The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yeohasee, 2018-12-26 09:29:49

TAKWIM SKSI DYG 2019 FINAL THE BEST

TAKWIM SKSI DYG 2019 FINAL THE BEST

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

ISI KANDUNGAN

Bil Perkara Muka Surat

1 Sekapur Sirih Guru Besar 3
2 Surat Pelantikan Jawatankuasa 4
3 Takwim Persekolahan 5-8
4 Enrolmen murid, guru dan staf 9 - 10
5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 11 - 19

• Falsafah Pendidikan Negara
• Visi, Misi & Huraian Visi & Misi
• Piagam Pelanggan,
• Budaya Sekolah

6 Sejarah & Pelan Lokasi Sekolah 20 - 21
7 Hala Tuju Utama Sekolah 22 - 29
8 SKPMg2 30 - 32
9 Fokus KPM 33 - 36
10 Professional Leraning Community ( PLC ) 37 - 39
11 Peruntukan Masa KSPK & KSSR ( Semakan 2017 ) 40 - 44
12 Jadual Guru Bertugas & Jadual Guru Penyayang 45 - 49
13 Maklumat Guru , Staf & Pekerja 50 - 54
14 Pengurusan Perayaan, Jadual Pencerapan & Jadual Se- 55 - 60

makan Buku Latihan

15 Ringkasan Dasar Sekolah 61 - 70
16 Carta Pentadbiran & Carta Organisasi Sekolah 71 - 73
17 Pengurusan Pentadbiran 74 - 80
18 Pengurusan Kurikulum 81 - 93
19 Pengurusan HEM 94 - 104
20 Pengurusan Kokurikulum & 1M1S 105 - 121
21 Takwim Peperiksaan 122 - 123
22 Takwim Pusat Sumber Sekolah 124 - 127
23 Takwim Kurikukulum , HEM dan Kokurikulum 128 - 140

2

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

SEKAPUR SIRIH

Bismillahhirahmannirahim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Guru-guru dan staf yang dikasihi dan dirahmati ALLAH SWT.

Segala puji hanya bagi ALLAH SWT dan selawat serta salam buat junjungan besar kita Nabi
Muhammad SAW.

Bersyukur kehadratNYA kerana dipertemukan lagi untuk sesi persekolahan 2019. Terima kasih
kerana masih berada di Sekolah Kebangsaan Sultan Idris 2, masih berhasrat untuk bertugas
bersama saya , BERSAMA-SAMA menongkah arus pendidikan yang suci dan murni demi
KECEMERLANGAN anak-anak didik SKSI 2.

Transformasi pendidikan dan cabaran masa kini menuntut semua pihak terutama pemimpin
sekolah merancang dan memikirkan strategi terbaik bagi menangani perubahan -perubahan
tersebut agar setiap murid akan dapat mempunyai ENAM ASPIRASI untuk berupaya bersaing pada
peringkat global.

Sokongan padu dari semua pihak amat diperlukan agar impak yang bakal diperolehi dapat
memberi manfaat dan pulangan yang maksimum terutama dikalangan anak-anak didik demi
kecemerlangan organisasi SKSI II.

KECEMERLANGAN terhasil dari SIKAP ingin melakukan yang TERBAIK dan TERHEBAT dari hati
yang TULUS IKHLAS .

Selamat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan DEDIKASI
dalam satu pasukan , semoga VISI dan MISI SKSI II EXCELLENT dapat direalisasikan.

Sama-samalah kita berdoa agar setiap perlakuan kita hanya bersama ALLAH SWT dan

REDHA dan RAHMATNYA sentiasa di samping kita.

Moga slogan ini “ What we give , we will get back “ dan

“ To get the best , we must do our very best “

menjadi pedoman untuk kita melakukan setiap aktiviti .

TERIMA KASIH CIKGU , TERIMA KASIH SEMUA .

DAYANG HAMSIAH BT. ABANG MOHTAR
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II

3

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II

( Sekolah Berprestasi Tinggi )

33000 KUALA KANGSAR , PERAK

Emel : 1GOVUC/ABA4011 Tel / Fak : 05 - 7762403

_________________________________________________________________________________________________

“ PERAK EXCELLENT , SKSI EXCELLENT “

Rujukan Kami :

Tarikh : 2 Januari 2019

Kepada :
………………………………………………………
Sekolah Kebangsaan Sultan Idris II

Tuan/puan ,
PELANTIKAN JAWATANKUASA 2019
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk .

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah telah melantik tuan/puan sebagai
Jawatankuasa yang tercatat di dalam buku ini .

3. Pelantikan ini berkuatkuasa dari 02.01.2019 hingga 31.12.2019.

4. Pihak pengurusan berharap agar tuan/puan dapat melaksanakan tugas yang diberikan ini
dengan penuh komitmen dan tanggungjawab selaras dengan kehendak visi dan misi sekolah
serta merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025. ( PPPM )

5. Harapan agar buku ini dapat dimanfaatkan dalam usaha kita untuk mencemerlangkan sekolah
dalam semua aspek . Kecemerlangan pasti dapat digapai jika kita dapat membudayakan kerja
sepasukan diiringi dengan rasa keikhlasan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab .

5. Di atas perhatian dan tindakan daripada tuan/puan , saya dahului dengan ucapan terima
kasih .
Sekian , Terima Kasih .
“ Usaha Kunci Jaya “
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menjalankan amanah ,

( DAYANG HAMSIAH BT. ABANG MOHTAR )
GURU BESAR

4

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

5

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

6

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

7

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN TAHUN 2019

8

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

ENROLMEN MURID
, GURU & STAFF

9

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Gred Guru / GBuirlaun/gSatanf Jumlah RUMUSAN OPSYEN GURU
Jawatan Staf LP Guru Staf
Bil Mata Pelajaran Opsyen Jumlah
DG 44 (KUP) 5 19 24
3- - 1 Bahasa Melayu 8
DG 42 -5 5
-1 1 2 Bahasa Inggeris 7
DG 41 13 4
DG 40 ( KUP ) 16 7 3 Matematik 4
1- 1
DGA 38 ( KUP ) 11 34 45 4 Sains 4

DGA 34 ( KUP ) 11 2 5 Bahasa Arab 6

DGA 32 (KUP ) -2 2 6 Pendidikan Islam 5

JUMLAH GURU 7 Pendidikan Muzik 3

Pembantu Tadbir 8 Pendidikan Seni 2
N19
Pembantu 9 Pendidikan Jasmani 1
Pengurusan Murid
N19 10 Perdagangan 1
N11 ( P0 )
JUMLAH 11 Bimbingan & Kaunseling 1

12 Pemulihan 1

-1 2 13 Prasekolah 2
14 5
Jumlah 45

10

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

PPPM , Falsafah Pendidikan
Negara , Visi , Misi , Piagam
Pelanggan , Budaya Sekolah
& Pelan Sekolah

11

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

GELOMBANG:
Gelombang 1: 2013 hingga 2015
Gelombang 2: 2016 hingga 2020
Gelombang 3: 2021 hingga 2025

ASPIRASI SISTEM ASPIRASI MURID
1. Kualiti.. 1. Pengetahuan
2. Ekuiti 2. Identiti nasional
3. Perpaduan 3. Etika dan kerohanian
4. Akses.. 4. Kemahiran berfikir
5. Kecekapan 5. Kemahiran Memimpin
6. Kemahiran dwibahasa
11 ANJAKAN:

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
3. Melahirkan rakyat yang menghayati nilai.
4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan.
5. Memastikan kepimimpinan berprestasi tinggi ditempatkn di setiap sekolah.
6. Mengupayakan JPN ,PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaikan

khusus berasaskan keperluan.
7. Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malayasia.
8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa..komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung.

12

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu

usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu

secara menyeluruh dan bersepadu

untuk melahirkan insan seimbang dan

harmonis dari segi intelek , rohani ,

emosi dan jasmani berdasarkan

kepercayaan dan kepatuhan kepada

tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk

melahirkan warga Malaysia yang

berilmu, pengetahuan,

berketerampilan , berakhlak mulia ,

bertanggungjawab dan berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri serta

memberikan sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran

keluarga , masyarakat dan negara .

13

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

VISI & MISI KPM /JPN /
PPD & SEKOLAH

Misi:
Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara .

14

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

MOTO & ETOS

ETOS :
Minda Sains
Bestari Angklung

15

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

HURAIAN VISI & MISI
KEPADA SEMUA WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II

VISI SEKOLAH : PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

Berikut penerangan visi sekolah :

PENDIDIKAN BERKUALITI

• Guru Besar dan guru-guru SK Kota Lama Kanan perlulah berprestasi tinggi.
• Infrastruktur yang lengkap dan selaras dengan keperluan pendidikan semasa.
• Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.
• Penilaian dan pentaksiran sekolah sentiasa bertaraf global.
• Perkongsian pintar bersama pihak berkepentingan seperti PIBG, PPD dan JPN

secara kreatif dan inovatif.
• Pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran bertaraf pendidikan abad 21.

INSAN TERDIDIK : Modal Insan /murid

• Mempunyai pencapaian potensi tertinggi, mempunyai minda kelas pertama
dan bertaraf dunia.

• Mempunyai daya juang dan daya saing yang tinggi.
• Bermesra pembaharuan.
• Beristiqamah dalam melaksanakan tanggungjawab.
• Merupakan produk pendidikan yang boleh diterima di pasaran antarabangsa.
• Mempunyai sahsiah terpuji.

NEGARA SEJAHTERA:

• Aman dan makmur
• Kesejahteraan insan.
• Melahirkan warganegara berpendapatan tinggi.
• Mempunyai akses kepada pendidikan tertinggi.

16

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

KEPADA SEMUA WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II

MISI SEKOLAH :
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI

• Kelangsungan dan penambahbaikan status qua perkhidmatan pendidikan
bertaraf dunia.

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU :

• Membangun potensi individu pada setiap peringkat pendidikan.
• Menyediakan pelbagai jurusan pendidikan mengikut potensi dan minat
• Menyediakan keperluan khas bagi golongan yang menghadapi masalah

pembelajaran.

