The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának partner és dolgozói információs magazinja - 2017. 04.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Roto Magyarország, 2017-05-10 04:25:56

Roto Inside - 35. szám

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának partner és dolgozói információs magazinja - 2017. 04.

Keywords: Roto,Inside

Roto Inside | 04.2017

Srsz. #35
A Roto ablak és ajtótechnológia üzletágának információs kiadványa

■ Roto Lean ■ Esemény ■ Műanyag ■ Újdonság a Roto-nál
swisswindows AG, Svájc: Spanyolország: Agena Yapı, Törökország: Deventer Profielen B.V.,
25 éves múltra visszatekintő Optimizmus a VETECO-n szívvel, lélekkel Hollandia:
partnerkapcsolat a minőségi
termékek keresettek
6. oldal 7. oldal 8. oldal 10. oldal
A Roto Aluvision megmutatta „egyediségét” a 2017-es BAU-n
Pozitív visszajelzések a Sliding-megoldásokkal és a Roto Object Business-szel kapcsolatban


■ Esemény Ami az ecset és a festék a
festészetben, az az üveg és az alumíni-
um az építészetben. A homlokzatgyártók
sokszor merész ötleteket valósítanak meg,
üvegből és tokelemekből mindig újabb és
újabb lenyűgöző formákat állítanak elő.
Nemzetközi szinten egyre nő azon építészek,
homlokzat-tervezők és alumínium ablakgyár-
tók száma, amelyek keresik a kapcsolatot a
Roto Aluvision-nal. Ez a trend a 2017-es BAU
vásáron is megjelent, amelyre idén mintegy
250.000 látogató  érkezett.

„A Roto Aluvision széles termékportfóliója –
amelynek csak egy kis részét, a Sliding
megoldásokat mutattuk be a vásáron –, minden
esetben meggyőzi az érdeklődőket“, nyilatkozta
Jordi Nadal, az Aluvision üzleti terület vezetője,
utalva a C1-es csarnokban felállított stand-
ra érkező nemzetközi vendégek számára. A
szakértőkből álló csoport számos pozitív vissza-
jelzést kapott, így az értékesítési vezető szerint
rájuk a jövőben is nagy szükség lesz: „standard
programunk nagyon keresett a piacon, azon-
ban a jövőbe mutató építészetnek többre van
szüksége a jó termékeknél. Nagyon örülök
annak, hogy az elmúlt 3 évben létre tudtuk
hozni a Roto Object Business-t, amellyel átfogó
szolgáltatásokat tudunk nyújtani az alumínium
nyílászárók gyártóinak. Ez egy olyan egyedülálló
szolgáltatás, amely valóban megnyerő partnerré
tesz bennünket.“
Nyitottak vagyunk a kreativitásra
A Roto Object Business célja az, hogy a ter-
mékprogramokra támaszkodva az alumínium
ablakok és ajtók gyártóinak egyedi megoldá-
sokat dolgozzanak ki. A szolgáltatásra akkor
van elsősorban szükség, amikor egy homlok-
zat vagy egy ház, illetve lakás tervezésekor
az alkalmazási módokat illetően különleges
igények keletkeznek a nyílászárókra vonat-
kozóan. A Roto  Aluvision sikeréhez a Roto
Object  Business szolgáltatásai nagyban hoz-
zájárultak, nyilatkozta Nadal úr. „A két csapat
kollégái összehangoltan működnek együtt.“

Az ötlettől a késztermékig A Roto Aluvision értékesítési szervezete jól felkészülten és egy érdekesen összeállított standdal várta az alumínium ablakok gyártóit a 2017-es BAU vásáron. „Egyediség“, volt
A Roto Object Business egy projektet a látható a C1-es csarnokban a Roto standján. Az idei vásárra mintegy 250.000 belföldi és külföldi látogató érkezett.
termék ötlettől a prototípuson és az ellenőr-
zésen át egészen a gyártás megkezdéséig
követi nyomon. Gyakran a tervezők, építészek,
ablakgyártók és vasalatgyártók hónapokon Nadal úr elmondása alapján – a Roto Patio
keresztül együttműködnek egymással, ami program. Ide tartoznak a toló, a harmónika, A piacon hamarosan bevezetésre kerül
minden félnek a hasznára válik. Sokszor olyan az emelő-toló, illetve a párhuzamosan toló egy innováció alumínium szerkezetekhez
megoldások születnek, amelyek hosszú távon és a bukó-toló megoldások. „A világon a használható variánsa is: az új „Roto Patio
kiegészítik a Roto alumínium ablakokba és ajtók- tolható szerkezetek keresettek“, nyilatkozta a Alversa“ univerzális vasalat párhuzamosan
ba beépíthető vasalat-programját, mivel gyakran Spanyolországban született Nadal úr, aki 12 éve toló szerkezetek legyártását teszi lehetővé,
az egyedi megoldások standarddá válnak. dolgozik a Roto-nál, „ugyanakkor a különböző bukószellőztetővel, magasabb biztonságot
klímaviszonyoknak és az eltérő vevői elvárások- garantálva. Különösen felhasználóbarát
„A világon a tolható szerkezetek keresettek.“ nak megfelelően folyamatosan fejlesztünk ki új megoldás a Münchenben bemutatott „Roto
A Roto Aluvision és a Roto Object Business toló szerkezeteket a világ minden pontján, már Patio Alversa | PS Air Com“ rendszer.
gyümölcsöző együttműködésére jó példa – alumínium rendszerekhez is.“| 1

Roto Inside | 04.2017


Megkérdeztük


országban egyre növekvő forgalmi potenciált rendszereinek előző években bevezetett újítá- működik, ha csak az újdonságok számára
Beszélgetés jelentő termékszegmensben. Innováción- sainak egyike sem helyettesítette az elődjét. és bevezetésének gyorsaságára gondolunk,
Dr. Eckhard Keill kat Münchenben is bemutattuk, a látogatók Kiszélesítettük a kínálatot, mivel országonként, például a toló rendszerek szegmensében. Idén
úrral, a Roto Frank nagy örömére. megrendelésenként eltérőek az elvárások. ősszel egy másik piaci szegmensben elindított
AG Igazgatótaná- A Roto Patio Alversa párhuzamosan toló és átfogó fejlesztési projekt is a végéhez ér. Ez
csának elnökével Roto Inside: Ha visszatekintünk az el- bukó-toló vasalatok olyan újítást jelentenek, utóbbi esetében is tartani tudjuk a kitűzött hatá-
múlt 4 évre, rögtön szembe tűnik, hogy amelyekkel a gyártók teljes egészében Roto ridőt, annak ellenére, hogy egy valóban átfogó
a tolórendszerek újításával kapcsolatos vasalattal szerelt rendszereket tudnak legyárta- programról van szó.
elképzelések megjelenése és megvalósí- ni, működésük pedig minden esetben garantált.
tása közti időtartam egyre rövidebb lett. Filozófiánknak köszönhetően nem kaptunk még Roto Inside: Ismét a toló
Roto Inside: Dr. Keill úr, az idei müncheni Nem érinti kellemetlenül ez az ablakgyár- olyan vevői visszajelzést, hogy innovációink túl rendszerek területén?
BAU vásáron – amely több ezer látogatót tókat? A folyamatos újítások ugyanis gyakoriak lennének, vagy túl gyorsan követnék
vonzott – jól látható volt, hogy a Roto a toló megzavarhatják a gyártás mindennapjait … egymást. Ugyanakkor arra törekszünk, hogy Dr. Keill: Nem. Nem a tolórendszerek és nem
rendszerek szegmensére az elmúlt években a Roto fontos fejlesztései még gyorsabban is az ajtók szegmensében, mivel e szegmensek-
nagy figyelmet fordított … Dr. Keill: A leggyakrabban akkor áll elő ilyen realizálódjanak a jövőben. ben a Roto az elmúlt években valóban számos
probléma, ha az újítások – gondoljunk csak a új, ideálisan egymásra épített megoldást
Dr. Keill: Igaza van. Münchenben a hangsúlyt számítógépek és mobiltelefonok piacára – a Roto Inside: Miért olyan biztos Ön ebben? dobott piacra.
olyan termékprogramokra fektettük, amelyekkel bevezetéskor még nincsenek teljesen kidolgoz- Egy fejlesztési folyamat során sok váratlan
az alumínium ablakgyártók a legkülönbözőbb va, így az egymást követő újítások folyamatos esemény következhet be … Roto Inside: Véleményem szerint akkor csak
vevői igényeknek és elvárásoknak megfelelő figyelése nagy leterhelést jelent. Vagy akkor is bukó-nyíló megoldásokról lehet szó …
toló rendszereket tudják legyártani. Néhány előfordul, ha egy új termék teljesen leváltja az Dr. Keill: Ez folyamatirányítás kérdése, amivel a
hónappal ezelőtt vezettük be a piacra a Roto elődjét. Ugyanakkor a Roto moduláris építőe- Roto az elmúlt időszakban nagyon sokat foglal- Dr. Keill: A gondolat nem rossz. De azt
Patio Alversa termékprogramunkat, legújabb lem filozófiája, illetve a fejlesztések minősége kozott. A Roto innovációs tevékenysége – ahogy javaslom várjanak és legyenek kíváncsiak.
innovációnkat e nagyon fontos, szinte az összes megakadályozza mindezt. A Roto Patio Ön is megállapította – nyilvánvalóan stabilan

Képzések a Roto-nál
Young Talents Wanted: információs rendezvény 2017. június 22-én


■ Esemény Egy vállalat erőssége a dol- a lehető legprofesszionálisabban, ugyanakkor gálja, hogy a vendégek jobban megismerjék a mennyire fontosak lennének a Roto számára“,
gozókban rejlik. Ezt a Roto-nál nagyon jól sokrétűen kell megszervezni. Így a június 22-ei Roto-t. Ez számunkra is jó lehetőség arra, hogy nyilatkozta Erika Dittmann-Frank.
tudjuk. Annak érdekében, hogy a jövőben képzési rendezvényünk nem csak azt a célt szol- e fiatal tehetségeket meggyőzzük arról, hogy
lehetőleg minél több tehetséget üdvözöl-
hessünk „sorainkban”, világszerte sok pénzt
költünk a képzésekre. 2017. júniusában
ismét sok tanuló látogat el Leinfeldenbe, Young Talents Wanted:
hogy a sokrétű képzési lehetőségekről Ipari vagy informatikai
informálódhassanak a Roto-nál. képzés, gyártás mecha-
nikus, nagykereskedelmi
Évente egy alkalommal az ifjú tehetségek vagy külkereskedelmi
betekinthetnek a Roto munkavilágába. A szakemberképzés,
„Young Talents Wanted“ képzési program mesterképzés különböző
keretén belül a tanulók a helyszínen informá- szakterületeken – a
lódhatnak a lehetőségekről, legyen szó akár lehetőségek széleskö-
duális képzésről vagy klasszikus képzésről a rűek a németországi
Roto-nál. Ipari vagy informatikai képzés, gyártás és az ausztriai Roto
mechanikus, nagykereskedelmi vagy külke- telephelyeken.
reskedelmi szakemberképzés, mesterképzés
különböző szakterületeken – a lehetőségek
széleskörűek a németországi és az ausztriai
Roto telephelyeken.

