The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων-αλληλογραφία και ανακοινώσεις

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Τύπος Ιωαννίνων, 2019-12-09 07:55:33

Αλληλογραφία Δήμου-Μουσικού Σχολείου

Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων-αλληλογραφία και ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα : 6/12/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: Φ.3/553

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δήµαρχο Δήµου Ιωαννιτών
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 κ. Μωυσή Ελισάφ
Πληροφορ: Τσάνης Αθανάσιος
Τηλ : 26510-65457
Fax : 26510-65457
Ε-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Για την απόφαση περί µετεγκατάστασης του Μουσικού Σχολείου
Ιωαννίνων στην Περίβλεπτο»

Κύριε Δήµαρχε,
Η απόφασή σας – τελεσίγραφο για την µετεγκατάσταση του Μουσικού Σχολείου

Ιωαννίνων στην Περίβλεπτο, αιφνιδίασε δυσάρεστα ολόκληρη τη σχολική κοινότητά
µας, αφού δεν λαµβάνει καθόλου υπόψιν ούτε τα πραγµατικά δεδοµένα, ούτε τις
πραγµατικές ανάγκες του σχολείου, ούτε τις αγωνίες και το άγχος των µαθητών και
των γονέων και ούτε τις συνέπειες που προκαλεί.

Συγκεκριµένα,
1. Η µοναδικότητα του σχολείου µας απαιτεί τη λειτουργία του, εντός του

αστικού ιστού της πόλης, ώστε να είναι προσβάσιµο σε όλους και ιδίως
στους µαθητές της πόλης, που αποτελούν και τον κύριο όγκο. Είναι
αυταπόδεικτο (υπάρχει η εµπειρία των Δολιανών), ότι η όποια
αποµάκρυνσή του λειτουργεί εις βάρος της οµαλής λειτουργίας του και
συµβάλλει καθοριστικά στη µη βιωσιµότητά του και εντέλει στο κλείσιµό
του. Τα αποτελέσµατα της απόφασής σας, είναι ήδη εµφανή αφού αρκετοί
γονείς προσέρχονται και δηλώνουν ότι δεν θέλουν να φοιτήσουν τα παιδιά
τους στο Μουσικό Σχολείο και ότι από το Σεπτέµβριο θα ζητήσουν
µετεγγραφή σε άλλο σχολείο. Παρόµοιες σκέψεις ασφαλώς, είναι βέβαιο
ότι θα κάνουν και οι γονείς που θα επιθυµούσαν να φοιτήσουν στο σχολείο
µας τα παιδιά τους από την επόµενη σχολική χρονιά.
2. Ως λόγο της επείγουσας απόφασής σας, προβάλλετε την έλλειψη στατικής
επάρκειας του κτηρίου και τους φόβους σας για πιθανή κατάρρευσή του, µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους µαθητές, σε περίπτωση ενδεχόµενου
σεισµού. Αν όµως έτσι έχουν τα πράγµατα, πώς µπορούµε να πείσουµε
εµείς τους µαθητές µας να µπαίνουν στο σχολείο µέχρι τον Σεπτέµβριο όταν
εσείς σκοπεύετε να κάνετε την µετεγκατάσταση; Ήδη η αγωνία είναι
εµφανής σε µαθητές, γονείς και σε όλους εµάς.

3. Σε ό,τι αφορά τα τµήµατα Ένταξης που λειτουργούν στο σχολείο µας,
λυπηθήκαµε αφάνταστα όταν από συνεργάτη σας εκφράστηκαν προθέσεις
να καταργηθούν, προκειµένου οι αίθουσες των κτηρίων στην Περίβλεπτο
να καταστούν επαρκείς για τους υπόλοιπους µαθητές. Αν και εµείς
θεωρούµε ότι τα ανωτέρω δεν εντάσσονται και στις δικές σας προθέσεις,
σας υπενθυµίζουµε ότι δεν έχετε αυτό το νοµικό δικαίωµα και επιπλέον σας
καταθέτουµε και την ηθική διάσταση του θέµατος. Διότι κανείς µα κανείς
δεν δικαιούται να στερήσει από µαθητές µε µαθησιακά και άλλα
προβλήµατα το δικαίωµα να φοιτούν σε Μουσικό Σχολείο.