MEMENUHI ASPIRASI NEGARA :

• Menjadi negara maju berpendapatan tinggi mengikut acuan sendiri.
• Meletakkan tahap pencapaian pendidikan negara antara kelompok satu

pertiga terbaik di dunia

KESIMPULAN

Pendidikan berkualiti akan menghasilkan warganegara yang baik dan taat kepada Penciptanya.
Insan terdidik mempunyai daya saing dan daya juang yang kental.
Negara sejahtera diterjemahkan melalui Rakyat yang bertoleransi, berakhlak mulia dan makmur

HARAPAN : Agar semua warga sekolah dapat memahami dan menghayati Visi dan Misi Sekolah
dan seterusnya dapat menterjemahkan dengan merancang dan melakukan aktiviti ,amalan
terbaik atau program yang menjurus kepada pencapaian dan merealisasikan visi dan misi
sekolah bagi meningkatkan lagi kecemerlangan sekolah dalam bidang akademik, sahsiah murid
dan kokurikulum sekolah .

17

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

PIAGAM SEKOLAH SKSI II KK

Kami warga Sekolah Kebangsaan Sultan Isdris II , Kuala
Kangsar dengan penuh iltizam berikrar dan berjanji
akan menumpukan tenaga dan usaha kami untuk :

1. Memastikan semua murid menerima pendidikan
kurikulum dan kokurikulum secara adil tanpa mengira
bangsa , agama dan keturunan .

2. Memastikan keselamatan murid-murid terjamin
semasa berada di sekolah dan menghubungi ibu
bapa / penjaga seberapa segera jika berlaku
kemalangan terhadap anak jagaan mereka.

3. Sedia bekerjasama dengan mana-mana organisasi ,
badan– badan pertubuhan , orang perseorangan ,
ibu bapa dan penjaga dalam program yang
memberi kebaikan kepada murid .

4. Sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter
yang mesra kepada sesiapa sahaja yang berurusan
dengan pihak sekolah .

5. Bersedia dan sanggup menerima pandangan , syor
dan teguran yang membina dari semua pihak demi
mempertingkatkan prestasi pendidikan sekolah ini.

18

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

BUDAYA SEKOLAH

Bil Perkara Objektif Amalannya

1 Budaya • Melahirkan murid yang berbudi pekerti Beri Salam /Terima kasih
Berbudi /hormat kepada :
Bahasa mulia.
• Kawan
2 Budaya Patuh • Membimbing murid cara beradab sopan • Guru
Peraturan • Pekerja
2.1 : Sekolah sesama insan. • Pekerja Kantin
2.2 : Kelas • Tetamu
2.3 : PSS • Menggalakkan sikap saling menghormati • Ibu bapa kawan
2.4 : Kantin
2.5 : Semua antara satu sama lain.
Bilik Khas
• Menggalakkan amalan memberi dan
3 Budaya
Membaca membalas salam dalam kehidupan.

4 Budaya • Melahirkan murid yang berdisiplin dan Peraturan
Bekerjasama
peka pada peraturan sekolah. • Beratur / Berbaris
5 Budaya
Bersih • Melatih murid melaksanakan sesuatu ( Gerabak Kereta api )

tugasan dengan sistematik, • Senyap
• Tepati masa
• Mengelakkan kemalangan dan sebarang
• Sifar ponteng
kejadian yang tidak diingin. • Susun kasut sebelum

• Melatih murid mengawal diri ketika masuk bilik khas.

berada di dalam kelas ,

• Mengelakkan murid membuat bising

semasa pertukaran kelas.

• Dapat melahirkan pelajar yang suka • 1M1Buku ( pagi )
• 1M1Quran
membaca. • Berkumpul di Dataran

• Menggalakkan pelajar menggunakan Ilmu setiap pagi.

masa lapang dengan aktiviti yang • Guna PSS
berfaedah. • Guna Bilik Akses.

• Mewujudkan suasana pembelajaran yang • Tolong- menolong
• Memberi Teguran
positif bagi semua pelajar, • Nasihat kawan

• Mewujudkan kerjasama yang erat dan

semangat berpasukan di kalangan guru ,
pekerja, murid dan komuniti untuk
menjaga keselamatan , kebersihan ,
keindahan sekitar sekolah dan
pembentukan sahsiah murid yang positif.

• Meningkatkan amalan kebersihan di • Sifar Sampah
• Sifar Conteng
kalangan pelajar dalam semua aspek • Tandas bersih
terutama pakaian , diri , kelas , tandas • Kelas bersih
dan persekitaran sekolah. • Koridor bersih
• Kawasan Sekolah
• Menanam sikap bertanggungjawab
bersih
terhadap kebersihan sekolah.
• Semua bilik bersih

19

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

SEJARAH & PELAN LOKASI SEKOLAH

KRONOLOGI SEJARAH AWAL SKSI II

1880 27 MEI 1951 — Central Malay School Kuala Kangsar
1885 1 JUN 1957 — Sekolah Umum Kuala Kangsar
1897
1950 3 SEPT 1959 — SK Pusat Kuala Kangsar
1964
1983 27 FEB 1964 — SK Sultan Idris II Kuala Kangsar
2007 Sekolah asal SKSI II ditubuhkan di Mahkamah Lama Bukit Kerajaan
2009
2013 Bangunan baru didirikan di Jalan Patani (Daeng Selili) tapak bangunan Syarikat
Pemodalan Berhad sekarang

