The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by skpk kgbaharu (SKPK KAMPUNG BAHARU), 2019-12-25 21:44:51

PENGURUSAN 2020

PENGURUSAN 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, msyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

“Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan
saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta

menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin
pembangunan individu dan memelihara suatu
masyarakat yang bersatupadu, demokratik,
progresif dan berdisiplin.”

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS

Laporan Jawatan Kuasa Kabinet yang mengkaji
pelaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169
merupakan satu titik penekanan dan tumpuan yang lebih
jelas kepada perkembangan pendidikan khas di Malaysia.

Perakuan ini menyebut
“Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya
bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat.
Adalah diperakukan kerajaan hendaklah mengambil alih
sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu dari pihak-pihak

persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Di
samping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam
memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus

digalakkan”

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan khas di Malaysia adalah satuusaha yang
berterusan untuk melahirkan insan berkemahiran,
berhaluan, berupaya merancang dan menguruskan
kehidupan serta menyedari

potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli
masyarakat yang seimbang dan produktif selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MISI PENDIDIKAN KHAS
Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid dengan
keperluan khas untuk menjadikan mereka dapat berdikari, berjaya dalam

hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat
dan negara.

VISI PENDIDIKAN KHAS
Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid dengan

keperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

FALSAFAH SEKOLAH
GURU-GURU

“Bahawasanya kami pendidik-pendidik di sekolah ini mempunyai keupayaan
dan kebolehan khusus untuk member pendidikan yang sempurna kepada
murid-murid kami yang akan menempuh liku-liku hidup yang penuh dengan
cabaran di dalam masyarakat.”

FALSAFAH SEKOLAH
MURID-MURID

“Bahawasanya murid-murid yang belajar di sekolah ini adalah mempunyai
kebolehan dan berpotensi untuk berkembang maju dari segi kepakaran dan
kemahiran. Dari itu peluang yang seluas-luasnya akan diberi kepada mereka
di sekolah ini untuk memperkembangkan bakat mereka”.

PIAGAM PELANGGAN

Bahawasanya kami warga Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kg Baharu, dengan
penuh tekad, iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenagan dan usaha
kami:

Memberi pendidikan yang menyeluruh dan membimbing bagi melahirkan insan yang kamil
selaras dengan matlamat dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 Melaksanakan kerja-kerja pengajaran dan pembelajaran dengan bijaksana dan
saksama.

 Bergiat dan berusaha menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran perguruan
bagi mempertingkatkan prestasi pembelajaran dan pengajaran.

 Sentiasa peka, prihatin dan bersedia menghadapi cabaran.

 Membimbing murid-murid ke arah matlamat Wawasan 2020.

LENCANA SEKOLAH

MOTO:
BERILMU, BERDIKARI

 Warna Kuning negara Malaysia Berajadan
 Melambangkan

Berpelembagaan.

 Warna Hijau
 Melambangkan keharmonian masyarakat majmuk.

 Dua Tangan yang Menadah
 Lambang murid Berkeperluan Khas perlu bimbingan dan

keperihatinan daripada masyarakat.

 Cuping Telinga dan Anak Panah
 Murid Berkeperluan Khas yang menghadapi masalah

pendengaran.

SK PENDIDIKAN KHAS KHAS BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50350 KUALA LUMPUR

ARAHAN DAN PENGUMUMAN

1. MASA SEKOLAH

1.1 Masa sekolah bagi semua guru sesi pagi adalah seprti berikut:

Hari Isnin - Selasa 7.40 pagi – 1.00 petang (T1) tahun 1 sahaja(1.30)

Hari Isnin – Selasa 7.40 pagi – 1.30 petang (T2)

Hari Rabu – Khamis 7.40 pagi – 1.00 petang (T1)

Hari Rabu – Khamis 7.40 pagi – 12.30 petang (T1)

Hari Jumaat 7.40 pagi – 12.00 tengahari (T1 & T2)

Hari Isnin – Jumaat 8.30 pagi – 12.00 tengahari ( Pra Sekolah)

 Semua guru perlu hadir 10 minit sebelum kelas bermula

1.2 Semua guru dikehendaki berada di sekolah dalam masa bertugas. Kebenaran
di berikan untuk guru meninggalkan kawasan sekolah pada masa bertugas
dalam keadaan kecemasan (Rujuk bil 7 dlm Pej. W/P5505). Guru-guru ini
terlebih dahulu dikehendaki mengisi butir-butir dalam buku khas di pejabat
sekolah.

2. JADUAL KEDATANGAN GURU-GURU

2.1 Mesin perakam waktu digunakan oleh semua guru dan kakitangan sokongan
sekolah bagi mencatatkan waktu hadir dan pulang dari pejabat.

2.2 Tidak dilarang mana-mana guru dan kakitangan mengetip kad perakam waktu
orang lain dengan sengaja.

2.3 Kelewatan hadir dan kelewatan atas alasan munasabah perlulah dimaklumkan
kepada pihak sekolah dengan kadar segera serta mendapatan tandatangan
pentadbir yang bertugas pada hari tersebut.

3. TIDAK HADIR KE SEKOLAH
3.1 Apabila seseorang guru tidak dapat ke sekolah, beliau adalah dikehendaki
mengambil tindakan supaya memberitahu pihak pentadbir sekolah sebelum
sekolah bermula, Buku rekod pengajaran, anak kunci dan buku teks mestilah
dihantar ke pejabt sekolah. Sijil Sakit (MC) dalam masa 5 bekerja setalah hadir
bertugas.
3.2 Permohonan CRK perlulah dibuat mengikut ketetapan Pekeliling
Perkhidmatan Bil 8/2017- Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

4. GURU BERTUGAS
4.1 Guru Bertugas Mingguan pastikan sampai ke sekolah 15 minit sebelum
sekolah bermula dan meninggalkan sekolah 15 minit selepas bersurai. Anda
akan bertanggungjawab memastikan kelab-kelab dibuka dan ditutup, lampu
dipasang dan ditutup semasa datang dan balik.
4.2 Guru bertugas akan menjalankan perhimpunan sekolah.
4.3 Anda akan bertanggungjawab bagi semua aktiviti sekolah dan kejadian yang
berlaku sepanjang minggu.
4.4 Anda akan membuat laporan dalam buku laporan yang disediakan.
4.5 Sebelum perhimpunan, diminta guru bertugas berbincang dengan pihak
pentadbir terlebih dahulu bagi memdapatkan maklumat untuk disampaikan
semasa perhimpunan.
4.6 Guru bertugas hendaklah meronda kawasan sekolah pada masa sampai, rehat
dan balik untuk membuat laporan tertentu. Segala laporan dan teguran
hendaklah dibuat pada masa perhimpunan.

