The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maimon, 2019-12-02 20:31:33

BUKU PENGURUSAN 2019 SMK SERI PERDANA

BUKU PENGURUSAN 2019 SMK SERI PERDANA

QR Code
Buku Pengurusan
SMKSP 2019

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

i

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

ISI KANDUNGAN m/surat

PROFIL SEKOLAH i

ISI KANDUNGAN ii-v

1.0 PENGENALAN m/surat

1.1 Perutusan 2019 Pegawai Pendidikan Daerah Kluang 1-25
1.2 Kata Alu-aluan Pengetua SMK Seri Perdana Kluang
1.3 Surat Lantikan Rasmi Tugas Khas Guru dan Staf Sokongan 1
1.4 Moto, Visi, Misi, Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah 2
1.5 Hala Tuju Pengetua 3
1.6 Fokus Sekolah 4
1.7 Piagam Pelanggan 5
1.8 Nilai Sekolah 6
1.9 Lagu Sekolah 8
1.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 9
1.11 Budaya Etika dan Integriti Membentuk Budaya Kerja Cemerlang 10
1.12 Sekolah Penyayang 11
1.13 Prinsip Kerja Pengarah Pendidikan Malaysia 11
1.14 Prinsip Kerja Pengarah Pendidikan Johor 12
1.15 Prinsip Kerja Pengawai Pendidikan Daerah Kluang 13
1.16 Prinsip Kerja Pengetua SMK Seri Perdana 14
1.17 Inisiatif Menteri Pendidikan Malaysia 15
1.18 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 16
1.19 Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik (STEM) 17
1.20 Revolusi Industri-4 18
23
2.0 PANDUAN AM 25

2.1 Panduan Am Guru 26-53
2.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 – Panitia Mata Pelajaran
2.3 Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Pilihan KPM 26
2.4 Panduan Am Guru dan Kakitangan Sekolah 32
2.5 Panduan Guru Bertugas Mingguan 35
2.6 Jadual Guru Bertugas Mingguan 39
2.7 Jadual Pelaksanaan Dialog Prestasi Sekolah 2019 48
50
3.0 PENGURUSAN SEKOLAH 50

Carta Organisasi Pengurusan Sekolah 54-64
3.1 Majlis Pengurusan Tertinggi Sekolah
3.2 Guru-guru Sesi Pagi 2019 54
3.3 Guru-guru Sesi Petang 2019 55
3.4 Staf Sokongan / Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 56
61
4.0 PENGURUSAN PENTADBIRAN 64

Carta Organisasi Pentadbiran Sekolah 65-75
4.1 Majlis Tindakan Sekolah
4.2 Persatuan Ibu Bapa dan Guru 65
4.3 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK) 66
4.4 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) 66
4.5 Kewangan Sekolah 66
4.6 Pengurusan Aduan Am 67
4.7 Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) 67
4.8 Siaraya 68
4.9 Dokumentasi Maklumat dan Pelaporan 68
4.10 Pembangunan ICT 69
4.11 Kakitangan Sokongan / AKP 69
4.12 Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Stor 69
4.13 Inovasi, Kajian Tindakan, I-Think & Kelas Pembelajaran Abad 21 70
70
71

ii

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

4.14 Perkembangan Staf 71
4.15 Pengurusan Surau 71
4.16 Pembangunan dan Penyelenggaraan 72
4.17 Pengurusan Gerakan Bencana 72
4.18 Penyelaras Bilik-bilik Khas 73
4.19 Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2019 74
4.20 Takwim Program Pengurusan dan Pentadbiran 74
4.21 Takwim Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran 2019 75

5.0 PENGURUSAN KURIKULUM 76-92

Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 2019 76
5.1 Majlis Kurikulum Sekolah 77
5.2 Jadual Waktu dan Guru Ganti 78
5.3 Intervensi / PINCH 78
5.4 Penilaian dan Pentaksiran 79
5.5 Pusat Sumber Sekolah 80
5.6 Pemantauan dan Pencerapan (Std 4 SKPMg2) 80
5.7 Penyemakan Hasil Kerja Murid 81
5.8 ‘Profesional Learning Community’ (PLC) 81
5.9 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 81
5.10 Program Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik 82
5.11 Science, Technology, Engineering & Mathematic (STEM) 82
5.12 Rekod-Rekod Kecemerlangan Akademik 2014-2017 83
5.13 Tentatif Takwim Peperiksaan dan Penilaian Sekolah 83
5.14 Tentatif Takwim Program Pengurusan Kurikulum 2019 84
5.15 Tentatif Takwim Mesyuarat Pengurusan Kurikulum 2019 85
5.16 Surat Panggilan Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil. /2019 86
5.17 Jadual Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil. 1/2019 87
5.18 Jadual Semakan Hasil Kerja Murid (PK06) 88
5.19 Jadual Pencerapan PDPC Guru (Std 4, SKPMg2) 2019 89
5.20 Pakej Mata Pelajaran Ditawarkan Tahun 2019 91

6.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM) 93-117

Carta Organisasi Majlis Hal Ehwal Murid 93
6.1 MAJLIS HAL EHWAL MURID 94
6.2 DISIPLIN DAN PERATURAN SEKOLAH
95
6.2.1 Pengurusan Disiplin dan SSDM 95
6.2.2 Lembaga Pengawas
6.3 BINA INSAN 96
6.3.1 Bimbingan dan Kaunseling 96
6.3.2 Kerohanian 96
6.3.3 Pengurusan Perhimpunan 97
6.3.4 PEKDIS / MEKDIS
6.4 PROGRAM PENCEGAHAN DAN INTERVENSI 97
6.4.1 Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok 97
6.4.2 Program Ponteng Sifar 98
6.4.3 Program Jom Ke Sekolah Awal
6.5 KEBAJIKAN MURID 98
6.5.1 Kantin Sekolah 99
6.5.2 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 99
6.5.3 Biasiswa/Tajaan (BKP/BDO) 99
6.5.4 KWAMP 100
6.5.5 Bantuan Anak Yatim / PKYAY 100
6.5.6 Elaun Murid Khas (EMK) 100
6.5.7 e-Kasih / Kebajikan Pelajar
6.6 PENGURUSAN DATA MURID 101
6.6.1 Enrolmen murid / APDM 101
6.6.2 Buku Register / Buku Daftar Agung 102
6.6.3 e-Kehadiran Online 102
6.6.4 e-Register Online
iii

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

6.6.5 Buku Pengurusan Harian Kelas 102
6.6.6 Sijil Berhenti Tingkatan 5 102
6.6.7 Bukan Warganegara 103
6.6.8 Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1 dan Peralihan 103
6.7 SEKOLAH SELAMAT (3K) DAN KECERIAAN
6.7.1 Keselamatan 103
6.7.2 Kesihatan 104
6.7.3 Kebersihan 104
6.7.4 Keceriaan 104
6.7.5 Keceriaan Tandas 104
6.7.6 Keceriaan Kelas 105
6.8 SEKOLAH PENYAYANG
6.8.1 Program Sekolah Penyayang 105
6.8.2 Program Mentor Mentee 105
6.8.3 Program Bersama Warga Emas 105
6.9 KELAB DI BAWAH HEM
6.9.1 Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) 106
6.9.2 Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) 106
6.10 BUKU PERATURAN DAN MAJALAH
6.10.1 Buku Peraturan Sekolah 106
6.10.2 Majalah Perdana Forward 107
6.11 Takwim Program Pengurusan Hal Ehwal Murid 2019 107
6.12 Takwim Mesyuarat Hal Ehwal Murid 2019 108
6.13 Senarai Guru Kelas dan Penyelaras Tingkatan 109
6.14 Panduan Pengurusan Hal Ehwal Murid 110

7.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM 118-141

Carta Organisasi Majlis Kurikulum 118
7.1 MAJLIS KOKURIKULUM SEKOLAH
119
7.1.1 Badan Beruniform 120
7.1.2 Persatuan Akademik/Kelab Bukan Akademik 120
7.1.3 Sukan dan Permainan
7.2 PASUKAN BADAN BERUNIFORM 121
7.2.1 Pandu Puteri 121
7.2.2 Pergerakan Puteri Islam 121
7.2.3 Kadet Remaja Sekolah (KRS) 121
7.2.4 Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) 121
7.2.5 Kadet Polis 122
7.2.6 Kadet Bomba dan Penyelamat 122
7.2.7 Kadet Pertahanan Awam (KAPA) 122
7.2.8 Pengakap 122
7.2.9 Taekwondo 122
7.2.10 Silat 122
7.2.11 RIMAP (Royal Institute Malaysia Academy Placement)
7.3 PERSATUAN AKADEMIK DAN KELAB BUKAN AKADEMIK 123
7.3.1 Persatuan Bahasa Melayu 123
7.3.2 Persatuan Bahasa Inggeris 123
7.3.3 Persatuan Bahasa Cina 123
7.3.4 Persatuan Bahasa Tamil 123
7.3.5 Persatuan Agama Islam 123
7.3.6 Persatuan Sejarah dan Geografi 123
7.3.7 Persatuan Seni Visual 123
7.3.8 Persatuan Sains dan Matematik 124
7.3.9 Persatuan Reka Bentuk dan Inovasi 124
7.3.10 Kelab Keselamatan Jalan Raya 124
7.3.11 Kelab Pengguna 124
7.3.12 Kelab Rukun Negara 124
7.3.13 Kelab Alam Sekitar 124
7.3.14 Kelab Muzik, Seni dan Budaya 124
7.3.15 Kelab Fotografi dan Multimedia 125
7.3.16 Kelab Leo
iv

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

7.4 SUKAN, PERMAINAN DAN 1M1S 125
7.4.1 Olahraga 125
7.4.2 Bola Sepak 125
7.4.3 Sepak Takraw 125
7.4.4 Bola Jaring 125
7.4.5 Ping Pong 125
7.4.6 Hoki 126
7.4.7 Bola Baling 126
7.4.8 Bola Keranjang 126
7.4.9 Bola Tampar 126
7.4.10 Futsal 126
7.4.11 Badminton 126
7.4.12 Catur 127
7.4.13 Pentaque dan Boling 128
129
7.5 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah 129
7.6 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 129
7.7 Jawatankuasa Kebitaraan Sukan Olahraga 130
7.8 Jawatankuasa Kebitaraan Hoki 130
7.9 Jawatankuasa Kebitaraan Silat 131
7.10 Jawatankuasa Induk Projek Inovasi Kelab dan Persatuan 131
7.11 Jawatankuasa Koperasi 132
7.12 Jawatankuasa Kelab Tunas Bistari / Keusahawanan 133
7.13 Guru-Guru Rumah Sukan 134
7.14 Takwim Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 134
7.15 Jadual Latihan / Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum 134
135
7.15.1 Jadual Latihan Rumah Sukan , Sukantara dan Balapan & Padang 135
7.15.2 Jadual Perjumpaan Kelab Permainan dan Latihan 1 Murid 1Sukan 136
7.15.3 Jadual Perjumpaan Badan Beruniform dan Kelab / Persatuan 136
7.16 Takwim Perjumpaan Badan Beruniform dan Kelab / Persatuan 137
7.17 Aturcara Pelaksanaan Aktiviti KokurikulumPada Hari Rabu 138
7.18 Tempat Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum Hari Rabu
7.19 Pelan Susunan Pelajar PBB/KP Hari Rabu 139
7.20 Jadual Bertugas Perhimpunan Perjumpaan Kokurikulum Badan Uniform
dan Kelab/Persatuan Hari Rabu 139
7.21 Jadual Bertugas Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Pada Hari Ahad 140
Minggu Ketiga Setiap Bulan 141
7.22 Jadual Pencerapan Aktiviti Kelab / Persatuan / Badan Beruniform 141
7.23 Kadar Tuntutan Makanan / Minuman Pelajar 141
7.24 Hadiah Insentif Pelajar
7.25 Laporan Pertandingan / Program 142-158
7.26 Takwim Majlis Sukan Sekolah Johor Peringkat MSSJ dan MSSM
142
8.0 TAKWIM DAN KALENDAR 2019 143
144
8.1 Penggal Persekolahan Tahun 2019 157
8.2 Hari Kelepasan Am Negeri Johor 158
8.3 Kalendar Sekolah 2019
8.4 Jadual Minggu Persekolahan 2019

PELAN KEBAKARAN SEKOLAH

v

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.0 PENGENALAN

1.1 Perutusan Pegawai Pendidikan Daerah Kluang 2019

PERUTUSAN 2019

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KLUANG

ُ‫ال َّسلاَ ُم َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمةُ الل ِه َو َب َر َكاتُه‬

Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT atas limpah kurnia dan izin rahmat-Nya, dapatlah kita mengharungi
tahun 2018 dengan jayanya. Tahniah atas dedikasi dan semangat kerja yang ditunjukkan oleh seluruh warga
pendidik daerah Kluang. Semoga kejayaan pada tahun 2018 menjadi pemangkin semangat untuk meneruskan
kecemerlangan pada tahun 2019.