Berpindah ke bangunan baru di Jalan Hogan (Jalan Iskandar)

Bangunan dua tingkat didirikan di Paya Kundang dan dinamakan Sekolah
Melayu Pusat

Almarhum Sultan Idris Al Mutawakillah Alallahi Shah telah merasmikan
sekolah ini dengan nama SK Sultan Idris II

Mendapat bangunan tambahan dua tingkat dan kantin

Dinobatkan sebagai Sekolah Kluster Fasa Pertama Kementerian Pelajaran Malaysia

Mendapat bangunan tambahan empat tingkat terdiri daripada pejabat pentadbiran,
bilik-bilik khas dan empat buah kelas

Diiktirafkan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Kohort 4

LOKASI SEKOLAH

20

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

PELAN KEDUDUKAN KELAS & BILIK KHAS 2019

“ Jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri.
Jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. “

21

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Hala Tuju Sekolah ,
Pencapaian UPSR &
KPI SBT, HEM & KOKU

22

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

23

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

ANALISIS UPSR 2018

MATA JUMLAH A B C D E % LULUS GPMP GPS
2.57
CALON

BAHASA MELAYU 14 32 11 1 0 100.00
(PEMAHAMAN) 0.00% %
58 1.98

24.14% 55.17% 18.97% 1.72%

BAHASA MELAYU 12 27 19 0 0 100.00
(PENULISAN) 0.00% %
58 2.12

20.69% 46.55% 32.76% 0.00%

BAHASA INGGERIS 58 7 18 15 12 6 89.66 2.86
(PEMAHAMAN) 12.07% 31.03% 25.86% 20.69% 10.34% %

BAHASA INGGERIS 58 10 12 18 18 0 100.00 2.76
(PENULISAN) 17.24% 20.69% 31.03% 31.03% 0.00% %

MATEMATIK 58 10 7 17 18 6 89.66 3.05
17.24% 12.07% 29.31% 31.03% 10.34% %

1 24 27 6 0 100.00
1.72% 0.00% %
SAINS 58 2.66

41.38% 46.55% 10.34%

BILANGAN & % LULUS KESELURUHAN ( 50 / 58 ORANG ) 86.21 %

Mata Pelajaran / 2016 2017 2018
Tahun
Bil. % Bil. % Bil. %
BM Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus
Pemahaman
BM 76/77 98.70 82/82 100 58/58 100
Penulisan
BI 76/77 98.70 81/82 98.78 58/58 100
Pemahaman
BI 77/77 100 77/82 93.90 52/58 89.7
Penulisan
72/77 93.51 74/82 90.24 58/58 100

Matematik 69/77 89.61 73/82 89.02 52/58 89.7

Sains 75/77 97.40 81/82 98.78 58/58 100

24

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

GRAF PENCAPAIAN UPSR ( 3 TAHUN )

25

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

PERATUS MURID MTM UPSR

UPSR

PERANAN Menyediakan intervensi untuk
SEKOLAH meningkatkan peritus murid
MTM

PERATUS KEHADIRAN

HEM

PERANAN Mengenalpasti isu / punca dan
SEKOLAH mengambil tindakan
penyelesaian

26

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

KO - AKADEMIK

Bil. Pertandingan TOV 2018 Sasaran

1. Kawad Kaki TKRS Johan Negeri Johan Negeri
Lelaki Wakil Kebangsaan

2. Kawad Kaki TKRS - Ketiga negeri
Perempuan

3. Perkhemahan TKRS 4 kebangsaan 8 kebangsaan

4. Pangkat TKRS 6 sarjan 15 sarjan

5. Perkhemahan 2 penyertaan negeri 8 penyertaan
pengakap negeri

6. Rambu Biru Pengakap 8 orang 8 kebangsaan
15 orang
7. Perkhemahan puteri 4 orang daerah
islam 2 negeri 10 daerah
10 negeri

8. Puteri bongsu 6 orang 15 orang

9. Perkhemahan BSMM - 15 orang daerah

10. Perkhemahan Sekolah 93% daerah 100% daerah

27

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

IMIS

Bil. Pertandingan TOV 2018 Sasaran

1. Bolasepak Separuh akhir Ketiga Daerah
2. Futsal
3. Bola jaring Separuh akhir Ketiga Daerah
4.
5. Badminton Penyertaan Ketiga daerah
6. Johan Individu Johan Individu
7. Bola Baling Lelaki
Perempuan Daerah
8. Penyertaan Top 4

9. Bola Baling Perempuan - Top 4

Ping pong - Top 4
Boling Tenpin
Johan individu lelaki Johan individu
Ketiga keseluruhan Naib johan
keseluruhan

Merentas Desa Ke 4 Daerah Naib Johan daerah

10. Olahraga 100 m ketiga 2 acara Naib
11. Renang Johan
12. Catur -
Penyertaan Daerah Ketiga Negeri
13. Memanah 4 Penyertaan Negeri Ketiga daerah
10 penyertaan
-
negeri
Penyertaan

