The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának információs kiadványa

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Roto Magyarország, 2019-12-16 08:52:20

Roto Inside - 43. szám

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának információs kiadványa

Keywords: Roto,NX,Door,window,hardware,security,NT,Safe,Inowa,Sliding,Patio

Roto Inside | 2019/12

43. szám

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának információs kiadványa

■■ Door ■■ Aluvision ■■ Tilt &Turn ■■ Sliding
Roto Solid B | 150 R: Nyitáshatároló RC 3-ig: Roto Patio Inowa
Nagyobb tartóerejű, az alumíniumablakokhoz: A bukó-nyíló ablakok A Ventana, az aluplast
tetszetősebb kivitelű, végső helyzetben reteszel és ajtók mechanikai és a Viking Window
kiválóan hőszigetelt és kilincs vezérli biztosítása erős koncepciója
műanyag bejárati ajtók
3. oldal 5. oldal 6. és 7. oldal 8., 9. és 12. oldal

Mindig a megfelelő döntés: Roto NX faablakokhoz

A legszebb formavilág T pántoldallal

■■ A Roto újdonságai Mostantól a faablakokhoz is elérhető Az optimalizált formájú takarósapkák és a titán esetében is Roto NX a faablakokhoz – az új alkotóelemek
a teljes Roto NX moduláris rendszer. Hosszú élettartamú elérhető porszórás tökéletesen megnyerő kinézetet kölcsönöz- §§ T pántoldal beépített résszellőztetéssel max. 150 kg-os
ablakok, szemet gyönyörködtető kivitel, gazdaságos nek a Roto NX pántoldalaknak. Remekül kiegészítik a hosszú
gyártás – a Roto NX tökéletesen megfelel a jövőbeli távon biztonságos működést garantáló, egyedi kialakítású szárnyakhoz
kihívásoknak. ablakrendszereket. §§ T pántoldal különleges formákhoz
§§ T iltSafe ablak RC 2 szerinti betörés elleni védelemmel bukó
Októberben elkezdődött a Roto NX T pántoldal sorozatgyártása RC 2 bukó állásban is
a leinfeldeni, lövői és kalsdorfi gyárban. Alkalmazásukkal a faab- A Roto NX-re történő átállással lehetségessé válik az úgyneve- állásban is
lakok gyártói már standard kivitelben is kiegészítő szellőztetési zett Roto NX TiltSafe ablakok gyártása: Az acélból készített, §§ m agasabb kilincstávolságú rúdzár EasyMix rendszerben
opciót nyújtanak ügyfeleiknek, mert az ollóba gyárilag be van speciális biztonsági záródarabok, a bevált Roto biztonsági
építve a résszellőztetés. Nincs szükség kiegészítő tokrészre. zárócsapok és a zárható kilincs összjátéka bukóra nyitott állás- kisebb raktárhely igénnyel
ban is megbízható ellenállást nyújt a betörési kísérletekkel §§ ú j hibásműködtetés-gátló a legmagasabb fokú működési
150 kg-os szárnytömegig szemben. A Roto NX TiltSafe faablakok bukó állásban szintén
Az új Roto NX T pántoldalt alapkivitelben legfeljebb 150 kg-os RC 2 kompatibilisek. biztonság érdekében
tömegű szárnyakhoz tervezték. Így megbízhatóan elbírja a nagy- §§ nagy tartóerővel és kitűnő befutási tulajdonsággal rendelkező
méretű, akár 2800 mm magas és nagy üvegtömegű ablakokat Biztonság hosszú távon
is. A régi épületek felújítása során a T pántoldal teljes körűen A Roto NX moduláris rendszer valamennyi alkatrészét úgy erkélyajtó-csappantyú
érvényesülhet, hiszen olyan különleges formákhoz is alkalmas, tervezték meg, hogy megfeleljen a hosszú élettartammal és §§ szárnyperemrúdzár Plus a biztonságos gyártáshoz és gyors
mint például a srég és íves ablakok. Az utóbbiakat oldalirányban a működési biztonsággal szemben támasztott legmagasabb el-
állítható ollócsapággyal szerelik fel. várásoknak. Nem utolsó sorban az új Roto Sil Level 6 felületnek szereléshez
köszönhetően az újra meghatározó bukó-nyíló vasalatrendszer
Rendkívül tetszetős kialakítás iránymutató szerepet tölt be a bukó-nyíló technológiában. A Roto NX a faablakokhoz – a legfontosabb előnyök
A műanyag ablakokhoz kifejlesztett P pántoldalhoz hasonlóan a Roto NX ugyanis még a korrózió elleni legmagasabb, 5. védelmi §§ egyszerűen és gazdaságosan felhasználható, univerzális
faablakokhoz megfelelő Roto NX T pántoldal korszerű formater- osztály követelményeit is messzemenően teljesíti. Azok a gyár-
vezése szintén lenyűgöző a rejtett csavarozásnak köszönhetően. tók, akik e termékválaszték alkalmazása mellett döntenek, bizto- jobbos/balos kialakítású ollócsapágy és ollóelőlap
sak lehetnek abban, hogy ügyfeleiket hosszú távon kiváló minő- §§ h osszú élettartam a nagy szárnytömeghez tervezett
ségű ablakokkal kápráztatják el.
vasalatalkatrészeknek köszönhetően
§§ j obb belső klíma a beépített résszellőztetés révén
§§ nagyobb biztonság bukó szellőztetésnél a TiltSafe alkatrészekkel
§§ m aximális védelmet és hosszú élettartamot garantáló Roto Sil

Level 6 felületminőség
§§ m odern dizájn és tökéletes kinézet a legapróbb részletekig

Roto NX a 2020-as &&  Információk a Roto NX innovációkról
Fensterbau Frontale szakvásáron a faablakgyártók számára
www.roto-frank.com/hu/pantoldalak
1. csarnok · 303-as stand
|1
|| Roto NX ollókar és ollócsapágy

Roto Inside | 2019/12

Megkérdeztük Roto Inside: Milyen szerepet játszik az Ön véleménye Roto Inside: Olyan ötleteket, amelyeket a Roto a jövőben
szerint a vasalattechnológia az nyílászárógyártó iparág is felkarol?
|| Interjú a Roto Frank Fenster- und jövőjét tekintve?
Türtechnologie GmbH ügyvezetésé- Marcus Sander: Felkarolhat. Büszkeséggel és hálával tölt
nek elnökével, Marcus Sanderrel Marcus Sander: Csupán néhány témát említek meg a Roto el minket, hogy számos nagyon kompetens gyártó megosztja
közelmúltjából: A Roto NX-hez hasonló, moduláris elv szerint elgondolásait a Roto vállalattal. 2018-ban már a vásáron új ter-
Roto Inside: A jövő ablaka – pár hónapja nyilvánosságra ke- felépülő vasalatprogramok széles körű alkalmazásokhoz megfe- mékkoncepciókat terveztek, amelyek megvalósítása elől elhárul
rült ezzel kapcsolatban néhány állítás a Roto háza tájáról. lelőek, és maximálisan biztosítják az egyforma alkatrészek hasz- az akadály a Roto NX-re történő átállással. Még két év sem telt
Az egyik ilyen állítás röviden összefoglalva úgy hangzik, nálatát. Az olyan vasalatprogramokkal, mint például a Roto Patio el azóta, és jelenleg sok ilyen termék már megtalálható a piacon.
hogy a gyártás és a forgalmazás jellege gyorsabban fog Alversa, a legcsekélyebb ráfordítással sokféle rendszerváltozat A Roto a beruházások segítségével felkészülten várja, hogy az
megváltozni, mint maga a termék. A Roto Frank Fenster- építhető be. Egyre több az olyan alkatrész, amelynek teljesen újra meghatározó bukó-nyíló vasalatprogram iránt mutatkozó
und Türtechnologie GmbH tehát nyugodtan hátradőlve automatizált a használata. A vasalat, a tömítés és az üvegezési hatalmas keresletet a lehető leggyorsabban kiszolgálja.
nézheti végig a saját ügyfelei körében zajló változási alkotóelemek nagy teljesítményű rendszereket alkotnak. Gyors
folyamatokat? adatszolgáltatás, átfogó helyi képzések. Egyedi megoldások a 2020-ban a sok műanyagablak-gyártó mellett tiszteletüket teszik
speciális követelményekhez igazodó épületelemekhez. Okosott- a faablakok gyártói is, akik számára elérhetővé válik a Roto NX.
Marcus Sander: Semmiképpen sem. Megragadom az alkalmat, hon-kompatibilis megoldások. Ügyfélspecifikus logisztikai kon- Az átállást ők is egészen konkrétan a mi közreműködésünkkel
hogy ismét pontosítsak: A digitalizálás döntő változásokat hoz az cepciók. Sohasem titkoltuk, hogy min dolgoznak éppen a Roto tervezhetik meg. Vagy a Roto NX mellett azonnal válthatnak a
ablakok és ajtók forgalmazása terén is, valamint az ablakgyártás Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH csapatai, és a megíté- Deventer tömítőprofilokra is. A Roto 2020-tól kezdődően szeret-
ipari jellegének fokozatos erősödésére számítunk egyre több lésem szerint a szaksajtó elég pontosan feltárta, merrefelé tart né fokozottabban felhasználni a csoport kitűnő piaci jelenlétét a
gyártó esetén. A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH ez a vállalat. Úgy gondoljuk, hogy az ügyfeleink számára soha világ számos országában arra, hogy felhívja a figyelmet a vasalat
hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a gyártók ezeket az új kihíváso- nem volt olyan fontos, mint napjainkban, hogy a vasalatok terén és a tömítőprofil tökéletesen összehangolt párosában rejlő több-
kat esélyként tudják a saját javukra fordítani. Az Ön által idézett nagy fejlődési tempót diktáljunk. letértékre.
állítás csupán arra utal, hogy az ablakok és ajtók működésére
vonatkozó fogyasztói kívánalmak bizonyára kevésbé fognak Roto Inside: Roto mint az elképzelhető legjobb partner Roto Inside: Vasalatok, tömítések, üvegezési technológia –
megváltozni az egyéb mindennapos használati termékekkel egy ablak- és ajtógyártó számára? El lehet érni valaha teljes körű Roto-minőség?
szemben támasztott elvárásokhoz képest. Téves lenne azonban a kitűzött célt?
azt feltételezni, hogy ezért az ágazatunk vagy a Roto megelé- Marcus Sander: Igen, Roto-minőség a teljes ablakra és ajtóra
gedhet egy lassú fejlődési ütemmel. Marcus Sander: Az út a cél. Ezt az erősen elkoptatott ősi böl- kiterjedően. Hozzátenném még, hogy a minőség az ügyfelek
csességet követi a Roto sok éve. Valóban nem tudok elképzelni egyedi igényeihez igazodik. Az ügyfeleink körében – ahogyan
Nekünk ráadásul különösen komoly kihívásokkal kell szembe- olyan pontot, ahol meg lehetne pihenni. Az ügyfeleinkre több- már említettem – a közeljövőben remek lehetőségekkel kecseg-
néznünk, amelyekre immár évek óta tervszerűen készül a teljes nyire ugyanez a helyzet jellemző. A konkrét cselekvés közben, a tető változási folyamatok kezdődnek el. Mi felkészültünk erre. És
szervezet. Annak érdekében, hogy a jövőben az ügyfeleink az változási folyamat közepette új szempontok merülnek fel újra és a Fensterbau Frontale szakvásáron szeretnénk további gyártókat
elképzelhető legjobb és a legdinamikusabb partnerként tartsa- újra, amelyekhez szükségszerűen mindig ismételten hozzá kell meggyőzni arról, hogy a Roto minden tekintetben jövőbe mutató
nak számon minket, a Roto módosítja a saját munkavégzési igazítani a korábban megfogalmazott célt. Az újonnan kívülről és innovatív partner lehet számukra.
módját, további erőforrásokat és új kompetenciákat alakít ki. érkező hatások folyamatosan megerősítik ezt a szükségszerűsé-
Mégpedig nagy sebességgel. get. Ennek megfelelően a közelgő nagy rendezvényen, a nürn- Újra be fogjuk bizonyítani, hogy a bármilyen nyitásmódú ajtók-
bergi Fensterbau Frontale szakvásáron ismét izgalmas megbe- hoz és ablakokhoz kínált Roto termékeket gyors ütemben és
szélések várhatók a gyártókkal, akik szeretnék megvitatni velünk állandóan továbbfejlesztjük. Bizonyságot fogunk tenni arról is,
javaslatainkat, illetve a részükről felmerült saját ötleteket is. hogy az ablakgyártók gyorsabban és jobban megvalósíthatják
elképzeléseiket a Roto közreműködésével, mint bármely másik
vasalatgyártóval.