5. PERHIMPUNAN MURID-MURID
5.1 Perhimpunan selama 30 minit akan dijalankan pada tiap-tiap hari isnin jam 7.40
pagi.
5.2 Murid-murid mestilah diarahkan beratur dengan pantas dan senyap menuju ke
tapak perhimpunan.
5.3 Semua guru termasuklah guru ganti hendaklah hadir di perhimpunan.
5.4 Semua guru berdiri dihadapan bersama guru besar.

6. MENGAJAR DI DALAM KELAS

6.1 Setiap pelajaran mestilah diajar dengan lengkap.Murid-murid tidak dibenarkan
duduk tanpa membuat tugasan.

6.2 Semua kerja bertulis dikawal oleh guru. Kerja rumah murid perlu mencukupi
dan pastikan diperiksa.

6.3 Jangan memeriksa buku rampaian dan kertas ujian semasa PdP berjalan.

6.4 Semua kerja bertulis perlulah diperiksa, dibetulkan dengan cekap dan teliti.
Guru hendaklah menandatangani serta menulis tarikh dimana kerja telah
disemak.

6.5 Catatan-catatan (notis) diberikan hendaklah diperiksa, ditandatangani dan
ditulis tarikhnya oleh guru.

6.6 Guru tidak boleh meninggalkan kelas tanpa sebab-sebab yng munasabah.
Guru kelas adalah bertanggungjawab atas kejadian berlaku di dalam kelas.
Keadaan kelas dan murid memcerminkan perwatakan anda.

6.7 Pemeriksaan kerja bertulis ialah tanggungjawab guru kelas dan guru yang
bertangungjawab bagi mata pelajaran berkenaan.

6.8 Semua buku kerja mesti digunakan dan kerja-kerja ditanda/diperiksa.
6.9 Buku Kerja dan Buku Tulis akan disemak secara berkala.
6.10 Selepas peperiksaan, guru-guru hendaklah merancang sesuatu aktiviti khas

untuk murid-murid mereka supaya keadaan murid dapat dikawal.
6.11 Ujian bulanan hendaklah diadakan tiap-tiap hujung bulan mengikut takwim.

Semua keputusan hendaklah dicatat di dalam buku rekod.
6.12 Guru yang mengajar dilarang menggunakan telefon bimbit dihadapan murid

semasa PdP berlangsung.
6.13
7. BUKU RAMPAIAN

7.1 Buku kerja murid/ fail murid hendaklah dihantar kepada ibubapa / penjaga
murid-murid mengikut tarikh yang ditetapkan dlam kelander sekolah.

7.2 Buku rampaian akan juga diperiksa oleh pihak pentadbir pada masa yang
ditetapkan.

7.3 Semua buku kerja boleh disimpan di bilik darjah, tetapi buku catatan bolehlah
disimpan oleh murid-murid untuk ulangkaji.

7.4 Pulangkan semua buku murid diakhir tahun. Jangan ada yang masih disimpan
dalam almari.

8. KETETAPAN PADA WAKTU

( Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 2/81 bertarikh 12 Setember 1981 dirujuk)
8.1 Ketepatan pada waktu hendaklah diikuti oleh semua guru
8.2 Guru-guru patut tepat pada waktu datang ke sekolah, kelas atau apa-apa

perjumpaan. Jika jarak rumah jauh cari jalan dan usaha datang awal. Jangan
bergantung kepada takdir dan keadaan tanpa usaha dan ikhtiar

9. DISIPLIN
9.1 Disiplin sekolah adalah tanggungjawab semua guru.
9.2 Semua guru khasnya Guru Kelas patut menjaga dan menggalakkan murid-
murid:
9.2.1 Datang ke sekolah dengan berpakaian kemas, bersih dan sentiasa
mengalakkan murid.
9.2.2 Memberi salam kepada guru-guru/ orang yang jauh lebih tua dan kawan-
kawan dengan cara yang baik.
9.2.3 Beratus semasa masuk dan keluar dari kelas.
9.2.4 Pengucapan “terima kasih” , “minta Maaf” dan sebagainya dalam Bahasa
Malaysia/Bahasa Inggeris.
9.2.5 Pada waktu akhir, pastikan kelas bersih dan kemas.
9.2.6 Jangan makan dan minum dalam kelas kecuali dikantin. Murid tidak
dibenarkan ke kantin untuk membeli makan untuk guru.
9.2.7 Tidak dibenarkan menyapu bilik darjah atau kaki lima kelas pada masa
belajar.
9.2.8 Murid-mesti beratur semasa hendak ke kantin.
9.2.9 Setiap lawatan belajar, semua murid-murid diwajibkan berpakaian sekolah
dan begitu juga dengan semua guru-guru hendaklah berpakaian kemas.

10. DENDA JASMANI (CORPORAL PUNISHMENT)
10.1 Guru-guru dilarang menjalankan apa-apa pun cara denda jasmani. Semua
jenis perbuatan yang melanggar disiplin patut dilaporkan ke badan disiplin.
10.2 Sekiranya terdapat guru-guru melanggar peraturan ini dan tindakan
mahkamah diambil ke atas mereka. Pihak sekolah, Jabatan dan kementerian
tidak akan bertanggungjawab. Semua ditanggung oleh guru itu sendiri 100%

11. PAKAIAN

11.1 Arahan seperti dalam K.P Bil.8/1986, K.P.0543(48) dan arahan JPN Kuala
Lumpur mstilah diikuti. Perhatian khas hendaklah diikuti mengenai pakaian
yang bersesuai dengan jasmani.

