The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN KURIKULUM SKTM LENGKAP 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pkkoku2019, 2019-12-11 20:35:48

BUKU PENGURUSAN KURIKULUM SKTM LENGKAP 2020

BUKU PENGURUSAN KURIKULUM SKTM LENGKAP 2020

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

 

KETETAPAN WARGA PENDIDIK SK TAMAN MUTIARA 2020

Bahawasanya saya ……………………………………………………………………….

No Kad Pengenalan ……………………………………………………………………..

Dengan ini berikrar dan berjanji untuk:

1. Memantapkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah:
1.1 Memulakan PdPc menepati waktu mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan .
1.2 Menambah ilmu, kepakaran dan kecekapan dalam bidang pengajaran masing-masing.
1.3 Menyampaikan pengajaran secara r]terbaik dan berkesan.
1.4 Membentuk sikap positif dan mulia dikalangan pelajar.
1.5 Mengambil tanggungjawab melakanakan kelas ganti.
1.6 Sentiasa berfikiran proaktif dan terbuka

2. Sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dalam Perintah Am khususnya:
2.1 Kehadiran Bertugas
2.2 Perintah Am Bab C
2.3 Etika Perkhidmatan

3. Sentiasa merujuk , mematuhi arahan dan peraturan dalam Buku Panduan Perkhidmatan
Pendidikan , Takwim dan senarai Tugas
3.1 Mematuhi tugas-tugas yang telah ditetapkan
3.2 Mematuhi bidang tugas masing-masing
3.3 Melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan tanpa menunggu arahan.
3.4 Melaksanakan setiap tugasan dengan cekap dan amanah

4. Menjaga dan berusaha mengekalkan nama baik SK Taman Mutiara.
4.1 Sentiasa bekerjasama dan mewujudkan kerja berpasukan yang baik dalam semua usaha pembangunan
sekolah.
4.2 Berusaha meningkatkan kecemerlangan sekolah dari segi Kurikulum Kokurikulum,
Sahsiah pelajar dan keceriaan sekolah.
4.3 Mewujudkan hubungan baik dengan pelajar, ibubapa, masyarakat serta semua warga SK Taman
Mutiara .

5. Saya juga akan mematuhi semua arahan Guru Besar, PPD, JPN dan Kementerian Pendidikan
Malaysia yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

Yang menjalankan amanah,

()

1

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

MAKLUMAT PERIBADI:

1. Nama : …………………………………………………………………….

2. No Kad Pengenalan:………………………………………………………..

3. Jantina :……………………………………..

4. Agama : ……………………………………

5. Keturunan:…………………………………

6. Tarikh Lahir:……………………………….

7. No Telefon :………………………………..

8. No JPK:…………………………………….

9. Tarikh Lantikan Pertama:………………….

10. Tarikh Lantikan Semasa :………………….

11. Tarikh Pengesahan:………………………..

12. Tarikh Pengesahan Semasa :……………...

13. No Gaji :…………………………….

14. No Fail KWSP:……………………………

15. No LHDN :……………………………

16. Opsyen :……………………………

17. Kelulusan Akademik: ……………………………………………………………..

18. Nama dan No Telefon Waris:………………………………………………………

2

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tel.:04-4031598 
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA Faxs : 04-4031159 
09700 KARANGAN, E-mail: 1govuc\KBA5032.edu 
KEDAH DARUL AMAN.

Kepada:

Semua Guru
Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara
09700, Karangan
Kedah Darulaman

Tuan,

PERLANTIKAN RASMI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNTUK SESI PERSEKOLAHAN 2020

Dengan hormatnya rujuk perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan , saya dengan rasminya melantik tuan bagi menjalankan tugas dan melaksanakan
tanggungjawab seperti yang tersenarai dalam Buku Pengurusan 2020 dan senarai tugas 2020 mulai 1hb Januari
2020. Sebarang perubahan dalam senarai tugas dan tanggungjawab akan dimaklumkan secara rasmi melalui surat.

3. Saya yakin dan percaya tuan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan ini dengan penuh
tanggungjawab berasaskan kemahiran dan pengalaman yang ada disamping sentiasa meneroka yang baru untuk
mencapai Visi dan Misi KPM. Tuan mesti melipatgandakan usaha serta sentiasa melebihi keperluan supaya hasilnya
kelak sekolah ini akan sentiasa cemerlang dalam semua bidang yang diceburi.

Sekian, terimakasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KEDAH AMAN MAKMUR-HARAPAN BERSAMA MAKMURKAN KEDAH”

Saya yang menjalankan amanah,

ANUAR BIN ROMLE
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA


 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

Tinta Guru Besar
Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya kita dapat meneruskan agenda pendidikan
demi kecemerlangan anak-anak didik untuk sesi 2020. Semoga kita semua diberi kesihatan dan kekuatan
untuk meneruskan agenda KPM dengan jayanya.Harapan saya Buku Pengurusan 2020 ini dapat menjadi
panduan kepada kita bagi melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita sebagai Pendidik.
Sekalung tahniah dari pihak Pentadbiran SK Taman Mutiara kepada semua guru atas
kecemerlangan sekolah dalam pelbagai bidang sepanjang sesi pembelajaran 2019. Kejayaan demi
kejayaan di raih atas daya usaha para guru.Kemenjadian murid yang ditafsirkan di dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia telah berjaya direalisasikan.Bukan sahaja dibidang akademik tetapi
koakademik dan juga kokurikulum. SK Taman Mutiara telah mencapai KPI yang dikehendaki.Keputusan
PPSR 2019 yang memberansangkan menjadi titik tolak untuk sekolah mencapai kejayaan seterusnya dari
tahun ke setahun.
Pada tahun ini kita akan meneruskan agenda Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ia
memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua guru untuk meneruskan agenda misi dan visi negara.
Pembelajaran menggunakan aktiviti KBAT akan dipertingkatkan lagi menyediakan para pelajar yang
berdikari dan berwawasan tinggi. Para guru perlu bersedia dari segi mental dan fizikal untuk
menyediakan para pelajar yang berkebolehan kepada negara. Sekalung tahniah dan sekali lagi ucapan
terimakasih kepada para guru atas kecemerlangan akdemik dan kokurikulum 2019 yang lalu.
Sesungguhnya segala perlaksanaan yang dirancang memerlukan kerjasama dan kesungguhan yang tinggi
bagi memenuhi target dan impian sekolah. Akhir kata dari saya Selamat Tahun Baru dan selamat kembali
ke sekolah.
Sekian Terimakasih.

Saya yang menjalankan amanah

ANUAR BIN ROMLE
GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA


 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

RUKUN NEGARA

BAHAWANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
kalangan seluruh masyarakat., memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta masyarakat yang adil di mana
kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap
tradisi-tradisis kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yan akan
menggunakan sains dan teknologi moden.

Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yng berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah Satu Usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi Intelek ,Rohani, Emosi
dan Jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warga negara Malaysia yang berilmu berpengetahuan , berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan Negara.

MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh,
seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi
melahirkan insan yang seimbang , harmonis dan berakhlak mulia.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI

INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA


 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami , yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini,
Bahawa semasa dan selagi kami,
Berkhidmat dengan Kerajaan,
Kami akan patuh dengan ,
Mengamalkan teras-teras perkhidmatan,
Semasa menjalankan tugas.
Kearah ini kami,

❖ Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan
❖ Bekerja dengan penuh tanggungjawab
❖ Berusaha mengikis sikap mementingkan dirisendiri
❖ Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
❖ Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara
❖ Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh Negara dan
❖ Berpegang teguh kepada ajaran agama.

6

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

PROFIL SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA

1. Alamat : Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara 09700, Karangan Kedah

2. No tel Pejabat/Fax : 04-4031598 / 04-4031159

3. Email Rasmi : 1govuc\KBA5032.edu.my

4. Koordinat GPS : 5.440328, 100.643947

5. Kod Sekolah : KBA 5032

6. Gred Sekolah :B

7. Lokasi : Luar Bandar

8. Daerah : Kulim Bandar Baharu

9. Parlimen : P17 Padang Serai

10. Dun : N33 Merbau Pulas

11. PPD : Kulim Bandar Baharu

12. PKG : PKG Sungai Ular

13. Bekalan Air : Syarikat Air Darul Aman (SADA) Sdn Bhd.

14. Bekalan elektrik : Tenaga Nasional Berhad

15. Talian Telefon/fax & internet: TM BHD

16. Jenis Bantuan : PCG Geran Perkapita

17. Sesi : Pagi

18. Bilangan Guru : 79 orang

19. Bilangan AKP : 9 orang

20. Nama Kelas : Mumtaz , Ukhwah, Toyyib, Imtiyaz, Amanah, Raudhah dan DLP

INFO LOGO SEKOLAH : Melambangkan guru dam nurid sanggup mengharungi gelombang
1. Cengkerang Pendidikan. Guru-guru sentiasa bersedia melindungi anak didiknya
dengan menerapkan ilmu dan sahsiah yang baik
2. Biru
: Melambangkan air laut yang bermaksud ilmu seluas lautan dan juga
3. Kuning Perpaduan
4. Tiga gelung
5. Mata pena : Melambangkan disiplin
: Memajukan sukan dan kokurikulum seiring dengan kurikulum
6. Kitab/Buku : Bersama menuju ke arah kecemerlangan dan kemajuan ilmu

terutamanya akademik
: Kitab atau Al Quran merupakan pegangan agama serta panduan

hidup. Buku pula tempat meneroka segala ilmu.

TAGLINE SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA
SKTM SCORE

7

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH
2020

A. PENTADBIRAN SEKOLAH:

ENCIK ANUAR BIN ROMLE GURU BESAR
PUAN NOORFARALINA BINTI RAMLI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
PUAN FOUZIAH BINTI MAT PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
ENCIK MOHD NAZRI BIN BASIRUN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

PERNYATAAN STANDARD :
Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan
menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan
pengajaran (PdP)

BIL. NAMA ASPEK/STANDARD NAMA AHLI PPS/JAWATAN
KUALITI

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
secara terancang. Fouziah binti Mat PKHal Ehwal Murid

Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum

1.1.2 PGB mengetuai penyediaan Rancangan Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
Pemajuan Sekolah secara terancang dan Fouziah binti Mat PKHal Ehwal Murid
sistematik. PK Kokurikulum
Mohamad Nazri bin Basirun

1.1.3 PGB mengetuai pemantauan Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
PK Hal Ehwal Murid
pengoperasian sekolah secara terancang Fouziah binti Mat PK Kokurikulum
dan sistematik.

Mohamad Nazri bin Basirun

1.1.4 PGB menerajui aktiviti instruksional Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
dalam pelaksanaan PdP secara Fouziah binti Mat PKHal Ehwal Murid
profesional dan terancang. Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum

1.1.5 PGB menerajui aktiviti instruksional Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
dalam pelaksanaan pencerapan PdP Fouziah binti Mat PKHal Ehwal Murid
secara profesional dan terancang. Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum

1.1.6 PGB menerajui aktiviti instruksional Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
dalam pelaksanaan pemantauan Fouziah binti Mat PKHal Ehwal Murid
kemajuan dan pencapaian murid secara Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum
sistematik dan terancang.

Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
PKHal Ehwal Murid
1.1.7 PGB menangani masalah pengoperasian Fouziah binti Mat PK Kokurikulum
sekolah secara profesional dan

terancang. Mohamad Nazri bin Basirun

 

 

8

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING

1.2.1 PGB memberi bimbingan kepada guru Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
dan AKP secara profesional dan Fouziah binti Mat PKHal Ehwal Murid
terancang. Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum
PK Pentadbiran
1.2.2 PGB memberi bimbingan kepada barisan Noorfaralina binti Ramli PKHal Ehwal Murid
PK Kokurikulum
pemimpin yang diturun kuasa secara Fouziah binti Mat
profesional dan terancang. Mohamad Nazri bin Basirun

 

1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG

1.3.1 PGB mendorong warga sekolah dengan Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
menjadi suri teladan secara profesional Fouziah binti Mat PKHal Ehwal Murid
dan terancang. PK Kokurikulum
Mohamad Nazri bin Basirun PK Pentadbiran
PKHal Ehwal Murid
1.3.2 PGB menggalakkan warga sekolah Noorfaralina binti Ramli PK Kokurikulum
memberi input berkaitan pemajuan Fouziah binti Mat PK Pentadbiran
sekolah secara profesional dan Mohamad Nazri bin Basirun PKHal Ehwal Murid
terancang. PK Kokurikulum

1.3.3 PGB menggerakkan warga sekolah Noorfaralina binti Ramli
dalam melaksanakan tanggungjawab Fouziah binti Mat
secara terancang. Mohamad Nazri bin Basirun


 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

STANDARD 2 : PENGURUSAN ORGANISASI

PERNYATAAN STANDARD :
Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan,
sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

BIL. NAMA ASPEK/STANDARD NAMA AHLI PPS/JAWATAN
KUALITI

2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
PKHal Ehwal Murid
dan terancang. Fouziah binti Mat

Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum

Mageswary a/p Ponnusamy Setiausaha LDP

Zaleha Binti Ahmad JK LDP Sekolah

Jawatankuasa Program HIP Pn Kiron Latha a/p Balakrishnan Penyelaras HIP

2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
PKHal Ehwal Murid
secara terancang. Fouziah binti Mat

Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum

Robiatul Adawiyah Binti Mustafa Guru Data

Jawatankuasa Transisi Cik Noorhayati binti Zainon SU Program Transisi
Semua Guru Tahun 1 AJK Program Transisi

Jawatankuasa Pra Sekolah Azmila binti Awang Penyelaras Pra Sekolah
Semua Guru Pra Jawatankuasa Pra Sekolah
Pembantu Pengurusan Murid

Jawatankuasa Pemulihan Najdiah binti Mamat @ SU Pemulihan
Mohammad Guru Pemulihan
Wan Azmi bin Wan Zi

Jawatankuasa PLC Norbushra binti Mat Ayub Penyelaras PLC
Semua Ketua Panitia Jawatankuasa PLC

 

2.2 PENGURUSAN ASET

2.2.1 Aset alih dan aset tak alih diurus secara Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
PKHal Ehwal Murid
sistematik dan terancang. Fouziah binti Mat

Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum

Maidatul Akmam Binti Awang Jawatankuasa Aset Sekolah
Samat

Mohamad Bismil Basir B. Yahaya Pegawai Pelupusan Aset
Basir

Mohammad Faizul B. Mohammad Pegawai Pemeriksa Aset
Tahir

Mohd. Burhan Bin Shuib Pegawai Aset

 

 

10 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

 

2.3 PENGURUSAN KEWANGAN

2.3.1 Kewangan diurus secara sistematik dan Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
PKHal Ehwal Murid
terancang. Fouziah binti Mat PK Kokurikulum
Setiausaha JK Kewangan Sekolah
Mohamad Nazri bin Basirun Jawatankuasa Kewangan Sekolah

Maidatul Akmam binti Awang PK Pentadbiran
Samat PKHal Ehwal Murid

Zaleha binti Ahmad
 

2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

2.4.1 Sumber pendidikan diurus secara Noorfaralina binti Ramli
sistematik dan terancang.

Fouziah binti Mat

Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum

Maidatul Akmam binti Awang Setiausaha JK Kewangan Sekolah
Samat

 

2.5 IKLIM

2.5.1 Persekitaran fizikal diselenggara secara Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
sistematik dan terancang. Fouziah binti Mat PKHal Ehwal Murid
Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum
2.5.2 Suasana yang selesa dan harmoni Noorfaralina binti Ramli PK Pentadbiran
diwujudkan secara sistematik dan Fouziah binti Mat PKHal Ehwal Murid
terancang. Mohamad Nazri bin Basirun PK Kokurikulum

2.5.3 Jawatankuasa Pusat Sumber/Nilam Manisah binti Che Nawi Penyelaras Pusat Sumber Sekolah
Sekolah
PK Pentadbiran
2.6 PENGURUSAN PERPADUAN Noorfaralina binti Ramli PKHal Ehwal Murid
2.6.1 Pemahaman dan penerimaan terhadap Fouziah binti Mat PK Kokurikulum
Mohamad Nazri bin Basirun
kepelbagaian masyarakat Malaysia PK Pentadbiran
diurus secara terancang. Noorfaralina binti Ramli PKHal Ehwal Murid
Fouziah binti Mat PK Kokurikulum
2.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK Mohamad Nazri bin Basirun
2.7.1 Permuafakatan strategik diusahakan

secara profesional dan terancang.

11 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN 2020

PENGERUSI
GURU BESAR
EN. ANUAR BIN ROMLE

NAIB PENGERUSI 1 TIM.PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
PK HEM PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
PN NOORFARALINA BT RAMLI EN MOHD NAZRI BIN BASIRUN
PN. FOUZIAH BINTI MAT

SETIAUSAHA HEM SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUSAHA KOKURIKULUM
PN HASNIN BINTI AB NORHANIFAH BINTI ISMAIL
EN. MOHD ZAMBERI BIN
WAHAB ZAWAWI ADNI

NAIB SETIAUSAHA
KETUA PEMBANTU TADBIR
PN ZALEHA BINTI AHMAD

JAWATANKUASA KERJA :

KP BAHASA MELAYU : EN. MOHD RIDZUAN BIN ISMAIL
KP BAHASA INGGERIS : PN. PUVANASWARY A/P VADIVELU
KP BAHASA ARAB : EN MOHD ZAEIM HILMI BIN HUSSIN
KP BAHASA TAMIL/MORAL : PN. RATHIKA A/P ENKIAH
KP MATEMATIK : EN. MOHD BURHAN BIN SHUIB
KP SAINS : PN. SHAMELAH BINTI SELEMAN
KP PENDIDIKAN ISLAM : EN MOHD MUSTAQIM BIN MAT ALI
KP RBT : EN MOHAMAD FAIZUL BIN MOHD TAHIR
KP SEJARAH : EN MOHD RAFIZI BIN MAHMUD

KP TMK : EN MUHAMMAD MANSURI BIN ABDUL AZIZ
KP PEN JASMANI DAN : EN. MUHD FAUZI BIN JAMALUDDIN
KESIHATAN
KP KESENIAN/SENI VISUAL : PN. NORAINI BINTI DERANI
KP MUZIK : EN ANUAR BIN MD NOOR

12 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

STANDARD 3.1 : PENGURUSAN KURIKULUM

PERNYATAAN STANDARD :
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang
seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

BIL. NAMA NAMA AHLI PPS/JAWATAN
ASPEK/STANDARD

KUALITI

3.1.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus Noorfaralina bt Ramli PK Pentadbiran
KP Bahasa Melayu
secara sistematik dan Mohd Ridzuan bin Ismail KP Matematik
terancang. Mohd. Burhan bin Shuib

Shamilah binti Seleman KP Sains

Norhanifah bt Ismail Zawawi SU Kurikulum

Puvanaswary A/P Vadivelu KP Bahasa Inggeris

3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN

3.1.2.1 Pelaksanaan mata pelajaran
diurus secara profesional dan
terancang.

3.1.2.2 Program peningkatan kualiti

pengajaran guru diurus secara

terancang. Mengikut Panitia Mata Pelajaran
3.1.2.3 Program peningkatan

pencapaian murid diurus secara

profesional dan terancang.

3.1.2.4 Bantuan geran per kapita mata
pelajaran dimanfaatkan secara
sistematik dan terancang.

BIL. PANITIA MATA NAMA AHLI PPS/JAWATAN
PELAJARAN

1 BAHASA ARAB Mohd Zaiem Hilmi bin Hussin Ketua Panitia
Siti Nur 'Atifah binti Ismail Setiausaha
2 BAHASA INGGERIS Puvanaswary a/p Vadivelu Ketua Panitia
Norizan bt Md Saman Setiausaha
3 BAHASA MELAYU Mohd Ridzuan bin Ismail Ketua Panitia
Julia@Nurmashitah Zulaikha bt
4 BAHASA TAMIL Abdullah Setiausaha
5 MATEMATIK Noorfaralina binti Ramli
6 PENDIDIKAN MUZIK Rathika a/p Enkiaih Pk Pentadbiran
7 PENDIDIKAN ISLAM Ketua Panitia
  Mohd. Burhan bin Shuib Ketua Panitia

Zuriata bt Mohd Darus Setiausaha
Ketua Panitia
Anuar bin Md Noor Setiausaha
Nasibah bt Abdul Razak Ketua Panitia
Mohd Mustaqim bin Mat Ali Setiausaha
Norwahida binti Awang

13 

 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020
 

 

Muhd Fauzi bin Ketua Panitia
PENDIDIKAN JASMANI Jamaluddin Setiausaha
8 DAN KESIHATAN

Mohamad Bismil Basir B. Yahaya
Basir

9 PENDIDIKAN SENI Noraini Binti Derani Ketua Panitia
VISUAL Bimah Bt Abdullah Setiausaha

10 REKABENTUK DAN Mohammad Faizul B. Mohammad Ketua Panitia
TEKNOLOGI Tahir Setiausaha

Rafidah Binti Ghaffar

11 SAINS Shamilah binti Seleman Ketua Panitia
Azizah bt Abdullah Setiausaha

12 SEJARAH Mohd Rafizi bin Mahmud Ketua Panitia
Azmanuddin bin Mohd Ali Setiausaha

13 TEKNOLOGI MAKLUMAT Muhammad Mansuri bin Abdul Aziz Ketua Panitia

KOMUNIKASI Noorhayaty binti Zainon Setiausaha

3.1.3 PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL PK Pentadbiran
3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus Noorfaralina binti Ramli PKHal Ehwal Murid
PK Kokurikulum
secara sistematik dan terancang. Fouziah binti Mat SU Jadual Waktu
Setiausaha PKB
Mohamad Nazri bin Basirun
PK Pentadbiran
Norhanifah binti Ismail Zawawi PK Kokurikulum
Penyelaras Segak
Jawatankuasa PKB Nasibah binti Abdul Razak Setiausaha Kokurikulum
Su Peperiksaan Dalaman
3.1.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID Setiausaha PBD
SUP Luaran
3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran Noorfaralina binti Ramli Penyelaras PBS
diurus secara sistematik dan Mohd Nazri bin Basirun
terancang. Muhd Fauzi bin Jamaluddin

