The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-17 11:27:57

BUKU PENGURUSAN 2019

BUKU PENGURUSAN 2019

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

1

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Profesion keguruan pada abad ke-21 terdedah kepada pelbagai
cabaran baharu yang berbentuk kebendaan, intelektual, pemikiran,
kerohanian, kebudayaan, ideologi baharu dan isu-isu yang berkaitan
dengan masalah etika. Unrtuk mendepani cabaran tersebut para guru
perlu membina dan membentuk pelajar agar mampu bangkit dan
membina kekuatan untuk menentukan masa depan yang lebih cerah.
Para pendidik perlu sedar bahawa dalam usaha negara menghadapi
masa depan yang penuh persaingan, pendidikan adalah bersifat
futuristik, maka kita hendaklah mampu menyediakan generasi muda
untuk menghadapi sebarang kemungkinan.
Kita juga perlu melahirkan generasi berilmu untuk berfikir, bertindak
dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat berlandaskan skop yang global dan teknologi terkini serta
berupaya menangani gelombang perkembangan dan perubahan masa kini. Ilmu merupakan faktor
terpenting dalam menentukan kebahagiaan individu dan kejayaan serta kekuatan sesuatu bangsa dan
negara, ilmu juga membina kekuatan minda ke arah daya fikir tinggi dan daya kreatif dalam kalangan
individu dan bangsa, saya percaya semua agama dan sistem sosial manusia mahukan ahlinya
menguasai ilmu pengetahuan.
Para pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan bersedia dengan minda untuk belajar
sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era globalisasi ketika ini.
Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif juga perlu terarah kepada pandangan jauh dan luar
biasa. Perkembangan dunia dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan teknologi seharusnya menjadi
indikator asas kepada sistem pendidikan dan persekolahan untuk memenuhi keperluan tenaga
manusia yang berteraskan keilmuan berkualiti.
Tugas dan tanggungjawab guru dalam menyempurnakan akhlak adalah selaras dengan falsafah
pendidikan kebangsaan yang menyatakan pendidikan Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Sektor industri pendidikan
di negara sedang berubah secara dinamis dan dikira akan mengalami banyak perubahan dan
pembaharuan menjelang abad ke-21.
Pendidikan bertaraf dunia menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis pendidikan
negara, khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard, kecemerlangan dan kredentialiti yang diakui
dan diterima di peringkat antarabangsa atau dunia. Dilihat dari perspektif yang luas, ‘Pendidikan
Bertaraf Dunia’ bermaksud kemampuan dan pencapaian cemerlang kita dalam membangunkan sektor
pendidikan untuk mempelopori perubahan dan kemajuan dinamis,

Sekian, terima kasih dan Selamat Bertugas

Nortijah binti Ibrahim
Guru Besar
SK. Simpang Renggam

2

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Sekolah Kebangsaan Simpang Rengam adalah ilham daripada Tuan Haji
Ahmad bin Gusti, telah ditubuhkan pada 10 Disember 1945 oleh Encik Mawel bin
Abd. Ghaffor. Semasa itu hanya terdapat sebuah bangunan kayu yang didirikan oleh
penduduk kampung secara bergotong-royong. Kedudukan tapak untuk bangunan itu
ialah di antara Balai Polis Simpang Rengam dengan Masjid Jamek Simpang
Rengam.

Sekolah Kebangsaan Simpang Rengam telah dibuka secara tidak rasmi pada
1 MAC 1946. Apabila pendaftaran dibuka pada hari pertama, hanya terdapat 5 orang
murid yang hadir tetapi bertambah menjadi 15 orang selepas itu.

Tahun 1947 sekolah ini telah diluluskan pembukaannya dengan nama Sekolah
Rakyat Simpang Rengam. Bilangan pelajar meningkat kepada 67 orang dengan
seorang tenaga pengajar yang menerima elaun dari jawatankuasa kampung yang
dibentuk. Upacara perasmian ialah pada 7 APRIL 1947 dengan nama SEKOLAH
MELAYU LELAKI SIMPANG RENGAM yang kemudiannya digantikan dengan nama
SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG RENGAM.

Pada tahun 1963, sebuah bangunan separuh kekal dibina dan ianya
mengandungi 6 bilik darjah, stor, pejabat guru besar dan tandas.Pada tahun 1971
sebuah blok bangunan 2 tingkat didirikan yang mengandungi 12 buah bilik darjah.Di
bawah projek kilat, sebuah lagi bangunan yang mengandungi 4 buah bilik darjah
dibina pada tahun 1983.

Pada tahun 1986 sebuah bangunan dibina mengandungi sebuah bilik
perpustakaan, bilik urusetia, bilik tayang dan stor. Selain itu dibina juga 2
gelanggang takraw dan sebuah gelanggang bola jaring.Pada tahun 1971 sebuah
bangunan diruntuhkan dan digantikan dengan bangunan 2 tingkat bagi menampung
bilangan pelajar yang semakin bertambah.

Sehingga kini sekolah ini mengandungi 6 blok bangunan yang mengandungi
24 bilik darjah, sebuah pejabat Guru Besar, 3 bilik guru Penolong Kanan, sebuah
Pejabat Am, sebuah bilik guru, bilik muzik, bilik tayang, bilik kaunseling, bilik
pemulihan, makmal sains, bengkel Kemahiran Hidup, Klinik Gigi yang dibina secara
ubahsuai atau naik taraf.

Pihak sekolah juga telah berjaya membina beberapa kemudahan lain dengan
bantuan Pejabat Pendidikan Daerah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru, masyarakat
setempat dan Ahli Parlimen Sungai Benut sejak tahun 1994 hingga kini, seperti
Astaka (1995), Gajah Menyusur (1996), surau (1999), stor sukan (2000), kedai Buku
(2000), kantin (2001) Makmal Komputer (2002) dan Dewan Serbaguna (2012).

3

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

INTIPATI LENCANA SKSR LAGU SEKOLAH

PUTIH DAN BIRU : Melambangkan 1946 lahir sebuah sekolah
sekolah bercampur lelaki dan Usaha gigih anak watan
perempuan. Hauskan pengetahuan
KUNING : Melambangkan cita-cita Dengan penuh dedikasi
untuk mencapai ilmu.
MERAH : Melambangkan cabaran Semua ilmu diselami
untuk mencapai kejayaan. Semangat jati membela bangsa
BULAN SABIT : Melambangkan
Itu harapan kami
pendidikan awal kanak-kanak dan Sekolah Kebangsaan Simpang Rengam

mejoriti pelajarnya adalah islam. Kau harapan bangsa
Pengetahuan Suluh kemajuan
OBOR : Melambangkan Ilmu
pengetahuan. Pegangan kami semua
COGAN KATA : Pengatahuan suluh Masa terus berganti masa
kemajuan.
PENGETAHUAN : Sesuatu Teguh berdiri megah
pengetahuan itu hanya akan Segala jua ilmu kau curah
diperolehi melalui penguasaan
sesuatu disiplin atau bidang ilmu dab Akan tetap dikenang
diamalkan.
Suluh : petunjuk arah hala tuju untuk
mencapai sesuatu matlamat
KEMAJUAN : kejayaan dalam
pendidikan dan seterusnya kejayaan
dalam hidup di dunia dan di akhirat.

4

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

VISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA

MISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MELESTARI SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI

UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI
NEGARA

5

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Bahawasanya murid-murid SK Simpang Rengam berkebolehan untuk maju
dari segi inteleknya. Oleh itu, semua murid diberi peluang seluas-luasnya
untuk memperkembang bakat mereka dalam bidang kurikulum mahupun
kokurikulum. Tenaga pendidik di sekolah ini berpengetahuan,
berkemahiran, berkeupayaan, bersemangat, cekap dan sentiasa bersedia
mengasuh dan mendidik secara menyeluruh dalam meningkatkan prestasi
akademik ke arah pencapaian yang cemerlang. SK Simpang Rengam akan
menyediakan segala kemudahan dan keperluan fizikal untuk melahirkan
insan yang soleh, berilmu pengetahuan, berdisiplin dan bertanggungjawab
selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Melahirkan barisan kepimpinan yang dinamik dan berkesan.
Melahirkan guru-guru yang dedikasi, bertanggungjawab dan bekerja
sepasukan.
Mewujudkan suasana sekolah yang selamat , kemas, bersih dan ceria setiap
masa.
Memberi perkhidmatan yang berteraskan kepada kualiti pengurusan,
penyayang dan mesra pelanggan.
Melahirkan murid yang cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan
sahsiah.
Ranking sekolah lima (5) terbaik dalam Daerah Kluang.
Ranking sekolah 200 terbaik dalam Negeri , Johor.
Ranking sekolah 1000 terbaik di Peringkat Kebangsaan.

6

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Menampilkan gaya kepimpinan sekolah yang cemerlang.
Mewujudkan budaya kerja yang cemerlang di kalangan guru dan kakitangan.
Menampilkan pengurusan sekolah yang cemerlang.
Meningkatkan prestasi akademik murid yang cemerlang.
Meningkatkan prestasi kokurikulum murid yang cemerlang.
Membangunkan sahsiah murid yang cemerlang.
Melahirkan murid yang berketrampilan dan budaya saing di peringkat global.

