The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Motiva International

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by barisbiber, 2019-04-19 10:47:00

Motiva

Motiva International

15
25

16
17

18

22 70
72

04

05

06

07

08

09

10

AoEC-Academy of
Executive Coaching
Sistemik Takım Koçluğu

AMAÇ

Çatışma, çalışanların performansını ve üretkenliğini azaltarak, yaratıcılığı engelleyen, iş yerindeki
en önemli stres faktörlerinden biridir. Eğitim, çatışmayı yapıcı tartışmalara dönüştürmek,
kaçınılmaz olduğu durumlarda da baş etme yollarını göstererek, çatışma sürecini geç olmadan
yönetebilme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Çatışmanın tanımını yapabilmelerini ve çatışma türlerini ayırt edebilmelerini
• Çatışma yaşadıkları kişilerin kişisel özelliklerini ayırt edebilmelerini
• Çatışma yaşadıkları durumu ve sebeplerini analiz edebilmelerini
• Çatışma yaşadıkları durumlarda probleme değil çözüme odaklanmalarını
• Çatışmanın doğurduğu stresle ve stresli ortamla başa çıkabilmelerini
• Duygusal zekalarını da kullanarak çatışma sürecini olumlu sonuçlandırabilmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, grup ve vaka çalışmaları ve soru cevap
şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 3 gün

HEDEF KİTLE : Tüm çalışanlar 11

AoEC-Academy of
Executive Coaching
Yönetici Koçluğu
Diploma Programı

AMAÇ

İnsanların içindeki cevheri ortaya çıkarmak isteyen bir lider, yönetici veya onları geliştirmek
isteyen koç ve koç adayı, eğitmen, danışman, insan kaynakları profesyoneli ek bir modele
bağlı kalmadan, deneyimlerini, değerlerini ve felsefeni de içinde barındıran evrensel koçluk
becerileri ile donatılmış kişiye özgü yaklaşımı ortaya koymayı hede er.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Bilinçli olarak öne çıkardıkları güçlü yönleriyle birlikte bastırılmış olan yönlerini de fark
etmelerini
• Bu farkındalığın liderlik tutum ve davranışlarına olan etkilerini kavramasını,

Danışan İle Bağ Kurmak
• Danışan, sponsor ve koç arasındaki anlaşmayı yapabilmek, hede eri netleştirmek
• Kendi kişisel ve özgün koçluk modellerini oluşturmaya başlamak,

İlişkiyi Geliştirme - Derin Farkındalık Yaratmak
• Danışanın tüm dünyasını, gelişim ve duygusal ihtiyaçlarını anlamak
• Sezgiyi ifade etmek ve sezgilerin koçluk üzerindeki etkisinin farkına varmak,

Değerlendirme ve Kapanış
• Sınırları yönetmek, mentorluk, koçluk, danışmanlık terapi yaklaşımlarının farkını görmek
• Koçluk becerilerini güçlendirmek
• Koçlukta özgünlüğü keşfetmek ve uygulamak
• Koçluk ilişkisini kapatmak.

YÖNTEM

Bilgileri ve kişisel bilgeliği sentezleyerek katılımcılarımız kendine özgün koçluk modeli ile
ilgili bir sunum yaparak kişisel öğrenme yolculuğu hakkında bir makaleyi sunmaları gerekir.
Koçluk uygulamalarını örneklendirerek koçlardan geri bildirim aldıkları bir programı kapsar.

LOKASYON, TEKNİK ARAÇ GEREÇ

Mevsim, eğitimin detayında vurgulanması istenilen liderlik özellikleri, bütçe ve zaman değişkenlerine
bağlı olarak programın gerçekleştirileceği lokasyon ve kullanılacak araç, gereç seçimi yapılmaktadır.
Bu nedenle, bu konudaki yatlama eğitim yatlamasının dışında ve ayrı olarak değerlendirilmelidir.

SÜRE : İkişer günlük üç modül ve sonunda bir günlük Koçluk Aksiyon Günü ile 7 günden oluşmaktadır.

Modüller arasında katılımcılarımızın çalışmalarını ve öğrenilenleri pekiştirici 15 saat uzaktan öğrenim ile
destek verilmektedir. İstenildiği zaman ulaşılabilen koçluk yetkinlik ve araçlarını içeren 15 saatlik
webinarlar da katılımcıları zenginleştirecektir.

HEDEF KİTLE : Üst yönetim, Orta düzey yöneticiler, her kademede takım lideliği göstermesi

beklenen yöneticiler.

