The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Veluwse Fuchsiabode, 2018-12-26 04:17:06

Veluwse fuchsiabode Januari 2019

Veluwse fuchsiabode Januari 2019

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden27ste jaargang nr 1
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

Januari 2019

27ste jaargang, nr. 1 regio 7/Veluwe Januari 2019

1

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Colofon

Dit blad is een uitgave van regio 7/ Veluwe van de N.K.v.F.
27ste jaargang, nr 1 Januari 2019, oplage 125 stuks

Voorzitter:
Dhr. G. Achterkamp Chopinstraat 5 7391 SE Twello
Tel. 0571-274347 E-mail. [email protected]

Secretaris:
Dhr. H.G. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH Apeldoorn
Tel. 055-3668962 E-mail [email protected]

Penningmeester Regio 7
Mevr. B. van den Brink Apeldoornseweg 30 8051 AD Hattem
Tel. 038-4443965 E-mail [email protected]
IBAN nr: NL77 RABO 0396 5185 67 tnv N.K.v.F. regio 7 Veluwe

Algemeen bestuurslid, Activiteitencoördinator en Contactpersoon S.C.C.
Mevr. M. Rekers Seringweg 14 8072 EL Nunspeet
Tel. 0341-251140 E-mail. [email protected]

Algemeen bestuurslid, Ledenraad N.K.v.F, Redactie, Eindredactie, Redactieadres en
Vormgeving “De Veluwse Fuchsiabode”

Dhr. T.J. Hop Musicaldreef 62 3845 GL Harderwijk

Tel. 06-51152656 E-mail. [email protected]

Algemeen bestuurslid,
Dhr. G.J. Wentink Wieselseweg 24 7345 CD Wenum Wiesel
Tel 06-18941345 E-mail [email protected]

Reserve ledenraad N.K.v.F.
Dhr. J. de Groot Biesenkamp 57 8081 JA Elburg
Tel. 0525-682564 E-mail. [email protected]

Redactielid en Activiteitencentrum
Dhr. J. Wagemans Groen van prinstererstraat 49 7391 KT Twello
Tel. 0571-275929 E-mail. [email protected]

De redactie draagt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden kopij.
Het recht wordt voorbehouden om artikelen zo nodig in te korten of niet te plaatsen.
Overname van artikelen, mits met bronvermelding, is toegestaan.
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 1 Maart 2019
Verschijningsdatum volgende nummer: omstreeks 17 Maart 2019

2

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Voorwoord van onze voorzitter

Als voorzitter moet je altijd vooruit denken, dus eind No-
vember alweer druk met het schrijven van het voorwoord
voor onze eerste uitgave voor 2019.

Misschien dat ons eerste nummer zo rond de kerstdagen
zal verschijnen, bij de meeste leden zal de kerstboom dan
nog wel in huis staan.
Dan kunnen we onze eerste uitgave mooi lezen onder de
boom.
Nu ik het over de kerstboom heb, moet ik tot mijn spijt
constateren, dat we genoodzaakt waren om een kunst-
boom aan te schaffen.
Vorig jaar is er lekkage ontstaan in onze kerstboompot en
dat gaf wat nare vlekken op de parketvloer.
Niet dat het onoverkomelijk is, maar al sinds dat wij in on-
ze nieuwbouwwoning in Twello zijn komen wonen, hebben
we deze vloer al. We zijn er dus een beetje aan gehecht,
mede omdat ik die zelf nog heb gelegd. Maar genoeg daar-
over.

We zitten vlak voor Sinterklaas en van mijn 4 kleinkinderen
zijn er nog 3, die heilig in de goedheilig man geloven. Al is
onze oudste kleindochter op het punt beland of ze alles nog
voor zoete koek moet aannemen. Maar zolang het nog leu-
ke cadeautjes oplevert, wil ze dat wel zo laten. Al met al
was het weer een dolle boel met veel papier en mooie ge-
schenken. De oudste, die er niet meer in geloofd, zat een
dag later al met eigen creaties in de vorm van zelf ontwor-
pen schilderijen uit het schilderpakket langs de straat om
er zo nog extra geld mee binnen te halen, wat na een half
uur al 5 euro opleverde.