Mohd Zamberi bin Adni

Nur Faradilla binti Kamal

Salman bin Shaidan

Saryaty binti Saari

Siti Hajar binti Musa

14 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

SENARAI GURU KELAS SERTA GURU PEMBANTU 2020

TAHUN NAMA GURU KELAS GURU PEMBANTU

TAHUN 1M NOORHAYATY BINTI ZAINON SHOLEHA BINTI ARIFFIN
TAHUN 1U NORSUHANA BINTI OTHMAN NORWAHIDA BINTI AWANG
TAHUN 1T FATIMAH BINTI MUSA GURU X
TAHUN 1 I BAHAIRAH BINTI ZAKARIA * FAUZI BIN BAKAR@AYOB
TAHUN 1 A RATHIKA A/P ENKIAH NAJDIAH BINTI MAMAT @MOHAMAD
TAHUN 1DLP NOORIDHAN BINTI MOHAMAD SITI NOR’ATIFAH BINTI ISMAIL

TAHUN 2M MAGESWARI A/P PONNUSAMY MUHAMMAD MANSURI BIN ABDUL AZIZ
TAHUN 2 U HASNIN BT AB WAHAB MUHAMMAD ALIF B MOHD KASSIM
TAHUN 2 T NORBUSHRA BINTI MAT AYUB NORAZAM BIN HARUN
TAHUN 2 I SUYBAH @NASIBAH BINTI GHOZALI MOHAMMAD NASIR BIN ABDULLAH
TAHUN 2 A MAIZATUL ANAM BT AB WAHAB SARYATI BINTI SAARI
TAHUN 2 DLP BIMAH BINTI ABDULLAH* ROBIATUL ADAWIYAH BINTI MUSTAFA

TAHUN 3M SYARIFAH AINE BINTI SYED ZAINAL ABIDIN NORHANIFAH BINTI ISMAIL ZAWAWI
TAHUN 3U ZURIATA BT MOHD DARUS NAJDIAH BINTI MAMAT
TAHUN 3T ABDUL LATIF BIN AZIAZAN MOHAMAD BISMIL BASIR BIN YAHAYA
BASIR
TAHUN 3 I SALMAN BIN SHAIDAN* UMI NORMIZAN BINTI SHAFIE
TAHUN 3 A NORAINI BINTI DERANI ABUL HASSAN ZAKIR BIN BAHARI
TAHUN 3 DLP SITI HAJAR BINTI MUSA NUR FARADILA BINTI KAMAL

TAHUN 4M MUHD FAUZI BIN JAMALUDDIN* MOHD ZAMBERI BIN ADNI
TAHUN 4U JULIA @ NURMASHITAH ZULAIKHA ABDUL AZIZ BIN JUSOH
TAHUN 4T RAFIDAH BT GHAFFAR ANUAR BIN MD NOOR
TAHUN 4 I NORIZAN BINTI MD SAMAN MUHAMMAD FAIZUL BIN MOHD TAHIR
TAHUN 4A KIRON LATHA A/P BALAKRISHNAN MOHAMMAD FUAD BIN AHMAD
TAHUN 4R ABDUL SAMAT BIN ISMAIL MANISAH BINTI CHE AWI

TAHUN 5M YARNES A/P KUPPUSAMY MUSRIFAH BINTI HASAN
TAHUN 5U NASIBAH BT ABDUL RAZAK MOHD ZAIEM HILMI BIN HUSSIN
TAHUN 5T RENGAMAL A/P VEERASAMY MOHD FIRDAUS BIN MOHD FAUZI
TAHUN 5I ROSILAWATI BINTI HASHIM MOHD RAFIZI BIN MAHMUD
TAHUN 5A AZMANUDDIN BIN MOHD ALI* WAN AZMI BIN WAN ZI
TAHUN 5R MUHAMMAD TARMIZI BIN WAHAB ROSLE BINTI MOHD NOH

TAHUN 6M ZAITON BT AHMAD* MOHD MUSTAQIM BIN MAT ALI
TAHUN 6U MOHD ZUHAIRI AZFAR BIN MD RANI MASTIJAH BINTI MOHD ZAINAL NOR
TAHUN 6T MOHD RIDZUAN BIN ABU SAMAH MOHD BURHAN BIN SHUIB
TAHUN 6I HASLINA BINTI ALIAS AZIZAH BT ABDULLAH
TAHUN 6A ISMAIL BIN MOHAMMAD SAAD MOHD RIDUAN BIN ISMAIL
TAHUN 6R SYEREENA BINTI ABDULLAH PUVANASWARY A/P VADIVELU

NOTA : YANG BERTANDA * IALAH GURU PENYELARAS TAHUN

15

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA
09700, KARANGAN KEDAH DARULAMAN

SENARAI PENGERUSI BILIK-BILIK KHAS

BIL NAMA BILIK
1 MANISAH BINTI CHE NAWI PUSAT SUMBER SEKOLAH
2 SITI HAJAR BINTI MUSA & NUR FARADILA BINTI KAMAL BILIK OPERASI PBD/SUP
3 AZIZAH BINTI ABDULLAH/SHAMILAH BINTI SELEMAN BILIK SAINS 1 DAN 2
4 MOHAMMAD FAIZUL BIN MOHAMMAD TAHIR BILIK RBT
5 FAUZI BIN ABU BAKAR & USTAZAH BAHARIAH BINTI ZAKARIA BILIK TAYANGAN
6 MOHD ZAEIM HILMI BIN HUSSIN & MUSRIFAH BINTI HASAN BILIK J QAF
7 UMI NORMIZAN BINTI SAFIE BILIK BOSS
8 MASTIJAH BINTI MHD ZAINAL NOR & SHOLEHA BINTI ARIFFIN BILIK KAUNSELING
9 MUHAMMAD MANSURI BIN ABDUL AZIZ MAKMAL ICT
10 MUHD FAUZI BIN JAMALUDDIN/MOHAMAD BISMIL BASIR BIN BILIK/STOR PJK

YAHAYA BASIR DEWAN/BILIK PA SISTEM
11 ANUAR BIN MD NOOR BILIK GURU
12 PENGERUSI KELAB GURU/STAF BILIK MUZIK
13 ANUAR BIN MD NOOR BILIK SAKIT
14 NORWAHIDA BINTI AWANG BILIK PEMULIHAN
15 WAN AZMI BIN WAN ZI BILIK PEMULIHAN NKRA
16 NAJDIAH BINTI MAMAT @ MOHAMMAD BILIK MESYUARAT
17 NORHANIFAH BINTI ISMAIL ZAWAWI & NORAZLIZA BINTI CHE
BILIK PENGAWAS
AHMAD BILIK SAL
18 NOORIDHAN BINTI MOHAMAD SURAU
19 YARNESVARI A/P KUPPUSAMY
20 ROSLE BIN MOHD NOH

Tambahan Guru Tugas-Tugas Khas:

1. Penyelaras Kem Celik Jawi - En Rosle bin Mohd Noh
2. Penyelaras Kem Bestari Solat - En Mohd Firdaus bin Mohd Pauzi
- En Abdul Latif bin Aziazan
3. Penyelaras Khemah Ibadat - En. Ismail bin Mohammad Saad
- En.Muhammad Tarmizi bin Wahab

16

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

INDEKS PRESTASI UTAMA (KPI)
UNIT KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA

KPI UNIT PERKARA SASARAN PRESTASI
0% semua E
1 Meningkatkan kecemerlangan murid dalam 90%MTM

peperiksaan UPSR.

2 Menyelaras peperiksaan dan ujian /PBS dan analisis 2 kali setahun

peperiksaan serta Dialog Prestasi Panitia Selepas Peperiksaan

dijalankan

3 Memastikan tahap penguasaan minimum untuk

semua matapelajaran untuk Pentaksiran Bilik Darjah Minimum TP 4

4 Memastikan semua guru menguasai Pentaksiran PBS

(Segak, Psikometrik,PAJSK dan PBD) di tahap 100%

maksimum

5 KURIKULUM Memastikan semua guru mengamalkan PAK 21 100%
semasa proses pengajaran dan pembelajaran
dijalankan.

6 Memastikan serta memantapkan pengurusan fail dan

dokumentasi setiap unit. 100%

7 Menyelaras rancangan mingguan dan rph mengikut 1 kali setahun . Semakan

mata pelajaran. pada hujung Januari

8 Memastikan PKB dilaksanakan seperti yang

dijadualkan :

1. Pencerapan 2 kali setahun

2. Semakan RPH Setiap minggu

3. Semakan Buku Latihan 1 bulan 1 Panitia

4. Pemantauan prestasi murid oleh pihak pentadbir Setiap bulan

9 Merancangkan program utama mengikut panatia
utama dengan menyediakan pelan operasi,taktikal 1 kali setahun
,kertas kerja dan anggaran perbelanjaan serta
dokumentasi.

10 Perbincangan dan perjumpaan ibu bapa mengenai

perkembangan murid 2 kali setahun

11 Kekerapan Mesyuarat Kurikulum dan Mesyuarat 4 kali setahun
Panitia

17

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

DASAR/KETETAPAN UNIT KURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA

1.0 LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah bidang utama atau ‘core business’ bagi setiap guru dan murid-murid yang belajar di sekolah
ini.Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan dan pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum
selaras dengan arus perdana sistem dan dasar pendidikan kebangsaan. Menyedari hakikat mampu menjadi
yang terbaik dalam pelbagai bidang,suatu bentuk program yang terancang telah disusun mengikut perbezaan
potensi dan kebolehan antara pelajar untuk menghasilkan impak yang maksima.Seterusnya menjadi asas yang
kukuh kepada kecemerlangan pelajar,bagi mencapai arah tuju pendidikan yang lebih tinggi dan sempurna
sebagaimana yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia.

2.0 OBJEKTIF

Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan :

2.1: Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.]

2.2: Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
2.3:

Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Jabatan Pelajaran Negeri.

3.0 DASAR
3.1: Menyediakan program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua aspek pengetahuan,kemahiran,norma,nilai,unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk
membantu perkembangan potensi diri dalam diri pelajar dari aspek jasmani,rohani,mental dan
emosi .
3.2: Dasar Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana sistem dan dasar
pendidikan kebangsaan.
3.3: Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pelajaran, Jabatan
Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.
3.4: Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini tentang pendidikan dan kurikulum semasa.
3.5: Pada sebilangan masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna sekiranya program
akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk program akademik mestilah diberikan
keutamaan.