11.2 Guru-guru lelaki hendaklah memakai tali leher pada hari Isnin sehingga rehat.

12. KEBERSIHAN
12.1 Setiap guru patut menjaga kebersihan sekolah dan sekelilingnya supaya
kelihatan bersih.
12.2 Kebersihan kelas adalah tanggungjawab semua guru. Keadaan kelas
mencerminkan keperibadian seorang guru.
12.3 Apabila murid-murid keluar untuk Pendidikan Jasmani, baju dan sebagainya
hendaklah disusun dengan baik dalam bilik darjah dengan kemas. Kelas
hendaklah dikunci.
12.4 Kebersihan hendaklah dijaga. Tegur murid-murid yang mengotorkan dinding
dan sebagainya.

13. ALAT BANTUAN, KAD PERSEORANGAN (VISUAL INDIVIDUAL CARDS)
13.1 Alatan bantuan mengajar mesti dipamerkan dalam tiap-tiap kelas. Alatan yang
dipamerkan mesti berkaitan dengan tajuk pelajaran yang diajar. Alat bantuan
perlu sentiasa di tukar bersesuaian dengan PdP.

14. MURID-MURID YANG TIDAK HADIR SEKOLAH
14.1 Jika seseorang murid tidak hadir ke sekolah lebih dari 3 hari tanpa memberi
alasan, guru darjah hendaklah menghubungi pejabat untuk berhubung
dengan ibubapa/penjaga murid.
14.2 Guru-guru hendaklah mengingatkan murid-murid bahawa mereka mesti
membawa surat keterangan daripada ibubapa atau sijil-sijil sakit jika tidak
hadir.
14.3 Penyata ketidakhadiran hendaklah dibuat pada hujung tiap-tiap bulan.

15. BUKU REKOD PENGAJARAN

15.1 Semua rancangan pelajaran hendaklah disediakan dalam Buku Rekod pada
sebelum 10 Januari 2020 (Jumaat)

15.2 Semua butir-butir berkenaan murid hendaklah dilengkapi sebelum 08 Januari
2018( Isnin)

15.3 Rancangan Pengajaran Mingguan bersama dengan pelajaran-pelajaran pada
hari isnin hendaklah disediakan tiap-tiap minggu. Buku rekod mengajar mesti
dihantar ke bilik GPK pada hari Jumaat jam 12.05 tem.

15.4 Seorang guru yang menggantikan guru (relief) dalam satu kelas hendaklah
mengisi Buku Rekod Pengajaran dan Persendirian bagi guru yang tidak hadir
balik digunakan semasa relief.

15.5 Segala kejadian mustahak hendaklah direkodkan di dalam Buku Rekod
bahagaian rekod Aktiviti/ Pencapaian/ Peringkat.

16. JADUAL KEDATANGAN MURID
16.1 Jadual kedatangan sementara akan digunakan selama 1 bulan. Semua butir
dalam Jadual Kedatangan hendaklah diperiksa dengan teliti oleh guru darjah.
Perhatian Khas diberikan kepada alamat ibubapa/penjaga, nombor telefon
rumah atau pejabat dan juga nama murid-murid mesti sama seperti dalam
surat kelahiran serta nombor kemasukan murid.
16.2 Semua butir dalam jadual kedatangan hendaklah ditulis dengan skrip dan
disiapkan pada 17 Januari 2020 (Jumaat). Nama dan semua data telah
dilengkapkan pada tarikh tersebut.
16.3 Sebarang kesilapan mestilah dipalang dan ditandantanga oleh guru.
16.4 Guru-guru hendaklah berhati-hati apabila menutup jadual kedatangan.
16.5 Semua jadual kedatangan mesti dihantar ke pejabat sebelum rehat tiap-taip
hari. Tidak dibenarkan sekali-kali membawa Buku Jadual Kedatangan balik ke
rumah.

17. BUKU PENDAFTARAN MASUK/ ADMISSION BOOK
17.1 Nama murid yang baru masuk dan berdaftar akan dicatatkan ke dalam Buku
Pendaftaran Rasmi Sekolah dengan teliti dan lengkap. Ini dibuat oleh GPK
HEM / Guru Kelas sahaja.

18. KAD SULIT (CUMULATIVE CARDS)
18.1 Semua butir-butir berkenaan hendaklah diisikan.

18.2 Sila pastikan bahawa bilangan kad adalah sama dengan bilangan murid dalam
kelas.

18.3 Butir-butir berkenaan tinggi, berat dan sebagainya hendaklah diisi dengan
sistem matrik.

18.4 Rekod markah ujian hendaklah diisi dengan teliti dan kemas.
18.5 Sila asingkan kad-kad mengikut kelas sebelum 31 Januari 2018 (Jumaat).

19. HAL-HAL LAIN
19.1 Penggunaan telefon hendaklah dicatat di dalam buku telefon dan dibayar jika
ianya urusan peribadi.
19.2 Kunci-kunci hendaklah diambil dan dikembalikan ditempat asalnya. Murid-
murid tidak dibenarkan mengambil kunci.
19.3 Segala pembelian/pemesanan barang-barang untuk kegunaan sekolah
hendaklah melalui Guru Besar/GPK. Guru-guru tidak dibenarakan
berhubungkan dengan wakil jualan tanpa kebenaran Guru Besar. ( JPWP 01-
489)JILID.5/(82 2/9/94.
19.4 Tiap-tiap guru diharap dapat memberi kerjasama, sumbangan dan tenaga
yang bersungguh-sungguh supaya dapat meninggikan taraf sekolah dalam
segala bidang dan jurusan untuk memberi faedah kepada murid-murid.
19.5 Temujanji dengan doktor urusan peribadi, sila tentukan semua temujanji
dengan doktor anda dibuat diluar waktu persekolahan. Urusan Peribadi
diselesaikan juga diluar waktu persekolahan. Kecuali tidak dapat dielakkan
(terbukti) atau temujanji doktor/mahkamah.
19.6 Pulang awal pada hari persekolahan tidak digalakkan kecuali dengan alasan
munasabah dan penting.
19.7 Guru-guru diminta melayan ibu bapa/ penjaga murid dengan baik jika mereka
datang untuk bertanyakan sesuatu.
19.8 Jika ada guru pelatih dari mana-mana institusi datang membuat latihan
mengajar di sekolah ini, diminta guru-guru darjah yang diambil oleh guru
pelatih ini berada di dalam kelas untuk membantu mereka.
19.9 Kerjasama antara guru-guru dan pihak yang terlibat dengan sekolah
hendaklah ditingkatkan demi kemajuan sekolah
19.10 Guru-guru hendaklah berinteraksi dengan sopan dan hormat-menghormati.
Gunakan bahasa yang sopan, baik dan sesuai bersama murid atau rakan
sejawatan. Amalkan budaya murni.