Kami warga SK Simpang Rengam dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan
berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

Memastikan keselamatan dan kebajikan semua murid sentiasa diberi
perhatian yang sewajarnya.
Memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran Adalah berteraskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam.
Bersedia memberi maklumat dan penerangan yang terkinidalam tempoh satu
minggu dengan tepat dan lengkap kepada yang berkenaan.
Memastikan kami sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan
keperluan pelanggan kami (murid,ibubapa,mesyarakat dan kerajaan).
Memberi layanan mesra,perkhidmatan cekap dan jawapan segera kepada
setiap pelanggan yang berurusan dengan kami.
Menentukan segala aduan dan rayuan kepada kami akan diberi jawapan
dalam tempoh dua minggu dari tarikh aduan dan rayuan diterima.
Bersedia dan sanggup menerima pendapat,cadangan,syor dan teguran yang
membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi
perkhidmatan dan kecemerlangan anak didik kami.

7

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Nama Sekolah : SK Simpang Rengam

Kod Sekolah : JBA2003

Alamat Sekolah : Jalan Renggam,
86200 Simpang Renggam,
Johor.

Gred Sekolah :A

Lokasi Sekolah : Bandar

Guru Besar : Pn. Nortijah binti Ibrahim

GPK Pentadbiran : Pn. Hjh. Salmah binti A Bakar

GPK Petang : Tn. Hj. Azmi bin Salleh

GPK HEM : En. Azli bin Mohammad

GPK KOKU : Pn. Raemah binti Musa

8

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

9

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

TANDAS BILIK LINUS BILIK SENI BILIK STOR
TANDAS BILIK ABM PEMULIHAN
TANDAS BILIK
TANDAS BILIK MUZIK Rehat

BENGKEL
KH

PONDOK KOLAM
BACAAN IKAN

MAKMAL KOMPUTER 1 BILIK SERVER MAKMAL KOMPUTER 2 BILIK GURU BILIK GIM

BILIK KEDAI
JURU TEKNIK BUKU

TANDAS BILK REZO STOR
TANDAS
STOR BILIK MESYUARAT

10

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PADANG

BANGUNAN TUN MAHATHIR

TANDAs 5S/2S 5I/2I 5M/2M 5P/2P STOR BANGUNAN BILIK BILIK SENI BILIK STOR TANDAS
TANDAs BILIK SAL 5A/2A STOR TUN HUSSIN LINUS TANDAS
TANDAs BILIK MUZIK 5N/2N STOR PEMULIHAN
TANDAs BILIK KAUNSELING BILIK TAYANG ONN
BILIK SAINS
BILIK BOP BILIK ABM BILIK BILIK DOKTOR
Rehat RBT GIGI
PERPUSTAKAAN

BILIK SPBT BILIK SAINS STOR KANTIN

PONDOK KOLAM
BACAAN IKAN

MAKMAL KOMPUTER 1 BILIK SERVER MAKMAL KOMPUTER 2 BANGUNAN TUN 4S/1S
ABD RAZAK 4I/1I
BILIK 4M/1M
JURU TEKNIK 4P/1P
4A/1A
4N/1N

SURAU
BILIK GURU BILIK GIM

BANGUNAN TUN ABD RAHMAN

TANDAs 6M/3I PEJABAT GPKKOKO STOR
TANDAs 6N/ 3A
6P/3M 6I/3S 6S BILIK GB GPKP/GPKHEM GPKPTG BILK REZO
DEWAN PENTAS
STOR 6A/3P

11

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL GURU-GURU PAGI BIL GURU-GURU PETANG

1 Pn Nortijah bt Ibrahim (GB) 1 Tn. Hj Azmi bin Salleh (GPK Petang)

2 Pn. Hjh. Salmah bt A Bakar (GPK Pentadbiran) 2 Guru x (GBK)

3 En. Azli bin Mohammad (GPK HEM) 3 Pn. Hjh.Ruhani bt Md Salleh (Guru Pemulihan)

4 Pn. Raemah binti Musa (GPK Koku) 4 Pn. Aini Sharidah bt Sahid (Guru Pemulihan)

5 Pn. Razilah bt Ahmad (GBK) 5 Pn. Azyyati bt Awang

6 Pn. Intan Faizah bt M Noor (Guru Media) 6 Cik Affaf Aqilah binti Mat Habib

7 Cik Marliza bt Rahmat (Guru Data) 7 En. Abd Raof bin Yunos

8 Pn. Saripah bt Sulaiman (Prasek) 8 En. Muhammad Faris bin Che Jalil

9 Pn. Nurrul Bariah bt Nawawi (Prasek) 9 Pn. Hjh. Bahjah bt Yusof

10 En. Fadzli bin Razali (Guru Bestari) 10 Pn. Eda Yusnita bt Mos @ Mohsin

11 Pn. Anita bt Hashim 11 Pn. Esther Rena Juhim

12 Pn. Anita bt Zainal 12 Pn. Farinee bt Md Jamil

13 Pn. Azizah bt Abd Kadir 13 Pn. Jamiah bt Sairan

14 Pn. Azizah bt Shariff 14 Pn. Noor Zihan bt Hj. Adin

15 Pn. Noor Azizah bt Jawal 15 Pn. Noranita bt Marwan

16 Pn. Hjh. Caroline Aine bt Johari James 16 Pn. Nurul Akma binti Mohd Faudzi

17 Pn. Haslina bt Mahsori 17 Pn. Roslinna bt Saghil@Yusof

18 Pn. Kamisah bt Kamid 18 Pn. Sopiah bt Azmi

19 Pn. Liza bt Ithnin Suri 19 Pn. Sharifah Aini bt Zainal

20 Pn. Hjh. Mariam bt Sarman 20 Pn. Zalina bt Ramli

21 Pn. Mariam bt Sadikin 21 Cik Nur Atikah bt Mohd Nasrudin

22 En. Al Azuan Serpiro bin Alias 22 Cik Nurul Fithriyah bt Mohd Naim

23 En. Nur Azhar bin Abd. Rahman 23 En. Humamageswar a/l Moorthy

24 En. Mohamad Farid bin Jamburi 24 Pn. Pang Yi ling

25 En. Mohammad Nazren bin Abdul Karim 25 En. Azizuddin bi Sarun (GBA)

26 En. Mohd Khalid bin Ali 26 Pn. Norhidayu bt Katman (GBA)

27 En. Muhd Zur Aliff bin Romzee 27 Pn. Faizah bt Alias (GPI)

28 Pn. Norhaizah bt Ahmad 28 Pn. Maizah bt Mohamat @ Abdul (GPI)

29 Pn. Nazima bt Abd Rahman 29 Pn. Mazlina bt Bahari (GPI)

30 Pn. Noraini bt Asmuni 30 Pn. Norliza bt Ramli (GPI)

31 Pn. Noraini bt Mazlan 31 Pn. Rashidah bt Surif (GPI)

32 Pn. Zahrah Banu bt Said 32 Pn. Khalilah bt Salekan (GPI)

33 Pn. Asnora bt Mosman (GBA) 33 Pn. Nurul Fasihah bt Md.Fauzi (GPI)

34 Pn. Marzinda bt Abdullah (GBA) 34 Pn. Wan Siti Rafia’ah bt Wan Ismail (GPI)

35 Pn. Muliati bt Abdullah (GPI) 35 Pn. Latifah binti Ismail (GPI)

36 Pn. Rashidah bt Md Noh (GPI) 36 En. Abdul Mohsin Jalaluddin bin Mohd.Radzi (GPI)

37 Pn. Siti Nor Mazidah Hj. Awang (GPI) 37 Pn. Ainullhana bt Sukarni (GPI)

38 Pn. Raihan bt Che Rahimin (GPI) 38 Pn. Halimahtus Saadiah bt Mohd Firdaus Tay (GPI)

39 Pn. Saifura bt Razali (GPI)

40 En. Razali bt Yusof (GPI)

41 En. Zulkifli bin Abu Bakar (GPI)

42 En. Mohd Norfauzi bin Mastor Mustafa (GBA)

43 Pn. Norliyana binti Ishak (GPI)

44

12

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

KAKITANGAN SOKONGAN PEKERJA RENDAH AWAM(PRA)

1 Pn. Junaida bt Jelani (Pem.Tadbir) 1 En. Abd Hamid bin Abas

2 Pn. Jaliah bt Ahmad (PT Perkhid) 2

3 Pn. Susila bt Buja (PT Kew) 3

4 Pn. Siti Asmah bt Ahmad (PPM) 4

5 Cik Nurain bt Abd Razak (PPM) 5

6 En. Mohd Saifull bin Muhd Pozi (JK) 6

7 Pn. Hanipah bt Swandi (PO)

8

STATUS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
Bilangan Guru Terlatih
7 24 31
DG44 ‘KUP’ 3
6 14 17
Bilangan Guru Terlatih 0
DG42 ‘KUP’ 1 12 18
0
Bilangan Guru Terlatih 17 88
DG41
45
Bilangan Guru Terlatih
DG38 ‘KUP’ 11
63 80
Bilangan Guru Terlatih
DG34 ‘KUP’

Bilangan Guru Terlatih
DG32 ‘KUP’

JUMLAH

13

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
01.01.2019
31.01.2019 23
01.02.2019
Hari Persekolahan 01.03.2019 12