4.0 MESYUARAT
4.1: Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat sekurang-kurangnya empat ( 4 ) kali setahun mengikut
standard piawaian jabatan pelajaran bagi membincangkan pengurusan dan pelaksanaan,masalah

18

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

dan isu kurikulum di sekolah.
4.2: Agenda mesyuarat mestilah berdasarkan garis panduan yang dicadangkan di dalam Pekeliling

Transformasi Pentadbiran Awam Bil 2 Tahun 2018
4.3: Mesyuarat Panitia – Dilaksanakan sebanyak minimum 4 kali setahun dan minit mesyuarat mestilah

disediakan dalam tempoh seminggu.
4.4: Surat Panggilan Mesyuarat haruslah diedarkan kepada guru 3 hari sebelum tarikh mesyuarat
4.5: Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum

mestilah dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya dalam Mesyuarat Panitia dan
maklumbalas yang sewajarnya mestilah disampaikan kepada Setiausaha Jawatankuasa.
4.6: Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak terhadap pelaksanaan
kurikulum dalam semua mata pelajaran dan Pihak Pentadbiran Sekolah beserta Ketua-ketua Panitia
dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

5.0 PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN
5.1: Pengurusan panitia mata-mata pelajaran mestilah mematuhi Surat Pekeliling Iktisas Bil 4 / 1986 .
5.2: Kejayaan murid dalam mata-mata pelajaran, prestasi peperiksaan awam , motivasi dan bakat adalah
berkait rapat dengan keberkesanan pengajaran guru di dalam kelas. Oleh itu semua panitia mata
pelajaran hendaklah berfungsi dan digunakan dengan optimum untuk saling bekerjasama, saling
membantu , berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran untuk memperbaiki kecekapan dan
keberkesanan pengajaran.
5.3: Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah sentiasa merujuk kepada TOV dan ETR dalam
pengurusan prestasi mata pelajaran
5.4: Semua panitia mestilah berusaha mendapatkan dan mengamalkan strategi-strategi pengajaran yang
inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar untuk belajar
dengan lebih baik.Amalan PdPc PAK 21 adalah perlu menjadi tonggak pendidikan masa kini.
5.5: Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam tempoh dua minggu selepas mesyuarat kurikulum
dan mesyuarat panitia ini mestilah dihadiri oleh pentadbir sebagai penasihat. Satu salinan minit
mesyuarat panitia hendaklah disampaikan kepada Guru Besar melalui Setiausaha Kurikulum.
5.6: Setiausaha panitia hendaklah menyelenggara fail-fail panitia dan semua minit atau laporan
mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan dengan panitia sambil diselia oleh ketua
panitia.Sila rujuk pekeliling terkini berkenaan dengan pengurusan mesyuarat dan penyediaan minit
mesyuarat mengikut Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2018.

6.0 SISTEM FAIL
6.1: Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus dan disimpan oleh Setiausaha.
6.2: Semua fail panitia diletakkan di Bahagian Pentadbiran Sekolah (Fail Rasmi – putih).
6.3: Sebarang aktiviti untuk mengambil dan menyimpan fail ke dalam almari khas mestilah di bawah
pengetahuan dan mendapat keizinan pihak pentadbiran sekolah.
6.4: Penyimpanan fail panitia perlu diletakkan di tempat yang mudah dicapai oleh pihak pentadbir

19 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020
 

7.0 PAKEJ MATA PELAJARAN
7.1: Tahap 1 ( Tahun 1,2 dan 3 ) - Sebelas ( 11) Mata Pelajaran. Tambahan Bahasa Tamil dan Bahasa

Mandarin(elektif)
7.2: Tahap 2( Tahun 4,5 dan 6 ) –Empar belas ( 14 ) Mata Pelajaran.
7.3: Rujuk pekeliling KSSR semakan 2017

8.0. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN(DSKP) SERTA RANCANGAN
PELAJARAN HARIAN(RPH)

8.1: Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP &DSKP Semakan 2017),Rancangan Pelajaran Tahunan
( RPT ) dan Rancangan Pelajaran Harian ( RPH ) adalah dokumen rasmi kurikulum dan mestilah sentiasa
Dirujuk oleh setiap guru apabila merancang proses pengajaran dan pembelajaran.

8.2: DSKP dan DSKP Semakan 2017yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah
diperoleh dan disimpan oleh setiap guru. Sila rujuk laman web Bahagian Perkembangan Kurikulum KPM dari
masa ke semasa.

8.3: Satu salinan DSKP dan RPT mestilah disimpan di dalam fail panitia.
8.4: Guru mestilah dapat menghayati ,mengenalpasti dan boleh menterjemahkan objektif

mata pelajaran yang tercatat di dalam DSKP kepada objektif pentaksiran dan juga mempraktikkannya
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas,dengan itu setiap guru harus mahir
tentang konstruk-konstruk peperiksaan awam bagi mata-mata pelajaran yang diajar.
8.5: Salinan Rancangan Pelajaran Tahunan bagi setiap mata pelajaran yang diajar oleh guru yang telah
disahkan oleh Guru Besar mestilah dilampirkan bersama di dalam Buku Rekod Mengajar .
8.6: Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) di dalam Buku Rekod Mengajar hendaklah mengikut
format yang telah ditetapkan dalam Mesyuarat Panitia bagi mata pelajaran masing-masing atau
paling minimina mengikut pekeliling yang ditetapkan.
8.7: Semua guru mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran Harian di dalam Buku/Fail Rekod Mengajar
sebelum masuk ke dalam kelas bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, Buku/Fail Rekod Mengajar
mestilah lengkap dan dibawa masuk ke kelas setiap waktu pengajaran.
8.8: Ruangan refleksi haruslah ditulis setiap kali selesai aktiviti pengajaran untuk menilai tahap
pembelajaran murid dan tahap keberkesanan pengajaran guru bagi tujuan penambahbaikan pada
masa hadapan.
8.9: Buku/Fail Rekod Mengajar mestilah dihantar kepada pihak pentadbiran sekolah setiap hari Khamis

persekolahan minggu berkenaan atau selewat-lewatnya pagi Ahad berikutnya untuk disemak dan disahkan.
8.10: Semua guru mesti membawa buku/fail rekod persediaan mengajar setiap kali masuk ke kelas.
8.11: Setiap guru mestilah menghabiskan Sukatan Pelajaran sebelum bulan Oktober setiap tahun.
8.12: Pendidikan PAK 21 – Kaedah pengajaran hendaklah terarah kepada student centered /

berpusatkan murid dan menggunakan BBM serta kemudahan ICT yang disediakan. Kualiti
pengajaran guru haruslah dipertingkatkan dengan guru juga harus menguasai kaedah-kaedah
terkini pengajaran yang didedahkan setiap masa melalui aktiviti perkembangan staf.

20 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

9.0. JADUAL WAKTU
9.1: Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan
9.2: Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah dengan

persetujuan dalam mesyuarat kurikulum.
9.3: Dasar pengagihan mata pelajaran ,keutamaan diberikan kepada guru opsyen dan

kepakaran guru.
9.4: Agihan kelas cemerlang, sederhana dan lemah adalah secara adil untuk kelas peperiksaan.
9.5: Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 30 waktu seminggu
9.6: Kelas Komputer untuk mata pelajaran teras diwujudkan setiap minggu dan jadual penggunaan

makmal komputer turut disediakan.
9.7: Jadual waktu mengajar yang tidak dipenuhi kerana guru bercuti sakit dan bercuti rehat ataupun

menjalankan tugas rasmi di luar kawasan akan diisi dengan Jadual Waktu Guru Ganti . Guru yang
bercuti ini mestilah menyediakan Modul Kelas Ganti yang akan digunakan oleh pelajar semasa
Jadual Waktu Ganti tersebut .Tugasan dalam Modul Kelas Ganti ini akan dijalankan oleh guru ganti
yang terpilih.
9.8: Jadual Waktu Mengajar dan Jadual Waktu Ganti akan diurus dan disediakan oleh Pihak Pentadbiran
Sekolah.
9.9: Jadual Waktu penggunaan Bilik-bilik Khas mestilah disediakan oleh guru pengawas Bilik-bilik Khas
tersebut apabila Jadual Waktu Induk Guru telah siap.Satu salinan jadual mestilah diserahkankan
kepada pihak pentadbiran sekolah dan guru-guru mata pelajaran terlibat. Bilik-Bilik khas yang
terlibat untuk proses pengajaran dan pembelajaran adalah Pusat Sumber, Makmal
Komputer,Makmal Sains, Bengkel RBT,Surau, Bilik J-Qaf,Bilik Seni ,Bilik Tayangan dan Bilik SAL
9.10: Pusat Sumber Sekolah merupakan nadi yang akan menyokong proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas dan juga budaya pembelajaran kendiri pelajar dalam meningkatkan
ketrampilan dan potensi diri murid-murid. Oleh itu matlamat perancangan strategik pusat sumber
oleh Guru Penyelaras Media mestilah mempunyai tujuhala ke arah tersebut dan semua guru
penolong kanan beserta ketua - ketua panitia adalah tertakluk kepada perancangan tersebut dan
perlu memainkan peranan masing-masing dengan baik.

10 PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
.
10.1: Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan berkualiti selaras dengan

perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) atau (ICT).
10.2: Menekankan kemahiran mengaplikasi ICT bagi menghasilkan pelajar yang berkemahiran dalam ICT.

Oleh itu penggunaan peralatan ICT adalah amat digalakkan dan menjadi keutamaan di dalam
menyokong pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan bantuan Bahan Bantu
Mengajar yang lain.
10.3: Memperluaskan program peningkatan penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris selaras
dengan dasar baru Kementerian Pelajaran iaitu MBMMBI iaitu Memartabatkan Bahasa Melayu dan

21 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

Memantapkan Bahasa Inggeris.
10.4: Menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah, strategi dan teknik di dalam proses pengajaran dan

bagi meningkatkan ketrampilan guru,seterusnya meningkatkan ketrampilan murid
dan pada masa yang sama meningkatkan prestasi pencapaian peperiksaan awam . Ini adalah
kerana pengajaran yang berkualiti akan menghasilkan pembelajaran yang berkualiti .
10.5: Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dinilai oleh guru mata pelajaran ,
pelajar dan barisan pentadbir di akhir sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan
penguasaan pengetahuan, kemahiran , penglibatan dan daya tumpuan pelajar di dalam kelas .
10.6: Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mestilah menggabungkan pelbagai kaedah
dan kemahiran berdasarkan aras kebolehan murid. Oleh itu setiap orang guru mestilah berusaha
meningkatkan ketrampilan diri dengan meningkatkan kemahiran-kemahiran di atas secara
berterusan.
10.7: Guru matapelajaran dan ketua panitia mestilah sentiasa memantau prestasi pencapaian mata
pelajaran setiap murid seperti yang telah ditetapkan oleh sekolah dan berusaha membuat
tindakan susulan untuk mencapai sasaran tersebut . Oleh itu pengurusan ’Headcount Mata
pelajaran’ mestilah menjadi amalan dan kelaziman bagi setiap orang guru .
10.8: Pengajaran dan pembelajaran menggunakan stesen-stesen pembelajaran dan pembelajaran di luar
bilik darjah digalakkan dan akan dikembangkan secara berterusan.
10.9: Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas juga mesti memantapkan budaya membaca,
belajar cara belajar, penggunaan pelbagai sumber pendidikan dan penerapan budaya cintakan
ilmu.Murid-murid juga digalakkan belajar melalui Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ).
10.10: Guru juga mestilah mendedahkan pelajar-pelajar dengan soalan- soalan bercapah ataupun HOTS

– Higher Order Thinking Skills Questions.
11.0 GURU GANTI
11.1: Mana-mana guru yang berkursus,bercuti sakit atau diluluskan untuk Cuti Rehat Khas perlu

memaklumkan kepada Guru Besar atau pihak pentadbiran sekolah lebih awal untul disediakan
guru ganti bagi kelas guru tersebut.
11.2: Guru yang dipanggil berkursus perlu menyediakan bahan pengajaran untuk kelas yang
ditinggalkan.
11.3: Guru yang terpilih menggantikan kelas haruslah masuk ke kelas seperti yang telah diarahkan.