PENGURUSAN

SEKOLAH

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU 50300 KUALA LUMPUR
CARTA ORGANISASI SEKOLAH TAHUN 2020
(GURU)

GURU BESAR
EN. EDDIE IDRIS BIN DIN AHMAD

DG42

PK HAL EHWAL MURID PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
PN. NORMILAH BT BAKAR PN. SUHAILI BINTI ABD. PN. WAHIDAH ABDULLAH

DG42 GHANI SHARRI
DG42 DG34

PN. ROSNANI BT MUHAMMAD PIDDIN PN. HJH. ZURAIDA BT MUHAMMAD
DG44 DG44

T.LANTIK: 21.2.2007 T.LANTIK: 5.1.2009

EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN PN. WAN NUR ZIHAH BT WAN ALI
DG41 DG41

T.LANTIK: 25.6.2015 T.LANTIK: 1.4.2014

CIK HUZAINA BT HUSIN PN. FAUZIAH BT AHMAD YUSOF
DG41 DG41

T.LANTIK: 2.5.2017 T.LANTIK: 27.1.2015

PEN. MUHAMMAD AZIM BIN SULAIMAN PN. NUR SHAFIQAH BT ABD. HADI
DG41 DG41

T.LANTIK: 3.7.2017 T.LANTIK: 15.8.2016

PN NUR BAZLAA BT MUSTAKIM EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD. WAHAB
DG41 DG44

T.LANTIK: 21.1.2016 T.LANTIK: 4.1.2010

CIK NURZULAIKHA BINTI MD YUSOFF PN. CHE DAHRAH BT BAHAROM
DG41 DG42

T.LANTIK: 4.11.2019 T.LANTIK: 16.1.1999

CIK SOO TOH WAN LI EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN
DG41 DG44

T.LANTIK: 2.7.2015 T.LANTIK: 4.1.2010

CIK NUR SYAHIRAH BINTI ABDUL MAJID PN. NOR AZIZAH BT AHMAD
DG41 DG41

T.LANTIK: 4.11.2019 T.LANTIK: 3.7.2000

PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH
DG44 DG 44

T.LANTIK: 2.1.2008 T.LANTIK: 10.11.2008

PN. AZEAH BT MOHD MANSOR PN. HASNIZAN BT HASSAN
DG41 DG41

T.LANTIK: 6.3.2014 T.LANTIK: 24.10.2011

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU 50300 KUALA LUMPUR
CARTA ORGANISASI SEKOLAH TAHUN 2020
(STAFF)

GURU BESAR
EN. EDDIE IDRIS BIN DIN AHMAD

DG42

PK HAL EHWAL MURID PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
PN. NORMILAH BT BAKAR PN. SUHAILI BINTI ABD. PN. WAHIDAH ABDULLAH

DG42 GHANI SHARRI
DG42 DG32

PENOLONG JURUTERA PEMBANTU PENGURUSAN MURID
YM TENGKU KAZMAN PN.NORAINI BT MOHD NOOR
GRED: JA29 GRED:N19
T.LANTIK: 17.6.2008 T.LANTIK: 16.7.2003

PEMBANTU TADBIR (P/O) PEMBANTU PENGURUSAN MURID
PN. NORAYU AZLIANA BT AMIR CIK HADIJAH BINTI OTHMAN
GRED:N19
GRED:N19 T.LANTIK: 26.7.2005
T.LANTIK: 23.11.2006
PEMBANTU PENGURUSAN MURID
PEMBANTU TADBIR KEWANGAN PN. RAZLINA BT MOHD RAZIB
GRED: N19 GRED:N19
T.LANTIK: T.LANTIK: 12.3.2008

PEMBANTU OPERASI PEMBANTU PENGURUSAN MURID
GRED:N14 PN. NORHANIZA BT MOHAMAD
T.LANTIK: GRED:N19
T.LANTIK: 28.4.2008
PEMANDU KENDERAAN
EN MAT ROZNI MOHD GHAZALI PEMBANTU PENGURUSAN MURID
CIK SITI NUR ZULEA BT MOHAMAD ZULKI
GRED:H11
T.LANTIK: 24.12.2012 GRED:N19
T.LANTIK: 28.4.2008
PEMANDU KENDERAAN
GRED: PEMBANTU PENGURUSAN MURID
GRED: N19
T.LANTIK: T.LANTIK:

SK PENDIDIKAN KHAS KHAS BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50350 KUALA LUMPUR

SENARAI JAWATANKUASA UNIT PENTADBIRAN
1. JAWATANKUASA KEUTUHAN SEKOLAH 2020
2. JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH 2020
3. PANEL PEMILIHAN CALON BARISAN HADAPAN 2020
4. JAWATANKUASA SKPMg2 2020
5. JAWATANKUASA MESYUARAT PENGURUSAN 2020
6. JAWATANKUASA LEMBAGA DISPLIN KAKITANGAN SEKOLAH 2020
7. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH 2020
8. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 2020
9. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 2020
10. JAWATANKUASA PEMBUKA TENDER SEKOLAH 2020
11. JAWATANKUASA PEMILIHAN TENDER SEKOLAH 2020
12. JAWATANKUASA BENCANA 2020
13. JAWATANKUASA INOVASI SEKOLAH 2020
14. JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2020
15. JAWATANKUASA PEMBANTU PENGURUSAN MURID 2020
16. JAWATANKUASA LATIHAN PROFESIONAL 2020
17. JAWATANKUASA MAKLUMAT & DATA 2020
18. JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH 2020
19. JAWATANKUASA PENYELARASAN PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL 2020
20. JAWATANKUASA PBPPP 2020
21. JAWATANKUASA PENGANGKUTAN SEKOLAH 2020
21. JAWATANKUASA KERAIAN 2020
22. JAWATANKUASA MURID CICIR 2020
23. JAWATANKUASA LAPORAN DAN MINIT CURAT 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JAWATANKUASA KEUTUHAN SEKOLAH 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR
-PK PENTAD
PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
-PK KOKO
NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI

SETIAUSAHA PN. NUR SHAFIQAH BT ABD HADI

S/U HEM EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

S/U KOKURIKULUM PN. AZEAH BT MOHD MANSOR

S/U PEPERIKSAAN PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

DALAMAN

S/U PEPERIKSAAN LUAR PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN

PENYELARAS PASR PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN

GURU PSS PN. NOR AZIZAH BT AHMAD
GURU B&K PN. HASNIZAN BT HASSAN
GURU ICT/PENYELARAS EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB
GURU PRA PN. ROSNANI BT MOHD PIDDIN
GURU KOD TANGAN EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN
PT KEWANGAN
PT PENTADBIRAN PN. NORAYU AZLIANA BT AMIR
PENOLONG JURUTERA YM TENGKU KAZMAN BIN TENGKU RASTOM
SETIAUSAHA PIBG
BENDAHARI PIBG PN. NUR SHAFIQAH BT ABDUL HADI
PENGERUSI GURUSTAF EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR
-PK PENTAD
PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
-PK KOKO
NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI

SETIAUSAHA PN. NUR SHAFIQAH BT ABD HADI

S/U HEM EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

S/U KOKURIKULUM PN. AZEAH BT MOHD MANSOR

S/U PEPERIKSAAN DALAMAN PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

S/U PEPERIKSAAN LUARAN PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN

PENYELARAS PASR PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN

GURU PSS PN. NOR AZIZAH BT AHMAD
GURU B&K PN. HASNIZAN BT HASSAN
GURU ICT/PENYELARAS EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB
GURU PRA PN. ROSNANI BT MOHD PIDDIN
GURU KOD TANGAN EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN
PT KEWANGAN
PT PENTADBIRAN PN. NORAYU AZLIANA BT AMIR
PENOLONG JURUTERA YM TENGKU KAZMAN BIN TENGKU RASTOM
SETIAUSAHA PIBG
BENDAHARI PIBG PN. NUR SHAFIQAH BT ABDUL HADI
PENGERUSI GURUSTAF EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

PENASIHAT PANEL PEMILIHAN CALON BARISAN HADAPAN 2020 -GURU BESAR
PENGERUSI EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -PK PENTAD
NAIB PENGERUSI 1 PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
NAIB PENGERUSI 2 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK KOKO
SETIAUSAHA PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI
PN. NORAYU AZLIANA BT AMIR

PENASIHAT JAWATANKUASA SKPMg2 2020 -GURU BESAR
PENGERUSI EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -PK PENTAD
NAIB PENGERUSI 1 PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
NAIB PENGERUSI 2 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK KOKO
PENYELARAS PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI
S/U KURIKULUM CIK HUZAINA BT HUSIN
S/U HEM PN. ROSNANI BINTI MOHAMMAD PIDDIN
S/U KOKURIKULUM EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN PN. AZEAH BT MOHD MANSOR
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH
PENYELARAS PASR PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN
PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN

GURU B&K PN. HASNIZAN BT HASSAN
PENGURUSAN DISPLIN MURID EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN
PENGURUSAN KESELAMATAN EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB
PENGURUSAN KESIHATAN EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN
PENGURUSAN BANTUAN PN. AZEAH BT MOHD MANSOR
MURID
BADAN BERUNIFORM PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD
KELAB DAN PERSATUAN
SUKAN/PERMAINAN
RUMAH SUKAN

PENASIHAT JAWATANKUASA MESYUARAT PENGURUSAN 2020 -GURU BESAR
PENGERUSI EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -PK PENTAD
SETIAUSAHA PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
PEN. SETIAUSAHA PN. NORMILAH BT BAKAR -PK KOKO
PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI
SEMUA GURU

JAWATANKUASA LEMBAGA DISPLIN KAKITANGAN SEKOLAH 2020

PENGERUSI EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR

SETIAUSAHA PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK PENTAD

AHLI LEMBAGA PN. NORMILAH BT BAKAR -PK HEM

AHLI LEMBAGA PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -PK KOKO

KETUA STAFF YM TENGKU KAZMAN BIN YM TENGKU ROSTAM

PEMERHATI PPD/UNIT PENDIDIKAN KHAS/BPKHAS/

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR

PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK PENTAD

NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK HEM

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -PK KOKO

SETIAUSAHA/ PT KEW

PEN. SETIAUSAHA/ PT PENT PN. NOR AYU AZLIANA BT AMIR

PEGAWAI ASET EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

PEGAWAI STOR PN RAZLINA BINTI MOHD RAZIB

PEGAWAI STOR

PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR PN. WAN NURZIHAH BT WAN ALI

PEGRAWAI PEMVERIFIKASI STOR EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

PEGRAWAI PEMVERIFIKASI STOR CIK NORZULAIKA BINTI MOHD YUSOFF

PEGAWAI PEMERIKSA PN. FAUZIAH BT AHMAD YUSOF

PEGAWAI PEMERIKSA EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

PEGAWAI PEMERIKSA PN. NUR BAZLA BINTI MUSTAKIM

PEGAWAI PEMERIKSA CIK HUZAINA BT HUSIN

PEGAWAI PEMERIKSA CIK NOR ZULIA BINTI MOHD ZULKI

LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD

LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN PN. AZEAH BT MOHD MANSOR

LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN CIIK NUR SYAHIRAH BINTI ABD MAJID

JURUAUDIT DALAMAN KEWANGAN CIK HADIJAH BINTI OTHMAN

KP BAHASA MELAYU PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

KP BAHASA INGGERIS PN. WAN NURZIHAH BT WAN ALI

KP MATEMATIK PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

KP SAINS/ DST EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

KP PJK PN. NUR BAZLAA BT MUSTAKIM

KP PENDIDIKAN ISLAM PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD

KP TMK CIK NUR SYAHIRAH BINTI ABDUL MAJID

KP RBT EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

KP PENDIDIKAN KESENIAN CIK HUZAINA BT HUSIN

KP BIK EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

KP SEJARAH EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL CIK SOO TOH WAN LI