3

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Nu nog even over de laatste activiteit van dit jaar. We had-

den op 14 november nog een Stamppottenbuffet, dat dit

jaar anders was dan voorheen, maar dat is al wel bekend.

De stamppotten, 4 in totaal, werden door UITGEKOOKT uit

EPE ter plaatse warm aangeleverd. Het was met recht een

schot in de roos, want het bestuur heeft geen enkele nega-

tieve reactie gehoord. Daarom zullen we in 2019 wel weer

in zee willen gaan met dat bedrijf.

Ook de verloting was een succes, hoewel we maar 32 per-

sonen hadden die middag. De prijzen gingen vlot van de

hand.

Rest me iedereen nog een goede Kerst en een gelukkig
2019 te wensen. Ik hoop, dat diegenen, die in de lappen-
mand zitten snel weer op onze bijeenkomsten in het ko-
mend jaar aanwezig zullen zijn.

Gerrit Achterkamp
Voorzitter Regio 7

4

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Activiteitencentrum

Het activiteitencentrum is er voor de leden.
Hebt u wat nodig voor uw hobby, bel of mail naar:

Jos Wagemans.
Ik heb van alles in huis. Van steeketiketten tot schrijfblok-
jes, van lusetiketten tot voeding, van watervaste stiften tot
kaarten. Een vergadering of lezing, bel ('s avonds na
18.00u) of mail en ik breng het voor u mee.
[email protected] of 0571-275929

www.fuchsiaveluwe.nl

5

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

De leden, het bestuur en de Redactie van

Regio 7 “Veluwe”

willen graag onze adverteerder

feliciteren met de opening van hun tweede
wasstraat aan de Het Rietveld 60 te Apeldoorn

6

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Uitnodiging

Geachte leden, hierbij wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van
de Algemene Ledenvoorjaarsvergadering op zaterdag 30 Maart
2019, die gehouden zal worden in de zaal van de Regenboog-
kerk Beekstraat 33 te Epe om 14.00 uur.

Agendapunten:

1.Opening.
2.Bestuurmededelingen.
3.Notulen van de vorige vergadering, te lezen in dit blad.
4.Jaarverslag 2018 van de secretaris, te lezen in dit blad.
5.Financieel verslag van de penningmeester, ter inzage op
de vergadering, niet om mee te nemen.
6.Verslag kascommissie.
7.Pauze en loten verkoop.
9.Jubilarissen, uitreiking oorkonde, speld / hanger.
10.Activiteiten.
11.rondvraag.
12.Pauze.
13.Verloting.
14.Uitdelen wedstrijdstek 2019 en Mysterystek 2019
15.Sluiting.

Aftredend en niet herkiesbaar:
Marry Rekers, Activiteitencoördinator

7

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Is er iemand ziek??
Is er ergens een jubileum te vieren??
Wilt U dit dan doorgeven aan Mevr. Marry Rekers
Per mail [email protected] of via tel. 0341-251140

8

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Notulen voorjaarsvergadering 2018 te Nunspeet

Dit keer moesten we uit kijken naar een andere locatie
omdat Epe volgeboekt was. Gelukkig konden we terecht bij
een locatie in Nunspeet, een ieder wist het te vinden en de
opkomst was goed met 50 leden.

Gerrit heet iedereen welkom en vertelt het één en ander
over onze leden en we staan stil bij het overlijden van
Mevrouw A. Heijink en Dhr K. Spek die veel voor onze re-
gio heeft betekend.

We zoeken een nieuw bestuurslid en Germ Wentink meldt
zich aan en ook voor de kascommissie meldt Dhr G. Kotte-
rink zich aan, Bedankt hiervoor.