Daerah

ANUGERAH KHAS

Bil. Pertandingan / TOV Sasaran
Penyertaan 2018
Naib Johan Negeri
1. AKK Kelab Persatuan Ketiga Negeri Naib Johan Negeri
Doktor Muda
Ketiga Negeri
2. AKK Pengurusan Ketiga Negeri
Kokurikulum -

3. AKK Unit Beruniform
TKRS

4. AKK Guru Cemerlang Koku - 1 Kelab Persatuan
1 Unit Beruniform

28

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Bil Bidang Wajaran KPI

1 Akademik 40 % 18
2 Kokurikulum 20 % 14
3 Jaringan dan Jalinan 10 % 6
4 Etos 10 % 9
5 Bimbingan 10 % 7
6 Penanda Aras 10 % 9
100 % 63 %
Jumlah Keseluruhan

Bil Bidang Wajaran Rumusan Indikator

1 Akademik 40 %
2 Kokurikulum
3 Jaringan dan Jalinan 20 %
4 Etos
5 Bimbingan 10 %
6 Penanda Aras
10 %
Jumlah Keseluruhan
10 %

10 %

100 %

29

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Standard 4
SKPMg2

( 5 guru + 1 )

30

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Standard 4 SKPMg2 : PDPC

ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) SKOR
TT TK
4.1 Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan:

i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang

ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc

4.1.1 iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

4.2 Guru mengawal proses pembelajaran dengan: TT TK
TK
4.2.1 i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang TK
ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran
iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

Guru mengawal suasana pembelajaran dengan: TT

i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc

ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc

4.2.2 iii. menyusun atur kedudukan murid
iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

4.3 Guru membimbing murid dengan: TT

i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi pelajaran/konsep/fakta berkaitan pelaja-

4.3.1 ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran
iii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran
iv. memandu murid menggunakan/ memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran

v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/mata

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

4.4 Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan: TT TK

4.4.1 i. merangsang murid berkomunikasi.
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran.
iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif
iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan

menyelesaikan masalah
v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin
vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran.

vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

31

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Standard 4 SKPMg2 : PDPC

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan: TT TK
i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan positif. (1/0) (Skor)

ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea yang bernas TK
(Skor)
4.4.2 iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/memberi respons.
iv. prihatin terhadap keperluan murid. TK
(Skor)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
SKOR
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

4.5 Guru melaksanakan penilaian dengan: TT
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc (1/0)

ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc.

iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran.

4.5.1 iv. membuat refleksi PdPc.
v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/ latihan/tugasan.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

4.6 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan: TT
i. memberi respons berkaitan isi pelajaran. (1/0)

ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran.

iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif.

iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan isi pelajaran.

4.6.1 v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu lokal/global

vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran.

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus TUMS

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN ASPEK TUMS WAJA- %
PENILAIAN KENDIRI KENDIRI RAN

Nama guru No. KP 4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10

Tarikh M/ 4.2.1 10
Pelajaran 4.2.2 5
4.2 Guru Sebagai Pengawal 15
25
Kelas Masa 4.3 Guru Sebagai Pembimb- 4.3.1 5
Tanda Tan- Jawatan ing
gan Guru
Nama Penilai 4.4 Guru Sebagai 4.4.1
Tanda Tan- Pendorong 4.4.2
gan Penilai

TARAF SKOR 4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1 10
CEMERLANG 90-100 20
80-89.99 4.6 Murid Sebagai Pembela- 4.6.1
BAIK 50-79.99 jar Aktif
SEDERHANA 20-49.99
0-19.99 JUMLAH
LEMAH
SANGAT LEMAH

32

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Fokus & Gerak Kerja
Prosesional KPM 2019

33

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

34

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

35

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

36

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

PLC

Professional Learning Community
( Komuniti Pembelajaran Profesional )

37

APA ITU PLC? SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

( KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL )

PLC ialah singkatan kepada program profesional learning communities.
PLC merupakan koleksi aktiviti akademik secara bersepadu berteraskan lima
strategi utama sebagai usaha menyokong dan memperbaiki pencapaian
murid dan sekolah. PLC akan menjadi simbol usaha secara komprehensif
dan cita-cita besar KPM bagi mencabar, memotivasi serta membantu
sekolah meningkatkan pencapaian.

• Professional Learning Community (PLC) merujuk kepada para pendidik
yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam mem-
buat inkuiri atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik
untuk murid-murid mereka.(Rosenholtz, 1989; Little & McLaughlin, 1993;
DuFour, Eaker, & Many, 2006, )

Menggunakan kemahiran dan pengetahuan guru
• membina hubungan yang berkualiti
• mempunyai program yang sangat berfokus
• menggerakkan sumber-sumber sedia ada
• berkongsi kepimpinan

PRINSIP ASAS PLC PEER LEARNING
COACHING WALK
• memastikan pembelajaran murid
• budaya kolaborasi
• fokus kepada pencapaian

ENAM DIMENSI PLC LESSON VIDEO
STUDY CRITIC
• Kongsi kepimpinan
• kongsi nilai dan visi TEACHER BOOK
• pembelajaran kolektif dan aplikasi SHARING CLUBS
• kongsi amalan peribadi SESSION
• struktur
• hubungan DATA
ANALYSIS

38

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Strategi PLC Deskripsi

Menggunakan Protokol Perbincangan Mesyuarat bulanan untuk membincangkan artikel
(Using Discussion Protocols) mengenai pelbagai aspek pengajaran dan pembela-
jaran.
Kelab Buku (Sebagai contoh : Protokol Teks Empat A)
(Book Clubs)
Kumpulan Belajar Sekumpulan guru membaca dan membincang
(Study Groups) artikel atau buku setiap bulan.

