The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KMK-STPM/SEM.3 -KREATIVITI,PNGRSN&MULTIMEDIA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ayahandahazum05, 2021-10-19 23:12:29

NOTA MULTIMEDIA (TAGA)

KMK-STPM/SEM.3 -KREATIVITI,PNGRSN&MULTIMEDIA

MULTIMEDIA(TAGA)

SEMESTER 3/KMK/STPM

S

NUKILAN AKSARA: MOHD HAZLI BIN CHE SEMAN @ CHE OTHMAN
SEMKIP

NUKILAN AKSARA:CIKGUMOHAZ/SEM.3/MULTIMEDIA/TAGA

MULTIMEDIA
Definisi
-Pengalikasian teknologi computer dalam disiplin sastera sebagai medium untuk
menyebarluaskan karya sastera.
- Penggunaan multimedia masih mengekalkan ciri-ciri estetika,pemikiran,dan ilmu
yang terkandung dalam bahan sastera.
PRINSIP-PRINSIP ASAS MULTIMEDIA

TEKS(T)

ANIMASI(A) Prinsip- GRAFIK(G)
prinsip asas
multimedia

AUDIO(A)

FUNGSI MULTIMEDIA
1) Medium untuk menarik minat audiens
-lebih menarik & interaktif
Cerita Hikayat Pelanduk Jenaka lebih menarik minat audiens apabila dimultimediakan
2) Medium untuk mempelbagaikan penggunaan pancaindera
-Pendengaran,penglihatan,perasaan
Peristiwa pertarungan Hang Tuah & Hang Jebat lebih difahami melalui penggunaan
teks,audio,grafik & animasi ( TAGA)
3) Medium memahami makna tersurat & tersirat
- Untuk mudahkan pemahaman audiens
Episod Singapura menerima utusan sekeping tatal dari Majapahit sukar difahami
secara tersurat. Multimedia dapat menjelaskan makna tersiratnya.
4) Medium untuk memberi nilai tambah
- Memberi nilai kepada karya sastera

1

NUKILAN AKSARA:CIKGUMOHAZ/SEM.3/MULTIMEDIA/TAGA

Sajak Pertemuan di Hyde Park lebih menarik apabila dipersembahkan dalam bentuk
multimedia melalui penggunaan elemen TAGA.
5) Meperjelas konsep yang abstrak
-memudahkan pemahaman audiens
Kecantikan Puteri Gunung Ledang dalam Sulalatus Salatin digambarkan melalui
grafik
BAGAIMANA BAHAN DIMULTIMEDIAKAN?
Bahan dimultimediakan apabila menggunakan empat elemen seperti berikut:-
i) Teks
ii) Grafik
iii) Audio
iv) Animasi
PENERANGAN TENTANG TEKS
- Bahan bertulis atau tulisan,simbol,huruf,abjad,statistik yang dapat menyampaikan
maklumat

Tidak terlalu
banyak

konsisten CIRI TEKS penggunaan
agar mesra DIMULTIMEDIA fon yang
pengguna sesuai
KAN

guna fon saiz fon
yang yang

universal universal

Contoh :i) “ Badang beroleh gagah” ( menggunakan fon arial , saiz 12 )

ii) “ Badang beroleh gagah” ( menggunakan fon arial , saiz 14 )

FUNGSI TEKS
- Menyebarkan maklumat

2

NUKILAN AKSARA:CIKGUMOHAZ/SEM.3/MULTIMEDIA/TAGA

PERTIMBANGAN APLIKASI TEKS
1. Tujuan penggunaan teks
-untuk tarik perhatian audiens
Comic Sans digunakan untuk Hikayat Pelanduk Jenaka untuk Tarik perhatian
audiens kanak-kanak.
2. Penggunaan fon/saiz fon yang sesuai
-Jenis saiz fon perlu sesuai dengan audiens
Comic Sans saiz 20 untuk peristiwa raksasa memakan ikan yang ditangkap penghuni
rimba dalam Hikayat Pelanduk Jenaka
3. kenal pasti audiens
-untuk tentukan jenis saiz fon yang digunakan
Audiens dewasa sesuai saiz fon seragam, constantina untuk cerpen Melankoli di Atas
Rumput
4. Teks memberi kesan kepada persembahan
-kesan emosi ( sedih,marah,gembira dll)
Peristiwa anak2 yang terminum racun air tuba dalam cerpen Anak-anak yang
Bergelimpangan menimbulkan rasa cemas dalam kalangan audiens.
5. Teks dapat menyampaikan maklumat
-tentang karya yang dimultimediakan
Warna kelabu pada teks digunakan untuk menggambarkan suasana zaman silam
dalam teks Sulalatus Salatin.
PENERANGAN TENTANG GRAFIK
- Sebarang paparan visual seperti lukisan, gambar,ilustrasi yang digunakan untuk
memperjelas maklumat yang diberikan

