The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának partner és dolgozói információs magazinja - 2016. 09.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Roto Magyarország, 2017-05-11 02:13:37

Roto Inside - 33. szám

A Roto ablak- és ajtótechnológia üzletágának partner és dolgozói információs magazinja - 2016. 09.

Keywords: Roto,Inside

Roto Inside | 09.2016

Srsz. #33
A Roto ablak-, és ajtótechnológia üzletágának partner és dolgozói információs magazinja

■ Újdonság a Roto-nál ■ Esemény ■ Alumínium ■ Műanyag
Roto Eifel: Achenbach Fensterbau, Extralum, Costa Rica: BL Fenster AG, Svájc:
Vízvető megoldás kétszár- Németország: a Patio Inowa marketing harmónika szerkezetek Roto
nyú teraszajtókhoz Jubileumi ünnepség offenzívája Patio Fold vasalattal
Leinfeldenben
4. oldal 9. oldal 10. oldal 12. oldal

Kényelmes szellőztetés Roto E-Tec Drive vasalattal
Rejtett elektromos működtetés magasan beépített, kis bukószárnyakhoz


■ Újdonság a Roto-nál A mai modern A  felülvilágító ablak igény szerint nyílik és beszerelési videó mutatja be a Roto honlapján tesztnek köszönhetően a létesítmény átadására
ablakok szinte légmentesen zárnak. Így záródik, mivel a szellőztetés intervallumát német és angol nyelven. Az ablakfunkciót a közvetlenül az ablakok beszerelését követően
egyre fontosabbá válik a helyiségek rend- bármikor be lehet programozni. És: nagy szél beépítő azonnal tesztelheti a csomaghoz tartozó sor kerülhet.
szeres, igény szerinti szellőztetése – például és eső esetén az ablakok teljesen automata csatlakozó elemmel. Az azonnali funkcionális
távnyitók segítségével. Az elektromos módon záródnak.
ablakműködtető vasalat, a Roto E-Tec Drive
legújabb verziója maximális kényelmet nyújt, Előnyök az ablakgyártók és
mivel már 290 mm-es szárnyfalc magasságtól szakkereskedők számára
tökéletesen, rejtett módon integrálni lehet a A Roto vasalat rendszereire szabva, a Roto
fa, illetve műanyag ablakokba. E-Tec Drive lehetővé teszi a nagyon kicsi, akár
290 mm szárnyfalcmagasságú felülvilágító
A továbbfejlesztett Roto E-Tec Drive vasalattal ablakok igény szerinti, fokozatmentesen állítását
a maximum 100 kg súlyú nehezen elérhető, szellőztetés céljából. Az ablakgyártók előtt így
illetve felülvilágító ablakok is könnyen, egyetlen érdekes perspektívák nyílhatnak mind a lakossá-
gombnyomással nyithatóvá válnak szellőzte- gi, mind a hivatali/nyilvános építkezések terén.
tés céljából. Mivel az elektromos működtetőt Az úgynevezett „TiltFirst- ablakok“, amelyek
teljesen integrálni lehet a tokprofilba, így az nyitáskor először bukó állásba hozhatók, szintén
esztétikai problémák is kiküszöbölhetővé válnak. jól kombinálhatók a Roto E-Tec Drive vasalattal.
Az elektromos ablakműködtető a mechanikus
vasalat tökéletes kiegészítője, mivel az ablakot Az optimalizált kiegészítő egyszerű beszerelést
továbbra is lehet kézzel nyitni és zárni. és kényelmes használatot tesz lehetővé. A Roto
ugyanis az elektromos működtetőt műszakilag
A felülvilágító ablakok intelligens vezérlése továbbfejlesztette, gondoskodva arról, hogy
A felülvilágító ablakokat még kényelmesebben még tökéletesebben lehessen integrálni a
lehet működtetni akkor, ha a Roto E-Tec Drive-t Smart Home rendszerekbe.
hozzákötik a Smart Home rendszerhez: az
elektromos ablakműködtetőt kombinálni lehet Beszerelési videó és működési teszt
az intelligens szenzorokkal és időzítőkkel, így Hogy milyen egyszerű a Roto E-Tec Drive-t a
optimális szellőztetést lehet megvalósítani. Plug & Play rendszeren keresztül beszerelni, egy


Az elektromos ablakműködtető vasalat, a Roto E-Tec Drive legújabb verziója maximális kényelmet nyújt,
mivel már 290 mm-es szárnyfalc magasságtól tökéletesen, rejtett módon lehet integrálni a fa, illetve
műanyag ablakokba.
& Egy videó mutatja be a Roto E-Tec Drive beszerelését
német  nyelven:

www.roto-frank.com/de/roto-e-tec-drive& Egy videó mutatja be a Roto E-Tec Drive beszerelését
angol  nyelven:

A Roto E-Tec Drive vasalattal a nehezen megközelíthető, magasan beépített ablakok is könnyen nyithatóvá www.roto-frank.com/en/roto-e-tec-drive
válnak szellőztetés céljából. A maximális szárnysúly 100 kg lehet.

| 1

Roto Inside | 09.2016


Megkérdeztük


egy bizonyos osztályon használják, hanem a alapvető fontosságú a vevőkkel közös munka éli a mindennapjait. Vevőink azt szeretnék, ha
Beszélgetés több szakértőből összeállított csapatok tagja- megkezdéséhez. A 4 vezérfolyamat mellett szá- kívánságaik teljesülnének, mégpedig egy olyan
Dr. Eckhard Keill ként közösen viselik a felelősséget egy definiált mos főfolyamatot is definiáltunk, amelyeknek szervezeti egység által, amely segíti őket céljaik
úrral, a Roto Frank folyamat eredményéért, aminek a folyamat szintén jól kell működniük ahhoz, hogy a vevők megvalósításában.
AG Igazgatótanácsá- végén a vevőket kell lenyűgöznie. Vegyük elégedettek legyenek. Minden folyamatot egy
nak elnökével példának a termék innovációt: természetesen szervezeti egység felügyel és fejleszt tovább. Roto Inside: … és egy olyan vezetőség
bezárhatnánk a konstruktőröket egy terembe által, amely gondoskodik a folyamatos
azzal a feladattal, hogy találjanak ki éves szinten Roto Inside: Nem úgy tűnik, hogy ez ellenőrzésről …
legalább 3 termék innovációt. De mekkora a kevesebb szervezettséget igényel,
Roto Inside: Dr. Keill úr, a Roto-nál átfogó valószínűsége annak, hogy ezen innovációk épp mint korábban … Dr. Keill: Olyan vezetőségről van szó, amely
változások zajlottak az elmúlt időszak- a piaci igényeknek fognak megfelelni? Mekkora tud irányítani, és a szakértőket, a szaktudást
ban, amelyről a piaci szereplők ugyan alig a valószínűsége annak, hogy ezen innováció- Dr. Keill: A munkahelyek le-, és felépítése nem úgy tudja egyesíteni, hogy a gyors probléma-
értesültek, ugyanakkor középtávon épp kat a Roto gyárai nagy beruházások nélkül le volt cél. A Roto hatékonyan működött eddig is. megoldás és a szigorúan megfogalmazott
a piacon kell pozitív hatásukat kifejteni- tudják szériában gyártani? Mikor kell elkezdeni Az a célunk, hogy a meglévő munkaerőnkkel folyamatok rendszeres felülvizsgálata megva-
ük. Változások, amelyek – a hallomások a marketinget, hogy végiggondoljuk ezt az a vevők igényeit szem előtt tartva még több lósuljon. A mostani folyamatszervezettel végül
alapján – teljesen új szervezeti struktúrákat innovációt és annak piaci megismertetését? eredményt érjünk el. Alapvetően az elmúlt feltettük a tetőt arra a házra, amelynek a falait
hoznak magukkal. Csak akkor, ha már elkezdődött a szériagyártás? hónapokban minden folyamatot a vevő szem- az elmúlt években kis lépésekben építettük
Kipróbáltuk és igazoltuk: ha a felelősséget egy szögéből, visszafelé gondolkodva elemeztünk fel. Én személyesen másképp értelmezem
Dr. Keill: Igen, mindkettő igaz. Igen, a piaci több szakértőből álló csoport kezébe adjuk, ki. Azt is kielemeztük, hogy eddig a munkavál- most a Roto „tetős” lógóját, mivel most már
szereplők nem igazán érzékelték a tavaly elin- amelyben értékesítési, konstrukciós, marketing lalók szakértelmüket a folyamat mely fázisában a vállalati identitásra is utal – egy tető afölött,
dított szervezeti változásokat – amit én egy jó és gyártási szakértők dolgoznak, a vevők sokkal vetették be, és rájöttünk, hogy ha korábban be- amit a Roto képvisel: az abszolút vevőori-
jelnek tekintek. És igen, a változásokat minden- gyorsabban profitálhatnak az eredményekből, vontuk volna őket, a vevők hamarabb kaphatták entáltságot és a rengeteg szakértő közti
képp átfogónak nevezném. Nekem azonban az mint korábban. volna meg azt, amire szükségük volt. hatékony munkavégzést.
„innovatív” szó jobban tetszik. A július elsején a
Roto-nál bevezetett folyamatszervezet „közel a Roto Inside: Egy termék innováció a piacot Roto Inside: Ez azt jelenti, hogy a munkavál-
vevőkhöz” mottónk értelmében még vonzóbb, és a vevőt célozza meg, a folyamat a termék lalóknak a Roto-n belül nem kell komolyabb
még ütőképesebb partnerré tesz bennünket innováció körül szintén – ez nem kérdés. változásokkal szembenézniük …
az ablak-, és ajtógyártók számára. Erről meg De hány ilyen folyamatot definiált a Roto?
vagyok győződve. Dr. Keill: Így van. Ugyanakkor az a közös
Dr. Keill: Elég sokat, ami logikusan következik konszenzus a vállalaton belül, hogy a vevő
Roto Inside: Röviden összefoglalva: mi abból, hogy a vevő szemszögéből visszafe- mindenképp profitál a Roto folyamatszervezeté-
különbözteti meg a folyamatszervezetet lé gondolkozunk. Mit akar és mit kap a Roto ből. Így véleményem szerint mindenki pozitívan
a klasszikus felépítésű szervezetektől? vevője? Mi alapján dönt a vásárlás mellett? fogadja a változásokat, amelyeket az új struktúra
Mi kell ahhoz, hogy azt szállítsuk a vevőnek, hoz magával. A vertikális szervezettség nem illik
Dr. Keill: Egész röviden: egy folyamatszervezet- amire szüksége van? A Roto-nál négy vezérfo- a Roto filozófiájába többé, egy olyan vállalaté-
ben a szakértők szakmai tudásukat nem csak lyamatot definiáltunk, amelynek működtetése hoz, amely a „közel a vevőkhöz” mottó alapjánHázról házra
A Roto bemutatótermeinek arculatváltásaA Roto telephelyein felállított bemutatótermek kiváló helyszínéül szolgálnak a vevőkkel és part- Itt építettek fel első alkalommal egy olyan bemutatótermet az ablak-, és ajtótechnológia üzletá-
nerekkel folytatott megbeszéléseknek. Így nagyon fontos, hogy ezeken a helyszíneken a Roto gon belül, amelynek külső megjelenése összhangban áll a FENSTERBAU FRONTALE vásáron
által képviselt filozófia és a termékekkel kapcsolatos szaktudás könnyen és jól látható módon szereplő vásári standéval, megkönnyítve a látogatók beazonosítását.
legyen közvetítve. Hogy ezt miképp lehet megvalósítani, arra jó példa a lövői bemutatóterem.Az egyes termékeket miniatűr házakban mutatják be, amelyeket egy fehér csíkkal kötnek össze Az új bemutatótermekben a mintadarabok mellé érintőképernyőt is telepítettek, amelynek segítségével
egymással, ez a fehér jelzés a talajon, a falon és a plafonon is végig fut a házak között. Ez az általunk az érdeklődők a bemutatott termékekkel kapcsolatos összes információt le tudják kérdezni. „Nemcsak a
kitalált „házösszekötő szalag” nagyon jól jellemzi perspektíváinkat az ablakok és ajtók terén“, nyilatkoz- bemutatott termék működését magyarázzuk el, hanem a szerelési útmutató, illetve a vasalat-konfiguráció is
ta Udo Pauly marketing vezető. „Az ablakok és ajtók nagyon fontos szerepet töltenek be a lakóházak elérhető, úgy ahogy az a Roto Con Orders programunkban található“, magyarázta Udo Pauly. „A tabletek és
tervezése és használata során. A tervezők és ablakgyártók a nyílászárókkal érhetik el azt, hogy a lakók a társaik korában lehetőségünk van arra, hogy a látogatók az összes számukra érdekes információt elérhetik
lakóépületet a kívánt célra használják. A megfelelő ablakok és ajtók nélkül nem lehet tökéletes épületeket az adott termékről.“
létre hozni. Ezt hangsúlyozzuk vásári standunkon, illetve az új bemutatótermeinkben is.“