Kritikan Video Pengajaran Guru Belajar atau berbincang suatu topik yang khusus.
(Video Critiques of Teaching Moments) Sebagai contoh, kemahiran berfikir, pelbagai kecer-
dasan atau kajian tentang minda.
Jelajah Pembelajaran
(Learning Walks) Menonton dan berbincang klip video pengajaran
guru.
Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau Pembimb- (Gunakan kaedah placemat)
ing Instruksi
(Peer Coaching/ Instructional Coaches) Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan
pengajaran guru lain dan aktiviti bilik darjah dengan
Belajar menggunakan Rancangan Pengajaran menggunakan protokol atau fokus yang spesifik.
Harian
(Lesson Study) Memerhatikan pengajaran guru lain secara siste-
matik dengan menggunakan kitaran pra konferens,
Sesi Perkongsian Guru pemerhatian dan pasca-konferens (pre-conference,
(Teacher Sharing Sessions) observation, post-conference cycle).
Sekumpulan guru secara usaha sama membina
satu rancangan pengajaran; diikuti dengan pengaja-
ran/memerhatikan pengajaran, membuat penam-
bahbaikan semasa sesi pengajaran.
Sekumpulan guru bertemu secara kerap untuk ber-
kongsi amalan pengajaran terbaik.

RINGKASAN ALIRAN SESI
Learning Walk

MULA Kelas 3 Corridor Discussion
(10 mins) (5 mins)
Pre-Walk Discussion
(15 mins)

Kelas 1 Corridor AKHIR
(10 mins) Discussion Post-Walk Discussion

Corridor Discussion (5 mins) Reflection
(5 mins) (15 mins)
Kelas 2
(10 mins) Perkongsian bersama
semua guru

(seminggu selepas)

DEFINISI ‘VIDEO CRITIQUE’
DALAM KONTEKS PLC

Menggunakan rakaman video
sesuatu pengajaran untuk membuat

analisa dan memberi pendapat
dengan tujuan untuk

meningkatkan kefahaman atau
membantu ahli panitia dalam
pembelajaran murid.

39

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Surat Pekeliling
PRA & KSSR Semakan 2017

Serta Peruntukan Masa
Tahun 3 - 6 2019

40

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan 7 Tahun 2016
Pelaksanaan Kurikulum Standard PRASEKOLAH Kebangsaan
( Semakan 2017 ) ( KSPK )

41

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan 8 Tahun 2016
Pelaksanaan Kurikulum Standard SEKOLAH RENDAH
( Semakan 2017 ) Secara Berperingkat -Peringkat Mulai Tahun 2017

42

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan 8 Tahun 2016
Pelaksanaan Kurikulum Standard SEKOLAH RENDAH

43

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

44

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Jadual Guru Bertugas
& Guru Penyayang

45

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

JADUAL BERTUGAS / GURU PENYAYANG

PENGGAL SATU / 2019

GURU BERTUGAS MINGGUAN GURU PENYAYANG

TARIKH NAMA GURU NAMA GURU

2 Jan - Pn. Punitha A/p Subramaniam En. Mohamad Fauzi Bin Abdullah

4 Jan 2019 Pn. Hjh. Sahilah Bt. Hasan Pn. Mazila Binti Salleh

7 Jan - Tn. Hj. Mhd Yusoff Bin Mahmud Pn. Melati Binti Ahmad
11 Jan 2019 Pn. Jamaliah Binti Mohamad Khairi En. Shahril Bin Harun

14 Jan - Cik Keok Bee Lee Pn. Nor Aziah Bt. Hamdan
18 Jan 2019 Pn. Rohaya Binti Hamid En.Megat Mohd Khir Bin Megat Ibrahim

22 Jan - En. Zuria Shahnaz Bin Sirajuddin Pn. Mastura Binti Abu Kassim
25 Jan 2019 Pn. Hjh. Azizan Binti Ahmad Pn. Rozalina Binti Abdullah
28 Jan - En. Abdul A’zim Bin Zainudin Pn. Hjh.Noor Liza Binti Meor Mohd Tahir
1 Feb 2019
Pn. Nuruzlina Binti Ahmad Azizi En. Mohd Akhiruddin Bin Yaacob
11 Feb -
15 Feb 2019 PERAYAAN TAHUN BARU CINA
18 Feb -
22 Feb 2019 02 - 10 FEBRUARI 2019
25 Feb -
01 Mac 2019 Pn.Norshahrizan Bt Aripan @ Ariffin Pn. Norzalina Binti Zolkifly
04 Mac -
08 Mac 2019 Pn. Nor Hayati Binti Abd. Wahab Pn. Faridah Bt Badaruddin
11 Mac - Pn. Nurul Huda Hayati Cik Yeoh Ah See
15 Mac 2019 Pn. Norshahlina Bte Wahid En. Khozyn Afif @ Aref Bin Kamat
Pn. Azizah Binti Kadri Pn. Noordini Binti Ramli
Pn. Suriati Binti Mohd Daud Pn. Nor Azizah Bt Kadir @ Yaacob

