The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือน่าอ่าน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nadiapiyachat2594, 2021-10-09 06:02:26

หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

หนังสือที่ควรอ่าน!

ฉบับปี 2021

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ปาฏิหารย์ร้านชำ 1
ของคุณนามิยะ
2
Summer Mountain Walk

What I Wish I Knew 3
When I Was 20

21 บทเรียน สำหรับศตวรรษที่ 21 4
: 21 lessons for 21st century

To Kill A Mockingbird 5

1

ปาฏิหารย์ร้านชำ
ของคุณนามิยะ

ผู้เขียน Higashino Keigo (ฮิงาชิโนะ เคโงะ)
ผู้แปล กนกวรรณ เกตุชัยมาศ
สำนักพิมพ์ : น้ำพุ , สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับ : Namiya zakkaten no kiseki
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Kadokawa Corporation, Tokyo.

ในความเงียบสงัดยามวิกาล หัวขโมยสามคนก่อเหตุและเข้าไปซ่อน
ตัวในร้านชำร้าง ทันใดนั้นก็มีจดหมายลึกลับสอดเข้ามาทางช่องประตู
ใครบางคนเขียนเล่าปัญหาชีวิตและขอคำแนะนำจากเจ้าของร้านชำ หัว
ขโมยทั้งสามจึงนึกสนุกและสวมรอยเขียนตอบเอง แต่จู่ ๆ จดหมายที่
เขียนก็หายวับไป...แทนที่ด้วยจดหมายฉบับใหม่ ปรากฏว่าจดหมายที่ว่า
นั้นถูกส่งมาจากอดีตเมื่อ 40 ปีก่อน! พวกเขาสงสัยว่าร้านชำแห่งนี้น่า
จะมีกลไกบางอย่าง ทำให้ติดต่อกับคนในอีกยุคสมัยได้ และคนที่น่าจะรู้
ความลับนี้ก็คือ "คุณนามิยะ" เจ้าของร้าน แต่ปัญหาคือเขาจากโลกนี้ไป
หลายสิบปีแล้ว! เมื่อมิติแห่งกาลเวลามาบรรจบ...ร้านชำที่เคยช่วยเหลือ
ผู้คนมากมายผ่านจดหมาย จะทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งได้หรือไม่?

2

Summer
Mountain Walk

ผู้เขียน ปาลิดา พิมพะกร
เดือนปีที่พิมพ์ : 3/2017
สำนักพิมพ์ : ซันเดย์ อาฟเตอร์นูน, สนพ.
จำนวนหน้า : 208หน้า
ราคา : 280.25 บาท

อีกครั้ง...ที่เธอคนนี้ไปญี่ปุ่น อีกครั้งที่ไปด้วยใจปรารถนา
ความท้าทายใหม่ ๆ ในประเทศที่เธอหลงใหลไม่เสื่อมคลายแห่งนั้น
และอีกครั้งที่เธอได้บทเรียนมีค่า จากการเดินทางแบบที่ตัวเองไม่
ถนัด จากสถานที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะไปถึง และจากการทบทวนตัว
เอง ผ่านทัศนียภาพงดงามของธรรมชาติ "ปาลิดา พิมพะกร"
หญิงสาวผู้หวนคืนสู่ญี่ปุ่นครั้งแล้วครั้งเล่า คราวนี้จะพาผู้อ่านขึ้น
ภูเขาสูง เดินป่า ฝ่าหมอก ชมดอกไม้หลากสีสัน สะท้อนอีกด้าน
ของญี่ปุ่นที่อาจยังไม่ค่อยมีชาวไทยได้เห็น ว่าน่าค้นหาและน่าสนุก
ไม่แพ้ การเดินเที่ยวในเมืองใหญ่ที่หลายคนคุ้นเคย

3

What I Wish I Knew
When I Was 20

ชื่อผู้เขียน : Tina Seelig (ทีน่า ซีลิก)
ผู้แปล: ธัญลักษณ์ เศวตศิลา, พรเลิศ อิฐฐ์
ISBN : 9786162872754
จำนวน : 200 หน้า ราคา : 185 บาท
ส านักพิมพ์: วีเลิร์น, สนพ.