Het jaarverslag van 2017 wordt doorgenomen en door de
leden goedgekeurd, onze penningmeester Betsy van den
Brink geeft tekst en uitleg over het financieel overzicht wat
op de tafels ligt, het ziet er goed uit en ook de kascommis-
sie is tevreden en geeft zijn goed keuring. Prima gedaan
Betsy.

Marry vertelt over de busreis die dit jaar richting Giethoorn
en Loozen zal gaan. Opgeven voor de Busreis – Opentuinen
- BBQ en andere activiteiten kan in de pauze.

Twee jubilarissen worden in het zonnetje gezet, het zijn
Mevr B. de Jong en Mevr. A. Riemens Brink, allebei in mid-
dels 25 jaar lid en Dhr, J. Kinket is in middels 40 jaar lid
van onze vereniging maar was helaas niet aanwezig.

9

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

In middels worden de loten verkocht, waarbij de leden zelf

voor de prijzen hadden gezorgd, bedankt hiervoor, vele

gingen met mooie prijzen naar huis.

Ook de stekjes die Teun-Jan had geregeld vonden gretig
aftrek en verder werd de Hans v/d Beek stek en de Mystery
stek uitgedeeld die beschikbaar gesteld werden door een
paar van onze leden / adverteerders en kwekerijen. Be-
dankt hiervoor.

Gerrit bedankt ieder voor de komst en graag tot ziens op
onze activiteiten.

Henk Elijzen
Secretaris

10

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Jaar verslag van de secretaris over 2018 van

regio 7 “Veluwe “

De Nieuwjaars bijeenkomst in Epe werd een week opge-

schoven door een dubbele boeking, wel meer afzeggingen

dan anders maar toch een goede opkomst. De koffie en de

oliebollen smaken lekker en na wat huishoudelijke medede-

lingen over onze leden vertelde Marry al wat over onze reis

die in Juni zal gaan plaatsvinden, verder staat de bingo

weer op programma met door het bestuur mee gebrachte

prijzen waaronder meer het overheerlijke krentenbrood. Na

drie ronden bingo zat de middag er weer op en Gerrit be-

dankt een ieder voor de aanwezigheid en wenst ze allemaal

wel thuis.

De Voorjaarsvergadering van 24 Maart 2018 in Nunspeet.
Het verslag vindt je elders in het blad van Januari.

De lezing van Ruud Heij over Canada op 21 April 2018.
Gerrit heet een ieder welkom en vertelt het een en ander
over onze leden daarna is het woord aan Ruud, hij is met
zijn vrouw 32 dagen door Brits Columbia en Alberta ge-
reisd, in een grote camper, 4000 km afgelegd, ze beginnen
in Vancouver de stad die nog maar 100 jaar oud is en vele
parken kent en de rivier de Frazer, dan na Vancouver Is-
land met de hoofdstad Victoria en veel Flora en Fauna,
Brits Columbia is 24 maal zo groot dan Nederland en er
wonen 4,5 miljoen inwoners.
De Hout industrie is daar belangrijk en de Rocky Mountains
en de vele grote nationale parken en 400 kleinere parken
zijn daar grote toeristische trekpleisters, als dieren zie je
daar de Bruine en de Zwarte Beer en de Grizzly Beer ook
herten en eekhoorntjes zie je er veel, vele meren en wa-
tervallen zijn er te bewonderen.

11

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Veel Ranches zijn zowel op landbouw en veeteelt ge-

schoold. Een mooie lezing met schitterende dia’s die in el-

kaar overlopen.

De familie Davelaar geeft aan dat we niet meer over hun
locatie kunnen beschikken, aangezien Gerrie een Tia heeft
gehad en daar weinig verbetering in komt, dus moeten we
naar andere locaties uitkijken, Gerrie en Dirk bedankt dat
we al die jaren bij jullie terecht konden het was super om
bij jullie in Voorthuizen en in jullie tuin te zijn en veel
sterkte met de gezondheid.