Megújult a hengeres pánt

Nagyobb tartóerő, szebb kivitel

■■ Door A fontos funkcionális elemként Ideális megoldás a szárnyat mindkét
szolgáló hengeres pántoknak robusztus oldalon fedő betét esetén
kialakítással, egyúttal azonban tetszetős A Roto Solid B I 150 R különösen azokhoz az
megjelenéssel is kell rendelkezniük. Így ajtókhoz alkalmas, amelyeknél a betét mindkét
még a bevált technológiát is teszteljük oldalon fedi a szárnyat. Változatlanul a jó hasz-
a vizsgálópadon – majd ezt követően nálati jellemzők közé tartozik az a tulajdonság,
optimalizáljuk, mint ebben az esetben hogy a szárnyat már beépített állapotban
a Roto Solid B | 150 R görgős pántot. három dimenzióban és a hengeres pánttest
mindenféle eltolása nélkül lehet beállítani.
A műanyag bejárati ajtókhoz és mellék bejárati Így a pánt megjelenésében megőrzi az eredeti
ajtókhoz alkalmas, kétrészes Roto Solid B | 150 R elegáns kontúrt. A pontos beállítást egyetlen
rendszer extrudált alumíniumból készül, és akár személy is el tudja végezni.
120 kg-os tömeget is elbír. Ez a 13-as pántosz-
tálynak felel meg, és a DIN EN 1935 szerinti Gazdaságos gyártás és szerelés
CE-tanúsítvány alapján 200 000 mozgási ciklust Az összes rögzítőcsavar és -csap egységesen
magába foglaló tesztnek vetik alá. 5 mm-es furatátmérője egyszerű és egyúttal
gazdaságos szerelést tesz lehetővé. A teflon
A jobbosan és balosan egyaránt használható elemekkel ellátott műanyag csapágyperselyek,
pánt látható alumíniumrészeit az ellenálló képes- valamint a rozsdaálló acélból, illetve nemesa-
ség növelése érdekében eloxálni lehet. A por- célból készült tengelycsapok karbantartás-
szórt felületek számtalan modern színárnyalat- mentes, hosszú élettartamot garantálnak.
ban érhetők el, valamint – most újdonságként – Az általános kopás minimális szintre csökken
nemesacél hatással. Így az új generáció értékes a belső hatszögletű csavarok használatának
formatervezési megoldást kínál a nemesacél köszönhetően. A nagyobb forgatónyomaték
kilinccsel ellátott ajtókhoz. A hengeres pánt to- miatt az erő nem csak pontszerűen, hanem a
vábbra is beépíthető minden olyan szokványos teljes felületen szétoszlik. Ennek eredménye-
műanyag profilrendszerbe, amely 16 mm-es va- ként gyorsabban lehet rögzíteni a hengeres
salathoronnyal, 20 mm-es peremmagassággal pántot anélkül, hogy a belső profil megsérülne.
és 13 mm-es tengelymérettel rendelkezik.

|| M egújult a műanyag ajtókhoz alkalmas, bevált kétrészes && Termékinformáció a Roto Solid B | 150 R-ről
Roto Solid B | 150 R hengeres pánt www.roto-frank.com/hu/roto-solid-b

2|

Armen Industrie, Franciaország Az ügyfél kívánságától
a megoldásig
Erőteljes kezdés a Roto Solid B | 150 R-rel
Meggyőzően
jobb

■■ Door Hat éve Marc Phlippoteau vezeti
a Roto értékesítési szervezetét Franciaor-
szágban. A Roto Inside arról beszélgetett
vele, hogy milyen elvárásokat támasztanak
azok a kivitelezők, akik a Roto Door
választékhoz tartozó ajtópántokat alkal-
mazzák.

Roto Inside: Phlippoteau úr, milyen trendek
figyelhetők meg az ügyfeleik körében a
bejárati ajtók piacán?

