The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

eBOOK BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shurinaabrahim, 2018-12-25 10:18:34

eBOOK BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

eBOOK BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
1|BERDISIPLIN, BERDEDIKASI , BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL ISI KANDUNGAN HALAMAN

1 Sejambak Bicara Tuan Pengetua 4

Maklumat Asas Sekolah 6
2.1 Falsafah Pendidikan Negara 6
6
2.2 Visi 6
2.3 Misi 7
2.4 Piagam Pelanggan 8
8
2.5 Hala Tuju Sekolah 9
2.6 Matlamat Sekolah 9
2.7 Objektif Sekolah 9
9
2.10 Lagu Negaraku 10
2 2.11 Lagu Melaka Maju Jaya 10
11
2.12 Lagu Guru Malaysia 12
20
2.13 Lagu Sekolah 21
2.14 Lagu Melaka Maju Negeriku Sayang 22
2.15 Lagu Wawasan Pendidikan Melaka
24
2.16 Carta Organisasi Sekolah 25
2.17 Senarai Nama Staf Akademik
2.18 Senarai Nama Staff Sokongan 34
36
2.19 Takwim Persekolahan 42
2.20 Hari Pelepasan
47
Pengurusan Dan Pentadbiran 48

3 3.1 Barisan Pentadbiran 57
3.2 Struktur Organisasi Pengurusan Dan Pentadbiran 58

Pengurusan Kurikulum 68
69
4 4.1 Jawatankuasan Induk Kurikulum 76
4.2 Struktur Organisasi Kurikulum
79
4.3 Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 1 - 5
82
Pengurusan Hal Ehwal Murid
86
5 5.1 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid
5.2 Struktur Organisasi Hal Ehwal Murid 89

Pengurusan Kokurikulum 91

6 6.1 Carta Organisasi Kokurikulum 92
6.2 Struktur Organisasi Kokurikulum
93
Pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi
95
7 7.1 Carta Organisasi PPKI
7.2 Struktur Organisasi PPKI

8 Jadual Penghantaran eRPH

9 Jadual Pencerapan Guru-guru

10 Jadual Perhimpunan Rasmi

11 Jadual Bertugas Guru Mingguan / Guru Penyayang

Jadual Penggunaan Sudut Pidato

12 Program Puteriku Sayang

13 Program Kerohanian Muslim

14 Program Kerohanian dan Moral

15 Takwim Tahunan Sekolah

2|BERDISIPLIN, BERDEDIKASI , BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
3|BERDISIPLIN, BERDEDIKASI , BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum wbt, Salam ‘Melaka Berwibawa’, ‘Pintar, Hijau, Bersih’. Jabatan Pendidikan
Melaka No. Satu.
Setinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah-NYA,
saya berpeluang merakamkan sepatah dua kata dalam takwim sekolah tahun 2019 kali ini. Ucapan
terima kasih dan tahniah daripada saya khususnya kepada Jawatankuasa Takwim 2019 kerana
berjaya merancang dan menyusun manual pengurusan ini.

Manual pengurusan ini penting kepada sesebuah sekolah sebagai rujukan untuk melaksanakan
semua aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah agar lebih terarah dan berkesan. Dokumen ini juga
menjadi landasan kepada semua program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini.
Saya juga ingin mengucapkan selamat datang ke sesi persekolahan baharu 2019. Terima kasih
kepada semua warga SSN SMK Seri Kota kerana telah bertungkus lumus dan berpenat lelah
melaksanakan tugas yang diamanahkan bagi sesi persekolahan tahun 2018 yang lalu. Justeru, saya
mengharapkan semua warga sekolah akan dapat berpadu tenaga untuk terus cemerlang dalam
tugas masing-masing.
Sekolah merupakan punca segala aktiviti pengkaedahan, pembelajaran dan pengajaran yang
berkesan dalam membantu para guru mendidik dan membimbing para pelajar agar mereka dapat
bersaing dalam era globalisasi. Lantaran itu, pembudayaan TMK dalam pengurusan dan
pembelajaran bilik-bilik darjah khususnya melalui PAK 21 akan membantu peningkatan pencapaian
akademik dan sukan sekolah ini. Apa-apa pun cabaran dan transformasi yang datang kita harus
berfikiran positif dan menerima dengan minda terbuka.
Akhir kata, semoga sesi persekolahan tahun ini akan seiring dengan azam dan tekad untuk
meningkatkan kualiti dan profesionalisme diri yang menuntut kepada perubahan bagi menjamin SSN
SMK Seri Kota akan dapat mencapai prestasi yang membanggakan dan melakarkan kejayaan yang
gemilang.
Sekian, terima kasih dan selamat bertugas.

“TUGAS ITU AMANAH, KERJA ITU IBADAH’
“MENDIDIK DARIPADA HATI DENGAN PENUH INTEGRITI”

BEAT THE TIME, BEYOND TARGET, BUILD THE CHAMPION
BERDISIPLIN BERDEDIKASI BERJAYA
ABOVE AND BEYOND OTHERS

MD ISA BIN JANI
PENGETUA
SSN SMK SERI KOTA, MELAKA

4|BERDISIPLIN, BERDEDIKASI , BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
5|BERDISIPLIN, BERDEDIKASI , BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan

yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan kepadaTuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara.