Pn. Hafizah Binti Esa Cik Nor Fadhilah Binti Nasir

Pn. Rosniza Binti Sudin Pn Syahira Binti Azizul Adry

Pn. Nor Hasana Bt Mohamad Mustapa Pn. Najatul Husna Bt Khalid

Pn. Hidayatun Najah Bt Mohd Mashuti Pn, Saerah Binti Busman

18 Mac - En. Mohamad Fauzi Bin Abdullah Pn. Punitha A/p Subramaniam
22 Mac 2019 Pn. Mazila Binti Salleh Pn. Hjh. Sahilah Bt. Hasan

46

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

PENGGAL SATU / 2019

GURU BERTUGAS MINGGUAN GURU PENYAYANG

TARIKH NAMA GURU NAMA GURU

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

23 - 31 MAC 2019

01 Apr - Pn. Melati Binti Ahmad Tn. Hj. Mhd Yusoff Bin Mahmud
05 Apr 2019
En. Shahril Bin Harun Pn. Jamaliah Binti Mohamad Khairi
8 April - Pn. Nor Aziah Bt. Hamdan Cik Keok Bee Lee
12 April 2019
En.Megat Mohd Khir Bin Megat Ibrahim Pn. Rohaya Binti Hamid
15 April -
19 April 2019 Pn. Mastura Binti Abu Kassim En. Zuria Shahnaz Bin Sirajuddin
Pn. Rozalina Binti Abdullah Pn. Hjh. Azizan Binti Ahmad
22 April - Pn. Hjh.Noor Liza Binti Meor Mohd Tahir En. Abdul A’zim Bin Zainudin
26 April 2019
En. Mohd Akhiruddin Bin Yaacob Pn. Nuruzlina Binti Ahmad Azizi
29 April - Pn. Norzalina Binti Zolkifly Pn.Norshahrizan Bt Aripan @ Ariffin
03 Mei 2019 Pn. Faridah Bt Badaruddin Pn. Nor Hayati Binti Abd. Wahab
06 Mei - Cik Yeoh Ah See Pn. Nurul Huda Hayati
10 Mei 2019 En. Khozyn Afif @ Aref Bin Kamat Pn. Norshahlina Bte Wahid
Pn. Noordini Binti Ramli Pn. Azizah Binti Kadri
13 Mei - Pn. Nor Azizah Bt Kadir @ Yaacob Pn. Suriati Binti Mohd Daud
17 Mei 2019
Cik Nor Fadhilah Binti Nasir Pn. Hafizah Binti Esa
20 Mei -
24 Mei 2019

Cik Syahira Binti Azizul Adry Pn. Rosniza Binti Sudin

CUTI PENGGAL PERTAMA/HARI RAYA AIDILFITRI
25 MEI - 9 JUN 2019

47

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

PENGGAL DUA / 2019

GURU BERTUGAS MINGGUAN GURU PENYAYANG
NAMA GURU
TARIKH NAMA GURU
Pn. Nor Hasana Bt Mohamad Mustapa
10 Jun - Pn. Najatul Husna Bt Khalid
14 Jun 2019 Pn, Saerah Binti Busman Pn. Hidayatun Najah Bt Mohd Mashuti

17 Jun - Pn. Punitha A/p Subramaniam En. Mohamad Fauzi Bin Abdullah
21 Jun 2019 Pn. Hjh. Sahilah Bt. Hasan Pn. Mazila Binti Salleh
Tn. Hj. Mhd Yusoff Bin Mahmud Pn. Melati Binti Ahmad
24 Jun - Pn. Jamaliah Binti Mohamad Khairi En. Shahril Bin Harun
28 Jun 2019 Cik Keok Bee Lee Pn. Nor Aziah Bt. Hamdan
Pn. Rohaya Binti Hamid En.Megat Mohd Khir Bin Megat Ibrahim
01 Jul - En. Zuria Shahnaz Bin Sirajuddin Pn. Mastura Binti Abu Kassim
05 Jul 2019 Pn. Hjh. Azizan Binti Ahmad Pn. Rozalina Binti Abdullah
08 Jul - En. Abdul A’zim Bin Zainudin Pn. Hjh.Noor Liza Binti Meor Mohd Tahir
12 Jul 2019 Pn. Nuruzlina Binti Ahmad Azizi En. Mohd Akhiruddin Bin Yaacob
Pn.Norshahrizan Bt Aripan @ Ariffin Pn. Norzalina Binti Zolkifly
15 Jul -
19 Jul 2019 Pn. Nor Hayati Binti Abd. Wahab Pn. Faridah Bt Badaruddin