Dalam menghadapi dunia pendidikan yang semakin mencabar, semua sumber manusia di sekolah perlu
digarap untuk mencapai kejayaan di sekolah. Elemen-elemen penting yang ada pada murid iaitu kecenderungan,
minat dan keupayaan perlu diadun dengan baik menggunakan strategi-strategi yang boleh digunapakai bagi
memastikan kemenjadian murid. Langkah ini selaras dengan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK 11) Pendidikan
iaitu meningkatkan modal insan berguna untuk negara maju.

Bagi memastikan modal insan yang bakal dilahirkan menjadi individu yang mampu
bersaing, beberapa pendekatan perlu diterjemahkan di peringkat sekolah.
' 1 Murid 1 Kemahiran ' merupakan strategi pengukuhan kemahiran yang perlu
digarapkan kepada murid di sekolah sebagai kemahiran asas yang mampu menjadi
bekalan kepada murid apabila tamat persekolahan kelak. Dalam hal ini, semua murid
mempunyai hak yang sama iaitu hak untuk lulus dalam peperiksaan. Oleh itu, adalah
menjadi tanggungjawab warga pendidik untuk terus menyumbang bakti ke arah
kemenjadian murid.

Tidak dinafikan juga elemen penguasaan bahasa menjadi salah satu proses
penting di sekolah. Mendepani cabaran dunia global pada hari ini, modal insan yang
menguasai lebih daripada satu bahasa bakal menjadi ' produk ' pendidikan yang
mampu bersaing dengan dunia luar. Murid harus digalakkan untuk mempelajari
bahasa-bahasa lain selain memperkukuhkan bahasa kebangsaan iaitu
Bahasa Melayu. Hal ini bakal menjadi nilai tambah yang berguna kepada
murid-murid pada masa akan datang.

Akhir kata, semoga segala usaha yang bakal dilaksanakan pada
tahun 2019 akan sentiasa mendapat keberkatan yang maha Esa kerana
sesungguhnya profesion pendidikan merupakan tunjang utama dalam
mencapai kejayaan dan kecemerlangan. Warga pendidik seharusnya
membulatkan iltizam dan bersatu hati dalam usaha meletakkan dunia
pendidikan ke tahap yang lebih tinggi.

Haji Ishak Bin Mahbob
Pegawai Pendidikan Daerah Kluang

1

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.2 Kata Alu-aluan Pengetua SMK Seri Perdana Kluang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera
Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya
dan ruang waktu yang telah diberikan, kita telah dapat menyiapkan
Buku Panduan Pengurusan Sekolah bagi tahun 2019 seperti yang
ditetapkan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Jawatankuasa
Penyediaan dokumen ini kerana telah dapat menyiapkannya untuk
panduan kepada semua warga sekolah bagi mengetahui peranan dan
tanggungjawab dalam gerak kerja ke arah mencapai kecemerlangan
sekolah berdasarkan Visi Dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia.

Adalah menjadi harapan saya agar buku ini dapat menjadi
panduan dan naskah rujukan kepada kita semua dalam menguruskan
kerja dan tugas sepanjang tahun 2019. Bagi memantapkan lagi
pengurusan kerja kita, beberapa perubahan pengstrukturan
organisasi telah dilakukan untuk memastikan keperluan dan
kepakaran sumber manusia dapat digembeleng secara optimum. Apa
yang diharapkan adalah semoga kita semua dapat memikul tugas ini
sebagai AMANAH dan rasa KEBERTANGGUNGJAWABAN dengan
penuh INTEGRITI.

Saya percaya sekiranya Buku Pengurusan ini dijadikan panduan dan rujukan, segala yang telah ditetap
dan dirancangkan akan dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas yang terfokus, terpiawai dan sentiasa dapat
disemak untuk menilai keberhasilannya. Untuk itu, kita perlulah bertugas berpandukan kepada SKPMg2 yang
diguna pakai dalam menilai keberhasilan “outcome” kita. Mengambil falsafah kerja Ketua Pengarah Pendidikan
Malayasia iaitu sekolah perlulah dirus tadbir secara kolektif dengan berfokus kepada dua matlamat utama iaitu
SEKOLAH BERKUALITI dan KEMENJADIAN MURID BERKUALITI. Justeru saya menyeru kepada semua yang
berkepentingan untuk memahami aspirasi tersebut yang menjadi akar umbi dalam Falsafah Pendidikan Negara.

Tahun 2019 merupakan kesinambungan perlaksanaan gelombang ke-2–MEMACU PENINGKATAN
SISTEM Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 (PPPM) justeru kita sebagai pendidik yang menjadi
kumpulan barisan hadapan selaku pelaksana sistem, perlulah memahami falsafah PPPM tersebut dengan cara
bersama-sama berkerja untuk meningkatkan kualiti PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, PROFESIONALIME dan
PEMIKIRAN yang dapat seiring dengan perubahan dalam sistem pendidikan negara. Tahun 2019 juga merupakan
kelangsungan perlaksanaan Kurikulum Standarad Sekolah Menengah (KSSM) yang telah mula dilaksanakan
mulai tingkatan 1 tahun 2017.

Akhir kalam penutup bicara, saya berharap seluruh warga kerja SMK Seri Perdana akan bergerak berkerja
secara kolaboratif dan penuh kebersamaan bagi meningkatkan kualiti diri untuk kemenjadian murid yang berkualiti
yang seterusnya dapat meningkatkan kualiti sekolah kita dalam persada pendidikan negara.

BERSAMA KITA BERSATU MENERAJUI KECEMERLANGAN

Hajah Faridah Binti Omar
Pengetua SMK Seri Perdana

2

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.3 Surat Lantikan Rasmi Tugas Khas Guru dan Staf Sokongan

SMK SERI PERDANA Kod Sekolah : JEA 2047
KM. 3, JALAN NIYOR, Tel : 07-7763682
86000 KLUANG, Faks : 07-7767361
JOHOR. Emel :[email protected]

Ruj. Kami : JEA2047/
Tarikh : 1 JANUARI 2019

Kepada
Semua Guru dan AKP
SMK Seri Perdana
86000 Kluang
Johor

Tuan/Puan,

PERLANTIKAN RASMI TUGAS KHAS GURU DAN STAF SOKONGAN TAHUN PERSEKOLAHAN
2019

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan berdasarkan mesyuarat dan perbincangan jawatankuasa pengurusan
sekolah yang telah diadakan, saya selaku pengetua bersetuju melantik tuan/puan untuk memegang
jawatan-jawatan seperti yang terkandung dalam Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2019.

3. Oleh yang demikian, tuan/puan dikehendaki menjalankan tugas-tugas yang
dipertanggungjawabkan mengikut jawatankuasa-jawatankuasa Majlis Pengurusan dan Pentadbiran,
Majlis Kurikulum, Majlis Hal Ehwal Murid, Majlis Kokurikulum dan tugas-tugas lain seperti yang
disenaraikan. Tugas tuan/puan berkuatkuasa mulai 01 Januari 2019 dan tertakluk kepada sebarang
pindaan oleh pihak pentadbiran sekolah berdasarkan keperluan dalam perjawatan dan perkhidmatan
sepanjang tahun 2019.

4. Saya amat yakin dan percaya tuan/puan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan
komitmen yang tinggi demi menjaga integriti serta meningkatkan kecemerlangan sekolah.

Sekian, terima kasih.

” SEHATI SEJIWA ”
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah,

Hajah Faridah Binti Omar
Pengetua
SMK Seri Perdana

3

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.4 Moto, Visi, Misi, Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah

MOTO
“MENERAJUI KECEMERLANGAN”

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi

Memenuhi Aspirasi Negara

FALSAFAH
Mempercayai dan mengakui bahawa sekolah adalah wadah utama bagi pelajar mencapai

kecemerlangan. Memandangkan semua pelajar boleh dididik, boleh belajar dan boleh
mencapai kemajuan, justeru itu, sekolah akan berusaha memperkembangkan potensinya

untuk mencapai keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek pelajar.

MATLAMAT
1. Berusaha ke arah pencapaian mutu, peningkatan dan pencapaian kecemerlangan di bidang

kurikulum, kokurikulum serta bidang-bidang lain di peringkat sekolah.
2. Mewujudkan sebuah iklim dan budaya sekolah yang positif bagi melahirkan sebuah sekolah

yang berkesan dengan menggerakkan segala sumber tenaga di sekolah dan masyarakat
setempat.
3. Melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
kepada sekolah, masyarakat dan negara.

OBJEKTIF SEKOLAH
1. Mendidik dan membimbing pelajar ke arah pendidikan berkualiti berteraskan semangat jati diri

dan kerohanian.
2. Melatih pelajar menguasai ilmu dan kemahiran-kemahiran untuk persediaan ke alam

pekerjaan alaf 21.
3. Menanamkan sifat cinta negara dan perpaduan kaum sejajar dengan konsep satu Malaysia.
4. Menyediakan prasarana yang lengkap dan persekitaran yang kondusif meliputi pelbagai

bidang kemahiran.
5. Melatih pelajar yang berupaya berfikir pada aras tinggi.
6. Menerapkan nilai, etika dan rasa tanggungjawab sebagai warganegara.

4

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.5 Hala Tuju Pengetua

HALA TUJU PENGETUA 2019

1. Meningkatkan Pencapaian GPS dalam SPM 2019

2. Meningkatkan Peratus Pencapaian Murid Dalam PT3
dan SPM

3. Meningkatkan Peratus Kehadiran Murid

4. Meningkatkan Peratus Pencapaian Murid Dalam PAJSK

5. Meningkatkan Peratus Pencapaian Murid dalam
Kokurikulum

6. Mencapai Pengurusan Kewangan Cemerlang

5

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.6 Fokus Sekolah 2019

Fokus sekolah 2019 adalah ke arah melahirkan pelajar berkualiti melalui guru
dan AKP yang berintegriti. Fokus ini dicapai melalui beberapa sub bidang
seperti yang dinyatakan.