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi

Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara

PIAGAM PELANGGAN

Bahawasanya agar
SSN SMK Seri Kota, Melaka mampu unggul dalam pengajaran
dan pembelajaran serta menghasilkan manusia yang benar-benar dapat menepati ciri-ciri
individu yang diharapkan oleh semua pihak selaras dengan motto

BERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

Maka dengan penuh tekad serta azam kami akan berusaha menyempurnakan janji kepada
Pelanggan sekolah ini:

Kepada Pelajar :

Menyediakan kemudahan pembelajaran yang terbaik dan membantu para pelajarnya
Mengamalkan budaya kerja yang akan menjadikan mereka manusia terbaik.

Kepada Staf:

Menyediakan pasukan pengajar serta bantuan perkhidmatan di sekolah yang akan
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan cekap dan berkesan serta

memberi perkhidmatan yang cekap, pantas, berkesan dan menyeluruh.

6|BERDISIPLIN, BERDEDIKASI , BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Hala Tuju

BEAT THE TIME
MENDAHULUI MASA SASARAN
Warga sekolah perlu berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah
dalam pelaksanaan bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan. Matlamat perlu dilaksanakan pada
atau sebelum masa yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya hendaklah mengikut KPI yang telah
digariskan .

RACE AGAINTS TIME TO ACHIEVE TARGETED GOALS
In line with the implementation of the KPI set by the school, all personnel should strive to achieve
success in achieving the targeted goals in curriculum, co-currriculum and also in sports before or
within the time frame according to the KPI guidelines .

BEYOND TARGET
MELEBIHI MATLAMAT
Warga sekolah bukan sahaja iltizam dalam mencapai matlamat, malah hendaklah melangkaui
sasaran yang telah ditetapkan. Setiap individu perlu mengenali matlamat dengan jelas dan tetapkan
sasaran. Tujuannya agar menjadi inspirasi terbaik dan perangsang kepada semua untuk menghadapi
kesulitan pada masa akan datang. Jika berhadapan dengan situasi yang sukar , kita hendaklah fokus
dan mengambil langkah yang seterusnya.

ABOVE THE FRAMEWORK
In order to achieve the target successfully, school personnel must have a clear vision and foresight
that can lead to an incredible end. To develop a positive action, school personnel must develop a
positive vision in maintaining perspective achievements and continue to persevere towards
achieving their goals.

BUILD THE CHAMPION

MELAHIRKAN JUARA
Warga sekolah sama-sama berusaha untuk melahirkan juara dalam kalangan pelajar di bidang
kurikulum, kokurikulum dan sukan. Warga sekolah seharusnya mempunyai 'Vision Board' iaitu
koleksi perkara yang difikirkan perlu dicapai oleh pelajar SSN SMK Seri Kota untuk menjadi juara.
Perencah utamanya ialah keinginan yang kuat untuk menempuh apa-apa jua situasi sulit yang bakal
melanda dalam menjayakan matlamat tersebut.

CREATING CHAMPIONS
To create champions among students in curriculum, co-curriculum and in the field of sports, school
personnel should work hand-in-hand and develop a vision board , a visualization tool that can be
used to help students to attain their goals as champions. Determination and inspiration are the key
elements in overcoming any short-term obstacles into achievable goals.

7|BERDISIPLIN, BERDEDIKASI , BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

OBJEKTIF

 Mencapai tahap kualiti kecemerlangan akademik di tahap PT3, dan SPM, melalui
pengalaman pembelajaran yang berkesan sebagai persediaan dalam kehidupan harian.

 Memupuk semangat kesukanan yang tinggi dalam kalangan atlet, memupuk disiplin serta
jati diri yang tinggi melalui didikan latihan dan pertandingan untuk mencapai kejayaan dalam
kejohanan yang disertai.

 Melahirkan individu yang dapat berfikir secara optimis, rasional dan kreatif di samping
mempunyai sikap dan amalan hidup yang baik sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara
untuk keperluan diri, bangsa dan Negara.

 Meningkatkan profesionalisme keguruan dalam kalangan tenaga pengajar di SSN SMK Seri
Kota, Melaka melalui persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat.

 Menyampaikan pelajaran yang bermutu dalam mata pelajaran yang disediakan untuk
membolehkan kefahaman yang menyeluruh dan sempurna.

 Menanam nilai-nilai murni seperti semangat kerjasama, kekitaan, semangat daya saing yang
sihat, sifat-sifat keyakinan diri sendiri menerusi kegiatan persatuan, kelab dan sukan.