2 |

Deventer, Németország
Innovációs vezető egy fiatal piacon


■ Újdonság a Roto-nál A Roto növekedési stratégiájának értékkel szemben a Deventer valóban sokkal jobb értéket mutat“, tudunk kifejleszteni.“ Az ablak-, és ajtógyártók irányából érke-
évek óta része az, hogy az ablak-, és ajtótechnológia pia- nyilatkozta Lüder Pflügner. ző megkeresések mintegy 80%-át tudja a Deventer standard
con átfogó szakmai kompetenciát építésen fel. A Deventer termékeivel kielégíteni.
Csoport 2016. január elsejével csatlakozott a Roto-hoz, így Teljes átvétel
az idei évtől a termoplasztikus elasztomerekből készült A Roto átvétele a Deventer Csoport összes vállalatát érintette, Ideális feltételek a teljesen automatizált gyártáshoz
tömítőprofilok (TPE) egyik európai vezető gyártójának a szak- vagyis nemcsak a Berlin-Spandau-ban található székhelyet, Pflügner úr elmondása alapján a vevők azt is nagyra értéke-
tudása is cégcsoportunk részévé vált. A Roto Inside riportere hanem a holland, lengyel és orosz leányvállalatokat is. Dr. Keill lik, hogy a Deventer tömítései nagy tolerancia-kiegyenlítéssel
Berlinben találkozott Dr. Eckhard Keill úrral, a Roto Frank AG úr különösen a decentrális szervezeteket értékelte nagyra, a rendelkeznek. „A termoplasztikus tömítések kiváló visszaállítási
Igazgatótanácsának elnökével, illetve Lüder Pflügner úrral, helyi piacokon elismert márkajelzésük miatt. A Deventer üzleti tulajdonsággal rendelkeznek. Ellenállóak az UV-sugárzással és
a Deventer Profile GmbH & Co. KG ügyvezető igazgatójával, partnerei építhettek a munkavégzés folytonosságára, illetve a a környezeti behatásokkal szemben, a sarkokban hegeszthetők
és azokról a lehetőségekről beszélgettek, amelyek e vállalat megbízhatóság töretlenségére. „Az új vevőkapcsolatok kiépí- és ragaszthatók, az automatizált gyártás során különösen sok
átvételéből adódhatnak az ablakgyártók számára. tése és megszilárdítása elsődleges céljaink közé tartoznak“, előnnyel rendelkeznek“, hangsúlyozta Pflügner úr majd moso-
nyilatkozta Dr. Keill. lyogva elmondta, hogy mit tervez a következő években: „célom
„A Roto és a Deventer szakértői egyaránt közel állnak a ve- az, hogy felvilágosító munkát végezzek az alumínium ablakok
vőkhöz“, nyilatkozta Dr. Eckhard Keill bevezetőjében, „már az Olyan hír ez, amelyet Thomas Rösler, a szász Schirgiswalde tele- gyártóinál. Ebben a szegmensben ugyanis még napjainkban
új ablakok és ajtók konstrukciójának szakaszában is.“ Mindkét pülésen található FTR Rösler vállalat vezetője is szívesen hallott. is sokszor alkalmaznak nem hatékony szerszámokat a tömítés
vállalat az építőelemek megfelelő működéséhez szükséges „Már évek óta együtt dolgozunk a Roto-val és a Deventer-rel, során.“ Ugyanakkor ebben a szegmensben is az automatizá-
alkatrészeket gyártja le, illetve mindkét vállalat képes arra, hogy a így mindkét vállalatot jól ismerjük“, nyilatkozta a vállalkozó. lás irányába mutató trend egyre nagyobb keresletet generál a
vevőket az innovációk kifejlesztésében támogassa. „Így mindkét „Véleményünk szerint 2 olyan partner talált egymásra, akik Deventer termékei iránt. „Tömítéseinket ugyanis nagyon tisztán
vállalat különösen bizalmas kapcsolatot alakított ki a vevőkkel“, hasonló kultúrával rendelkeznek és hasonlóan kezelik vevőiket, lehet a profilokba beszerelni. A beltéri ajtók gyártása során a
nyilatkozta Lüder Pflügner meggyőződve. „Ugyanakkor a Roto és illetve a hozzánk hasonló gyártókkal igazi partnerként bánnak, tömítések 95%-át automatizált gépsorokon szerelik be, vagyis
a Deventer nemcsak innovációs, hanem minőségi vezetők is egy- az innovációs folyamatainkban egyaránt.“ sok tapasztalatot tudtunk az évek során összegyűjteni, amit
ben.“ Sok vevő a Deventer Roto általi átvételét 2 ideális partner minden, az automatizált gyártásra áttérni kívánó fa és alumínium
találkozásaként írja le. Tömítés méret szerint ablakgyártónak fel tudunk ajánlani.“
Különösen azon vállalatok, amelyek funkcionálisan hatékony, szép
A Door termékek kínálatának bővítése dizájnú, magas hő-, és hangszigetelésű fa ablakokat gyártanak A további internacionalizálódás lehetősége nem kizárt
„A Roto minél több saját gyártású terméket igyekszik kínálni, keresték a kapcsolatot a Deventer-rel, nyilatkozta Lüder Pflügner. A két vállalat egyesülése, nemcsak a Deventer Csoport euró-
amelyekkel egy ablak vagy ajtórendszer teljesítményjegyei „Ha egy gyártó innovatív ablakot szerkeszt, gyakran szüksége pai vevői számára jelent jó hírt, közölte Dr. Keill: „a Roto nem
javulhatnak“, nyilatkozta Dr. Keill, majd összefoglalta: „így a van speciálisan kifejlesztett tömítésre is, amely sok esetben azért vásárol fel egy vállalatot, hogy aztán 3 év múlva eladja.
Door termékcsalád lépésenkénti választékbővítésére is sor nem a standard kínálat része. Ezek kifejlesztésére ugyanakkor A  Deventer kollégáival, és legfőképp vevőivel közösen szép
kerülhetett. Napjainkban a Roto Csoport pántokat, küszöböket, sok esetben csak pár hét áll rendelkezésünkre, és a szerszám- nyugodtan fogunk szinergiák után kutatni, illetve a Deventer
zárakat, zár-rendszereket és minőségi tömítéseket is kínál.“ költségeknek csupán egy részét tudjuk továbbszámlázni“, értékesítésének kiterjesztéséről is el fogunk gondolkozni. A hol-
A Deventer termékei a teljesen automatizált beltéri ajtógyártók- nyilatkozta Pflügner úr. „Ugyanakkor a tanácsadást nagyon land, német, lengyel és orosz gyárakban olyan know-how van,
nál, illetve a hangszigetelt ajtók gyártóinál nagyon keresettek. komolyan vesszük. Ha műszaki problémákba ütközünk, akkor amelyet személyes véleményem szerint nagyon jól tudunk majd
„A beltéri ajtók esetében az 50 dB-es normál hangszigeteltségi ezt nyíltan közöljük a vevőkkel. Így közösen tökéletes ablakot hasznosítani az export tevékenységünk során.“
A termoplasztikus elasztomerből A jelenleg 62 éves Lüder Pflügner
készült Variosoft tömítőprofilok (a képen jobbra) Thüringenben szüle-
kiváló mechanikus tulajdonságaiknak tett, és 1993-ban került a Deventer
köszönhetően kitűnő hő-, és hangszi- Profile GmbH & Co. KG vállalathoz,
getelést biztosítanak a fa, alumínium 2007 óta a vállalat ügyvezető igazga-
illetve fa-alumínium ablakok és tója. A decentrális vezetésű Deventer
erkélyajtók esetében. „Napjainkban Csoporthoz a Berlin-Spandau te-
itt Berlinben olyan tömítéseket lephelyen található vállalati központ
gyártunk, amelyeket bármilyen mellett 3 leányvállalat is tartozik
ablakszárnyba és ablaktokba be lehet Hollandiában, Lengyelországban
építeni“, nyilatkozta Michael Wache és Oroszországban, a konszernnek
üzemvezető. „Igény esetén az ab- összesen mintegy 120 dolgozója
lakgyártóknak előregyártott, méretre van. „A Deventer Csoport mind a
szabott tömítéseket, illetve egyedi 4 vállalatánál szép dizájnú tömíté-
tömítéseket is ki tudunk szállítani. A seket gyártanak, amelyek könnyű
gyártáshoz szükséges szerszámok az feldolgozhatóságukkal, illetve hosszú
ilyen esetekben 5.000–7.000 euróba élettartamukkal számos ablakgyártót
kerülnek, de ezen költségek csak egy meggyőztek már Európa szerte“, fog-
részét terheljük tovább vevőinkre.“ lalta össze tapasztalatait Dr. Eckhard
Keill (a képen balra) a Roto Inside
riporterének tett interjújában.