22 Jul -
26 Jul 2019

29 Jul - Pn. Nurul Huda Hayati Cik Yeoh Ah See
02 Ogo 2019 Pn. Norshahlina Bte Wahid En. Khozyn Afif @ Aref Bin Kamat

05 Ogo - Pn. Azizah Binti Kadri Pn. Noordini Binti Ramli
09 Ogo 2019

Pn. Suriati Binti Mohd Daud Pn. Nor Azizah Bt Kadir @ Yaacob

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE DUA

10 - 17 OGOS 2019

19 Ogo - Pn. Hafizah Binti Esa Cik Nor Fadhilah Binti Nasir
23 Ogo 2019
Pn. Rosniza Binti Sudin Cik Syahira Binti Azizul Adry
26 Ogo -
30 Ogo 2019 Pn. Nor Hasana Bt Mohamad Mustapa Pn. Najatul Husna Bt Khalid

Pn. Hidayatun Najah Bt Mohd Mashuti Pn, Saerah Binti Busman

48

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

PENGGAL DUA / 2019

GURU BERTUGAS MINGGUAN GURU PENYAYANG

TARIKH NAMA GURU NAMA GURU

02 Sep - En. Mohamad Fauzi Bin Abdullah Pn. Punitha A/p Subramaniam
Pn. Mazila Binti Salleh Pn. Hjh. Sahilah Bt. Hasan
06 Sep 2019 Pn. Melati Binti Ahmad Tn. Hj. Mhd Yusoff Bin Mahmud
10 Sep - En. Shahril Bin Harun Pn. Jamaliah Binti Mohamad Khairi
Pn. Nor Aziah Bt. Hamdan Cik Keok Bee Lee
13 Sep 2019 Pn. Rohaya Binti Hamid
17 Sep - En.Megat Mohd Khir Bin Megat Ibrahim

20 Sep 2019

23 Sep - Pn. Mastura Binti Abu Kassim En. Zuria Shahnaz Bin Sirajuddin
Pn. Rozalina Binti Abdullah Pn. Hjh. Azizan Binti Ahmad
27 Sep 2019 Pn. Hjh.Noor Liza Binti Meor Mohd Tahir En. Abdul A’zim Bin Zainudin
30 Sep - En. Mohd Akhiruddin Bin Yaacob Pn. Nuruzlina Binti Ahmad Azizi
Pn. Norzalina Binti Zolkifly Pn.Norshahrizan Bt Aripan @ Ariffin
4 Okt 2019 Pn. Faridah Bt Badaruddin Pn. Nor Hayati Binti Abd. Wahab
07 Okt - Cik Yeoh Ah See Pn. Nurul Huda Hayati
En. Khozyn Afif @ Aref Bin Kamat Pn. Norshahlina Bte Wahid
11 Okt 2019 Pn. Noordini Binti Ramli Pn. Azizah Binti Kadri
14 Okt - Pn. Nor Azizah Bt Kadir @ Yaacob Pn. Suriati Binti Mohd Daud

18 Okt 2019 Cik Nor Fadhilah Binti Nasir Pn. Hafizah Binti Esa
21 Okt - Cik Syahira Binti Azizul Adry Pn. Rosniza Binti Sudin
Pn. Najatul Husna Bt Khalid Pn. Nor Hasana Bt Mohamad Mustapa
25 Okt 2019 Pn, Saerah Binti Busman Pn. Hidayatun Najah Bt Mohd Mashuti
28 Okt - Tn. Hj. Mhd Yusoff Bin Mahmud Pn. Melati Binti Ahmad
Pn. Jamaliah Binti Mohamad Khairi En. Shahril Bin Harun
31 Okt 2019 En. Mohamad Fauzi Bin Abdullah Pn. Punitha A/p Subramaniam
04 Nov - Pn. Mazila Binti Salleh Pn. Hjh. Sahilah Bt. Hasan

08 Nov 2019
11 Nov -

15 Nov 2019
18 Nov -

22 Nov 2019

BIDANG TUGAS
GURU BERTUGAS & GURU PENYAYANG
1. Berada di sekolah 20 minit lebih awal dan balik lewat 20 minit
2. Menyambut kehadiran murid dengan menyapa dan melihat tudung , kasut , pakaian dan fizikal murid.
3. Memastikan murid berada di tapak perhimpunan pada pukul 7.25 pagi untuk perhimpunan rasmi .
4. Menyediakan peralatan perhimpunan rasmi seperti rostrum , teks ucapan , mikcrofon , kerusi untuk guru .
5. Memastikan murid berada di Dataran Ilmu pada hari Selasa hingga khamis untuk mengikuti program pagi.
6. Mengingatkan murid tentang kehadiran awal ke sekolah untuk program pagi dan bacaan yassin pada hari

Jumaat.
7. Sentiasa mengingatkan murid tentang perkara wajib dilakukan , budaya sekolah , disiplin diri , pengurusan

masa & keselamatan di dalam dan luar kawasan sekolah.
8. Mengambil tindakan kepada murid yang sering datang lewat.
9. Memastikan keadaan kelas , perselkitaran , tandas bersih ,dan selamat .
10. Menulis laporan di dalam borang yang disediakan .

49

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 11

Maklumat Guru ,
Staf dan Pekerja

50


Click to View FlipBook Version