3 Gelombang
Gelombang 1 : 2013 hingga 2015
Gelombang 2 : 2016 hingga 2020
Gelombang 3 : 2021 hingga 2025

5 Aspirasi Sistem (KEPAK)

1. Kualiti 2. Ekuiti 3. Perpaduan 4. Akses 5. Kecekapan

6 Aspirasi Murid ( PIE3K )

1. Pengetahuan 3. Etika dan Kerohanian 5. Kemahiran Memimpin
2. Identiti Nasional 4. Kemahiran Berfikir 6. Kemahiran Dwibahasa

11 ANJAKAN

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan

digalakkan mempelajari Bahasa Tambahan.
3. Melahirkan rakyat yang menghayati nilai.
4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
6. Mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan

keperluan.
7. Manfaatkan ICT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung.

8|BERDISIPLIN, BERDEDIKASI , BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

LAGU NEGARAKU LAGU SEKOLAH

Negaraku Seri Kota sekolah kami
Tanah tumpahnya darahku Para pelajar bersatu hati
Rakyat hidup bersatu dan maju Tuntut ilmu untuk berdikari
Rahmat bahagia Tuhan kurniakan Rajin dan usaha bersemangat tinggi
Raja kita selamat bertakhta
Berdisiplin, berdedikasi
LAGU MELAKA MAJU JAYA Cogan kata untuk berjaya
Kami ikrar, kami janji
Melaka negeri bersejarah Mencapai cita untuk berjasa
Tempat tumpahnya darah kita
Dijunjung dengan sepenuh jiwa Seri Kota kemegahan kami
Untuk maju dan jaya Tegak harum untuk berbakti
Pada nusa dan ibu pertiwi
Rakyat jelata sudah bersatu padu Semoga jasanya kekal abadi
Berikrar taat setia
Jujur berkhidmat setiap masa Lagu : Kamaruddin A. Samah
Melaka maju jaya Lirik : Hj Rashid Hj Yaakop

GURU MALAYSIA Di bidang pembangunan, kami tetap bersama
Membantu, membina, negara yang tercinta
Kami guru Malaysia, berikrar dan berjanji
Mendidik dan memimpin Amanah yang diberi, kami tak persiakan
Putera puteri negara kita Apa yang kami janji
Tunai tetap kami tunaikan
Pada Seri Paduka, kami tumpahkan setia
Rukun Negara kita
Panduan hidup kami semua

9|BERDISIPLIN, BERDEDIKASI , BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG WAWASAN PENDIDIKAN MELAKA

Melaka maju negeriku saying Di sini di negeri bertuah ini
Gagah berani Harmoni, berbudaya, bersejarah
Negeri indah, tak terperi Bermula satu peradaban bangsa
Nilai murni kualiti tinggi Berdaulat namamu Melaka

Hulubalangnya terbilang Mendidik anak bangsa semua
Negeri hebat cemerlang Akademik tinggi menjulang
Pokok Melaka lambing Sahsiah terpuji dan terbialang
Rakyat gemilang Menjadi pewaris dan pejuang
Daulat dijulang
Melaka termasyhur namamu
Melaka maju, warisan dunia Gurunya tekun dan berwibawa
Marilah kita raikannya Pelajar berilmu dan Berjaya
Negeri bandar teknologi hijau Wawasan pendidikan Melaka
Impian satu Malaysia
Kami berjanji berusaha sekata
Melaka negeri bersejarah Berkhidmat bertindak segera
Di mana semuanya bermula Menuju pendidikan bestari
Rakyatnya taat dan setia Untuk negeri Melaka
Melaka maju dan jaya Menuju pendidikan bestari
Untuk negeri Melaka
Melaka maju, warisan dunia
Marilah kita raikannya
Negeri bandar teknologi hijau
Impian satu Malaysia

Melaka maju, warisan dunia
Marilah kita raikannya
Negeri bandar teknologi hijau
Impian satu Malaysia

Melaka maju negeriku sayang…
Melaka maju negeriku sayang…
Melaka maju negeriku sayang…

10 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 PENGETUA
CARTA ORGANISASI SSN SMK SERI KOTA GPK PENTADBIRA

GPK HEM GPK PENDIDIKAN KHAS KURIKULUM
HAL EHWAL MURID
GURU B & K

PENTADBIRAN JK SEKOLAH SELAMAT UNIT GKMP GKMP SAINS
JK PROGRAM PERLINDUNGAN PELAJAR KURIKULUM BAHASA & MATS
PEMBANTU PENDIDIKAN
TADBIR JK LEMBAGA TATATERTIB PELAJAR PANITIA PANITIA
JK PENDAFTARAN & ORIENTASI T1 & T4 KHAS
(PERKHIDMATAN) BM MATEMATIK
UNIT
PEMBANTU KOKURIKULUM BI SAINS
TADBIR
PENDIDIKAN

