The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Mira Hadirah binti Mohd Hadafi
5 Bitara

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mira Hadirah binti Mohd Hadafi, 2021-06-08 05:56:37

Sains dalam Al-Quran

Mira Hadirah binti Mohd Hadafi
5 Bitara

Sains dalam
Al-Quran

Mira Hadirah binti Mohd Hadafi
5 Bitara

040219-01-0112

Kejadian Manusia

‫َوﻟَ َﻘ ْﺪ َﺧﻠَ ْﻘ َﻨﺎ ٱ ْ ِﻹﻧ َٰﺴ َﻦ ِﻣﻦ ُﺳ ٰﻠَﻠَ ٍﺔ ﱢﻣﻦ ِﻃﻴ ٍﻦ‬

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu
saripati (berasal) dari tanah.

‫ﺛُ ﱠﻢ َﺟ َﻌ ْﻠ َٰﻨ ُﻪ ﻧُ ْﻄ َﻔ ًﺔ ِﻓﻰ َﻗﺮَارٍ ﱠﻣ ِﻜﻴ ٍﻦ‬

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan)
dalam tempat yang kokoh (rahim).

‫َءا َﺧﺮَ ۚ َﻓ َﺘ َﺒﺎ َر َك ٱﻟﻠﱠ ُﻪ أَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ٱ ْﻟ ٰﺨَ ِﻠ ِﻘﻴ َﻦ‬

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu
segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang
belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami
jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah
Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

( Surah Al-Mu'minun Ayat 12-14 )

Kejadian Manusia

Ahli biologi menemukan bahawa manusia terjadi
daripada gabungan sperma yang datang dari air mani dan
ovum (telur) yang dikeluarkan daripada ovari kaum
hawa. Gabungan sperma dan ovum ini membentuk zigot
yang seterusnya membentuk embrio. Proses

pembentukan ini kemudian diteruskan daripada
segumpal darah sehingga bayi yang ada dalam
kandungan ditiupkan roh.

Garis Perdedaran
Matahari dan Bulan

‫َو ُﻫ َﻮ ٱﻟﱠ ِﺬى َﺧﻠَ َﻖ ٱﻟﱠ ْﻴ َﻞ َوٱﻟ ﱠﻨ َﻬﺎ َر َوٱﻟ ﱠﺸ ْﻤ َﺲ َوٱ ْﻟ َﻘ َﻤ َﺮ ۖ ُﻛ ﱞﻞ ِﻓﻰ َﻓﻠَ ٍﻚ‬
‫ﻳَ ْﺴ َﺒﺤُﻮ َن‬

Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan
siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari
keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.

( Surah Al-Anbiya Ayat 33 )

‫َوٱﻟ ﱠﺸ ْﻤ ُﺲ ﺗَ ْﺠﺮِى ﻟِ ُﻤ ْﺴ َﺘ َﻘﺮﱟ ﻟﱠ َﻬﺎ ۚ َٰذﻟِ َﻚ ﺗَ ْﻘ ِﺪﻳﺮُ ٱ ْﻟ َﻌﺰِﻳﺰِ ٱ ْﻟ َﻌ ِﻠﻴ ِﻢ‬

Dan matahari berjalan ditempat peredarannya.
Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi

Maha Mengetahui.

( Surah Yasin Ayat 38 )

Garis Perdedaran
Matahari dan Bulan

Para saintis menemui bahawa planet-planet mengelilingi
matahari manakala bulan pula mengelilingi bumi.
Mereka juga menerangkan bahawa planet-planet dan
bintang-bintang ini mempunyai garis peredarannya yang
tersendiri yang dikenali sebagai orbit.

Kejadian Alam Semesta

‫َوٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺂ َء ﺑَ َﻨ ْﻴ َٰﻨ َﻬﺎ ﺑِﺄَ ْﻳ ۟ﻴ ٍﺪ َو ِإﻧﱠﺎ ﻟَ ُﻤﻮ ِﺳ ُﻌﻮ َن‬
Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan
(Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar

berkuasa
( Surah Az-Zariyat Ayat 47 )

Kejadian Alam Semesta

Seorang ahli fizik daripada Rusia, Alexander
Friedmann dan ahli kosmologi daripada Belgium,
George Lemaitre mengeluarkan satu teori bahawa
alam semesta terus berkembang dan teori ini
disokong oleh data persamaan matematik.
Penemuan yang berlaku pada awal abad ke-20 juga
disokong oleh ahli kosmologi terkenal, Stephen
Hawking dalam perjalanannya mencari
permulaannya alam semesta.