Olyan lehetőség ez, amellyel az elmúlt évben
93 tanuló élt – köztük 37-en a duális képzés
keretein belül. Mindannyiukra szükségünk van,
hangsúlyozta Erika Dittmann-Frank, a leinfeldeni
telephely képzési vezetője. „A már többször
elhangzott szakemberhiány ellen csak egy
módon védekezhetünk: a képzéssel! A képzést
20 év a minőség szolgálatában, „Made in Lövő“
A Roto dolgozói 20 éves jubileumot ünnepeltek■ Esemény A Roto lövői telephelyének alapterületen kezdték meg, amely mára 30.000 nyilatkozta Kocsis Ernő. „Számos dolgozónk fiú- és lánytestvérek. Ez erősíti az összetartozás
mintegy 600 dolgozója 2016. szeptember négyzetméterre növekedett. ünnepelte személyes 20 éves jubileumát is érzését, bizalmas légkört teremt, megteremt-
9-én egy jeles ünnep alkalmából gyűlt össze: a cégnél. Több száz környékbeli család sorsa ve a legjobb feltételeket a következő 20 év
a lövői gyárat 20 évvel ezelőtt alapították, „A számok mit sem érnek a mögöttük rejlő ‚ar- fonódik össze a vállalatéval. Gyakran több fejlődéséhez.“
a vállalat különösen sikeres múltra tekint cok‘ nélkül, akiknek a sikereket köszönhetjük“, családtag is a gyárban dolgozik, apa és fia,
vissza. Kocsis Ernő ügyvezető igazgató
meghívta az összes jelenlegi dolgozót és
családtagjaikat, hogy közösen ünnepeljék
meg ezt a kerek évfordulót egy olyan válla- Közösen sikereket elérni, az elért
latnál, amely a régióban mély gyökerekkel sikereket közösen megünnepelni:
és  komoly jelentőséggel bír. jelenlegi dolgozók és családtagjaik
ünnepelték közösen a magyarországi
A következő számok valóban figyelemre méltó- lövői telephely alapításának 20
ak: a gyár 20 éves története során a lövői telep- éves évfordulóját. A Roto múltja,
helyen mintegy 260 millió ablakhoz és ajtóhoz jelene és jövője az itt dolgozó
készítettek vasalatelemeket. A gyár folyamatos 600 ember, ahogy azt a képen is
fejlődése a méretében is megmutatkozik: a sikerült megörökíteni.
gyártást 1996-ban 15.000 négyzetméteres2 |

Roto Patio Alversa
A gyártás sikeres megkezdése Lövőn


■ Újdonság a Roto-nál 2016. októbere óta a magyarországi lövői gyárban állítják elő a Roto legbiztonságosabb vasalat-gyártójává sze- helyezése nagyban növelték gyárunk teljesítőké-
Patio Alversa párhuzamosan toló és bukó-toló rendszerek vasalat elemeit. „Büszkék vagyunk retnénk válni. Véleményem szerint minden pességét“, nyilatkozta elégedetten Kocsis Ernő.
arra, hogy rövid idő alatt egy olyan gyártósort sikerült kifejlesztenünk és üzembe helyeznünk, egyes nappal közelebb kerülünk ezen célki- „A telephely gyártási palettája még sosem volt
amellyel dolgozóink a nulla hiba melletti gyártást tudják megvalósítani“, nyilatkozta Kocsis tűzésünkhöz. A lövői kollégák kompetenciája, a jelenleginél változatosabb.“
Ernő gyárigazgató a Roto Inside riporterének. „A teljes szerelősort, jelenlegi 10 állomásával illetve a Roto Patio Alversa szerelősor üzembe
együtt a legmodernebb technikával szerelték fel, biztosítva ezzel a különösen magas színvonalú
minőségi ellenőrzést.“

Az új szerelősor kifejlesztése előtt, a gyártás az alkatrészre van szükség.“ Az új Roto Patio
összes, legapróbb lépését is megvizsgálták Alversa párhuzamosan toló és bukó-toló rend-
a lehetséges hibák után kutatva, többek közt szerek szerelősoránál külön kihívást jelentett
átvizsgálták a futóművek mintegy 50 alkat- a hosszú alkatrészek – például csúszóol-
részét is. „Ezen a soron tapasztalt dolgozók lók – illetve a komplex, ugyanakkor kompakt
végzik a munkát, a modern számítógépes és alkatrészek – mint a futóművek – együttes
méréstechnikákat felhasználva, így biztosítva kezelése, magyarázta Várhelyi Barna. „A külsős
a folyamatos ellenőrzést a gyártás során“, ma- gépgyártóval közösen azonban nagyon jó és
gyarázta Várhelyi Barna, a gyártástechnológia ergonomikus megoldásokat fejlesztettünk ki az
és üzemmérnökség vezetője. „A csavarozó-, új munkaállomásokhoz.“
szegecselő-, vagy préselőállomások csak akkor
lépnek működésbe, ha előtte megtörténik Biztonságos, könnyen
a gyártandó darabra felragasztott mátrixkód mozgatható csomagolások
beolvasása és az alapszerszámokban az aktuá- A Roto Patio Alversa programhoz Lövőn saját
lisan befogott ülékek sikeres ellenőrzése. Egy csomagológépet helyeztek üzembe, amely a
futóműhöz igen sokféle alkatrészt kell összesze- sínek hosszának megfelelő csomagolóanyagot
relni, így nagyon fontos, hogy egy alkatrész se állítja elő. Így biztonságosan lehet szállítani a
legyen hibás vagy hibásan összeszerelt.“ rendszer összes alkatrészét, úgy, hogy egymást
sem tudják megsérteni. Az összes kartont A Roto lövői gyárában 2016. november 15-e óta gyártják a Roto Patio Alversa moduláris termékprogramjának
Kompromisszumok nélkül, a legjobb feltépő szalaggal látják el. „A vevő így azonnal alkatrészeit, ami a racionális, ugyanakkor rugalmas gyártását teszi lehetővé a párhuzamosan toló és bukó-toló
minőség elérése a cél láthatja, hogy hol kell a kartont felnyitnia, hogy a rendszereknek különböző szellőztető funkciókban.
A Roto Patio Alversa szerelősor az SAP szám vasalatok felülete ne sérüljön meg“, nyilatkozta
beírása után ismeri fel a gyártandó terméket Csenteri Balázs.
és az indító állomás monitorján ekkor jelenik
meg az érvényes rajz is. A legyártandó meny- Csenteri Balázs is tagja annak a 10 főből álló
nyiség beírása után kinyomtatódik az egyedi csapatnak Lövőn, amely a Roto Patio Alversa
mátrixkód, ami az alkatrészre történő felragasz- gyártásának kifejlesztése érdekében állt ösz-
tás után állomásonként beolvasásra kerül. Az sze. A felelős gyártó- és folyamatmérnökök,
azonosítást követően a csavarozó-, szegező-, a beszerzési, minőségbiztosítási osztályok
és présállomások automatikusan kiválasztják kollégái, illetve a gépbeállítók Csenteri Balázs
a szükséges gyártási programot. Ha egy hibás projektvezető irányítása alatt naponta ösz-
szerszám vagy alkatrész kerül a szerelősorra, szegyűlnek, hogy a gyártási folyamat javí-
a rendszer automatikus blokkolja a felhaszná- tásáról illetve gyorsabbá tételéről shopfloor
lását. „A sor összes munkaállomásán modern megbeszéléseket folytassanak. „Biztosak
mérőeszközök vizsgálják a szerelés állapotát“, vagyunk abban, hogy az osztályok közti szoros
nyilatkozta Várhelyi Barna. „Mivel az egyes együttműködés az alapja a lövői gyárban elért
munkaállomásokhoz többféle szerszám tartozik, sikereinknek“, hangsúlyozta Kocsis Ernő. „Ez az
így alapfeltétel volt a Roto Patio Alversa külön- együttműködés vállalati kultúránk fontos részét
böző variánsainak leszereléséhez a gyorsátfo- képezi, így ezt alkalmaztuk egy olyan fontos
gásos rendszer kialakítása. Azonban a vevői projektünknél is, amely a Roto Patio Alversa új
igényeket legtöbbször minimális átszereléssel szerelősorának és csomagoló berendezésének
le lehet gyártani. Így maximálisan rugalmasak kifejlesztésére és sikeres üzembe helyezésére A felelős gyártó- és folyamatmérnökök, a beszerzési, minőségbiztosítási osztályok kollégái, illetve a gépbeál-
tudunk lenni, ami pozitívan hat a kiszállítási irányult. A Roto lövői gyára egy olyan hely, ahol lítók Csenteri Balázs projektvezető (a képen jobbra) irányítása alatt napi shopfloor megbeszéléseket tartanak.
határidőkre is, mivel vevőinknek nem kell arra a dolgozók elkötelezetten és világos célkitűzé- „Biztosak vagyunk abban, hogy az osztályok közti szoros együttműködés az alapja a lövői gyárban elért
várniuk, hogy megfelelő számú megrendelés seket a szemük előtt tartva dolgoznak együtt. sikereinknek“, hangsúlyozta Kocsis Ernő ügyvezető igazgató (a képről hiányzik).
összegyűljön, amelyek teljesítéséhez ugyanarra Európa legmodernebb, leghatékonyabb és

Mivel nem minden szerelőállomás működé- A lövői MON 81-es soron gyártják le a Roto A szerelősoron modern csavarozó és préselő A nemrég üzembe helyezett csomagoló beren-
sét sikerült összhangba hozni egymással, így Patio Alversa párhuzamosan toló és bukó-toló technológiával dolgoznak, a legkülönbözőbb dezés méretre szabott csomagolóanyagot állít
a dolgozók egyidejűleg 2 gyors vagy 1 lassú rendszereinek futóműveit és csúszóollóit. Közel felhasználási módoknak megfelelően. A termék elő 72 különböző sínkészlethez. A Roto Alversa
állomás működtetéséről gondoskodnak. Az 400 széria alkatrésszel kell a szerelés és komissi- kódjának beolvasása után a folyamatparaméterek tolórendszer sínkészletének 7 egyedi alkatrésze –
összes dolgozó képes a teljes szerelősor összes ózás során a dolgozóknak foglalkozniuk. Minden beállítása automatikusan történik. Egy ellenőrző/ különböző méretben és színben – minden
munkafeladatát elvégezni. A futóművek méretre gyártási sorozat során 300 egyedi alkatrészből, a mérőrendszer a folyamat végén megvizsgálja esetben biztonságosan lesz becsomagolva.
szabott becsomagolása előtt egy átfogó, utolsó megrendeléseknek megfelelően szerelik össze azt, hogy a szegecs az előírásoknak megfelelően
ellenőrzésre kerül sor. a késztermékeket. lett-e kialakítva.