UNIT HEM
PENDIDIKAN

KHAS

SU JADUAL
WAKTU

K. MAKMAL JK BIMBINGAN & KAUNSELING GPM BC

BANGUNAN JK DOKUMENTASI & DATA BASE HEM PENYELARAS NILAM
PEPERIKSAAN

KECERIAAN JK BANTUAN SEKOLAH

PERABOT JK 3K

DATA SEKOLAH JK BUKU DAFTAR & JADUAL KEDATANGAN SEKOLAH SIVIK &

MAJALAH JK PPDa

LEMBAGA JK PENYELARAS TINGKATAN
SURAU

WARISAN JK KPJ
SEKOLAH

JK SPBT

JK SLAD

JK PENGURUSAN ASRAMA

JK BANJIR & BENCANA ALAM

11 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

PIBG
AN GPK KOKURIKULUM

KOKURIKULUM

SU RIMUP

GKMP GKMP PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS SETIAUSAHA
KEMANUSIAAN TEKNIK & UNIT KELAB/ KOPERASI KELAB/ SUKAN
VOKASIONAL SUKAN
BERUNIFORM PERSATUAN GURU-
PERMAINAN GURU
PENASIHAT
PANITIA PANITIA KADET POLIS BM BALAPAN & PADANG
GURU-
SEJARAH PERNIAGAAN KADET BI BOLA SEPAK GURU
BOMBA KETUA
RUMAH
GEOGRAFI RBT KADET SAINS & BADMINTON
REMAJA MATEMATIK KETUA
PEND. ISLAM GKT SEKOLAH JURULATIH
GEOG/ALAM SEPAK TAKRAW
P. MORAL ASK/SK KADET SEKITAR SUKAN
PEND. SENI RC KOREKSIONAL TERAS
SnRT
PJK / SAINS SUKAN MPV PENJARA JURULATIH
& KEWARGANEGARAAN SUKAN
PBSM TERAS

SEJARAH/ HOKI
SENI
MEMANAH
KREATIF
PEND. ISLAM BOLA JARING
RBT / TEKNOLOGI
BOLA BALING
BRIGET ICT
PSS RUMAH SUKAN
H. TUAH ( MERAH)
FOTOGRAFI H. JEBAT (UNGGU)
H. KASTURI (BIRU)
RUKUN NEGARA H. LEKIR (HIJAU)

KO[PERASI
SPBT
KEBUDAYAAN & kOMPANG

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL NAMA J GRED JAWATAN SENARAI NA
1 EN. MD ISA BIN JANI SSM
AKA-
DEMIK

L DG52 PENGETUA ISL

2 EN. BAHARIM BIN MD L DG52 PENOLONG KANAN ISM
YASIN PENTADBIRAN

3 TN. HJ ROSLI BIN BABA L DG48 PENOLONG KANAN ISM
HEM

4 En. SHAHARUM BIN L DG48 PENOLONG KANAN ISM
HUSAIN KOKURIKULUM

5 EN.MOHD RIZAL BIN ABD GURU PENDIDIKAN ISM
RAUF L DG44 KHAS (KELAS

INTEGRASI)

6 PN.SHURINA BT AB. P DG48 KETUA BIDANG TEKNIK ISM
RAHIM @ GHAZALI & VOKASIONAL

7 PN. HOW LAY HA L DG48 KETUA BIDANG ISM
BAHASA

12 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

AMA STAF AKADEMIK

ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN
DOMINAN
PENGAJIAN PENDIDIKAN SAINS SUKAN
PENDIDIKAN JASMANI TIADA PENGETUA
JASMANI DAN TIADA
KESIHATAN PENGAJARAN PK PENTADBIRAN
PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA
BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PK HEM
SEBAGAI BAHASA PERTAMA
PERTAMA PK
PENGAJIAN PEDAGOGI KOKURIKULUM
PENDIDIKAN
JASMANI DAN
KESIHATAN

EKONOMI/PENGAJIA EKONOMI/PENGAJIA TIADA
N EKONOMI ASAS N EKONOMI ASAS

PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KHAS - TIADA PK PEND KHAS
MASALAH
PEMBELAJARAN

SAINS SAINS KEMAHIRAN GURU MPT - ERT
RUMAHTANGGA RUMAHTANGGA HIDUP

PENGAJIAN MELAYU BAHASA MELAYU PENGAJIAN BAHASA MELAYU
(LINGUISTIK) CINA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SENARAI NA

BIL NAMA J GRED JAWATAN AKA-
SSM DEMIK

8 PN.HJH. NOORAZILA BINTI P DG52 KETUA BIDANG SAINS ISM
ABU ZARIM

9 PN. PUSPA BINTI ADAM P DG48 KETUA BIDANG ISM
KEMANUSIAAN ISM
ISM
10 EN. ABD. HALIM BIN GURU PENDIDIKAN ISM
MOHHAMED L DG44 KHAS (KELAS ISM

INTEGRASI)

GURU AKADEMIK
11 PN.ARNIYANTI BINTI ZAN P DG44 BIASA / GURU

PENOLONG

12 PN.AU SIEW YIN GURU AKADEMIK
P DG44 BIASA / GURU

PENOLONG

13 EN. AZRUL BIN ADNAN L DG41 GURU PENOLONG
AGAMA

14 PN.DALIYAH BINTI BABA P DG44 GURU MATA ISM
PELAJARAN REKACIPTA

13 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

AMA STAF AKADEMIK

ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN
DOMINAN

MATEMATIK / MATEMATIK / SAINS MATEMATIK
PENGAJIAN PENGAJIAN
MATEMATIK MATEMATIK

SYARIAH ISLAMIAH PENDIDIKAN ISLAM TIADA PENDIDIKAN
ISLAM

PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS - TIADA PENDIDIKAN
PERNIAGAAN PEMBELAJARAN KHAS (INTEGRASI)
KESUSASTE-
PENGAJARAN PENGAJARAN RAAN MELAYU BAHASA MELAYU
BAHASA MALAYSIA BAHASA MALAYSIA
SEBAGAI BAHASA SEBAGAI BAHASA
PERTAMA PERTAMA