28.02.2019 20

21.03.2019 15

Jumlah Hari Belajar 58

Cuti Pertengahan 22.03.2019 30.03.2019 9 1
Penggal 1
1 31.03.2019 31.03.2019 1

Hari Persekolahan 01.04.2019 30.04.2019 22 8

01.05.2019 23.05.2019 17

Jumlah Hari Belajar 40

Cuti Pertengahan 24.05.2019 08.06.2019 16 2
Tahun

09.06.2019 30.06.2019 16

Hari Persekolahan 01.07.2019 31.07.2019 23 9

01.08.2019 08.08.2019 6

Jumlah Hari Belajar 45

Cuti Pertengahan 09.08.2019 17.08.2019 9 1
Penggal 2

18.08.2019 31.08.2019 10

2 22

15 Hari Persekolahan 01.09.2019 30.09.2019 14

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 21.11.2019 15

Jumlah Hari Belajar 70

Cuti Akhir Tahun 22.11.2019 31.12.2019 40 5

14

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BULAN JANUARI

21.01.2019 Isnin Hari Thaipusam

05.02.2019 BULAN FEBRUARI
06.02.2019
Selasa Tahun Baru Cina
23.03.2019
Rabu Tahun Baru Cina
01.05.2019 Sabtu BULAN MAC
06.05.2019
19.05.2019 Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor
BULAN MEI
05.06.2019
06.06.2019 Rabu BULAN JUN Hari Pekerja
Isnin BULAN OGOS Awal Ramadan
11.08.2019 Ahad
31.08.2019 Hari Wesak
Rabu
01.09.2019 Khamis Hari Raya Aidilfitri
09.09.2019 Hari Raya Aidilfitri
16.09.2019
Ahad Hari Raya Haji
05.10.2019
27.10.2019 Sabtu Hari Kebangsaan

09.11.2019 BULAN SEPTEMBER

25.12.2019 Ahad Awal Muharram

Isnin Hari Keputeraan YDP Agong

Isnin Hari Malaysia

BULAN OKTOBER

Sabtu Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar

Ahad Hari Deepavali

BULAN NOVEMBER

Sabtu Maulidur Rasul

BULAN DESEMBER

Rabu Hari Krismas

15

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Ming. H/B Hari NOVEMBER 2018 Tindakan
25 AHAD
26 ISNIN Aktiviti Semua Guru
27 SELASA
28 RABU Mesyuarat Pengurusan dan Mesyuarat Jawatan GPK 1 ,SUP Awam dan
29 KHAMIS Kuasa Kurikulum bil 1 2019 Guru Kelas Thn 6

Ming. H/B Hari Penyerahan Dokumen PPSR dan slip UPSR 2018 Tindakan
26 RABU
DISEMBER 2018 Semua guru
27 KHAMIS Semua guru
28 JUMAAT Aktiviti
29 SABTU Semua Guru
30 AHAD Pendaftaran Pra/Tahun1-6/Jualan Buku tahun 1-6 Semua Ketua Panitia
31 ISNIN Jualan Buku tahun 1-6

Mesyuarat Pengurusan Sekolah bil 2 2019
Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Kali Pertama
2018

16

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
1 ISNIN THAIPUSAM
2 SELASA 1
3 RABU 2
4 KHAMIS 3
5 JUMAAT 4
SABTU 5
AHAD 6
ISNIN 7
SELASA 8
RABU 9
KHAMIS 10
JUMAAT 11
SABTU 12
AHAD 13
ISNIN 14
SELASA 15
RABU 16
KHAMIS 17
JUMAAT 18
SABTU 19
AHAD 20
ISNIN 21
SELASA 22
RABU 23
KHAMIS 24
JUMAAT 25
SABTU 26
AHAD 27
ISNIN 28
SELASA 29
RABU 30
KHAMIS 31

17

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
6 JUMAAT 1
7 SABTU 2 CUTI TAHUN BARU CINA
8 AHAD 3
9 ISNIN 4 Watikah Perlantikan Pengawas
SELASA 5
RABU 6 Kursus Kepimpinan
KHAMIS 7
JUMAAT 8 Diagnostik Tahun 4/ Diagnostik KCJ /Sumatif 1
SABTU 9 Diagnostik Tahun 4/ Diagnostik KCJ /Sumatif 1
AHAD 10 Diagnostik Tahun 4/ Diagnostik KCJ /Sumatif 1
ISNIN 11
SELASA 12
RABU 13
KHAMIS 14
JUMAAT 15
SABTU 16
AHAD 17
ISNIN 18
SELASA 19
RABU 20
KHAMIS 21
JUMAAT 22
SABTU 23
AHAD 24
ISNIN 25
SELASA 26
RABU 27
KHAMIS 28

18

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
10 JUMAAT 1
11 SABTU 2 Sumatif 2
12 AHAD 3 Sumatif 2
ISNIN 4 Sumatif 2
SELASA 5 HARI KEPUTERAAN RASMI DYMM
RABU 6 SULTAN JOHOR
KHAMIS 7 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
JUMAAT 8
SABTU 9
AHAD 10
ISNIN 11
SELASA 12
RABU 13
KHAMIS 14
JUMAAT 15
SABTU 16
AHAD 17
ISNIN 18
SELASA 19
RABU 20
KHAMIS 21
JUMAAT 22

SABTU 23

AHAD 24
ISNIN 25
SELASA 26
RABU 27
KHAMIS 28
JUMAAT 29
SABTU 30
AHAD 31

19

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
13 ISNIN 1
14 SELASA 2 Sumatif 3
15 RABU 3 Sumatif 3
16 KHAMIS 4
17 JUMAAT 5
SABTU 6
AHAD 7
ISNIN 8
SELASA 9
RABU 10
KHAMIS 11
JUMAAT 12
SABTU 13
AHAD 14
ISNIN 15
SELASA 16
RABU 17
KHAMIS 18
JUMAAT 19
SABTU 20
AHAD 21
ISNIN 22
SELASA 23
RABU 24
KHAMIS 25
JUMAAT 26
SABTU 27
AHAD 28
ISNIN 29
SELASA 30

20

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
17 RABU 1 CUTI HARI PEKERJA
18 KHAMIS 2
JUMAAT 3 AWAL RAMADHAN
19 SABTU 4
AHAD 5 Peperiksaan ½ Tahun
20 ISNIN 6 Peperiksaan ½ Tahun
SELASA 7 Peperiksaan ½ Tahun
RABU 8 Peperiksaan ½ Tahun
KHAMIS 9
JUMAAT 10 Hari Guru
SABTU 11 HARI WESAK
AHAD 12
ISNIN 13 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
SELASA 14
RABU 15
KHAMIS 16
JUMAAT 17
SABTU 18
AHAD 19
ISNIN 20
SELASA 21
RABU 22
KHAMIS 23
JUMAAT 24
SABTU 25
AHAD 26
ISNIN 27
SELASA 28
RABU 29
KHAMIS 30
JUMAAT 31

21

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
SABTU 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21 AHAD 2
22 ISNIN 3 HARI RAYA AIDILFITRI
23 SELASA 4 HARI RAYA AIDILFITRI
RABU 5 HARI RAYA AIDILFITRI
6
KHAMIS Sumatif 4
7 Sumatif 4
JUMAAT
SABTU 8
AHAD 9

ISNIN 10
SELASA 11
RABU 12
KHAMIS 13
JUMAAT 14
SABTU 15
AHAD 16
ISNIN 17
SELASA 18
RABU 19
KHAMIS 20
JUMAAT 21
SABTU 22
AHAD 23
ISNIN 24
SELASA 25
RABU 26
KHAMIS 27
JUMAAT 28
SABTU 29
AHAD 30

22

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
24 ISNIN 1
25 SELASA 2 Percubaan UPSR
26 RABU 3 Percubaan UPSR
27 KHAMIS 4 Percubaan UPSR
28 JUMAAT 5
SABTU 6
AHAD 7
ISNIN 8
SELASA 9
RABU 10
KHAMIS 11
JUMAAT 12
SABTU 13
AHAD 14
ISNIN 15
SELASA 16
RABU 17
KHAMIS 18
JUMAAT 19
SABTU 20
AHAD 21
ISNIN 22
SELASA 23
RABU 24
KHAMIS 25
JUMAAT 26
SABTU 27
AHAD 28
ISNIN 29
SELASA 30
RABU 31

23

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
28 KHAMIS 1 Pra UPSR 1
29 JUMAAT 2
SABTU 3 HARI RAYA HAJI
30 AHAD 4 CUTI PERTENGAHANPENGGAL KE-2
31 ISNIN 5
SELASA 6 Pra UPSR 2
RABU 7 CUTI HARI KEMERDEKAAN
KHAMIS 8
JUMAAT 9
SABTU 10
AHAD 11
ISNIN 12
SELASA 13
RABU 14
KHAMIS 15
JUMAAT 16
SABTU 17
AHAD 18
ISNIN 19
SELASA 20
RABU 21
KHAMIS 22
JUMAAT 23
SABTU 24
AHAD 25
ISNIN 26
SELASA 27
RABU 28
KHAMIS 29
JUMAAT 30
SABTU 31