A Deventer Profile GmbH & Co. KG
2015-ös forgalmának mintegy 40%-a
beltéri ajtók tömítések, 60%-a az ab-
laktömítések eladásából származott.
„Annak érdekében, hogy minden
gyártó tisztában legyen azzal, hogy
mit vett, minden tömítésünkhöz
átfogó műszaki leírást adunk,
illetve garantáljuk, hogy a tömíté-
sek minden esetben teljesítik azt a
funkciót, amit ígérünk”, nyilatkozta
Lüder Pflügner. „A Deventer összes
tömítését bevizsgáltatjuk függet-
len intézetekkel, így a légmentes
záródásra illetve a heves esőzés-
sel szembeni ellenállóságra tett
kijelentéseinket mindig alá tudjuk
„Annak érdekében, hogy az összes ablakgyártónak a megfelelő tömítést le tudjuk szállítani, a nagymértékben támasztani. A német fa ablakgyártók
módosított műanyag mellett, termoplasztikus elasztomerből (TPE), termoplasztikus habból (TPS), termoplasz- mintegy 40%-a Deventer tömíté-
tikus vulkanizátból (TPV) és szilikonból is gyártunk tömítéseket“, nyilatkozta Lüder Pflügner ügyvezető igazgató. seket használ, többek közt azért,
Napjainkban egy modern fa-alumínium ablakba 6 tömítést tesznek. „Szinte hihetetlen, hogy az 1970-es évek- mert mi nagyon filigrán tömítéseket
ben még egyáltalán nem használtak tömítést az ablakokhoz.“ A berlini gyárban 12 soron gyártanak különböző kínálunk, sokféle színben.“
méretű és szérianagyságú tömítéseket. A telephelyen 42-en dolgoznak.

| 3

Roto Inside | 09.2016


Roto Eifel
Új vízvető profilmegoldás kétszárnyú ajtókhoz


■ Újdonság a Roto-nál Szép külső, optimális heves esőzéssel szembeni tömítettséggel
párosulva, mindez teljesen akadálymentes megoldások esetében is – ezen tulajdonságokat Egy tökéletes akadálymentes bejárati ajtót az új
egyesíti magában az újonnan kifejlesztett, első alkalommal a 2016-os nürnbergi FENSTERBAU Roto Eifel vízvető, a Roto Eifel TB küszöb, illetve
FRONTALE vásáron bemutatott Roto Eifel vízvető kétszárnyú ajtókhoz. E vízvetőt könnyen és az automatikus Texel ajtótömítés kombinációjá-
biztonságosan lehet szerelni, a Roto Door és a Roto NT Designo vasalatcsaládokkal is tökéle- val lehet megvalósítani. Azon ajtók, amelyekbe
tesen lehet kombinálni. Különösen a Roto NT Designo és a Roto Eifel küszöbökkel kombinálva a Roto akadálymentes „trióját” építették be,
garantál tökéletes heves esőzéssel szembeni tömítettséget az akadálymentes teraszajtók gond nélkül megfelelnek a DIN EN 1027/12208
esetében, így a kényelem terén is első osztályú megoldást nyújt. szabványnak és első osztályú tömítettséget
garantálnak heves esőzéskor.
OKFF
Az új vízvető jellemző külső jegyei a keskeny minden profilrendszerhez passzoló véglezárók
dizájn, illetve a szálcsiszolt alumínium felület, miatt a gyártás során nem fordulhatnak elő
amelyekkel harmonikusan illeszkedik minden olyan hibák, amelyek a véglezárók összeke-
járatos ajtószerkezetbe. A szakértők második veréséből adódnak. Ugyanakkor a kétszárnyú
ránézésre könnyen felfedezhetik az új megoldás ajtókhoz nincs szükség további alkatrészekre,
„belső jegyeit“ is: a kívülre helyezett kefepozí- így nem keletkeznek további raktározási költsé- Az akadálymentes, heves esőzéssel szemben
ció miatt tökéletes tömítettség érhető el heves gek sem. A keskeny helyigény miatt a vízvetőt jól tömített teraszajtókhoz egy további rendszert
esőzés esetén. problémamentesen be lehet szerelni redőnyös is lehet csatlakoztatni: ide tartozik a Roto Eifel
teraszajtókba is. A vízvető esetében összesen vízvető Design, a Roto Eifel TB küszöb adap-
A Roto Eifel vízvető 2 részből áll, egy befoga- négyféle profilfüggő variáns áll rendelkezésre. teres megoldással, illetve a Roto NT Designo
dó és egy szorító profilból. Az univerzálisan rejtett pántoldal maximum 150 kg szárnysúlyig.
A sarokcsapágy, illetve a nyitáshatároló külön
beszerelése könnyített módon valósulhat meg.
Szép külső, optimális heves esőzéssel
szembeni tömítettséggel párosulva, mindez
teljesen  akadálymentes megoldások esetében
is – ezen tulajdonságokat egyesíti magában az & További információkat az új Roto Eifel vízvető Design-ról az
újonnan kifejlesztett Roto Eifel vízvető Design alábbi honlapon olvashatnak:
kétszárnyú ajtókhoz. A keskeny helyigény miatt
a vízvetőt problémamentesen be lehet szerelni www.roto-frank.com/en/roto-eifel/weather-profile-strips
redőnyös teraszajtókba is.


Az alumínium profil és a vasalat harmóniája
Felületborítás mintegy 200 RAL-színben


■ Alumínium Annak érdekében, hogy az ablakok és vasalatok optikailag is illeszkedjenek
egymáshoz, kielégítve az építészek elvárásait, egyre több tervező és befektető dönt úgy, hogy A RAL
a látható vasalat elemeket a profilok színéhez igazítja. Legyen szó akár ablakkilincsekről vagy színek széles
pántoldalról – a Roto igény esetén e vasalatokat mintegy 200 RAL-színben elő tudja állítani. palettájának
E színpaletta messze túlteljesíti a standard módon szállítható színek listáját. Az egyedileg köszönhetően az
színezett, lakkozott vagy eloxált alkatrészeket a megrendelés beérkezésétől számított 7. napon ablakprofilok és
tudjuk kiszállítani. vasalatok színét
könnyen össze
Legyen szó akár színes ablakkilincsről vagy színezésű kilincseket, kiegészítőket, pántol- lehet hangolni
a profil színéhez igazodó pántoldalról, akár a dalakat a Roto AL programhoz és a Roto AL A Roto AL és a Roto AL egymással.
nyitásgátlóról, vagy az építész igényeire szabott Designo vasalat programhoz is tudjuk szállítani. Designo vasalatcsalád látha-
profilokról, pántokról, kilincsekről – a Roto a Az egyedi kilincseket egyszerűen, mindenféle tó alkatrészeit igény esetén
vasalat alkatrészek egyedi színezésével a ter- komplikáció nélkül meg lehet rendelni az „egye- mintegy 200 RAL-színben
vezők, építészek és ablakgyártók elképzeléseit di színek listáján“ keresztül, amelyet a velbert-i lehet legyártani.
igyekszik még jobban kielégíteni. Az egyedi Roto vevőszolgálaton lehet elérni.

GROSS S.à.r.l.
Áttérés fáról műanyagra


■ Műanyag Négy testvér, akik mindent kézben tartanak: Pascal, Christine, Alain és André Két ország legjava be: Lothringiából, illetve Baden-Württem-
Gross. Ők közösen felelnek a franciaországi Oberhoffen-lès-Wissembourg, Straßburg melletti A GROSS S.à.r.l. vállalatnál használt kie- berg környékéről. „Minőségi francia üveggel,
településen található GROSS S.à.r.l. vállalat sikeréért. A vállalat története egészen 1955-ig nyú- gészítők nagy részét a német-francia határ német műanyag profilokkal, illetve már több
lik vissza, amikor e településen édesapjuk, Vater Albert Gross megalapította asztalosműhelyét. mindkét oldalán fekvő vállalatoktól szerzik mint 10 éve Roto NT vasalatokkal dolgozunk“,
Édesapjuk kézműves tudása hamar hírnévre tett szert a régióban.

„A helyi érdekeltség és a vevőinkkel fel- illetve  akkoriban kezdtünk el komolyabban
épített személyes kapcsolatok épp annyira foglalkozni a műanyag ablak-, és ajtógyártás-
vállalatunk sikerességének alapjai, mint sal“, nyilatkozta Pascal Gross. A következő
60 évvel ezelőtt asztalosműhelyünk eseté- nagyobb beruházásra 2000 és 2004 között
ben“, nyilatkozta Pascal Gross a Roto Inside került sor, amikor a gyártást modernizálták
riporterének. Gross úr testvérével, Christine és automatizálták.
Fuss-sal közösen vette át a családi vállalko-
zás irányítását. Testvérük Alain felel gyártási A termékek 60%-át új
vezetőként a gyártásért, másik testvérük építkezésekhez szállítják
André a vevőszolgálat vezetőjeként felel az Napjainkban a GROSS S.à.r.l-nál éves szin-
értékesítésért és a szolgáltatásokért. A jól ten 5.500 ablakot gyártanak, amelyeket az
bejáratott csapat – amelynek jelenleg 23 tagja Oberhoffen-lès-Wissembourg telephely
van – foglalkozik a háztulajdonosok, illetve a maximum 100 kilométeres körzetében zaj-
regionális építészek igényeinek kielégítésével. ló építkezésekhez szállítják ki. „Termékeink
Az Oberhoffen-lès-Wissembourg telephelyen 60%-át egy- vagy többlakásos családi házakhoz, Napjainkban a GROSS S.à.r.l. éves szinten 5.500 ablakot gyárt, amelyeket az Oberhoffen-lès-Wissembourg
minőségi ablakokat, bejárati és teraszajtókat 30%-át renoválásokhoz, míg 10%-át állami és telephely maximum 100 kilométeres körzetében zajló építkezésekhez szállítják ki. Termékeink 60%-át egy- vagy
és műanyag redőnyöket gyártanak. „1980 és kommunális építkezésekhez, például iskolákhoz többlakásos családi házakhoz szállítjuk.
1985 között tértünk át a műanyag alapanyagra, vagy tanácsházakhoz szállítjuk le.“4 |