SAINS PERTANIAN SAINS PERTANIAN TIADA GURU MPT -
SAINS PERTANIAN

USSULUDDIN PENGAJIAN ISLAM BAHASA ARAB PENDIDIKAN
ISLAM

KEJURUTERAAN PENGAJIAN REKA TIADA GURU MPV -
AWAM CIPTA (MPV) REKACIPTA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SENARAI NA

BIL NAMA J GRED JAWATAN AKA-
SSM DEMIK

15 PN.EIZIANA BINTI YUSUP GURU AKADEMIK ISM
P DG48 BIASA / GURU

PENOLONG

16 PN.FADZLIN NOOR P DG44 GURU PENDIDIKAN ISM
ARBAIN BINTI MOHD SAID KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)

17 PN.FATIMAH BINTI P DG44 GURU KELAS AMALI TG. ISM
MUHAMMAD 1-3

18 HASLINDA BINTI AHMAD GURU PENDIDIKAN ISM
P DG44 KHAS INTEGRASI ISM
ISM
(PEMBELAJARAN) ISM

GURU AKADEMIK
19 NUR'AIN BINTI SAMSUDIN P DG41 BIASA / GURU

PENOLONG

20 EN.HEMRAN BIN MAHAT GURU AKADEMIK
L DG44 BIASA / GURU

PENOLONG

21 EN.JERAIE BIN SITAM GURU AKADEMIK
L DG44 BIASA / GURU

PENOLONG

14 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

AMA STAF AKADEMIK OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN
ISM DOMINAN

SENI TEKSTIL PENDIDIKAN SENI / TIADA PENDIDIKAN
(TEXTILE ART) SENI HALUS SENI/SENI VISUAL

SAINS KOMPUTER PENGAJIAN KEMAHIRAN GURU PEND KHAS
PENDIDIKAN KHAS/ HIDUP (KELAS
LAIN-LAIN DALAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI)
BIDANG MASALAH TIADA
KEJURUTERAAN PEMBELAJARAN K.HIDUP-KMT

KEMAHIRAN HIDUP GURU PEND KHAS
(KMT) (KELAS
INTEGRASI)
PENDIDIKAN KHAS - PENDIDIKAN KHAS - TIADA
MASALAH MASALAH SEJARAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
MATEMATIK
PENGAJIAN PENGAJIAN PENGAJIAN
MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA PENDIDIKAN
JASMANI &
PEMBANGUNAN MATEMATIK/ SAINS KESIHATAN
SUMBER MANUSIA PENGAJIAN
MATEMATIK

PENGURUSAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN
PERNIAGAAN JASMANI KESIHATAN

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SENARAI NA

BIL NAMA J GRED JAWATAN AKA-
SSM DEMIK

22 PN. JULINAH BINTI GURU AKADEMIK ISM
MOHAMED P DG48 BIASA / GURU
ISM
23 PN.LIM GUAT MOEY PENOLONG
ISM
24 PN.LIM MEEI JIUAN GURU PENDIDIKAN
P DG48 KHAS (KELAS ISM
25 PN.LOH CHUN LAN
INTEGRASI) ISM
26 PN.MARINA TAN BINTI
MOHD ROSS TAN GURU PENDIDIKAN
P DG44 KHAS (KELAS

INTEGRASI)

GURU PENDIDIKAN
P DG44 KHAS (KELAS

INTEGRASI)

GURU AKADEMIK
P DG44 BIASA / GURU

PENOLONG

27 PN.MARKHDAYU BINTI P DG48 GURU MATA ISM
MARWAJI PELAJARAN TEKNIKAL

28 CIK MAYLIN PANG MAY GURU AKADEMIK ISM
LIN P DG48 BIASA / GURU

PENOLONG

15 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

AMA STAF AKADEMIK OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN
ISM DOMINAN

BAHASA INGGERIS PENGAJIAN TIADA BAHASA
INGGERIS INGGERIS

MATEMATIK / MATEMATIK/ PERAKAUNA/ GURU PEND KHAS
PENGAJIAN PENGAJIAN PENGAJIAN (KELAS
MATEMATIK MATEMATIK PERAKAUNAN INTEGRASI)

SAINS PERTANIAN SAINS PERTANIAN KEMAHIRAN GURU PEND KHAS
HIDUP (KELAS
PENDIDIKAN KHAS - PENDIDIKAN KHAS - INTEGRASI)
MASALAH MASALAH PENGAJIAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MELAYU GURU PEND KHAS
(LINGUISTIK) (KELAS
INTEGRASI)