4. Ασφαλώς δεν θα γνωρίζετε, κ. Δήµαρχε, ότι από την τρέχουσα σχολική
χρονιά, το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων έχει οριστεί να λειτουργεί στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις και ως εξεταστικό κέντρο των µαθητών από όλη την
Ήπειρο για την εισαγωγή στις σχολές Μουσικολογίας του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων (Άρτα), Κέρκυρας και ΠΑ.ΜΑΚ. Όπως εύκολα είναι αντιληπτό, η
ενδεχόµενη µετεγκατάσταση του σχολείου µας στην Περίβλεπτο θα γίνει
αφορµή να µεταφερθεί το εξεταστικό κέντρο σε άλλη πόλη (πιθανότατα
στην Άρτα), γεγονός που θα σηµάνει αυτόµατα υποβάθµιση του Μουσικού
Σχολείου Ιωαννίνων και της πόλης µας.

5. Τα δύο κτήρια της Περιβλέπτου, στα οποία σκοπεύετε να µετεγκαταστήσετε
το σχολείο µας, βρίσκονται όπως είδατε, σε απόσταση εξήντα-εβδοµήντα
µέτρα το ένα από το άλλο. Την απόσταση αυτή, θα πρέπει οι µαθητές µας
να τη διανύουν, µέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, δύο και τρεις φορές
ηµερησίως, προκειµένου να µεταβαίνουν από το ένα κτήριο στο άλλο και
να διδάσκονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα τα γενικά µαθήµατα και
µουσικά µαθήµατα και αντιστρόφως. Η συνεχής όµως µετακίνηση των
µαθητών από το ένα κτήριο στο άλλο, θα δηµιουργεί καθηµερινά
προβλήµατα στη λειτουργία του σχολείου αφού τα διαλείµµατα είναι
πεντάλεπτα και οι µαθητές δεν θα προσέρχονται έγκαιρα στο µάθηµα.
Πέραν όµως αυτού, τίθεται για τους µαθητές και θέµα ασφάλειας, αφού οι
εφηµερεύοντες καθηγητές είναι αδύνατο να εποπτεύουν συνεχώς το χώρο
όπου θα κινούνται οι µαθητές ευρισκόµενοι στο δρόµο εκτός του αύλειου
χώρου του βασικού κτηρίου, πηγαίνοντας από το ένα κτήριο στο άλλο.
Πιστεύετε αλήθεια, κ. Δήµαρχε, ότι θα υπάρξει γονέας που θα δεχτεί
αδιαµαρτύρητα αυτήν την ταλαιπωρία των παιδιών; Προσθέστε στα
ανωτέρω ότι η µεγάλη απόσταση του σχολείου από την πόλη στερεί τη
δυνατότητά τους να προσέρχονται στο σχολείο προκειµένου να
ενηµερωθούν για την πρόοδο των παιδιών. Και επειδή στο σχολείο όπως
προαναφέρθηκε λειτουργούν και τµήµατα ένταξης, δηλαδή τµήµατα
µαθητών µε µαθησιακά και άλλα προβλήµατα, ποιος και πώς θα µεταφέρει
τα παιδιά στο σπίτι τους ή στο νοσοκοµείο σε περίπτωση που αρρωστήσουν
(π.χ. επιληπτικό επεισόδιο);

Κύριε Δήµαρχε,
Ως δηµότες της πόλης των Ιωαννίνων µπορούµε να αντιληφθούµε την προσπάθειά
σας για εξοικονόµηση πόρων, λόγω της µη καταβολής µισθώµατος στον εκµισθωτή-
ιδιοκτήτη, όµως είναι αδιανόητο όταν συµβαίνει αυτό εις βάρος των µαθητών και του
δικαιώµατός τους για δωρεάν µουσική παιδεία. Και το δικαίωµα αυτό, εµµέσως πλην
σαφώς, τους το στερείτε µε την αποµάκρυνση του σχολείου από την πόλη.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και µε πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεών
µας απέναντι στους µαθητές και στο σχολείο µας, σχολείο που παράγει πολιτισµό και
θα έπρεπε να αποτελεί το στολίδι της πόλης,

ΟΜΟΦΩΝΑ
είµαστε υποχρεωµένοι να σταθούµε απέναντι στην απόφασή σας και να
προτείνουµε:

1. Εξεύρεση κτηρίου εντός της πόλης, που µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις
να µπορεί να λειτουργήσει ως Μουσικό Σχολείο σύµφωνα µε τις
απαιτούµενες προδιαγραφές

2. Εξεύρεση οικοπέδου εντός των ορίων της πόλης όπου να ανεγερθεί
κατάλληλο κτήριο για τη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου. Εφόσον
βρεθεί οικόπεδο, η όλη διαδικασία µπορεί να ενταχθεί σε προγράµµατα
και να ολοκληρωθεί σύντοµα. Σας υπενθυµίζουµε, ότι σύµφωνα µε το
Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ηπείρου υπάρχουν κονδύλια για
ανέγερση σχολικών κτηρίων εφόσον υπάρχει οικόπεδο.