13

14

15

16

17

18

19

2022

23

Temel İletişim
Becerileri

AMAÇ

İletişim en temel tanımıyla mesaj alış verişi demektir. Eğitim, kişilerin başarılı iletişim kurabilmelerini
sağlayarak, davranışlarını yönetebilmeyi ve iletişim araçlarını pozitif olarak hayatlarına katmalarını
öğretmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

İletişimin tanımını yaparak etkili iletişim kurmak için gereken temel araçları (dinleme, konuşma,
beden dili vs.)öğrenmelerini
• Etkili iletişim için geri bildirim almayı ve vermeyi öğrenmelerini
• İletişim tekniklerinin öğrenerek, doğru iletişim için, etkin kullanabilmelerini
• İletişim becerileri edinmelerini sağlayarak iş ve özel yaşantılarında etkili, çözüme yönelik hareket
ederek iş performansını ve yaşam kalitesinin yükselten bireyler olmalarını
• Etkili ve başarılı iletişim kurmayı engelleyen faktörleri tanıyarak ortadan kaldırma teknikleri
kazanmalarını
• Etkili iletişimde doğru soru sormanın önemini fark etmelerini
• Duygu yönetimi yaparak iletişim sürecini etkili ve başarılı yönetmelerini sağlayacak yetkinlik ve
uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, vaka çalışmaları, rol oynama, grup çalışmaları, tartışma ve soru
cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 Gün

HEDEF KİTLE : Tüm çalışanlar

Etkin İşbirliği ve
İlişki Yönetimi

AMAÇ

Eğitim, katılımcıların iletişim becerilerini geliştirmek, ilişkilerinde başarılı olmasını sağlamak, sonuca
hizmet eden ilişkiler kurmak ve yönetmek için gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• İletişimin önemi ve güvene olan etkisini kavramaları
• İlişkilerde açıklık
• Temel iletişim becerilerini kavrama
• Beklentiyi net aktarma
• Soru sorma
• Dinleme
• Varsaymama
• Duyguyu yönetmek
• Etkili tonlama
• Etkili beden dili kullanma
• Etkili geribildirim verme
• İlişki kurmanın önemini anlamalarını ve ilişki kurma sürecinin safhalarını yönetmelerini
• İlişki kurma ihtiyaçlarını farkederek hedefe yönelik ve bilinçli davranmalarını
• İlişki kurma sürecini engelleyen faktörleri belirleyerek stratejiler üretmelerini
• İlişki kurma sürecini iyi yöneterek ast ve üstleriyle iyi ilişkiler kurmalarını
• Farklı kişilik özelliklerine göre iletişim kurma ve ilişki oluşturma

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 Gün

HEDEF KİTLE : İşbirliği içinde çalışan herkes

25

İlişki
Yönetimi

AMAÇ

Eğitim, katılımcıların ilişkilerinde başarılı olmasını sağlamak, sonuca hizmet eden ilişkiler kurmak ve
yönetmek için gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır.

KAZANIMLAR

Kendi davranışlarını ve ilişki içerinde oldukları insanları sentezleyerek tanımlama yapmalarını
• İlişki kurmanın önemini anlamalarını ve ilişki kurma sürecinin safhalarını yönetmelerini
• İlişki kurma ihtiyaçlarını farkederek hedefe yönelik ve bilinçli davranmalarını
• İlişki kurma sürecini engelleyen faktörleri belirleyerek stratejiler üretmelerini
• İlişki kurma sürecini iyi yöneterek ast ve üstleriyle iyi ilişkiler kurmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 Gün
HEDEF KİTLE : Tüm çalışanlar

26

Liderlikte
Duygusal Zeka

AMAÇ

İlişkilerde duygusal zekanın analitik zeka kadar önemli rol oynadığı bir çağda yaşıyoruz. Eğitim,
katılımcıların duygularını tanımak, anlamak, yönetmek için gerek duyacakları bilgi, araç ve
temel fonksiyonları kapsamaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların
• Olaylar esnasında duygularını tanımlayabilmelerini
• Duygularını yöneterek zor durumlarla başa çıkabilmelerini
• Olumsuz duyguları olumluya çevirebilmelerini
• Öfke ve stres gibi duyguları yönetebilmelerini
• Değişimin içinde duygularını anlaması ve yönetebilmesi
• İç motivasyonlarını yüksek tutabilmelerini
• Zor zamanlarda dahi özgüveni koruyabilmelerini
• Tepkilerini tanıması ve kontrol edebilmelerini
• Olumsuz anların ardından hızla toparlanıp, işe odaklanmalarını
• Çevresinde yarattığı etkiyi farketmelerini
• Çevresindeki paydaşlarının duygularını farketmelerini
• Karşılıklı iletişimde etkili duygusal yaklaşımı sağlayabilmelerini
• Astlarının ihtiyaçlarına, üstlerinin beklentilerine yönelik duygu yönetimi yapabilmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, vaka çalışmaları, grup çalışmaları, tartışma
ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 Gün

HEDEF KİTLE : Orta ve üst düzey yöneticiler, personel sorumluları ve kendisini liderlik konusunda

geliştirmek isteyen herkes.