| 3

Roto Inside | 04.2017


Biztonsági ablak kisgyermekes családoknak
Az orosz ablakgyártók profitálnak a Roto reklámanyagaiból


■ Újdonság a Roto-nál Az orosz családok mintegy 60%-a A  vállalat kampányához felhasználja a Roto „biztonsági gye- A Roto megjelent nagyszabású nyilvános eseményeken is,
legalább 7 emeletes társasházban lakik – ami gyakran fatális rekszoba ablak” témakörben kidolgozott kiadványait. A BiMax mint például a „Design-Subbotnik-on is, amely Moszkva egyik
következményekkel jár. Az országban naponta átlagosan mintegy 400  értékesítési irodáját szerelte fel Ekaterinburgban, népszerű társasági eseményének számít. A Roto meghívta a
300 gyerek esik ki az ablakból, mivel azok egyáltalán nem az Urál régióban plakátokkal és prospektusokkal. A kiadványok szülőket és gyermekeiket, hogy játékos módon kipróbálhassák
lettek biztosítva a nem kívánt kinyitással szemben. A Roto félreérthetetlen üzenete: „vigyázzunk legféltettebb kincseinkre“. a TiltFirst-vasalattal szerelt ablakok működését. A kis vendégek
neves ablakgyártókkal közösen útjára indított egy olyan professzionális művészek segítségével megfesthették az „álom-
kezdeményezést 2016-ban, amely az építészeknek és be- A Roto intenzíven foglalkozott a „biztonsági gyerekszoba kilátást az ablakon”, míg szüleik a Roto szakértőivel beszélgettek.
fektetőknek ad információkat arról, hogy az ablakokat mely ablakok” témájával és több fórumon is hirdette 2016-ban. „Egy biztos: a ,biztonsági gyerekszoba ablakok‘ témája túlságo-
vasalatokkal lehet biztonságossá tenni, védve a gyerekeket Az elmúlt évben az újsághirdetések, szerkesztői írások nagy san fontos ahhoz, hogy ne foglalkozzunk vele, így a kampányt
a kieséstől. érdeklődést keltettek, többek közt az internetes portálokon folytatni fogjuk“, hangsúlyozta Elena Ivnitskaya, a Roto Oroszor-
is, mint például a„Deti Mail.Ru”-n. E megjelenések nemcsak szág kommunikációs osztályának vezetője.
Az ágazat magára vállalt egy nagyon fontos szociális feladatot. szemléltették a problémát, de megoldást is kínáltak hozzá.
Így látja ezt Pavel Nazarov, a Steklandiya ügyvezető igazgatója is
a Roto kereskedelmi partnereként Kyschtym-ben, Tscheljabinsk
térségében. „A Roto vasalat-technológiája, amely megakadá-
lyozza, hogy a gyerekek ellenőrizetlenül kinyithassák az ablakot, Figyelem felkeltés különböző A moszkvai „Design-
már évek óta elérhető a piacon és eddig pozitív visszajelzéseket csatornákon keresztül: a Subbotnik“ fesztivál terü-
kapott. Ennek ellenére még mindig nagyon kevés gyártó tud biztonsági gyerekszoba ablakok letén a gyerekek és szüleik
erről a lehetőségről, nem tudják, hogy kevés plusz-költséggel fontosságára többek közt játékos módon ismerhették
olyan ablakokat tudnak legyártani, amelyek gondoskodhatnak a újságokban és neves internetes meg a TiltFirst-vasalattal sze-
gyermekek biztonságáról.“ portálokon hívták fel az olvasók relt ablakok működését. Sok
figyelmét. A Roto felvilágo- szülő elegyedett beszédbe a
A Roto partnereinek támogatása sító kampányához sok újság Roto szakértőivel.
A BiMax vállalat, a Roto vasalatok egyik legnagyobb orosz szerkesztősége csatlakozott.
felhasználójaként elkezdte népszerűsíteni ezt a vasalatot.
Új Roto AL nyitáshatároló
IFT Rosenheim vizsgálati tanúsítványa a DIN EN 13126-5 5/1 alkalmazása szerint


■ Újdonság a Roto-nál Az ellenőrizet- kitámasztásával járó szellőztetésre sincs már
lenül felcsapódó ablakszárnyak sok kárt szükség. Ugyanakkor az eloxált ház szép külseje A Roto AL és a
okozhatnak. Ennek leküzdésében segít a miatt az új 2.1-es nyitáshatárolót be lehet épí- Roto AL Designo
nyitáshatároló: védi a bútorokat, a tapétát teni minden kereskedelmi bemutatóterembe, termékprogramok
és a falfestéket, valamint magát az ab- ugyanakkor e komfort alkatrész tanácsadására is számos nyitáshatárolót
lakszárnyat is. Az alumínium ablakokhoz figyelmet kell fordítani. tartalmaznak a legkül-
használható Roto AL és Roto AL Designo önbözőbb elvárásoknak
termékprogramok számos nyitáshatárolót Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN 13126-5 és igényeknek meg-
tartalmaznak a legkülönbözőbb elvárások- szabvány 5/1 alkalmazása szerint felelően: 1-es variáns
nak és igényeknek megfelelően. Újdonság a Annak érdekében, hogy a tervezők és a befek- fékkel és végütközővel,
2.1-es nyitáshatároló, amely megakadályozza tetők elvárásainak is megfeleljenek, a 2.1-es 2-es variáns rögzíthető
a szárnyak 90 foknál nagyobb nyitását, míg a nyitáshatárolót az IFT Rosenheim intézet vizs- végütközővel, 3-as
szárnyat a nyitás szögének határán óvatosan gálata alá vetették. Így ezen alkatrész a DIN EN variáns rögzíthető és újra
lefékezi. E variáns fékező ereje előre beállított 13126-5 szabvány 5/1 alkalmazásának tanúsít- aktiválódó végütköző-
és optimális módon mindkét vasalat-program ványával rendelkezik, ami „korlátozó határolót” vel. A 4-es variáns az
pántoldalához illeszkedik. jelöl. A nyitáshatároló szakszerű beszerelése imént bemutatott 2.1-es
által az ablakot a vevő által definiált – maximáli- nyitáshatároló, amely
„Az új 2.1-es nyitáshatárolóval szerelt abla- san 90 fokos – szögben lehet kinyitni. A fékezés megakadályozza az
kokhoz tartozó kilincs működése különösen erejét nem kell manuálisan beállítani. Így időt le- ablak 90 fokos szögnél
felhasználóbarát“, nyilatkozta Julian Pöss, a het megtakarítani a szerelés során, csökkenteni nagyobb kinyitását,
Roto Aluvision termékmenedzsere. „Újdon- lehet a karbantartási költségeket, ugyanakkor az ugyanakkor a szárnyakat
ságunkat olyan ablakgyártóknak ajánljuk, akik ablak optimális működése és hosszú élettartama a nyitási szög határán
a minőségi és hosszú élettartamú alumínium is garantált. A 2.1-es nyitáshatárolót bevizsgálták óvatosan lefékezi.
ablakokkal szeretnék magukat megkülönböztetni a DIN EN 1670 szabvány szerinti 5-ös korróziós
a versenytársaktól.“ Pöss úr elmondása szerint osztályban, amelynek során hosszú élettartamot
az új nyitáshatároló használatával az ablakok és és különösen rugalmas beépíthetőséget
a kávák nem sérülnek meg, ugyanakkor az ablak állapítottak meg.
A 2.1-es nyitáshatároló fékező ereje előre beállított és optimális módon illeszkedik a Roto AL és a Roto
AL Designo termékprogramok pántoldalához. Ezen alkatrész a DIN EN 13126-5 szabvány 5/1 alkalmazásának
tanúsítványával rendelkezik, ami „korlátozott határolót” jelöl.
& További információkat találhatnak a Roto honlapján:

www.roto-frank.com/en/roto-al/comfort

A nyitáshatárolóval felszerelt ablakszárnyak nagyobb biztonságot és kényelmet garantálnak az épületekben.

4 |

Fenstertechnik brand, Németország
A Roto-val mindig egy lépéssel előrébb járni


■ Műanyag ■ Alumínium Legyünk jobbak a többiek- Sikeres kezdet A Roto ebből a szempontból is duplán meggyőzött bennünket:
nél – Stefan Brand vállalkozó ezen elv alapján fejleszti ki a Stefan Brand 2014. novemberében hozta meg döntését, számos partnerünk vasalata mindig megbízhatóan működik, az elmúlt
termékeket és választja ki a partnereket, illetve határozza vasalat-ajánlat elemzését követően: „tapasztalataink szerint a 2 évben elvárásainkat még túl is teljesítette.“ Stefan Brand a
meg azon projekteket és célkitűzéseket, amelyek megva- Roto arra törekszik, hogy komplett kínálatot alakítson ki, ami Roto Csoport összes ajánlatát igyekszik igénybe venni. „Legyen
lósításába pénzt fektet. A Fenstertechnik brand vállalatnál nagyon megtetszett nekünk. Sőt, a Roto nagyon innovatív és szó folyamat-optimalizálásról – a Roto Lean-t igénybe véve – vagy
jelenleg átállítják a gyártást a Roto Patio Alversa univerzális próbál mindig egy lépéssel a versenytársak előtt járni.“ Műanyag termékvizsgálatról az akkreditált leinfeldeni Roto ITC (Interna-
vasalatra. A tavalyi év végén a thüringiai gyárban készült és alumínium nyílászáróinkba Roto vasalatot szerelünk, de a tionales Technologie-Center) bevizsgálóközpontban – mindezek
ajtók, amelyekbe az új Roto Safe C | Tandeo automatikus Roto minden újítását alaposan megvizsgáljuk abból a szem- segítenek bennünket abban, hogy gyorsabbá és jobbá váljunk“,
zárakat szerelték be, megfeleltek az RC 2 vizsgálatnak, így az pontból, hogy mennyire tudjuk beilleszteni a Fenstertechnik hangsúlyozta a vállalkozó.
értékesítés megkezdése elől minden akadály elhárult. Apropó brand GmbH gyártásába.
értékesítés: ugyancsak a tavalyi év végén a Fenstertechnik
brand megnyitotta ablak, és bejárati ajtó kiállítását a vesztfá- „Minél kevesebb számú beszállítóra igyekszünk koncentrálni, ha
liai Borchen bei Paderborn településen, nagy feltűnést keltve azok termékei és szemléletmódja megfelelnek elvárásainknak.
a környéken. Ez csak 3 projekt, de jól mutatják az 50 éves
vállalkozó törekvéseit: „a folyamatos fejlődésre helyezzük a
hangsúlyt. Korán elkezdünk foglalkozni a trendekkel és az új
technológiákkal, beleértve a Roto újdonságait is.“ A thüringiai Creuzburg-Ifta tele-
pülésen található Fenstertechnik
A Fenstertechnik brand GmbH 2016-ban 25,5 millió euró for- brand GmbH forgalma az
galmat realizált Németországban az építőanyag kereskedőkkel, 1996-os alapítás óta folya-
illetve 5,3 millió euró forgalmat a Paderborn környéken található matosan növekszik, a vállalat
saját ablak és ajtó kereskedőivel. „A kereskedelmi partnereinkkel egyre nagyobb sikereket ér el a
közös munkát az is segíti, hogy saját szervezetet és bemutató- piacon. A vállalat vezetője 2014.
termet tartunk fenn szülővárosomban, ahol a végfelhasználók novemberében döntött úgy,
tanácsadására is figyelmet fordítunk“, nyilatkozta Stefan Brand. hogy átállnak a Roto vasalatra.
„Így első kézből értesülünk arról, hogy az ablakok és ajtók érté- A Fenstertechnik brand GmbH az
kesítése során mely teljesítményjegyekkel és mely kivitelekkel új univerzális Roto Patio Alversa
érhetünk el sikereket.“ párhuzamosan toló és bukó toló
vasalat egyik első felhasználója.
Technológiai vezető pozíció
A Fenstertechnik brand és a Roto egyaránt nagy hangsúlyt fektet
a külső megjelenésre, a hibátlan működésre, illetve a kiszállításra
és a szerelés biztonságára vonatkozó vevői elvárásokra. „Nagyon
jól passzolunk egymáshoz“, hangsúlyozta a vállalat alapítója. Az
idei év legnagyobb kihívása az lesz, hogy miképp tudják biztosí-
tani pozíciójukat a virágzó piacon. A vállalkozó elmondása alapján Konzekvencia és elhivatottság:
sikert akkor érhetnek el, ha a vállalatot egyértelműen tudják pozí- miután Stefan Brand vállalkozó
cionálni a piacon. „Úgy döntöttünk, azon jellemzőkre fektetjük a (balról a 2.) 2014. novemberében
hangsúlyt, amelyek nagyon fontosak a vevőknek: a biztonságra, úgy döntött, hogy a Roto-val
a stabilitásra és a megbízhatóságra.“ folytatja tovább a munkát, egy
4 főből álló csoport alakult a
Jó hálózati rendszer Roto-nál, akik segítették a cég
Természetesen a Fenstertechnik brand GmbH is csatlakozott a elindulását, és akik végleg
Roto Quadro Safe kampányához, hogy a kereskedelmi partne- elnyerték a vállalkozó bizal-
rekkel közösen további építészeket és felújítókat szólíthassanak mát. A képen a Roto dolgozói
meg. A vállalat a termékekre a ragasztási technika és a Roto Peter Autering (regionális ve-
vasalatok felhasználásával biztonságos szerelést és magas zető), Matthias Bellstedt (Lean
betörés elleni védelmet garantál. „Vevőink honorálják mindezt, menedzser) és Jörg Sündermann
növekedést biztosítva számunkra. Így az új gyártócsarnok és (észak-németországi
raktárépület felépítésére irányuló beruházásaink megalapozottnak értékesítési vezető).
tűnnek “, nyilatkozta Stefan Brand.