Ελπίζουµε να λάβετε σοβαρά υπόψιν τις προτάσεις µας και να
τροποποιήσετε την απόφασή σας.

Με πολλή εκτίµηση,

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του
Ο Διευθυντής

Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων
ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Τσάνης Αθανάσιος

ΠΕ04, ΦΥΣΙΚΟΣ

Δελτίο Τύπου

Την προηγούµενη εβδοµάδα ο Διευθυντής του σχολείου µάς ενηµέρωσε πως ο Δήµαρχος του
ζήτησε τη µεταστέγαση του Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου, από το κτήριο που στεγάζεται σήµερα
(στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων) στο κτήριο του πρώην δηµοτικού σχολείου Περιβλέπτου.

Σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν, ο λόγος που επικαλείται ο Δήµαρχος για αυτή την µετακίνηση είναι
η «ακαταλληλότητα» του κτιρίου στο οποίο στεγαζόµαστε σήµερα, παρότι αυτό έχει συντηρηθεί,
ανακαινιστεί και αναδιαµορφωθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Φυσικά και θορυβηθήκαµε από την πρόθεση του δηµάρχου να µετακινήσει το σχολείο µας σε
κτήριο εκτός της πόλης των Ιωαννίνων, αλλά περισσότερο µας ανησύχησε και µας προβληµάτισε
ο χαρακτηρισµός «ακατάλληλο» (ή µήπως επικίνδυνο) για το κτήριο στο οποίο στεγαζόµαστε
σήµερα.

Έτσι, µετά από συνελεύσεις των µαθητών του σχολείου και του 15µελούς συµβουλίου
αποφασίσαµε µε το παρόν δελτίο να δηµοσιοποιήσουµε το ζήτηµα και παράλληλα µέσα από αυτό
να ζητήσουµε τις δηµόσιες τοποθετήσεις όλων των αρµόδιων εµπλεκόµενων φορέων στα
παρακάτω ερωτήµατα:

• Τι σηµαίνει ότι το κτήριο είναι «ακατάλληλο»; Ποιος το έχει χαρακτηρίσει ως τέτοιο; Υπάρχει
έγγραφη πραγµατογνωµοσύνη από αρµόδια υπηρεσία γι’ αυτό τον χαρακτηρισµό; Πότε
προέκυψε η «ακαταλληλότητά» του;

• Αν είναι ακατάλληλο, τότε γιατί τα τελευταία τρία χρόνια ξοδεύτηκαν τόσα χρήµατα για να
ανακαινισθεί (παράθυρα αλουµινίου, δηµιουργία νέων αιθουσών, ηχοµόνωση αιθουσών
µουσικών µαθηµάτων, ανακαίνιση γυµναστηρίου, καθαρισµός αποθηκών και προαυλίου,
κ.α.);

• Είναι τα µέσα της σχολικής χρονιάς ο καταλληλότερος χρόνος για να ανοίξει µια τέτοια
συζήτηση, τη στιγµή που κάποιοι συµµαθητές µας προετοιµάζονται για τις πανελλαδικές
εξετάσεις;

• Το προτεινόµενο για τη µεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου κτήριο πληροί τις προϋποθέσεις
και έχει εκείνες τις υποδοµές για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ειδικών µουσικών
µαθηµάτων (ατοµικά µαθήµατα µουσικών οργάνων, µαθήµατα µουσικών συνόλων, µαθήµατα
αρµονίας και ακουστικής, κλπ);

• Θα υπάρξουν άραγε αρνητικές επιπτώσεις (µαθητική διαρροή) αν το σχολείο µετακινηθεί
εκτός πόλεως, αφού σε αυτό φοιτούν µαθητές όχι µόνο από όλες τις συνοικίες των Ιωαννίνων
αλλά και από τη Μπάφρα, τη Νεοκαισάρεια, το Νεοχωρόπουλο, το Κουτσελιό, την Ανατολή,
την Κατσικά, το Σταυράκι, την Πεδινή, τα Καρδαµίτσια, κλπ);

• Αληθεύουν άραγε οι φήµες ότι ο ιδιοκτήτης του «ακατάλληλου» κτηρίου (Μητρόπολη
Ιωαννίνων) σκοπεύει να µεταφέρει σε αυτό το Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς, και αν ναι, τότε
πώς θα αντιµετωπιστεί η «ακαταλληλότητά» του;

Επιπλέον, στις συνελεύσεις µας αποφασίσαµε ότι την Τρίτη 10 Δεκεµβρίου 2019 και ώρα 10:00
π.µ. θα πραγµατοποιήσουµε µουσική πορεία στο κέντρο της πόλης (Δηµαρχείο, Μητρόπολη,
γραφεία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) αφενός για να γνωστοποιήσουµε το πρόβληµα που έχει
προκύψει και αφετέρου για να ζητήσουµε απαντήσεις από τους καθ’ ύλην αρµόδιους. Τέλος,
ζητούµε να πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις στο παρόν κτίριο και συγχρόνως να γίνουν οι

κατάλληλες ενέργειες για την ανέγερση καινούργιου Μουσικού Σχολείου εντός του αστικού ιστού
της πόλης.