24

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
32 AHAD 1 CUTI AWAL MUHARRAM PEPERIKSAAN UPSR
33 ISNIN 2
34 SELASA 3 Pra UPSR 3
35 RABU 4
36 KHAMIS 5 KEPUTERAAN YDP
JUMAAT 6 Pra UPSR 4
SABTU 7
AHAD 8 CUTI HARI MALAYSIA
ISNIN 9 Pra UPSR 5
SELASA 10
RABU 11
KHAMIS 12
JUMAAT 13
SABTU 14
AHAD 15
ISNIN 16
SELASA 17
RABU 18
KHAMIS 19
JUMAAT 20
SABTU 21
AHAD 22
ISNIN 23
SELASA 24
RABU 25
KHAMIS 26
JUMAAT 27
SABTU 28
AHAD 29
ISNIN 30

25

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
36 SELASA 1
37 RABU 2 HARI HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
KHAMIS 3
38 JUMAAT 4 Peperiksaan Akhir Tahun
SABTU 5 Peperiksaan Akhir Tahun
39 AHAD 6 Peperiksaan Akhir Tahun
ISNIN 7 Peperiksaan Akhir Tahun
40 SELASA 8 Peperiksaan Akhir Tahun
RABU 9
KHAMIS 10 DEEPAVALI
JUMAAT 11
SABTU 12
AHAD 13
ISNIN 14
SELASA 15
RABU 16
KHAMIS 17
JUMAAT 18
SABTU 19
AHAD 20
ISNIN 21
SELASA 22
RABU 23
KHAMIS 24
JUMAAT 25
SABTU 26
AHAD 27
ISNIN 28
SELASA 29
RABU 30
KHAMIS 31

26

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
40 JUMAAT 1 CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN
41 SABTU 2
AHAD 3
42 ISNIN 4
SELASA 5
43 RABU 6
KHAMIS 7
JUMAAT 8
SABTU 9
AHAD 10
ISNIN 11
SELASA 12
RABU 13
KHAMIS 14
JUMAAT 15
SABTU 16
AHAD 17
ISNIN 18
SELASA 19
RABU 20
KHAMIS 21
JUMAAT 22
SABTU 23
AHAD 24
ISNIN 25
SELASA 26
RABU 27
KHAMIS 28
JUMAAT 29
SABTU 30
AHAD 31

27

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
45 ISNIN 1
46 SELASA 2
47 RABU 3
48 KHAMIS 4
49 JUMAAT 5
SABTU 6
AHAD 7
ISNIN 8
SELASA 9
RABU 10
KHAMIS 11
JUMAAT 12
SABTU 13
AHAD 14
ISNIN 15
SELASA 16
RABU 17
KHAMIS 18
JUMAAT 19
SABTU 20
AHAD 21
ISNIN 22
SELASA 23
RABU 24
KHAMIS 25
JUMAAT 26
SABTU 27
AHAD 28
ISNIN 29
SELASA 30
RABU 31

28

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SEMESTER 1 SEMESTER 2

MINGGU TARIKH PERISTIWA MINGGU TARIKH PERISTIWA
1 21 09-13 JUN 2019
2 01-03 JAN 2019 22 16-20 JUN 2019
3 23 23- 27 JUN 2019
4 06-10 JAN 2019 24 30 JUN-04 JUL 2019
5
6 13-17 JAN 2019
7
8 20-24 JAN 2019 21 (THAIPUSAM)
9
27-31 JAN 2019 25 07-11 JUL 2019
03-07 FEB 2019
10-14 FEB 2019 5&6 (CUTI TAHUN 26 14-18 JUL 2019
BARU CINA)

17-21 FEB 2019 27 21-25 JUL 2019
28 28 JUL-01 OGOS 2019
24-28 FEB 2019 29 04-08 OGOS 2019

10 03-07 MAC 2019 09-17 OGOS 2019
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
11 10-14 MAC 2019 30 18-22 OGOS 2019
31 25-29 OGOS 2019
12 17-21 MAC 2019
22-30 MAC 2019 32 01-05 SEPT 2019 2 (CUTI AWAL

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 MUHARAM)

9

13 31 MAC-04 APR 2019 33 08-12 SEPT 2019 (KEPUTERAAN

YDP AGONG)

14 07-11 APR 2019 34 15-19 SEPT 2019 16 (CUTI HARI
15 14-18 APR 2019
MALAYSIA)

35 22-26 SEPT 2019

16 21-25 APR 2019 29 SEPT-03 OKT
36

2019

17 28 APR-02 MEI 2019 1 (CUTI HARI 37 06-10 OKT 2019

PEKERJA)

18 05-09 MEI 2019 6 (AWAL 38 13-17 OKT 2019
RAMADHAN)

19 12-16 MEI 2019 39 20-24 OKT 2019

20 19-23 MEI 2019 19 (HARI WESAK) 40 27-31 OKT 2019 27
(DEEPAVALI)

24 MEI-08 JUN 2019 41 03-07 NOV 2019
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

42 10-14 NOV 2019

43 17-21 NOV 2019
22 NOV-31 DIS 2019

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN

29

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

EN SHAHRIZAN B MD.SAID PN NORTIJAH BT IBRAHIM LEMBAGA TATATERTIB
PIBG GURU BESAR J/K PEMBANGUNAN

HJH SALMAH BT A.BAKAR J/K JADUAL WAKTU PEM.TADBIR KAUNSELOR EN AZLI BIN MOHAMMAD PN RAEMAH BT MUSA TN HJ AZMI BIN SALLEH
( GPKP ) HJH MARIAM SARMAN JUNAIDA JELANI RAZILAH AHMAD ( GPK HEM ) ( GPK KOKU ) ( GPK PETANG )
M FARID BIN JAMBURI KAMALIAH DAUD
PT PERKHIDMATAN
PANITIA M/P STOK INVENTORI PERPUSTAKAAN JALIAH AHMAD DISIPLIN KWAPM PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PEMBANTU GPK
RAZALI YUSOF INTAN FAIZAH RAZALI YUSOF MARZINDA SOPIAH AZMI ZULKIFLI ABU ZALINA RAMLI PETANG
B.MELAYU PT KEWANGAN
AZIZAH KADIR PERABUT/PELUPUSAN BILIK TAYANG SUSILAH BUJA U.PENGAWAS PS1M/PV1M TKRS BAKAR BAHASA NORANITA
RAZALI YUSOF AL-AZUAN SERPIRO MULIATI ABDULLAH AL AZUAN AZIZUDDIN BAHJAH YUSOF MARWAN
B.INGGERIS PO WAN SITI RAFIA’AH BOLA SEPAK
MOHD NAZREN PUSAT SUMBER BILIK ABM HANIPAH SWANDI KAUNSELING PPDA MOHD FARIS AGAMA ISLAM JADUAL WAKTU
INTAN FAIZAH ANITA ZAINAL RAZILAH HASLINA PENGAKAP KHALILAH SALEKAN
MATEMATIK PRA NOOR AZIZAH BOLA JARING JAMIAH SAIRAN
ANITA HASHIM PEPERIKSAAN BALAI BACAAN ABD HAMID ABAS 3K DAKWAH NORAINI ASMUNI NOR HIDAYU MATEMATIK & NORHIDAYU
MARIAM SADIKIN AZIZAH JAWAL ABD RAOF SAIFURA SAINS
SAINS BSMM PINGPONG
CAROLINE AINE AUDIO BILIK JQAF APDM PROGRAM TRANSISI ASNORA MOSMAN NURUL FASIHAH ANITA ZAINAL
AL-AZUAN SERPIRO MARZINDA MARLIZA NORHIDAYU
P.ISLAM NUR ATIKAH BADMINTON BIMBINGAN
MULIATI PROGRAM UPSR BILIK MESYUARAT SPBT P.GURU RAIHAN RAHIMIN &KAUNSELING
KAMISAH KAMID NORAINI ASMUNI RASHIDAH SURIF PENYAYANG PUTERI ISLAM
B.ARAB MOHAMAD FARID AINI SHARIDAH HOKI RAZILAH
ASNORA KEDAI BUKU BILIK BOP TAKAFUL AZIZAH KADIR FAIZAH
RAZALI YUSOF SITI NOR MAZIDAH RASHIDAH MD NOH PERHIMPUNAN DOKTOR MUDA
SEJARAH FADZLI RAZALI TUNAS PUTERI BOLA TAMPAR NORLIZA RAMLI
ZAHRAH BANU M.KOMPUTER BILIK MUZIK ANAK YATIM CAROLINE AINE SAIFURA RAZALI
FADZLI RAZALI AZIZAH SHARIFF ANITA KITAR SEMULA ESTHER RENA RUKUN NEGARA
RBT HJH RUHANI BOLA BALING NORANITA
MOHD FARID PRA SEKOLAH BILIK BOSS RMT LATIFAH ISMAIL MARWAN
SARIPAH SULAIMAN RASHIDAH SURIF RAIHAN CHE RAHIMIN DWEN
TMK RAZILAH AHMAD OLAHRAGA KOMPANG/
FADZLI RAZALI NURRUL BARIAH BILIK KAUNSELING LAWATAN MARLIZA BUDAYA
RAZILAH AHMAD NORAINI ASMUNI KANTIN MAZLINA
P.SENI VISUAL PEM.PENG.MURID NORHAIZAH
MUHD ZUR ALIFF SITI ASMAH AHMAD BILIK SAINS KITAR SEMULA
NURAIN ABD RAZAK CAROLINE AINE KESIHATAN HJH RUHANI
P. JASMANI ZAHRAH BANU
LIZA ITHNIN BILIK SAL SPBT
ESTHER RENA JUHIM KEBERSIHAN KELAS RASHIDAH SURIF
P.KESIHATAN NORAINI ASMUNI
AL AZUAN BILIK PSV
ZUR ALIFF AEDES
MUZIK NAZIMA
AZIZAH SHARIFF BILIK SUKAN
RASHIDAH MD NOH