ARLANGA pvc, Litvánia
Minőségtudatosság és exportorientáltság


■ Műanyag Amikor Arūnas Mažonis lépésről lépésre nyertünk elégedett vevőket, rendszerekhez használható vasalatát alkal- Algimantas Intas az interjú végén azt is elárulta,
1999-ben úgy döntött, hogy megalapítja az akik nagyon jól tudják, hogy az általunk gyártott mazza“, nyilatkozta Stankevičiūtė úr. „A hogy a 2016-os év is sok izgalmas feladatot
ARLANGA pvc vállalatot, azt tűzte ki célul, ablakok és ajtók minősége minden esetben bukó-nyíló megoldásoktól kezdve a Roto NT tartogat mindkét vállalat számára. „Azon dolgo-
hogy a nyugat-litvániai Gargždai települé- kifogástalan. Sosem kötünk kompromisszumot. Designo rejtett pántoldalán át egészen a Roto zunk, hogy alumínium ablak kínálatot alakítsunk
sen olyan műanyag ablakokat és ajtókat Ezt garantáljuk ugyanúgy a litván vevőinknek, Line kilincsekig, illetve zárakig és bejárati ki. Számunkra ez egy teljesen új üzleti terület,
állítson elő, amelyek minőségükben és mint a francia, svéd vagy dél-koreai vevőinknek ajtó küszöbig. Egyre növekszik a Roto Patio mégis magabiztosan vágunk bele, mivel a
dizájnjukban a skandináv és nyugat-európai is“, hangsúlyozta Intas úr. tolórendszerek eladása is. Konzekvens együtt- Roto személyében egy alumínium szakértőt
standardoknak is megfelelnek. Az ARLANGA működésre törekszünk, ami mindannyiunkat tudhatunk magunk mellett.“
pvc termékei napjainkban így nemcsak a Új gyártócsarnok, új gyártósorok nagy elégedettséggel tölt el, és közös sikerünk
litván építészek számára érdekesek. „Export Az ARLANGA pvc vállalatnak napjainkban alapját is jelenti.“
hányadunk az elmúlt 15 évben folyamato- 40 dolgozója van a Gargždai telephelyen, a
san nőtt, így vállalatunk sikerének egyik dolgozók fele a nagymértékben automatizált
meghatározó mérföldköve lett“, nyilatkozta gyárban dolgozik. Tavaly kb. 17.000 ablakegy-
Algimantas Intas ügyvezető igazgató, aki ség hagyta el a gyárat. Algimantas Intas
2003 óta dolgozik a vállalatnál. és csapatának legújabb beruházása a 2015
végén átadott új gyártócsarnok volt, mintegy
A Gargždai-ban gyártott ablakok és ajtók 15%-a 5.000  négyzetméteres hasznos területtel és
az országban marad, és direkt módon vagy ke- teljesen új gyártási technológiával. „A folyama-
reskedőkön keresztül jut el a helyi építészekhez. tos növekedésre törekszünk, amiben segítenek
A fennmaradó 85% exportra kerül Norvégiába, bennünket állandó partnereink. A Roto-val
Svédországba, Dániába és Franciaországba. mintegy 17 éve működünk együtt, ami jól
Ugyanakkor vannak vevőink nagyon távoli orszá- mutatja azt, hogy mire törekszünk. Első osztályú
gokban is. „A legtávolabbi vevőnk Dél-Koreában kiszállítási színvonalra, gyors műszaki tanács-
található. Mindez bizonyíték arra, hogy terméke- adásra, átfogó vasalat és kiegészítő kínálatra –
ink minőségét nagyon sok országban elismerik Giedrė Stankevičiūtė és csapata megbízható
a világon“, nyilatkozta Algimantas Intas. partnereink, akik mindig segítenek bennünket
tanácsaikkal, ha újabb kihívásokkal kell szembe
Mindez nem véletlen, hangsúlyozza Arūnas néznünk. A Roto megmutatta nekünk azt, hogy
Mažonis, a vállalat alapítója és jelenlegi igazgató- mit kell érteni egy jó beszállító alatt.“
tanácsának elnöke. Már a kezdetektől minőségi
alapanyagokat használtak. Ezt a trendet folyatja Giedrė Stankevičiūtė, a Roto litvániai Az ARLANGA pvc új gyártócsarnokának 2015 év végi átadását ünnepelték: (balról) Arūnas Mažonis, az
Algimantas Intas is. „A legjobb profilokat, a leg- l eányvállalatának vezetője szintén különö- ARLANGA pvc vállalat alapítója, Giedrė Stankevičiūtė, a Roto Litvánia vezetője, Rafał Koźlik, a Roto Lean mun-
jobb vasalatokat, minőségi üvegeket dolgoznak sen cél-, és  teljesítményorientáltnak tarja katársa, Audronė Intienė, az ARLANGA pvc helyettes vezetője, Evaldas Survilas, az ARLANGA pvc műanyag
fel a vállalat folyamatosan modernizált gyárá- az ARLANGA-val közös együttműködést: gyártásának vezetője, és Algimantas Intas, az ARLANGA pvc ügyvezető igazgatója.
ban a szakképzett dolgozók. Ezzel a ,recepttel’ „ez a vállalat a Roto szinte összes műanyag
Az ARLANGA pvc
3,5 millió eurós
beruházása az
elmúlt években arra
irányult, hogy a nyu-
gat-litvániai Gargždai
településen fekvő
gyár kapacitásait
jelentősen megnö-
veljék. 2016-ban
a vállalat dolgozói,
a Roto kollégáinak
támogatásával az
alumínium ablakgyár-
tás felépítésén Az ARLANGA pvc telephelye Gargždai-ban: a legyártott ablakok és ajtók 85%-át exportálják. Norvégiától
dolgoznak. Dél-Koreáig: a vállalat vevői megbíznak litván partnerükben.
nyilatkozta Pascal Gross. „A Roto francia a Roto-val.“ Olyan együttműködés ez, amely félévében, a stabilizáció fázisa után, végre növe-
telephelye Saint-Avold-ban, illetve a leinfeldeni jó alapja lehet az elkövetkező évek sikereinek. kedést könyvelhettünk el, amely úgy tűnik kitart
Roto központ is igazán közel fekszenek hozzánk, „Úgy tűnik, a 2012 óta tartó francia gazda- a második félévben is. Így optimistán tekintünk
így valóban közeli munkakapcsolatban állunk sági válságból lassan kilábalunk. 2016 első a 2017-es évre“, fejezte ki örömét a vállalkozó.
Pascal Gross testvérével Christine-nel, illetve
bátyjaival Alain-nal és André-val közösen felel
a GROSS S.à.r.l vállalat irányításáért. Gross úr
bíztató tendenciákról számolt be a francia piaccal
A stratégiailag kedvező helyen, Oberhoffen-lès-Wissembourg településen (Straßburg mellett) fekvő GROSS S.à.r.l. vállalat. kapcsolatban a Roto Inside riporterének.

| 5

Roto Inside | 09.2016


Minden tekintetet odavonzott a 2016-os Planeta Svet, Oroszország
FENSTERBAU FRONTALE vásáron A vevőszolgálattal sikereket elérni egy nehéz helyzetben
Objektum megoldás Roto lévő piacon

AL Designo-val

■ Műanyag Alumínium Az orosz piac átfogó kiszolgá- kell követniük, amelyekre a belszolgálat munkatársai minden
■ Újdonság a Roto-nál Az objektumok építése terén lása földrajzilag nagy kihívást jelent: nemcsak azért, mert esetben támaszkodhatnak.“
nagyon elterjedtek a nagyméretű alumínium ablakok és a világ legnagyobb országa 2 kontinensen (Európában és
teraszajtók keskeny profilokkal és láthatatlan vasalatokkal. Ázsiában) terül el, hanem azért is, mert területe akkora, Nagy létszámú bel-, és külszolgálat
Egy bonni új épület esetében a Roto megtalálta a megfelelő mint 2 kontinensé (Európa és Ausztrália) együtt. Ha valaki A permi-i vállalati székhelyen 40-en dolgoznak a műszaki
vasalat-megoldást egy hatalmas, 3.772 mm-es magassá- átutazza az egész országot, akkor észak-déli irányban szinte tanácsadáson és a fejlesztésen. Körülbelül ugyanekkora létszá-
gú nyílószárnyhoz. A Roto e szárnyról – amelyhez számos az összes éghajlati övön áthalad, míg nyugatról keletre mú belszolgálat és vevőszolgálat támogatja a külszolgálatot.
vizsgálat után kapták csak meg a kiviteli engedélyt – egy 11 időzónán megy keresztül. Ha egy vállalkozó az egész A Planeta Svet gyárában a nagyfokú automatizáltság ellenére
mintadarabot állított ki a 2016-os FENSTERBAU FRONTALE országot átfogó értékesítési hálózatot akar felépíteni, akkor mintegy 160-an dolgoznak. „Sikerünk alapja valószínűleg az,
vásáron. A látványos mintadarab hamar a közönség az egyes régiókra kell koncentrálnia, ugyanakkor nagy hogy összes dolgozónk nagyon jól képzett és jól motivált.
kedvencévé vált. csapatra lesz szüksége. Wiktor Woroschilow rövid beszél- Ezt érzik vevőink is. Nagyra értékelik munkatársaink elköte-
getésbe elegyedett a Roto Inside riporterével a nürnbergi lezettségét, épp úgy, mint ablakaink és ajtóink minőségét“,
A tökéletesen rejtett Roto AL Designo vasalat láthatatlanul FENSTERBAU FRONTALE vásáron, pár mondatban össze- hangsúlyozta Wiktor Woroschilow.
illeszkedik az ablakprofilba, ugyanakkor bármilyen formájú és foglalva az értékesítés kihívásait az országban.
méretű ablakba beszerelhető. A program pántoldalai szériaszerű- Minőség az árverseny ellenére
en maximum 180 kg terhelést bírnak. Az ablakgyártók bármilyen Wiktor Woroschilow 9 éve ügyvezető igazgató a 2000-ben A Roto vasalatait és megoldásait 11 éve építik be a Planeta
profillal kombinálhatják, mivel a Roto a nehéz szárnyak esetében alapított orosz ablak-, és ajtógyártó vállalatnál, a Planeta Svet termékeibe. Jelenleg főleg Roto NT alkatrészeket és
is igazolta a vasalatok tökéletes működését. Svet-nél, amelynek székhelye Perm-ben található, Moszkvától többpontos zárakat szerelnek be. Wiktor Woroschilow vélemé-
1.150  kilométerre északkeletre. Az okleveles mérnök egy nye szerint a Roto vasalatok szintén segítik az értékesítést: „az
Modern külső, könnyű használat és biztonság olyan vállalatot vezet, amelynek 400 dolgozója van, és amely orosz gazdaság, főként az építőipar nagyon rossz helyzetben
Amilyen puritán a külső, épp annyira könnyű a Roto AL Designo 120.000 ablakegységet gyárt évente. Woroschilow úr jól van most. A Roto márkajelzés azonban jó hírnévnek örvend az
vasalatot szerelni – a modern vasalat-programnak számos neves kiismeri magát Oroszországban egészen az Urál lábáig, orosz építészek körében, így az építészek biztosak lehetnek
felhasználója van, többek közt a Hueck GmbH & Co. KG vállalat 1.000  kilométerre keletre a fővárostól, Moszkvától. Udmurtija, abban, hogy minőségi ablakot kapnak kézhez. Ugyanakkor
is, amely a kiállított szárnyhoz megkapta az egyedi gyártási Baschkirija, Permskij, Kirowskaja, Swerdlovskaja, valamint a márkajelzést arra is használjuk, hogy az egyre erősödő
engedélyt. A Roto AL Designo alkatrészei megfelelnek a Roto Tatarstan régiókban – ez utóbbiban található a Planeta Svet árversenyben helyt tudjunk állni.“ A vállalkozó véleménye
építőkocka elvének, így számos standard nyitásmódú termékbe vállalat székhelye -, értékesíti a vállalat műanyag és alumí- szerint az elkövetkező években biztosan tudnak további piaci
és az összes járatos eurokamrás profilrendszerbe beszerelhetők. nium ablakait, amelyeket saját beépítőik szerelnek be, – így részesedést szerezni.
A Roto AL Designo-val RC1- RC3 biztonsági osztályú ablakok egy 730.000 négyzetkilométeres területről beszélünk. Már
is szerelhetők. ez a terület Németország kétszeresét jelenti. „A külszolgála-
ton jelenleg 80 munkatársunk dolgozik “, nyilatkozta Wiktor
Az alkalmazási diagram, illetve a beszerelési útmutató letölthető Woroschilow. „Annak érdekében, hogy a vevőkkel személyes Wiktor Woroschilow 9 éve ügyvezető
a www.roto-frank.com/de/RotoALDesigno honlapról. kapcsolatot ápoljanak és a tanácsadásokat hatékonyan szer- igazgató a 2000-ben alapított Planeta
vezzék meg, a munkatársaknak a csapatok méretének ellenére Svet vállalatnál.
professzionálisan szervezett útvonal-, és határidőterveketAz orosz ablak-, és ajtógyártó vállalatnál, a perm-i székhelyű Planeta Svet-nél 2015-ben 120.000 ablakegységet gyártottak.A Roto AL Designo program rejtett pántoldalának köszönhetően bármi-
lyen formájú alumínium ablakba beszerelhető, a puritán külső mellett
könnyű használatot biztosítva. A program tartozékai a szériagyártású
pántoldalak, amelyek maximum 180 kg teherbírásúak. A 2016-os Habár a perm-i bemutatóterem nagy segítség abban, hogy a Planeta Svet műanyag és alumínium ablakainak minőségét bemutassák, a legtöbb vevő
FENSTERBAU FRONTALE vásáron bemutatott elem 170 kg-ot nyom. nagyon messze található, így a külszolgálat munkatársai nagy szerepet játszanak abban, hogy a vállalat termékeit népszerűsítsék.