Εκ µέρους των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων

Το προεδρείο του 15µελούς συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. Α.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπανδρέου 5
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45221 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ.: 2651 3

61108
Fax: 2651 0

26355

Ιωάννινα

9/12/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για το Μουσικό Σχολείο

Η σηµερινή Δηµοτική Αρχή από τις πρώτες ηµέρες του
Σεπτεµβρίου ήρθε αντιµέτωπη µε τα προβλήµατα στέγασης του
Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων.

Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα σχολείο αυξηµένων
απαιτήσεων, ξεκινήσαµε άµεσα τον διάλογο και την διαδικασία
διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων για την στέγασή του.

Αφορµή για την διαδικασία αυτή είναι το πόρισµα της Επιτροπής
Καταλληλότητας η οποία διαπιστώνει «αδυναµία άδειας
καταλληλότητας αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες».

Αυτό δεν σηµαίνει ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο ή επικίνδυνο. Η
έκδοση ωστόσο της άδειας είναι απαραίτητη και προβλεπόµενη
από τη νοµοθεσία διαδικασία.

Ο Δήµος επικοινώνησε µε τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και έλαβε την
απάντηση ότι αδυνατεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Έτσι ξεκίνησε την διαδικασία ανεύρεσης λύσης µε προοπτική
αυτή να συµφωνηθεί και να µπει σε εφαρµογή από τη νέα
σχολική χρονιά (Σεπτέµβριος 2020). Ουδέποτε τέθηκε θέµα
αλλαγής στέγης εν µέσω της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Στο πλαίσιο αυτό και µε ενηµέρωση της Διεύθυνσης του σχολείου
για όλες τις ενέργειες του Δήµου έγινε αυτοψία στις
εγκαταστάσεις της Περιβλέπτου.

Ενώ λοιπόν η διαδικασία αυτή ήταν σε εξέλιξη, η Διεύθυνση του
Μουσικού Σχολείου απέστειλε επιστολή στο Δήµαρχο µε την οποία
του καταλογίζει αβάσιµα προθέσεις και σκοπιµότητες
αποκρύπτοντας το έµπρακτο ενδιαφέρον για λύση όπως
αποτυπώθηκε µέχρι σήµερα.
Οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου, οι οποίοι υποκινούν και
τους µαθητές αποκρύπτοντας τα πραγµατικά γεγονότα ή
παραποιώντας µέρος αυτών σε όλες τις συναντήσεις που έγιναν
µέχρι σήµερα ζητούν επίµονα την ανεύρεση κτιρίου εντός της
πόλης, κάτι που δεν είναι εφικτό.
Ζητούν επίσης την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου, διαδικασία
που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα όταν η επίλυση των
προβληµάτων πρέπει να είναι άµεση.
Σηµειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν έχει εκδηλώσει
καµία πρόθεση µεταφοράς άλλης σχολικής δοµής στο
συγκεκριµένο συγκρότηµα.
Οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου εκτιµούν ότι η Περίβλεπτος
είναι πολύ µακριά από την πόλη, επιχείρηµα που
επαναλαµβάνουν και οι µαθητές.
Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί θέτουν ζητήµατα ασφάλειας, απώλειας
χρόνου κι άλλα.
Η Δηµοτική Αρχή Ιωαννίνων δείχνοντας έµπρακτα ότι το µόνο που
επιθυµεί είναι η λύση των προβληµάτων του Μουσικού, τα οποία
έχουν αναδείξει τα τελευταία χρόνια οι καθηγητές του και οι
µαθητές, θα περιµένει την πλήρη και τεκµηριωµένη πρόταση από
τους ίδιους ενώ παράλληλα απευθύνεται στην ΕΛΜΕ Ιωαννίνων
και στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης ζητώντας την δική της πρόταση
τόσο για την µεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου όσο και την
αξιοποίηση σχολικών συγκροτηµάτων που βρίσκονται λίγα
χιλιόµετρα από την πόλη και παραµένουν κλειστά.


Click to View FlipBook Version