DEWAN
HASLINA MASHORI

SEMUA GURU

30

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PENGERUSI
GURU BESAR
PN. NORTIJAH BT IBRAHIM

TIMBALAN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI
GPK PENTADBIRAN GPK HEM GPK KOKURIKULUM GPK PETANG
PN.RAEMAH BT MUSA
PN. HJH SALMAH BT A.BAKAR EN AZLI BIN MOHAMAD TN HJ AZMI BIN SALLEH

SETIAUSAHA
KETUA PEMBANTU TADBIR

PN. JUNAIDA BT JELANI

PN. AZIZAH BT ABD KADIR (BAHASA MELAYU) KETUA PANITIA
EN. MOHD NAZREN BIN ABD KARIM (BAHASA INGGERIS) EN. MOHD FARID BIN JAMBURI (REKA BENTUK & TEKNOLOGI)
PN. ANITA BT HASHIM (MATEMATIK) EN. FADZLI BIN RAZALI (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
PN. CAROLINE AINE BT JOHARI JAMES (SAINS) PN. LIZA BT ITHNIN SURI (PENDIDIKAN JASMANI)
PN. MULIATI BT ABDULLAH (PENDIDIKAN ISLAM) EN. AL AZUAN SERPIRO BIN ALIAS (PENDIDIKAN KESIHATAN)
PN. ASNORA BT MOSMAN (BAHASA ARAB) EN .MOHD ZUR ALIFF BIN MOHD ROZMEE (PENDIDIKAN SENI VISUAL)
PN. ZAHRAH BANU BINTI SAID (SEJARAH) PN. AZIZAH BT SHARIFF (PENDIDIKAN MUZIK)

PN. HJH RUHANI BT MD SALLEH (PEMULIHAN)
PN. INTAN FAIZAH BT M NOOR (PERPUSTAKAAN)

PN. MARIAM BT SADIKIN (PEPERIKSAAN)
PN. ANITA BT ZAINAL (ABM)

EN AL AZUAN SERPIRO BIN ALIAS (AUDIO)
PN. RAZILAH BT AHMAD (BIMBINGAN & KAUNSELING)

PN. SAIFURA BT RAZALI (DAKWAH)
PN. RASHIDAH BT MD NOH (KOKURIKULUM)

JURUAUDIT DALAMAN
PN. SOPIAH BT AZMI

PN. HJH MARIAM BT SARMAN

31

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

GURU BESAR
PN. NORTIJAH BT IBRAHIM

GPK PENTADBIRAN GPK HEM GPK KOKURIKULUM GPK PETANG
PN. HJH SALMAH BT A.BAKAR EN AZLI BIN MOHAMAD PN.RAEMAH BT MUSA TN HJ AZMI BIN SALLEH

KETUA PEMBANTU TADBIR
PN. JUNAIDA BT JELANI

PEMBANTU TADBIR KETUA PENGURUSAN MURID PEMBANTU TADBIR
PN. JALIAH BT AHMAD PN. SITI ASMAH BT AHMAD PN. SUSILA BT BUJA

JURUTEKNIK KOMPUTER PEMBANTU PENGURUSAN MURID
EN. MOHD SAIFULL BIN MOHD POZI CIK NURAIN BT ABD.RAZAK

PEMBANTU AM PEJABAT
PN. HANIPAH BT SWANDI

PEKERJA AM RENDAH
EN. ABDUL HAMID BIN ABAS

32

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PENGERUSI
GURU BESAR
PN. NORTIJAH BT IBRAHIM

TIMBALAN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI
GPK PENTADBIRAN GPK HEM GPK KOKURIKULUM GPK PETANG
PN. RAEMAH BT MUSA
PN. HJH SALMAH BT A.BAKAR EN. AZLI BIN MOHAMAD TN HJ AZMI BIN SALLEH

SETIAUSAHA
PN. SITI NOR MAZIDAH BT AWANG

EN. NUR AZHAR BIN ABD RAHMAN (BAHASA MELAYU) KETUA PANITIA
EN. MOHD NAZREN BIN ABD KARIM (BAHASA INGGERIS) EN. MOHD FARID BIN JAMBURI (REKA BENTUK & TEKNOLOGI)
PN. ANITA BT HASHIM (MATEMATIK) EN. FADZLI BIN RAZALI (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
PN. CAROLINE AINE BT JOHARI JAMES (SAINS) PN. LIZA BT ITHNIN SURI (PENDIDIKAN JASMANI)
PN. MULIATI BT ABDULLAH (PENDIDIKAN ISLAM) EN. AL AZUAN SERPIRO BIN ALIAS (PENDIDIKAN KESIHATAN)
PN. ASNORA BT MOSMAN (BAHASA ARAB) EN .MOHD ZUR ALIFF BIN MOHD ROZMEE (PENDIDIKAN SENI VISUAL)
PN. ZAHRAH BANU BINTI SAID (SEJARAH) PN. AZIZAH BT SHARIFF (PENDIDIKAN MUZIK)

33

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang

Setiausaha : Pn Siti Nor Mazidah bt Awang (Setiausaha Kurikulum)
Ahli Jawatankuasa : Pn. Zahrah banu bt Said (Setiausaha HEM)
(Setiausaha Kokurikulum)
Pn. Mohamad Farid bin Jamburi (Pembantu GPK Petang)
Pn. Rashidah bt Md Noh (Setiausaha PIBG)
Pn. Noranita bt Marwan (Guru Data)
En. Mohamad Khalid bin Ali (Guru ICT)
Cik Marliza bt Rahmat (Ketua Pembantu Tadbir)
En. Fadzli bin Razali
Pn. Junaida bt Jelani
Semua Ketua Panitia

2. JAWATANKUASA KEWANGAN

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang
Setiausaha : Pn. Junaida bt Jelani
Ahli Jawatankuasa
: Semua Ketua Panitia
Audit Dalam Pn. Hjh Ruhani bt Md Salleh
Pn. Razilah bt Ahmad
Pn. Rashidah bt Md Noh
En. Razali bin Yusof
Pn. Intan Faizah bt M Noor
Pn. Anita bt Zainal
En. Al-Azuan Serpiro bin Alias
Pn. Mariam bt Sadikin
Pn. Saripah bt Sulaiman
Pn. Nurul Bariah bt Nawawi

: Pn. Hjh Mariam bt Sarman
Pn. Sopiah bt Azmi

34

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

3. JAWATANKUASA VERIFIKASI STOK DAN INVENTORI

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang
Setiausaha : Pn. Junaida bt Jelani
Prasekolah A
Ahli Jawatankuasa : Pn. Junaida bt Jelani Prasekolah B
Pn. Siti Asmah bt Ahmad
Cik Nurain bt Abd. Razak
Semua Ketua Panitia
Pn. Hjh Ruhani bt Md Salleh
Pn. Razilah bt Ahmad
Pn. Rashidah bt Md Noh
Pn. Intan Faizah bt M Noor
Pn. Anita bt Zainal
En Al-Azuan Serpiro bin Alias
En Razali bin Yusof
Pn. Mariam binti Sadikin

4. JAWATANKUASA SPSK

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang
Setiausaha : Pn Norliza bt Ramli
Penolong Setiausaha : Pn Norhaizah bt Ahmad

Ahli Jawatankuasa : PK 01 -Pengurusan Panitia
Pn. Anita bt Hashim
Pn. Rashidah bt Surif

: PK 02 - Pengurusan Jadual Waktu
En. Mohamad Farid bin Jamburi
Pn. Jamiah bt Sairan

: PK 03 - Pengurusan Pembelajaran dan Pemudahcaraan
En. Zulkifli bin Abu Bakar
Pn. Zalina bt Ramli

: PK 04 - Pengurusan Pencerapan
Pn. Siti Nor Mazidah bt Awang
Pn. Latifah bt Ismail

: PK 05 - Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran
Pn. Mariam bt Sadikin
Pn. Sopiah bt Azmi

: PK 06 - Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
Pn. Maizah bt Mohamad
Pn. Noor Azizah bt Jawal

: PK 07 - Pengurusan Mesyuarat
Pn. Noraini bt Asmuni
Pn.Halimahtus Saadiah bt Mohamad Firdaus Tay

: PK 08 - Pengurusan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
Pn. Anita bt Zainal
Pn. Faizah bt Alias

35

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

: PK 09 - Pengurusan Pusat Sumber
Pn. Intan Faizah bt M Noor
Pn. Hjh. Bahjah bt Yusof

: PK - 10 Pengurusan Latihan Personel
Pn. Khalilah bt Salekan
Pn. Norhaizah bt Ahmad