27

İlişkilerde
Özgüvenli Duruş Sergileme

AMAÇ

Eğitimin amacı, iletişimde kendimizi özgüvenle, agresif veya pasif durumu tercih etmeden,
net ifade edebilmenin, duygularımızı yöneterek kendinden emin bir duruş sergilemenin
yöntemlerini aktarmaktır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların
• Özgüvenin doğasını anlamalarını
• Özgüvenli duruşun kişisel tanımlarının yapılmasını
• Bunun önünde duran kendi algılarıyla ilgili engellerin tespit edilmesini
• Kendi etiketlerini farketmesini
• İçindeki sabatörü farketmesini ve yönetmesini
• Olumsuz duygu ve düşüncelerini yönetmesini
• Güçlü yanlarına odaklanmasını
• Topluluk önünde etkin sözcük, ses tonu ve beden dilini kullanmasını
• Argümanlarını etkin kurgulamasını
• Kendinden emin olmak için gerekli gelişim planının oluşturulmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin
uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 Gün

HEDEF KİTLE : Bu konuda ihtiyacı olan herkes

28

Geri Bildirim
Becerileri

AMAÇ

Kişiler hede erine ilerlerken çoğunlukla kendilerine ayna tutulmasına ve diğer çalışma
arkadaşlarının iş yapış şekilleri ile ilgili onlara da bilgi vermeye ihtiyaç duyarlar. Eğitim, geri bildirim
verme ve alma tekniklerini öğreterek iş hayatındaki iletişimin kuvvetlenmesini amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Geribildirimin kurum, kendileri ve çalışanları için önemini kavramalarını
• Davranış odaklı ifadelerle ayna tutmalarını
• Açık ve net örnekleri kullanmalarını
• Gözlemlerini nesnel gerekçelerle sunmalarını
• Zamanlamayı doğru kullanmalarını
• Vücut dilini doğru kullanmalarını
• Çalışanların konuşmalarını ve hareketlerini doğru yorumlamalarını
• Etkin ve yapıcı geri bildirimin esaslarını
• Geri Bildirimde kullanılacak iletişim stratejilerini
• Geri bildirimde dinlemenin önemini
• Geri bildirim alma sanatını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması,
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 1 Gün

HEDEF KİTLE : Her seviyeden çalışanlar ve yöneticiler.

29

İlham Veren
Sunumlar

AMAÇ

Karşımızdakinde davranış veya düşünce değişikliği yaratmak için sadece bilmek veya anlatmak
yetmez. Bağ kurabildiğimiz, anlaşıldığımızdan emin olduğumuz ve bunu aktarma şeklimizdeki
sanattır kritik olan. Bu eğitimimizde bu ipuçları ve teknikleri uygulamalarla paylaşıyoruz.

KAZANIMLAR

Katılımcıların
• Etkili sunumun öğelerini öğrenmesini
• Etkili hazırlığın içeriği ve metodunu öğrenmesini
• Katılımcılarla bağ kurmasını
• İçeriğin etkili aktarılmasında gereken araçları tanımasını
• Sunuma destek verecek yardımcı malzemelerin seçimini yapabilmesini
• Ses ve konuşma tarzı ile önemli noktaları farketmesini
• Beden dilini, sahneyi ve mekanı sunumun amacına uygun organize edebilmesini
• Zor katılımcılarla başa çıkabilmesini
• Özgüvenli duruş sergileyebilmesini
• Hikaye anlatımının önemini kavramasını
• Duygularını etkili yönetmesini
• Dikkati sürekli ayakta tutacak yöntemleri öğrenmesini
• Sunumun kurgusunu amaca hizmet eden şekilde tasarlayabilmesini
• Bütğün bunları uygulayarak bireysel geribildirim alması ve kayıt olarak kendisini izlemesini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin
uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 1 Gün

HEDEF KİTLE : Tüm çalışanlar

30

Kuşaklararası
İletişim

AMAÇ

Eğitim, kuşakların birbirini daha iyi anlamasına ve aradaki farklılıkları yargılamadan zenginliğe ve
işbirliğine dönüştürmenin bilgi ve araçlarını paylaşmayı amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Baby Boomer, X ve Y kuşağını tanıyarak beklentilerini anlamalarını
• Birbirleri ile etkin iletişim kurmalarını
• Kendi geliştirmeleri gereken ve güçlü yönlerini fark etmelerini
• Kuşakların oluşumundaki faktörleri kavramaları
• İşbirliği yapmanın araçlarını öğrenmeleri
• Nesillerin birbirinin güçlü yanlarını öğrenerek bir takım oluşturmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde
aktarılmaktadır.

