The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 467-3-khairul, 2022-09-05 12:42:56

EDUP3043 Pengurusan bilik Darjah Presentation

Pembelajaran Abad ke 21

TUGASAN

EDUP 3043

PENGURUSAN BILIK DARJAH
DAN TINGKAH LAKU

KHAIRUL AMRI BIN MUHAMAD SAFRI

PENGENALAN

Pengurusan bilik darjah merangkumi
tugas mengurus suasana persekitaran
fizikal bilik darjah seperti susun atur

kelas. Pengurusan bilik darjah
termasuklah juga kemahiran mengurus

tingkah laku pelajar dalam kelas.

PENERAPAN KONSEP 6K

KRITIS KREATIF KOLABORASI KOMUNIKASI

Kemahiran berfikir Kecekapan Kerjasama oleh Kemahiran
yang membantu menggunakan beberapa individu interaksi antara dua
manusia minda untuk
menyelesaikan menghasilkan idea- dalam satu pihak atau lebih
masalah dengan idea baru di luar kumpulan untuk dalam proses
berkesan dan mencapai suatu menyampaikan
menyesuaikan diri kebiasaan maklumat.
dengan hasil yang
persekitaran. dikehendaki.

PERWATAKAN Satu corak tingkah laku, KENEGARAAN Sikap cinta akan negara
fikiran dan perasaan dan berfikiran ingin
berdasarkan prinsip-
menyumbang sesuatu
prinsip kekuatan moral kepada negara.
dan integriti.

SUSUN ATUR TEMPAT DUDUK PAK-21 Three Columns

The Hybrids

Kelebihan susun atur PAK -21;
Aktiviti berkumpulan lebih mudah dilakukan.
Aktiviti perbincangan lebih mudah dilakukan.
Murid akan dapat lebih menumpukan perhatian.
mewujudkan persekitaran belajar yang ceria.

PERANAN GURU MENYEDIAKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN
YANG KONDUSIF

Peranan guru dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif merangkumi persekitaran
fizikal, persekitaran psikologi , peraturan bilik darjah dan pengurusan sumber maklumat murid.

1 Persekitaran fizikal

(bahan pengajaran, susunan kerusi meja, kebersihan, pencahayaan dan pengudaraan).

2 Persekitaran psikososial

(Suasana yang selesa, bebas dari bahaya)

3 Peraturan dan rutin bilik darjah

(Guru perlu adil dan peraturan yang dibuat mesti dengan tujuan mendidik.)

4 Pengurusan sumber maklumat murid

(Penyimpanan data peribadi murid seperti rekod kehadiran kelas)

PERANAN GURU DALAM MEMBINA HUBUNGAN YANG POSITIF DI
DALAM BILIK DARJAH PERDANA DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BERTINDAK BERIKAN
SEBAGAI KAWAN GANJARAN YANG
SESUAI
Guru perlu sentiasa
bergaul dengan murid Guru memberikan ganjaran
agar mereka berasa sebagai penghargaan dan
selesa. menjadi galakan kepada
murid-murid untuk lebih
MENERIMA MURID berusaha.
SEADANYA

Guru menggalakkan
hubungan komunikasi
dua hala dengan murid
untuk membangkitkan
semngat inkuiri mereka.

PENUTUP

Kesimpulannya, pengurusan bilik
darjah amatlah penting untuk
kemenjadian murid. Setiap guru
hendaklah mempunyai ilmu dalam
mencorakkan suasana bilik darjah
supaya pembelajaran lebih selamat,
ceria dan kondusif.

RUJUKAN

Syed Ismail Syed Mustapa, Chin, M K, Ahmad Subki Miskon & Noor Fitriyati Abdul
Somad, (2021), Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku , Pustaka Nadwa Sdn. BhdJamaluddin Harun & Zaidatun Tasir (2003). Multimedia dalam pendidikan. PTS

PublicationMuhammad Sabri Sahrir, Nurulhuda Osman & Ilyani Syiham Muhammad (2020).
Pembelajaran Abad ke-21. Jurnal Bahasa dan Linguistik, 2(1), 12-22.Muhamad Zaki Samsudin, Razali Hassan, Azman Hasan & Mohd As'ed Shamsuddin.
(2013). Amalan kreativiti guru. Universiti Teknologi Malaysia.

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version