The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի ավագանու 2017 թվականի օգոստոսի 3-ի N 32-Ն որոշման պաշտոնական հրապարակում

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by getamejmc, 2017-09-15 03:27:43

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի ավագանու նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական հրապարակում

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի ավագանու 2017 թվականի օգոստոսի 3-ի N 32-Ն որոշման պաշտոնական հրապարակում

Keywords: #Getamej,#Գետամեջ,#համայնքապետարան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
ԳԵՏԱՄԵՋԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԱՎԱԳԱՆՈՒ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 3-Ի N 31-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ


Click to View FlipBook Version