|| Az Armen Industrie ablakai és ajtói a kereskedők nép- Marc Phlippoteau: Az utóbbi időben egyre
szerűsítésének köszönhetően nagyon kedveltek az fontosabb szerepet játszik a dizájn témája Fran-
észak- és kelet-franciaországi igényes ügyfelek körében. ciaországban. Ez pedig a legapróbb részletekre
kiterjedő formatervezést jelent. Az Armen In-
■■ Door Tökéletes formájú, szép hengeres dustrie vállalat például nagyon hamar felismer-
pánt – ezzel a kívánsággal fordult az épüle- te ezt, és ennek szellemében keresett meg
telemeket gyártó Armen Industrie francia minket. Közösen dolgoztuk ki a modern henge-
cég 2017-ben a Roto vállalathoz. A május res pántra vonatkozó követelményeket, majd
eleje óta gyártott Roto Solid B | 150 R ezután kifejlesztettük a Roto Solid B | 150 R ter-
„olyan ajtópánt, amely pontosan a mi el- mékkoncepcióját egészen a sorozatgyártásig.
képzeléseinkhez igazodik” – állítja Pascal Végül olyan esztétikailag lenyűgöző terméket
Beyou, az Armen Industrie vezérigazgatója. alkottunk, amely tökéletesen harmonizál a mo-
dern bejárati ajtók vonalvezetésével. Ráadásul
Az Armen Industrie első gyártóként állt át régi || F ehér, lakkozott Roto Solid B | 150 R az Armen Industrie || A z Armen Industrie csatlakozott egy kezdeményezés- a Roto Solid B | 150 R olyan kimagasló minősé-
partnere, a Roto új generációs ajtópántjára. hez, amely Bretagne régiót az innováció és a kreativitás get képvisel, hogy hosszú távon és karbantar-
„Számunkra nincs abban semmi különös, hogy számára. A szárny már beépített állapotban három központjaként kívánja ismertté tenni. tási igények nélkül képes megtartani a nagy
elsőként alkalmazzuk az egyik beszállítónk új terheket.
fejlesztését” – magyarázza Beyou úr. „Fontos- dimenzióban és a görgő mindenféle eltolása nélkül tetszetősebb.” Az Armen Industrie számára
nak tartjuk ugyanis, hogy innovációkkal kápráz- jelenleg semelyik másik vasalatgyártó sem Roto Inside: Hogyan jellemezné az Armen
tassuk el ügyfeleinket. Az innovációs törekvés beállítható. kínál hasonlóan remek hengeres pántot. Industrie és a Roto közötti kapcsolatot?
a 2005-ös megalapítás óta a vállalat meghatá-
rozó jellemzőjének számít.” Emiatt magától arculata mellett is elkötelezettséget vállal. „A Roto Solid B esetén az Marc Phlippoteau: Igazi partnerségi viszony-
értetődőnek tekintik a szoros együttműködést, „Csatlakoztunk egy kezdeményezéshez, amely ügyfeleink nem tapasz- ként intenzív konzultációval. Az Armen Industrie
többek között a Roto vállalattal. Bretagne arculatát az innováció és a kreativitás talnak semmilyen válto- szemmel tartja, hogy éppen mivel foglalkozik a
központjaként kívánja meghatározni” – árulja el zást műszaki szempont- Roto. Amikor felvetődtek az első megfontolá-
Középpontban a könnyű szerelés Beyou úr. „Amikor a minőség, a megbízható- ból! Csupán az eredmény sok a Roto Solid B megújításáról, a vállalat
Az Armen Industrie a rendkívül modern berende- ság és a komolyság mellett szállunk síkra, a ré- lesz még tetszetősebb.” készségesen és elkötelezetten kapcsolódott be.
zéstechnikájáért 2016-ban elnyerte a „Crisalide gió arculatát erősítjük. Ezek ugyanis jellegzete- Miközben a Roto még csak a gyártás elindítá-
Numérique” kitüntetést a „Jövő ipara” kategó- sen breton tulajdonságok. És amikor kiemeljük, Elkötelezett partnerek sát készítette elő, az Armen Industrie hozzálá-
riában. A vezérigazgató kifejti: „Nagy jelentősé- hogy breton vállalat vagyunk, az ügyfeleink ép- Az Armen Industrie ügyfélspecifikus műanyag tott, hogy a Roto Solid B | 150 R segítségével
get tulajdonítunk a gyártási hatékonyságnak, pen ezeket a jellemzőket kapcsolják hozzánk.” és alumíniumablakokat és -ajtókat állít elő. A lehetséges javítási megoldásokat dolgozzon ki
hiszen növekedni kívánunk, és ehhez ígéretes vállalat főleg Párizsban, valamint az ország a saját ügyfelei számára, és kitűzte a piaci be-
ügyfélkört alakítottunk ki Észak- és Kelet-Fran- Tetszetős dizájn – hosszú élettartamú északi és nyugati részén tevékenykedő profes�- vezetést. Amikor az Armen Industrie májusban
ciaországban.” A megújult Roto Solid B ajtó- technika szionális kereskedői hálózattal működik együtt, átállt a Roto Solid B | 150 R használatára, a vál-
pánttól ezért elvárták, hogy legalább olyan Az Armen Industrie karbantartást nem igénylő, a kereskedők átfogó tanácsadást nyújtanak lalat ügyfelei már kiválóan fel voltak készülve.
egyszerű legyen felszerelni, mint a korábbi ter- kiválóan hőszigetelt műanyag bejárati ajtókat ügyfeleik számára, illetve biztosítják a felmérést
mékgenerációt. „Eddig is elégedettek voltunk készít hosszú élettartamú műanyagból, három- és a szerelést. „Azáltal, hogy magas szintű Roto Inside: Hogyan fogalmazta meg
a Roto hengeres pánt műszaki kivitelezésével. féle dizájnsorozatban és sokféle színben. „Vala- szakmai felkészültséget várunk el értékesítési az Armen Industrie vállalat a központi
Természetesen azonban mindig lehet a jóból mennyi modellhez kitűnően illik a Roto Solid B” partnereinktől, biztosítjuk a márkánk arculatát a üzenetét az ügyfelei felé?
még jobbat fejleszteni.” – állítja Beyou úr meggyőződéssel. „Kedvező végfelhasználók körében.” Az Armen Industrie
számunkra, hogy ezt a pántot maximum 120 kg- 2019-ben mintegy 34 000 ablakot és ajtót gyár- Marc Phlippoteau: A vállalat azt hangsúlyoz-
Száz százalékban breton os szárnytömeghez tervezték. Hiszen így több- tott. És 2020-ban további növekedést tervez- ta, hogy az új Roto Solid B | 150 R tökéletes
Az Armen Industrie székhelye Bretagne régió letráfordítás és többletköltségek nélkül tudunk nek. „Ezért a beszállítóink kiválasztása során is kombinációt nyújt a szerelők számára: A meg-
Guiclan megyéjében, a Morlaix és Landivisiau különböző kilincsekkel és dizájnelemekkel díszí- előnyben részesítjük az olyan vállalatokat, ame- szokott beépítési és beállítási munkamódszer
között fekvő kis településen, Nord Finistère-ben tett, nagyobb méretű ajtókat gyártani. Egy to- lyek a mi értékeinket képviselik. Azokat a ter- megtartása mellett azonban egyúttal javul az
található. A vállalat emiatt 2013 óta a régió vábbi, számunkra fontos tényező: Az új henge- mékeket, amelyek a jövőben hozzájárulnak a esztétikai kivitel. Ráadásul az akár 120 kg-os
res pánt bevezetésével az ügyfeleink nem növekedésünkhöz, ugyanis minden bizonnyal szárnytömeghez tervezett kialakításnak köszön-
tapasztalnak semmilyen változást műszaki csak olyan partnerekkel együttműködve tudjuk hetően bővül az alkalmazási lehetőségek köre,
szempontból! Csupán az eredmény lesz még kifejleszteni, akik megalapozott műszaki kom- azaz szélesebb választékot tudnak a végfelhasz-
petenciájukkal megfelelnek az általunk támasz- nálóknak kínálni. A végfelhasználók nagyobb
&&  Áttekintés a teljes Roto Door választékról tott követelményeknek” – emeli ki Beyou úr. méreteket és nagyobb tömegű dizájnelemeket
www.roto-frank.com/hu/bejarati-ajtok választhatnak anélkül, hogy ez befolyásolná a
vasalatkonfigurációt, és további ráfordítással
járna az Armen Industrie számára az ajtógyár-
tás során. Nagy örömmel tölt el minket, hogy
partnerünk ügyfelei azonnal megértették az új
ajtópánt előnyös tulajdonságait, és megtérül az
Armen Industrie részéről a Roto Solid B | 150 R
gyors bevezetése iránt tanúsított elkötelezettség.

|| M arc Phlippoteau,
franciaországi
ügyvezető

|3

Roto Inside | 2019/12

Folyamatszervezet a Rotónál

Rugalmas, gyors, közel az ügyfelekhez

|| A különféle kompetenciákkal rendelkező munkatársak közösen felelősek a sikeres megvalósításért – az első vásárlói igénytől egészen az elkészült
termékig. A célirányos szemléletet és a folyamatos javulást elősegítik az olyan módszerek, mint például az A3-as problémamegoldás vagy a shopfloor
menedzsment.