6 |

JURA műanyag ablakok, Németország
A télikertektől a termékek teljes kínálatáig


■ Műanyag Alumínium Dieter Recht az 1970-es években önállósodott télikert gyártóként. Kevés beszállítóra koncentrálás szó akár rendszervizsgálatról a Roto ITC nem-
A vállalat és vevőinek köre gyorsan növekedésnek indult Neumarkt környékén Oberpfalznál. A nálunk betanulók szintén profitálhatnak a zetközi technológia központjában, vagy a Roto
Amikor a műanyag ablakok hódító útjukra indultak, Dieter Recht nagyon jól kiismerte magát könnyen átlátható folyamatokból: „csak kevés Quadro Safe kampányáról – a JURA számos
a műanyag profilok feldolgozásában, az üvegek, vasalatok és zárak felhasználásában. „Mivel termékkel kell megismerkedniük, mivel arra opciót felhasznál, amit vasalatgyártó partnere
egyre több vevő szeretett volna tőle ablakot is vásárolni, úgy döntött, hogy 1994-ben felépít törekszünk, hogy olyan beszállítókkal dolgoz- kínál neki. „Számunkra nagyon fontosak keres-
egy 1.800 négyzetméteres csarnokot, ahol ablakgyártással kezdett el foglalkozni“, emlékszik zunk együtt, akik segítenek bennünket abban, kedelmi partnereink igényei és visszajelzései.
vissza fia, Christian, aki napjainkban a JURA Kunststoff-Fenster GmbH ügyvezető igazgatója. hogy innovatívak legyünk. A Roto partnerünk a A betörésvédelem témakörét sokkal jobban
műanyag ablak és ajtógyártásban – itt a teljes körbe szeretnék járni partnereinkkel, mint ko-
Az ablakgyártás megkezdése óta folyamatosan ajtógyártáshoz. Különösen az alumínium be- kínálatot használjuk.“ De a JURA alumínium rábban. A Roto e témával foglalkozó kampányát
nőtt a műanyag ablakok, később a bejárati ajtók járati ajtók iránt nagy a kereslet, emiatt kellett ablakgyártásában is partner a Roto. „A Roto és így nagyon hasznosnak találjuk. Arra törekszünk,
eladása, amire még édesapja sem számított. kapacitásainkat megnövelni. Az új csarnok át- a Wicona kiválasztott partnereink, bízunk abban, hogy a JURA betörésvédelemmel ellátott
Édesapja ugyanis már a kezdetektől tapasztalt adásával 15.000 négyzetméter gyártófelület fog hogy rövid időn belül a Roto összes vasalatát, ablakainak és ajtóinak kínálata tovább növeked-
szakkereskedőkre bízta a termékek eladását, rendelkezésre állni. Meglátjuk ezzel a területtel zárát és kiegészítőjét felhasználhatjuk az alu- jen a jövőben. A piaci trendekkel mi időben és
illetve a beszállítók kiválasztásánál is mindig mennyi ideig fogunk boldogulni“, mosolyog mínium ajtók gyártásához. Mi ugyanis nagyon koncentráltan kezdünk el foglalkozni. Épp úgy,
ügyelt a minőségi alapanyagokra és az innová- Christian Recht. megbízunk a Roto-ban. A Roto vasalatai mindig mint a Roto.“
ciós képességre. „A Roto-val az 1990-es évek működnek. Hűségünk így kifizetődik.“ Legyen
végétől dolgozunk együtt, egyike vagyunk azon Az alumínium ablakok és ajtók
gyártóknak, akik a Roto innovációit elsőként nagyon keresettek
vezették be a piacra“, hangsúlyozta Christian Az alumínium alapanyag a bejárati ajtó és az
Recht. „Mivel folyamatosak beruházásaink, így ablakgyártásban óriási keresletnek örvend
automatizáltságunkban és kiszállítási megbízha- Oberpfalzban. „E szegmensben érjük el a
tóságunkban messze előrébb járunk verseny- legnagyobb növekedést, míg a műanyag
társainknál. Számunkra nem okoz problémát, ha ajtók eladása stagnál, a műanyag ablakoké
egy bajba jutott vevőnkön 10 napon belül kell pedig lassan növekszik”, nyilatkozta a fiatal
segítenünk, ez tesz bennünket igazán elismert ügyvezető igazgató. „Az ajtógyártás áttele-
partnerré, amit csak kevés versenytársunk tud pítésével több hely fog rendelkezésre állni a
hasonlóan teljesíteni.“ műanyag ablakgyártáshoz, illetve fel tudunk
állítani egy komissiózós raktárat is. Így az
A saját bejárati ajtógyártás ablakgyártás folyamatait még hatékonyabban
alapköveinek letétele tudjuk megszervezni, és arra törekszünk, hogy
Apa és fia idén is beruház: nemrég fektették le a a rendelkezésre álló szakembereinkkel még
harmadik gyártócsarnok alapjait a meglévő gyár többet érjünk el. Ez ugyanis az új szűk kereszt- Annak érdekében, hogy az egyre változatosabb vevői igényeknek megfeleljenek, a JURA Kunststoff-Fenster
500 méteres körzetén belül. „Sikerült megvá- metszet: olyan szakembereket kell találni, akik a GmbH gyártócsarnokának területét, a dolgozók létszámát, illetve a termékválasztékot is megnövelik 2016-ban.
sárolnunk az ablakgyárunkkal szemben fekvő modern ablakgyártást sikerre tudják vinni. Az új Az 1994-ben alapított, 5 főt foglalkoztató üzemből egy középvállalat nőtte ki magát, amely modern, teljesen
területet, ahol a régi épület lebontásával egy új szakemberek betanulása sok időbe telik, de mi automata gyártósorral rendelkezik. A Jura éves szinten 65.000 ablakot és 2.500 bejárati ajtót gyárt.
csarnokot húzunk fel a műanyag és alumínium szeretnénk tovább növekedni.“

A hatékony folyamatok, tapasztalt munkatársak, a modern géppark teszik lehetővé azt, hogy a különböző nagy- Az alumínium ablakgyártásban a vasalatot még kézzel szerelik. „Természetesen azonban itt is törekedni fogunk
ságú és kivitelű műanyag ablakokat gyorsan és rugalmasan tudják legyártani, akár nagy darabszámban is. az automatizálásra“, nyilatkozta Christian Recht ügyvezető igazgató.

Minőség az alapanyagtól egészen a kiszállításig.
A JURA igény esetén előreszerelt, integrált fényvé-
dővel ellátott építőelemeket szállít saját teherautóval
és sofőrökkel az építkezésekre. „A kiszállítás során is
szükség van a késztermékekkel kapcsolatos szakértel-
münkre, ha azt szeretnénk, hogy termékeink biztosan
megérkezzenek az adott helyszínre“, hangsúlyozta
Christian Recht.

A szolgáltatások megkülönböztethetőek. „Az elmúlt
években egyre több vevő az olcsónak számító,
külföldről beszerzett termékekkel imidzs-vesztést
szenvedett el, illetve sokszor bosszankodtak, mivel e
termékeknél egyszerűen hiányzott az after-sales-szol-
gáltatás“, nyilatkozta Christian Recht és hozzátette:
Elégedettek a 2015-ös üzemi eredménnyel: a JURA Kunststoff-Fenster GmbH vezetői, a képen balról Werner „egyre több vevő tér vissza hozzánk, mivel belátták,
Müller gyárvezető, Christian Recht tulajdonos és ügyvezető igazgató és Sascha Lentini gazdasági igazgató. hogy áraink megfelelőek, valamint termékeinkhez
„Napjainkban specializált gyártónak tartjuk magunkat, így folyamatosan a termékfejlesztésre és a haté- komplett szolgáltatás-csomagot is kapnak.“
kony gyártásra helyezzük a hangsúlyt“, magyarázta Christian Recht. „Ablakaink és ajtóink értékesítésével
szakkereskedők foglalkoznak.“