SÜRE : 1 Gün

HEDEF KİTLE : Bütün çalışanlar ve yöneticiler

31

Derin Farkındalık -
Mindfullness

AMAÇ

Eğitimin amacı, zihnimizin berraklığını sağlamak için duygularımızı ve düşüncelerimizi fark etmek,
onları doğru yönetmek, merkezimizde kalabilmek ve karşımızdaki kişilerle etkin işbirlikleri
yapabilmeyi sağlayacak araçlarla donatmaktır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların
• Zihnin odaklanma sürecinin anatomisini ve nörobilim bulgularını öğrenmesini
• Kendi odaklanma sürecini tanımasını ve zihnini odaklamasını
• Beden farkındalığını geliştirmesini
• Olumsuz duyguyu farketmesini ve çözümlemesini
• Farkındalıkla Dinlemesini
• Farkındalıkla Düşünmesini
• Farkındalıkla Hissetmesini
• Farkındalıkla Konuşmasını
• Farkındalıkla Nefes Almasını
• Gergin anlarda duyguyu yönetmesini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması,
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 1 Gün

32

HEDEF KİTLE : Bu konuda ihtiyacı olan herkes

Stres Altında
Çalışma

AMAÇ 33

Kişilerin kendi üzerinde baskıyı farketmesi ve bunu yönetmesi için gerekli bilgi, araç ve
uygulamalara stresli anlarda verimliliğini korumasını sağlamaktır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların
• Stresin özgün tanımını yapmasını
• Stresin beden üzerindeki etkisini
• Kendi üzerindeki etkiyi farketmesini
• Strese tepkisini analiz etmesini
• Olumsuz duyguların yönetilmesi
• Düşünce yapısını anlaması ve strese olan katkısını anlamasını
• Zorluğu fırsata çevirecek anlamlandırma yapabilmesini
• Zor durumun maliyet ve fayda analizinin yapılmasını
• Stresle başa çıkmanın zihinsel araçlarını öğrenmesini
• Strele başa çıkmanın bedensel araçlarını öğrenmesini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, vaka çalışmaları, grup çalışmaları,
tartışma ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 Gün

HEDEF KİTLE : Herkes

Zor Kişilerle
İletişim

AMAÇ

İşbirliği kurma konusunda zorlanılan yaklaşımlara karşı iletişim ve uzlaşmaya yönelik araç ve
bilginin paylaşıldığı sınıf eğitimidir.

KAZANIMLAR

• Zor kişi tanımı nedir?
• Ne tür pro l ve yaklaşımları zor olarak ifade ediyoruz?
• Bu kişilerle iletişimi sadeleştirmek için neler yapabiliriz?
• Zor kişilerin karşısında nasıl bir tutum ve duruş etki yaratır?
• Özgüvenli duruş nedir ve nasıl sergilenir?
• Zor kişileri anlamak ve tanımak için ansıl yaklaşılır?
Sorularına cevap veren yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, grup ve vaka çalışmaları ve soru cevap
şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 1 veya 2 gün
HEDEF KİTLE : Tüm çalışanlar

34

Çatışma
Yönetimi

AMAÇ

Çatışma, çalışanların performansını ve üretkenliğini azaltarak, yaratıcılığı engelleyen, iş yerindeki
en önemli stres faktörlerinden biridir. Eğitim, çatışmayı yapıcı tartışmalara dönüştürmek,
kaçınılmaz olduğu durumlarda da baş etme yollarını göstererek, çatışma sürecini geç olmadan
yönetebilme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Çatışmanın tanımını yapabilmelerini ve çatışma türlerini ayırt edebilmelerini
• Çatışma yaşadıkları kişilerin kişisel özelliklerini ayırt edebilmelerini
• Çatışma yaşadıkları durumu ve sebeplerini analiz edebilmelerini
• Çatışma yaşadıkları durumlarda probleme değil çözüme odaklanmalarını
• Çatışmanın doğurduğu stresle ve stresli ortamla başa çıkabilmelerini
• Duygusal zekalarını da kullanarak çatışma sürecini olumlu sonuçlandırabilmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, grup ve vaka çalışmaları ve soru cevap
şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE : Tüm çalışanlar 35