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

 Menaik taraf kemudahan dan sistem ICT dalam semua urusan
 Menyediakan sistem pemfailan yang mudah di akses
 Laporan pengurusan kewangan audit tidak berteguran dan prestasi audit di

tahap baik
 Memastikan semua pelanggan mendapat perkhidmatan dalam masa 10

minit.
 Mengekalkan prestasi sifar aduan.
 Meningkatkan peranan PIBG dan PIBK yang lebih berkesan

KURIKULUM

 Memastikan pencapaian Peperiksaan SPM ditahap 80% kelulusan dan 5.4
GPS

 Mencapai kelulusan 100% dalam mata pelajaran utama iaitu Pendidikan
Agama Islam, PSV, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil diperingkat SPM

 Memastikan 2 orang pelajar memperoleh semua A dalam SPM
 Memastikan kelulusan PT3 melebihi 35% dengan GPS kurang dari 5.2
 Memastikan 2 orang pelajar memperoleh semua A dalam PT3
 Semua pelajar meminjam buku di Pusat Sumber Sekolah
 Memastikan Program Pemantauan Guru dan Penyeliaan Buku Nota/Latihan

dibuat sekurang-kurangnya 2 Kali setahun setiap guru
 Memantapkan pelaksanaan pendidikan abad ke 21 dalam PdP di semua

kelas

KOKURIKULUM

 Memperkasa pengurusan kokurikulum sekolah
 Memastikan 10% kecemerlangan kokurikulum dan melaksanakan agenda

Kementerian Pelajaran Malaysia dalam kokurikulum
 Memperkasakan latihan kepimpinan pengurusan kokurikulum

6

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

 Mewujudkan kebitaraan dalam olahraga
 Mewujudkan hubungan dengan NGO dan orang perseorangan
 Memastikan prestasi permainan dengan menjuarai sekurang-kurangnya 1 di

peringkat daerah iaitu pasukan bola jaring.
 Memastikan prestasi kelab dan persatuan dengan menjuarai sekurang-

kurangnya 3 di peringkat daerah, 1 di peringkat negeri.
 Memastikan prestasi pasukan badan beruniform dengan menjuarai sekurang-

kurangnya 2 di peringkat daerah, 1 di peringkat negeri.
 Mengadakan Perkhemahan Perdana secara rutin setiap tahun
 Memperkasa pengurusan koperasi cemerlang
 Memperkasa pelaksanaan 1M1S

HAL EHWAL MURID

 Memfokus kepada peningkatan kualiti pelajar dalam aspek amalan nilai-nilai
murni dan sahsiah terpuji.

 Meningkatkan sistem pengurusan maklumat, fail dan tindakan disiplin
terhadap pelajar berdasarkan punca kuasa yang diberikan.

 Mengurangkan salah laku pelajar ke tahap 2%.
 Memastikan 100 % pelajar mendapat khidmat Bimbingan dan Kaunseling.
 Meningkatkan 95% peratus kehadiran.
 Mengeratkan hubungan antara pelajar selaras dengan RIMUP.
 Meningkatkan pengamalan budaya Sekolah Penyayang.

PERKEMBANGAN STAFF

 Memberikan input-input terkini kepada guru dan AKP melalui sesi taklimat,
mesyuarat, surat edaran dan bahan elektronik

 Meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui latihan dalam perkhidmatan
kepada guru dan AKP mengikut keperluan.

 Memastikan guru dan AKP minimum 7 hari setahun.
 Meningkatkan hubungan dan kerjasama erat dalam kalangan warga sekolah

melalui program perkembangan staf dan program anjuran kelab seri
perdana.
 Mengadakan program saling bantu-membantu antara komuniti.

7

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.7 Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

SMK SERI PERDANA komited dan berjanji akan memberi perkhidmatan
kepada semua pelanggan kami.

KEPADA MURID
1. Memberikan pendidikan berkualiti kepada semua murid.
2. Memahami dan menghormati perbezaan kemampuan murid dalam
pengajaran dan pembelajaran.
3. Melaksanakan keadilan dan kesaksamaan dlam proses pembentukan
modal insan.
4. Membentuk Kemahiran Memimpin, Berfikir, Pengetahuan, Identiti
Nasional, Etika dan Kerohanian serta Dwibahasa.
5. Memberi peluang yang sama kepada semua murid untuk
mengembangkan potensi diri.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN
1. Membentuk persekitaran kerja yang kondusif.
2. Adil dan saksama apabila membuat keputusan berdasarkan punca kuasa
yang sedia ada.
3. Menjaga kebajikan dan peningkatan kerjaya semua warga kerja mengikut
kelayakan dan prestasi.
4. Meningkatkan Akses, Kualiti, Ekuiti, Perpaduan dan Kecekapan.

KEPADA WARIS DAN KOMUNITI
1. Menjaga kebajikan dan keselamatan anak-anak semasa berada di
sekolah.
2. Bersedia menerima cadangan dan teguran yang dapat membina
kecemerlangan organisasi.
3. Menyediakan jalingan dan jaringan hubungan antara sekolah dan
masyarakat dengan berkesan.
4. Adil dan saksama dalam membuat keputusan berdasarkan punca kuasa
sedia ada.

8

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.8 Nilai Sekolah

PENYAYANG

DISIPLIN PEMANTAUAN

NILAI

KESOPANAN BERETIKA

Huraian berkaitan nilai :

Penyayang Mengamalkan budaya penyayang dalam pengurusan membina modal insan
Disiplin serta memahami keperluan dan kehendak murid dan pelanggan.
Kesopanan Mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan serta
melaksanakan tugasan dengan penuh tertib.
Beretika Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dari aspek pertuturan dan
tingkahlaku yang dapat memenuhi budaya hidup setempat serta
Pemantauan menghormati dan menghargai perbezaan sosiobudaya.
Mempunyai nilai yang boleh dipercayai serta mampu menjiwai dan
memahami kebenaran serta kebatilan sesuatu yang tepat pada masa dan
tempat.
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan untuk dibuat penambahbaikan
serta sentiasa bersedia untuk mengambil tindakan secara proaktif cepat
dan tepat.

9

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.9 Lagu Sekolah

LAGU SEKOLAH
TAJUK : MENERAJUI KECEMERLANGAN

(RANGKAP 1)
SMK SERI PERDANA
MENERAJUI KECEMERLANGAN
SEKOLAH YANG BERWAWASAN
MENCAPAI KEGEMILANGAN

(RANGKAP 2)
SERI PERDANA
PENGGERAK BANGSA YANG TERBILANG
SEDERAP MELANGKAH KEHADAPAN
MEMBINA BANGSA GEMILANG

(CHORUS)
SELAUT ILMU SAMA TEROKAI
JASA GURU SAMA DISANJUNGI
BERJUANG SAMA KITA BERJUANG
JULANG SAMA WAWASAN NEGARA

(RANGKAP 3)
BERAKHLAK BERAMAL MULIA NADI KITA

MENUJU PERJUANGAN NEGARA
TEKAD BERUSAHA SEDAYA JAYA
MENERAJUI KECEMERLANGAN

(CHORUS)
SELAUT ILMU SAMA TEROKAI
JASA GURU SAMA DISANJUNGI
BERJUANG SAMA KITA BERJUANG
JULANG SAMA WAWASAN NEGARA

(RANGKAP 4)
BERAKHLAK BERAMAL MULIA NADI KITA

MENUJU PERJUANGAN NEGARA
TEKAD BERUSAHA SEDAYA JAYA

ITULAH JANJI KITA
ITULAH JANJI KITA
ITULAH JANJI KITA

Pencipta Lagu : NOORAINY MOHAMED HANAPY/ MOHD FADZLI MUSA
Penulis Lirik : MOHD FADZLI MUSA / NOORAINY MOHAMED HANAPY

10

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian keluarga dan kemakmuran masyarakat dan
Negara.

1.11 Budaya Etika dan Integriti Membentuk Budaya Kerja Cemerlang

Untuk melangkah ke masa hadapan yang lebih cemerlang, negara kita harus bijak
mengurus kejayaan, serta dengan tegas dan berkesan mengatasi pelbagai kelemahan
dan kekurangannya. Cabaran besar yang perlu ditanganinya dalam usaha tersebut
ialah pemantapan etika dan integriti. Budaya etika dan integriti adalah selaras dengan
cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang
kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para wargannya mempunyai nilai
keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

Etika :
Adalah himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu,
organisasi dan profesion.
Integriti :
Secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada
individu dan organisasi. Integriti berkaitan erat dengan etika. Ia adalah berlandaskan
etika dalam tindakan sehari-hari.
Budaya kerja :
Merujuk kepada nilai, kepercayaan dan sikap nilai, kepercayaan dan sikap pekerja
terhadap pekerjaan.
Integriti Bukan Isu Rasuah sahaja
Isu integriti bukan hanya berfokus kepadsa isu-isu rasuah sahaja, malah ia merupakan
satu konsep yang lebih besar. Amalan budaya kerja juga menuntut integriti. Integriti
dalam ketepatan waktu, integriti dalam menyampaikan maklumat, integriti dalam
memberi perkhidmatan terbaik, integriti dalam berhubung dengan ketua jabatan, rakan
sekerja dan juga kakitangan sokongan.
Budaya Kerja Dalam Organisasi
Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana
ia memastikan pelaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik
serta beretika. Antara objektifnya :
1. Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat

bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu,
berharmoni berintegriti, bermoral dan beretika;
2. Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha
peningkatan integriti supaya ia menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam
semua bidang;
3. Menggalakkan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat
serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti
dan bergerak cergas menegakkan integriti;
4. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara, dan
peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat; dan
5. Meningkatan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani
cabaran abad ke-21 khususnya cabaran globalisasi dengan lebih berkesan.

11

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

Budaya Kerja Berkualiti
Bagi membentuk budaya kerja yang berkualiti dalam organisasi, beberapa ciri harus
diberi perhatian;
1. Orientasi warga kerja haruslah bergerak ke arah landasan yang betul sebagai

prasyarat bagi menjayakan budaya kerja cemerlang iaitu mesti ada komitmen,
mempunyai kesedaran kualiti, bersedia menerima perubahan dan tiada batasan
masa untuk cemerlang.
2. Komitmen daripada segala lapisan warga kerja bagi meningkatkan kecemerlangan
organisasi adalah dituntut.
3. Kerja yang hendak dilaksanakan perlu dilakukan dengan sepenuh hati atas
kehendak organisasi dengan mengetepikan segala kepentingan lain khususnya
kepentingan peribadi.
4. Sesebuah organisasi mewujudkan ‘mind-set’ yang berorientasikan kecemerlangan
supaya warga kerja lebih komited kepada matlamat utama jabatan.
5. Sentiasa menggalakkan warga kerja menghayati serta mempraktikkan amalan-
amalan pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi.

Penutup
Budaya kerja yang unggul dan cemerlang menjadi asas kepada peningkatan dan
kualiti produktiviti sesebuah organisasi. Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya
akan tercapai sekiranya warga organisasi mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti
yang menyeluruh dan positif.

Sumber : Institut Integriti Malaysia dan Pelan Integriti Nasional

1.12 Sekolah Penyayang

12

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.13 Prinsip Kerja Pengarah Pendidikan Malaysia

PRINSIP KERJA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

Ybhg. Datuk Dr. Amin Bin Senin

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Kementerian Pendidikan Malaysia

Sekolah Berkualiti

Sekolah berperanan dalam memastikan setiap sekolah memberikan proses pendidikan yang berkualiti
kepada murid -murid setanding dengan negara maju yang lain mengikut standard antarabangsa. Langkah ini
termasuklah standard untuk bidang Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi.KPM
misalnya telah mensasarkan agar negara berada dalam kelomp ok sepertiga teratas dari segi prestasi dalam
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) dan PISA (Programme For International Student Assessment)
dalam tempoh 15 tahun.Oleh itu komitmen guru dan masyarakat yang mendukung sekolah yang tinggi amatlah
diharapkan. Pelaksanaan i-THINK dan Frog VLE perlulah dilaksanakan secara serius kerana ia adalah kerangka
asas yang dapat memenuhi keperluan proses pembelajaran dan pengajaran berkualiti tinggi.