: PK 11 - Pengurusan Perolehan Dan Pembelian
Pn. Junaida bt Jelani

: PK 12 - Pengurusan Kawalan Dokumen Dan Rekod
Pn. Norliza bt Ramli
Pn. Jaliah bt Ahmad

: PK 13 - Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling

Pn. Razilah bt Ahmad
Guru x

: PK 14 - Pengurusan Audit Dalam (Ketua Juruaudit)
Pn. Norliza bt Ramli
Pn. Norhaizah bt Ahmad

: Pk 15 – Kawalan keatas Ketidakakuran Perkhidmatan
Pn. Hjh Salmah bt A Bakar

: PK 16 - Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
En. Azli bin Mohamad

: PK 17 – Kajian Semula Pengurusan
En. Azli bin Mohammad

: PK 18 – Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum
En. Othman bin Md Lazim
Pn. Liza bt Ithnin Suri

: PK 19 – Pengurusan Sukan Dan Permainan
En. Othman bin Md Lazim
Pn. Rashidah bt Md Noh

5. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN STAFF / LDP

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang

Setiausaha : Pn. Khalilah bt Salekan
Ahli Jawatankuasa : Pn. Noor Azizah bt Jawal

Pn. Junaida bt Jelani
En. Fadzli bin Razali

36

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

6. JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang

Setiausaha : Cik Marliza bt Rahmat EMIS/APDM/Adapp/Eoperasi
Ahli Jawatankuasa : Pn. Rashidah bt Surif SPBT
: Pn. Hanipah bt Swandi APDM
: Pn. Junaida bt Jelani HRMIS/Epangkat
: Semua Guru Kelas APDM/PAJSK
: Pn. Siti Nor Mazidah bt Awang SKPMg2/Peperiksaan Awam
: Pn. Mariam bt Sadikin SAPS
: En. Fadzli bin Razali SPS/VLE Frog/SKPMg2
: Pn. Intan Faizah bt M Noor Pusat Sumber
: Pn. Norhaizah bt Ahmad PBD
: Pn. Razilah bt. Ahmad PPsi
: Pn. Khalilah bt Salekan SPLKPM

7. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang

Penyelaras : Pn. Intan Faizah bt M Noor
Naib Penyelaras : Pn. Hjh. Bahjah bt Yusof
Setiausaha : Cik Nurul Fithriyah bt Mohd Naim

AHLI JAWATANKUASA

1. PERPUSTAKAAN Ketua Pn. Intan Faizah Bt M Noor
2. BILIK ABM Penolong Pn. Hjh. Bahjah bt Yusof
3. BILIK SAINS Ketua Pn. Anita bt Zainal
4. BILIK MUZIK Penolong Pn. Azyyati bt Awang
5. MAKMAL KOMPUTER Ketua Pn. Caroline Aine bt Johari James
6. BILIK TAYANG Penolong Cik Nur Atikah bt Mohd Nasrudin
7. BILIK RBT Ketua Pn. Azizah bt Shariff
8. BILIK BOSS Penolong Pn. Sharifah Aini bt Zainal
9. BILIK PEMULIHAN Ketua En. Fadzli bin Razali
10. BILIK LINUS Penolong Pn. Norliza bt Ramli
11. BILIK MESYUARAT Ketua En. Al-Azuan Serpiro bin Alias
12. BILIK GURU Penolong Pn.Halimahtus Saadiah bt Mohd Firdaus Tay
13. BILIK SUKAN
14. SURAU Ketua En. Mohd Farid bin Jamburi

15. BILIK j-QAF Ketua Pn. Rashidah bt Surif
Penolong En. Mohd Nurfauzi bin Mastor Mustafa
Pn. Hjh Ruhani bt Md Salleh
Ketua
Pn. Aini Sharidah bt Sahid
Ketua
Pn. Noraini bt Asmuni
Ketua Pn. Roslinna bt Saghil@ Yusof
Penolong Pengerusi KEBIRU
Ketua Naib Pengerusi KEBIRU
Penolong Pn. Rashidah bt Md Noh
Ketua En. Abd Raof bin Yunos
Penolong En. Azizuddin bin Sarun
Ketua Pn. Raihan bt Che Rahimin
Penolong
Ketua Pn. Marzinda bt Abdullah

Penolong Pn. Nurul Fasihah bt Md Fauzi

37

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

16. KEDAI BUKU Ketua En. Razali bin Yusof
17. DEWAN TERBUKA Penolong En. Abd Mohsin Jalaluddin bin Mohd Radzi
18. DEWAN Ketua En. Nur Azhar bt Abd Rahman
19. BILIK BOP Penolong En. Azizuddin Bin Sarun
20. BILIK SAL Ketua Pn. Haslina Bt Mahsori
21. BILIK PSV Penolong Pn. Farinee bt Md Jamil
22. BILIK KAUNSELING Ketua Pn. Siti Nor Mazidah bt Awang
Penolong Pn. Kamisah bt Kamid

Ketua Pn. Esther Rena Juhim

Ketua En. Muhd Zur Aliff bin Rozmee

Ketua Pn. Razilah bt Ahmad
Penolong Guru x

8. JAWATANKUASA BANTUAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang

Setiausaha : Pn. Asnora bt Mosman
AJK : YDP PIBG

Ketua Kampung
Ketua Aliran 1,2,3,4,5,dan 6
Guru KWAMP
Guru RMT
Guru SPBT
Guru PS1M
Guru Anak Yatim

9. JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang

Setiausaha : Pn. Saripah Bt Sulaiman
AJK : Pn. Nurrul Bariah Bt Nawawi

Pn. Siti Asmah Bt Ahmad
Cik Nurain bt Abd. Razak
Pn. Saifura bt Razali
Pn. Siti Nor Mazidah bt Awang

10. JAWATANKUASA ICT

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang

Setiausaha : En. Fadzli bin Razali
AJK : En. Mohamad Farid bin Jamburi

En. Mohd Saifull bin Muhd Pozi
Pn. Norliza bt Ramli
Cik Nur Atikah bt Mohd Nasrudin

38

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

11. JAWATANKUASA LINUS DAN PEMULIHAN KHAS

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Tn. Hj Azmi bin Salleh GPK Petang

Setiausaha 1 : Pn. Hjh Ruhani bt Md Salleh
Setiausaha 2 : Pn. Aini Sharidah bt Sahid
Naib Setiausaha : Pn. Eda Yusnita bt Mos
AJK : Semua Guru Tahun 1,2,3

Guru Tahun 4 (BM, BI dan MATE)

12. JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Setiausaha : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Ahli Jawatan Kuasa 1 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Ahli Jawatan Kuasa 2 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Ahli Jawatan Kuasa 3 : Tn Hj Azmi bin Salleh GPK Petang
Pegawai penilai
: Pn. Asnora bt Mosman
Urusetia Pn. Zahrah Banu bt Said
Pn. Anita bt Hashim
Pn. Caroline Aine bt Johari James
Pn. Hjh. Ruhani bt Md Salleh
Pn. Muliati bt Abdullah
Pn. Kamisah bt Kamid
Pn. Rashidah bt Md Noh
Pn. Noranita bt Marwan
Pn. Jamiah bt Sairan
En. Razali bin Yusof

: Pn. Junaida bt Jelani

13. JAWATANKUASA INDUK PBS

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran (PS dan PP)
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM (PPsi)
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum (PAJSK)
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj Azmi bin Salleh GPK Petang (PS)
Setiausaha : Pn. Zahrah Banu bt Said S/Usaha Kurikulum

Ahli : Ketua Panitia (Penjaminan Kualiti)
: Pn. Siti Nor Mazidah bt Awang (PP)
: Pn. Nur Haizah Bt Ahmad (PBD)
: Pn. Razilah bt Ahmad (PPsi)
: Pn. Liza bt Ithnin Suri (PAJSK)
: Guru Matapelajaran
: Guru Pra Sekolah
: Guru Cemerlang
: Jurulatih Utama
: Guru Disiplin

39

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

14. JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj. Azmi bin Salleh GPK Petang
Setiausaha : Pn. Siti Nor Mazidah bt Awang

Setiausaha Kurikulum : Pn. Zahrah Banu bt Said
Setiausaha Hal Ehwal Murid : En. Mohmad Farid bin Jamburi
Setiausaha Kokurikulum : Pn. Rashidah bt Md Noh
Data Online : Cik Marliza bt Rahmat (STD 1,2 dan 3.1)
: En. Fadzli bin Razali (STD 3.2,3.3 dan 4)

40

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PENGERUSI
PN. NORTIJAH BT IBRAHIM

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI
PN HJH SALMAH BT A.BAKAR

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI
EN. AZLI BIN MOHAMAD
PN. RAEMAH BT MUSA
TN HJ AZMI BIN SALLEH

SETIAUSAHA
PN ZAHRAH BANU BT SAID

NAIB SETIAUSAHA
PN NURUL AKMA BT MOHD FAUDZI

PANITIA MATA PELAJARAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH
PEPERIKSAAN AWAM
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS PEPERIKSAAN PENILAIAN DALAMAN
PENILAIAN BILIK DARJAH
MATEMATIK JADUAL WAKTU
SAINS JADUAL GURU GANTI