■■ Roto Lean Az ablak- és ajtógyártókkal folytatott sikeres A munkatársak szakértelmének optimális kiaknázása FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ARBEITSWIRTSCHAFT UND ORGANISATION IAO DIE FALLSTUDIEN
együttműködés a Roto vállalatnál világszerte bevezetett Dr. Vacek asszony bemutatja annak a folyamatnak az előnyös DR. JOSEPHINE HOFMANN | ALEXANDER PIELE | CHRISTIAN PIELE
folyamatszervezeten alapul. tulajdonságait, amely során az összes munkatárs közös felelős-
séget vállalva küzd a sikerért, az első vásárlói igénytől egészen NEW WORK
A Roto megszüntette a klasszikus szakmai részlegeket, hogy a meggyőző minőségű termék kiszállításáig: „Egyrészt a Roto
jobb szolgáltatást tudjon nyújtani az ügyfelek számára releváns optimálisan használja fel az egyes munkatársak szaktudását az Best Practices und Zukunftsmodelle
valamennyi témakörben. A különféle kompetenciákkal rendelke- egészen különböző feladatok terén. Másrészt a munkatársak
ző munkatársak közösen felelősek a folyamat sikeréért, amely megtapasztalják, hogy a szakértők konstruktív együttműködésé- 7.2.3 Roto – Konsequente Prozessorganisation [Maßgebliche Treiber der Veränderung]
során termékeket vagy szolgáltatásokat dolgoznak ki a Roto vel sokkal gyorsabban meg lehet oldani a teendőket, illetve ha- statt Abteilungssilos Nah beim Kunden sein
ügyfelei számára. tékonyabban lehet felelni a kihívásokra. Ez fokozza az elégedett- fgsdDtruDgHadtyeEizasAdeogEevagnepEihac.nisrrveDnnenerpnundneBetnihinötonsserrwttpiaswinssn.teacrsssinszehrvs…eesuetsdtahZtceiuihc«oadtecireiclnehtueUtneoahtsmhurhkiidimeneoenav–DdrudnvnnetslebireiumeinuuneeisgteidieDuUnPdeertresnAsrnndmeulltrmniOutsiinsesärsgoueatgrbgrentntdcnnesdtiarlgeebnrclZebgshieiängauhitHnnrehndldiewJreaeheeugl,ekiannngaltoaFngrnnmemfkaenzetVhreteloezseuit,ruoediitzeereunhfE-ebuveaereuilunaäMur.atrrmenensundsngKnds,qfutnDtttrcgeocsaeeieezdhaLueunPdzvhotehilnritihnnniau:agngwregewcbnldonSiSöstnetirr»edfhecenuaeagtz-ceerrNshsGerLAerrBselenrhrnr.ineusBökRnducugenuisawztedMt,bkoeshesdestetpezsuubuucztierzKmsäertnspdiutifsiheesGunintlectmnoaceiadeeorpnnndcgghgbdhgeemLiumeuhlKtiieeeeeisnteGtdenisaiehrpugttunnsnnti:ceeiutssaPeietUbEcenkntnelieztrlfzbirPswhinrrtpeetgnndnnuorpfuaKeruezdtilrüitieoaezktlsrcneuocusnuleeindänelureaezohtkslzzn,rgnuueacseehnebsoGnteneeGdssdshshlesnrnirgewlnslseomn,trtseieegesdienaüPk.h,maenewnErionsqaeütrlnnuDnmErcddaDctuirdixaudroenkdtc,uihdrewaeifnueseeeeemhnprtunznfrbärinnitrrsneenrodnufs,nifgeceKcebutsseltitleBhftgerriih.gs.Aesaenwuieuwenmielerls-eresuSeiardnuciunetgnetmetinuorRcSuahdds,nhkePneniKhdnrcnoftiteutwngmrggmiizzJhuiedgcodtdnonoiaeneeoanhrrOnvezmewpghnhiiiOSuurotttretdAsrdedsrstuöteiinneü-nsdrsgeab.ouriuengnr1srgcedniinenee-seern,hag9--n--a---ze,3nun5
ség érzését. Ezért a Roto vonzó munkáltatónak fog számítani » Branche: Fenster- und Türbeschlagsysteme sowie
Gyors megoldás a korai bekapcsolódásnak köszönhetően a következő generáció számára is.” Zubehör, Dachfenster
Mivel a Roto munkatársai tudásukat és ötleteiket gyakran egyi-
dejűleg eltérő folyamatokban kamatoztatják, kiegészítő szerepe- Élő partneri kapcsolat l1Sa8istszPu:rnoLgdeeiunnkfteilodnesns-tEäctthetnerudnindgeünbebre4i 0StVuettrgtraiertb,swnieeldtwere-it
ket vállalnak magukra, magyarázza Dr. Edelgard Vacek, szerve- Egy további szervezeti újdonság gondoskodik arról, hogy az
zetfejlesztési vezető. Az ilyen szerepek segítségével eltérő ügyfelek minél hamarabb megkezdhessék a sikeres gyártást az Beschäftigte: Weltweit etwa 5 000 Mitarbeitende,
szemszögekből látják az értékláncot, tehát nagyobb rálátást új Roto termékek használatával: A kiforrott termékismeretet az davon rund 40 % gewerblich-technisch
nyernek a vállalaton belül zajló folyamatokra. „Rendkívül fontos- ügyfelek rendelkezésére bocsátják „fizikailag” úgy, hogy a terve-
nak tartjuk, hogy az ügyfélnek gyorsan és pontosan azt nyújtsuk, zők és a termékmenedzserek az ügyfél telephelyén személyes NEW WORK – BEST PRACTICES UND ZUKUNFTSMODELLE Gründungsjahr: 1935
amire a Roto alapkivitelen túlmenően szüksége van” – emeli ki jelenlétükkel segítik az új vasalatrendszer bevezetését. Mammel
Eberhard Mammel, termékharmonizációs és -értékesítési vezető. úr örömmel számol be a mérhető hatásokról: „Mintegy két éve Kontakt: Dr. Edelgard Vacek
„Ezért évek óta mérjük, hogy mennyire vagyunk gyorsak és sike- küldünk mindig kollégákat az ügyfeleink gyáraiba, amikor egy [email protected]
resek az ügyfél számára releváns vasalatalkalmazás kifejlesztésé- számukra új vasalatprogrammal kezdenek el dolgozni. Még jól
ben. Tudjuk, hogy ez egyre kevesebb időt igényel a folyamat- emlékszem a Walter Fensterbau gyártócsapatának nyújtott hely- [Das Unternehmen]
szervezet bevezetése óta. És tovább fogunk javulni. Az adott színi képzésre. Így optimálisan tudtuk támogatni ügyfelünket az
folyamatot ugyanis újra és újra szisztematikusan megvizsgáljuk, új toló rendszere gyártásának elindításakor. Sok kérdésre azon- Innovatives Familienunternehmen mit internationaler Präsenz
és minden érintett közreműködésével állandóan optimalizáljuk.” nal választ kaptak a Roto Patio Inowa termékünkhöz kapcsolódó und hoher Qualitätsorientierung
első mintaszerelések során, ami biztosította a gyártás zavarta-
Mindig szem előtt a javulás lan, gyors megkezdését.” És ez „érezhetően motiválóan hatott” mwaDfv5wWTilbuDeinaee.üeee0cridsnnorfefhir0beüedthkUSs0RretgdeneitnsonstuntsidMtecoitdtedaüchouwtuiOhrcabgtlnnähsaFbieraeztdgerrgferrruabehetiadiüeennemn1seis/biskisneMtiso0teteseheAw0aPnrSeerrrtirGtiPt4inionrakeuaori0nzmocolnmndZleehinzVdsnuemsnitesstesdubeteBnkmruSrtuteqtotaustnrhsaaucdapiiktdmeölnhemrleitetbiruaenneM,amsBgsrtA.tlMnreieaEUvMstkeismeaeiomstptnidreihtznvppetbztereKinirheetf7nrdoräauntlio5natedstcnL.edeesrhueMadrIsehn.nvGzinuennmeiDiu.lnner1flrüdiaeenrgnr8otineslndeuednsPFdnUgteeiderzenLennonnaearel-dtfdurnmsaEEeabtuennucremaiekrtgnhrruiMt-oitBseltliseeseiouhaeautynrununmzndsnFnstzdtraidrle-eunduiagcnmng-bnhedeeke-n-.,
Mammel úr ezzel a folyamatszervezet egyik fontos pillérét ismer- az augsburgi ablakgyártó munkatársaira is.
teti: Minden csapatnak feladata, hogy eljárását a közös szabályok 67
alapján szisztematikusan és saját maga megvizsgálja. „A Roto Az elégedett ügyfelek és munkatársaik jelentős mértékben hoz-
nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a saját teljesítményét az zájárulnak a Roto sikeréhez. Ez a felismerés nem teljesen újszerű. Tanulás a munkáért 4.0
ügyfél szemszögéből nézve szüntelenül javítsa, és a szervezetet A fontosságát azonban a folyamatszervezet bevezetése előtt
rugalmasan a minduntalan megújuló követelményekhez igazítsa” „biztosan jó párszor alábecsülték”, összegez Mammel úr. Milyen kihívásokat és esélyeket hozott a folyamat-
– hangsúlyozza Dr. Vacek asszony. „Ezért figyelemmel kísérjük „Lényegében tehát a folyamatszervezet abban jelent segítséget szervezet bevezetése a Rotónál? Hogyan zajlik a
a csapatmunka eredményét, illetve mindig kiértékeljük annak a számunkra, hogy a kollégáink szaktudását optimálisan tudjuk napi munkavégzés a lean kultúra szellemében?
folyamatnak a minőségét is, amely elvezetett a megoldáshoz.” az ügyfelek javára fordítani.” Mindez kiderül a Német Szövetségi Munkaügyi
Általános érvényű cél, hogy a Roto kis létszámmal és hatéko- és Szociális Minisztérium által készített három
nyan működjön a „lean” jegyében. videóból.

A videók megtekinthetők az interneten, a www.experi-
mentierraeume.de honlapon. A honlap a „New Work”
kezdeményezés részét képezi. A minisztérium ezzel kíván-
ja ösztönözni és támogatni a vállalatokat, hogy hozzanak
létre tanuló- és kísérleti helyiségeket az üzemben, és pró-
bálják ki az új szervezeti formákban rejlő lehetőségeket.
További cél, hogy a projektben résztvevő vállalatok
kapcsolatokat létesítsenek egymással annak érdekében,
hogy a jövőben egymástól is tanulhassanak.

Egymástól tanulni – érdekes ajánlat lehet ez az ablak- és
ajtógyártók számára is? „Igen, minden bizonnyal” – véli
Dr. Vacek asszony. „Valóban érdeklődtek már az ügyfelek
a folyamatszervezettel kapcsolatos tapasztalatainkról.
A Roto ebben a témában is késlekedés nélkül, örömmel
megosztja saját ismereteit.”

|| D r. Edelgard Vacek, || Eberhard Mammel, &&  Folyamatszervezet: videóinterjú a Roto három
a Roto Fenster- und a Roto Fenster- und munkatársával (link a német weboldalra)
Türtechnologie Türtechnologie
GmbH szervezetfej- GmbH termékharmo- https://www.experimentierraeume.de/experimentierraeume/
lesztési vezetője nizációs és unternehmen/details/roto-frank-holding-ag/
értékesítési vezetője
4|

Csavarozható vagy szorítópofás Domkom, Oroszország

Végső helyzetben reteszelő, A vezető pozíció
kilinccsel vezérelt nyitáshatároló megőrzése a
alumíniumablakokhoz Roto NX segítségével

■■ A Roto újdonságai Az egész világon emelkedik a keres- A kilincs révén a nyitott szárny a meghatározott nyitási széles- ■■ Műanyag Idén áprilistól a Domkom, a legnagyobb
let az olyan nyílóablakok iránt, amelyeknek a nyitási ségben védve van a becsapódás ellen szél és huzat esetén. A oroszországi műanyagablak-gyártó a Roto NX-et alkal-
szélességét egyénileg lehet korlátozni. A Roto Object szárny úgy reteszelődik, ha a kilincset a végütközőnél a 90°-os mazza. A piaci tapasztalatokról Boris Evseev értékesítési
Business csapat szakértői évek óta fejlesztenek ki ilyen állásból visszafordítják a 0°-os zárt állásba. Kizárólag csak az igazgató számol be.
vasalatkoncepciókat mindenféle használatra szánt arra hivatott személy tudja a kilincset a kulccsal nyitni, illetve a
épületekhez. nyitáshatároló különválasztását végrehajtani a kilincs 180°-os „A Roto NX egyszerű munkavégzést tesz lehetővé, és egyúttal
állásba történő elfordításával. kiváló funkcionalitást kínál” – hangzik Evseev úr összegzése.
Így létrejött többek között egy olyan termékkoncepció, amelyet „Vonzó többletértéknek számít a bukó állású szellőztetésnél
mióta bemutattak a BAU 2019 szakvásáron, élénk érdeklődés Ideális választás a változó felhasználók által használt garantált nagyobb biztonság.” A Domkom értékesítési csapata
kísér a szaktervezők és fémgyártók részéről. Egy olyan nyitásha- helyiségekhez ezért továbbra is kiemelt figyelmet fordít az új bukó-nyíló vasalat
tárolót prezentáltak, amely mind a befelé, mind a kifelé nyíló alu- Az innovatív Roto nyitáshatároló használata kényelmes megol- körüli kommunikációra: „Valamennyi regionális értékesítési
míniumablakokhoz alkalmas nyíló, bukó és kifelé-felfelé bukó dást kínál, amely biztosítja, hogy a szárny megálljon a megha- képviselő és minden ügyfelünk részére tájékoztatást adunk a
nyitásmód esetén. Ez a nyitáshatároló egy nagyszerű előnyös tározott nyitási szélességben, és a kilincsműködtetés segítsé- Roto NX előnyös tulajdonságairól, valamint a kereskedőinkkel
szerelési tulajdonsággal büszkélkedhet. gével reteszelődjön ebben a végütközési helyzetben. Intuitív együttműködve különféle intézkedéseket tervezünk a piaci
kezelhetősége és robusztus szerkezete miatt az új nyitáskorlá- bevezetés kapcsán.” Augusztusban a Domkom által gyártott
Betolás, befogatás – és kész! tozó a változó felhasználók által használt épületekhez és helyi- bukó-nyíló ablakoknak már az 55%-át Roto NX-szel szerelték
A reteszelhető nyitáshatároló csavarozható (lásd a képen) és ségekhez, mint például szállodákhoz is alkalmas. fel – ami Evseev úr szerint egyáltalán nem véletlen:
szorítópofás kivitelben egyaránt elérhető. A tok- vagy szárny-
profil nem igényel további megmunkálást a szorítópofás kivitel A Roto Object Business műszaki tanácsadása „A Domkom és a Roto NX a keres-
beépítésekor. A megfelelő részegységet egyszerűen csak be kell Az alumíniumablakok gyártói és a szaktervezők részére tanács- kedők bizalmát élvezi. A szoros
tolni a szárnyhoronyba, majd rögzíteni kell lyukasztócsavarokkal. adást nyújtanak a Roto Object Business szakértői az új nyitás- együttműködésünk révén jelentős
A rögzítés a tokoldalon is tokcsapággyal történik, amelyet lyu- korlátozó alkalmazásával kapcsolatban. A szárnyszélességtől és figyelem irányul a Roto NX-re az
kasztócsavarokkal fogatnak be. Így a nyitáshatároló technikája a szárny beépítési mélységétől, valamint a kívánt nyitási széles- orosz piacon.”
teljesen el van rejtve a horonyban, tehát kívülről nem látszik. ségtől függően megvizsgálják az egyedi vasalatkonfiguráció
műszaki kivitelezhetőségét, objektumspecifikus igazítást vé- A pántoldal kialakítását illetően rendkívül pozitív visszajelzések
Kilincses vezérlés és intuitív kezelés geznek, majd először modelles szemléltetést készítenek. Meg- érkeznek, és a Domkom nem bánta meg azt a döntését, hogy
A nyitáshatároló kizárólag a kilincs segítségével vezérelhető. rendelés esetén a nyílászárógyártó a konkrét alkalmazásra ér- 2019-ben a Roto NX értékesítésére összpontosított. A Domkom
A bevált „Roto TiltFirst” ablakkilincs-technológia alkalmazásával vényes, egyedi beépítési rajzot kap. Tanácsos minél hamarabb teljesítette az idei évre kitűzött céljait, és a jövő évre vonatkozó
a felhasználó csupán két kilincspozíció, a 0°-os és a 90°-os állás bevonni a Roto Object Business csapatát a tervezési folyamat- tervei között szerepel, hogy további ügyfeleket kíván meggyőzni
közül választhat. A szárny tehát csak becsukható vagy kinyitható ba. Így garantálható, hogy a végső helyzetben reteszelő nyitás- az átállásról.
a meghatározott végütközési helyzetig, ahol reteszelni lehet. határoló elkészüljön határidőre a kívánt kivitelben.
Evseev úr állítása szerint a Domkom műszaki szakértői szeretnék
|| Ú jdonság az alumíniumablakokhoz: a végső helyzetben reteszelő || A végütközési helyzetben egyszerű kilincsműködtetéssel reteszelődik a jövőben a Roto NX-ben rejlő teljes innovációs potenciált hasz-
nyitáskorlátozó nosítani. Ehhez nagyon élénk párbeszédet és szoros együttmű-
ködést kell kialakítani a Roto vállalattal. „A beszállítóinkkal és
az ügyfeleinkkel folytatott állandó konzultáció megerősíti a
Domkom pozícióját, amelyet a meggyőző minőségű, modern
műanyag ablakok legnagyobb gyártójaként vívott ki. Ugyancsak
sokat nyom a latba a Roto NX alkalmazása. Megítélésünk szerint
fényes jövő vár erre a vasalatra az orosz piacon.”