12.0 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
12.1: Ujian Pengesanan - 2 kali setahun
12.2: PKSR - 2 kali setahun
12.3: Semua urusan peperiksaan yang dijalankan haruslah menepati prinsip ekuiti dalam pendidikan
12.4: Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan semua pelajar bagi peperiksaan yang ditetapkan di

bawah Akta Pendidikan 1996.
12.5: Sistem Peperiksaan Kebangsaan hendaklah dilaksanakan berlandaskan pentaksiran berpusat serta

penekanan kepada penilaian formatif.
12.6: Pentaksiran Bilik Darjah perlu dilaksanakan merujuk kepada DSKP sedia ada. Pentaksiran dilaksanakan

22 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

sepanjang Pengajaran dan pembelajaran harian dijalankan. Semua guru dimestikan menyediakan Rekod
Perkembangan Murid merujuk kepada senarai semak pentaksiran yang disediakan sendiri oleh guru.
12.7: Jawatankuasa ’Headcount Sekolah’ dipertanggungjawabkan untuk menguruskan semua data yang
berkaitan dengan peperiksaan dengan mengkaji ’take off value’ dan meletakkan ’ETR’ bagi
peperiksaan awam.

12.8: Format Peperiksaan
12.8.1: Ujian Pengesanan – Mengikut kesesuaian tajuk yang telah diajar.
12.8.2: PKSR – Mengikut kesesuaian tajuk yang telah diajar.
12.8.3: Masa mengikut Kertas Sebenar Peperiksaan Awam.
12.8.4: Formatif – Mengikut format soalan kertas peperiksaan awam bagi murid-murid tahap 2 iaitu

tahun 4,5,dan 6
12.8.5: Pentaksiran PBD dibahagi kepada 2 bahagian iaitu Pentaksiran di dalam bilik darjah dan Pentaksiran Sumatif

untuk mengukur Tahap Penguasaan murid..

12.9 Jadual Pengawasan
12.9.1: Ujian diadakan serentak selama 4 hari minggu bagi semua tahun.
12.9.2: Jadual pengawasan disediakan oleh pihak pentadbiran sekolah.
12.9.3: Masa : mengikut keperluan peperiksaan awam.

12.10 Rekod Markah
12.10.1: Markah Peperiksaan dimasukkan dalam komputer melalui sistem SAPS.
12.10.2: Laporan prestasi mata pelajaran murid-murid diserahkan kepada ibu bapa untuk

ditandatangani dan perbincangan tentang prestasi mata pelajaran murid-murid diadakan
semasa Hari Konferansi Ibubapa/Waris yang dijalankan selepas peperiksaan.
12.11.3: Slip PBD @ pentaksiran Bilik Darjah akan diserahkan kepada ibubapa selepas perbincangan akhir guru
matapelajaran bersama guru kelas untuk menetapkan Tahap Penguasaan Murid untuk penggal 1 dan
Penggal 2

12.11 Gred Pencapaian
12.11.1: Semua murid ( Tahun 4 hingga 6 ) - mengikut keputusan jawatankuasa Kurikulum dan gred yang

telah ditetapkan iaitu:

80 - 100 markah : A (Cemerlang)
65 - 79 markah : B (Baik)
50 - 64 markah : C (Memuaskan)
40 - 49 markah : D (Mencapai Tahap Minimum)
0 - 39 markah : E (Belum Mencapai Tahap Minimum)

23 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

12.12 Jadual Spesifikasi Ujian
12.12.1: Semua penyedia soalan ujian / peperiksaan penggal diminta menyediakan JSU mengikut tahap

kesukaran yang logik untuk para pelajar.
12.12.2: JSU yang disediakan akan dijadikan asas dalam penilaian pada ujian berikutnya.
12.12.3: Bagi soalan objektif,analisis item melalui program SP Chart/ PEDIA mesti disediakan setiap kali

selepas ujian / peperiksaan.
12.12.4: Semua soalan mesti disahkan oleh Ketua Panitia atau Penolong Kanan Pentadbiran sebelum

dicetak.

12.13 Post- mortem/PILL Peperiksaan
12.13.1: Post Mortem secara bertulis harus disediakan oleh Ketua Panitia bagi mata pelajaran masing-

masing setiap kali peperiksaan dijalankan.
12.13.2: Kekuatan dan kelemahan soalan mahupun masalah murid-murid hendaklah dikenal pasti bagi

tujuan pemulihan dan pengukuhan.
12.13.3 Semua guru diminta mengisi borang PILL seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan

diserahkan kepada PK Pentadbiran.
12.13.4: Dialog Prestasi Panitia akan dijalankan selepas peperiksaan terutama untuk Tahun 6(UPSR)

13.0 PEMANTAUAN
13.1: Pengajaran dan Pembelajaran
13.1.1: Pengajaran dan Pembelajaran Guru / murid di bilik darjah akan dicerap dua kali dalam setahun

secara rasmi.
13.1.2 Jawatankuasan Penyeliaan dan Pemantauan dipertanggungjawabkan untuk menyusun jadual

barisan pentadbir dan ketua-ketua panitia untuk menyelia dan memantau bagi memastikan
pelaksanaan dan keberkesanan program-program sekolah yang telah dirancang.
13.1.3: Penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran mestilah bertujuan untuk meningkatkan kualiti
proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan mencari kesalahan.Oleh itu adalah penting guru
tidak membuat ’judgement statement ’ tetapi mestilah membuat ’ statement berdasarkan
observation ’ supaya penambaikan boleh berlaku.
13.1.4: Pengurusan dan program-program panitia juga akan dipantau dan diselia dua kali setahun oleh
guru-guru penolong kanan.
13.1.5: Buku latihan dan penggunaan buku kerja juga dipantau 1 Panitia 1 bulan bagi memastikan Dasar
Latihan Minimum dipatuhi dan penggunaan buku kerja dioptimumkan.
13.1.6: Mekanisma dan proses kerja penyeliaan buku kerja,buku latihan dan hasil kerja pelajar
ditetapkan oleh Jawatankuasa dan satu rekod penyeliaan mestilah diurus dengan baik oleh pihak
pentadbiran sekolah.
13.1.7: Jawatankuasa Penyeliaan dan pemantauan mestilah membuat pelaporan lengkap pertengahan
dan akhir tahun tentang skop kerja yang telah dipertanggungjawabkan oleh Guru Besar untuk
dimaklumkan dalam Mesyuarat Kurikulum Sekolah seterusnya diperbincangkan dalam
mesyuarat panitia bagi tujuan penambahbaikan .

24 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

13.1.8: Guru-guruakan dicerap oleh Guru Besar dan Penolong-penolong Kanan.Manakala semua Penolong Kanan
akan dicerap oleh Guru Besar.

13.1.9: Guru dinasihatkan berbincang dengan pencerapuntuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai
untuk dicerap.

13.1.10: Penggunaan Standard 4 sebagai borang pencerapan yang digunapakai serentak untuk pencerapan SKPMg2
Dan PBPPP atau e Prestasi

13.2: Pengurusan Panitia
13.2.1: Pengurusan Panitia diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan Penolong Kanan Pentadbiran/Kurikulum
13.2.2: Penolong Kanan Pentadbiran/Kurikulum akan menyelia semua perjalanan panitia sepanjang tahun.
13.2.3: Semua Fail Pengurusan Panitia akan disemak dan diletakkan di pejabat/bilik Khas yang ditetapkan.
13.2.4: Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal,dan Pelan Operasi.
13.2.5: Semua Panitia mesti menentukan sasaran kelulusan peperiksaan setiap tahun berdasarkan

TOV,ETR dan headcount murid.
13.2.6: Pentadbiran sekolah perlu memastikan panitia membelanjakan peruntukan PCG secara

berkesan dan mematuhi peraturan kewangan.

13.3 Peperiksaan dan Pentaksiran Sekolah
13.3.1: Penolong Kanan akan bertanggungjawab sepenuhnya membantu Guru Besar dalam pengurusan

dan penyeliaan peperiksaan dan ujian.
13.3.2: Jawatankuasa Unit Penilaian dan Peperiksaan sekolah dibentuk seperti dalam senarai tugas

tahunan.

13.4 Bilik-bilik Khas
13.4.1: Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna oleh guru yang bertanggungjawab berdasarkan

Buku Panduan Pengurusan Sekolah.
13.4.2: Penyeliaan adalah untuk bilik-bilik seperti berikut :

Bilik Mesyuarat
Bilik APD
Pusat Sumber
Bilik Perkembangan Staf
Stor-stor yang telah dikhaskan
Bilik J-Qaf
Surau
Pusat Akses
Makmal Komputer
Bilik SPBT
Bilik Setiausaha Peperiksaan
Bilik Bimbingan dan Kaunseling
Bengkel Kemahiran Hidup.

25 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

Makmal Sains
Bilik Pengawas
Bilik Seni
Bilik PPDa
Bilik Bahan Bantu Mengajar
13.4.3: Rekod penggunaan dan peraturan penggunaan serta jawatankuasa bilik-bilik khas ini mestilah
diwujudkan.
13.4.4: Keselamatan bahan dan peralatan hendaklah diutamakan pada setiap masa.Buku stok perlu disediakan.
13.4.5: Kunci Pendua bilik-bilik Khas perlu disimpan di pejabat sekolah untuk capaian mudah pihak pentadbir
memantau.

13.5 Jawatankuasa Pemantauan
13.5.1: Guru Besar.
13.5.2: Guru-guru Penolong Kanan.
13.5.3: Ketua Panitia dan Penyelaras yang dilantik

13.6 Penyediaan Buku Latihan Murid
13.6.1: Tugasan dan buku latihan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan setiap bulan mengikut panitia bagi

memastikan penyemakan dilakukan secara konstruktif.
13.6.2: Semua guru akan menyerahkan semua buku murid mengikut jumlah bilangan murid di dalam

setiap kelas yang diajar untuk semakan pihak pentadbiran sekolah.
13.6.3: Penolong Kanan dan Guru Besarakan menyemak buku latihan murid mengikut kelas yang diajar

oleh guru.

14.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA
14.1: Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat Kewangan Sekolah.

Setiap Panitia boleh mengemukakan cadangan pembelian buku dan peralatan bahan bantu
mengajar kepada Penolong Kanan Pentadbiran dengan mengisi borang Nota Minta.
14.2: Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti mengikut
Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.
14.3: 5-10% peruntukan untuk tahun semasa perlu direzab untuk pembelian ABM bagi
kegunaan awal tahun berikutnya.
14.4: Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan wang suwa yang ada.

15.0 BUKU TEKS,BUKU KERJA,BUKU LATIHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN
15.1: Buku teks yang dibekalkan haruslah dimaksimumkan penggunaannya oleh setiap pelajar dan

guru-guru bagi mendedahkan konsep-konsep dalam mata pelajaran.Maklumat dan pengetahuan
asas dalam topik-topik hendaklah ditegaskan kepada pelajar.
15.2: Buku Kerja dibenarkan penggunaannya dengan syarat tidak menggantikan Buku Teks dan
mematuhi SPI Bil 10/1991 bertarikh 2 Oktober 1991.

26 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020
 

15.3: Keselamatan dan keadaan buku teks hendaklah diselia 2 kali setahun oleh guru bertanggungjawab
dan dibantu oleh Pengawas SPBT.

15.4: Guru mestilah memberikan latihan-latihan bertulis secara topikal di dalam kelas ataupun sebagai
kerja rumah untuk tujuan pengukuhan Pengajaran dan Pembelajaran di dalam bilik darjah.Guru
mata pelajaran mestilah memastikan pelajar-pelajar membuat latihan ini dan disemak mengikut
tempoh yang telah ditetapkan .