Kişisel
Liderlik

AMAÇ

Kişinin hede erine ulaşırken en güçlü dayanak noktalarından biri kendini tanıması ve yönetmesidir.
Bu çalışma kişilerin kendi engellerini ve motive eden değerlerini ortaya çıkartarak, profesyonel
yaşamda liderlik özelliklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların
• Kişisel liderlik özelliklerini kavrayarak kendi değerlerini farketmesini
• Kendi etki alanını belirlemesi ve etkisini artırmasını
• İşleri sonuca götürürken kendisini engelleyen düşünme kalıplarını farketmesini
• Kendi süreçlerinin tamamlanması için metotlar geliştirmesini
• Olumsuz düşüncelerini yönetmesini
• Algısını yöneterek çevresine olan etkisini farketmesini
• Manevi önceliklerini belirlemesini
• Kendisi için gelişim hede eri koymasını
• Motivasyon faktörlerini analiz etmesini ve özmotivasyon stratejisi geliştirmesini
• Kendi başarı hikayelerinden ilham almasını
• Hataların yarattığı olumsuzluğu yenmesini
• Kişisel gelişim hede erini belirleyip hede ere yönelik eylem planı oluşturmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi
paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 gün

HEDEF KİTLE : Tüm çalışanlar

36

Lider Olarak
Kişisel Gelişim

AMAÇ

Kişisel gelişim şirket çalışanlarının motivasyonunun ve performansının artmasını sağlayan en kritik
unsurlardan biridir. Eğitime katılacak kişilerin liderlik vası arını sürekli geliştirmesini ve gerçekleşen
değişime adapte olarak astlarını da bu değişime adapte etmeleri hede enmektedir. Eğitim,
çalışanların hede er karşında liderlik beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi konularını kapsar.

KAZANIMLAR

Katılımcıların
• Kurumsal hede ere ulaşmada bireysel gelişimin öneminin fark edilmesini
• Kurumsal hede er bazında mevcut yetkinliklerinin ve becerilerinin değerlendirilerek
gelişim alanlarının tanımlanmasını
• Zorlayıcı ve ulaşılabilir nitelikte gelişim planı hazırlanmasını
• Kişisel gelişim planını destekleyecek kaynakları temin etmek için fırsatlarını geliştirilmesini
• Kişisel gelişim planını uygulama ve değerlendirme becerisi kazanmalarını
• Kurumun hede eri ve çalışan refahı arasındaki ilişkinin tanımlanmasını
• Çalışanlara nasıl destek olacakları ve çalışanların sağlık ve güvenliğini nasıl
sağlayacakları konusunda bilgi sahibi olmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, grup çalışmaları, tartışma ve soru
cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 gün

HEDEF KİTLE : Orta ve Üst düzey yöneticiler

37

Yöneticiliğe
Giriş

AMAÇ

Başarılı yöneticilerin günümüzde en belirgin özelliklerinden biri ekiplerini etkin yöneterek sorumlu
oldukları işi zamanında ve başarılı teslim etmeleridir. Eğitim katılımcıların yöneticilik becerilerini
fark etmelerini sağlayacak veya geliştirecek yöntemler kazanmalarını amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

• Yöneticinin görev ve sorumluluklarını tanımlayarak bu doğrultuda ihtiyaç
duyacağı bilgi ve becerileri kazanmasını
• Yöneticinin kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kişisel gelişim planının
oluşturulmasını
• Mevcut bilgi ve becerilerini, yeni öğrendikleriyle harmanlayarak etkin kullanabilmelerini
• Yöneticilik stillerini tanıyarak kendi stilini belirlemesini
• Astlarını tanıyarak yönetim ihtiyaçlarını analiz edebilmelerini
• Etkin ve verimli iş ilişkileri kurup, yürüterek takım performansını yönetmelerini
• Yönetim becerilerini etkin kullanarak ekip içindeki çatışmayı yönetebilmelerini
• Astlarının ihtiyaçlarına, üstlerinin beklentilerine yönelik hareket edebilmelerini
• Yönetim becerileri sayesin de zamanı verimli kullanarak bireysel ve takım
performansını arttırmalarını
sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, vaka çalışmaları, grup çalışmaları, tartışma
ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 gün
38 HEDEF KİTLE : Yeni yöneticiler ve yönetici adayları