|| A képen a csavarozható kivitelű nyitáskorlátozó látható. || B oris Evseev,
Elérhető beilleszthető kivitelben is. a Domkom értékesítési
igazgatója

&&  Gazdaságos, biztonságos,
kényelmes, formatervezett:
Áttekintés a Roto NX-ről
www.roto-nx.roto-frank.com/hu

|5

Roto Inside | 2019/12

Roto Tilt&Turn RC 3-ig

A bukó-nyíló ablakok és ajtók mechanikai biztosítása

■■ Tilt&Turn A Roto vasalatprogramok se- Gyenge pontok feltárása hetőségére vonatkozóan. Kérésre a megbízó lehet kivitelezni. A Roto erre a célra is egyedi
gítségével az ablakgyártók RC 3-ig terjedő Ha az ablak megbukik az RC 2-es vagy az javaslatot kap, hogy hol helyezhetők el optimá- megoldásokat kínál, mint például a szárnype-
ellenállási osztályú bukó-nyíló ablakokat RC 3-as vizsgálaton, akkor ennek többnyire az lisan a biztonsági záródarabok. A végül elkészí- remrúdzárhoz tartozó speciális biztosíték. Ez
készítenek műanyag, fa, alumínium vagy az oka, hogy a szerkezet kiválasztott alkatrészei tett mintaablakot a vizsgálatot megelőzően megakadályozza, hogy a főszárny és a máso-
fa/alumínium kivitelben. Ráadásul különö- nem illenek optimálisan egymáshoz. Nem elég még egyszer ellenőrzik az ITC-ben. A vizsgálati dikként nyíló szárny között kívülről ki lehessen
sen gazdaságos módon. kemény az acél a merevítéshez a műanyag elem számára csak ezután fordul komolyra a emelni az ablakot.
profilban, túl puha a fa vagy helytelenek a csa- dolog: Az RC 3 előírásai értelmében az ablak-
2016-ban a Roto leinfeldeni telephelyén találha- varok, nincs ragasztva az ablaktábla vagy kivi- rendszer minden egyes méretét külön vizsgá- Elektronikus felügyelet
tó Nemzetközi Technológiai Központban (ITC) telezési hiba történt: mindezek azt eredményez- latnak kell alávetni. Amennyiben a bukó-nyíló ablaknak rendkívül
elvégzett vizsgálatoknak mindössze a két szá- hetik, hogy az ablak nem képes ellenállni a magas biztonsági követelményeknek kell meg-
zaléka irányult arra, hogy az ablak megfelel-e ­ vizsgálók által végzett betörési kísérletekkel RC 3 kompatibilis ablakok a Roto NX-szel felelnie, akkor a vasalatot kombinálni lehet a
az RC 3-as ellenállási osztály követelményei- szemben. A Roto a vizsgálat megkezdése előtt RC 3-ig terjedő ellenállási osztályú, mechanikus Roto E-Tec Control választék részét képező
nek. Ez az érték 2018-ban már nyolc százalékra tájékoztatja ügyfeleit az ablakszerkezetük lehet- betörés elleni védelem – a Roto NX társaságá- elektronikus alkatrészekkel. A mágneses MVS
emelkedett. Tehát szemmel láthatóan dinami- séges gyenge tulajdonságairól. ban az automatikus gyártóberendezéseken is zár- és nyitásfelügyeleti rendszer egy záródarab
kusan nő a kereslet a mechanikai betörés elleni igazán egyszerű elvégezni az ehhez szükséges alá vagy a tokprofil hornyába építhető be. A
védelemmel ellátott ablakok és ajtók iránt. A Tanácsadás az RC 3 kompatibilis beállításokat. Ilyenkor az azonos méretű, RC 3 rendszer érzékelői az összes többi felsorolt biz-
Roto aktív támogatást nyújt a gyártóknak már ­ kialakításhoz kompatibilis sarokváltót lehet használni a stan- tonsági alkotóelemhez hasonlóan láthatatlanok.
a fejlesztési szakaszban, hogy az ablak megfe- Az ITC például az ablakgyártó szerkezeti rajza dard sarokváltó helyett. Minden csavarozás Az ablak küllemét nem befolyásolják látható
lelőnek bizonyuljon az RC 3-as egyedi vizsgán, alapján gyenge pontokat kimutató elemzést ké- megegyező módon történik. Az edzett acélból érzékelők vagy kábelek.
és ne legyen szükség a vizsgálat díjköteles szít. Végül konkrét ajánlásokat és megállapítá- készült V és P csap, a megfelelő biztonsági záró-
megismétlésére. sokat fogalmaz meg az ablakszerkezet kivitelez- darabok, valamint a kiemelés elleni biztosítás és DIN EN ISO/IEC 17 025 szabvány szerinti
a felhelyezhető horonyhézag-korlátozó tökéletes akkreditáció
&& I TC Leinfelden: homlokzatelemek és fémes szerkezeti kiegészítői az újra meghatározó bukó-nyíló vasa- A leinfeldeni Nemzetközi Technológiai Központ
anyagok mechanikai-technológiai vizsgálatai latrendszernek, valamint segítséget nyújtanak az (ITC) minden vizsgálatot az előírásoknak megfe-
RC 3-as ellenállási osztályú ablakok gyártásához. lelően és semlegesen hajt végre. A Roto ITC
www.roto-frank.com/hu/roto-itc által kiállított vizsgálati bizonyítvány egyenértékű
Egyedi megoldások a kétszárnyú az egyéb ismert német vizsgáló intézmények
ablakokhoz általi tanúsítással.
RC 3-as ellenállási osztályú kétszárnyú ablako-
kat csak különleges biztosítási intézkedésekkel

6|

45
1 23

6 24
7 35

1 23
45

1 Sarokváltó az RC 3-hoz 3 Kiemelés elleni biztosítás 6 Fúrásvédő
A bukó-nyíló sarokváltó két darab magas- Ha a kiemelés elleni biztosí- A zártest külső oldalán,
ságban állítható gombafejes biztonsági zá- tást a záródarabhoz képest tehát láthatatlanul felsze-
rócsappal van felszerelve. A szorítónyomás kb. 2 mm-rel eltolva az relt fúrásvédő meggátol-
beállítható. Fent és lent is használható a előlapra helyezik, akkor ja a rúdzár megfúrását
rúdzároldalon. megakadályozza a szárny és a vasalat feltolását.
eltolását.
2 Gombafejes biztonsági zárócsap 7 Zárható ablakkilincs
Az ablakszárny körül elhelyezett, 4 Biztonsági záródarab A zárható ablakkilincs
edzett acélból készült gombafejes A többszörös csavarozással megakadályozza a
biztonsági zárócsapok a biztonsági rögzített biztonsági záródara- vasalat kívülről történő
záródarabokkal társítva tökéletes bok és a biztonsági zárócsa- eltolását és nyitását.
működésű zárómechanizmust hoznak pok optimális összjátéka erős
létre. védelmet nyújt a kiemelési A fenti ablakon látható
kísérletek ellen. vasalatalkatrészek
elhelyezése példaként
5 Felhelyezhető horony- szolgál!
hézag-korlátozó
A szárny oldalirányú eltolását |7
blokkolják a tok alsó részén elhe-
lyezett horonyhézag-korlátozók,
mivel csökkentik a szárny és a tok
közötti távolságot.