15.5: Pelajar yang gagal membuat latihan merupakan satu perkara yang serius dan panitia atau guru
terlibat mestilah menangani perkara ini secara berhemah dengan mengenalpasti masalah yang
menyebabkan perkara tersebut berlaku serta mengambil tindakan susulan.Pelajar yang
melaksanakan tugasan dengan cemerlang mestilah dihargai dengan apa juga cara yang telah
dibincangkan dalam mesyuarat panitia .

15.6: Jumlah buku latihan bagi setiap mata pelajaran diputuskan dalam mesyuarat panitia.

16.0 LATIHAN MINIMUM
16.1: Latihan pelajar adalah penting bagi memastikan pengukuhan konsep dan proses pengkayaan

dalam topik-topik yang diajar.Oleh itu latihan minimum yang disasarkan mestilah dilaksanakan
oleh semua murid dan disemak oleh semua guru matapelajaran.
16.2: Jumlah latihan minimum mata pelajaran telah diputuskan dan diterima di dalam mesyuarat panitia
pertama setiap tahun.
16.3: Latihan minimum ini mestilah menepati aras kesukaran rendah, sederhana dan tinggi mengikut
tahap kebolehan murid-murid.

17.0 PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN RUJUKAN
17.1: PSS hanya dibenarkan penggunaannya pada waktu P & P bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan

Bahasa Inggeris untuk Program NILAM.
17.2: Guru-guru yang menerima jadual kelas ganti bagi guru yang tidak hadir digalakkan membawa

murid ke Pusat Sumber Sekolah untuk mencari maklumat atau menonton video berkaitan
pelajaran.
17.3: Program NILAM di Pusat Sumber akan dijalankan sepenuhnya oleh guru-guru Bahasa Melayu
untuk tempoh 6 bulan pertama persekolahan dan oleh guru-guru Bahasa Inggeris untuk 6 bulan
berikutnya.
17.4: Penyemakan buku NILAM murid dilakukan juga oleh guru Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu
secara bergilir-gilir.
17.5: Buku Rekod Data bagi Program Nilam haruslah dilengkapkan oleh guru terlibat dan diserahkan
kepada Guru Penyelaras Pusat Sumber mengikut tarikh yang ditetapkan .
17.6: Buku-buku rujukan percuma (Naskah Guru) hendaklah dijadikan aset panitia.

18.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
18.1: Semua program utama yang berlangsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran dibuat

berdasarkan keperluan panitia dan oleh itu Dasar Kurikulum Sekolah perlulah menyokong

27 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

sepenuhnya semua program peningkatan akademik yang berfokus ke arah kecemerlangan dan
ketrampilan diri serta sahsiah murid.
18.2: Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik merupakan nadi yang membantu semua panitia dalam
merancang dan melaksanakan program akademik di peringkat sekolah.
18.3: Skop program kecemerlangan akademik ini mestilah dapat membantu murid mengingat dan
menguasai fakta dan maklumat asas dalam topik-topik mata pelajaran ,menajamkan kemahiran
berfikir pelajar supaya item-item aras kognitif tinggi boleh dikuasai,dapat meningkatkan kemahiran
berkomunikasi murid-murid terutamanya melalui penulisan,meningkatkan penguasaan dan
pemerolehan ilmu pengetahuan,meningkatkan motivasi dan minat murid-murid untuk terus
belajar .
18.4: Program kecemerlangan akademik jangka panjang atau program utama adalah program yang
meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan pada masa
yang sama dapat meningkatkan ketrampilan diri murid-murid.Dilaksanakan sepanjang tahun
dengan bimbingan guru.Manakala program jangka pendek adalah program-program yang
dirancang dalam tempoh masa yang singkat bagi menyediakan murid untuk peperiksaan awam
yang lebih berfokus kepada latihtubi,pendedahan teknik dan ’practice make perfect ’ juga
’practice make permanent ’.
18.5: Penglibatan HEM dan guru kaunseling adalah wajib bagi penyelarasan keberkesanan dan
kelancaran Program Kecemerlangan Akademik .
18.6: Jawatankuasa atau pengurus program dikehendaki menyediakan kertas cadangan yang relevan
dan membuat pelaporan pelaksanaan dan impak program kepada Jawatankuasa Kurikulum
Sekolah.
18.7: Semua program utama yang berlangsung dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan keperluan panitia.
18.8: Dasar Kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik yang bertunjang
ke arah kecemerlangan murid.
18.9: Jawatankuasa Kecemerlangan akademik adalah nadi yang akan membantu semua Panitia dalam
merancang dan melaksana program peningkatan akademik.
18.10:Penglibatan HEM dan Unit Bimbingan Kaunseling adalah wajib bagi penyelarasan dan kelancaran
Program Peningkatan Akademik.

19.0 PERKEMBANGAN STAF
19.1: Kursus Dalaman
19.1.1: Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat ringkas kepada Guru Besar /

Penolong Kanan Pentadbiran apabila pulang berkursus dengan menggunakan format minit curai.
19.1.2: Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan mengikut keperluan dan budi bicara

Pengetua / Penolong Kanan apabila dirasakan perlu atau atas arahan penganjur kursus.
19.1.3: Bahan kursus boleh diperbanyak untuk keperluan guru lain sekiranya perlu.

28 
 

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK  TAMAN MUTIARA , 09700 KARANGAN,KEDAH  2020

 

19.2 Kursus Perkembangan Staf / Konsultasi
19.2.1: Dilaksanakan bagi mematuhi pekeliling perkhidmatan bil. 7 2003. Setiap kakitangan awam wajib

menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari / 42 jam setahun.Dirancang mengikut permintaan
guru berdasarkan keperluan.
19.2.2: Lawatan ke sekolah cemerlang boleh diadakan dalam kumpulan yang kecil untuk mendapatkan
maklumat dan perkongsian pintar.
19.2.3: Lawatan boleh dirancang oleh panitia dan kelab guru.
19.3 Bahan-bahan Ilmiah Kursus
19.3.1: Diperbanyak untuk keperluan guru lain berdasarkan keperluan.
19.3.2: Disimpan untuk rujukan panitia.

20.0 KAJIAN TINDAKAN
20.1: Semua Panitia mata pelajaran diwajib membuat satu kajian tindakan setiap tahun.
20.2: Kajian tindakan yang berkualiti akan dihantar ke jabatan untuk penyertaan sekolah.

21.0 DASAR PENGGUNAAN KERTAS UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA
PEPERIKSAAN

21.1: Guru-guru dinasihatkan mengamalkan dasar penjimatan.
21.2: Percetakan 50 helai ke bawah hendaklah menggunakan mesin fotostat.
21.3: Bahan untuk cetakan 100 helai ke atas hendaklah direzo -Tempoh serahan mestilah 3 hari

sebelum penggunaannya.
21.4: Guru dilarang mencetak atau fotostat sendiri di bilik cetak.
21.5 Guru diminta mencatat bahan yang perlu dicetak dalam buku mengikut format yang disediakan

bagi tujuan kawalan.
22.0 TARGET PEPERIKSAAN AWAM DAN DALAMAN
22.1: UPSR - Semua murid perlu mencapai tahap minimum. 0% semua E
22.2: Sasaran 10-15 orang murid untuk pencapaian 6A dalam UPSR.
22.3: Peperiksaan Dalaman – semua murid lulus setiap mata pelajaran.

23.0 PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK
23.1: Meningkatkan penyertaan dalam pertandingan berbentuk akademik di peringkat Daerah, Negeri

dan Kebangsaan.
23.2: Guru-guru dan murid juga digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan yang

dianjurkan oleh agensi-agensi luar ke arah memartabatkan nama sekolah.
24.0 PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM
24.1: Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku keperluan pendidikan

negara .
24.2: Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan pentadbir melalui

 mesyuarat pengurusan dan mesyuarat kurikulum.

29 
 

REKOD SEMAKAN MAKLUMAT ASAS LAMPIRAN A2
Guru Besar
DALAM REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

* Disemak oleh Pengetua/ Guru Besar sahaja selengkapnya oleh Pengetua/

Semakan tersebut hendaklah disempurnakan
sebelum berakhirnya bulan Februari.

BIL NAMA GURU NAMA GURU:
KULIT HADAPAN
NAMA GURU, KELAS,
MATA PELAJARAN DAN
TKN YANG DIAJAR
SENARAI BUKU TEKS

MURID
SENARAI BUKU RUJUKAN

GURU
KALENDAR SEKOLAH
MAKLUMAT-MAKLUMAT

GURU
JADUAL WAKTU &

ANALISIS
PENGGAL
PERSEKOLAHAN
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN
KONTRAK LATIHAN

MURID
RANCANGAN PELAJARAN

REKODHPAERINACNAPAIAN
MURID

(IKUT FORMAT HEAD
CATATCAONUKNETH3A)DIRAN

MESYUARAT

1 NOORFARALINA BINTI RAMLI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 NOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 ABUL HASSAN ZAKIR BIN
BAHARI