| 7

Roto Inside | 09.2016


Termika, Olaszország
Egy értelmes újjászervezés


■ Alumínium Közép-Európa déli része az idei évtől gazdagabb lett egy új, de rengeteg ta-
pasztalattal rendelkező, minőségi alumínium rendszergyártó vállalattal. Az újonnan alapított Tender Group, Olaszország
Termika Metallbauer vállalat Olaszországban, Horvátországban, Ausztriában, Szlovéniában és
Svájcban igyekszik ellátni az ablak és ajtógyártókat az összes szükséges termékkel. A vállalat A harmónika rendszerektől a teljes kínálatig
különlegessége az, hogy az alumínium ágazat egyik szakértője, egyben a vállalat értékesítési
vezetője fejlesztette ki azt az új alumínium profil rendszert, amellyel nagyon igényes megol-
dásokat, illetve prémium ablakokat és ajtókat lehet legyártani. „Nem tömegcikkeket akarunk A Termika Srl. a Tender Group legfi- rácsok – gyártását is megkezdték, ame-
gyártani, hanem a kiválasztott alumínium gyártókkal szeretnénk szoros kapcsolatokat kiépí- atalabb vállalata. A vállalatcsoportot lyekkel a konszern az egyedi szerkezetek
teni, akiket szeretnénk a piacról kiemelni“, nyilatkozta az 58 éves Silvano Pasetto a 2016-os 1969-ban alapították San Giovanni-ban, szegmensében nagy sikereket tudott elérni.
FENSTERBAU FRONTALE vásáron. Pasetto úr lett a Termika elnöke. Marignano-ban, amelynek székhelye A Tender Group-nak jelenleg 50 dolgozója
napjainkban  Cattolica-ban, Rimini-től né- van, 2015-ben 7,5 millió eurós forgalmat
„Véleményem szerint ágazatunkban és célpia- A Termika az alumínium gyártókat azonban hány kilométerre délre található. A Tender realizált. Az ablakgyártást 2016-ban kezd-
cainkon csak azon vállalatok lehetnek sikeresek, nemcsak minőségi termékeivel, hanem elsőként gyártott az európai piacon olyan ték meg, így idén 7 számjegyű forgalom
amelyek a kezdetektől nagyon magas minőségű átfogó tanácsadásával is szeretné lenyűgözni. harmónika ajtót, amely Olaszországban és a elérése lehetséges.
termékeket gyártanak és kitűnő kiszállítási „A  gyártókkal közösen olyan termékeket igyek- környező országokban hamar kedveltté vált.
színvonalat valósítanak meg. Többek közt emiatt szünk kifejleszteni és olyan kínálatot szeretnénk A „Sunroom“ márkajelzés hamar ismert-
is döntöttünk a Roto mellett“, hangsúlyozta a összeállítani, amelyekkel valóban meg tudják té vált az ország határain túl is. Az egyre
menedzser Nürnbergben tett látogatása során. magukat különböztetni a versenytársaktól a régi- növekvő műszaki tudás és piaci ismeretek
„Újonnan szerkesztett profiljainkkal rend- ójukban“, foglalta össze jövőbeni terveit Silvano miatt a termékválaszték hamar bővült,
szerházként szeretnénk funkcionálni. További Pasetto. „Így vállalatunknál 10 kolléga foglalko- először a harmónika rendszerek terén, majd
szolgáltatásként az alumínium gyártóknak zik a gyártók tanácsadásával, illetve a partneri később elkezdtek nagy üvegfelületekkel
olyan kész elemeket is kínálunk, amelyekbe kapcsolatok elmélyítésével. A hozzánk hasonló is dolgozni, illetve innovatív termékek –
Roto AL 540 vagy Roto AL Designo vasalatot fiatal vállalatoknak egy ekkora tanácsadó csapat mint télikertek, napvédő rendszerek, toló
szereltünk. Ezen elemeket azonban csak olyan fenntartása anyagilag nagyon megterhelő lehet, szerkezetek, pergola rendszerek, biztonsági
gyártóknak szállítjuk le, amelyekkel a piacon de anyavállalatunk, a Tender Group, hisz a
az átlaghoz képest szorosabb kapcsolatokat mi sikerünkben.“
építettünk ki. Nincs szükségünk arra, hogy a
saját alumínium sajtolónkat teljes kapacitáson Minőségi kapcsolatok zárt rendszerek helyett
járassuk, mi minden esetben a minőséggel „Mi, a Termika-nál, az együttműködésre TK85WH – a Termika „Warmes Herz“ rend-
szeretnénk versenyezni.“ helyezzük a hangsúlyt, nem a függőségi szerével olyan alumínium ablakok gyártását
viszonyokra“, hangsúlyozta Silvano Pasetto teszi lehetővé, amelyek kitűnő hőszigete-
Prémium termékek és szolgáltatások a Roto Inside riporterének. „Így rendszere- lési értékkel rendelkeznek. Igény esetén a
Különösen a „Warmes Herz“ TK85WH rend- inkkel elsősorban olyan gyártókat szólítunk rendszerekbe Roto AL vagy Roto AL Designo
szerrel – amellyel első osztályú hőszigetelési meg, akik értékelik termékeink sokszínűségét vasalatot szerelnek be. A tok 85 mm-es, míg
értékű ajtókat és ablakokat tudnak a gyártók és rugalmasságát. Alkatrészeinket a legjobb a szárnykeret 95 mm-es beépítési mélység-
legyártani – tudja magát a Termika a verseny- beszállítóktól szerezzük be, és arra törekszünk, gel rendelkezik. Az üveg 58 mm széles lehet,
társaktól megkülönböztetni. „Már 25 éve hogy tökéletes kiszállítási színvonalat valósít- ami lehetővé teszi háromrétegű üveg beépí-
dolgozom az ágazatban, így nagyon jól ismerem sunk meg. Nálunk azonban senki nem fog egy tését is. Egy egyszárnyú, 1.230 x 1.480 mm
a piaci trendeket“, nyilatkozta Silvano Pasetto zárt láncrendszerhez tartozni.“ Ugyanakkor méretű ablak U f - értéke 0,97 W/(m²∙K),
vállalata egyik sikertényezőjét. Idén tavasszal ezt az elvárást fogalmazzák meg a beszállítók U g -értéke 0,5 W/(m²∙K) (Ψ g - értéke: 0,036),
az tessin-i „Agorà“ objektumhoz – amelyben felé is. „Optimisták vagyunk, hisszük, hogy a U w -értéke 0,72 W/(m²∙K).
58 lakás és 3 üzlet kapott helyet – a Termika megfelelő partnert sikerült megtalálnunk“, mo-
mintegy 1.000 ablakot szállított le a „Warmes solyog Silvano Pasetto, a Roto üzleti partnerére,
Herz“ TK85WH rendszerrel. Umberto Santimaria-ra pillantva.
Idén tavasszal a tessin-i „Agorà“ objektumhoz 1.000 ablakot szállítottak „Warmes Herz“ TK85WH rendszerrel. „Az ARCHITEAM s.a. építészeti iroda, illetve a ZETT AG befektető társaság a hosszú élettartamú, jó hőszigetelésű profilokat
keresték, így esett ránk a választásuk“, nyilatkozta Silvano Pasetto a 2016-os FENSTERBAU FRONTALE vásáron. Az év végéig befejezik az ablakok beépítését.

Az 58 éves
Silvano Pasetto
a Termika Srl. el-
nöke, aki 25 éve
dolgozik az ága-
zatban, és nagy
lelkesedéssel
dolgozik az új
rendszerház
A Termika Srl. a Tender és Tesiflex vállalatokkal közösen a Tender Csoporthoz tartozik. A Tender télikerteket, pergola-rendszereket, toló és harmónika felépítésén.
rendszereket gyárt „Sunroom“ márkajelzés alatt, míg a Tesiflex biztonsági rácsokat „Praesidium“ márkajelzés alatt.

8 |

Achenbach Fensterbau, Németország
A keretfeltételeknek passzolniuk kell


■ Esemény Április 8-án 60 éves együttműködést ünnepeltek kerülnek ki. „Az újsághirdetésekkel, reklámokkal sikerült a régión kollégák is mindig segítenek bennünket“, nyilatkozta Brunhilde
Leinfeldenben. Ilyen hosszú múltra tekint ugyanis vissza a belül nagy ismertségre szert tennünk“, nyilatkozta Brunhilde Ehrhardt. Az Achenbach Fensterbau vállalat ott volt akkor is, ami-
felső frank Zell településen található Achenbach Fensterbau Ehrhardt. „Minden vevőnk nagyon a szívünkhöz nőtt. Egyformán kor a Roto Quadro Safe kampányt útjára indították. „Mindig van
és a Roto együttműködése. A családi vállalkozás összes tagja, foglalkozunk a családi házak építőivel, a nagyobb befektetőkkel értelme annak, ha az alkatrész-, és ablakgyártók összefognak és
Alexander Achenbach ügyvezető igazgatót is beleértve, illetve és a kommunákkal is.“ megosztják egymás közt a reklámköltségeket. Így többet tudunk
Jürgen és Brunhilde Ehrhardt cégvezetők kíséretében egy elérni”, hangsúlyozta a cégvezető asszony.
napra ellátogatott Leinfeldenbe, hogy egy különleges napot A sokféle alapanyag nagy szakértelmet kíván
töltsenek el közösen. Az Achenbach családi vállalatnál jelenleg 60-an dolgoznak. Közös tevékenység a piacon és a politikában
A legtöbben közülük évtizedek óta. Éves szinten mintegy A Roto és az Achenbach Fensterbau közt évek óta szoros
Alexander Achenbach 2008-ban vette át a családi vállalkozás 25.000–30.000 ablakot, illetve 700 ajtót gyártanak le és adnak el. partneri kapcsolat áll fenn, de Alexander Achenbach véleménye
vezetését. Ő, illetve Brunhilde Ehrhardt, aki született Achenbach, „Vevőink elmondása alapján a mi egyik fő erősségünk az, hogy szerint van még 3 olyan téma, amelyek a jövőben is érdekes
és férje, Jürgen Ehrhardt, képviselik a családi vállalat negye- mindenféle alapanyaggal dolgozunk“, hangsúlyozta Alexander megbeszélésekre adhatnak okot: „hogyan fognak hatni ránk az
dik generációs vezetőségét. Brunhilde Erhardt és Alexander Achenbach. „Az évtizedek során összegyűjtött tapasztalataink emberek életében egyre jobban digitalizálódó vásárlási folya-
Achenbach már gyerekként sok időt töltöttek az ablakgyárban, pedig minden esetben visszatükröződnek tanácsadásunk színvo- matok? Az épületek egyre kisebb hőveszteségének elérésére
amelyet nagyapjuk alapított az ükapjuk által alapított asztalos- nalában is. Viszonteladóink profitálhatnak abból, hogy mi tudjuk irányuló verseny tovább fog tartani vagy már lecsengőben van?
műhely mellett. Habár Alexander Achenbach jogot kezdett el mely vevőt mely termékkel tudjuk megnyerni. Mi azonban értünk És természetesen nem kerülhetjük el azt a kérdést sem, hogy
tanulni, már az első félév alatt elhatározta, hogy ő is be fog a beszereléshez is, és tudjuk azt is, hogy az építés helyszínén miképp fog hatni az egyre erősebb külföldi verseny ránk, német
szállni a családi vállalkozásba, mivel a vállalat összes részlegét hogyan kell megszervezni a folyamatokat.“ Az Achenbach-nál gyártókra? Úgy gondolom, ágazatunk képviselőinek megbe-
nagyon jól ismerte. „Édesapám számára ez nagyon fontos volt“, bíznak a kollégák egymásban, és ezt érzik a vevők is, nyilatkozta széléseket kellene folytatnia a politikai élet szereplőivel arról,
emlékszik vissza a Roto Inside riporterével folytatott beszélgetés elégedetten Brunhilde Ehrhardt. „Ez nagyon értékes számunkra.“ hogy a német építőipar milyen irányba fog haladni a jövőben.
során. Brunhilde Ehrhardt 1984 óta cégvezető, aki kereskedel- Az egyre szigorodó feltételek miatt a lakások sok ember szá-
mi végzettséggel rendelkezik. Napjainkban mindenki „vándorló Emberileg és szakmailag is meggyőzőnek lenni mára megfizethetetlenné válnak – ez véleményünk szerint nem
lexikonnak” hívja őt a vállalatnál. Ehrhardt asszony a képesítése Apropó, bizalom: a Roto már 60 éve, az alapítás óta az fenntartható állapot a jövőben. A keretfeltételeknek egyszerűen
megszerzése után a munka-előkészítésen kezdett el dolgozni, Achenbach Fensterbau partnere, sosem volt még ok a panaszra? passzolniuk kell. Az alkatrész-gyártóknak is be kell kapcsolódniuk
majd később átvette a marketing osztály vezetését, míg férje a „Néha előfordult, de ezek szokásos témák voltak, amelyek min- ebbe a folyamatba.“
gyártás irányításáért felel. den „házasságban” előfordulnak“, mosolyog Alexander Achenba-
ch. „Összességében elmondhatjuk, hogy a Roto mindig megérti Tanulni egymástól
Sokféle vevő azt, hogy mi a fontos számunkra. Vállalataink közt a kapcsolat Alexander Achenbach és Brunhilde Ehrhardt ipari partnerétől, a
Az Achenbach Fensterbau kínálatát ablakok, rolók, árnyékolók, mindig is bizalmas és stabil volt.“ Különösen a külszolgálat és a Roto-tól az eddigi szoros együttműködés fenntartását várják el,
illetve fa, alumínium és műanyag bejárati ajtók alkotják. A ter- műszaki adatszolgáltatás első osztályú. „Ha valami elakad, akkor mivel „a Roto esetében passzolnak a keretfeltételek!“ A vállalat
mékeket végfelhasználóknak, viszonteladóknak, tervezőknek és a Roto azonnal a helyszínen van. Ez mindig így van. Emberileg és 60 éves története során még egy olyan gyárlátogatáson sem
építészeknek adják el, mintegy 300 kilométeres körzeten belül. szakmailag is meggyőzőek.“ jártak, mint amilyenen a Roto-nál vettek részt, mivel Leinfelden-
„Mindig az A 9-es autópályán haladva“, mosolyog Alexander ben annyi mindent láttak, amit az Achenbach-nál mindenképp ki
Achenbach. A legyártott termékek 70%-a műanyag, 20%-a fa és Az Achenbach Fensterbau természetesen igénybe vette a nem- akarnak próbálni a jövőben. „Nagyon modern gyárat láttunk, és
fa-alumínium, míg 10%-a alumínium. zetközi technológia központ – ITC- rendszervizsgálati ajánlatait is. sok izgalmas impulzust kaptunk“, zárta a beszélgetést Alexander
„A Roto e szolgáltatása más vizsgálati intézményekkel szemben Achenbach a Roto Inside riporterével, „úgy gondolom, hogy az
A bel és külszolgálaton dolgozó kollégák olyan magánépítészek- jóval kevesebb ráfordítást igényel részünkről, mivel a Roto ITC Achenbach Fensterbau és a Roto nagyon hasonlítanak egymásra
kel foglalkoznak, akik Zell mintegy 30 kilométeres körzetéből folyamatai jól szervezettek, illetve a Roto külszolgálatán dolgozó a gyártási és vállalati filozófiájukban.“
A Roto leinfeldeni gyárában április 8-án ünnepelte a felső frank Zell településen található Achenbach Fensterbau A Roto Inside riporterének alkalma nyílt beszélgetni Alexander Achenbach ügyvezető igazgatóval (balról az első),
vállalat képviselői és a Roto kollégái a 2 vállalat közt fennálló partneri kapcsolat 60 éves évfordulóját. Alexander Brunhilde Ehrhardt – született Achenbach – cégvezetővel, és férjével Jürgen Ehrhardt, cégvezetővel, és gyártási
Achenbach ügyvezető igazgató és Brunhilde Ehrhardt cégvezető a 60 éves jubileum alkalmából átadott okleve- vezetővel (balról a harmadik). Klaus Schunke adta át a Nemzetközi Technológia Központ (ITC) tanúsítványát,
let tartják a kezükben. mivel az Achenbach termékei megfeleltek az RC 2 rendszer-vizsgálatnak, illetve Schunke úr adta át a 60 éves
jubileumi emléklapot is.