TESL TESL MORAL BAHASA
KEWANGAN INGGERIS
BAHASA INGGERIS PERDAGANGAN/
PERGAJIAN EKONOMI / KEMAHIRAN
PERDAGANGAN PENGAJIAN HIDUP -
EKONOMI ASAS PERDAGANGAN &
BAHASA INGGERIS KEUSAHAWANAN

SEJARAH BAHASA
INGGERIS

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SENARAI NA

BIL NAMA J GRED JAWATAN AKA-
SSM DEMIK

29 EN. MOHD FAEZ BIN MAT L DG41 GURU PENOLONG ISM
ZIN AGAMA

30 EN.MOHD FAIMI BIN ABU L DG42 JURULATIH SUKAN STP

31 EN.MOHD FAIROS BIN L DG41 GURU PENOLONG ISM
JAAFAR AGAMA SPM
ISM
32 EN.MOHD HAFEEZ L DG32 JURULATIH SUKAN ISM
HAZREEK BIN ABD RAZAK ISM

33 EN.MOHD RASUL BIN L DG44 JURULATIH SUKAN
KHAMIS

34 SHAZWAN BIN SHARIFF GURU PENDIDIKAN
L DG41 KHAS (KELAS
35 EN.MOHD SHAZNI BIN
SAPEEE @ SAPAEE INTEGRASI)

GURU AKADEMIK
L DG41 BIASA / GURU

PENOLONG

16 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

AMA STAF AKADEMIK OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN
ISM DOMINAN

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM TIADA PENDIDIKAN
ISLAM

TIADA PENGAJIAN MELAYU TIADA JURULATIH
/ KAJIAN TEMPATAN SUKAN

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM MULTIMEDIA PENDIDIKAN
ISLAM

TIADA PENDIDIKAN SEKOLAH JURULATIH
JASMANI / RENDAH SUKAN
KESIHATAN

SAINS PERTANIAN SAINS PERTANIAN KEMAHIRAN JURULATIH
HIDUP SUKAN

PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN GURU PEND KHAS
MORAL (KELAS
INTEGRASI)

FIZIK FIZIK TIADA FIZIK

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SENARAI NA

BIL NAMA J GRED JAWATAN AKA-
SSM DEMIK

36 MOHAMAD SAUDI BIN L DG44 GURU AKADEMIK ISM
SAMSUDDIN BIASA / GURU
PENOLONG ISM

MUHAMMAD KHIRUL GURU AKADEMIK ISM
37 GHADAFE BIN ABD. L DG44 BIASA / GURU

RAHMAN PENOLONG

38 PN.NOOR AMNI BINTI P DG41 GURU KAUNSELING
IBRAHIM (SEPENUH MASA)

PN.NOORRUL AFNIZA GURU AKADEMIK ISM
39 BINTI AHMAD P DG41 BIASA / GURU

JAMALUDIN PENOLONG

40 PN.NOR ELYASYAH BINTI P DG44 GURU PENGURUSAN ISM
GHAZALI DATA / MAKLUMAT ISM
ISM
41 PN.NORAINI BINTI GURU PENDIDIKAN
YAHAYA P DG48 KHAS INTEGRASI

42 PN.NORAZIAH BINTI PEMBELAJARAN
KASSIM
P DG44 JURULATIH SUKAN

43 PN.NORHANA FAZILLA P DG44 GURU MATA ISM
BINTI ROZIAN PELAJARAN REKACIPTA

17 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

AMA STAF AKADEMIK

ISM OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN
DOMINAN
GEOGRAFI / GEOGRAFI /
PENGAJIAN PENGAJIAN BAHASA GEOGRAFI
GEOGRAFI GEOGRAFI MELAYU

TEKNOLOGI TEKNOLOGI PENGURUSAN SAINS KOMPUTER
MAKLUMAT MAKLUMAT PERNIAGAAN

BIMBINGAN DAN BIMBINGAN DAN TIADA GURU
KAUNSELING KAUNSELING KAUNSELING

SAINS SUKAN SAINS SUKAN TIADA SAINS SUKAN

KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN TIADA KEMAHIRAN
MEKANIKAL MEKANIKAL TIADA HIDUP -
KEMAHIRAN
PENGAJIAN MELAYU PENGAJIAN TEKNIKAL
GURU PEND KHAS
(LINGUISTIK) INGGERIS (KELAS
INTEGRASI)
KOMUNIKASI PENGAJIAN MELAYU TIADA
JURULATIH
KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN TIADA SUKAN
ELEKTRIK ELEKTRIK
KEMAHIRAN
HIDUP -
KEMAHIRAN
TEKNIKAL

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SENARAI NA

BIL NAMA J GRED JAWATAN AKA-
SSM DEMIK

44 PN.NORIDA BINTI MOHD GURU AKADEMIK ISM
NASER P DG44 BIASA / GURU ISM
ISM
PENOLONG ISM
ISM
45 PN.NORSHAIDA BINTI P DGA GURU AKADEMIK ISM
BUJAL 42 BIASA / GURU ISM
PENOLONG ISM