Onze jaarlijkse busreis
Marry heeft weer een mooi programma in elkaar gezet en
gaan we die zaterdag 16 Juni op weg met chauffeur Leen
en de Happy Bus
Op twee plaatsen stappen we op in Apeldoorn en in Zwolle,
iedereen is op tijd aanwezig en onze voorzitter Gerrit heet
allen welkom en vertelt het één en ander over de leden en
de activiteiten, waaronder de BBQ en de Hans v/d. Beek
trofee dat we daar naar een andere locatie moeten uitkij-
ken en dat heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. In mid-
dels zijn we onderweg naar Giethoorn voor de eerste stop
met koffie en een brok ,van daar uit stappen we in de
rondvaartboot, in de boot krijgen we uitleg hoe Giethoorn
is ontstaan en worden we van veel bezienswaardigheden
op de hoogte gebracht.
We stappen in het centrum uit en een ieder kan dan een
uur daar rond vertoeven. We stappen weer op de boot en
vervolgen onze rondvaart, ook zien we dat je niet zomaar
een boot kan besturen en we veel bevolkingsgroepen in
Giethoorn kan tegen komen.

12

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Weer terug waar we opstappen hebben we nog even tijd

voor dat we weer naar onze volgende bestemming gaan. In

de bus naar de Vijvertuinen van Ada Hofman in Loozen bij

Gramsbergen.

Veel verschillende tuinen en vijvers waaronder de kiezel-

tuin en Japanse tuin en natuurlijk de vijvers met hun mooie

en vele kleurige lelies en de mooie planten pracht die daar

te zien is en genoeg zitjes met uitzichten. Ook daar komt

een eind aan en stappen we weer in de bus naar ons diner

adres in Zalk.

Restaurant De Oase in Zalk, ook weer via een dijk bereik-

baar maar voor onze chauffeur Leen is dat een koud kunst-

je aan het worden. Met een mooi welkomst bord worden

we binnen uitgenodigd. Eerst een drankje en daarna soep

en keuze uit Schnitzel of een Kip spies als vlees, als toetje

een behoorlijke bak met ijs. Het is jammer dat niet ieder-

een de zelfde kwaliteit van het eten kreeg. Maar ook daar

kunnen we van leren en misschien een volgende keer onze

chauffeur daar maar eens wat advies over gaan vragen / of

laten regelen.

Na het eten weer naar onze uitstap plaatsen en bedanken

we Leen en MARRY voor al die jaren dat ze de reisjes heeft

georganiseerd en wensen we een ieder een wel thuis.

Ook Ria Wagemans bedankt voor al die mooie verhalen die

ze zeer regelmatig voor ons regioblaadje schrijft.

De Opentuinen begonnen we bij de familie van den Brink
en Hendriksen. Op Vrijdag 20 Juli in Hulshorst bij Gert-Jan
en Stijnie daar stonden de planten er super bij, mede dank
zij die hoge bomen en toch veel licht er onder, gezellig
daar rond struinen en van de vele fuchsia en andere plan-
ten genieten.

13

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Natuurlijk had Gert-Jan ook weer nieuwe fuchsia’s op naam

staan die later weer goed gekeurd werden “ KLASSE Gert-

Jan ”.

Ook dat weekend de vrijdag en de zaterdag naar Hendrik-

sen in Garderen , direct als je daar komt, op de oprijlaan

vol bloeiende fuchsia zowel staande als hangers en verder

naar achteren nog veel meer en ook nog andere soorten

planten een lust voor het oog. Bij beide adressen was het

goed vertoeven en gezellig, de koffie of thee stond daar

dan ook klaar.