Selain itu, sekolah bertanggungjawab untuk memastikan setiap murid yang mempunyai pelbagai
latarbelakang dan sosioekonomi di sekolah mendapat hak dan ekuiti yang sama terhadap kemudahan dalam
menyokong pembelajaran dan pembangunan sahsiah mereka.Program Pendidikan Khas, Kelas Rancangan Khas
dan Program Kawalan yang terdapat disekolah perlulah diurus dengan berkesan bagi membolehkan murid
dibangunkan mengikut kebolehan dan potensi masing -masing. Dengan itu sekolah yang berkualiti perlu dibentuk
dengan segera agar potensi murid dapat dikembangkan sepenuhnya.

Kemenjadian Murid Berkualiti

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang
sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diriKemenjadian pelajar perlu menjadi fokus
aspirasi dasar Transformasi Nasional 2050 (TN50) bagi mewujudkan generasi masa depan berkemahiran
tinggi.Memetik kata Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mahdzir Khalid, yang berkata bahawa ianya penting bagi
membentuk pelajar yang mempunyai kemahiran menyeluruh dalam sistem pendidikan. "Masyarakat mahu melihat
kualiti daripada guru dan mahu perancangan pendidikan daripada peringkat awal sehingga ke peringkat universiti.”

Selain itu beliau juga berkata,

"Apa yang penting semua perlu berperanan lebih-lebih lagi golongan guru untuk menjadi lebih daripada itu.
Peranan warga pendidik amat penting dalam memastikan kejayaan transformasi membentuk generasi
membangunkan negara menjelang tahun 2050”.

Dengan itu kemenjadian murid dapat dilihat dari pelbagai aspek , antaranya adalah cemerlang dari bidang
akademik , sahsiah dan juga kokurikulum , oleh itu kerjasama daripada semua golongan masyarakat terutamanya
guru dan ibu bapa perlu dipertingkatkan agar kemenjadian murid ini dapat dicapai dengan jayanya dalam
mendukung Transformasi Nasional 2050 (TN50).

13

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.14 Prinsip Kerja Pengarah Pendidikan Johor

PRINSIP KERJA PENGARAH PENDIDIKAN JOHOR

PASSSIONATE
(Ghairah)

ENGAGED
(Kebersamaan)

RAPID
(Kesegeraan)

DISCIPLINED
(Berdisiplin)

CHALLENGED
(Teruji)

FOCUSSED
(Berfokus)

14

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.15 Prinsip Kerja Pengawai Pendidikan Daerah Kluang

PRINSIP KERJA PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KLUANG

Haji Ishak Bin Mahbob

KEPIMPINAN
BERWIBAWA

KEBERHASILAN YANG PENGURURSAN
TINGGI BERKESAN

PEMUAFAKATAN BUDAYA KERJA
PINTAR CEMERLANG

YANG BERKESAN

AMALAN
INSTRUKSIONAL YANG

MANTAP

15

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.16 Prinsip Kerja Pengetua SMK Seri Perdana

BERETIKA

MENEPATI MASA PENYAYANG

BERPASUKAN KECEMERLANGAN

Hjh. Faridah Binti Omar

BERTANGGUNGJAWAB BERBUDI BAHASA

16

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.17 Inisiatif Menteri Pendidikan Malaysia

MASZLEE KEMENTERIAN
MALIK PENDIDIKAN
MALAYSIA

12 INISIATIF MENTERI

PERINGKAT SEKOLAH

 Bermula 2019, setiap sekolah akan ada Manual Nilai yang akan

dibacakan di setiap perhimpunan.
 Pendidikan Sivik akan diperkenalkan.
 KPM akan akan berusaha memperbaiki masalah " mutual distruct "

antara guru dan ibu bapa.
 Popularkan kembali budaya " hero teachers " untuk tingkatkan

pengiktirafan profesion guru.
 Telefon pintar akan " dimanipulasi " untuk tujuan pendidikan.
 Kanak-kanak tiada kewarganegaraan boleh bersekolah 2019.
 Kawasan Rehat Guru akan diwujudkan.
 Guru tiada lagi kerja kekeranian bermula 2019.
 Tidak akan ada kompromi dalam belanjawan pendidikan. Pendekatan

selepas ini akan " slice and dice " ketirisan.
 Semua sekolah akan menjadi " OKU friendly "
 Selesaikan isu sekolah daif
 Kemeriahan “Speaker’s Corner”

'' Love Happiness Mutual Respect ''

17

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.18 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN ( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)

“… suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan

kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur
kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan

sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

18

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

19

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

20

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

“Orang yang bijak akan lebih risaukan dosa-dosanya daripada sibuk mencari salah orang lain”
(Imam As- Syafi’i)

21

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

22

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.19 Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik (STEM)

23

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

“Orang-orang yang BERHENTI BELAJAR akan menjadi pemilik MASA LALU,
Orang-orang yang masih TERUS BELAJAR akan menjadi pemilik MASA DEPAN”

24

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

1.20 Revolusi Perindustrian-4

25

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

2.0 PANDUAN AM

2.1 Panduan Am Guru

ARAHAN AM KOMITMEN GURU
Antara komitmen guru yang perlu diberikan perhatian ialah :
1. Tatasusila Profesion Perguruan dan Panduan Perkhidmatan Cemerlang hendaklah sentiasa

menjadi panduan dan amalan semua guru.
2. Membaca dan memahami falsafah, matlamat dan objektif sekolah serta sentiasa

berusaha untuk mencapai objektif tersebut
3. Guru adalah satu profesion mulia dan dihormati yang wajar semua guru berusaha menjaga

martabatnya.
4. Melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan,kejujuran dan

bertanggungjawab.
5. Anggaplah pelajar-pelajar yang diajar dan dididik sebagai ANAK SENDIRI dan AMANAH

yang masa depan mereka dipertanggungjawabkan kepada guru.
6. Sentiasa menunjukkan dan mengamalkan imej kepimpinan dinamis dan kecekapan

menjalankan tugas.
7. Elakkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan tatasusila profesion perguruan

seperti ponteng tugas, pecah amanah, penyelewengan, cuai, salah laku seksual dan
sebagainya.
8. Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia bekerjasama
dengan semua anggota masyarakat sekolah dan luar sekolah.

WAKTU HADIR BERTUGAS
1. Guru bertanggungjawab untuk hadir di sekolah sebelum pada jam 7.10 pagi .
2. Guru bertugas mingguan perlu hadir di sekolah lebih awal sebelum pukul 7.00 pagi dan

balik 30 minit lebih lewat.
3. Waktu balik guru secara umumnya pada atau selepas 2.30 petang, kecuali jika ada

mesyuarat, kursus, kelas tambahan, latihan rumah sukan atau aktiviti kokurikulum pada hari
rabu maka waktu balik apabila selesai perkara-perkara tersebut.
4. Guru bertanggungjawab untuk menandatangani buku kehadiran guru dan ‘thumb in’
semasa datang dan semasa balik sekolah.

Sesi Pagi Masa
Hari 7.10 pagi - 2.30 petang
Ahad

Isnin 7.10 pagi - 2.30 petang

Selasa 7.10 pagi - 2.30 petang

Rabu 7.10 pagi - 2.30 petang

Khamis 7.10 pagi - 2.30 petang
Sesi Petang
Masa
Hari 12.30 Tengahari – 6.40 Petang
Ahad

Isnin 12.30 Tengahari – 6.40 Petang

Selasa 12.30 Tengahari – 6.40 Petang

Rabu 12.30 Tengahari – 6.40 Petang

Khamis 12.30 Tengahari – 6.40 Petang

26

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

PAKAIAN DAN PERSONALITI
1. Guru hendaklah memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan yang ditetapkan

(Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985) serta melambangkan disiplin dan imej profesion perguruan.
2. Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas disekolah, majlis rasmi sekolah

dan tugas rasmi di luar sekolah.
3. Memakai pakaian sukan atau baju-T tidak digalakkan semasa mengajar di kelas,

mesyuarat sekolah dan majlis rasmi sekolah, kecuali semasa mengendalikan kelas PJK di
padang, aktiviti sukan, bengkel dan kokurikulum.
4. Guru lelaki mestilah memakai tali leher sepanjang dalam tugas rasmi kecuali dalam
keadaan tertentu seperti pengajaran PJK dan di bengkel.
5. Guru-guru dikehendaki memakai baju/pakaian batik pada hari AHAD seperti arahan
dalam Pindaan Hari Pemaikaian Pakaian Batik Malaysia oleh Setiausaha Kerajaan Negeri
Johor.
6. Pada hari KHAMIS, guru lelaki Islam digalakkan memakai pakaian kebangsaan lengkap.
7. Pada hari RABU, semua guru digalakkan memakai pakaian seragam Unit Badan Beruniform.
8. Pada hari AHAD minggu ketiga semua guru sangat digalakkan memakai pakaian seragam
Unit Badan Beruniform
URUSAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN
1. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat perkhidmatan dan
perjawatan dengan Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) yang meliputi aspek pelantikan,
kursus kompetensi, pengesahan jawatan, pergerakan gaji, rekod cuti dan sebagainya.
2. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat perkhidmatan dan
perjawatan dalam Sistem Maklumat Pengurusan Staf (HERMIS) dengan melalui Pembantu
Tadbir (Perkhidmatan) dan Guru Data.
3. E-OPERASI menjadi tanggungjawab sepenuhnya setiap guru untuk mengemaskini dan
membuat pengesahan setiap 4 kali setahun mengikut arahan Bahagian Sumber Manusia
(BSM), Kementerian Pendidikan Malaysia.

KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU BERTUGAS
1. Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas kecuali atas

sebab-sebab perlu seperti arahan daripada PPD/JPN untuk mesyuarat, kursus, taklimat atau
hal-hal peribadi yang tidak dapat dielakkan.
2. Guru yang perlu keluar dalam masa bertugas hendaklah memaklumkan sendiri kepada
Pengetua/wakilnya untuk mendapatkan kebenaran.
3. Setelah mendapat kebenaran, guru perlu mengisi maklumat dalam Borang Pemohonan
Keluar Dalam Waktu Bertugas untuk pengesahan dan rekod Pengetua/wakilnya.

URUSAN CUTI DAN TIDAK HADIR BERTUGAS
1. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan-arahan/pekeliling-

pekeliling berkaitan kebenaran berbagai jenis cuti dan tidak hadir bertugas.
2. Dalam keadaan biasa, guru layak mengambil cuti rehat 10 hari dengan syarat pemohonan

cuti itu mestilah dipohon terlebih awal dengan mengemukakan borang pemohonan cuti
rehat (CRK) dan mendapat kebenaran pengetua/wakilnya.
3. Guru yang sakit, perlu mendapat rawatan di hospital / klinik dan menyerahkan sijil sakit yang
sah dari klinik / hospital kerajaan / swasta kepada pengetua / wakilnya.
4. Jika tidak dapat hadir bertugas atas sebab-sebab kecemasan atau sakit, guru mesti
menghubungi sendiri pengetua / wakilnya melalui telefon dengan segera antara 6.30 pagi
hingga 7.00 pagi.
5. Guru yang mendapat cuti tanpa rekod, perlu mengemukakan surat kebenaran cuti tanpa
rekod dari pihak yang memberikan cuti itu untuk pengesahan pengetua / wakilnya dan
mengemukakan borang cuti tanpa rekod yang telah dilengkapkan. Pemohonan ini akan
dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Johor untuk kelulusan / pengesahan. [ Cuti Tanpa
Rekod akan diluluskan oleh Jabatan Pendidikan ]
6. Bagi guru wanita yang akan cuti bersalin, perlu mengemukakan Borang Cuti Bersalin yang
kemaskini bagi tujuan rekod dan rujukan perkhidmatan.