46 PN.NURHAZIAH BINTI GURU AKADEMIK
AMY P DG44 BIASA / GURU

PENOLONG

47 PN. NURUL ASHIKIN BINTI P GURU AKADEMIK
SHAFIE DG41 BIASA / GURU

PENOLONG

48 PUVANESVARARAO A/L L DG44 GURU AKADEMIK
VENKATASAMY BIASA

49 PN.RAHIMAH BINTI AB GURU AKADEMIK
MAJID P DG44 BIASA / GURU

PENOLONG

GURU AKADEMIK
50 PN.ROSNI BINTI SELAMON P DG44 BIASA / GURU

PENOLONG

51 PN. SITI DIRAYAH BINTI GURU PENDIDIKAN
SABRI @ SAHARI P DG44 KHAS INTEGRASI

(PEMBELAJARAN)

18 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

AMA STAF AKADEMIK OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN
ISM DOMINAN

SAINS KIMIA SAINS KIMIA

TIADA SAINS TIADA SAINS

MATEMATIK / MATEMATIK / KIMIA MATEMATIK
PENGAJIAN PENGAJIAN
MATEMATIK MATEMATIK KIMIA MATEMATIK

MATEMATIK / MATEMATIK / PENGAJIAN MATEMATIK
PENGAJIAN PENGAJIAN MATEMATIK
MATEMATIK MATEMATIK

KEJURUTERAAN MATEMATIK
AWAM

PENGAJIAN MELAYU BAHASA MELAYU SEJARAH BAHASA MELAYU
(LINGUISTIK)

LAIN-LAIN DALAM MATEMATIK / PENGAJIAN AM MATEMATIK
BIDANG PENGAJIAN
KEJURUTERAAN MATEMATIK

PENGURUSAN PENDIDIKAN PRA - TIADA GURU PEND KHAS
SEKOLAH (KELAS
INTEGRASI)

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL NAMA J GRED JAWATAN SENARAI NA
SSM
AKA-
52 EN. SYAMIR BIN AB GURU AKADEMIK DEMIK
RASHID L DG41 BIASA / GURU
ISM
PENOLONG

53 EN.WAN MUKHRIZ BIN L DG44 GURU MATA ISM
WAN MUHAMAD PELAJARAN MPV

54 PN.YAP LEE LENG GURU PENDIDIKAN ISM
P DG44 KHAS INTEGRASI ISM
55 EN. ZAHARI BIN JUSOH IS
PEMBELAJARAN ISM
56 EN. ZARANI BIN ADAM
GURU AKADEMIK
57 EN.ZORAIDI BIN STOTA L DG42 BIASA / GURU

58 JAYA KUMAR A/L PENOLONG
MICHAEL
GURU PENDIDIKAN
L DG44 KHAS INTEGRASI

PEMBELAJARAN

GURU AKADEMIK
L DG44 BIASA / GURU

PENOLONG

GURU PENDIDIKAN
L KHAS INTEGRASI

PEMBELAJARAN

19 | B E R D I S I P L I N , B E R D E D I K A S I , B E R J A Y A

AMA STAF AKADEMIK OPSYEN 1 OPSYEN 2 OPSYEN
ISM DOMINAN

SAINS SUKAN SAINS SUKAN SAINS SUKAN SAINS SUKAN

KEJURUTERAAN PENGAJIAN PERDAGANG GURU MPV
MEKANIKAL MENSERVIS AN / PERGAJIAN
PERALATAN PERDAGANG
PENDIDIKAN KHAS PENYEJUKAN DAN AN
PENYAMAN UDARA
BIMBINGAN DAN (MPV) TIADA GURU PEND KHAS
KAUNSELING (KELAS
SUKAN DAN PENDIDIKAN PINTAR GEOGRAFI / INTEGRASI)
REKREASI CERDAS PENGAJIAN
GEOGRAFI BAHASA MELAYU
PENGURUSAN PENGAJIAN MELAYU
TIADA GURU PEND KHAS
MATEMATIK (KELAS
PENDIDIKAN INTEGRASI)
PENDIDIKAN KESIHATAN
JASMANI PENDIDIKAN
PENGAJIAN JASMANI &
PENDIDIKAN KHAS – TAMIL KESIHATAN
MASALAH
PEMBELAJARAN