GURU PSS PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

GURU B&K PN. HASNIZAN BT HASSAN

GURU ICT/PENYELARAS EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

GURU PRA PN. ROSNANI BT MOHD PIDDIN

GURU KOD TANGAN EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

GURU PEMULIHAN PN. AZEAH BT MOHD MANSOR

SETIAUSAHA LADAP PN. NUR SHAFIQAH BT ABDUL HADI

PENOLONG JURUTERA YM TENGKU KAZMAN BIN TENGKU RASTOM

KETUA STAF SOKONGAN YM TENGKU KAZMAN BIN TENGKU RASTOM

KETUA PPM CIK HADIJAH BINTI OTHMAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR

PENGERUSI/PEG PELULUS PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK PENTAD

N. PENGERUSI 1/PEG PELULUS PN. NORMILAH BT BAKAR -PK HEM

N. PENGERUSI 2/PEG PELULUS/PEG. KEND PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -PK KOKO

SETIAUSAHA/ PEG. ASET EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

PEN. SETIAUSAHA/ PEN. JURUTERA YM TENGKU KAZMAN BIN RASTOM

PEGAWAI STOR PN RAZLINA BINTI MOHD RAZIB

PEGAWAI STOR

PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR PN. WAN NURZIHAH BT WAN ALI

PEGRAWAI PEMVERIFIKASI STOR EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

PEGRAWAI PEMVERIFIKASI STOR CIK NORZULAIKA BINTI MOHD YUSOFF

PEGAWAI PEMERIKSA PN. FAUZIAH BT AHMAD YUSOF

PEGAWAI PEMERIKSA EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

PEGAWAI PEMERIKSA PN. NUR BAZLA BINTI MUSTAKIM

PEGAWAI PEMERIKSA CIK HUZAINA BT HUSIN

PEGAWAI PEMERIKSA CIK NOR ZULIA BINTI MOHD ZULKI

LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD

LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN PN. AZEAH BT MOHD MANSOR

LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN CIIK NUR SYAHIRAH BINTI ABD MAJID

JURUAUDIT DALAMAN ASET EN. MOHD AZIZI BINTI SULAIMAN

PEGAWAI PENERIMA ASET DAN STOR PN. NORHANIZA BINTI MOHAMAD

PEGAWAI PENERIMA ASET DAN STOR PN. NORAYU AZLIANA BT AMIR

KP BAHASA MELAYU PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

KP BAHASA INGGERIS PN. WAN NURZIHAH BT WAN ALI

KP MATEMATIK PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

KP SAINS/ DST EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

KP PJK PN. NUR BAZLAA BT MUSTAKIM

KP PENDIDIKAN ISLAM PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD

KP TMK CIK NUR SYAHIRAH BT ABDUL MAJID

KP RBT EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

KP KESENIAN CIK HUZAINA BT HUSIN

KP BIK EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

KP SEJARAH EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL CIK SOO TOH WAN LI

GURU PSS PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

GURU B&K PN. HASNIZAN BT HASSAN

GURU ICT/PENYELARAS EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

GURU PRA PN. ROSNANI BT MOHD PIDDIN

GURU KOD TANGAN EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

GURU PEMULIHAN PN. AZEAH BT MOHD MANSOR

SETIAUSAHA LADAP PN. NUR SHAFIQAH BT ABDUL HADI

KETUA PEMANDU EN. MAT ROZNI BIN MOHD GHAZALI

KETUA STAF SOKONGAN YM TENGKU KAZMAN BIN TENGKU RASTOM

KETUA PPM CIK HADIJAH BINTI OTHMAN

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR
-PK PENTAD
PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
-PK KOKO
NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI

SETIAUSAHA PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

S/U KURIKULUM PN. ROSNANI BINTI MOHAMMAD PIDDIN

S/U HEM EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

S/U KOKURIKULUM PN. AZEAH BT MOHD MANSOR

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

DALAMAN

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN

LUARAN

PENYELARAS PASR PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN

GURU KELAS MP CIK NURZULAIKHA BINTI MD YUSOFF
GURU B&K PN. HASNIZAN BT HASSAN
GURU ICT/PENYELARAS EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB
GURU PRA PN. ROSNANI BT MOHD PIDDIN
GURU PEMULIHAN PN. AZEAH BT MOHD MANSOR
GURU TAHUN 6 PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

JAWATANKUASA PEMBUKA TENDER SEKOLAH 2020

PENGERUSI PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH DG44
DG44
NAIB PENGERUSI 1 EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN DG41
DG44
SETIAUSAHA PN. NUR SHAFIQAH BT ABDUL HADI DG44

GURU PENOLONG PN. ROSNANI BT MOHD PIDDIN

GURU PENOLONG PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN

JAWATANKUASA PEMILIHAN TENDER SEKOLAH 2020

PENGERUSI PN. AZEAH BT MOHD MANSOR DG41
DG44
NAIB PENGERUSI PN. NOR AZIZAH BT AHMAD DG44
DG41
SETIAUSAHA EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB DG41
JA29
GURU PENOLONG PN. HASNIZAN BT HASSAN

GURU PENOLONG EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

PEGAWAI JURUTERA YM TENGKU KAZMAN BIN TENGKU RASTOM

PENASIHAT JAWATANKUASA BENCANA 2020 -GURU BESAR
PENGERUSI EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -PK PENTAD
NAIB PENGERUSI 1 PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
NAIB PENGERUSI 2 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK KOKO
S/U HEM PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI
S/U KURIKULUM EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN
S/U UNIT KOKURIKULUM PN. NUR SHAFIQAH BT ABDUL HADI
KETUA UNIT KESELAMATAN PN. AZEAH BT MOHD MANSOR
CIK NORZULAIKA BINTI MOHD YUSOFF

JAWATANKUASA INOVASI SEKOLAH 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR
-PK PENTAD
PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
-PK KOKO
NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI

SETIAUSAHA PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

PENOLONG SETIAUSAHA PN. ROSNANI BINTI MOHAMMAD PIDDIN

KP BAHASA MELAYU PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

KP BAHASA INGGERIS PN. WAN NURZIHAH BT WAN ALI

KP MATEMATIK PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

KP SAINS/ DST EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

KP PJK PN. NUR BAZLAA BT MUSTAKIM

KP PENDIDIKAN ISLAM PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD

KP TMK CIK NUR SYAHIRAH BT ABDUL MAJID

KP RBT EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

KP PENDIDIKAN KESENIAN CIK HUZAINA BT HUSIN

KP BIK EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

KP SEJARAH EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

KP PENDIDIKAN MORAL CIK SOO TOH WAN LI

JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR

PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK PENTAD

NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK HEM

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -PK KOKO

SETIAUSAHA PN. ROSNANI BINTI MOHAMMAD PIDDIN

PENOLONG SETIAUSAHA EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

KP BAHASA MELAYU PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

KP BAHASA INGGERIS PN. WAN NURZIHAH BT WAN ALI

KP MATEMATIK PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

KP SAINS/ DST EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

KP PJK PN. NUR BAZLAA BT MUSTAKIM

KP PENDIDIKAN ISLAM PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD

KP TMK CIK NUR SYAHIRAH BT ABDUL MAJID

KP RBT EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

KP PENDIDIKAN KESENIAN CIK HUZAINA BT HUSIN

KP BIK EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

KP SEJARAH EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

KP PENDIDIKAN MORAL CIK SOO TOH WAN LI

BIDANG KEUTAMAAN : ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN DAN ASPIRASI MURID

JAWATANKUASA PEMBANTU PENGURUSAN MURID 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR

PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK PENTAD

NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK HEM

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -PK KOKO

KETUA PPM CIK HADIJAH BINTO OTHMAN

AJK CIK SITI NOR ZULIA BINTI BINTI MOHD ZULKI

AJK PN RAZLINA BINTI MOHD RAZIB

AJK PN NORAINI BINTI MOHAMED NOOR

AJK PN NORHANIZA BINTI MOHAMAD

JAWATANKUASA LATIHAN PROFESIONAL 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR

PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK PENTAD

NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK HEM

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -PK KOKO

SETIAUSAHA PN. NUR SHAFIQAH BT ABDUL HADI

KP BAHASA MELAYU PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

KP BAHASA INGGERIS PN. WAN NURZIHAH BT WAN ALI

KP MATEMATIK PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

KP SAINS/ DST EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

KP PJK PN. NUR BAZLAA BT MUSTAKIM

KP PENDIDIKAN ISLAM PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD

KP TMK CIK NUR SYAHIRAH BT ABDUL MAJID

KP RBT EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

KP PENDIDIKAN KESENIAN CIK HUZAINA BT HUSIN

KP BIK EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

KP SEJARAH EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

KP PENDIDIKAN MORAL CIK SOO TOH WAN LI

KETUA STAF SOKONGAN YM TENGKU KAZMAN BIN TENGKU RASTOM

KETUA PPM CIK HADIJAH BINTI OTHMAN

KETUA PEMANDU EN. MAT ROZNI BIN MOHD GHAZALI

PENASIHAT JAWATANKUASA MAKLUMAT & DATA 2020 -GURU BESAR
PENGERUSI EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -PK PENTAD
NAIB PENGERUSI 1 PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
NAIB PENGERUSI 2 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK KOKO
SETIAUSAHA PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI
CIK HUZAINA BT HUSIN
SEMUA GURU KELAS

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH 2020

PENGERUSI EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR
-PK PENTAD
NAIB PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -GPM

SETIAUSAHA PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

PERPUSTAKAAN PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

ALAT PANDANG DENGAR EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

KURIKULUM

NILAM PN. NUR SHAFIQAH BT ABDUL HADI

PERKEMBANGAN STAF PN. NUR SHAFIQAH BT ABD HADI

BANK SOALAN PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

JAWATANKUASA PENYELARASAN PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR

PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK PENTAD

NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK HEM

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -PK KOKO

SETIAUSAHA PN. ROSNANI BINTI MOHAMMAD PIDDIN

KP BAHASA MELAYU PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH

KP BAHASA INGGERIS PN. WAN NURZIHAH BT WAN ALI

KP MATEMATIK PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

KP SAINS/ DST EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

KP PJK PN. NUR BAZLAA BT MUSTAKIM

KP PENDIDIKAN ISLAM PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD

KP TMK CIK NUR SYAHIRAH BT ABD MAJID

KP RBT EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

KP PENDIDIKAN KESENIAN CIK HUZAINA BT HUSIN

KP BIK EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN

KP SEJARAH EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

KP PENDIDIKAN MORAL CIK SOO TOH WAN LI

KETUA STAF SOKONGAN YM TENGKU KAZMAN BIN TENGKU RASTOM

KETUA PPM CIK HADIJAH BINTI OTHMAN

KETUA PEMANDU EN. MAT ROZNI BIN MOHD GHAZALI

PENGERUSI JAWATANKUASA PBPPP 2020 -GURU BESAR
SETIAUSAHA EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -PK PENTAD
AHLI JAWATANKUASA 1 PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
AHLI JAWATANKUASA 2 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK KOKO
AHLI JAWATANKUASA 3 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -GURU DATA
URUSETIA CIK HUZAINA BT HUSIN -PT
PN. NORAYU AZLIANA BT AMIR
PENTADBIRAN

JAWATANKUASA PENGANGKUTAN SEKOLAH 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR

PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK PENTAD

NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR -PK HEM

NAIB PENGERUSI 2/ PEGAWAI PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -PK KOKO

KENDERAAN

PEGAWAI ASET EN. MOHD AZIM BIN SULAIMAN

PEMANDU EN. MAT ROZNI BIN MOHD GHAZALI

PT KEWANGAN

PENOLONG JURUTERA YM TENGKU KAZMAN BIN TENGKU RASTOM

JAWATANKUASA KERAIAN 2020

PENASIHAT EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -GURU BESAR
-PK PENTAD
PENGERUSI PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI -PK HEM
-PK KOKO
NAIB PENGERUSI 1 PN. NORMILAH BT BAKAR