Roto Inside | 2019/12

Ventana Deutschland GmbH & Co. KG

Újdonság a toló rendszerek piacán

■■ Műanyag A Ventana Deutschland GmbH
& Co. KG ablakgyártó vállalat az elmúlt év-
ben olyan toló rendszert keresett, amelyet
a nagy tömítettség mellett kiváló hővéde-
lem és hanggátlás jellemez. A vállalat
munkatársai gondosan összevetettek min-
den elérhető rendszert. Végül az aluplast
cég smart-slide rendszere és a Roto Patio
Inowa vasalat mellett döntöttek.

A Ventana Csoport vállalatai évtizedek óta szál-
lítanak köríves, szegmensíves és íves ablako-
kat, illetve kitűnő minőségű emelő-toló rend-
szereket a műanyagablak-gyártóknak. „A
smart-slide toló rendszerrel ráadásul ügyfeleink
közreműködésével egy új piaci szegmensben
vetettük meg lábunkat” – magyarázza Daniel
Lechtenberg, a Ventana Deutschland értékesí-
tési és marketingigazgatója. Jól felkészültek
arra, hogy a toló rendszereket nagymértékben
automatizáltan nagy darabszámban állítsák elő,
hiszen: „A legjelentősebb kereslet a komplett
beruházások terén mutatkozik, mivel a toló
rendszerek ideális megoldásnak számítanak
a bérlakásépítésnél, a szállodákban vagy az
egyéb olyan épületekben, ahol gyakran változ-
nak a felhasználók. Partnereink, az aluplast és
a Roto tökéletes csomagot állítottak össze erre
a célra számunkra, valamint elkötelezett támo-
gatást nyújtottak a gyártás 2018. júliusi elindí-
tásához.”

Új impulzus a bevált partnertől || A képen balról: Stefan Herbers, a Ventana termékmenedzsment vezetője, valamint Ralf Höfels, a Roto regionális értékesítője, és Andreas Schulte-Wolter,
Lechtenberg úr meglátása szerint a toló rend- a Ventana egyedi elemek részlegének vasalati szakértője (fotó: Ventana/Roto)
szerek népszerűsége a Ventana valamennyi
célpiacán töretlenül folytatódik. „Az USA-ban a Ventana termékmenedzsment vezetője szintén den-echterdingeni telephelyén található Nem- piacokon „lendületesen előrelépjen”. Ezért az új
tevékenykedő kollégáinkhoz hasonlóan a Roto meg van győződve a választék új elemében rej- zetközi Technológiai Központ (ITC) szintén „ki- toló rendszert fokozatosan mutatják be az ügy-
Patio Inowa vasalatot mi is nagyon érdekes lő hatalmas potenciálról: „A Roto Patio Inowa mondottan hasznosnak” bizonyult. Az akkredi- feleknek szóló kiállításokon, hogy a többletérté-
megoldásnak tartjuk a tolóablakokhoz, például kényelmes használatot és nagy tömítettséget tált vizsgálóközpontban elvégzett tartóssági két minél több fogyasztó felfedezhesse. Éppen
irodaépületekben vagy konyhákban, amelyek- biztosít. Ez a vasalat egyúttal hozzájárul a tet- vizsgálatoknak köszönhetően sikeresen teljesí- most indul el az új toló rendszer bevezetése
kel szomszédos a munkaterület. Ilyenkor a nyí- szetős formavilághoz. A Roto Patio Inowa ezért tették a speciális vásárlói igényeket. a Benelux régióban. Az RC 2 tanúsítványok
lószárnyak a használati terület korlátozására a mi szemszögünkből igazi többletértékkel szol- SKG-rendszer szerint szükséges honosítása
szolgálnak.” A Ventana Csoport és a Roto im- gál. Az ilyen minőségű toló rendszer eddig egy- Összefogás a gyors piaci sikerért már megvalósult.
már két évtizedes együttműködésre tekinthet szerűen hiányzott a piacról.” A Ventana az aluplast és a Roto támogatásával
vissza. A közös fejlesztések (például a harmoni- 2018 nyara óta azon fáradozik, hogy a különböző
ka-rendszereknél a Roto Patio Fold-dal) valódi Herbers úr elismerő szavai szerint a vasalat
garanciát jelentenek az elégedett ügyfelekre. rendkívül felhasználóbarát szerelése elégedett && R oto Patio Inowa: További információk a rejtett technikával
„Ezért a Roto újdonságait mindig azonnal ala- arcokat varázsol a Ventana gyártási részlegén. felszerelt, kiváló tömítettségű, merőlegesen záródó tolóaj-
posan szemrevételezzük, és megpróbáljuk mi- A gyártás megkezdése előtt a Roto által nyúj- tókhoz alkalmas okos vasalatról
előbb kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket” – tott támogatás a megfogalmazása alapján
árulja el Lechtenberg úr. A Ventana emiatt „egyszerűen szuper” volt. Az aluplastnak és a www.roto-frank.com/hu/roto-patio-inowa/
Németországban már alkalmazza is a Roto  Rotónak hála számtalan értékes tanáccsal gaz-
NX-et a bukó-nyíló ablakgyártás során. dagodtak a gépi vezérléssel és a folyamatok
optimalizálásával kapcsolatban. A Roto leinfel-
Kiváló teljesítmény és intuitív használat
Térjünk vissza azonban a Roto Patio Inowához:
Lechtenberg úr véleménye szerint ez a rendszer
betömött egy korábban tátongó piaci lyukat a
tolóajtók és -ablakok területén. Stefan Herbers,

|| Felkészülve az új piaci szegmensre: az aluplast smart-slide rendszerével és a Roto Patio Inowa merőlegesen || Ventana Deutschland: a köríves, szegmensíves és íves ablakok, valamint a kiváló minőségű emelő-toló rendszerek
záródó toló vasalattal kiegészített toló elemek teljesen automatizált gyártása a Ventanánál (fotó: Ventana) és újonnan a merőlegesen záródó toló rendszerek szakértője (fotó: Ventana)

8|

aluplast GmbH, Németország

Dinamikus piaci jelenlét a Roto Patio Inowával

|| 2 018 júliusában kezdte meg az aluplast
rendszerfejlesztő vállalat a smart-slide értékesítését.
fotó: aluplast

|| Számos vásáron a figyelem középpontjában:
az aluplast smart-slide rendszere
(fotó: aluplast)

■■ Műanyag Az aluplast rendszerfejlesztő
vállalat 2018. július óta kínál lehetőséget
az ügyfeleinek, hogy a smart-slide merőle-
gesen záródó toló rendszerrel új vásárlókat
nyerjenek meg. Carsten M. Schäfer, az
aluplast GmbH értékesítési operációs igaz-
gatójának állítása szerint a siker egyik fon-
tos sarokköve a Roto Patio Inowa vasalat.

Roto Inside: Schäfer úr, az ügyfeleik közül
hányan fogtak hozzá már a smart-slide
rendszer gyártásához?

Carsten M. Schäfer: Az első számvetést egy kisebb gyártó részére szállít termékeket, felek részére. A következő lépésben a tervek Roto Inside: Hogyan segítette az aluplast
évvel azután készítettük el, hogy a rendszert amely nem kíván vagy nem tud saját maga szerint az olaszországi és a franciaországi a gyártás elindítását a Ventanánál?
bevezettük az aluplastnál: 12 hónap alatt 35 or- toló rendszereket készíteni. A Ventana ebből Ventana-ügyfelek ellátása fog elindulni.
szágból 125 vásárló ügyfél választotta a rend- a szempontból jelentősen hozzájárul ahhoz, Carsten M. Schäfer: A gyártás megkezdésénél
szert, akik közül 30-an a sorozatgyártást is elin- hogy a smart-slide széles körben ismertté vál- Roto Inside: Milyen célokat tűzött ki az ugyanúgy közreműködött az aluplast és a Roto,
dították az említett időszakban. Ez rendkívüli jon. Az a tény, hogy manapság az egész ága- aluplast, amelyek végül a smart-slide mint a hírverésben. Közösen tanítottuk be a
sikernek számít ilyen rövid időn belül. Azóta jó zat a mi kitűnő tömítettségű rendszerünktől kifejlesztésével valósultak meg? gyártási munkatársakat, és tanácsokat adtunk a
néhány további gyártó kezdte meg az előállítást. és nagyszerű teljesítményétől visszhangzik, felmerült kérdések esetén, például az alkatrészek
A smart-slide rendszer folyamatosan felülmúlja meghatározó mértékben az olyan kulcsválla- Carsten M. Schäfer: Az elsődleges feladat megfelelő csatlakoztatásával kapcsolatban. Érté-
minden várakozásunkat. És ezt jelentős részben latoknak tulajdonítható, mint a Ventana. olyan rendszer kidolgozására irányult, amely kesítési képzéseket tartottunk a munkatársak és
a Rotónak is köszönhetjük. A Roto és az aluplast a hővédelem, a hanggátlás és a betörés elleni az ügyfelek számára egyaránt. Az utóbbiak ré-
alkalmazástechnikusai közös népszerűsítési Ennek a vállalatnak a szakértői egyébként elő- védelem terén egyértelműen jobb teljesítményt szére speciális kétnapos workshopot dolgoztunk
kampányt indítottak, és rövid idő alatt rengeteg zetesen nagyon alaposan körülnéztek a pia- biztosít a korábbi változatokhoz képest. És ki, amelyen mindent elsajátíthattak az új rend-
ablakgyártót kerestek fel, és nyertek meg tájé- con, mielőtt meghozták volna a döntésüket mindezeket a tulajdonságokat vonzó áron kínál- szerről, és felkészülten várhatták a szerelést.
koztatásukkal. A Roto volt az első olyan vasalat- a smart-slide és a beépített Roto Patio Inowa ja, a hasonló mutatókkal rendelkező emelő-toló
gyártó is, amely a smart-slide rendszerhez tö- vasalattechnika mellett. A Ventana 2019-ben rendszerek áránál kedvezőbben. Az értékesítési csapatunk jelenleg azon dolgo-
kéletesen illeszkedő, igazán gyönyörű kivitelű már kiváló eredménnyel értékesítette a rend- zik, hogy a Németország határain túli ablakgyár-
vasalatot bocsátott a rendelkezésünkre. szerünket Németországban. A smart-slide Nem a német piacra összpontosítottunk, hiszen tók figyelmébe ajánlja az új rendszert. Remek
gond nélkül megfelelt az RC 2-es vizsgálaton, az egyszerű toló rendszerek korábban csak lehetőségeket tartogat számukra is, ha a Venta-
Roto Inside: A Ventana Csoport mennyire és az SKG-tanúsítvány szerinti honosítás azokban az országokban örvendtek népszerű- nához fordulnak beszerzéseik miatt, mivel így
játszik fontos szerepet a smart-slide folyamatban van. Megkezdődhet tehát a szál- ségnek, amelyekben általában egész évben bővíthetik ügyfélkörüket a régiójukban.
sikerében? lítás a Benelux államokban élő Ventana-ügy- enyhébb az időjárás. Ott is folyamatosan és
egyértelműen emelkednek azonban a tömített- || Carsten M. Schäfer,
Carsten M. Schäfer: A Ventana Deutschland séggel szemben támasztott igények. Természe- az aluplast GmbH
az első gyártók között tette le a voksát a smart-­ tesen örömteli mellékhatás, hogy a smart-slide értékesítési operációs
slide mellett, és döntő szerepet tölt be a rend- rendszer lenyűgöző jellemzői végül a német épí- igazgatója
szer sikerében. A vállalat ugyanis sok olyan tészek és befektetők figyelmét is megragadták.