A vállalat vezetőjének szülővárosában a Fenstertechnik brand GmbH saját nyílászáró kereskedéssel rendelkezik, illetve az A3-as autópálya mellett nemrég állították fel saját bemutatótermüket is. „Kereskedelmi partnereink profitálhatnak
tapasztalatainkból, amelyeket a végfelhasználókkal közös megbeszéléseink során szerzünk“, nyilatkozta Stefan Brand. A kínálat részét képezik az RC 2 biztonsági besorolással rendelkező bejárati ajtók, az új mechanikus-automatikus Roto
Safe C | Tandeo ajtózárral szerelve.

| 5

Roto Inside | 04.2017


swisswindows AG, Svájc
A Roto-val közös munka negyed évszázados múltra tekint vissza


■ Roto Lean „Az árak Svájcban is lefelé mutató tendenciát mutatnak. A piac erősen lehar-
colt, a külföldi versenytársak miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a hazai gyártókra.“
Adrian Schlumpf, a swisswindows AG ügyvezető igazgatója szerint eljött a változás ideje az al-
pesi köztársaságban. Schlumpf úr felelős a gyártásért és a műszaki folyamatokért a 2009-ben
a Dörig, Herzog és Kufag vállalatok fúziójából létrejött vállalatnál, amely fa, fa-alumínium,
műanyag, valamint műanyag-alumínium ablakok gyártásával foglalkozik. A swisswindows
a kiélezett versenyben folyamatos gyártási beruházásaival igyekezett talpon maradni – egy
világos koncepciót követve, a Roto-val karöltve.
„Svájcban a svájci igényeknek megfelelően ter- Az ügyvezető rendszeres kapcsolatban áll
melni“ hangzik a kantoni St. Gallen településen a Roto gyártási szakértőivel. A vállalat több
található gyár mottója, amelynek 3 gyárában, alkalommal vette igénybe a Roto Lean program
és kirendeltségein mintegy 250-en dolgoznak. tanácsadási szolgáltatásait. A kantoni Thurgau
Az összes ablaktípusunkat kizárólag Svájcban térségében fekvő müllheim-i fa ablakgyártó
értékesítjük, vagy úgy, hogy saját magunk üzemben arra törekednek/törekedtek, hogy
építjük be, vagy szakkereskedőkön keresztül. a gyártási folyamatokat optimalizálják, így
Adrian Schlumpf elmondása szerint a vállalat biztosítva a fa-alumínium ablakok értékesíté-
által összeállított szolgáltatás-csomag – amely sének hosszú távú sikerességét. Egy átfogó Energia ellátók: a swisswindows ablakaival innovatív
az engineering-et, a gyártást, az értékesítést és üzemi elemzés után, különösen nagy hangsúlyt társasházak valósíthatók meg
a szerelést foglalja magába – garanciát jelent fektetve a famegmunkálásra, a ragasztásra és
arra, hogy a nagyvállalatokat, a befektetőket, az a késztermékgyártásra, kidolgozásra került egy
építőszövetkezeteket és a tervezőket bizton- koncepció a rudak pozicionálására, a köztes A 2016. júniusában Zürichben átadott energiatakarékos, 9 lakásból álló társasház egy
ságosan és gyorsan szolgálják ki. „A piacon csiszolásra és ragasztásra, a munkaállomások ökológiai és ökonómiai minta-projekt volt, amelyhez a swisswindows fa-alumínium ab-
uralkodó trendek, amelyek a nagy üvegek, kialakítására és a munkaelosztásra vonatkozóan, lakokat szállított a „madera“ szériából. Ezen ablakok speciális 3 rétegű üveggel lettek
a mintegy 300 kg súlyú ablakszárnyak és az így lehetővé vált a termelékenység mérhető ellátva, az U g -értékük 0,6 és g-értékük 62%. A jól szigetelt, nagyméretű ablakok keskeny
igényes homlokzatok irányába mutatnak, csak növelése. Az „F – gyártásfolyamat“ és „P – profillal rendelkeznek, így sok fényt engednek be a lakásokba, gondoskodva a meleg
úgy válnak kivitelezhetővé, ha a megrendelők, projektkövetés és gyártástervezés“ modulokkal hosszú távú „tárolásáról”. E  projekt ablakai nagyban segítik a nap energiájának legjobb,
a tervezők és a swisswindows kollégái minő- a Roto Lean 6 moduljából kettőt vetettek be a passzív felhasználását.
ségi és innovatív munkát végeznek közösen“, vállalatnál. Schlumpf úr e projekteket különö-
nyilatkozta Schlumpf úr. sen fontosnak tartotta, még azt is bevállalták,
hogy a mindennapi munka mellett, gyakran 2
25 éves tapasztalatcsere a tartós műszakos munkarendben hajtsák őket végre.
siker érdekében „Mivel a Roto és a swisswindows dolgozói
A swisswindows közvetlen kapcsolatban áll a komoly szaktudással rendelkeznek, így beszél-
Roto-val, az együttműködés 1991-ben kez- getéseink nagyon határozott koncepciókhoz
dődött, a közös munka pedig hamar látható vezettek. Ugyanakkor a kémia működik az
eredménnyel járt, mivel az új rendszereket rövid összes résztvevő közt, ami különösen pozitívan
időn belül be tudták vezetni – legutóbb például hat a projektek eredményére. A Roto működik –
a Roto Patio PS párhuzamosan toló rendszert, mi ezt tapasztaljuk már 25 éve.“
illetve a Roto E-Tec Drive elektronikus ablak-
működtetőt. A swisswindows igénybe veszi a A nagyobb hatékonyság és a magasabb
leinfeldeni minősített Roto ITC – Internationales minőség a cél
Technologie-Center – bevizsgálóközpont Adrian Schlumpf elmondása alapján az eddigi
szolgáltatásait is, számos esetben ugyanis részprojektek hatékonyak voltak és hozzájárul-
így szerezték meg a termékek betörés elleni tak a minőség növekedéséhez, mivel általuk
védelmi igazolásait, illetve itt hajtották végre a sikerült a gyártási időt megfelezni, a minőséget
heves esőzéssel szembeni védelemmel, illetve tartósan javítani, a keretprés üzembe helyezésé-
a hőszigeteléssel kapcsolatos teszteket is. Az vel pedig a dolgozók leterheltségét jelentősen
ITC-ben lehet bevizsgálást kérni a Zárak és csökkenteni. Az átszervezés során az egyik
Vasalatok Minőségügyi Közösségének előírása munkaállomáson felszabaduló dolgozókat hozzá
szerint – a TBDK (a nyíló és bukó-nyíló vasa- lehetett rendelni a későbbi folyamatokhoz, ami
latok terherviselő alkatrészeinek) irányelvét szintén növelte a legyártható ablakok számát.
követve. Schlumpf úr megerősítette, hogy az Schlumpf úr további részprojektek bevezetését Kompetens csapat: (balról) Nikolaus Gruler, Roto Lean menedzser, Sergio Belda, a müllheim-i swisswindows
akkreditált intézetek vizsgálati jelentései hasz- tervezi az üzemben. vállalat gyárigazgatója, Andreas Eberts, a Roto Lean menedzsment vezetője, Roland Sax, a swisswindows
nosak a piaci szereplőkkel és a vevőkkel való gyártási és logisztikai vezetője, és Roger Möschler, a Roto Svájc ügyvezető igazgatója.
kapcsolattartásban.

A swisswindows 25 éve működik együtt a A swisswindows AG müllheim-i gyárában a Roto Lean „F – gyártásfolyamat“ és A keretprés üzembe helyezésével sikerült a gyártási időt megfelezni, a
Roto-val. A képen: a Roto NT vasalat „P – projektkövetés és gyártástervezés“ moduljai kerültek bevezetésre. Sikerrel, minőséget javítani, illetve a munkaerő ráfordítás csökkenteni.
automata szerelősora. hangsúlyozták a projekt résztvevői.