Yönetici Olarak
Kişisel Gelişim

AMAÇ

Kişisel gelişim, şirket çalışanlarının vizyonlarını genişleterek motivasyonlarının ve performanslarının
artmasını sağlayan en kritik unsurlardan biridir. Eğitime katılacak kişilerin kendi vası arını sürekli
geliştirmeleri ve gerçekleşen değişime paralel olarak astlarına da sürekli ve pozitif değişime
adapte olabilmeleri için yol göstermelerini amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Bireysel gelişimin önemini ve kurumsal gelişime olan katkısını fark etmelerini
• Kurumsal hede er bazında mevcut yetkinliklerinin ve becerilerinin değerlendirilerek
gelişim alanlarının tanımlanmasını
• Doğru ve ulaşılabilir hede er seçerek astlarına da gelişim konusunda ilham vermelerini
• Zorlayıcı ve ulaşılabilir nitelikte gelişim planı hazırlanmasını
• Kişisel gelişim planını destekleyecek kaynakları temin etmek için fırsatların geliştirilmesini
• Kişisel gelişim planını uygulama ve değerlendirme becerisi kazanmalarını
• Kurumun hede eri ve çalışan refahı arasındaki ilişkinin tanımlanmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, bilgi
paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 gün
HEDEF KİTLE : Orta ve Üst düzey yöneticiler

39

Yöneticilikten
Liderliğe

AMAÇ

Programın amacı, yöneticilik yaklaşımından liderliğe geçişin unsurlarını paylaşmak, bu geçiş için
gerekli beceri ve araçları aktarmaktır. Süreçlerin yönetimi ve takibinden, vizyon yaratmak ve
ekibe ilham vermek yolculuğunda katılımcıların güçlendirilmesi hede enmektedir.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• İş ve insan yönetimi dengesinin kavranmasını
• İlham vererek iletişim kurması
• Vizyon koyması ve iletişimini yapması
• Hikaye anlatıcısı olması
• Hede er için güçlü anlamlar yaratmasını
• Değerlerle yönetimi benimsemesini
• Büyük resmi görerek işin geliştirilmesini
• Ekibin gelişimi için aksiyon planları geliştirmesini
• Delegasyon yöntemlerinin kullanılmasını
• Gelişim hede erini oluşturmasını
• İnisiyatif verilmesi için aşamaların belirlenmesini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, vaka çalışmaları, grup çalışmaları,
tartışma ve soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 gün
40 HEDEF KİTLE : Lider olmak isteyen yöneticiler

Yönetimde
Koçluk Becerileri

AMAÇ

Eğitimin amacı, yöneticilerin astlarını yönetirken aynı zamanda onları geliştirmelerini sağlayacak
davranışlarını kazandırmaktır. Eğitim, katılımcıların uygulamalar sonucu, astlarının motivasyonunu
artıracak ve hede erine ulaşmasını sağlayacak koçluk yaklaşımlarını sistemli bir biçimde
kullanmalarını hede emektedir.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Çalışanları ile karşılıklı güven ortamı yaratmasını, onlarla uyumlu ilişkiler kurmasını
• Astlarını probleme değil çözüme odaklanan çalışanlar haline getirmelerini
• Astlarını kendilerinin lideri olmalarını
• Astlarını yaratıcı düşünmeye teşvik etmelerini
• Çalışanlarını yeni sorumluluklar almaları konusunda teşvik etmelerini
• Astların kendilerine dönük farkındalık kazanmalarını ve özgüvenlerinin gelişmesini
• Çalışan motivasyonunu artırmasını
• Kurumun kendi liderlerini yetiştirme kültürüne destek vermesini
• Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılmasını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması,
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 gün

HEDEF KİTLE : Yönetici adayları ile orta ve üst düzey yöneticiler 41Yönetimde
Motivasyon

AMAÇ

Motivasyon, kişilerin belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda kendiliğinden gelen bir güç ve
istekle hareket etmesi hali olarak tanımlanabilir. Eğitim, günümüz performansı arttıran en önemli
biri olan motivasyonun önemini ve motivasyon yöntemlerini fark ettirerek uygulanmasını
amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Astlarının karakter özelliklerini ve çalışma prensiplerini tanımalarını
• Ekiplerindeki motivatörü veya ekibi motive edici uygulamaları bulmalarını
• Astlarının demotive eden faktörleri bulup ortadan kaldırmaya çalışmalarının önemini
• Olumlu sinerji yaratarak etkili takım ruhuna ulaşmalarını sağlayacak başlıca faktörün
yöneticinin davranışları olduğunu anlamalarını
• Adil görev dağılımı yaparak astlarının motivasyonunu arttırmalarını
• Astlarına emretmek yerine yol gösterici olmalarını
• Problemleri astlarının çözmelerine izin vererek astları ile aralarında güven duygusu
yaratmalarını