Digunakan secara bersendirian/menyokong teks

sesuai dan mempunyai tujuan

warna yang sesuai

Berkonsepkan bahan sastera yang dimultimediakan

Tidak menyentuh sensitiviti & menarik perhatian audiens

3

NUKILAN AKSARA:CIKGUMOHAZ/SEM.3/MULTIMEDIA/TAGA

CONTOH: Kecantikan Puteri Gunung Ledang
- Menggunakan warna yang samar untuk menunjukkan zaman silam

FUNGSI:- Memperjelas maklumat yang disampaikan
PERTIMBANGAN APLIKASI GRAFIK
1. Digunakan secara sendirian/menyokong fakta
- berkesan dalam menyampaikan & memperjelas maklumat
Grafik istana Melaka untuk menunjukkan latar zaman dalam teks Sulalatus salatin
2. sesuai & mempunyai tujuan
- meningkatkan pemahaman audiens
Grafik haiwan2 berkumpul di hutan untuk menggambarkan latar suasana di hutan
berdasarkan Hikayat Pelanduk Jenaka
3. Warna yang sesuai
- Untuk menarik minat audiens
Grafik pertarungan Hang Tuah & Hang Jebat guna warna coklat pudar untuk
gambarkan suasana zaman silam dalam teks SS.
4. Menarik perhatian audiens
- kekal fokus & menghayati karya
Lakaran keindahan Gunung Ledang & kecantikan PGL dalam teks SS menarik minat
audiens.
5. Berkonsepkan bahan sastera yang dimultimediakan
-mampu menarik perhatian audiens
Grafik memaparkan watak Sultan AR syah yang menyamar untuk menangkap pencuri
yang berleluasa di Melaka dalam teks SS.

4

NUKILAN AKSARA:CIKGUMOHAZ/SEM.3/MULTIMEDIA/TAGA

PENERANGAN TENTANG AUDIO
- Bunyi-bunyian atau muzik yang dapat menimbulkan rangsangan dan kesan

Sesuai & memberi kesan penghayatan
Mudah diselenggarakan
Tempoh masa yang dipaparkan & kemampuan aplikasi
Mesra pengguna

Tidak menyentuh sensitiviti

Contoh: Menggunakan unsur bunyi suspens ketika Badang mengambil parang dan
kapak yang memberanikan dirinya ketika menangkap janggut hantu yang makan ikan
dalam lukah.
- Memberikan kesan penghayatan kepada audiens
FUNGSI:- Menimbulkan kesan penghayatan
PERTIMBANGAN APLIKASI AUDIO VISUAL
1. Sesuai dan memberi kesan penghayatan
- memberi kesan emosi mendalam kepada audiens
2. Mudah diselenggarakan
- mempunyai fungsi yang jelas
3. Tempoh masa dipaparkan
-tidak terlalu lama/terlalu cepat
4. Mesra pengguna
- Tidak menjejaskan persembahan hingga mengelirukan audiens
5. Tidak menyentuh sensitiviti kaum
-mengelakkan salah tafsir

5

NUKILAN AKSARA:CIKGUMOHAZ/SEM.3/MULTIMEDIA/TAGA

PENERANGAN TENTANG ANIMASI
- Pergerakan pada teks atau grafik untuk menimbulkan kesan penghayatan

Sesuai & memberi kesan penghayatan

Mudah diselenggarakan

Tempoh masa yang dipaparkan & kemampuan aplikasi

Tidak menimbulkan kekeliruan

Tidak menyentuh sensitiviti

Contoh: Animasi grafik Badang secara Fly in untuk menunjukkan Badang sebagai
watak utama.
FUNGSI :- Menimbulkan kesan penghayatan kepada audiens
PERTIMBANGAN APLIKASI ANIMASI
( sama dengan penerangan di atas )
KELEBIHAN BAHAN YANG DIMULTIMEDIAKAN
1.Memberi motivasi kepada pengguna
- agar lebih menghayati bahan sastera yang lebih menarik & interaktif
2. Menambahkan kefahaman kepada pengguna
-penggunaan TAGA memudahkan pemahaman audiens terhadap bahan
3. Menimbulkan minat kepada pembaca
- penghayatan libatkan pembacaan,penglihatan & pendengaran
4. Merangsang kreativiti
- penggunaan TAGA merangsang deria pandang & dengar dan mendorong audiens
untuk berkarya.
5. Menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan
-Penggunaan TAGA menyampaikan sesuatu bahan dengan lebih jelas dan mudah

6

NUKILAN AKSARA:CIKGUMOHAZ/SEM.3/MULTIMEDIA/TAGA

RUMUSAN PERTIMBANGAN DALAM MENGAPLIKASIKAN MULTIMEDIA

Kenal pasti elemen -tidak terlalu banyak -tingkatkan kesan
multimedia yang -Fon/saiz/warna perlu penghayatan
digunakan sesuai -tingkatkan kefahaman
-tingkatkan minat

ESTETIKA ELEMEN TUJUAN TEKS GRAFIK AUDIO ANIMASI

Kekalkan unsur Kenal pasti tujuan -boleh sendirian -pelbagai
estetika karya penggunaan elemen -menyokong teks -menimbulkan kesan
multimedia -sesuai dengan cerita penghayatan
-tdk sentuh unsur sensitif -menarik perhatian audiens

7


Click to View FlipBook Version