Een week later op 27,28 en 29 Juli en temperaturen dik

boven de dertig graden een drietal opentuinen. We begin-

nen bij de Familie Bert en Marhta Burger in Hoenderloo op

de camping, genoeg fuchsia’s om te bekijken lekker gezel-

lig daar, zelfs radio Gelderland is met een verslaggever

daar zaterdag even geweest. Ook Bep de Jong aan de

Welgelegen weg in Apeldoorn had open tuin met haar

fuchsia’s en een aantal andere planten, bij Henk en Grada

Elijzen aan de Zutphensestraat in Apeldoorn waren ook ve-

le fuchsia’s te bewonderen en ook hier als bij de andere

twee adressen hadden de planten veel te lijden van de hit-

te 36 graden Celsius en viel het bezoekers aantallen wel

wat tegen.

De open tuin bij de familie Smit op 3-4 Augustus, Wim en

Tiny hadden erg hun best gedaan om er wat van te maken

want ook deze dagen was het weer zeer heet, het stond er

lekker vol en overal gezellige zitjes waar het goed toeven

was. Tiny vertelt weer naar hartenlust over hun planten en

Wim over zijn troetel kindjes de kipjes en kuikentjes en het

inwendige werd ook niet vergeten.

De open tuin van Familie Jan Nieuwenburg in Nijkerkerveen

was dit jaar voor het eerst te zien, op Zaterdag 4 Augus-

tus.

14

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Het zag er netjes en verzorgd uit en ondanks de hitte zag

je dat het hier ook goed komt met de Fuchsia’s en was er

een goede opkomst van onze leden. Leuk dat er weer een

tuin bij komt om te kijken aangezien er ook opentuinen af-

vallen door vele omstandigheden.

Bij de tuin van de familie v/d Brink in Hattem moet er eerst

een belletje gedaan worden, jammer dat er dit jaar niet

zoveel gebruik van is gemaakt, dat moet volgend jaar wel

beter, want de tuin van Jan en Betsy is het aan zien meer

dan waard.

Op 11 Augustus onze jaarlijkse BBQ ditmaal in Elspeet
aan de Middenweg een mooie vrije locatie bij Huifkar “De
Lindenboom “ Marry heeft deze locatie gevonden, met een
vrij uit zicht helaas bloeit de Hei niet, maar voor de rest is
het daar goed vertoeven. We hadden zelf alles geregeld,
het vlees de salades en andere dingen die er bij een BBQ
horen. Het weer was prima, vlees lekker en goed en de
vlam ging naar een paar pogingen ook aan. Lekker buiten
vertoeven en genoeg te eten te hebben dat zijn de ingredi-
ënten voor een fijne middag. Met 27 leden was de opkomst
best goed, maar volgend jaar hopen we natuurlijk wel op
meer. Iedereen bedankt die deze middag heeft geholpen.

De Hans van de Beek Trofee op Zaterdag 15 September in
Epe.
Een mooie opkomst van 30 leden en schitterende in gele-
verde planten. Dit maal in Epe, Gerrit heet allen welkom en
Germ vertelt een stukje over onze nieuwe website. Na een
drankje gaan Teun-Jan en Jos de Seventh Heaven keuren
en wij krijgen een papier om de Mystery stek te keuren
welke het mooiste is en hoe de naam luidt en dat is moei-
lijker dan we dachten.

15

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

De van elk elf ingeleverde planten worden door ons ge-

keurd, de H v/d Beek plant door Teun-Jan en Jos met hun

punten lijst, waar ze een uur mee bezig zijn. Ook heeft

Gert-Jan van den Brink zijn nieuwe goed gekeurde planten

bij zich. De namen luiden Hulshorst Niek en Yvonne Zee-

lenberg gefeliciteerd Gert-Jan.

Na een dik uur komt er witte rook uit de oren van Teun-Jan

en Jos ze zijn er uit. Teun-Jan vertelt nog wat over de plant

en hoe de punten tot stand zijn gekomen. De derde prijs

is voor KAREL VAN ESSEN de tweede prijs voor DINIE

MEULEMAN en de EERSTE PRIJS VOOR HENK VAN ESSEN.