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, vaka çalışmaları, grup çalışmaları,
tartışma ve beyin fırtınası şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 1 gün

HEDEF KİTLE : Yönetici adayları ile orta ve üst düzey yöneticiler

43

Dijital Dönüşümde
Liderlik

AMAÇ

Dijital dönüşümün zorluklarının üstesinden gelirken fırsat ve olasılıkları da maksimum
değerlendirebilmek için yöneticilerimizin liderliğini bir üst seviyeye çıkarmak ve diğer paydaşları
da kolektif ağına dahil etmelerini sağlamak

KAZANIMLAR

• Dijital dönüşümün tanımı
• Dijital dönüşümün sistemleri
• Dijital dönüşümün insan boyutu
• Riskleri ve fırsatları
• Türkiye ve Dünya’daki durumu
• “Dönüşüme bütün sistem olarak fırsat bakış açısını kazandırmak
• Yenilik ve inovasyonla ilgili ilk zihinsel hazırlık
• Dijital dünyanın gerektirdiği yetkinlikler
• Yeni çağda esneklik ve uyum açısından nerdeyim?
• Dijital dünya ile varsayımlarım ve inançlarım ne?
• Yeni dönemin getirdiği olanaklara daha iyi uyum sağlayan bir lider olarak hangi
adımları atmalıyım?

YÖNTEM

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol oynama, vaka çalışmaları, grup çalışmaları,
tartışma Endüstri 4.0 Dönüşüm Liderliği Modeli, mini envanter, kişisel aksiyon planalrı ve soru
cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 1 veya 2 gün

HEDEF KİTLE : Endüstri 4.0 ve/veya dijital dönüşüme liderlik edecek herkes

44

Farklılıkların
Yönetimi

AMAÇ

Çatışma çalışanların performansını ve üretkenliğini azaltarak, yaratıcılığı engelleyen, iş yerindeki
en önemli stres faktörlerinden biridir ve birçok farklı sebepten doğabilir; nesil farklılıkları, öncelik
farklılıkları, değer farklılıkları v.b. Eğitim, farklılıklardan doğan çatışmaları yapıcı tartışmalara
dönüştürme, kaçınılmaz olduğu durumlarda da baş etme yollarını göstererek, farklılıklardan
zenginlik üretebilme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Farklı bakış açılarına dair direnç ve açıklıklarını fark edebilmelerini
• Kişisel değer farklılıklarını görüp bu farklılıktan zenginlik üretebilmelerini
• Farklılığın kaçınılmaz olduğu durumları, yaşanan çatışmaları ve sebeplerini analiz
edebilmelerini
• Çatışma yaşadıkları durumlarda probleme ve farklılığa değil çözüm alternati erine
odaklanmalarını
• Hem kendinlerini daha net ifade etmelerini hem de karşı tarafın kendini ifade ederken
netleşmesine yardımcı olmalarını
• Farklılıkların iletişiminde duygusal zeka yönetimi ile daha bilinçli ve farkında bir tutum
seçilmesini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması,
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 2 gün

HEDEF KİTLE : Bu konuda ihtiyacı olan herkes 45

Doğada
Liderlik

AMAÇ

‘Doğada Liderlik’ eğitimi, lider kadroları şehirden alıp doğa koşullarında en üst seviyede
uyarlama gerektiren bir ortama götürüyor ve liderleri, organizasyondaki teknik çözüm yollarının
yetersiz kaldığı, özgün uyarlamalara ihtiyaç duyulan kriz ve risk durumlarına hazırlamayı en etkili
ve hızlı geri dönüşlerin alınabileceği doğal ortamda yapmayı hede iyor.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Bilinçli olarak öne çıkardıkları güçlü yönleriyle birlikte bastırılmış olan yönlerini de fark
etmelerini
• Bu farkındalığın liderlik tutum ve davranışlarına olan etkilerini kavramasını,

İçindeki ‘Seni’ Dinlemeyi Öğren.
• Farklılık yaratacak takım arkadaşlarını seçmek için alışılmış kalıpların dışına çıkmayı
• Deneyim ve uzmanlık kriterlerinin ötesine geçip sıradan olmayanı aramasını,

İstekli Takım Güçlü Takımdır
• Zorlu zamanlara ve zorlu hede ere hazırlanan ekiplerde her takım üyesinin birey olarak
da gelişimini sağlayacak ortam, koşullar ve yöntemleri deneyimlemesini,