PENDIDIKAN ISLAM GURU DARJAH/KETUA ALIRAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHAP 2
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI TAHAP 1

BAHASA ARAB PRA SEKOLAH
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN MORAL

SEJARAH
MUZIK

PUSAT SUMBER SEKOLAH
PERPUSTAKAAN

BILIK SUMBER (ABM)
BILIK TAYANG

MAKMAL KOMPUTER
BILIK AKSES

41

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

1. JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH / PLC / KBAT

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj Azmi bin Salleh GPK Petang

Setiausaha : Pn. Zahrah Banu bt Said
Penolong Setiausaha : Pn Nurul Akma bt Mohd Faudzi

1. BAHASA MELAYU AHLI JAWATANKUASA Pn. Azizah bt Abd Kadir
Pn. Sharifah Aini bt Zainal
Ketua Panitia
Setiausaha En. Mohd Nazren bin Abd Karim
Pn. Noor Azizah bt Jawal
2. BAHASA INGGERIS Ketua Panitia
Setiausaha Pn. Anita Bt Hashim
Pn. Nurul Fithriyah bt Mohd Naim
3. MATEMATIK Ketua Panitia
Setiausaha Pn. Caroline Aine bt Johari James
Pn. Anita bt Zainal
4. SAINS Ketua Panitia
Setiausaha Pn. Zahrah Banu bt Said
Cik Marliza bt Rahmat
5. SEJARAH Ketua Panitia
Setiausaha Pn. Muliati bt Abdullah
Pn. Norliza bt Ramli
6. PENDIDIKAN ISLAM Ketua Panitia
Setiausaha Pn. Asnora bt Mosman
Pn. Norhidayu bt Katman
7. BAHASA ARAB Ketua Panitia
Setiausaha En. Fadzli bin Razali
En. Mohd Khalid bin Ali
8. TEKNOLOGI MAKLUMAT & Ketua Panitia
KOMUNIKASI Setiausaha En. Mohamad Farid bin Jamburi
En. Muhd Zur Aliff bin Rozmee
9. REKA BENTUK & TEKNOLOGI Ketua Panitia
Setiausaha Pn. Liza bt Ithnin Suri
Pn. Mariam bt Sadikin
10. PENDIDIKAN JASMANI Ketua Panitia
Setiausaha En. Al- Azuan Serpiro bt Alias
Pn. Noraini bt Mazlan
11. PENDIDIKAN KESIHATAN Ketua Panitia
Setiausaha En. Muhd Zur Aliff bt Romzee
Pn. Hjh Bahjah bt Yusof
12. PENDIDIKAN SENI VISUAL Ketua Panitia
Setiausaha Pn. Azizah Bt Shariff
Pn. Sharifah Aini bt Zainal
13. MUZIK Ketua Panitia
Setiausaha

42

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

2. JAWATANKUASA KELAS ABAD 21

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim Guru Besar
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK HEM
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK Kokurikulum
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj Azmi bin Salleh GPK Petang

Setiausaha : En. Mohamad Khalid bin Ali Guru Besar
Penolong Setiausaha : Pn. Azyyati bin Awang GPK Pentadbiran
GPK HEM
3. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN GPK Kokurikulum
GPK Petang
Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar Guru Besar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa GPK HEM
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj Azmi bin Salleh GPK Kokurikulum
GPK Petang
Setiausaha Pep. Awam : Pn. Siti Nor Mazidah bt Awang
Pn. Kamisah bt Kamid
Setiausaha Pep.Dalaman
: Pn. Mariam bt Sadikin
Penolong Setiausaha Pn. Sopiah bt Azmi

Setiausaha PBD : Pn. Noraini bt Asmuni
Pn. Latifah bt Ismail
Setiausaha PAJSK
Setiausaha PPsi : Pn. Nor Haizah bt Ahmad
Ahli Jawatankuasa Pn. Norhidayu bt Katman

: Pn. Liza bt Ithnin Suri
: Pn. Razilah bt Ahmad
: Semua Guru Kelas/Ketua Panitia

4. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Pn. Nortijah bt Ibrahim
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh. Salmah bt A. Bakar
Timbalan Pengerusi 2 : En. Azli bin Mohamad
Timbalan Pengerusi 3 : Pn. Raemah bt Musa
Timbalan Pengerusi 4 : Tn. Hj Azmi bin Salleh

Setiausaha : En. Muhamad Farid bin Jamburi
Ajk Pn. Jamiah bt Sairan

: Pn. Mariam bt Sarman
Pn.Noranita bt Marwan

Ajk Jadual Guru Ganti : En. Muhamad Farid bin Jamburi
Pn. Noranita bt Marwan

43

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SESI PETANG
PENYELARAS TAHUN 1 : CIK NURUL FITRIYAH BT MOHD NAIM

PENYELARAS TRANSISI : PN. NORHIDAYU BT KATMAN

BIL NAMA GURU TAHUN GURU PEMBANTU

1 CIK NURUL FITRIYAH BT MOHD NAIM 1 SETIA PN. MAIZAH BT MOHAMAT

2 CIK AFFAF AQILAH BT MAT HABIB 1 INOVATIF PN. ZALINA BT RAMLI

3 PN. PANG YI LING 1 MULIA PN. SOPIAH BT AZMI

4 PN. NURUL AKMA BT MOHD FAUZI 1 PROGRESIF PN. WAN SITI RAFI’AH BT WAN ISMAIL

5 PN. FARINEE BT MD JAMIL 1 AMANAH PN. NORHIDAYU BT KATMAN

6 CIK NUR ATIKAH BINTI MOHD NASRUDIN 1 NADWAH PN.HALIMAHTUS SAADIAH

PENYELARAS TAHUN 2 : PN. AZYYATI BT AWANG

7 PN. AZYYATI BT AWANG 2 SETIA PN. HJH ROSLINNA BT SAGHIL
8 PN. AINUL HANA BT SUKARNI 2 INOVATIF PN. JAMI’AH BT SAIRAN
9 PN. SHARIFAH AINI BT ZAINAL 2 MULIA EN. ABD RAOF BIN YUNOS
10 EN. HUMAGESWAR A/L MOORTHY 2 PROGRESIF PN. HJH BAHJAH BT YUSUF
11 PN. LATIFAH BT ISMAIL 2 AMANAH PN. HJH RUHANI BT SALLEH
12 PN. KHALILAH BT SALEKAN 2 NADWAH GURU X

PENYELARAS TAHUN 3 : PN. EDA YUSNITA BT MOSS

13 PN. EDA YUSNITA BT MOSS 3 SETIA EN. ABD MOHSIN JALALUDDIN
14 PN. NURUL FASIHAH BT MD FAUZI 3 INOVATIF EN. AZIZUDDIN BIN SARUN
15 PN. FAIZAH BT ALIAS 3 MULIA GURU Y
16 PN. MAZLINA BT BAHARI 3 PROGRESIF PN. ESTHER REENA JUHIM
17 PN. NOOR ZIHAN BT HJ ADIN 3 AMANAH PN. RASHIDAH BT SURIF
18 EN. MUHD FARIS BIN CHE JALIL 3 NADWAH PN. NORLIZA BT RAMLI

SESI PAGI

PENYELARAS TAHUN 4 : PN. NOOR AZIZAH BT JAWAL

19 PN. NOOR AZIZAH BT JAWAL 4 SETIA PN. MARZINDA BT ABDULLAH
20 PN. NORLIYANA BT ISHAK 4 INOVATIF PN. INTAN FAIZAH BT M. NOOR
21 EN. MUHD KHALID BIN ALI 4 MULIA PN. MARIAM BT SARMAN
22 PN. ANITA BT HASHIM 4 PROGRESIF PN. HASLINA BT MASHORI
23 EN. ZULKIFLI BIN ABU BAKAR 4 AMANAH EN FADZLI BIN RAZALI

PENYELARAS TAHUN 5 : PN. LIZA BT ITHNIN SURI

24 PN. AZIZAH BT SHARIFF 5 SETIA EN. MOHD NORFAUZI BIN MASTOR MUSTAFA
25 PN. LIZA BT ITHNIN SURI 5 INOVATIF
26 PN. NORHAIZAH BT AHMAD 5 MULIA EN. MUHD ZUR ALIFF BIN ROZMEE
27 PN. NORAINI BT MAZLAN 5 PROGRESIF PN. RASHIDAH BT MD NOH
28 PN. MULIATI BT ABDULLAH 5 AMANAH PN. ANITA BT ZAINAL
29 EN. MOHD NAZREN BIN ABD KARIM 5 NADWAH EN. MOHD FARID BIN JAMBURI
PN. RAIHAN BIN CHE RAHIMIN

PENYELARAS TAHUN 6 : PN. KAMISAH BT KAMID

29 PN. SAIFURA BT RAZALI 6 SETIA CIK MARLIZA BT RAHMAT
30 PN. AZIZAH BT ABD KADIR 6 INOVATIF PN. SITI NOR MAZIDAH BT AWANG
31 PN. NORAINI BT ASMUNI 6 MULIA EN. AL-AZUAN SERPIRO BT ALIAS
32 PN. KAMISAH BT KAMID 6 PROGRESIF PN. CAROLINE AINE BT JOHARI JAMES
33 EN. NUR AZHAR BIN ABD RAHMAN 6 AMANAH PN. MARIAM BT SADIKIN
34 PN. ZAHRAH BANU BT SAID 6 NADWAH PN.ASNORA BT MOSMAN