6 |

Optimizmus a VETECO-n
A megrendelések számának növelése a cél


■ Esemény Egy ország gazdaságának aktuális helyzetét, megoldásokat, amiket nálunk meg is találtak. Sokan felkerestek
illetve a jövőbeni kilátásokat jól mutatják az ipari vásárok. A bennünket az újonnan kifejlesztett ajtó rendszerünkkel kapcso-
2016. októberében Madridban megrendezett VETECO vásáron latban, amelybe Roto E-Tec Drive vasalatot építettünk be. De
egyértelműen érezhető volt az, hogy évekkel a spanyolországi legfőképp alumínium ablakaink örvendtek nagy érdeklődésnek,
súlyos építőipari és gazdasági válság után ismét optimista amelyekbe Roto NT vasalatot szereltünk be. Ez utóbbira számos
hangulat uralkodik az ablak piacon. A Roto Inside riportere izgalmas projekt-megbízást nyerhetünk el 2017-ben.“
Francesc Gimeno-val, a Roto Dél-Európai Régiójának veze-
tőjével beszélgetett, aki összefoglalta néhány ablakgyártó, Extrugasa S.A., Valga
illetve saját tapasztalatait a vásárról, valamint ismertette a „Vén rókák“-nak számítanak a VETECO-n Francisco Quintá és
2017-es évre vonatkozó kilátásokat is. kollégái. Az ugyancsak Galíciában található Extrugasa alumínium
rendszereket gyártó vállalat – amelyet a Roto Inside 34-ik számá-
A 2016-os VETECO 260 kiállítójával és a témák, prezentációk ban részletesen bemutattunk Önöknek – 1994 óta rendszeres
sokszínűségével felülmúlta az előző vásárt. 2014-ben „csupán” vendége a madridi vásárcsarnoknak. „Komoly növekedési célokat
158 kiállító érkezett Madridba. „Az előző adatok jól jelzik a spa- tűztünk ki magunk elé 2017-ben, amelyek eléréséhez a kezdő
nyol gazdaság általános fejlődését, különösen az építőiparét és az lépéseket már meg is tettük a VETECO-n. A vásáron folytatott Elégedettek az idei VETECO-val: (balról) Francesc Gimeno, a Roto
ablakpiacét“, nyilatkozta Gimeno úr. „Egy nagyon nehéz, hosszú megbeszéléseink meghatározzák üzleti sikereinket az idei évben. Dél-Európai Régiójának vezetője, Jose Luís Ramiro Herrera, az
ideig tartó szakaszt tudhatunk magunk mögött. Amikor 2014-ben Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy újonnan bemutatott Accesorios Alu y PvC ügyvezető igazgatója, Ruperto Fraile Chico,
a gyártók megrendelés-állománya növekedésnek indult, sokan XS-150 TH szériás tolóajtónk (Inowa) kedvező fogadtatásban az Accesorios Alu y PvC társtulajdonosa, Hilario del Castillo, az
közülük nagyon szkeptikusak voltak és csak óvatosan mertek részesült. A rejtett Roto Patio Inowa vasalattal minden építészt Accesorios Alu y PvC műszaki vezetője, és José Manuel Rebollo
reagálni. Időközben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági meg tudunk győzni, akik a könnyű működtethetőség mellett az Fides, az Accesorios Alu y PvC társtulajdonosa.
fellendülés tartós lesz. Minden indikátor egyértelműen a növe- elegáns külsőt is keresik.“
kedést jelzi, így a VETECO kiállítói nagy reményekkel érkeztek
a vásárra.“

Accesorios Alu y PvC S.L., Madrid
Az egyik kiállító a madridi Accesorios Alu y PvC kereskedelmi
vállalat volt. Ruperto Fraile Chico ügyvezető igazgató megerő-
sítette Gimeno úr állításait a VETECO-n: „valóban érezhető
az emelkedett hangulat, amit a kedvező számok és a pozitív
kilátások is alátámasztanak. Harmadik alkalommal veszünk részt
a VETECO-n, és természetesen a Roto vasalatait használjuk.
Engem nagyon meglepett, hogy a látogatók mennyire érdek-
lődnek a technika és az innovációk iránt. Többek közt a Roto
E-Tec Drive és a Roto Eneo CC elektromechanikus zár – Smart
Home Control rendszerrel – keltettek nagy feltűnést. Számos
kérdés érkezett az új Roto Patio Alversa univerzális vasalattal
kapcsolatban. A vásáron begyűjtött első megrendelések számát
figyelembe véve ez az újdonság 2017 egyik legnagyobb sikere
lehet“, nyilatkozta Chico úr.
INDALSU S.A., Caldas de Reis
A galíciai INDALSU alumínium ablakgyártó vállalat első alka-
lommal vett részt a VETECO-n. Gerardo Manuel Fernández
Susavila-t, a vállalat tulajdonosát lenyűgözték a látogatók
észrevételei és megkeresései: „a legtöbb látogató felkészülten
érkezett a standunkra. Konkrét projektekhez kerestek konkrét
Gerardo Manuel
Fernández Susavila,az
INDALSU vállalat tulajdo-
nosa, örült annak, hogy
a Roto NT bukó-nyíló va-
salattal szerelt alumínium
ablakok nagy érdeklődés-
nek örvendtek.

Jens Busse, a Roto vevők és piacok Nyugat-Európa vezetője (a képen balra), és Francesc Gimeno (középen) a VETECO-n adták át a kitüntetést Francisco
Quintá-nak, az Extrugasa ügyvezető igazgatójának, az új Inowa tolóajtó vasalat kifejlesztéséért. Az Extrugasa az első olyan spanyol gyártó, amely
rendszerével kitűnő eredményeket ért el a tömítettség, a hőszigetelés, a sugárzás elleni védelem és a könnyű működtethetőség terén.


YAWAL, Lengyelország
Negyed évszázad együtt, egymásért


■ Esemény A YAWAL-Csoport Közép- és Dél-Európa egyik legfontosabb rendszer-gyártó-
jának számít az alumínium homlokzatok, ablakok és ajtók terén. A Roto hosszú évek óta Magdalena Jagiełło, a
támogatja Edmund Mzyk vállalat alapítót munkájában, sikereiben, így Barbara Ahlers, a Roto YAWAL ügyvezető igazgatója
Lengyelország ügyvezető igazgatója, a varsói kollégákkal együtt nagyon örült annak, hogy és Edmund Mzyk a vállalat
részesei lehetnek a YAWAL-Csoport alapításának 25.  évfordulójára szervezett  ünnepségnek. tulajdonosa a YAWAL-
Csoport alapításának
Edmund Mzyk és Magdalena Jagiełło, a YAWAL áll a vevők rendelkezésére 24 országban, 25. évfordulójára rendezett
ügyvezető igazgatójának meghívására mintegy amelyekben mintegy 48.506 tonna alumínium ünnepségen, a torta felvágá-
200 vevő, beszállító és üzleti partner érkezett rendszert állított elő. A vállalatnak 417 nagy és sa közben. Az ünnepséget
Zakopane-ba – a Magas Tátra lábánál fekvő pár ezer kis beszállítója van, 1.222 főt foglalkoz- a 200 meghívott vendéggel
ismert és kedvelt üdülőhelyre – , hogy közösen tat, továbbá 3.300 belföldi és külföldi vevővel Zakopane-ban, a Magas
megünnepeljék a vállalat negyed évszáza- áll kapcsolatban. E számok mögött komoly Tátra lábánál tartották.
dos születésnapját. A köszöntő beszéd során erőfeszítések állnak, így szeretnék minden
Magdalena Jagiełło és Justyna Raczko pénzügyi Résztvevőnek külön köszönetet mondani“,
vezető néhány lenyűgöző adattal mutatta be, hangsúlyozta Magdalena Jagiełło, aki 2015-ben
hogy a YAWAL az elmúlt években mekkora nö- került a YAWAL-hoz.
vekedést ért el. „A YAWAL negyed évszázada| 7

Roto Inside | 04.2017


Agena Yapı, Törökország
Szívvel, lélekkel dolgozni a minőségi ablakokért


■ Műanyag Gyakoriak az olyan vállalatok, ahol a tulajdonos csak a vállalatért él, a válla-
lat pedig nem tud meglenni nélküle. Yusuf Baylan, a török Agena Yapı ablakgyártó vállalat Yusuf Baylan szaba-
ügyvezető igazgatója imádja a munkáját, így nem pazarolja idejét felesleges hobbikra, mindig didejének jelentős
a gyárban tartózkodik. Miután elvégezte a műszaki középiskolát, az akkoriban 18 éves Yusuf részét a 2011-ben
Baylan karrierje az ablak ágazatban kezdődött, és azóta is ebben az ágazatban dolgozik. alapított Agena Yapı
A most 45 éves vállalkozó sok változást élt át karrierje során, így az Agena Yapı vezetését vállalatnál tölti. Még
felkészülten tudta elvállalni. saját gyümölcsfákat
is telepített a gyár
Az Agena Yapı izmiri értékesítési irodája mögött 125 pontján. „Minden kereskedelmi partnerünk területére, amelyek
gyümölcsfák teremnek, a bejárat környékén saját bemutatóteremmel és beépítő csapattal termését az ebédszü-
színes tollú törpepapagájok ülnek. „Mióta önál- rendelkezik. Termékeinket nagy építési pro- net idején szívesen el
lósodtam, nagyon sok időt töltök a cégnél. Arra jektekhez is eljuttatjuk, legtöbbször generál is fogyasztja.
gondoltam, ha már nincs időm élni a hobbijaim- vállalatokon keresztül. Mivel mi nem az árakkal,
nak, akkor elhozom a hobbikat – a kertészkedést hanem a termékeink minőségével szeretnénk
és a madárlest – a vállalathoz. Amikor barátaim versenyezni, így sok pénzt fordítunk a marke-
vagy üzlettársaim meglátogatnak, nincs is szebb tingre és az értékesítésre, annak érdekében,
érzés annál, hogy közösen elfogyaszthatjuk a hogy termékeink minősége elismertté, és
saját termesztésű gyümölcsöket és egy szép, könnyen megkülönböztethetővé váljon.“
kellemes környezetben tudunk beszélgetni az
aktuális projektekről“, nyilatkozta a vállalkozó Az elégedett vevők garantáltak
csillogó szemekkel. A törökországi Ägäis és a környező régiók leg-
keresettebb termékei Yusuf Baylan elmondása
Önállósodás szerint a párhuzamosan toló rendszerek, a bu-
Yusuf Baylan 2011-ig egy műanyag ab- kó-toló rendszerek, illetve a nyíló és bukó-nyíló
lakgyárban dolgozott Isztambulban. „Nagyon ablakok. A minőség iránt elkötelezett vállalkozó
elégedetlen voltam, aminek több oka is volt. A szerint a termékek minőségéről minden esetben
projektek ugyanis, amikhez az ablakokat legyár- a Roto vasalatok is gondoskodnak: „a Roto-t
tottuk és leszállítottuk, egyre nagyobbá váltak. 1994 óta ismerem, a vállalat elkötelezettségét
Az egyre több munkát azonban az emberi és az az energiatakarékosság, a könnyű használat és a
üzleti kapcsolatok sínylették meg a legjobban. biztonság iránt mindig is figyelemmel kísértem.
Köszönhetően 20 éves ágazati tapasztalataim- Ha egy vevőnek például egyik párhuzamosan
nak, felfedeztem egy olyan régiót, amelyben toló rendszerünket ajánlom, akkor biztosan
azóta is nagyon szívesen dolgozom.“ A törökor- tudom, hogy a Roto Patio S gondoskodik a tartó-
szági Ägäis régió szűkölködött a leginkább Yusuf san biztonságos működésről. Ugyanakkor azt is Yusuf Baylan, az Agena Yapı ügyvezető igazgatója 1994 óta dolgozik együtt a Roto-val. A ma 45 éves vállalkozó
Baylan szerint minőségi műanyag ablakokban. A tudom, hogy a vevő hosszú távon elégedett lesz azért döntött az önállósodás mellett, mert kiegyensúlyozott emberi és üzleti kapcsolatokat kívánt felépíteni.
többi országhoz hasonlóan ugyanis itt is elsősor- ablakainkkal és az azokba beépített vasalatokkal
ban az olcsó termékekre törekedtek a gyártók, is.“ Yusuf Baylan szereti a termékeit, mindig
holott a legtöbb építész a minőségi termékeket elégedett azok minőségével, ugyanakkor büszke
kereste. „Aki az 1990-es évek végén Isztam- a régióból származó munkatársai elkötelezett-
bulban vagy Izmirben építkezett, a minőségi ségére is. „A félreértések elkerülése végett
és tartós nyílászárókat és termékeket kereste. hangsúlyoznám, hogy természetesen szállítunk
Míg Isztambulban sok jó ablakgyártót lehetett Isztambulba is, épp most egy 90 épületből álló
találni, addig Izmirben elsősorban a régióban nagy építési projekthez. Szeretjük életünket itt
gyártott minőségi ablakokat keresték. Aztán egy Ägäis környékén, és ezen nem is szeretnénk
olyan időszak jött el, amikor nem lehetett elég változtatni“, nyilatkozta Yusuf Baylan.
olcsón gyártani. Ez ellen küzdök az Agena Yapı
termékeivel“, nyilatkozta Yusuf Baylan. És mit tartogat a jövő a török ablakpiac és az
Agena Yapı számára? „Bizonytalan időket élünk.
A munka gyümölcse Szíria és Irak a közelünkben vannak, az ott zajló
A vállalkozás sikeres lett, amit az izmiri gyár- események kihatnak Törökországra és az iparára
ban tett látogatás is alátámaszt. A vállalatnak is. A politikától függetlenül azonban mi továbbra
jelenleg 27 dolgozója van, közülük a legtöbben is a minőségi termékekre és az elégedett ve-
a gyárban dolgoznak. A gyárban éves szinten vőkre koncentrálunk. Ezen dolgoztam az elmúlt
mintegy 500 tonna műanyag profilt munkál- évtizedekben a Roto-val közösen, és erre fogok Yusuf Baylan beszélget Artuğ Özeren-nel, a Roto Törökország értékesítési vezetőjével a török piac és ipar
nak meg. Az ablakokat és ajtókat minősített törekedni a jövőben is.“ bizonytalan helyzetéről és fejlődéséről.
kereskedőkön keresztül értékesítik Törökország
Az Agena Yapı dolgozói szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Izmirben a 27 dolgozó gyártja a minőségi ablakokat az igényes vevőknek.