Hij mag de wissel trofee meenemen. Bij de Mystery stek is

de eerste plaats voor GERT-JAN v/d BRINK de tweede

plaats voor HENK van ESSEN en de derde plaats voor

MAARTJE v/d HAAR . helaas werd de naam niet geraden die

is KÖNINGIN der NACHT. GEFELICITEERD IEDEREEN .

Als extraatje had Teun-Jan voor iedereen een plantje, ge-

sponsord door Kwekerij de Stadsweiden Rietmeen 3 te

Harderwijk en Teun-Jan.

Gerrit bedankt allen voor de komst en in het bijzonder

Teun-Jan en Jos voor de keuring.

De lezing over Flora en Fauna door Wim Weening, op 20
Oktober2018.in Epe
Wim trekt er veel op uit in de omgeving van Voorst en de
IJssel met zijn uiterwaarden en ruïne De Nijenbeek daar
zijn ook veel beschermde planten en dier soorten te vin-
den, waaronder Dassen-burchten en Otters ,verder als het
mistig is en de zon komt op is het daar een grote schoon-
heid wat de natuur betreft. Ook in het Kroondomein komt
hij regelmatig, al heeft hij wel lok voer nodig om de nodige
dier kiekjes te maken. Het was een boeiende lezing met
bijzondere dieren voor de camera.

16

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

17 November 2018 Het Stamppot Buffet in Epe.

Dit keer had het bestuur er voor gekozen om de Stamppot

warm aan te laten komen en gezien de reacties is dat een

goede zet, op de andere wijze via Gerrie en de hulpen was

het trouwens ook altijd zeer goed geregeld .

Vier soorten stamppot- vlees en toebehoren die gingen er

goed in bij de 32 aanwezigen en een toetje na. We begon-

nen om elf uur natuurlijk met Koffie of Thee met Cake, na

ruim een uur werd het eten gebracht en klaar gezet. De

opschep ploeg meldde zich en konden we aanvallen.

Na het eten had Germ Wentink voor ons een lezing over

veredelen van planten en het vermeerderen van Strepto-

carpussen zeer interessant vooral met dat blad hoe dat

gaat, je moet wel een beetje geduld hebben met het ver-

meerderen dat duurt drie maanden bij twintig graden. Op

de nerven van het blad komen allemaal nieuwe stekjes.

Gert-Jan v/d Brink had er nog wat meegenomen voor de

verkoop.

Daarna was er nog een kleine verloting met mooie prijzen

waaronder krenten broden en mooie omslag doeken .

Gerrit bedankt alle aanwezigen en wens ze allemaal wel

thuis.

Henk Elijzen
secretaris

17

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

18

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Stamppotbuffet 2018

Vandaag, Zaterdag 17 November 2018 is het weer tijd voor

onze jaarlijks stamppottenfestijn, dus onderweg naar Epe

waar het zal gaan plaatsvinden. Dit jaar zitten we in de

kleine zaal, maar met een opkomst van 32 leden hebben

we hier voldoende ruimte. Onze voorzitter Gerrit heet een

ieder van harte welkom en verteld dat er helaas een aantal

van onze leden niet aanwezig zijn ivm gezondheidsklach-

ten. We wensen de Fam. Smit en de Fam. Burger dan ook

van harte beterschap en hopen dat ze er de volgende keer

weer bij zijn. Ook hebben wij onlangs bericht ontvangen

dat ons oud bestuurslid Dhr. Zeger Tuijtel is overleden. Ve-

le tientallen jaren is hij lid geweest van onze regio en ver-

zorgde hij ook ons regioblaadje. Wij wensen de familie

sterkte met dit verlies. Onder het genot van een kopje kof-

fie en een lekker plakje cake kletsen de leden elkaar lekker

bij en zijn de meeste eigenlijk wel benieuwd hoe straks het

eten zal gaan smaken. Dit jaar zijn de stamppotten niet

door onze leden bereid maar zullen deze lekker kant en

klaar en dampend heet bezorgd gaan worden en zullen we

moeten afwachten of het allemaal weer zal gaan smaken.