27

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

Nota : Guru wanita yang akan cuti bersalin dikehendaki :
 Menyediakan bahan-bahan pembelajaran seperti kertas-kertas nota / latihan / latih
tubi untuk diberikan kepada pelajar dalam tempoh cuti bersalin. Bahan yang telah
disediakan hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan untuk tindakan.
 Memberitahu pengetua / setiausaha peperiksaan dalaman jika cuti bersalin bertindih
dengan waktu peperiksaan supaya urusan peperiksaan seperti kertas soalan, skema
jawapan dan sebagainya dapat diuruskan.
 Memberitahu pengetua / wakilnya tentang Guru Pengganti jika menjadi Guru Kelas.
[ Maklumat lanjut tentang cuti, sila rujuk Lampiran Pekeliling ]

BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
1. Buku Rekod Mengajar adalah penting berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab guru

di sekolah.
2. Buku Rekod Mengajar perlu disediakan dalam bentuk yang ditentukan oleh pengurusan

sekolah.
3. Maklumat-maklumat dalam Buku Rekod Mengajar hendaklah dikemaskinikan dari semasa

ke semasa yang meliputi :
 Butiran diri
 Jadual waktu persendirian/kelas
 Sukatan pelajaran yang disahkan
 Rancangan pelajaran tahunan, dan harian.
 Markah pentaksiran kurikulum / peperiksaan
 Senarai nama pelajar mengikut tingkatan yang diajar
 Headcount pelajar
 Bahan edaran mesyuarat pengurusan/pengetua
 Maklumat lain yang perlu.
 Seperti yang diarahkan dari semasa ke semasa
4. Buku Rekod Mengajar mesti dihantar ke pejabat sekolah untuk penyeliaan
pengetua/wakilnya pada setiap hari khamis sebelum/pada 2.30 dan 6.30 petang.
5. Buku Rekod Mengajar akan digunakan untuk tujuan rekod dan pencerapan pengajaran-
pembelajaran di bilik darjah.
6. Buku Rekod Mengajar wajib diserahkan kepada pengetua/wakilnya pada hari terakhir
persekolahan untuk tujuan rekod, simpanan dan pemantauan ( jika ada ).

PENGGUNAAN HARTA BENDA SEKOLAH
1. Guru bertanggungjawab menjaga alatan atau harta benda sekolah dan

menggunakannya dengan betul mengikut peraturan-peraturan semasa
menggunakannya di sekolah.
2. Penggunaan/pinjaman alatan/harta benda sekolah hendaklah terlebih dahulu
mendapatkan kebenaran guru penjaganya dan pinjaman/penggunaan/pulangan
hendaklah direkodkan.
3. Alatan/harta benda sekolah yang dipinjam/diguna hendaklah dipulangkan dengan
segera.
4. Guru mesti memaklum dan mengganti/membaiki kerosakan alatan/harta benda sekolah
yang dipinjam/digunakan.
5. Guru tidak dibenarkan membawa balik ke rumah alatan/harta benda sekolah untuk
kegunaan peribadi.

MENGHADIRI TAKLIMAT DAN MESYUARAT
1. Guru wajib menghadiri taklimat/mesyuarat yang diadakan oleh

Pengetua/wakilnya/jawatankuasa-jawatankuasa diperingkat sekolah.
2. Jika tidak dapat menghadiri taklimat/mesyuarat atas sebab tertentu, guru perlu

memberitahu Pengetua dengan mengemukakan alasan-alasan yang munasabah.
3. Semua mesyuarat diperingkat sekolah hendaklah dijalankan secara profesional dan

teratur.

28

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan

Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan jadual waktu.
2. Guru yang mengajar mesti berada di kelas atau di tempat mengajar seperti makmal sains

mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
3. Guru tidak dibenarkan membuat kerja-kerja lain seperti menaip soalan peperiksaan,

membaca akhbar, berbual di telefon bimbit dan sebagainya dalam masa pengajaran dan
pembelajaran.
4. Guru tidak boleh meninggalkan kelas dan murid kecuali atas sebab-sebab tertentu seperti
dipanggil oleh Pengetua.
5. Guru bertanggungjawab memastikan dan mendapatkan maklumat kehadiran semua
pelajar sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran di kelas.
6. Guru bertanggungjawab memastikan pelajar tidak keluar dari kelas semasa pengajaran
dan pembelajaran dijalankan kecuali atas sebab-sebab yang penting.
7. Keselamatan pelajar dalam waktu pengajaran dan pembelajaran adalah tanggungjawab
guru.
8. Guru mesti sentiasa ingat bahawa waktu luang (free period) adalah masa bekerja dan
perlu digunakan dengan cara yang betul seperti memeriksa buku latihan pelajar. (Rujuk
Pekeliling Per. 3/1981)
9. Siren akan berbunyi mengikut waktu yang ditetapkan.

JADUAL GURU GANTI ( RELIEF )
1. Guru dikehendaki mematuhi jadual ganti dan berada di kelas sebagaimana diarahkan

Pengetua / wakilnya.
2. Jadual ganti dianggap sebagai waktu kerja / mengajar dan menjalankan proses PdPC jika

bertugas di kelas yang guru berkenaan mengajar sesuatu mata pelajaran.
3. Sila tampalkan slip guru ganti di dalam buku rekod mengajar hari tersebut.
4. Jika diarah mengajar di sesuatu kelas bagi menggantikan guru cuti bersalin, guru

berkenaan hendaklah mematuhi arahan tersebut. Proses P&P hendaklah direkodkan
dalam Buku Rekod Mengajar.
5. Pelaksanaan Melindungi Masa Instruktional (MMI) perlu menjadi keutamaan semua guru
demi menjamin kelangsungan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

SURAT-SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI), / ARAHAN KPM
1. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan pekeliling

Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD.
2. Surat arahan / salinannya yang diberikan kepada guru hendaklah dibaca, difahami dan

diambil tindakan sewajarnya.Urusan surat menyurat rasmi sekolah hendaklah
menggunakan sistem fail surat menyurat sekolah.
3. Apabila diarah melaksanakan sesuatu tugas, guru hendaklah melaksanakan sendiri tugas
tersebut. Guru yang terlibat tidak dibenarkan mengarahkan orang lain melaksanakan
tugas tersebut bagi pihak dirinya.
4. Jika sesuatu tugas terpaksa diserahkan kepada orang lain atas sebab-sebab yang tidak
dapat dielakkan dan dipersetujui oleh pihak yang menggantikannya, Pengetua / wakilnya
hendaklah diberitahu secara bertulis.
5. Guru bertanggungjawab melaksanakan sendiri tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan
kepadanya oleh pengetua seperti memungut wang, memegang kunci khas dan
sebagainya.
6. Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh pengetua
dengan betul, sempurna, mengikut peraturan dan menepati waktu.

PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN BUKU PELAJAR
1. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan Kementerian

Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan dengan pencerapan P&P dan
penyeliaan buku pelajar.
2. Pencerapan dan penyeliaan dilaksanakan oleh Pengetua, Penolong Kanan, Penolong

29

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

Kanan HEM, GPK Kokurikulum, Guru Kanan Mata Pelajaran dan Ketua Panitia.
3. Pencerapan P&P akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
4. Penyeliaan buku latihan pelajar dibuat secara berjadual. Guru diminta menyerahkan buku

pelajar pada masa ditetapkan di bilik mesyuarat dengan menyertakan Borang
Penyerahan Buku Latihan /Nota/Buku Kerja Pelajar.

PENDAFTARAN KEMASUKAN / PERTUKARAN PELAJAR
1. Pendaftaran Kemasukan.

Guru kelas bertanggungjawab:
 Merekodkan kemasukan dan semua butiran pelajar dalam Buku Pendaftaran Sekolah

(Buku Besar) dan Register kelas.
 Menyemak semua dokumen pelajar dan maklumat yuran disertakan dari sekolah asal.

Kemukakan surat kepada pengetua sekolah asal melalui pengetua sekolah jika
dokumen dan maklumat-maklumat diperlukan tidak disertakan / tidak lengkap.
 Guru kelas perlu memastikan maklumat peperiksaan jika pelajar berada di tingkatan 3 ,
5 dan 6 Atas. Maklumkan kepada Setiausaha Peperiksaan PT3 dan SPM untuk tindakan
selanjutnya.
2. Pendaftaran Pertukaran
Guru kelas bertanggungjawab memastikan bahawa:
 Pengesahan pertukaran hanya diterima atas permintaan ibu bapa / penjaga yang
datang sendiri membuat permohonan ke sekolah.
 Guru kelas hendaklah menyediakan dokumen pertukaran, dokumen-dokumen pelajar,
maklumat bayaran tambahan dan maklumat peperiksaan .
 Guru kelas hendaklah memastikan semua buku teks dipulangkan atau kehilangan /
kerosakan buku teks diganti sebelum menyerahkan perkara b) di atas.
 Guru kelas hendaklah memaklumkan perihal pertukaran pelajar kepada Setiausaha
Peperiksaan dan guru SPBT bagi diambil tindak ikut selanjutnya jka terdapat perkara-
perkara yang belum selesai.
3. Melaksanakan arahan pengetua / wakilnya dari semasa ke semasa berhubung
kemasukan pertukaran pelajar.
4. Semasa borang pemohonan pertukaran dan kemasukan pelajar mesti disahkan / di
tandatangani oleh Pengetua.

BILIK DARJAH / KELAS
1. Sebelum memulakan pengajaran, guru bertanggungjawab menentukan dahulu bilik

darjah bersih dan ceria dengan kerusi meja pelajar tersusun rapi.
2. Guru waktu terakhir bertanggungjawab memastikan lampu dan kipas dimatikan , kelas

dalam keadaan bersih dan pintu bilik darjah ditutup selepas tamat waktu persekolahan.

KEHADIRAN ORANG LUAR BERJUMPA GURU
1. Orang luar termasuk jurujual tidak dibenarkan berjumpa guru dan pelajar tanpa mendapat

kebenaran Pengetua.
2. Guru hendaklah mengarahkan orang luar yang hendak berjumpa guru atau pelajar

mendapat kebenaran Pengetua terlebih dahulu jika kebenaran belum diperolehi.
3. Orang luar termasuk ibu bapa atau penjaga dilarang berjumpa guru atau pelajar semasa

proses pengajaran dan pembelajaran.

PUNGUTAN BAYARAN PERSATUAN / KELAB / BADAN BERUNIFORM / KELAS (JIKA ADA)
1. Semua pungutan hendaklah direkodkan dalam akaun kewangan unit persatuan
2. Guru penasihat / unit hendaklah sentiasa menyemak dan mengesahkan maklumat

kewangan unit berkenaan.
3. Wang pungutan daripada ahli unit hendaklah disimpan oleh guru dan tidak boleh disimpan

oleh pelajar.