8 |

Fesqua 2016 vásár São Paulo-ban
Sokkal jobban sikerült a vártnál


■ Esemény 2016 őszén a dél-amerikai ablak és ajtógyár- Roto vasalatokat szerelnek. „Az újonnan kifejlesztett harmónika Line S.32‘ emelő-toló rendszerünket, illetve a Roto Patio Fold
tók São Paulo-ban a „Fesqua“ vásáron gyűltek össze, hogy rendszereink számos alkatrésze és vasalata a Roto-tól szárma- vasalattal szerelt ,Infinite Line S.47‘ termékcsaládunkat. Mindkét
felkészüljenek a 2017-es üzleti évre. Többen óvatos előrejelzé- zik, így mindenképp izgalmas együttműködésre számíthatunk termékünk nagy sikert aratott, amit a beérkezett megrendelések
seket tettek, mivel a gazdasági és politikai helyzet továbbra is 2017-ben is.“ száma is alátámaszt“, nyilatkozta Antonio Ramos.
bizonytalannak tűnik, többek közt Brazíliában is. Sokkal bizta-
tóbb azonban, hogy sok kiállító a vártnál nagyobb nyereséget Tera Metais A Vicom vállalat, amelynek székhelye São Paulo környékén
könyvelhetett el 2016-ban. Hasonlóan sikeres napokat zárt a brazíliai profilgyártó, a Tera található, 2010-ben vált ki a Viametal-Csoportból, és azóta
Metais vállalat is, amely a São Paulo-ban tartott vásárt elsősor- szigorú minőségügyi politikát folytat. A vállalat alapítása óta
Raquel Kneidl marketing menedzser, a Roto és a Fermax vásári ban arra használta fel, hogy AURA-rendszerének újdonságait a kínálat központi része az „Infinite“-termékvonal, amelyben
standjának tervezője, szintén bizonytalan volt a Fesqua vásár bemutassa. Ez a rendszer 7 különböző minőségi ablak szériából számos nyitásmódú modell megtalálható az európai normáknak
résztvevőinek jövőbeni kilátásaiban. „Sok vevőnk és partnerünk áll, amelyek mindegyikébe Roto vasalatokat szereltek. „Különö- megfelelően. „A Vicom és a Roto/Fermax sikeres együttműkö-
tűnt pesszimistának a vásár előtt. Tudtuk azonban, hogy a korábbi sen ebben a recessziós időszakban igyekeztünk a Fesqua-n a désének egy újabb bizonyítéka az új ,Infinite S.32‘ termékvonal,
vásárokhoz hasonlóan az idein is sok döntéshozó lesz a látogatók látogatókban tudatosítani azt, hogy termékeinkkel mi is hozzá- amely szintén bemutatásra került a Roto/Fermax standján. Ebbe
közt. Az érdekes és gazdaságos projekteket azonban továbbra járulhatunk a gazdasági fejlődéshez. És nézzenek csak oda: a a termékbe a maximum 80 kg szárnytömegű szerkezetekhez
is a Fesqua-n lehet megnyerni“, nyilatkozta Kneidl asszony a vásár 4 napján már konkrét megrendeléseket kaptunk (többet, használható Roto Patio Lift vasalatot szerelték be.“
Roto Inside-nak. mint amire számítottunk), sőt, új, nagy projektek is befutottak
hozzánk, illetve, fontos nagy vevőket is meg tudtunk nyerni. Egy A globális és lokális szaktudás segít átvészelni a nehéz időket
Sapa Aluminium Brazília vásár sikere talán épp ezen múlik, hogy különösen nehéz időkben A Fermax 3 fontos partnere mellett Chris Dimou, a Roto The
Kneidl asszonynak valószínűleg igaza volt, mivel a Roto és a is reményt ad a fejlődésre és a növekedésre“, nyilatkozta Michael Americas vezetője, szintén pozitív tapasztalatokat szerzett a vásá-
Fermax partnerei is megerősítették állításait a vásáron. A brazíliai Eidinger, a Tera Metais „AURA“-rendszereinek marketing és ron. „A Fesqua ismét bebizonyította, hogy milyen fontos motorja
Sapa Aluminium ügyvezető igazgatója nagyon elégedettnek tűnt. értékesítési vezetője. az ablak és ajtó ágazatnak. A vásár pozitív hatásait nemcsak az
Ez a vállalat egy 23.000 főt foglalkoztató, extrudált alumínium olyan vállalatok érezhetik, mint a Sapa Aluminium Brasil, a Tera
profilokat és szerkezeteket gyártó vállalat leányvállalata. Rodrigo Vicom Metais és a Vicom Metais, de az ilyen vásárok segíthetnek abban
Santos, a Sapa műszaki fejlesztésének koordinátora nagyon örült Meggondolandó, hogy a Sapa és a Tera Metais vállalatokhoz is, hogy a Roto és a Fermax piaci pozíciója is megerősödjön. Az
a látogatók megkeresésének. „Három új terméket mutattunk hasonló gyártók, amelyek szintén minőségi rendszereket állítanak említett 3 vállalat jó példa arra, hogy a Roto globális termékport-
be: az ,Integrada Elegance 300, rolós ablakot rejtett pántoldallal, elő, sokat profitálnak a szakvásárokból, illetve korábban érzik fóliója és a Fermax szakértelme miképp tud optimálisan egyesülni
illetve új, nagy üvegfelületű harmónika szerkezeteket, a Roto a gazdasági fellendülés jeleit másoknál. Ezt a meggondolást a brazil piacon, hogy további minőségi megoldásokkal lássák el az
Patio Fold prémium vasalattal szerelve. Az összes újdonságunkra támasztják alá Antonio Ramos, A Vicom vállalat igazgatójának építési projekteket. A termékfejlesztés, a tanácsadás és a szolgál-
kaptunk konkrét megrendeléseket, rögtön az első vásári napon“, tapasztalatai is. „Már eltelt egy kis idő, így a Fesqua-t pozitívan tatások terén kialakult szinergiákkal a nehéz piaci viszonyok közt
nyilatkozta Rodrigo Santos. A Sapa és a Roto, illetve a Fermax tudom megítélni. A vásárt követően a beérkezett megrendelé- is sikereket tudunk elérni“, nyilatkozta Chris Dimou.
közti együttműködés 2015-ben kezdődött. A Sapa három rend- sek száma messze felülmúlta az elvárásainkat. São Paulo-ban
szerébe, az „Eco Prime“-be, az „Elegance“-be és a „Luna“-ba, a Roto-val és a Fermax-szal közösen bemutattuk az új ,Infinite
A sikeres együttműködés alapja: a Vicom vállalat a Roto és a Fermax standján mutatta be az új „Infinite S.32“ „Teltház“ a Sapa Aluminium Brasil vállalatnál: az újonnan kifejlesztett harmónika rendszerekhez a Roto szállította
emelő-toló megoldást, Roto Patio Lift vasalattal szerelve, amelyet maximum 80 kg tömegű szárnyakba a vasalatokat és az egyéb alkatrészeket.
lehet beépíteni.