Az Achenbach Fensterbau vállalat dolgozóit lenyűgözte a stuttgarti Porsche múzeum. A Porsche több mint A Roto leinfeldeni gyárában tett látogatás során számos impulzust kaptak az Achenbach vezetői a gyártási
80 autót mutatott be az 5.600 négyzetméteres bemutatóteremben. folyamatok folyamatos fejlesztése terén.

| 9

Roto Inside | 09.2016


Extralum, Costa Rica
A jól tömített Patio Inowa tolórendszer marketing offenzívája


■ Alumínium 1998-ban Costa Ricán Manuel Alfaro Herrera beszerzési vezető elmon- Tekintélyes befektetések 1.000–2.500 mm magasságban. „Nagyon
fuzionált az „Extrusiones de Aluminio“ dása alapján az elmúlt évtizedekben megbízható Randy Alvarez optimistán nyilatkozott a vevők szeretünk vevőinknek újfajta megoldásokat
profilgyártó és a „Vitroaluminio Esvimar“ minőségmenedzsmentet alakítottak ki, a dolgo- visszajelzéseiről: „először nekünk is képet mutatni. A Roto és az Extralum – ez a tökéletes
ablakgyártó „Extralum – Extrusiones de zókat folyamatosan képezték, környezettudatos, kellett kapnunk arról, hogy az új rendszert koktél estére: tökéletes élvezet vevőinknek,
Aluminio S.A.“ név alatt. A fúzió óta a modern gyártást építettek fel, segítve a vállalat milyen eséllyel tudjuk értékesíteni a piacon, illetve frissesség az épületek tervezőinek.
vállalat tulajdonosai arra törekszenek, hogy növekedését, a jövőben pedig a termékpaletta ez komoly befektetést jelentett számunkra. Elismerem: mi, az Extralumnál nagyon sokat
a régióban piacvezetővé váljanak az üveg további bővítése a cél. „A Roto fontos partner Ugyanakkor arra is törekszünk, hogy a Patio várunk el a beszállítóktól, de a Roto-ban még
és alumínium konstrukciós szerkezetek számunkra. A folyamatos fejlődés és változás Inowa innovációnkat megismertessük a vég- sosem csalódtunk eddig. A Roto gyorsan
terén. Az alapítás óta az Extralum gyárakat vállalati stratégiánk része, a Roto pedig egy felhasználókkal és építészekkel, vagyis vevőink reagál kéréseinkre, szuverén módon mozog a
épített Costa Ricán, valamint Panamában nagyon megbízható és rugalmas partner, aki számára egy elővásárlást hajtunk végre. Sok régiónkban. A műszaki szakemberek mindig
és Hondurason is. A vállalatnál 680-an segít bennünket abban, hogy a régió ágazatát pénzt költünk a marketingre.“ Az Extralum támogatnak bennünket céljaink elérésében.
dolgoznak, filozófiájuk pedig egyértelmű. folyamatosan fejlesszük.“ Patio Inowa tolóajtói különböző méretekben Így nagyon örülünk annak, hogy a Roto-t az
„Szeretnénk profitálni dolgozóink kulturális érhetők el, 600–1.500 mm szélességben, illetve oldalunkon tudhatjuk.“
sokszínűségéből, így a tolerancia nagyon A Patio Inowa vasalat alkalmazása
fontos szerepet játszik vállalatunknál, de Az Extralum tavasszal kezdte meg a Patio Inowa
vevőink és üzleti partnereink esetében is“, vasalattal szerelt tolórendszerét reklámozni a
nyilatkozta Davis Esquivel, értékesítési vezető regionális vásárokon, illetve saját roadshowján,
a Roto Inside riporterének. amelyet a Roto is támogat. Egy speciálisan
átalakított teherautón maximum 8 ember vehet
„Egymás mellett egy közös cél érdekében – részt egy olyan workshop-on, amelyen a Patio
mi így akarunk az Extralum-nál dolgozni és Inowa tolóajtó beszerelését mutatják be. A
növekedni“, nyilatkozta Davis Esquivel. „Így workshop lehetőséget nyújt a műszaki informá-
építettük fel értékesítési offenzívánkat is az új, ciók bemutatása mellett olyan argumentációk
Roto Patio Inowa vasalattal szerelt tolórend- felsorakoztatására is, amelyek a sikeres érté-
szerünkhöz.“ Jelenleg az Extralum havi szinten kesítéshez szükségesek. Június és augusztus
20.000 elemet gyárt tolórendszerekhez, ajtók- közt 40 ember oktatására került sor, de további
hoz és ablakokhoz, valamint az edzett biztonsági rendezvényeket megtartására is sor kerülhet.
és izoláló üveg feldolgozói számára. A vállalat
550 vevőnek szállít rendszeresen Közép-Ameri- „Piacaink szereplői nagyon konzervatívak,
kában és a Karib térségben. Az új tolórendszer- vagyis csak akkor építkeznek, ha az összes
hez hasonló innovációkkal igyekeznek a jövőben keretfeltétel megfelelő, illetve csak azok épít-
további növekedést elérni. „Az erősségünk keznek, akik valóban megtehetik, akkor viszont
mindenképp abban rejlik, hogy az építészek, a minőségre törekszenek. Természetesen az
befektetők, építőipari vállalatok, kézművesek és igényes építészek és befektetők ablakokkal
magánépítészek mindent megtalálnak nálunk, és tolóajtókkal szembeni elvárásai magasak,
ami ahhoz szükséges, hogy egy épületbe viszont a Patio Inowa vasalattal minden igényt ki
üveget tudjanak beszerelni“, nyilatkozta Randy tudunk elégíteni. Jól tömített, könnyen működ-
Alvarez meggyőződve. „A kiváló tömítésű új tethető szerkezetek – ez mindenkinek tetszik“,
tolórendszer – amely a régiónkat jól jellemző foglalta össze Davis Esquivel a piaci visszajel-
nagy viharok esetén is tömített marad – segít zéseket. „Habár nem mindenki engedheti meg Az Extralum vállalatnál 680-an dolgoznak, filozófiájuk pedig egyértelmű. „Szeretnénk profitálni dolgozóink
bennünket abban, hogy a prémium szeg- magának ezt a tolóajtót – az Extralum ezt a kulturális sokszínűségéből, így a tolerancia nagyon fontos szerepet játszik vállalatunknál, de vevőink és üzleti
mensben is megkülönböztessük magunkat a termékét mindenkinek ajánlja, mert bármilyen partnereink esetében is“, nyilatkozta Davis Esquivel, értékesítési vezető a Roto Inside riporterének.
versenytársaktól.“ objektumba tökéletesen beszerelhető.“Jelenleg az Extralum havi szinten 20.000 elemet gyárt tolórendszerekhez, ajtókhoz és ablakokhoz, valamint 1998-ban Costa Ricán fuzionált az „Extrusiones de Aluminio“ profilgyártó és a „Vitroaluminio Esvimar“
az edzett biztonsági és izoláló üveg feldolgozói számára. A vállalat 550 vevőnek szállít rendszeresen Közép- ablakgyártó „Extralum – Extrusiones de Aluminio S.A.“ név alatt. Az alapítás óta az Extralum gyárakat épített
Amerikában és a Karib térségben. Costa Ricán, valamint Panamában és Hondurason is.

„Jól tömített, könnyen Randy Alvarez export-
működtethető szerkeze- vezető biztos benne:
tek – ezek mindenkinek „a kiváló tömítésű új
tetszenek“, foglalta tolórendszer – amely a
össze Davis Esquivel a régiónkat jól jellemző
piaci visszajelzéseket. nagy viharok esetén is
Az Extralum Patio Inowa tömített marad – segít
tolóajtói különböző bennünket abban,
méretekben érhetők hogy a prémium
el, 600–1.500 mm szegmensben is
szélességben, illetve megkülönböztessük
1.000–2.500 mm magunkat a
Az Extralum tavasszal kezdte meg a Patio Inowa vasalattal szerelt tolórendszerét reklámozni a regionális vásáro- magasságban. versenytársaktól.“
kon, illetve saját roadshowján.