30

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

MENYEMAK DAN MEMERIKSA BUKU PELAJAR.
1. Guru wajib menyemak dan memeriksa buku pelajar selepas memberi nota, latihan dan

tugasan bagi memastikan pelajar membuat tugas yang diberikan. Buku-buku tersebut
hendaklah dikembalikan dengan segera
2. Guru hendaklah mencatatkan tandatangan, tarikh, markah / gred / kata-kata perangsang
/ nasihat atau komen.
3. Guru hendaklah mengarahkan pelajar membuat pembetulan kepada kesalahan yang
dlakukan dan hendaklah disemak oleh guru.
4. Guru tidak dibenarkan menyuruh pelajar menghantar buku untuk tujuan semakan pada
waktu P&P . Minta pelajar menghantar pada waktu rehat atau waktu tamat persekolahan
hari berkenaan.

PENTAKSIRAN KURIKULUM DAN PEPERIKSAAN
1. Pentaksiran kurikulum dan peperiksaan hendaklah diadakan mengikut jadual dan jangka

masa yang ditetapkan.
2. Soalan yang telah siap dibahagikann mengikut kelas-kelas hendaklah dihantar kepada unit

peperiksaan untuk disimpan selewat-lewatnya 2 hari sebelum ujian / peperiksaan.
3. Unit peperiksaan bertanggungjawab mengagihkan kertas soalan tersebut kepada guru

pada hari peperiksaan.
4. Bagi peperiksaan setengah tahun dan akhir tahun format soalan dan masa hendaklah

selaras dengan SPM
5. Guru subjek hendaklah memeriksa dan markah hendaklah di`key-in` dalam komputer Unit

Peperiksaan / secara online ke Unit Penilaian & Peperiksaan PPD mengikut tarikh yang
ditetapkan.
6. Guru tingkatan hendaklah memproses dan menganalisis markah serta keputusan dalam
rekod kemajuan akademik murid. Seterusnya menyerahkan kepada ibu bapa/ penjaga
untuk ditandatangani.
7. Setiausaha peperiksaan hendak menganalisis keseluruhan keputusan ujian dan
peperiksaan dan menyerahkan kepada Pengetua.
8. Post-mortem atau Audit Akademik bagi peperiksaan pertengahan tahuan, akhir tahun
atau percubaan akan dijalankan.
9. Ketua panitia bertanggungjawab menyediakan laporan dan post-mortem bagi setiap
mata pelajaran.

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
1. Semua guru dan murid diwajibkan hadir perhimpunan rasmi sekolah.
2. Perhimpunan rasmi sekolah di adakan pada setiap hari Ahad pada jam 7.20 pagi hingga

8.10 pagi dan 6.00 petang hingga 6.40 petang di Dataran Perhimpunan.
3. Guru bertugas pada minggu tersebut bertanggungjawab memastikan perhimpunan

berjalan mengikut prosedur yang ditetapkan.
4. Guru bertugas mingguan pada minggu lepas hendaklah memberikan laporannya semasa

perhimpunan.
5. Pengetua atau wakilnya yang ditetapkan akan menyampaikan ucapan/maklumat pada

perhimpunan rasmi tersebut.
6. Perhimpunan rasmi kokurikulum diadakan mengikut ketetapan/makluman oleh Penolong

Kanan Kokurikulum berasaskan pada Surat Pekelling Ikhtisas (SPI) berkaitan. Perhimpunan
ini dikendalikan oleh murid.
7. Semua guru diwajibkan hadir dan amat digalakkan memakai pakaian unit uniform masing-
masing. Begitu juga murid-murid dikehendaki memakai pakaian uniform atau T-Shirt Unit
Kokurikulum mengikut ketetapan oleh sekolah.
8. Bagi perhimpunan pagi pada hari Isnin hingga Rabu akan bermula pada jam 7.20 pagi,
sementara pada hari Khamis bermula jam 7.10 pagi dan pelajar mesti bergerak masuk ke
kelas untuk P&P sebelum jam 7.30 pagi.

31

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

2.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 – Panitia Mata Pelajaran

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/1986 – PANITIA MATA PELAJARAN

Bahagian Sekolah-Sekolah, Telefon : 2922066
Kementerian Pelajaran Malaysia, Kawat : 'PELAJARAN*
Tingkat 12-14, Bangunan Bank Pertanian,
Leboh Pasar Besar,
Kuala Lumpur 50604.

KP(BS)8591/Jld; 11/(44)
13hb. Mac, 1986.

Semua Pengarah Pelajaran Negeri, Malaysia.

Y.B. Dato'/Tuan,

SURAT PEKEL1L1NG IKHT1SAS BIL. 4/1986

Panitia Mata Pelajaran

Dalam menjalankan kerja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah, Jabatan Pelajaran
Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah, salah satu perkara yang hendak disedia adalah tentang kewujudan
dan keberkesanan panitia mata-mata pelajaran di sekolah-sekolah. Adalah didapati bahawa ada sekolah-
sekolah yang telah menubuhkan panitia mata-mata pelajaran dan dapat berfungsi dengan baik dan ada
pula di sebaliknya. Walau bagaimanapun, sama ada panita mata pelajaran i t u berfungsi atau tidak,
Kementerian Pelajaran difahamkan bahawa pihak-pihak yang telah membuat penyeliaan ini telah ditanya
oleh pihak sekolah, atas dasar atau arahan manakala, panitia mata-mata pelajaran ini perlu ditubuhkan.

2. Oleh yang demikian, surat pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahu pihak
sekolah tentang perlunya penubuhan panitia mata pelajaran, supaya dengan ini, perhubungan dua hala di
antara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaan dapat diadakan dengan lebih
berkesan lagj.

3. Berikut adalah panduan mengenai panitia mata pelajaran dan pihak sekolah adalah dikehendaki
menubuh atau memperkemaskan lagi panitia mata-mata pelajaran supaya keberkesanan pcngajaran-
pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan.

3.1. Latarbelakang
Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap s esua tu
mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan
guru yang mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam
menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak.
Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu
mata pelajaran yang sama mengemblengkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti
dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat
bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk
memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar
sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan
lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan ikhtisas seumpama ini, guru-guru yang
menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah, bukan
sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap
dan tabiat belajar pelajar-pelajar.

3.2. Struktur dan Organisasi
3.2.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru
yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. (Sekolah-sekolah kecil
yang bilangan gurunya sedikit adalah difikirkan tidak perlu menubuh pelbagai panitia
mata pelajaran);

32

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

3.2.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dilantik
3.2.3 sebagai ketua panitia oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah;
Semua ketua panitia mata pelajaran adalah secara optimis menjadi ahli-ahli
3.2.4 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran masing-
masing di dalam jawatankuasa tersebut dan menjadi sebagai penghubung di antara ahli
3.2.5 panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah;
Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaan-
perjumpaannya berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan
pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar atau Pengetua atau
Penolong Kanannya, sama ada untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman;
Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan, ketua
panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru Besar atau
Pengetua bagi membentangkan masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan
mengesyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli panitia berhubung dengan
keperluan pengajaran dan pembelajaran;

3.3. Tujuan Panitia Mata Pelajaran
Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenalpasti untuk panitia mata pelajaran :
3.3.1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kekesanan pengajaran-pembelajaran;
3.3.2. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan
boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap
pembelajaran;
3.3.3. Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam)
dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/target
yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah;
3.3.4. Mewujudkan semangat bekerjasama di antara panitia mata pelajaran dengan persatuan
atau kelab akademik;

3.4 Peranan Panitia
Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia, sejajar dengan
peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas:
3.4.1. Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli
panitia;
3.4.2. Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahun persekolahan.
rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu tingkatan/darjah dan
juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan;
3.4.3. Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh
pelajar-pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan
pelajaran dan tahap kebolehan mereka;
3.4.4. Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tambahan yang
sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk
dibekalkan di pusat sumber sekolah;
3.4.5. Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah) yang
disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu menubuhkan bank soalan;
3.4.6. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar-pelajar dalam tiap-tiap
peperiksaan berasaskan sekolah (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun)
dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan
pembelajaran;
3.4.7. Menggalakkan mesyuarat panitia secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal
dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ‘ad-hoc’ bila dan jika perlu;
3.4.8. Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak
formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan,
seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari
penyelesaian kepada masalah-masalah atau isu-isu tersebut;
3.4.9. Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti
kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain;
3.4.10. Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan menjalinkan
hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan
pembelajaran;

33

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

3.4.11. Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-
panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan;

3.4.12. Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan
pelajar-pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu;

3.4.13. Melantik setiausaha dari kalangan ahli untu menyediakan minit mesyuarat dan
mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia;

3.4.14. Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat surat
menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan;

4. Harap Y.B. Dato’/Tuan memaklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua sekolah;

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

............................................................................
(HJ. JUMAAT BIN DATO’ HJ. MOHD. NOOR)
Bahagian Sekolah-sekolah,
b.p Ketua Setiausaha,
Kementerian Pelajaran Malaysia.

“You can’t have a better tomorrow if you’re still thinking about yesterday”

34

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

2.3 Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Pilihan KPM

1. SPI BIL. 3/1999 : PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.
 Hendaklah mengandungi hanya 2 unsur sahaja, iaitu:
i) Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) - mengandungi secara ringkas isi
pelajaran & pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan
KPM.
ii) Rancangan Pelajaran Harian (RPH) - merupakan terjemahan RPT yang
mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti tajuk, objektif, cara
bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauhmana objektif
tercapai. Digalakkan pernyataan refleksi.
 Boleh disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan
teknologi semasa
 Rekod P&P dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyediaan RPT dan
RPH hendaklah diurus dengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta
merta apabila dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.

2. SPI BIL.4/2009: PERUBAHAN SISTEM PENGGREDAN SPM MULAI TAHUN 2009.

 Perubahan ini melibatkan penambahan Gred A+ yang lebih tinggi daripada

gred tertinggi sedia ada 1A. Gred-gred lain diubah seperti jadual di bawah:

Gred Sedia Ada Gred Baru (mulai 2010)

- A+ (18)

1 A A (16)

2 A A- (14)

3 B B+ (12)

4 B B (10)

5 C C+ ( 8 )

6C C (6)

7 D D ( 4)

8E E (2)

9G G (0)

3. SPI BIL.3/2009: PELAKSANAAN MENGHADKAN JUMLAH MAKSIMUM SEPULUH (10) M/P
PEPERIKSAAN SPM.
 6 m/p teras iaitu BM, BI, Math, Sains, Sejarah dan PI/PM adalah wajib dipelajari
dan dijadikan m/p peperiksaan SPM.
 M/p BM, Bi, math dan Sejarah wajib diambil oleh semua calon tanpa boleh
diganti dengan m/p lain.

4. SPI BIL. 2/1981: KETETAPAN MASA DI SEKOLAH-SEKOLAH.
 Semua guru diingatkan dari masa ke semasa tentang tanggung jawab mereka
untuk mengamalkan ketepatan masa sepanjang waktu bertugas di sekolah,
semasa datang atau balik dari sekolah, ketika memasuki bilik darjah untuk
mengajar, atau ketika menjalankan kegiatan kokurikulum.
 Ketepatan masa juga bermakna seorang guru itu hendaklah mengikut jadual
pengajaran dan tidak boleh meninggalkan kelasnya atau kawasan sekolah
sebelum tiba waktu untuk berbuat demikian.
 Guru-guru khasnya hendaklah memberikan contoh teladan yang baik bagi
menggalakkan tabiat ketepatan masa di kalangan murid-murid.

5. SPI BIL. 3/1981: PENGGUNAAN WAKTU TIDAK MENGAJAR / WAKTU LUANG FREE
PERIOD) OLEH GURU-GURU.
 (Free Period) adalah waktu bekerja.
 Menggantikan guru tidak hadir mengajar (relif class)
 Membuat persediaan-persediaan untuk mengajar seperti membaca buku
tambahan, membuat nota mengajar, menyediakan BBM dan sebagainya.