Elégedetten a 2016-os Fesqua után: (balról) Pier Vincenzo Marozzi, a Roto/Fermax brazíliai termékgyártásának A brazil alumínium profilgyártó, a Tera Metais vezetői elégedettek a vásár eredményeivel: (balról) Michael H.
és termék innovációjának vezetője, Chris Dimou, a Roto The Americas ügyvezető igazgatója, Ivan Torrents, a Eidinger, a Tera Metais AURA-rendszereinek értékesítési és marketing vezetője, Nivaldo Mantuan Junior,
Roto Emerging Markets Aluvision részlegének vezetője, és Antonio Ramos, a Vicom igazgatója. kereskedelmi vezető, Nivaldo Mantuan, a Tera Metais Igazgatótanácsának elnöke.

| 9

Roto Inside | 04.2017


Ferno, Lengyelország Deventer Profielen B.V., Hollandia
Új gyártóberendezések: 0,01 mm-es pontosság A vezető minőség


■ Fa Néhány évvel ezelőtt mutattuk be Önöknek a Ferno kerültek, hogy azok üzembe helyezése zavartalan legyen. ■ Újdonság a Roto-nál A Deventer Profielen B.V. 2016.
vállalatot a Roto Inside-ban. Azóta sok változás történt a A gép, a szerszám és a szoftver beszállítókkal közösen a január elseje óta tartozik a Roto Csoporthoz. A vállalatot
lengyel fa ablakgyártó vállalatnál, amelyet a Roto Inside modern gyártás alapjait fektették le az üzemben. 1986-ban alapították, amely a holland fa ablakok piacán 30 év
riportere személyesen is megtapasztalt a Lubartów-ban tett leforgása alatt a termoplasztikus elasztomerek terén piaci
látogatása során. Ewa Kawałkowska, a Ferno új ügyvezető Ewa Kawałkowska ügyvezető igazgató elmondása alapján a és minőségi vezetővé vált. A Roto Inside riportere felkereste
igazgatója elmondása alapján az egyik legnagyobb változás modern berendezések és az új gyártócsarnok beruházásai a szakértőket Breda-ban, hogy a TPE-tömítések hollandiai
az, hogy átadták az új gyártócsarnokot 2016-ban. mindenképp megtérülnek, ugyanakkor már most új projekteken értékesítési lehetőségeiről, illetve az export piacokról
gondolkozik: „jelenleg egy új szabadalom engedélyezteté- beszélgessenek.
Lubartów, ami a lengyel fővárostól, Varsótól délkeletre található, sén dolgozunk egy újabb innovációnkkal kapcsolatban. Azon
festői, erdős környezetben fekszik. A Ferno üzemében gyár- dolgozunk, hogy piaci részesedésünket tovább növeljük a „Az ablakgyártók akkor keresnek meg bennünket, amikor
tott fa, fa-alumínium ablakok alapanyaga a környező erdőből, télikertek szegmensében. Így 2017 is elég kihívást fog szá- rájönnek, hogy a minőségi fa és/vagy alumínium ablakaik
a „Lasy Kozlowieckie“-ből származik. A vállalat éves szinten munkra tartogatni. Nem fogunk unatkozni. A Roto Inside megvalósításához különösen tartós és minőségi tömítésre van
15.000 elemet gyárt, ezek 70%-a nagyméretű toló és bukó- riporterei bármikor ellátogathatnak hozzánk, hogy a Ferno szükségük“, nyilatkozta Jeroen Mols folyamat technikus, aki
nyíló megoldás. A szerkezetek legnagyobb részét továbbra is a újdonságairól érdeklődjenek.“ 2007-ben került a Deventer-hez, és aki ma a gyártásért felel
lengyel piacra gyártják. Az időtálló dizájn és a magas minőség Breda-ban. „Ha a gyártók megvizsgálják, hogy a reklamációk
miatt az ablakok nagyon keresettek mind a magánépítészek vagy a karbantartási igények nagy része miből származik, előbb-
mind a nagy építőipari vállalatok körében. „Bár termékeink utóbb eljutnak az alapanyagig, illetve a tömítésig. Legtöbbször
egy részét Németországba, Oroszországba, Belgiumba, így találják meg a Deventer Profielen B.V-t.“, nyilatkozta Kees
Franciaországba illetve Skandináviába is szállítjuk, a Ferno Verweel értékesítési vezető, aki 2 évvel ezelőtt jött át a Deventer
márkajelzés elsősorban Lengyelországban számít fogalomnak.
Az ablakok 80%-át új építkezésekhez, 20%-át felújításokhoz
szállítjuk le“, nyilatkozta Ewa Kawałkowska.

Pontosabb, gyorsabb, több
A 2016-ban átadott gyártócsarnokban egy innovatív fa imp-
regnáló részleget is felállítottak, ehhez a Ferno a nemzetközi
szabadalmat is beszerezte. „Nemrég helyeztük üzembe új
megmunkáló központunkat. Gyártósorainkon a profilokat
0,01  mm-es pontossággal munkáljuk meg, gyors ütemben.
Gyártási kapacitásainkat az elmúlt hónapokban 35%-kal tudtuk
növelni“, nyilatkozta Ewa Kawałkowska.
A Ferno 2016 őszén nyitotta meg új gyártócsarnokát Lubartów-ban.
A Roto Lengyelország műszaki szakértő az alapítás óta szoros A vállalat 15.000 elemet gyárt évente, ezek 70%-a nagyméretű toló
kapcsolatban állnak a Ferno menedzsmentjével, így már a és bukó-nyíló megoldás.
berendezések tervezésének korai szakaszában bevonásra


A belga Duffel székhelyű, nemzetközi szinten tevékenykedő Reynaers
N.V. vállalat új termékprogramjához, a MasterLine 8-hoz olyan TPE
tömítéseket keresett, amelyek az alumínium ablakok esetében tartós
tömítést és hőszigetelést biztosítanak. „Arra törekszünk, hogy vevőink
profil rendszereinkkel kedvezőbben tudják magukat pozícionálni a pia-
con““, hangsúlyozta Eddy de Meyer, a Reynaers stratégiai beszerzője.
„Az új rendszerünkhöz minőségi alapanyagokat kerestünk, amelyekkel
A szerkezetek legnagyobb részét továbbra is a lengyel piacra gyártják. Az időtálló dizájn és a magas minőség miatt az ablakok nagyon keresettek egyszerű dolgozni. Mivel a TPE-tömítéseket könnyű hegeszteni, így
mind a magánépítészek mind a nagy építőipari vállalatok körében. ezen alapanyag mellett döntöttünk.“

„Mindenféle nyitásmódú ablakszárnyhoz és tokhoz gyártunk tömíté-
seket. Számos ablakgyártónak előre konfekcionált, méretre szabott,
hegesztett tömítéseket szállítunk“ nyilatkozta Kees Verweel értéke-
Modern gyár, tradicionális alapanyag: a Ferno üzemében gyártott fa, fa-alumínium ablakok alapanyaga a közeli erdőből, a „Lasy sítési vezető. A konfekcionálásra szolgáló üzemrészlegünkben 16-an
Kozlowieckie“-ből származik. dolgoznak kétműszakos rendben.

10 |

egyik legnagyobb vevőjétől a tömítés specialistához. Az egyik Biztosak lehetünk abban, hogy a Reynaers és a breda-i gyár tárgyalások akkor kezdődtek, amikor a Roto átvette a Deventer
híres alumínium rendszergyártó vállalatnál, a Reynaers-nél Deventer szakértőinél mindig jó kezekben vagyunk. „A tömíté- Profielen B.V.-t,. „A Roto-t a Reynaers épp úgy ítéli meg, mint a
tavaly a fent leírtak következtek be. „A Reynaers az első olyan sek tolerancia-érzékeny és komplex geometriák, fontos, hogy többi partner, vagyis egy nagyon professzionális, kiszámítható,
alumínium rendszergyártó vállalat, amely sok fa ablakgyártóhoz az extrudálás során az alapanyagok keveredése maximálisan hosszú távú célkitűzésekkel rendelkező vállalatként. A korábban
hasonlóan a TPE tömítések mellett tette le a voksát”, nyilatkozta megbízható legyen“, nyilatkozta Eddy de Meyer a tapasztalatok is a Deventer-rel és a Roto-val együttműködő vállalatok vezetői
Verweel úr. alapján. A Reynaers így a beszállító kiválasztásakor különösen az egyesülésekor azt érezték, hogy korábban is a megfelelő
ügyelt az előbb leírtakra. „A bredai Deventer gyár dolgozói partnerrel dolgoztak együtt. A más vasalatgyártókkal együtt-
A minőséghez tapasztalat kell elkötelezetten és motiváltan dolgoznak igényeink kielégítésén. működő vállalatok vezetői pedig nem érezték azt, hogy a Roto
A belga Duffel székhelyű, nemzetközi szinten tevékenykedő A bredai gyár kollégái mindig rugalmasak és elérhetők. Ez nagyon mindenképp meg akarja őket győzni a vasalat-váltásról.“
Reynaers N.V. vállalat új termékprogramjához, a MasterLine tetszik nekünk, így arra törekszünk, hogy megszilárdítsuk együtt-
8-hoz olyan TPE tömítéseket keresett, amelyek az alumínium működésünket a jövőben.“ Az új MasterLine 8  profilrendszerrel A Deventer különösen magas piaci részesedéssel rendelkezik a
ablakok esetében tartós tömítést és hőszigetelést biztosítanak. kapcsolatos tudnivalókat a Reynaers a Deventer hegesztőbe- holland fa ablakpiacon, amelynek okát Dr. Eckhard Keill, a Roto
„Arra törekszünk, hogy vevőinknek olyan profil rendszereket rendezés segítségével mutatja be a gyártóknak. „Minőségi Frank AG Igazgatótanácsának elnöke a vállalat különösen magas
kínáljunk, amelyekkel kedvezőbben tudják magukat pozíci- alumínium ablakok kedvező áron, teljesen automata módon minőségű termékeivel magyarázza: „a Deventer vevői olyan
onálni a piacon“, hangsúlyozta Eddy de Meyer, a Reynaers gyártva – a Reynaers és a Deventer együttműködéséből előállt a neves ablakgyártók Hollandiában, Belgiumban, Nagy- Britanniában,
stratégiai beszerzője. „Az új rendszerünkhöz alapanyagokat tökéletes rendszer“, nyilatkozta de Meyer úr. Írországban, Ausztráliában és Kanadában, amelyek szoros kap-
kerestünk, amelyek jó minőségűek, és amelyekkel egyszerű csolatban állnak a beszállítókkal. Ebből a szempontból a Roto is
dolgozni. Mivel a TPE-tömítéseket könnyű hegeszteni, így ezek A Roto Csoport tagjaként még meggyőzőbbnek lenni tökéletesen illik elvárásaikhoz, mivel a Roto ismert arról, hogy a
mellett döntöttünk.“ Kees Verweel elmondása alapján a Deventer és a Reynaers közti vevőkkel közeli kapcsolatban áll. Azonban piacgazdaságban élünk
és ez jól van így. Csak a teljesítmény fontos, semmi más.“

A Deventer Profielen B.V. forgalmának 20%-át ajtó tömítésekkel,
80%-át ablak tömítésekkel realizálja. A holland fa ablakpiacon a
Deventer piaci részesedése nagyobb, mint 80%. Franciaország-
ban a piaci részesedés 6%, Nagy-Britanniában és Írországban
valamivel több.