5 ABDUL AZIZ BIN JUSOH

6 ABDUL SAMAT BIN ISMAIL

7 ABDUL LATIF BIN AZIAZAN

8 ANUAR BIN MD NOOR

9 AZIZAH BINTI ABDULLAH

10 AZMANUDDIN BIN MOHD ALI

11 AZMILA BINTI AWANG

12 BAHAIRAH BINTI ZAKARIA

13 BIMAH BINTI ABDULLAH

14 FATIMAH BINTI MUSA

15 FAUZI BIN BAKAR @ AYOB

16 HASLINA BINTI ALIAS

17 HASNIN BINTI AB WAHAB

18 ISMAIL BIN MOHAMAD SAAD

19 JULIA @ NUR MASHITAH
ZULAIKHA

20 KIRON LATHA A/P
BALAKRISHNAN

21 MAGESWARY A/P
PONNUSAMY

22 MAIZATUL ANAM BINTI AB
WAHAB

23 MANISAH BINTI CHE NAWI

24 MASTIJAH BINTI MOHD
ZAINOL NOR

26 MOHAMAD BISMIL BASIR B
YAHAYA BASIR

27 MOHAMAD FAIZUL BIN
MOHAMAD TAHIR

28 MOHAMAD NASIR BIN
ABDULLAH

29 MOHD FIRDAUS BIN MOHD
PAUZI

30 MOHD FUAD BIN AHMAD

31 MOHD MUSTAQIM BIN MAT
ALI

32 MOHD RAFIZI BIN MAHMUD

33 MOHD RIDZUAN BIN ISMAIL

34 MOHD RIDZUAN BIN ABU
SAMAH

35 MOHD ZAIEM HILMI BIN
HUSSIN

36 MOHD ZAMBERI BIN ADNI

37 MOHD ZUHAIRI AZFAR BIN AB
RANI

38 MOHD BURHAN BIN SHUIB

39 MUHAMMAD ALIF BIN MOHD
KASSIM

40 MUHAMMAD MANSURI BIN
ABDUL AZIZ

41 MUHAMMAD TARMIZI BIN
WAHAB

42 MUHD FAUZI BIN
JAMALUDDIN

43 MUSRIFAH BINTI HASAN

44 NAJDAH BINTI MAMAT @
MOHAMAD

45 NASIBAH BINTI ABDUL
RAZAK

46 NOORHAYATY BINTI ZAINON

47 NOORIDHAN BINTI MOHAMAD

48 NOR AZLIZA BINTI CHE
AHMAD

49 NORAINI BINTI DERANI

50 NORBUSHRA BINTI MAT
AYUB

51 NORHANIFAH BINTI ISMAIL
ZAWAWI

52 NORIZAN BINTI MD SAMAN

53 NORSUHANA BINTI OTHMAN

54 NORWAHIDA BINTI AWANG

55 NUR FARADILA BINTI KAMAL

56 PUVANASWARY A/P
VADIVELU

57 RAFIDAH BINTI GHAFAR

58 RATHIKA A/P ENKAIH

59 RENGAMMAL A/P
VEERASAMY

60 ROBIATUL ADAWIYAH BINTI
MUSTAFA

61 ROSILAWATI BINTI HASHIM

62 ROSLE BIN MOHD NOH

63 SALMAN BIN SHAIDAN

64 SARYATY BINTI SAARI

65 SHAMILAH BINTI SELEMAN

66 SHOLEHA BINTI ARIFFIN

67 SITI HAJAR BINTI MUSA

68 SITI JURIANA BINTI MOHD
SANUSI

69 SITI NUR ‘ATHIFAH BINTI
ISMAIL

70 SYARIFAH AINE BINTI SYED
ZAINAL ABIDIN

71 SUYBAH @ NASIBAH BINTI
GHOZALI

72 SYEREENA BINTI ABDULLAH

73 UMI NORMIZAN BINTI SHAFIE

WAN AZMI BIN WAN ZI

74 YARNESWARI A/P
KUPPUSAMY

75 ZAITON BINTI AHMAD

76 ZURIATA BINTI MOHD DARUS

Tandakan √ sekiranya item tersebut telah dilengkapkan.
Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Catatkan item yang
minta dilengkapkan di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod
Pengajaran & Pembelajaran. Pastikan semua guru telah melengkapkan semua item semasa pemantauan dibuat oleh JPN/
PPD.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan: JANUARI

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 NOORFARALINA BINTI RAMLI TELAH

DIPATUHI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 AZMANUDDIN B MOHD ALI

5 BIMAH BINTI ABDULLAH

6 JULIA@NUR MASHITAH ZULAIKHA BT
ABDULLAH

7 MANISAH BINTI CHE NAWI

8 MOHAMMAD FAIZUL BIN MOHAMMAD
TAHIR

9 MOHD RIDZUAN BIN ABU SAMAH

10 MOHD RIDZUAN BIN ISMAIL

11 MUHD FAUZI BIN JAMALUDDIN

12 NOR AZAM BIN HARUN

13 NOORHAYATI BINTI ZAINON

14 NOR SUHANA BINTI OTHMAN

15 ZAITON BINTI AHMAD

16 ZURIATA BINTI MOHD DARUS

17 BAHAIRAH BINTI ZAKARIA

18 MOHD ZAIEM HILMI BIN HUSSIN

19 MUHAMMAD TARMIZI BIN WAHAB

20 SITI NOR'ATIFAH BINTI ISMAIL

21 RATHIKA A/P ENKIAIH

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat teguran di
ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran &
Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan: FEBRUARI

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 NOORFARALINA BINTI RAMLI TELAH

DIPATUHI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 ABDUL SAMAT BIN ISMAIL

5 FATIMAH BINTI MUSA

6 KIRON LATHA A/P BALAKRISHNAN

7 MAGESWARI A/P PONNUSAMY

8 NORAINI BINTI DERANI

9 NORIZAN BINTI MD SAMAN

10 PUVANASWARY A/P VADIVELU

11 RAFIDAH BINTI ABD GHAFAR

12 RENGAMMAL A/P VEERASAMY

13 ROBIATUL ADAWIYAH BINTI MUSTAFA

14 YARNESVARI A/P KUPPUSAMY

15 MASTIJAH BINTI MHD ZAINAL NOR

16 MOHD RAFIZI BIN MAHMUD

17 NASIBAH BINTI ABDUL RAZAK

18 ANUAR BIN MD NOOR

19 MUHAMMAD MANSURI BIN ABDUL AZIZ

20 WAN AZMI BIN WAN ZI

21 NAJDIAH BINTI MAMAT @ MOHAMAD

22 SITI HAJAR BINTI MUSA

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR

Bulan:MAC TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA
BIL
NAMA GURU TEGURAN
TELAH

DIPATUHI

1 NOORFARALINA BINTI RAMLI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 HASLINA BINTI ALIAS

5 HASNIN BT AB WAHAB

6 MOHAMMAD NASIR BIN ABDULLAH

7 MOHD ZUHAIRI AZFAR BIN MD RANI

8 MOHD BURHAN BIN SHUIB

9 SARYATI BINTI SAARI

10 SHOLEHA BINTI ARIFFIN

11 AZIYATI BINTI YAHAYA

12 AZIZAH BINTI ABDULLAH

13 NUR FARADILLA BINTI KAMAL

14 SHAMILAH BINTI SELEMAN

15 AZMILA BINTI AWANG

16 NOR AZLIZA BINTI CHE AHMAD

17 SITI JURIANA BINTI MOHD SANUSI

18 MOHAMAD BISMIL BASIR BIN YAHAYA
BASIR

19 UMI NORMIZAN BINTI SHAFIE

20 MOHD ZAMBERI BIN ADNI

21 SALMAN BIN SHAIDAN

22 SYARIFAH AINE BINTI SYED ZAINAL
ABIDIN

1. Sekiranya  ada  maklumat  yang  tidak  lengkap/  salah,  sila  serahkan  Lampiran    A4  kepada  guru  berkenaan.  Buat  teguran  di 

ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran. 

2. Sekiranya  ada  guru  yang  tidak  menghantar  RPP  tanpa  sebab,  sila  serahkan  Lampiran    A4  kepada  guru  berkenaan.  Buat 

teguran  di  ruangan  memo.  Salinan  Lampiran  A4  berkenaan  disimpan  di  dalam  Fail  Semakan  Rekod  Pengajaran  & 

Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah. 

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan: APRIL
TARIKH CATATAN TANDAKAN
BIL NAMA GURU SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

TEGURAN
TELAH

DIPATUHI

1 NOORFARALINA BINTI RAMLI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 ABDUL AZIZ BIN JUSOH

5 ABUL HASSAN ZAKIR BIN BAHARI

6 FAUZI BIN BAKAR@ AYOB

7 ISMAIL BIN MOHAMMAD SAAD

8 MAIZATUL ANAM BINTI AB WAHAB

9 MOHAMAD FUAD BIN AHMAD

10 MOHD FIRDAUS BIN MOHD PAUZI

11 MOHD MUSTAQIM BIN MAT ALI

12 MUHAMMAD ALIF BIN MOHD KASSIM

13 MUSRIFAH BINTI HASAN

14 NOORIDHAN BINTI MOHAMAD

15 NORBUSHRA BINTI MAT AYUB

16 NORHANIFAH BINTI ISMAIL ZAWAWI

17 NORWAHIDA BINTI AWANG

18 ROSILAWATI BINTI HASHIM

19 ROSLE BIN MOHD NOH

20 SYEREENA BINTI ABDULLAH

21 SUYBAH @NASIBAH BINTI GHOZALI

22 ABDUL LATIF B AZIAZAN

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan: MEI

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 NOORFARALINA BINTI RAMLI TELAH

DIPATUHI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 AZMANUDDIN B MOHD ALI

5 BIMAH BINTI ABDULLAH

6 JULIA@NUR MASHITAH ZULAIKHA BT
ABDULLAH

7 MANISAH BINTI CHE NAWI

8 MOHAMMAD FAIZUL BIN MOHAMMAD
TAHIR

9 MOHD RIDZUAN BIN ABU SAMAH

10 MOHD RIDZUAN BIN ISMAIL

11 MUHD FAUZI BIN JAMALUDDIN

12 NOR AZAM BIN HARUN

13 NOORHAYATI BINTI ZAINON

14 NOR SUHANA BINTI OTHMAN

15 ZAITON BINTI AHMAD

16 ZURIATA BINTI MOHD DARUS

17 BAHAIRAH BINTI ZAKARIA

18 MOHD ZAIEM HILMI BIN HUSSIN

19 MUHAMMAD TARMIZI BIN WAHAB

20 SITI NOR'ATIFAH BINTI ISMAIL

21 RATHIKA A/P ENKIAIH

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat teguran di
ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran &
Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan: JUN

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 NOORFARALINA BINTI RAMLI TELAH

DIPATUHI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 ABDUL SAMAT BIN ISMAIL

5 FATIMAH BINTI MUSA

6 KIRON LATHA A/P BALAKRISHNAN

7 MAGESWARI A/P PONNUSAMY

8 NORAINI BINTI DERANI

9 NORIZAN BINTI MD SAMAN

10 PUVANASWARY A/P VADIVELU

11 RAFIDAH BINTI ABD GHAFAR

12 RENGAMMAL A/P VEERASAMY

13 ROBIATUL ADAWIYAH BINTI MUSTAFA

14 YARNESVARI A/P KUPPUSAMY

15 MASTIJAH BINTI MHD ZAINAL NOR

16 MOHD RAFIZI BIN MAHMUD

17 NASIBAH BINTI ABDUL RAZAK

18 ANUAR BIN MD NOOR

19 MUHAMMAD MANSURI BIN ABDUL AZIZ

20 WAN AZMI BIN WAN ZI

21 NAJDIAH BINTI MAMAT @ MOHAMAD

22 SITI HAJAR BINTI MUSA

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat teguran di
ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat

teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran &
Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan:JULAI

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 NOORFARALINA BINTI RAMLI TELAH

DIPATUHI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 HASLINA BINTI ALIAS

5 HASNIN BT AB WAHAB

6 MOHAMMAD NASIR BIN ABDULLAH

7 MOHD ZUHAIRI AZFAR BIN MD RANI

8 MOHD BURHAN BIN SHUIB

9 SARYATI BINTI SAARI

10 SHOLEHA BINTI ARIFFIN

11 GURU X

12 AZIZAH BINTI ABDULLAH

13 NUR FARADILLA BINTI KAMAL

14 SHAMILAH BINTI SELEMAN

15 AZMILA BINTI AWANG

16 NOR AZLIZA BINTI CHE AHMAD

17 SITI JURIANA BINTI MOHD SANUSI
18 MOHAMAD BISMIL BASIR BIN YAHAYA

BASIR
19 UMI NORMIZAN BINTI SHAFIE

20 MOHD ZAMBERI BIN ADNI

21 SALMAN BIN SHAIDAN
22 SYARIFAH AINE BINTI SYED ZAINAL

ABIDIN

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan: OGOS

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 NOORFARALINA BINTI RAMLI TELAH

DIPATUHI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 ABDUL AZIZ BIN JUSOH

5 ABUL HASSAN ZAKIR BIN BAHARI

6 FAUZI BIN BAKAR@ AYOB

7 ISMAIL BIN MOHAMMAD SAAD

8 MAIZATUL ANAM BINTI AB WAHAB

9 MOHAMAD FUAD BIN AHMAD

10 MOHD FIRDAUS BIN MOHD PAUZI

11 MOHD MUSTAQIM BIN MAT ALI

12 MUHAMMAD ALIF BIN MOHD KASSIM

13 MUSRIFAH BINTI HASAN

14 NOORIDHAN BINTI MOHAMAD

15 NORBUSHRA BINTI MAT AYUB

16 NORHANIFAH BINTI ISMAIL ZAWAWI

17 NORWAHIDA BINTI AWANG

18 ROSILAWATI BINTI HASHIM

19 ROSLE BIN MOHD NOH

20 SYEREENA BINTI ABDULLAH

21 SUYBAH @NASIBAH BINTI GHOZALI

22 ABDUL LATIF B AZIAZAN

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan: SEPTEMBER

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 NOORFARALINA BINTI RAMLI TELAH