35

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

 Memeriksa buku latihan / nota murid-murid.
 Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah pelajaran yang

diajar.
 Penyediaan aktiviti –aktiviti kokurikulum.
 Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Pengetua.

6. SPI. BIL. 3/1987: PENYELIAAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI DALAM KELAS OLEH
PENGETUA / GURU BESAR.
 Menjadi perkara yang diutamakan dalam senarai tugas dan tanggungjawab
dengan tujuan untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan
pembelajaran di sekolah.

7. SPI BIL. 5/1999: LARANGAN TERHADAP PENGLIBATAN PPP, GURU, MURID DAN STAF
SOKONGAN DALAM KEGIATAN POLITIK ANTI-KERAJAAN.
 Terakluk kpd syarat-syarat dan peraturan yang telah ditetapkan kakitangan
kerajaan adalah dituntut supaya sentiasa mematuhi arahan dan peraturan
yang dikeluarkan oleh kerajaan yang memerintah (the goverment of the day).

8. SPI BIL. 16/2000: SALAH LAKU MEMASUKKAN UNSUR POLITIK DALAM SOALAN
PEPERIKSAAN/UJIAN DI SEKOLAH DAN PERBUATAN MENGHASUT /MERACUNI FIKIRAN
PELAJAR MEMBENCI KERAJAAN.
 Tindakan tatatertib bukan sahaja diambil terhadap guru-guru terlibat, malah
juga terhadap pengetua/guru besar sekolah berkenaan.

9. SPI BIL. 3/1985: SIARAN MAKLUMAT UNTUK MEDIA MASSA.
 Pengetua/Guru Besar dan guru-guru tidak boleh membuat sebarang
kenyataan/penjelasan atau ulasan melalui akhbar atau memberi maklumat
untuk media massa mengenai perkara-perkara yang menyentuh soal-soal
dasar, peraturan pentadbiran, pelaksanaan dan rancangan masa hadapan
yang belum diputuskan.

10. SPI. BIL. 5/2002: LAWATAN SEKOLAH PADA HARI PERSEKOLAHAN.
 Mesti tidak melebihi 2 kali dalam setahun.
 Mestilah tidak melebihi 4 hari berturut-turut termasuk hari perjalanan.

11. SPI BIL. 6/1985: PERATURAN PAKAIAN GURU DI SEKOLAH, MAKTAB PERGURUAN,
POLITEKNIK, LAIN-LAIN PEGAWAI DAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN DI
PPD ATAU BAHAGIAN, JPNJ DAN KPM.
 Berikut adalah perturan pakaian yang ditetapkan:-
a) Guru-Guru Lelaki.
(i) Seluar panjang dan berbaju kemeja (digalakkan bertali leher) atau ’bush-
jacket’ atau ’lounge suit’. Jika baju berlengan panjang, tangan baju itu
hendaklah jangan dilipatkan. Baju hendaklah dimasukkan ke dalam.
(ii) Kasut kulit atau lain-lain kasut yang sejenis dengannya.
(iii) Pakaian baju melayu lenglap dengan samping, atau pakaian baju yang mirip
dalam potongan baju melayu dan dipakai dengan seluar panjang.
(iv) Pakaian Baju melayu dengan kain sarong,’ jeans’, ’track suit’, seluar pendek,
kemeja T/sukan, jersi, kasut sukan, baju Hawaii, baju batek, selipar, kasut getah
dan lain-lain jenis pakaian yang menjolok mata, tidak boleh dipakai.
b) Guru-Guru Perempuan.
(i) Pakaian kebangsaan atau pakaian kaum masing-masing dan lain-lain jenis
pakaian yang sesuai dan tidak menjolok mata.
(ii) Kasut kulit, cerpu atau yang sejenis dengannya yang mempunyai bentuk
yang sesuai dengan pakaian yang ditetapkan.
(iii) Kasut sukan, ’jeans’, ’slacks’, ’track suit’, kemeja T/sukan, jersi, seluar pendek
dan apa-apa pakaian yang menutup muka serta lain-lain dari pakaian dari
jenis kain jarang dan menjolok mata, tidak boleh dipakai.

36

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

12. SPI. BIL. 10/2001: GARIS PANDUAN PAKAIAN GURU KETIKA BERTUGAS DI SEKOLAH.
(Dibaca bersama SPI. BIL 6/1985)
 Jubah dan berserban bukan dianggap sebagai pakaian pada masa bekerja
sebagai pegawai-pegawai awam.
 Pakaian baju melayu lengkap dengan samping atau pakaian baju mirip
dengan potongan baju melayu dan dipakai dengan seluar panjang serta
bersongkok hitam.

13. SPI BIL. 2/2009: PENGUATKUASAAN LARANGAN MEMBAWA & MENGGUNA TELEFON
BIMBIT OLEH MURID DI SEKOLAH.
 Semua telefon bimbit yang diambil oleh pihak sekolah akan direkodkan dan
disimpan di tempat yang selamat oleh pihak sekolah. Rekod kes perlu
mengandungi maklumat:-
(i) Tarikh, masa dan tempat telefon bimbit diambil.
(ii) Jenis telefon bimbit yang diambil.
(iii) Nama murid, no. k/p serta tanda tangan murid.
(iv) Nama guru yang mengambil telefon bimbit
(v) Nama ibu/bapa, no.k/p, tarikh, masa serta tanda tangan ketika mengambil
semula telefon bimbit anak mereka.

14. SPI. BIL. 10/2001: SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN.
 Semua guru telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan murid-murid
mempamerkan tahap disiplin yang tinggi.
 Gunakan pendekatan berbentuk pencegahan (preventive), didikan
(educative), pembetulan(corrective), dan hukuman (punitive).
 Hendaklah sentiasa mengimbangi semasa pendekatan tersebut dengan sifat-
sifat prihatin, penyayang, simpati dan empati terhadap masalah dihadapi oleh
murid.

15. SPI. BIL. 7/2003: KUASA GURU MEROTAN MURID.
 Hukuman dera kepada murid perempuan adalah dilarang.
 Hukuman dera kepada murid lelaki adalah dihadkan kepada merotan dengan
rotan ringan ditapak tangan atau di punggung yang berlapik dengan pakaian.
 Surat penurunan kuasa oleh pengetua kepada guru-guru yang laksanakan
hukuman rotan.

16. SPI. BIL. 2/2007: PERUNTUKAN WAKTU UNTUK KEGIATAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH
RENDAH DAN MENENGAH.
 Kegiatan kokurikulum merupakan kegiatan lanjutan daripada proses P&P
dalam bilik darjah. Ia bertujuan memberi peluang kepada murid untuk
menambah,, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran serta
nilai yang dipelajari di bilik darjah.
 Peruntukan waktu minimum kegiatan kokurikulum di Sekolah Menengah Harian
= 180 minit seminggu.

17. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 12/2011 : PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN
BAHASA MELAYU MEMPERKASAKAN BAHASA INGGERIS (MBMMBI).
 Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai 2010.
sekolah boleh gunakan Bahasa Inggeris atau bahasa penghantar masing-
masing dalam P&P sains dan matematik.
 Membolehkan murid-murid SR dan SM pada atau sebelum 2010 meneruskan
penggunaan Bahasa Inggeris sehingga tingkatan 5 erdasarkan kesediaan guru
dan murid di sekolah.
 Membatalkan SPI Bil. 2/2010 berkaitan MBMMBI.

37

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

18. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 16/2010 : PELAKSANAAN DASAR SATU MURID SATU
SUKAN (1M1S)
 Setiap murid wajib didaftarkan untuk mengambil bahagian dalam sekurang-
kurangnya satu jenis sukan daripada yang ditawarkan di sekolah.
 Sekolah hendaklah membuat perancangan bagi pengurusan aktiviti sukan
secara sistematik
 Hendaklah mengoptimumkan penggunaan peralatan dan kemudahan di
sekolah dengan mengutamakan keselamatan murid.
 Menggalakkan wujudkan rangkaian kerjasama dengan agensi/pihak luar bagi
pembangunan sukan
 Memastikan aktiviti sukan sepanjang tahun dijalankan

19. AKTA PENDIDIKAN 1996 – AKTA 550 (P.U.(A) 531
 Perkara 6 (1) : Guru hendaklah mengadakan dengan serta merta satu jadual
untuk pemeriksaan pihak berkepenitngan mengenai
(i) semua m/p yang diajar
(ii) sukatan pelajaran m/p yang diajar
 Perkara 6 (2) : Guru hendaklah dengan serta merta menunjukkan jadual waktu
untuk pemeriksaan oleh pihak berkepentingan.
 Perkara 7 :Guru hendaklah mengadakan sukatan pelajaran yang diluluskan
dan senarai nama murid dalam sesuatu kelas yang diajar untuk pemeriksaan.
 Perkara 8 : Guru hendaklah menyimpan dan menyenggara buku rekod
mengajar
dengan baik.
 Perkara 10 : Pengetua/Guru Besar hendaklah mempamerkan sesalinan jadual
waktu sekolah yang ditandatangani di suatu tempat yang mudah dilihat di
sekolah.
 Perkara 11 (1): Guru hendaklah mengajar mengikut sukatan pelajaran yang
diluluskan dan satu jadual waktu yang diluluskan.

20. Surat Pekeliling Am Kerajaan Johor Bil.3/2013 – Cuti Mingguan Negeri Johor.
 Berkuatkuasa 1 januari 2014 bahawa hari cuti mingguan negeri Johor ditukar
kepada hari Jumaat dan Sabtu.
 Gantian Hari Pelepasan. Apabila hari kelepasan jatuh pada Hari Kelepasan
Mingguan (Jumaat) atau hari kelepasan yang lain, maka hari tersebut
digantikan dengan hari hari bekerja berikutnya, dan jika hari yang
kemudiaannya itu pula hari Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya
dijadikan Hari Kelepasan.
 Jika Hari Kelepasan Am jatuh pada hari Sabtu ianya tidak diganti dengan hari
berikutnya.

21. Surat Pekeliling Suk ,Kerajaan Negeri Johor – Pindaan Hari Pemakaian Pakaian
Batik Malaysia.
 Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013 bahawa pemkaian baju batik ditukar
kepada hari Ahad
PENALTI

22. PENALTI untuk Perkara 6, 7, 8 dan 10 ialah denda tidak melebihi RM500.00.
23. PENALTI untuk Peraturan 11 (1) ialah denda tidak melebihi RM5000 atau
24. penjara tidak lebih 3 bulan atau kedua-duanya sekali.

PU (a) Bahagian II, Peraturan 13
Keterhutangan Wang Yang Serius

(rujuk P.U.(A) 395. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM
( KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993.

38

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

13. (1) Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya
berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. Bagi maksud Peraturan-Peraturan ini,
ungkapan "keterhutangan kewangan yang serius" ertinya keadaan keterhutangan seseorang
pegawai yang, mengambil kira amaun hutang yang ditanggung olehnya, telah sebenarnya
menyebabkan kesusahan kewangan yang serius terhadap dirinya.
(2) Tanpa menjejaskan peruntukan subperaturan (1), seseorang pegawai hendaklah

disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius-
(a) jika agregat hutang dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu

melebihi jumlah wang sebanyak enam kali emolumen bulanannya;
(b) jika pegawai itu seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu

belum lagi dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman itu; atau
(c) jika pegawai itu seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven, mengikut

mana-mana yang berkenaan, selagi apa-apa penghakiman terhadapnya yang
memihak kepada Pegawai Pemegang Harta masih belum dijelaskan, atau selagi tidak
ada pembatalan penghukuman kebankrapannya.