10 |

SkyLoop – rugalmasan alakítható belső tér az innovatív munkavégzés érdekében
Új „bejárat“ a Stuttgart Airport City-ben


■ Alumínium A Stuttgart Airport City folyamatosan bővül épület háromnegyedét a SkyLoop főbérlője használja, egy olyan specifikációit már a tervezés előkészületi szakaszában végrehaj-
és formálódik. Nemrég adták át legújabb és egyben eddigi gazdasági kutatóintézet, amely vállalati tanácsadással is foglalko- tottuk“, nyilatkozta Joachim Kübler, az Ed. Züblin AG központi
legnagyobb bővítményét, a SkyLoop irodaépületet. Ez a zik, és amelynek új németországi központját itt rendezték be. műszaki osztályának vezetője. „A projekt feszített határide-
komplexum a berlini Hascher Jehle építészeti iroda terve- je – ami különösen a homlokzat elemek beszerelésekor volt
inek megfelelően nemcsak a hatékonyság, tartamosság Rejtett vasalat nagyméretű ablakokban nehezen tartható – igazi csapatmunkát kívánt meg a projekt
és kényelem tekintetében egyedülálló, hanem lendületes A lendületes homlokzat, illetve a kék és zöld színű alumínium résztvevőitől. A csapatmunkát azonban korábbi projektjeinknél
építészeti megoldásaival feltűnő vizuális élményt nyújt a árnyékolók miatt a SkyLoop szokatlan és modern egyszerre. jól  begyakorolhattuk a Roto-val.“
Stuttgart Airport City bejáratánál. A modern homlokzati op- A 20.000 négyzetméteres alumínium üveg homlokzat a modern
tikáról, illetve a belső terek puritán dizájnjáról a rejtett Roto ablakokkal az Ed. Züblin AG és a homlokzati elemek gyártásáért Tanácsadás a legapróbb részletekre is kiterjedve
AL  Designo vasalattal szerelt ablakok gondoskodnak. felelős FKN vállalatcsoport közös tervező és fejlesztő munkájának Az elemek tartós tömítettségére törekedve a Roto Object
eredménye, a profilt a HUECK fejlesztette ki, míg az ablakok- Business műszaki tanácsadói többéves tapasztalataikra hivatkoz-
A SkyLoop egy olyan területen épült fel, amelyen korábban a hoz a vasalatokat a Roto szállította. „Összesen mintegy 1.300 va egy speciális zárási lehetőséget javasoltak a szárnyak pántol-
P 10 parkolóház terült el a stuttgarti repülőtérre vezető úton. alumínium homlokzati elemet szereltek be“, nyilatkozta Tobias dalán. Nehézséget ebben az esetben a szárnyak kis szélessége
A komplexum föld feletti bruttó területe 38.100 négyzetméter, Miederhoff, a stuttgarti Ed. Züblin AG homlokzatfejlesztésének jelentette. A vasalat alkatrészeket így úgy kellett elhelyezni,
amely 3 egymással összekötött épületből áll, ezek mindegyi- vezetője. „A beépített ablakelemek legkisebb tagja 365 mm hogy elférjenek a 365 mm-e szélességen. Ennek érdekében a
ke különböző méretű és magasságú. A komplexumon belül széles és 2.700 mm magas. A szárny súlya kb. 75 kg. A nagyobb felső horonyollót úgy szerelték be, hogy elférjen egy sarokváltó
33.100 négyzetméter irodafelület, 4.000 négyzetméter raktárte- ablakok ugyanilyen szélesek, ugyanakkor 3.500 mm magasak, így is, ugyanakkor a nagy szárnysúlyt is elbírja. Az összes elemre
rület, illetve 1.000 négyzetméter szervízfelület áll rendelkezésre. a szárnyak 100 kg tömegűek.“ rászereltek egy különleges nyitáshatárolót is, amelyet szintén
A komplexumhoz tartozik még 400 parkolóhely is, amelyek a ehhez a kis szélességhez kellett illeszteni. Ez a nyitáshatároló
mélygarázsban kaptak helyet. Roto AL Designo egyedi konfigurációban a nyitási szöget úgy korlátozza, ahogy azt a beépítés módja le-
A modern ablakok puritán megjelenésére törekedve a tervezők hetővé teszi. Annak érdekében, hogy az ablakok beépítését és
A SkyLoop két főépülete 6, illetve 7 föld feletti emelettel ren- rejtett vasalatokat irányoztak elő. A szárnyak magassága és súlya működését meg lehessen vizsgálni, az összes szárnyvariánsról
delkezik – felülnézetből egy fekvő 8-as számot alkotnak 2 nagy miatt azonban nagy teherbírású vasalatokra volt szükség. Így a mintadarabok készültek, így a tervezők valódi képet kaphattak
belső udvarral. Ezeken az udvarokon egy kisebb, 4 emeletes QM 328 szabványnak megfelelő, minősített Roto AL Designo a vasalatok működéséről. A minták segítségével a Pfb (Prüf-
épület is helyet kapott, amelyben konferenciatermek, előadóter- vasalatra esett a választás, amelyet egy különleges ollóval kom- zentrum für Bauelemente- Építőelemek Vizsgálati Központja)
mek, illetve egy önkiszolgáló étterem, valamint egy tetőterasszal bináltak a pántoldali zárás elősegítésére, illetve egy különleges intézet Stephanskirchen-ben, Rosenheim mellett igazolta, hogy a
rendelkező bisztró található. Ezt az épületrészt, illetve a 2 nagy nyitáshatároló beszerelésére is szükség volt. „A  vasalatelemek szárnyak teljesítik a tömítettségre vonatkozó előírásokat.
A modern ablakok
puritán megjelenésére
törekedve a tervezők
rejtett vasalatokat irá-
nyoztak elő. A szárnyak
magassága és maximá-
lisan 100 kg-os súlya
miatt azonban nagy te-
herbírású vasalatokra volt
szükség. Így a Roto AL
Designo vasalatra esett
a választás, amelyet
egy különleges ollóval
kombináltak a pántoldali
zárás elősegítésére,
illetve egy különleges
nyitáshatároló beszerelé-
sére is szükség volt. Ez
a nyitáshatároló a nyitási
szöget úgy korlátozza,
ahogy azt a beépítés
módja lehetővé teszi.
A Skyloop 20.000 négyzetméteres alumínium üveg homlokzata a modern ablakokkal az Ed. Züblin AG és a
homlokzati elemek gyártásáért felelős FKN vállalatcsoport közös tervező és fejlesztő munkájának eredménye,
a profilt a HUECK fejlesztette ki, míg az ablakokhoz a vasalatokat a Roto szállította. A helyiségek használói igény
esetén a 365 mm széles ablakokat bármikor kinyithatják a természetes szellőztetés érdekében.
A Roto AL Designo vasalatot bevizsgálták és minősítették a QM
328 szabvány szerint. F A Skyloop projekt esetében a vasalat
alkatrészeket úgy kellett elhelyezni, hogy elférjenek az ablakszár-
nyak 365 mm-es szélességén. Annak érdekében, hogy az ablakok
beépítését és működését meg lehessen vizsgálni, az összes szárny-
variánsról mintadarabok készültek, így a tervezők egy valódi képet
kaphattak a vasalatok működéséről. A minták segítségével a Pfb
(Prüf zentrum für Bauelemente-Építőelemek Vizsgálati Központja) inté-
A Stuttgart Airport City folyamatosan bővül és formálódik. Nemrég adták át a SkyLoop objektumot, egy olyan épületkomplexumot, amely 33.100 négy- zet Stephanskirchen-ben, Rosenheim mellett igazolta, hogy a szárnyak
zetméteren terül el, és amely több, egymással összeköttetésben álló, különböző magasságú és méretű épületekből áll. teljesítik a tömítettségre vonatkozó előírásokat.

| 11

Roto Inside | 09.2016


BL Fenster AG, Svájc
Sok fény, alacsony hővesztés – harmónika rendszerek egy Impresszum
modern  lakónegyedben Megbízó

Roto Frank AG
■ Műanyag A svájci Olten község régi iparterületén nemrég adtak át egy olyan modern, Wilhelm-Frank-Platz 1
családbarát lakónegyedet, amelynek világos lakásaihoz a BL Fenster AG a brugg-i gyárban D-70771 Leinfelden-Echterdingen
mintegy 580 harmónika szerkezetet gyártott le. A lakók 2015. októberében költözhettek be
a lakásokba. Nem utolsó sorban a Roto kiváló szállítási színvonalának köszönhetően a BL Szerkesztőségi Tanács
Fenster AG csupán néhány hét leforgása alatt tudta teljesíteni ezt a nagy megrendelést. Ingrid Lenz,
Udo Pauly
Oltenban mintegy 140.000 négyzetméteren 280 kg tömegű. A 3 vagy 4 szárnyú, szárnyan-
420 lakást építettek fel, amelyek mindegyike ként 80 cm széles szerkezeteket a Roto Patio Szerkesztőség
4,5 szobás. A lakások központi részét egy Fold vasalatnak köszönhetően könnyű működ- Comm’n Sense GmbH
nappali-étkező adja, nyitott konyhával. Ez a tetni, ugyanakkor teljes szélességükben nyitha- Lensbachstraße 10
terület L-alakban fogja közre az úgynevezett tók. Nyitott állapotban a szárnyak nagyon kevés D-52159 Roetgen
évszak-szobát – egy fűtött helyiséget, amelyet helyet foglalnak. Samuel Lüscher ügyvezető Telefon: +49 (0)2471 9212865
egy üvegfal választja el a nappalitól, és egy igazgató továbbra is a Roto modern vasalataival Telefax: +49 (0)2471 9212867
harmónika szerkezet a terasztól. szeretne dolgozni: „harmónika rendszereink [email protected]
esetében előszeretettel használjuk a Roto Patio
Kényelmes és biztonságos, 280 kg össztömeg Fold vasalatot, mert lehetővé teszi műanyag Külső és gyártás
mellett is modellek előállítását, bármilyen nyitásmódban. avency GmbH
Mivel a lakások alacsony energia felhasz- A Roto mindig működik. A műanyag görgők Kiebitzpohl 77
nálásúak, illetve a pincétől a tetőtérig miatt a szerkezeteket könnyű használni. A ma- D-48291 Telgte
akadálymentesítettek, így a BL Fenster AG gasságállítást könnyen, egy 4-es imbuszkulcs Telefon: +49 (0)2504 888-0
a megrendelőnek a háromrétegű üveggel segítségével el lehet végezni. A látható pántokat A projekthez három-, vagy négyszárnyú Telefax: +49 (0)2504 888-199
ellátott „ViewFalt“ tolószerkezeteket ajánlot- a Roto porszórt felülettel szállítja. A Roto az „ViewFalt“ – balra vagy jobbra nyílódó – [email protected]
ta, amelyekhez a profil az Aluplast Energeto olten-i projekthez 41 mm csaphosszú futómű harmónika rendszert, illetve számos bukó-nyíló
5000  biztosítja, a vasalatot pedig a Roto Patio konzolt is raktárról tudott leszállítani.“ ablakot szállítottak le. Nyomtatás
Fold. A legnehezebb harmónika szerkezet Griebsch & Rochol Druck
GmbH & Co. KG
Gabelsbergerstraße 1
D-59069 Hamm
Telefon: +49 (0)2385 931-0
[email protected]
Össz-példányszám
12.500 darab

Samuel Lüscher (46)
1990 óta dolgozik a BL
Fenster AG-nál. Lüscher
úr tulajdonosként és
ügyvezető igazgatóként
felel az ablakok, ajtók és
pergolák gyártásáért és
továbbfejlesztéséért.

Marcel Beglinger (34)
Samuel Lüscher-hez
hasonlóan tulajdonos és
ügyvezető igazgató. Ő az
értékesítésért felel, illetve
arra törekszik, hogy a vevők
A BL Fenster AG az olten-i lakónegyedhez 580 „ViewFalt“ harmónika ajtót szállított. A szerkezetek maximum 280 kg súlyúak, könnyű és biztonságos működtetésükről a Roto kívánságait teljesítse, az új
Patio Fold vasalat gondoskodik. ötleteket megvalósítsa.

A BL Fenster AG brugg-i műanyag ablak gyárában gyártották le 2015-ben az 580 harmónika rendszert is az A BL Fenster vállalatot – a képen a brugg-i gyár látható – 1987-ben alapították. A vállalatnál jelenleg 100-an
olten-i lakónegyedhez. dolgoznak, akik 2015-ben a 2 gyárban mintegy 1.000 alumínium ajtót, 200 alumínium ablakot, illetve 1.200
emelő-toló ajtót, 50.000 szárnyat, és 30.000 tokot gyártottak le műanyagból.

12 |


Click to View FlipBook Version