NAIB PENGERUSI 2 PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI

PENGERUSI KELAB GURSTAF EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

S/U KURIKULUM PN. ROSNANI BINTI MOHAMMAD PIDDIN

S/U HEM EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

S/U KOKURIKULUM PN. AZEAH BT MOHD MANSOR

PENYELARAS BILIK-BILIB KHAS PN. NOR AZIZAH BT AHMAD

GURU ICT/PENYELARAS ICT EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD WAHAB

PENYELARAS KETUA PANITIA PN. HJH ZURAIDA BT MUHAMMAD

PENGERUSI JAWATANKUASA MURID CICIR 2020 -GURU BESAR
NAIB PENGERUSI EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD -PK HEM
SETIAUSAHA PN. NORMILAH BT BAKAR -GURU B&K
AJK PN. HASNIZAN BT HASSAN -PK PENTAD
AJK PN. SUHAILI BINTI ABD GHANI -PK KOKO
AJK PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -GURU DATA
AJK CIK HUZAINA BT HUSIN -GURU PEMULIHAN
AJK PN. AZEAH BT MOHD MANSOR
SEMUA GURU KELAS
PENGERUSI
SETIAUSAHA JAWATANKUASA LAPORAN DAN MINIT CURAI 2020 -GURU BESAR
AJK EN. EDDIE IDRIS BIN DIN@AHMAD
AJK CIK NORZULAIKA BINTI MOHD YUSOFF -PK PENTAD
AJK PN. SUHAILI BINTI ABD GHANI -PK HEM
AJK PN. NORMILAH BT BAKAR -PK KOKO
AJK PN. WAHIDAH BT ABDULLAH SHARRI -GURU DATA
AJK CIK HUZAINA BT HUSIN -GURU LP
PN. NUR SHAFIQAH BT ABD HADI
SEMUA GURU KELAS

MINGGU SK PENDIDIKAN KHAS KHAS BAHARU
PERSEKOLAHAN JALAN RAJA ABDULLAH
50350 KUALA LUMPUR
1
2 JADUAL TUGASAN MINGGUAN GURU 2020
3
4 NAMA GURU BERTUGAS
5
6 CHE DAHRAH BT BAHARUM
7 MOHD AZIZI BIN SULAIMAN
8
9 NIK AZLINDA BT NIK LAH
10 NOR AZIZAH BT AHMAD
11 ROSNANI BT MOHAMMAD PIDDIN
12 ZURAIDA BT MUHAMMAD
13 SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN
14 MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABDUL WAHAB
15 HASNIZAN BINTI HASSAN
16 NURSYAHIRAH BT ABDUL MAJID
17 NORZULAIKHA BT MOHD YUSOFF
18 MUHAMMAD AZIM BIN SULAIMAN
19 AZEAH BINTI MOHD MANSOR
20 FAUZIAH BIINTI AHMAD YUSOF
AMRIL NURMAN BIN LOKMAN
WAN NUR ZIHAH BT WAN ALI

SOO TOH WAN LIN
NUR SHAFIQAH BINTI ABDUL HADI

HUZAINA BINTI HUSIN
NUR BAZLAA BINTI MUSTAKIM

NOR AZIZAH BT AHMAD
MOHD AZIZI BIN SULAIMAN
ZURAIDA BT MUHAMMAD
MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABDUL WAHAB
NURSYAHIRAH BT ABDUL MAJID
MUHAMMAD AZIM BIN SULAIMAN
FAUZIAH BIINTI AHMAD YUSOF
WAN NUR ZIHAH BT WAN ALI
NUR SHAFIQAH BINTI ABDUL HADI
NUR BAZLAA BINTI MUSTAKIM
CHE DAHRAH BT BAHARUM

NIK AZLINDA BT NIK LAH
ROSNANI BT MOHAMMAD PIDDIN

SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN
HASNIZAN BINTI HASSAN

NORZULAIKHA BT MOHD YUSOFF
AZEAH BINTI MOHD MANSOR
AMRIL NURMAN BIN LOKMAN
SOO TOH WAN LIN
HUZAINA BINTI HUSIN

21 NOR AZIZAH BT AHMAD
ZURAIDA BT MUHAMMAD

22 NURSYAHIRAH BT ABDUL MAJID
FAUZIAH BIINTI AHMAD YUSOF

23 NUR SHAFIQAH BINTI ABDUL HADI
HUZAINA BINTI HUSIN

24 AZEAH BINTI MOHD MANSOR
SOO TOH WAN LIN

25 MOHD AZIZI BIN SULAIMAN
MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABDUL WAHAB

26 MUHAMMAD AZIM BIN SULAIMAN
WAN NUR ZIHAH BT WAN ALI

27 NUR BAZLAA BINTI MUSTAKIM
NIK AZLINDA BT NIK LAH

28 SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN
NORZULAIKHA BT MOHD YUSOFF

29 AMRIL NURMAN BIN LOKMAN
HUZAINA BINTI HUSIN

30 CHE DAHRAH BT BAHARUM
MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

31 NIK AZLINDA BT NIK LAH
NOR AZIZAH BT AHMAD

32 ROSNANI BT MOHAMMAD PIDDIN
ZURAIDA BT MUHAMMAD

33 SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN
MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABDUL WAHAB

34 HASNIZAN BINTI HASSAN
NURSYAHIRAH BT ABDUL MAJID

35 NORZULAIKHA BT MOHD YUSOFF
MUHAMMAD AZIM BIN SULAIMAN

36 AZEAH BINTI MOHD MANSOR
FAUZIAH BIINTI AHMAD YUSOF

37 AMRIL NURMAN BIN LOKMAN
WAN NUR ZIHAH BT WAN ALI

38 SOO TOH WAN LIN
NUR SHAFIQAH BINTI ABDUL HADI

39 HUZAINA BINTI HUSIN
NUR BAZLAA BINTI MUSTAKIM

40 MOHD NOR AZIZAH BT AHMAD
MOHD AZIZI BIN SULAIMAN

41 ZURAIDA BT MUHAMMAD
MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABDUL WAHAB

42 NURSYAHIRAH BT ABDUL MAJID
NORZULAIKHA BT MOHD YUSOFF


Click to View FlipBook Version