Dit jaar zetten wij onze leden die het afgelopen jaar een

open tuin hadden weer gezellig in de bloemetjes en …..

volgend jaar weer open tuindagen???? Ook Jos krijgt een

aardigheidje dat hij het hele jaar door weer en wind op de

racefiets stapt om het regioblaadje bij veel van onze leden

persoonlijk te bezorgen. Inmiddels is ons eten bezorgd en

staat het te dampen op de tafel en mogen onze leden tafel

voor tafel met hun bord langskomen, het is zo lekker dat

veel leden ook nog voor een tweede ronde gaan en uitein-

delijk is alles op en zijn de schalen leeg, Dus heeft het ge-

smaakt….. JAZEKER, het is dus voor herhaling vatbaar.

Ook staat er nog een toetje voor ons klaar.

19

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

20

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

21

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Germ Wentink is in middels druk met de voorbereidingen,

want we krijgen ook nog een mooie presentatie,( mochten

wij tijd over hebben, of misschien toch willen gaan stoppen

met onze fuchsiahobby ), over het stekken van streptocar-

pussen. Een zeer mooie presentatie, maar als je het alle-

maal zo zou willen doen zoals Germ laat zien, dan ben ik

bang dat bij mij de tijd zal ontbreken. Maar als je het op

deze manier zal doen, is de kans wel heel groot dat je heel

veel mooie nieuwe jonge streptocarpussen hebt en daar

doe je het natuurlijk wel voor. Op onze website kan een

ieder de gehele presentatie bekijken. Germ vertelde dat de

Streptocarpus oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt en het

zeer goed doet in vochtige schaduwrijk bosgebied. Ze hou-

den niet van de volle zon, maar verder is het een makkelij-

ke en dankbare plant. Ook hebben wij deze middag nog

een verloting en de lootjes zijn in middels dan ook al ver-

kocht. Vals spelen bij een verloting is natuurlijk niet moge-

lijk, maar wel heel bijzonder dat onze voorzitter wel heel

vaak in de prijzen viel dit jaar. ( grapje Gerrit, het is je ge-

gund ) Wel vind ik het jammer dat als leden in de prijzen

vallen ze regelmatig het gewonnen prijsje niet willen heb-

ben en deze dan nogmaals verloot mag gaan worden, vaak

zijn dit prijzen die andere leden hebben meegebracht en

vaak zelfs veel tijd in hebben gestopt om het te maken en

om dan te zien dat leden het eigenlijk liever niet willen

hebben is naar mijn mening niet echt leuk, maar uiteraard

kunnen de meningen hierover verschillen. Het eten is op,

de presentatie voorbij en de prijzen verdeelt en in middels

ook al weer laat in de middag, Gerrit bedankt een ieder

voor de aanwezigheid, wenst een ieder fijne feestdagen en

graag tot de volgende bijeenkomsten in 2019!!

Teun-Jan Hop

22

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

Activiteitenkalender

2019

5 Januari 2019
Nieuwjaarsreceptie
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

23 Februari 2019
Lezing door Dhr. J. Geerdink uit Hengelo
Toptuinen in Nederland
Arboretum Poortbulten in de Lutte
Fuchsia’s en orchideeën
Flora en fauna van zeer dichtbij
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

30 Maart 2019
Voorjaarsvergadering van Regio 7 + verloting
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

We houden ons aanbevolen voor het inbrengen van artikelen voor
de verloting en dan uiteraard graag artikelen die men zelf in een
verloting zou willen winnen.

22 Juni 2019
Onze jaarlijkse busreis
Verdere informatie volgt nog

23

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 1 Januari 2019

24


Click to View FlipBook Version