A nemzetközi terjeszkedés támogatása
Kees Verweel meg van róla győződve, hogy „a Deventer sokat
profitálhat a Roto Csoport tapasztalataiból arra vonatkozóan,
hogy miképp kell az új piacokon szisztematikusan és sikeresen
intézkedéseket hozni. Bár az elmúlt években növekedést értünk
el Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írországban
és a tengerentúlon, ez a növekedés jórészt annak volt köszönhető,
hogy az ablakgyártók aktívan kezdtek el új tömítéseket keresni.
Egy valami biztos: ha valaki megkeres bennünket, valószínűleg
olyan választ kap tőlünk, hogy vevőnkké szeretne majd válni.
Dolgozóink lelkesedése még most is töretlen, ezt saját magam
is érzem. Biztos vagyok abban, hogy gyors növekedést tudunk
elérni, ha professzionálisabbá tesszük az értékesítést a piacokon.“

Méretre szabott tömítések
Dr.Keill úr elmondta, hogy a Roto értékesítési szervezeteiben
nagy hangsúlyt fektetnek a dolgozók oktatására, hogy bármilyen,
a Deventer tömítések feldolgozásával és beszerzésével kapcso-
latos kérdéseket meg tudjanak válaszolni. A Deventer gyáraiban
növekedési potenciált látunk, arra törekszünk, hogy olyan siker-
történetet valósítsunk meg, mint annak idején a Gluske BKV
felvásárlásával. A Roto kínálatában az ablak és ajtógyártók minden
kiegészítőt megtalálhatnak a profilon és az üvegen kívül, amelyek
segítségével időtálló nyílászárókat tudnak legyártani. Mi magunkat
A tökéletes alumínium profil mindenfajta stílusban: az új MasterLine 8 termékprogramjával a Reynaers kiegészíti profil kínálatát, a minimalista, valódi ‚rendszer-fejlesztőknek‘ tartjuk, mivel arra törekszünk, hogy
ugyanakkor modern homlokzatok megvalósítása érdekében. A Deventer Profielen B.V. szállítja az összes szükséges tömítést. intelligens, biztonságos, ugyanakkor jövőbe mutató megoldásokat
fejlesszünk ki.“


A bredai Deventer Profielen B.V. gyárában a dolgozók oktatása mindennapos. „Ha a tapasztalt kollégáknak és Annak érdekében, hogy bármilyen igényt kielégítsenek, a Deventer Profielen B.V. nemcsak habosított TPE-
az új belépőknek akad egy kis szabadidejük, azt mindig kihasználják egy közös eszmecserére vagy oktatásra“, ből és TPV-ből extrudál, hanem kis mennyiségben műanyagból is. Jeroen Mols gyárigazgató (a képen balra)
nyilatkozta Jeroen Mols gyárigazgató. „Így szinte az összes munkaállomáson gördülékeny gyártás folyik, vagyis elmagyarázta, Dr. Eckhard Keill úrnak, a Roto Frank AG Igazgatótanácsának elnökének, hogy a minőségi
minden egyes dolgozónk felelősnek érzi magát a teljes munkafolyamatért.“ A Deventer Profielen B.V. bredai ellenőrzés miképp zajlik az extrudálás során. A tömítés minőségét nemcsak a gyártás végén ellenőrzik, hanem a
gyárában összesen 48-an dolgoznak. csomagolás előtt is.

| 11

Roto Inside | 04.2017


Bosem & Electric Plus, Románia
Közös célok és azok elérése Impresszum


■ Műanyag ■ Alumínium A jól szervezett franchise rendszerek segíthetnek abban, hogy a Megbízó
franchise vevője és a franchise átadója is sikereket érjen el, valamint abban is, hogy közösen Romeo Terpez, a Bosem Roto Frank AG
megerősödjenek. A közös célok segíthetnek a folyamatos professzionalizálódásban, amely SRL menedzsere, a Wilhelm-Frank-Platz 1
kedvezően hat a teljes ágazatra és annak vevőire is. Adrian Gârmacea, a romániai Electric Plus BARRIER márka franchi- D-70771 Leinfelden-Echterdingen
vállalat ügyvezető igazgatója meg van győződve erről. A Roto Inside a vállalkozó terveiről első se rendszerére épít.
alkalommal a 2014. novemberi kiadásban számolt be. Gârmacea úr a BARRIER-hálózattal a mi- Szerkesztőségi Tanács
nőségi műanyag ablakok értékesítését valósítja meg az országban. Mindez a franchise vevői Sabine Barbie,
számára is hasznos, nyilatkozta Romeo Terpez, a Bosem SRL menedzsere. Fabian Maier,
Eberhard Mammel
A Bosem SRL az egyik első franchise partner éppúgy, mint a hivatali és a magán építészek. tökéletes kiegészítőjeként, amelyben a
volt. „2014 előtt nagyon jó és rendszeres üzleti Már a kezdetektől nagy hangsúlyt fektettünk a BARRIER aktívan támogat bennünket – például Szerkesztőség
kapcsolatban álltunk az Electric Plus-szal“, jó és megbízható szolgáltatásokra, illetve az in- bemutatótermek kialakításával.“ Comm’n Sense GmbH
emlékszik vissza Terpez úr. „A közösen elért si- tenzív kapcsolattartásra a vevőkkel. Napjainkban Lensbachstraße 10
kerek arra késztettek, hogy az együttműködést nagyon sok törzsvevőnk van, akik tudják, hogy Roto és BARRIER – a meggyőző páros D-52159 Roetgen
még jobban elmélyítsem és tartóssá tegyem. rövid határidejű, nagy projektek esetében is Romeo Terpez szerint van még egy dolog, Telefon: +49 (0)2471 9212865
Így nem kellett sokat töprengenem a válaszon számíthatnak ránk“, nyilatkozta Romeo Terpez. ami a hosszú távú együttműködést támogatja Telefax: +49 (0)2471 9212867
akkor, amikor Adrian Gârmacea felkeresett egy Electric Plus-szal: „amikor az ablakgyártás- [email protected]
franchise koncepció ötletével. Ha jól emlék- A márka ismertsége segíti az értékesítést ban dolgoztam, kapcsolatba kerültem a Roto
szem, bekerültünk az első 3 franchise partner Megbízhatóság – ezt keresi a Bosem me- vasalataival. Az ablak ágazatban a Roto márka Külső és gyártás
közé a BARRIER-hálózatban.“ nedzsere a beszállítók esetében is. Emiatt egyet jelent a minőséggel és a hosszú élet- avency GmbH
annyira elégedett az Electric Plus-szal is tartammal, amit vevőink is alátámasztanak. Kiebitzpohl 77
A Bosem SRL vállalatot a Terpez család alapí- elmondása szerint. A BARRIER márka na- A  BARRIER-termékek Roto alkatrészei így D-48291 Telgte
totta 2003-ban, amely kezdetekben kizárólag gyon ismert Romániában illetve Kelet-Európa szintén segítik az értékesítést.“ Telefon: +49 (0)2504 888-0
üveg termékek értékesítésére specializáló- egyes részein, segítve az értékesítést, illetve Telefax: +49 (0)2504 888-199
dott. Rövid időn belül a kínálatot kibővítették Terpez úr elmondása szerint az ablakok és az A Bosem mint aktív és sikeres franchise [email protected]
tükrökkel és poharakkal, majd fa ablakokkal, ajtók minősége is szájról szájra terjed ezekben partner, milyen célt tűzött ki következőként?
később dupla üvegezésű alumínium ablakokkal, az országokban. Az Electric Plus 2014-ben „Igyekszünk értékesítésünket az export Nyomtatás
végül műanyag ablakokkal és ajtókkal. Saját alapította meg a BARRIER-akadémiát, amely- piacokon is bővíteni. Egész konkrétan most Griebsch & Rochol Druck GmbH
beépítő csapatával a Bosem ablak és ajtóspeci- lyel a dolgozók folyamatos továbbképzéséről készítjük elő egy Bosem bemutatóterem Gabelsbergerstraße 1
alistává vált, a környék építészeinek első számú gondoskodik. Az oktatások egy része műszaki megnyitását Olaszországban“, nyilatkozta D-59069 Hamm
kapcsolattartójává. „Vevőink közt manapság jellegű, vagyis a termékekről szól, másik része Romeo Terpez. Telefon: +49 (0)2385 931-0
megtalálhatók a nagy építőipari vállalatok értékesítési tréning, a marketing tevékenység [email protected]
Össz-példányszám
9.000 darab


A kereskedelmi partner, a Bosem bemutató-
termében szakképzett dolgozók informálják az
A BARRIER márka „hazája“: az Electric Plus vállalat központja a romániai Bacau-ban. érdeklődőket a különböző BARRIER rendszerekről.

Gyors növekedés


A Roto Inside legutóbbi látogatása óta sok minden történt az műanyag ablak, csupán 80 mm profilszélességgel, kitűnő hő fordítunk arra, hogy a vállalat vezetői milyen szaktudással ren-
Electric Plus-nál és a BARRIER-nél. Adrian Gârmacea ügyve- és hangszigetelő tulajdonságokkal. Saját izoláló üveggyárunk delkeznek. Fontos számunkra az is, hogy egy vállalat miképp
zető igazgató a Szerkesztőségnek rövid összefoglalót adott az új lehetőségeket nyit meg előttünk a termékek fejlesztése és tud új dolgozókat megnyerni, illetve hogyan gondoskodik a
elmúlt 2 évben történt eseményekről. értékesítése terén. képzésükről. Csak az egészséges, rugalmas vállalatok – ahol a
menedzsment is elkötelezetten dolgozik az üzlet előre lendíté-
Adrian Gârmacea: Legutóbbi beszélgetésünk óta exponen- Roto Inside: Hogyan fejlődött a BARRIER-hálózat? sében – járulnak hozzá ahhoz, hogy a teljes hálózat is fejlődjön.
ciális növekedést értünk el az összes üzleti területünkön, ami Véleményem szerint az a legfontosabb, hogy közösen építsük
gyárainkra is kihatással volt. 2016-ban üzembe helyeztük Adrian Gârmacea: A fejlődés nagyon pozitív volt és olyan fel erősségeinket, de arra is ügyelnünk kell, hogy minden részt-
izoláló üveggyárunkat, külön szerelősort állítottunk fel a bejárati tempóban zajlott, ahogy terveztük. Már a kezdetektől a vevő lehetőséget kapjon a bizonyításra.
ajtókhoz, illetve saját redőnygyártással is elkezdtünk foglal- minőségre törekedtünk, nem a mennyiségre. Világos elkép-
kozni. Összefoglalva az elmúlt 2 évben beruházásaink értéke zeléseink vannak arról, hogy jövőbeni partnereinknek mit kell
elérte a 12 millió eurót. teljesíteniük ahhoz, hogy csatlakozhassanak hálózatunkhoz.
Ellenszolgáltatásként partnereink élvezhetik mintegy 600 főből Adrian Gârmacea az Electric Plus és a
Roto Inside: Hogyan változott meg a BARRIER álló csapatunk támogatását. BARRIER ügyvezető igazgatója.
termékportfóliója?
Roto Inside: Milyen tulajdonságokkal kell egy franchise
Adrian Gârmacea: Ezen a téren is gyors növekedés ment/ partnernek rendelkeznie?
megy végbe. Csupán néhány hónappal ezelőtt vezettük be a pi-
acon az új Barrier 80+ termékünket. Ez egy alumínium borítású Adrian Gârmacea: A gazdasági indikátorok mellett figyelmet

12 |


Click to View FlipBook Version