PRA SEKOLAH

35 PN.SARIPAH BT SULAIMAN PRA SEKOLAH A
36 PN. NURRUL BARIAH BT NAWAWI PRA SEKOLAH B

44

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL PEGAWAI PENYELIA DAN MING. BULAN SENARAI NAMA GURU
JAWATAN
1. Pn. Hjh. Salmah bt A Bakar
1. GURU BESAR PERTAMA DAN KEDUA 2. En. Azli bin Mohammad
1. (FEBRUARI – APRIL) / 2. (JUN – OGOS)3. En. Othman bin Md. Lazim
4. Tn. Hj. Azmi bin Salleh
5. Pn. Kamisah bt Kamid
6. Pn. Asnora bt Mosman
7. Pn. Muliati bt Abdullah
8. Pn. Anita bt Hashim
9. Pn. Zahrah Banu bt Said
10. Pn. Rashidah bt Md Noh
11. Pn. Caroline Aine bt Johari James
12. En. Razali bin Yusof
13. Pn. Jami’ah bt Sairan
14. Pn. Noranita bt Marwan
15. Pn. Hjh Ruhani bin Salleh

2 GPK PENTADBIRAN PERTAMA DAN KEDUA 1. Pn. Nortijah bt Ibrahim
1. (FEBRUARI – APRIL) / 2. (JUN – OGOS) 2. En. Zulkifli bin Abu Bakar
3. Pn. Norhaizah bt Ahmad
4. Pn. Raihan bt Che Rahimin
5. Pn. Anita bt Zainal
6. Pn. Haslina bt Mashori
7. Pn. Liza bt Ithnin Suri
8. Pn. Mariam bt Sadikin
9. Pn. Noraini bt asmuni
10. Pn. Norliyana bt Ishak
11. Pn. Siti Nor Mazidah bt Awang
12. En. Fadzli bin Razali
13. Pn. Ainulhana bt Sukarni
14. Pn. Azyyati bt Awang
15. Pn. Hjh. Bahjah bt Yusof

45

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL PEGAWAI PENYELIA DAN MING. BULAN SENARAI NAMA GURU
JAWATAN
1. Cik Marliza bt Rahmat
3. GPK HAL EHWAL MURID PERTAMA DAN KEDUA 2. Pn. Nurrul Bariah bt Nawawi
1. (FEBRUARI – APRIL) / 2. (JUN – OGOS)3. Pn. Azizah bt Abd Kadir
4. Pn. Nazima bt abd Rahman
5. Pn. Intan Faizah bt M Noor
6. Pn. Azizah bt Shariff
7. Pn. Saripah bt Sulaiman
8. En. Muhammad Khalid bin Ali
9. En. Muhd Nazren bin Karim
10. En. Azizuddin bin sarun
11. Pn. Esther Rena Juhim
12. Pn. Faizah bt Alias
13. Pn. Eda Yusnita bt Mos@ Mohsin

14. En. Abd Mohsin Jalaluddin bin Mohd Radzi

15. Pn. Farinee bt Jamil

4 GPK KOKURIKULUM PERTAMA DAN KEDUA 1. En. Mohd Norfauzi bt Mastor Mustafa
1. (FEBRUARI – APRIL) / 2. (JUN – OGOS) 2. En. Nur Azhar bin Abd Rahman
3. En. Muhd Faris bin Che Jalil
4. En. Zur Aliff bin Rozmee
5. Pn. Saifura bt Razali
6. Pn. Nazima bt Abd Rahman
7. Pn. Marzinda bt Abdullah
8. En. Muhd Farid bin Jamburi
9. Pn. Noraini bt Mazlan
10. Pn. Khalilah bt Salekan
11. Pn. Latifah bt Ismail
12. Pn. Maizah bt Mohamat
13. Pn. Mazlina bt Bahari
14. Pn. Noor Azizah bt Jawal
15. Pn. Noor Zihan bt Hj Adin
16. Pn. Halimahtus Saadiah bt M.Firdaus Tay

46

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL PEGAWAI PENYELIA DAN MING. BULAN SENARAI NAMA GURU
JAWATAN
1. Pn. Aini Sharida bt Sahid
5. GPK PETANG PERTAMA DAN KEDUA 2. Pn. Norliza bt Ramli
1. (FEBRUARI – APRIL) / 2. (JUN – OGOS)3. Pn. Norhidayu bt Katman
4. Pn. Nurul Akma bt Mohd Faudzi
5. Cik Nur Atikah bt Mohd Nasrudin
6. Cik Nurul Fitrhriyyah bt Mohd Naim
7. Pn. Nurul Fasihah bt Md Fauzi
8. Pn. Rashidah bt Surif
9. Pn. Hjh. Roslinna bt Saghil
10. Pn. Sopiah bt Azmi
11. Pn. Sharifah Aini Bt Zainal
12. Pn. Wan Siti Rafia’ah bt Wan Ismail
13. Pn. Zalina bt Ramli
14. Cik Affaf Aqilah bt Mat Habib
15. En. Humamageswar a/l Moorthy
16. Pn. Pang Yi Ling

47

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL TARIKH SUBJEK TAHUN PEGAWAI BERTUGAS

10.02.2019 - 21.02.2019 BAHASA Tahun 1 GPK Petang
MELAYU Tahun 2 Ketua Panitia Bahasa Melayu
1 Tahun 3 GPK Pentadbiran
BAHASA Tahun 4 GPK Hal Ehwal Murid
09.06.2019 – 20.06.2019 INGGERIS Tahun 5 GPK Kokurikulum
Tahun 6 Guru Besar
24.02.2019 – 07.03.2019 MATEMATIK Tahun 1 GPK Petang
DAN Tahun 2 Ketua Panitia Bahasa Inggeris
2 Tahun 3 GPK Kokurikulum
SEJARAH Tahun 4 GPK Hal Ehwal Murid
23.06.2019 – 04.07.2019 Tahun 5 GPK Pentadbiran
SAINS Tahun 6 Guru Besar
10.03.2019 – 21.03.2019 Tahun 1 GPK Petang
P.ISLAM Tahun 2 Ketua Panitia Matematik & Sejarah
3 DAN Tahun 3 Guru Besar
Tahun 4 GPKm Hal Ehwal Murid
07.07.2019 – 18.07.2019 B.ARAB Tahun 5 GPK Kokurikulum
Tahun 6 GPK Pentadbiran
31.03.2019 – 11.04.2019 RBT
DAN Tahun 1 GPK Petang
4 TMK Tahun 2 Ketua Panitia Sains & Pend.Kesihatan
Tahun 3 GPK Pentadbiran
21.07.2019 – 01.08.2019 P.KESIHATAN Tahun 4 GPK Hal Ehwal Murid
Tahun 5 Guru Besar
14.04.2019 – 25.04.2019 Tahun 6 GPK Pentadbiran

5 Tahun 1 Ketua Panitia P.Islam & B.Arab
Tahun 2 GPK Petang
18.08.2019 – 29.08.2019 Tahun 3 GPK Pentadbiran
Tahun 4 GPK Hal Ehwal Murid
28.04.2019 – 09.05.2019 Tahun 5 Guru Besar
Tahun 6 GPK Kokurikulum
6
Tahun 1 Ketua Panitia RBT & TMK
01.09.2019 – 12.09.2019 Tahun 2 GPK Petang
Tahun 3 GPK HEM
12.05.2019 - 23.05.2019 Tahun 4 GPK Kokurikulum
Tahun 5 GPK Pentadbiran
7 Tahun 6 Guru Besar

15.09.2019 - 26.09.2019 Tahun 1 Ketua Panitia PK & PJ
Tahun 2 GPK Petang
Tahun 3 GPK HEM
Tahun 4 GPK Kokurikulum
Tahun 5 GPK Pentadbiran
Tahun 6 Guru Besar

48

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

49

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL. TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

18.02.2019 ISNIN UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 4/ GPK 1,
1. 19.02.2019 SUMATIF 1 SETIAUSAHA
SELASA UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 4/ PEPERIKSAAN
20.02.2019 RABU SUMATIF 1
18.03.2019 ISNIN DALAMAN
2. 19.03.2019 SELASA UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 4/
SUMATIF 1

SUMATIF 2

SUMATIF 2

20.03.2019 RABU SUMATIF 2 SEMUA GURU
ISNIN SUMATIF 3 YANG
29.04.2019 SELASA SUMATIF 3
3. BERKAITAN

30.04.2019

12.05.2019 AHAD PEPERIKSAAN ½ TAHUN

13.05.2019 ISNIN PEPERIKSAAN ½ TAHUN
4. SELASA PEPERIKSAAN ½ TAHUN

14.05.2019

15.05.2019 RABU PEPERIKSAAN ½ TAHUN

25.06.2019 ISNIN SUMATIF 4
5. SELASA SUMATIF 4

26.06.2019

20.10.2019 AHAD PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

21.10.2019 ISNIN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
6. SELASA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

22.10.2019

23.10.2019 RABU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

24.10.2019 KHAMIS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Catatan : * Tertakluk kepada pindaan

50


Click to View FlipBook Version