&& R oto Patio Inowa: További információk a rejtett technikával
felszerelt, kiváló tömítettségű, merőlegesen záródó tolóaj-
tókhoz alkalmas okos vasalatról

www.roto-frank.com/hu/roto-patio-inowa/

|9

Roto Inside | 2019/12

|| Különösen kedveltek Észak-Németországban és a
közeli szigeteken a fából készített ablakok és bejárati
ajtók

Tischlerei Schröder GmbH & Co. KG, Németország || Kiváló tömítettségű elemek tradicionális kivitelben:
Roto bukó-nyíló vasalatokkal és Deventer tömítésekkel
Kitűnő műszaki támogatás

■■ Fa/alumínium „Szakszerű tanácsadás, egyedi megoldások és a bejárati ajtókkal kap- túlságosan kevésnek bizonyult” – állapítja meg rébe mindig a Roto rendelkezésére állunk, ha
csolatos időrabló reklamációk a múlté” ‒ a Roto és a Deventer vállalat nevének hallatán Schröder úr. Minduntalan ki kellett volna száll- szigorítani kell az új termékekkel szemben tá-
ezek a gondolatok jutnak elsőként Bernd Schröder eszébe. A partnerei által nyújtott nia egy szerelőnek, hogy kicserélje az ajtólap masztott követelményeket. Megítélésem szerint
szolgáltatásokról csak elismeréssel tud nyilatkozni. zároldalán kicsúszott tömítéseket. „Szerettünk a Roto azon elenyészően kevés ipari vállalatok
volna mihamarabb véget vetni ennek az ügyfe- egyike, amely felméri az ügyfelek kívánságait,
Az ahlerstedti Tischlerei Schröder GmbH & Co. Patio toló vasalatokat; két éve pedig a Deventer leink számára kellemetlen helyzetnek, ami a mielőtt új termékeket kezd el kidolgozni.”
KG húsz munkatársával mintegy 1500 ablakot tömítőprofilokat is használja. A Deventerre való Deventer segítségével sikerült is.”
és 250 bejárati ajtót állít elő évente fából. Külö- átállásra ösztönzőleg hatott a figyelemreméltó Nyitott szemlélet
nösen keresettek a termékeik az olyan igényes tanácsadási és fejlesztési szolgáltatás: „Minden Egyedi fejlesztés Ha már szóba kerültek az „új termékek”: Tervezi
ügyfelek körében, akik kiváló minőségű ingatla- kritikus műszaki kérdésről egyeztetünk a Rotó- A Deventer által a Tischlerei Schröder számára a Tischlerei Schröder a Roto NX alkalmazását?
nokba fektetnek be az észak-németországi szá- nál dolgozó kapcsolattartóinkkal. Kiemelkedő kifejlesztett S7364-es bejáratiajtó-tömítés idő- „Általánosan a Roto NT Designo változattal,
razföldi területeken és a közeli szigeteken. A műszaki szaktekintélynek tartom őket. Egyik közben nagyon keresett problémamegoldó ter- tehát a rejtett vasalattal dolgozunk. Számos
Bernd Schröder által második generációsként nap elpanaszoltam nekik a bejárati ajtók kieső mékké vált, és például immár a Meesenburg Roto NX elemet azonban kombinálni lehet a rej-
vezetett családi vállalkozás számára megkérdő- tömítése miatt előállt nehézségeinket is. A va- vasalatkereskedő cég standard választékának tett pántoldallal. Fontos téma számunkra, hogy
jelezhetetlen: salat, amely egyébként nem a Roto terméke részét képezi. „Mióta a Roto Csoporthoz tarto- ezek pontosan melyik elemek, és hogy hogyan
volt, és a tömítés egyszerűen nem illett egy- zunk, a Deventer munkatársaiként természete- tudjuk a megmunkálóközpontunkat optimálisan
„A z ügyfeleink csak a máshoz. Spontán ajánlatuk alapján a Deventer sen sokkal szorosabb kapcsolatban állunk a kialakítani a felhasználásukhoz. A végső tervein-
legkiválóbbat óhajtják, egyik kollégája hamarosan felkeres minket, és vasalatok fejlesztőivel” – számol be örömmel ket reményeink szerint már a Fensterbau Fron-
és ezt a kívánságukat kifejlesztenek részünkre egy olyan tömítést, Reinhard von Janta, a Deventer kiemelt ügyfél- tale szakvásáron jóvá fogjuk hagyni a Rotóval.”
a Roto és a Deventer amely megoldja a problémánkat.” kapcsolati vezetője, aki maga is asztalosmester A Tischlerei Schröder ügyfelei számára egyre
közreműködésével és faipari technikus. „Ez megkönnyíti számunkra, fontosabbá válik az a kérdés, hogy az észak-
teljesítjük.” Reklamációk hogy nagyon gyorsan és pontosan megértsük németországi manufaktúra faablakai képesek-e
A gondot az a tény okozta, hogy a Schröder úr a Bernd Schröder által felvetett problémához biztosítani a kiemelt betörés elleni védelmet is.
A Tischlerei Schröder évtizedek óta alkalmazza által a bejárati ajtókban alkalmazott ajtózár U hasonló eseteket. A Roto műszaki tanácsadást 2018 végén ezért úgy döntött a vállalkozás,
a Roto bukó-nyíló vasalatokat, jelenleg a profilú előlapjának szegélyléce egyúttal a be- nyújtó kollégáival egyeztetve optimálisan és ha- hogy a leinfeldeni ITC-ben nyolc különböző
Roto NT Designo változatot, valamint a Roto szerelendő tömítés horonyperemeként funkcio- tékonyan tudjuk felhasználni az összegyűjtött modellt megmérettet az RC 2-es, sőt részben
nált. „Ennek eredményeként a tömítés lábfejé- tapasztalatainkat az ablak- és ajtógyártóknak az RC 3-as vizsgálaton. Mindegyik modell bra-
hez éppen csak 4 vagy 5 mm-es hely állt készített TPE tömítőprofilok gyártása során. vúrosan megfelelt. „Ez nem okozott számunkra
rendelkezésre. A régi tömítésünk esetén ez Ez nagy elégedettséget vált ki minden oldalon, meglepetést, hiszen az új kombinációnkat, a
ami hihetetlenül motiváló.” Roto és a Deventer termékeit használtuk fel.
|| Ennél a Deventer által kifejlesztett TPE tömítésnél a geometriai forma megbízható módon Az ügyfeleink hálásak érte.”
megakadályozza, hogy a tömítés elmozduljon a horonyból. Elkötelezett tanácsadás
Az ügyvezető véleménye szerint a Roto Fenster- || B ernd Schröder,
und Türtechnologie GmbH értékesítési csapata a Tischlerei Schröder
szintén nagyon motiváltan támogatja a Tischle- GmbH & Co. KG ügyve-
rei Schröder vállalatot. „Még sok évnyi közös zető tulajdonosa
munka után is szinte vakon megbízhatunk
abban, hogy a kapcsolattartóink elérhetők
számunkra, és elkötelezetten felkutatják a mű-
szakilag legjobb megoldást” – hangzik Schröder
úr dicsérete. „Ezt szívesen megháláljuk, és cse-

&& D eventer – tömítőprofilok ablakokhoz és ajtókhoz
www.deventer-profile.com

10 |

Wöhrer Fenster-Türen-Technik GmbH, Ausztria

Minőség mesterkézből a Rotóval

■■ Fa 50 éve a kiváló minőség szellemében: egyik öt elemből álló rendszerünk, amelyből
Robert Greindl gyártásvezetővel visszate- mindegyik a Roto NT Designóval és a Roto
kintünk a Wöhrer Fenster-Türen-Technik kiemelés elleni biztosítással volt felszerelve,
GmbH és a Roto öt évtizede tartó, rendkí- azonnal megfelelt a leinfeldeni ITC-ben végzett
vül szoros együttműködésére. Közös kül- RC 2-es vizsgálaton. Ez az esemény is biztosan
detés a kiváló minőségű ablakok gyártása a Rotóval sok évtizede folytatott együttműkö-
fa és fa-alumínium kivitelben. désünk fénypontjai közé tartozik.