Cap Jari

‫أَﻳَ ْﺤ َﺴ ُﺐ ٱ ْ ِﻹﻧ َٰﺴ ُﻦ أَﻟﱠﻦ ﻧﱠ ْﺠ َﻤ َﻊ ِﻋ َﻈﺎ َﻣ ُﻪۥ‬
Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan
mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?
( Surah Al - Qiayamah Ayat 3 )

‫ﺑَ َ ٰﲆ َٰﻗ ِﺪرِﻳ َﻦ َﻋ َ ٰٓﲆ أَن ﻧﱡ َﺴ ﱢﻮ َى ﺑَ َﻨﺎﻧَ ُﻪۥ‬
Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa
menyusun (kembali) jari jemarinya dengan

sempurna
( Surah Al - Qiayamah Ayat 4 )

Cap Jari

Setiap manusia mempunyai tubuh badan yang
berbeza walaupun terdapat 7 billion manusia di bumi
ini. Setiap manusia ini mempunyai cap jari yang
berbeza setiap orang. Perbezaan cap jari ini
dimanfaatkan oleh ahli ilmuwan untuk mencipta
alat-alat yang mampu mengesan cap jari setiap
orang. Cap jari juga banyak digunakan untuk
meningkat tahap sekuriti dalam pelbagai alat seperti
Iphone, kad pengenalan dan sebagainya.

Kegunaan Besi

‫ﻟَ َﻘ ْﺪ أَ ْر َﺳ ْﻠ َﻨﺎ ُر ُﺳﻠَ َﻨﺎ ﺑِﭑ ْﻟ َﺒ ﱢﻴ َٰﻨ ِﺖ َوأَﻧ َﺰ ْﻟ َﻨﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ُﻢ ٱ ْﻟ ِﻜ َٰﺘ َﺐ َوٱ ْﻟ ِﻤﻴ َﺰا َن ﻟِ َﻴ ُﻘﻮ َم‬
‫ٱﻟ ﱠﻨﺎ ُس ﺑِﭑ ْﻟ ِﻘ ْﺴ ِﻂ ۖ َوأَﻧ َﺰ ْﻟ َﻨﺎ ٱ ْﻟﺤَ ِﺪﻳ َﺪ ِﻓﻴ ِﻪ ﺑَﺄْ ٌس َﺷ ِﺪﻳ ٌﺪ َو َﻣ َٰﻨ ِﻔ ُﻊ ﻟِﻠ ﱠﻨﺎ ِس‬

ٌ‫َوﻟِ َﻴ ْﻌﻠَ َﻢ ٱﻟﻠﱠ ُﻪ َﻣﻦ ﻳَﻨ ُﺼﺮُ ُهۥ َو ُر ُﺳﻠَ ُﻪۥ ﺑِﭑ ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ۚ ِإ ﱠن ٱﻟﻠﱠ َﻪ َﻗ ِﻮىﱞ َﻋﺰِﻳﺰ‬

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul
Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan
telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan

neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi
yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka

mempergunakan besi itu) dan supaya Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan

rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya.
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

( Surah Al-Hadid Ayat 25 )

Kegunaan Besi

Besi yang kita banyak manfaatkan hari ini
sebenarnya tidak dibuat di bumi atau galaksi kita.
Besi diturunkan ke bumi setelah ia dihasilkan di
bintang-bintang luar yang sangat jauh. Ahli
astronomi moden menerangkan bahawa logam besi
yang ditemukan di bumi sebenarnya berasal dari
bintang-bintang raksasa di angkasa . Logam berat ini
dihasilkan dalam bintang-bintang raksasai
disebabkan oleh faktor kesesuaiannya menahan
suhu yang tinggi dan sebagainya.


Click to View FlipBook Version