzett
egy 3 éves ipari képzést. Gyorsan felismerték,
hogy a lelkes és barátságos fiatalembernek
nagy tehetsége van az értékesítéshez. „Fő
erőssége abban volt, hogy mindig nyíltan| 11

Roto Inside | 11.2016


Gowercraft Joinery, Nagy-Britannia
Fa ablakok igényes építészeknek Impresszum


■ Fa London északi részén, Bishops- Avenue környékén a Highgate városrészen a WillowAcre bennünket arról, hogy az általunk javasolt Megbízó
Investments and Development jóvoltából épült fel 2006-ban egy megnyerő külsejű ingatlan konfigurációkkal a helyes úton járunk.“ Roto Frank AG
minőségi lakásokkal. Az igényes projekthez a fa ablakokat és teraszajtókat 2 év leforgása alatt Wilhelm-Frank-Platz 1
gyártotta le a Gowercroft Joinery gyártóvállalat. A több mint 200 ablakba Roto NT bukó- nyíló Igazoltan hosszú élettartam D-70771 Leinfelden-Echterdingen
vasalatokat, míg a toló szerkezetekbe Roto  Patio Life vasalatot szereltek be. A neves ab- A Roto szintén elégedett a Gowercroft Joinery
lakgyártó 10 év elteltével úgy gondolja, hogy a legjobb döntést hozták meg. Az  ablakok és projektjével. „Habár mi magunk is abból indul- Szerkesztőségi Tanács
ajtók ugyanis azóta is tökéletesen működnek. tunk ki, hogy ez így fog lenni, mégis nagyon Sabine Barbie,
örülünk annak, hogy a mi vasalatunkkal szerelt Udo Pauly
A fa ablak- és ajtógyártók többsége a Roto Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a minőségi ablakok 10 év elteltével is ugyanolyan zavar-
vasalat-technológiára esküszik. Andrew Madge, vasalattechnológiára is, mivel egy ablak funk- talanul működnek, mint a beszerelés napján“, Szerkesztőség
a Gowercroft Joinery ügyvezető igazgatója cionális hibái a minőség hanyatlását idézik elő. nyilatkozta elégedetten Dharminder Binning, Comm’n Sense GmbH
szintén e körhöz tartozik és el is árulta miért: A zavartalan működéshez a vasalat megfelelő a Roto Key Account menedzsere. „Fontosak Lensbachstraße 10
„Highgate-ben látszik mindaz, ami bennünket konfigurációjára van szükség. A Bishops- számunkra az esettanulmányok, amelyek D-52159 Roetgen
a Roto-val kapcsolatban meggyőzött. Habár Avenue projekt esetében olyan vasalatokat alátámasztják azt, hogy a Roto termék és a Telefon: +49 (0)2471 9212865
az első ajtókat és ablakokat 10 évvel ezelőtt kellett találniuk, amelyek alkalmasak voltak minőségi profilok kombinációjával, a szakszerű Telefax: +49 (0)2471 9212867
építették be, azok mind a mai napig működnek a nagy formátumú elemek működtetésére. beépítéssel és beszerelésével együtt biztosít- [email protected]
és nem okoznak semmilyen problémát. A Roto „Akkoriban állásfoglalást kértünk a Roto-tól a ható az ablakok és ajtók zavartalan működése
vasalatokra semmilyen panasz nincs. Talán egy Bishops- Avenue-projektünkhöz“, emlékszik hosszú távon.“ Külső és gyártás
vagy két alkalommal kellett csak valamilyen vissza Andrew Madge, „mivel néhány bukó- avency GmbH
alkatrészt cserélnünk. Azok károsodását azon- nyíló erkélyajtó nagyobb volt a megszokottnál. Kiebitzpohl 77
ban a rossz vagy agresszív használatra lehetett Szerencsére a Roto konstruktőrei biztosítottak D-48291 Telgte
visszavezetni. Ha a megrendelés volumenére Telefon: +49 (0)2504 888-0
gondolunk, különösen alacsony reklamációs Telefax: +49 (0)2504 888-199
hányadról beszélhetünk.“ [email protected]
Andrew Madge, a Gowercroft Joinery ügyvezető
Speciális tudás a fa alapanyaggal és a igazgatója számadást végzett: „Highgate-ben látszik Nyomtatás
vasalattal kapcsolatban mindaz, ami bennünket a Roto-val kapcsolatban Griebsch & Rochol Druck GmbH
Az elégedett vevők, a Highgate lakói mind meggyőzött. Habár az első ajtókat és ablakokat Gabelsbergerstraße 1
hozzájárultak ahhoz, hogy a Gowercroft Joinery 10 évvel ezelőtt építették be, azok mind a mai napig D-59069 Hamm
1990-es években történt alapítása óta folya- működnek és nem okoznak semmilyen problémát.“ Telefon: +49 (0)2385 931-0
matosan növekedjen. A Gowercroft Joinery [email protected]
méretre szabott fa ablakokat és ajtókat gyárt,
így nagyon fontos számára a jó hírnév, hiszen Össz-példányszám
az új építések és renoválások terén igyek- 10.300 darab
szik minél több megrendeléshez hozzájutni.

London északi részén, Bishops-Avenue környékén a Highgate városrészen a WillowAcre Investments and Development jóvoltából épült fel 2006-ban egy megnyerő külsejű ingatlan minőségi lakásokkal. Az igényes projekthez a fa
ablakokat és teraszajtókat 2 év leforgása alatt gyártotta le a Gowercroft Joinery gyártóvállalat.


A befektetők jól ismerték a Gowercroft Joinery vállalatot korábbi projektjeikről, mivel a vállalat által legyár- A nyíló erkélyajtókba Roto NT pántoldalt és záróelemeket szereltek be, a Roto Solid ajtópántokkal kombinálva.
tott ablakok és ajtók minősége nagyfokú professzionalításról tanúskodott. A több mint 200 ablakba Roto NT
bukó-nyíló vasalatokat, míg a toló szerkezetekbe Roto Patio Life vasalatot szereltek be.

12 |


Click to View FlipBook Version