A Wöhrer vállalat többek között a tűzvédelmi Roto Inside: A Roto szakavatott ismerője- || Az osztrák építtetők számára fontos a biztonság. Robert Greindl meggyőződése szerint az új Roto NX TiltSafe
ablakok és ajtók szakértőjeként ismert. Az épí- ként mit vár a Roto NT Designo és a vasalatkoncepció korszerű megoldást kínál. (fotó: Wöhrer)
tészek és az építtetők körében nagyrabecsülés Roto NX-elemek kombinálásától?
övezi nem csupán ezt a kompetenciát, hanem
a Wöhrer-épületelemek tetszetős küllemét is. Robert Greindl: Már alkalmazzuk a Roto NX
erkélyajtó-csappantyút, és nagyon elégedettek
Roto Inside: Greindl úr, hogyan járult hozzá vagyunk vele. 2020-ban az RC 2 kompatibilis
a Roto a sikerükhöz? bukó szellőztetéssel ellátott TiltSafe-fel fogunk
foglalkozni. És természetesen az új EasyMix
Robert Greindl: Valóban nagyon büszkék rendszerrel, ugyanis úgy véljük, hogy ez előse-
vagyunk a jó hírnevünkre, és valóban a Rotóval gíti a bukó-nyíló ablakok gyártási hatékonysá-
közösen tettünk meg minden lépést a bukó- gának növelését. A Roto NX-re történő átállást
nyíló elemek alkalmazásának útján. Az ablakok követően a Wöhrer használni fogja az új
mintegy 90 százalékát a Roto NT Designo vál- KSR-rúdzárakat is. Így szintén csökkenni fog
tozattal szereljük fel, mert a rejtett vasalat hűen a tárolási helyigény, mivel felül és alul ugyanaz
tükrözi a szép formatervezésről alkotott elkép- a sarokváltó alkalmazható. Ezáltal nem csupán
zeléseinket. a szükséges alkatrészek száma lesz még ki-
sebb, hanem véleményem szerint kisebb lesz
Roto Inside: Legfőképpen milyen szempont- annak a kockázata is, hogy a vasalatalkatrésze-
ból nyűgözi le Önöket ez a vasalat? ket helytelenül építik be.

Robert Greindl: Ezt nem lehet egyes elemek- Roto Inside: Hogyan értékeli Ön a Roto NX || Bukó-nyíló ablakok, bejárati ajtók, vészkijárati ajtók, tűzvédelmi ajtók, toló rendszerek:
kel vagy tulajdonságokkal meghatározni. A tel- erkélyajtó-csappantyút? Milyen benyomást a Wöhrer vállalat minden igényt kielégítő épületelemekkel áll ügyfelei szolgálatára. (fotó: Wöhrer)
jes csomag nagyon összehangolt és átfogó. szerzett erről az alkatrészről?
Minden alkatrész tökéletesen illik egymáshoz. A fa- és fa-alumínium ablakok szakértője
Jelentős kereslet mutatkozik a rejtett vasalattal Robert Greindl: Az új csappantyúra könnyű A Tischlerei Wöhrer vállalatot 1962-ben Karl Wöhrer alapította, majd 1986-ban a mérnöki
ellátott, RC 2-es biztonsági fokozat szerint és biztonságos használat jellemző. Arra számí- végzettségű Peter Wöhrer ügyvezetővé történő kinevezésével személyegyesítő társasággá
bevizsgált ablakok iránt, amelyeket a Roto tunk, hogy nem lesz szükség beállítási és kar- alakult. A több mint 25, többségében régi munkatárs rugalmasan és elkötelezetten végzi
moduláris vasalatrendszer segítségével nagyon bantartási munkálatokra. Ez pontosan megfelel munkáját. Az üzem kiválóságát kitüntetések sokasága tanúsítja, mint például a Felső-Auszt-
hatékonyan tudunk előállítani. Ezenkívül fontos a termékminőségről kialakított elképzelésünk- riai Fafeldolgozó-ipari Díj és a kiemelten környezettudatos eljárásért elnyert díjak. „Minőség
számunkra, hogy a Roto NT Designóval akár nek. Örömmel várjuk a beépített résszellőzte- mesterkézből” – ezt ígéri a vállalat az ügyfeleinek modern gyártással. Szakszerű tanácsadás,
150 kg-os szárnytömeggel és nagy szárnyma- téssel ellátott, új T pántoldal bevezetését is. szakmai tervezés, gyártás és szerelés: minden saját kézből.
gassággal rendelkező ablakokat tudunk kivite- Ezt a szellőztetési opciót többletértékként
lezni. Különösen magas és széles elemek, illet- ­fogjuk népszerűsíteni. &&  Gazdaságos, biztonságos, kényelmes, formatervezett:
ve 100 kg-nál nagyobb szárnytömeg esetén Áttekintés a Roto NX-ről
a Roto tehermentesítőt használjuk. Ez az alkat- Roto Inside: Hogyan jellemezné a Rotóval www.roto-nx.roto-frank.com/hu
rész nélkülözhetetlenné vált számunkra az évek folytatott jelenlegi és öt évtizedes múltra
folyamán. visszatekintő együttműködést?

Roto Inside: Ha visszapillant a Rotóval 50 Robert Greindl: Azt gondolom, hogy ha ilyen
éve fennálló, szoros partneri kapcsolatra, hosszú időn keresztül hűséget tanúsítunk egy
meg tud nevezni kiemelten fontos fejlesz- partner iránt, akkor az tulajdonképpen mindent
téseket? elárul a termékminőségről és az emberi dimen-
zióról. Továbbra is élvezzük, hogy a Rotóval
Robert Greindl: Amikor a Roto NT-t 1999-ben közösen teszünk meg minden egyes új lépést
piacra dobták, azonnal elkápráztatott minket annak érdekében, hogy még jobb ablakokat
ez a vasalat. 2000 óta már csak a Roto NT-t, az fejlesszünk ki. Már nagyon várjuk a jövő évi
„ezüst” vasalatot építettük be. Az építészek kö- átállást a Roto NX-re. Minőség mesterkézből –
rében nagy tetszést aratott. Sikerült hasznosíta- így hangzik a mottónk, de ez kiválóan jellemzi
nunk a moduláris elv előnyeit. Így folyamatosan a Roto kompetenciáját is a bukó-nyíló technoló-
növelni tudtuk a hatékonyságot. 2017-ben az gia terén.

| 11

Roto Inside | 2019/12

Viking Window AS, Észtország

Exportsztár lett az Innova

|| A Viking Window AS vállalat Innova elnevezésű, A sémájú, merőlegesen záródó toló rendszere (fotó: Viking Window)

■■ Fa/alumínium Amikor a Viking Window gazdasági sikeréhez. „2016 és 2019 között Impresszum
2017 augusztusában hozzáfogott az új toló 13 millió euróról 15 millió euróra növeltük for-
rendszere, az Innova gyártásához, Ilmar galmunkat. Ez jelentős mértékben az Innova Kiadó
Iva ügyvezető „hatalmas potenciált tarto- óriási sikerének köszönhető. Ez a rendszer jól Roto Frank
gató” projektként méltatta. Iva úr több bizonyítja, hogy képesek vagyunk első osztályú Fenster- und Türtechnologie GmbH
mint 20 éve irányítja a vállalatot. Ami ezu- termékeket remek küllemmel és kedvező áron Wilhelm-Frank-Platz 1
tán történt, mindenesetre őt is meglepte. kínálni.” 70771 Leinfelden-Echterdingen
[email protected]
A vállalat 1996 óta exportál ablakokat és er- Osztályelső || Kiváló tömítettség a Roto Patio Inowa vasalatrendszer-
kélyajtókat főképpen Nagy-Britanniába, Íror- Általánosan egyre nagyobb népszerűségnek rel (fotó: Viking Window) Szerkesztőségi tanács
szágba és a skandináv országokba. Ergo Jüris- örvend a toló nyitásmód a Viking Window pia- Sabine Barbie,
to visszaemlékezve úgy fogalmaz, hogy az In- cain is. A vonzó ár és az intuitív, könnyű kezel- Fabian Maier,
nova szabályosan „berobbant” Észtországhoz hetőség miatt időközben élénk érdeklődés mu- Eberhard Mammel
hasonlóan minden országban. „A tökéletes ter- tatkozik az Innova iránt a bérlakásépítés terén
mék tökéletes időzítéssel.” A kezdetektől fogva is, árulja el Jüristo úr. „Idén részt vettünk a Szerkesztőség
Jüristo úr felelős a Roto Patio Inowa vasalattal birminghami FIT Show kiállításon. Nagyszerű Comm’n Sense GmbH
felszerelt új, merőlegesen záródó toló rendszer fogadtatásban részesült az Innova. Számomra [email protected]
gyártásáért és értékesítéséért. A Viking Win- ez a rendszer mondhatni osztályelsőnek számít
dow számos ügyfele akkoriban valóban nagy a toló rendszerek között.” Projektmenedzsment
tömítettségű, kiváló hanggátlást és hővédelmet Sabine Barbie
biztosító toló megoldást keresett. Éberség [email protected]
A kedélyes „csak így tovább” szemlélet azonban
„E kkor bemutattuk az In- a Viking Window vállalatra sem jellemző. A szi- Nyomdai előkészítés és gyártás
nova rendszerünket, egy gorodó szabványok pillanatnyilag új koncepció- Mainteam
olyan rendszert, amely a kat igényelnek a bukó-nyíló szegmensben is. Bild Text Kommunikation GmbH
kitűnő tömítettségű szer- „Ezen a területen a Roto mindig új megoldáso- [email protected]
kezetének köszönhetően kat dolgoz ki” – mondja örömmel Iva ügyvezető
semmiben sem marad úr. „A Roto NX-nek köszönhetően a múltbeli Nyomda
el a bukó-nyíló megoldá- legjobb partner biztosan a legjobb lesz a jövő- Offizin Scheufele
soktól tömítettségi szem- ben is. A Viking Window éber figyelemmel Druck und Medien GmbH + Co. KG
pontból.” kísér minden trendet – a Rotóhoz hasonlóan.” [email protected]

A Viking merőlegesen záródó toló rendszeré- A Roto Inside megjelenik angol, francia,
nek mozgó szárnya kívül a fix elem mögé csú- lengyel, magyar, német, olasz, orosz,
szik. A gyártó ügyfelei számára logikus módon, (brazíliai) portugál, román és spanyol
hiszen Észak-Európában a nyíló és bukó-nyíló nyelven.
ablakok is többnyire kifelé nyílnak.

A növekedés motorja || Ilmar Iva (balra) és Ergo Jüristo, || A Viking Window felkészül az Innova tolórendszer iránt
Iva ügyvezető úr meglátása szerint az Innova Viking Window mutatkozó növekvő keresletre.
lényegesen hozzájárul az egész Viking Window

12 |


Click to View FlipBook Version