การเปลี่ยนผ่านจากชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชีวิตการทำงาน เป็น
เรื่องยากสำหรับคนส่วนใหญ่...แต่ไม่ใช่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟ
อร์ด เพราะพวกเขามีโอกาสเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับโลกแห่งชีวิต
จริง ผ่านกิจกรรมสุดท้าทายที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเขาก้าว
ข้ามหลุมพราง ที่คนส่วนใหญ่พลาดตกลงไป อาทิ ใช้เงิน 5 ดอลลาร์ไป
ทำธุรกิจที่หาเงินได้มากถึง 650 ดอลลาร์ ภายในเวลาแค่ 2 ชั่วโมง
เปลี่ยนแนวคิดพิ เรนทร์อย่างการเปิดร้านขายซูชิหน้าแมลงสาบให้กลาย
เป็นธุรกิจขึ้นมาจริง ๆ คิดค้นอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นแก่ทารกในประเทศ
ยากจนด้วยราคาแค่ 20 ดอลลาร์ จากที่เคยต้องจ่ายเงินซื้อสูงถึง
20,000 ดอลลาร์

4

21 บทเรียน
สำหรับศตวรรษที่ 21

ผู้เขียน: ยูวัล โนอาห์ แฮรารี
สำนักพิมพ์: ยิปซี
จำนวนหน้า 470 หน้า
ราคา 495 บาท

"21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21" เป็นการสำรวจปัจจุบันและอนาคต
อันใกล้ของมนุษย์ โดยพยายามที่จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ชวนให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ของโลกเรา แต่ก็ไม่อาจอ้างได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะความ
สมบูรณ์เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเติมเต็มเข้ามาเอง

แต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำทางเราก็คือการโยนคำถามสำคัญให้เราไป
ขบคิดกันต่อว่า "สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คืออะไร สิ่งที่เป็นความท้าทาย
ที่สุดในเวลานี้คืออะไร ทางเลือกที่เราควรให้ความสนใจคืออะไร และ
เราจะเดินไปในทิศทางใด?"

5

To Kill
a Mockingbird

ผู้เขียน: ฮาร์เปอร์ ลี
สำนักพิมพ์: แพรวสำนักพิมพ์
จำนวนหน้า 345 หน้า
ราคา 345 บาท
เรื่อง To Kill a Mockingbird นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างเหตุการณ์
สำคัญทางสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกาสองเหตุการณ์ คือ การสิ้นสุด
สงครามกลางเมืองอเมริกาในปี ๑๘๖๕ ซึ่งทำให้ระบบทาสในภาคใต้สิ้นสุดลงและ
การรณรงค์ต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองในช่วงปี ๑๙๕๔-๑๙๖๘ ซึ่งทำให้เกิด
กฎหมายสิทธิพลเมืองรวมสามฉบับในปี ๑๙๖๔, ๑๙๖๕ และ ๑๙๖๘

ช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งร้อยปีที่อยู่ตรงกลางนี้ เป็นช่วงที่มีการแบ่งแยก
เลือกปฏิบัติ ไปจนถึงการกดขี่ชาวผิวดำอย่างระบบและถูกกฎหมายในหลาย ๆ
รัฐของอเมริกา โดยเฉพาะรัฐทางภาคใต้ จะมีกฎหมายรับรองการแยกบริการ
สาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ออกเป็นสำหรับคนผิวดำและคนผิว
ขาว ซึ่งมีตั้งแต่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ รถโดยสาร อาคาร
ทางเข้าร้านค้าต่าง ๆ ไปจนถึงก๊อกน้ำดื่มสาธารณะ

สมาชิกภายในกลุ่ม

นางสาวนิศารัตน์ ขุนทองจันทร์ ม.5/3 เลขที่ 21
นางสาวปิยะฉัตร ขาวทอง ม.5/3 เลขที่ 22
นางสาวพรหมพร เทพบุรี ม.5/3 เลขที่ 24
นางสาวโศภิษฐา หนูชุม ม.5/3 เลขที่ 28

นางสาวอรณิชา รัตนพรพิเชษฐ ม.5/3 เลขที่ 30


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Junior Acc Product II Chinese
Next Book
POSTER 9