Tek Hedef, Tek Yürek, Birçok Farklı Yetenek
• Kriz durumlarında zorlukları birlikte aşmak için farklı durumlarda sergilenecek etkili
tutum ve davranışları anlamasını,

Zihin ve Sezginin Arasında Bir Yerde İdrak.
• İlerlemenin imkansız göründüğü durumlarda dahi engellerin üstesinden gelecek
kararlıkta olmak, çözüm yollarını ararken söyleyeni değil kri değerlendirmek ve amacı
gözden kaçırmadan takım olarak hep ileriye gitmenin önemini gösteren deneyimleri
yaşamasını,

Bırak Ekibin Sana İlham Versin.
• En zorlu görevlerin üstesinden gelecek alt takımların oluşturulmasında dikkat edilecek hususları,
takım içi güven, özveri ve tolerans kavramlarını tecrübe etmelerini,

Şampiyonları Tanı, Güvenini Göster.
• Birlikte yaşadıkları serüvenden günlük yaşamlarına götürdükleri düşünce, duygu ve
deneyimler, bunların hayatlarına ve liderlik yolculuklarına olacak yansımalarını hikaye etmelerini,

Her Liderin Bir Hikayesi Olmalı.
sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.
46

YÖNTEM

Eğitimin kurgusu, sahada uygulanacak takımlar arası aktivitelerden elde edilecek sıcak
deneyimler üzerine yapılacak sınıf çalışmalarını kapsamaktadır..Aktivitelerden elde edilen
grup izlenim ve deneyimlerinin ışığında vurgulanmak istenen kavramlar, tutumlar ve davranışları
pekiştirecek uygulamalar, vaka çalışmaları, grup ve bireysel çalışmalar, ilgili araç ve tekniklerin
kullanılması, açık tartışma yöntemeleri kullanılacaktır.

LOKASYON, TEKNİK ARAÇ GEREÇ

Mevsim, eğitimin detayında vurgulanması istenilen liderlik özellikleri, bütçe ve zaman
değişkenlerine bağlı olarak programın gerçekleştirileceği lokasyon ve kullanılacak araç, gereç
seçimi yapılmaktadır. Bu nedenle, bu konudaki yatlama eğitim yatlamasının dışında ve ayrı
olarak değerlendirilmelidir.

SÜRE : 2-3 Gün. Eğitim süresi belirlenirken ön hazırlık ve planlama aşamalarının aşağıda belirtilen

eğitim sürelerine ½ gün olarak eklenmesi uygun olacaktır.

HEDEF KİTLE : Üst yönetim, Orta düzey yöneticiler, her kademede liderlik yaklaşımı göstermesi

beklenen yöneticiler.

47

Filmlerle
Liderlik

AMAÇ

Liderliğin hayatımızın her alanında büyük rol sahibi olduğu açıkça görülmektedir. Eğitimimizde
katılımcılarımızı liderlik becerilerini etkin olarak kullanabilmeleri, liderlik potansiyellerini fark ederek
ortaya çıkartabilmeleri hede enmektedir. Bu da farklı bir yöntemle, lmlerden alınan örneklerin
işlenmesi ile yapılmaktadır.

KAZANIMLAR

Katılımcıların,
• Liderliğin tanımını yaparak kendi davranışlarını değerlendirebilmelerini
• Liderlik becerilerini geliştirmelerini
• Liderlik becerilerinin zamanında ve doğru bir biçimde kullanılmasının hayatlarını
getireceği başarıyı deneyimlemelerini ve farketmelerini
• Liderlik türlerini kavrayarak gerekli durumlarda davranışlarını yönlendirebilmelerini
• Üstlerinin kendilerinden hangi liderlik modeli beklentisinde olduğunu anlamalarını
• Astlarının ihtiyaç duyduğu liderlik modelini belirleyebilmelerini
• Kurum için faydalı olacak yönetim ve liderlik yapısına adapte olabilmelerini
• Seçtikleri/uyguladıkları liderlik modellerinin kurum veya takımları için fayda/zarar
dengesini kurabilmelerini

sağlayacak yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM

Eğitimde konular video/ lm izleme, liderlik ve kişisel gelişim modellerinden bazılarını tartışma ve
soru cevap şeklinde aktarılmaktadır.

SÜRE : 1 Gün

HEDEF KİTLE : Orta ve Üst düzey yöneticiler, personel sorumluları ve liderlik konusunda kendisini

geliştirmek isteyen herkes.
46


Click to View FlipBook Version