DIPATUHI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 AZMANUDDIN B MOHD ALI

5 BIMAH BINTI ABDULLAH
6 JULIA@NUR MASHITAH ZULAIKHA BT

ABDULLAH
7 MANISAH BINTI CHE NAWI
8 MOHAMMAD FAIZUL BIN MOHAMMAD

TAHIR
9 MOHD RIDZUAN BIN ABU SAMAH

10 MOHD RIDZUAN BIN ISMAIL

11 MUHD FAUZI BIN JAMALUDDIN

12 NOR AZAM BIN HARUN

13 NOORHAYATI BINTI ZAINON

14 NOR SUHANA BINTI OTHMAN

15 ZAITON BINTI AHMAD

16 ZURIATA BINTI MOHD DARUS

17 BAHAIRAH BINTI ZAKARIA

18 MOHD ZAIEM HILMI BIN HUSSIN

19 MUHAMMAD TARMIZI BIN WAHAB

20 SITI NOR'ATIFAH BINTI ISMAIL

21 RATHIKA A/P ENKIAIH

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan: OKTOBER

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 NOORFARALINA BINTI RAMLI TELAH

DIPATUHI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 ABDUL SAMAT BIN ISMAIL

5 FATIMAH BINTI MUSA

6 KIRON LATHA A/P BALAKRISHNAN

7 MAGESWARI A/P PONNUSAMY

8 NORAINI BINTI DERANI

9 NORIZAN BINTI MD SAMAN

10 PUVANASWARY A/P VADIVELU

11 RAFIDAH BINTI ABD GHAFAR

12 RENGAMMAL A/P VEERASAMY

13 ROBIATUL ADAWIYAH BINTI MUSTAFA

14 YARNESVARI A/P KUPPUSAMY

15 MASTIJAH BINTI MHD ZAINAL NOR

16 MOHD RAFIZI BIN MAHMUD

17 NASIBAH BINTI ABDUL RAZAK

18 ANUAR BIN MD NOOR

19 MUHAMMAD MANSURI BIN ABDUL AZIZ

20 WAN AZMI BIN WAN ZI

21 NAJDIAH BINTI MAMAT @ MOHAMAD

22 SITI HAJAR BINTI MUSA

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: ANUAR BIN ROMLE Jawatan: GURU BESAR
Bulan:NOVEMBER
TARIKH CATATAN TANDAKAN
BIL NAMA GURU SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

TEGURAN
TELAH

DIPATUHI

1 NOORFARALINA BINTI RAMLI

2 FOUZIAH BINTI MAT

3 MOHD NAZRI BIN BASIRUN

4 HASLINA BINTI ALIAS

5 HASNIN BT AB WAHAB

6 MOHAMMAD NASIR BIN ABDULLAH

7 MOHD ZUHAIRI AZFAR BIN MD RANI

8 MOHD BURHAN BIN SHUIB

9 SARYATI BINTI SAARI

10 SHOLEHA BINTI ARIFFIN

11 GURU X

12 AZIZAH BINTI ABDULLAH

13 NUR FARADILLA BINTI KAMAL

14 SHAMILAH BINTI SELEMAN

15 AZMILA BINTI AWANG

16 NOR AZLIZA BINTI CHE AHMAD

17 SITI JURIANA BINTI MOHD SANUSI
18 MOHAMAD BISMIL BASIR BIN YAHAYA

BASIR
19 UMI NORMIZAN BINTI SHAFIE

20 MOHD ZAMBERI BIN ADNI

21 SALMAN BIN SHAIDAN

22 SYARIFAH AINE BINTI SYED ZAINAL
ABIDIN

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: NOORFARALINA BINTI RAMLI Jawatan: PK PENTADBIRAN
Bulan: JANUARI
TARIKH CATATAN TANDAKAN
BIL NAMA GURU SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

TEGURAN
TELAH

DIPATUHI

1 ABDUL SAMAT BIN ISMAIL

2 FATIMAH BINTI MUSA

3 KIRON LATHA A/P BALAKRISHNAN

4 MAGESWARI A/P PONNUSAMY

5 NORAINI BINTI DERANI

6 NORIZAN BINTI MD SAMAN

7 PUVANASWARY A/P VADIVELU

8 RAFIDAH BINTI ABD GHAFAR

9 RENGAMMAL A/P VEERASAMY

10 ROBIATUL ADAWIYAH BINTI MUSTAFA

11 YARNESVARI A/P KUPPUSAMY

12 MASTIJAH BINTI MHD ZAINAL NOR

13 MOHD RAFIZI BIN MAHMUD

14 NASIBAH BINTI ABDUL RAZAK

15 ANUAR BIN MD NOOR

16 MUHAMMAD MANSURI BIN ABDUL AZIZ

17 WAN AZMI BIN WAN ZI

18 NAJDIAH BINTI MAMAT @ MOHAMAD

19 SITI HAJAR BINTI MUSA

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: NOORFARALINA BINTI RAMLI Jawatan: PK PENTADBIRAN
Bulan: FEBRUARI

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 HASLINA BINTI ALIAS TELAH

DIPATUHI

2 HASNIN BT AB WAHAB

3 MOHAMMAD NASIR BIN ABDULLAH

4 MOHD ZUHAIRI AZFAR BIN MD RANI

5 MOHD BURHAN BIN SHUIB

6 SARYATI BINTI SAARI

7 SHOLEHA BINTI ARIFFIN

8 AZIYATI BINTI YAHAYA

9 AZIZAH BINTI ABDULLAH

10 NUR FARADILLA BINTI KAMAL

11 SHAMILAH BINTI SELEMAN

12 AZMILA BINTI AWANG

13 NOR AZLIZA BINTI CHE AHMAD

14 SITI JURIANA BINTI MOHD SANUSI
15 MOHAMAD BISMIL BASIR BIN YAHAYA

BASIR
16 UMI NORMIZAN BINTI SHAFIE

17 MOHD ZAMBERI BIN ADNI

18 SALMAN BIN SHAIDAN

19 SYARIFAH AINE BINTI SYED ZAINAL
ABIDIN

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: NOORFARALINA BINTI RAMLI Jawatan: PK PENTADBIRAN
Bulan: MAC

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 ABDUL AZIZ BIN JUSOH TELAH

DIPATUHI

2 ABUL HASSAN ZAKIR BIN BAHARI

3 FAUZI BIN BAKAR@ AYOB

4 ISMAIL BIN MOHAMMAD SAAD

5 MAIZATUL ANAM BINTI AB WAHAB

6 MOHAMAD FUAD BIN AHMAD

7 MOHD FIRDAUS BIN MOHD PAUZI

8 MOHD MUSTAQIM BIN MAT ALI

9 MUHAMMAD ALIF BIN MOHD KASSIM

10 MUSRIFAH BINTI HASAN

11 NOORIDHAN BINTI MOHAMAD

12 NORBUSHRA BINTI MAT AYUB

13 NORHANIFAH BINTI ISMAIL ZAWAWI

14 NORWAHIDA BINTI AWANG

15 ROSILAWATI BINTI HASHIM

16 ROSLE BIN MOHD NOH

17 SYREENA BINTI ABDULLAH

18 SUYBAH @NASIBAH BINTI GHOZALI

19 ABDUL LATIF B AZIAZAN

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: NOORFARALINA BINTI RAMLI Jawatan: PK PENTADBIRAN
Bulan: APRIL

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 AZMANUDDIN B MOHD ALI TELAH

DIPATUHI

2 BIMAH BINTI ABDULLAH
3 JULIA @ NUR MASHITAH ZULAIKHA BT

ABDULLAH
4 MANISAH BINTI CHE NAWI
5 MOHAMMAD FAIZUL BIN MOHAMMAD

TAHIR
6 MOHD RIDZUAN BIN ABU SAMAH

7 MOHD RIDZUAN BIN ISMAIL

8 MUHD FAUZI BIN JAMALUDDIN

9 NOR AZAM BIN HARUN

10 NOORHAYATI BINTI ZAINON

11 NOR SUHANA BINTI OTHMAN

12 ZAITON BINTI AHMAD

13 ZURIATA BINTI MOHD DARUS

14 BAHAIRAH BINTI ZAKARIA

15 MOHD ZAIEM HILMI BIN HUSSIN

16 MUHAMMAD TARMIZI BIN WAHAB

17 SITI NOR'ATIFAH BINTI ISMAIL

18 RATHIKA A/P ENKIAIH

 

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: NOORFARALINA BINTI RAMLI Jawatan: PK PENTADBIRAN
Bulan: MEI

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 ABDUL SAMAT BIN ISMAIL TELAH

DIPATUHI

2 FATIMAH BINTI MUSA

3 KIRON LATHA A/P BALAKRISHNAN

4 MAGESWARI A/P PONNUSAMY

5 NORAINI BINTI DERANI

6 NORIZAN BINTI MD SAMAN

7 PUVANASWARY A/P VADIVELU

8 RAFIDAH BINTI ABD GHAFAR

9 RENGAMMAL A/P VEERASAMY

10 ROBIATUL ADAWIYAH BINTI MUSTAFA

11 YARNESVARI A/P KUPPUSAMY

12 MASTIJAH BINTI MHD ZAINAL NOR

13 MOHD RAFIZI BIN MAHMUD

14 NASIBAH BINTI ABDUL RAZAK

15 ANUAR BIN MD NOOR

16 MUHAMMAD MANSURI BIN ABDUL AZIZ

17 WAN AZMI BIN WAN ZI

18 NAJDIAH BINTI MAMAT @ MOHAMAD

19 SITI HAJAR BINTI MUSA

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.

LAMPIRAN A3

REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Pentadbir: NOORFARALINA BINTI RAMLI Jawatan: PK PENTADBIRAN
Bulan: JUN

TARIKH CATATAN TANDAKAN
SERAHAN (JIKA ADA) √ JIKA

BIL NAMA GURU TEGURAN
1 HASLINA BINTI ALIAS TELAH

DIPATUHI

2 HASNIN BT AB WAHAB

3 MOHAMMAD NASIR BIN ABDULLAH

4 MOHD ZUHAIRI AZFAR BIN MD RANI

5 MOHD BURHAN BIN SHUIB

6 SARYATI BINTI SAARI

7 SHOLEHA BINTI ARIFFIN

8 GURU X

9 AZIZAH BINTI ABDULLAH

10 NUR FARADILLA BINTI KAMAL

11 SHAMILAH BINTI SELEMAN

12 AZMILA BINTI AWANG

13 NOR AZLIZA BINTI CHE AHMAD

14 SITI JURIANA BINTI MOHD SANUSI
15 MOHAMAD BISMIL BASIR BIN YAHAYA

BASIR
16 UMI NORMIZAN BINTI SHAFIE

17 MOHD ZAMBERI BIN ADNI

18 SALMAN BIN SHAIDAN
19 SYARIFAH AINE BINTI SYED ZAINAL

ABIDIN

1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan. Buat
teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran
& Pembelajaran.

2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru
berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan di dalam Fail Semakan
Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan dihantar kepada Penolong PPD Pengurusan Sekolah.


Click to View FlipBook Version