2.4 Panduan Am Guru dan Kakitangan Sekolah

1. ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru dan staf adalah tertakluk kepada arahan yang
terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dan staf
dikehendaki mambaca, memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut.

1.2 Guru dan Staf Sokongan sekolah dinasihatkan supaya mambaca, memahami
dan boleh mantafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan
Arahan Perkhidmatan lain.

1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan
menjunjunginya sebagai satu profesion dan bukan satu pekerjaan/ mata
pencarian semata-mata.

1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati
prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang.

1.5 Guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah
dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan.

1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri
dalam menjalankan tugas.

1.7 Bertanggungjawab menjaga dan memimpin keselamatan murid ketika berada
di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.

1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.

2. KEDATANGAN
2.1 Jadual waktu bekerja mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.

39

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

2.2 Guru hendaklah berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu
belajar. ‘Key in’ nombor kad pengenalan dalam komputer kehadiran semasa
hadir dan sewaktu balik sekolah.

2.3 Kecuali sesuatu keadaan yang tidak dapat dielakkan, mendaftar kehadiran
staf lain atau menukar masa pada komputer kedatangan adalah dilarang dan
merupakan satu kesalahan yang bleh diambil tindakan.

2.4 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah
memberikan kenyataan dan sebab-sebab yang munasabah. Guru mesti
memaklumkan kepada Tuan Pengetua, Penolong Kanan dan pihak sekolah
secepat mungkin supaya jadual waktu ganti dapat disediakan.

2.5 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali
dalam keadaan kecemasan.

3. KELUAR WAKTU MENGAJAR

3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu
mengajar kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau
arahan dari Jabatan Pelajaran/Pejabat Pelajaran Daerah dengan syarat
mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan.

3.2 Guru dikehendaki mengisi borang kebenaran keluar dan dituliskan dalam Buku
Rekod Keluar. Dapatkan tandatangan Pengetua/GPK sebelum keluar.

3.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk
pelajar melalui Guru Penolong Kanan. Buku Persediaan mengajar hendaklah
diserahkan bersama.

3.4 Guru dilarang meninggalkan kelas kecuali dalam keadaan kecemasan.

4. CUTI

4.1 Cuti Rehat Khas

Mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2005, guru diberi Cuti
Rehat Khas sebanyak Tujuh (7) hari dalam satu tahun kalendar. Cuti Rehat Khas
yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi
dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Cuti Rehat bagi
pegawai yang layak.

Permohonan cuti rehat khas hendaklah dibuat sekurang-kurangnya seminggu
sebelum bercuti. Cuti rehat khas hendaklah diambil mengikut maksud yang
dinyatakan. Cuti rehat yang diambil selepas cuti am / hari kelepasan
hendaklah berasaskan kes-kes kecemasan. Pengetua berhak menangguhkan
cuti rehat khas guru atas kepentingan perkhidmatan.

4.2 Cuti Sakit

(i) Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari
berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

(ii) Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi tempoh 14
hari dalam setahun.

40

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

(iii) Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau
putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan
Kementerian Pelajaran untuk menentukan pembayaran gaji.

4.3 Cuti Tanpa Gaji
(i) Mengikut Perintah Am Bab Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas
sebab-sebab persendirian yang mustahak.
(ii) Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi
selepas habis cuti rehatnya.
(iv) Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun
perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.

5. KEWANGAN

5.1 BAYARAN TAMBAHAN

5.1.1 Kutipan Bayaran Tambahan (jika ada) hendaklah dikutip dari pelajar-
5.1.2 pelajar dan diserahkan ke pejabat mengikut tarikh yang akan
5.1.3 ditetapkan pihak sekolah. Pastikan semua pelajar-pelajar telah
menjelaskan bayaran masing-masing pada tarikh yang ditetapkan
Guru-guru kelas tidak dibenarkan menyimpan wang di tangan bagi
tempoh 2-3 hari, tetapi hendaklah diserahkan pada hari kutipan
tersebut bersama-sama Buku Resit Pelajar.
Tarikh pada resit pelajar mesti sama dengan tarikh serah ke pejabat.

5.2 PANJAR WANG RUNCIT

5.2.1 Pembelian-pembelian runcit/ tuntutan yang kurang daripada RM100.00
5.2.2 Resit-resit / tuntutan hendaklah diserahkan ke pejabat (U.P : Unit
Kewangan) selewat-lewatnya 1 minggu bermula pada tarikh diresit
dikeluarkan)
Contohnya : Jika pembelian runcit bertarikh pada bulan April,
hendaklah diserahkan pada bulan April, tidak boleh diserahkan pada
bulan Mei.
Pembayaran wang runcit akan dibuat sekiranya peruntukan kewangan
ditangan mencukupi.

5.3 TUNTUTAN PERJALANAN RASMI

Contoh : Menghadiri Kursus /Mesyuarat/Membawa Pelajar ke Pertandingan
Hendaklah diserahkan ke pejabat selewat-lewatnya pada 27 hb setiap bulan.
Sebarang kelewatan adalah tanggungjawab tuan/puan.

5.4 PEMBAYARAN MELALUI CEK YANG MELEBIHI HAD RM100.00

Pembayaran akan dibuat /diproses selewat-lewatnya 10 hari – 14 hari mengikut
peruntukan yang ada. Jika tidak bayaran akan dibuat bagi tempoh 1 bulan.
Contoh : Membawa pelajar ke pertandingan

5.4.1 Tuntutan dibuat selesai menghadiri sesuatu pertandingan, mesyuarat
dan lain-lain
5.4.2 Semua borang tuntutan hendaklah disertakan bersama resit

pembayaran / resit pendaftaran dan Surat Arahan.

41

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

5.5 PERBELANJAAN PANITIA MATAPELAJARAN

5.5.1 Ketua Panitia hendaklah mengemukakan anggaran perbelanjaan
5.5.2 panitia masing-masing sebelum 31 Januari
Perbelanjaan sebenar hanya boleh dibuat apabila peruntukan
5.5.3 Bantuan Perkapita diterima daripada JPNJ. (dalam bulan Mac atau
April )
Ketua Panitia dikehendaki mengisi borang Nota Minta dengan
mendapatkan pengesahan Guru Kanan dan kelulusan Pengetua
sebelum membuat sebarang perbelanjaan.

6. PAKAIAN ( SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 6/1985 )

6.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan
masyarakat timur.

6.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.

6.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut
yang sesuai.

6.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang
sesuai.

6.4.1 Guru perempuan seluar trek/panjang yang sesuai. Kemeja T, kemeja
6.4.2 sukan, baju trek. Kasut sukan atau getah tanpa tumit.
Guru lelaki seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. Kemeja T,
kemeja sukan, baju trek atau jersi. Kasut sukan atau kasut getah tanpa
tumit.

7. PERHUBUNGAN SESAMA GURU

7.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan
sihat sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata mereka. Juga
diharapkan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.

7.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa

pandangan/fahaman/pendapat/kepercayaan kepada guru atau pelajar

atau staf sokongan sekolah yang lain.

7.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaun,
status sosial, sosial ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak
dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

8. BILIK GURU

8.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua
guru. Ini termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru.

8.2 Guru hendaklah berada di dalam bilik guru semasa tidak mengajar di kelas.
Masa ini hendaklah dianggap sebagai ’non-teaching period’ dan bukannya
’free period’. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru
untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran
sahaja.

8.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.

42

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

8.4 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman
mana-mana pihak.

8.5 Guru-guru hendaklah mematuhi peraturan bilik-bilik khas sekolah yang telah
ditetapkan.

9. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

9.1 Guru hendaklah sentiasa memastikan maklumat perjawatan sentiasa
dikemaskini. Sila rujuk Penolong Kanan / Guru Data / Bahagian Perkhidmatan
sekolah untuk melihat maklumat guru dalam laman sesawang berkaitan.

9.2 Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan
dengan Guru Ketua Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran atau Penolong Kanan.

9.3 Guru-guru yang akan bertukar sekolah hendaklah mempastikan terlebih
dahulu kerja-kerja telah sempurna, membuat penyerahan tugas dan
kembalikan apa jua harta kepunyaan sekolah serta menjelaskan hutang
piutang sekiranya ada dengan pihak sekolah.

10. TUGAS

10.1 Guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum dan
pentadbiran. Mereka mesti melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan
dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

10.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas/arahan misalnya
menghadiri mesyuarat, pergi ke Jabatan Pendidikan atau ke sekolah lain, guru
hendaklah mengambil tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan tidak boleh
mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa kebenaran pengetua. Jika
tugas itu terpaksa dijalankan oleh pihak lain atas persetujuan sesama sendiri,
maka ia mesti sampai ke pengetahuan dan kebenaran Pengetua.

11. FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR

11.1 Setiap guru akan diberi sebuah Fail Persediaan Mengajar dan
bertanggungjawab terhadap keselamatan fail tersebut. Semua butiran
hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Fail ini hendaklah
diserahkan ke pejabat pada hari khamis untuk disemak dan ditandatangani
oleh Pengetua/Pihak Pentadbir sekolah.

11.2 Jika seseorang guru bercuti, fail tersebut hendaklah diserahkan kepada
Penolong Kanan.

11.3 Fail Persediaan Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir
tahun persekolahan atau mengikut tarikh ditetapkan.

12. JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI

12.1 Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk
dipamerkan dalam kelas sendiri.

12.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
kebenaran.

43

BUKU PENGURUSAN SMK SERI PERDANA Edisi 7, 2019

12.3 Guru-guru ganti hendaklah masuk kelas seperti dijadualkan dan mengajar
mata pelajaran yang boleh diajar. Guru-guru tidak digalakkan membiarkan
pelajar membuat kerja sendiri (Sila rujuk Pekeliling Ikhtisas bil.3/1981).

13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

13.1 Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga
keselamataan harta benda sekolah dan keceriaan sekolah supaya dapat
mewujudkan iklim pembelajaran yang selesa bersih, cantik dan indah di
kalangan pelajar (rujuk surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/1989)

13.2 Mereka yang merosakkan harta benda sekolah sama ada sengaja atau tidak
sengaja hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak sekolah.

13.3 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia hendaklah memastikan ada
peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat-alat bagi bilik-bilik tertentu
seperti makmal, bengkel dan lain-lain.

14. KEBERSIHAN

14.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran
bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan. Alatan
membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan rapi dan disimpan selamat

14.2 Guru Kanan/Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat
khas (bengkel, bilik kaunseling, makmal dan lain-lain) bertanggungjawab untuk
menjaga bilik tersebut.

14.3 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf
sokongan dan pelajar.

15. SURAT MENYURAT

15.1 Semua surat rasmi hendaklah dikirimkan melalui Pengetua untuk disampaikan
kepada pihak berkenaan.

16. SURAT YANG DITERIMA

16.1 Ada surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk
diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera
terhadap surat-surat tersebut.

16.2 Jika surat itu dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan
kepada Pengetua, surat itu boleh disimpannya sendiri setelah mengambil
tindakan.

16.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya
untuk tindakan guru yang berkenaan, maka guru itu hendaklah :
16.3.1 Mengambil fail yang berkenaan di pejabat jika fail itu tidak ada dalam
simpanannya.
16.3.2 Mengambil tindakan yang diperlukan.
16.3.3 memulangkan semula fail itu ke pejabat.

44


Click to View FlipBook Version