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIL NAMA J GRED SSM JAWATAN

1 RAFIZAH BINTI MAT DOM @ MOHD P N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
DOM

2 EN.ZAINULDIN BIN MANSOR L N17 PEMBANTU TADBIR (P/O)

3 EN.TARMIZI BIN MAHFAR L N17 PENYELIA ASRAMA

4 EN.MOHD HALID BIN MOHD L N17 PENYELIA ASRAMA
HANAFIAH

5 PN.ZAITUN BINTI ZAINAL ABIDIN P C22 PEMBANTU MAKMAL

6 PN.MIAZLINA BINTI AB. KARIM P C22 PEMBANTU MAKMAL

7 EN.RIDUAN BIN RAMLI L C17 PEMBANTU MAKMAL

8 PN.SERI MAZWIN BINTI MASHUT P N19 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
(INTEGRASI)

9 PN.ZURHAYA BINTI ZAINAL P N19 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
(INTEGRASI)

10 CIK ZAITUN BINTI MD ZAKARIAH P N19 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
(INTEGRASI)

11 EN.MOHD HAFIZUL BIN WAHAB L N19 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
(INTEGRASI)

12 PN.SURIATI BINTI A.MANAF P N19 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
(INTEGRASI)

13 EN.JAMAROSAZMAN BIN JAMAL L N11 PEMBANTU OPERASI

14 EN. MOHD RASHIDI BIN ZULKIFLIEE L N11 PEMBANTU OPERASI

15 EN.MOHD ZAIMI BIN MAHAMAD L N4 PEMBANTU OPERASI

20 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN
TAHUN 2019

KUMPULAN B

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA AKHIR JUMLAH BIL.MINGGU
PERSEKOLAHAN HARI 12

Hari Persekolahan 02.01.2019 22.03.2019 59

1 23.03.2019 31.03.2019 91

Cuti Pertengahan
Penggal 1

Hari Persekolahan 01.04.2019 24.05.2019 40 8

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25.05.2019 09.06.2019 16 2

Hari Persekolahan 10.06.2019 09.08.2019 45 9

2 Cuti Pertengahan 10.08.2019 18.08.2019 9 1
Penggal 2

Hari Persekolahan 19.08.2019 22.11.2019 70 14

CUTI AKHIR TAHUN 23.11.2019 31.12.2019 39 5

Jumlah 287 52

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 214

KUMPULAN B  Pahang
 Sabah
 Perlis  Sarawak
 Pulau Pinang  Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 Perak  Wilayah Persekutuan Labuan
 Selangor  Wilayah Persekutuan Putrajaya
 Negeri Sembilan
 Melaka
 Johor

21 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

HARI KELEPASAN AM NEGERI MELAKA

TAHUN 2019

BIL CUTI TARIKH HARI

1 Tahun Baru 2019 1 Januari Selasa
Selasa
2 Tahun Baru Cina 5 Februari Rabu
Isnin
3 Tahun Baru Cina (Hari Kedua) 6 Februari
Rabu
4 Hari Pengisytiharan Melaka Sebagai 15 April Ahad
Bandaraya Bersejarah Isnin
Isnin
5 Hari Pekerja 1 Mei Rabu
Khamis
6 Hari Wesak 19 Mei Sabtu
Ahad
7 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di- 9 September Isnin
Ahad
Pertuan Agong Jumaat
Ahad
8 Awal Ramadan 6 Mei Sabtu
Rabu
9 Hari Raya Puasa 5 Jun

10 Hari Raya Puasa (Hari Kedua) 6 Jun

11 Hari Kebangsaan 31 Ogos

12 Hari Raya Qurban 11 Ogos

13 Hari Malaysia 16 September

14 Awal Muharam(Maal Hijrah) 1 September

15 Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka 11 Oktober

16 Hari Deepavali 27 Oktober

17 Maulidur Rasul 9 November

18 Hari Krismas 25 Disember

ILMU ITU DIDAPATI DENGAN LIDAH YANG GEMAR BERTANYA DAN AKAL YANG SUKA BERFIKIR
ABDULLAH IBNU ABBAS

22 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
23 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
SENARAI PENTADBIR SSN SMK SERI KOTA

MD ISA BIN JANIFDM
PENGETUA

BAHARIM BIN ROSLI BIN BABA SHAHARUM BIN MOHD RIZAL BIN
MD YASIN GPK HEM HUSAIN ABDUL RAUF
GPK
GPK KOKURIKULUM GPK PEND. KHAS
PENTADBIRAN

NOORAZILA BT HOW LAY HA SHURINA BT PUSPA BT ADAM
ABU ZARIM GKMP BAHASA AB.RAHIM GKMP KEMANUSIAN
GKMP TEK & VOK
GKMP SAINS &
MATE

NOOR AMNI BT IBRAHIM
GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

24 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
PENGETUA : EN.MD.ISA BIN JANI

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(GKMP Bahasa )
En. Shaharum Bin Husain (GKMP Kemanusiaan)
(GKMP Sns & Maths)
En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GKMP Tek.& Vok.)
(Guru B&K )
Penyelaras : Pn. How Lay Ha (Pembantu Tadbir)
(PT Kewangan )
AJK : Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (Guru B&K)

Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim

Pn. Shurina Bt Ab. Rahim

Pn. Noor Amni Bt Ibrahim

Pn. Rafizah Bt Mat Dom

En. Zainuldin Bin. Manso

Pegawai Perhubungan Pn. Noor Amni Binti Ibrahim

Sekolah

2. JAWATANKUASA MAJLIS RASMI SEKOLAH

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(GKMP Kemanusiaan)
En. Shaharum Bin Husain (GKMP Bahasa )
(GKMP Sns & Maths)
En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GKMP Tek.& Vok.)
(Ketua Guru Disiplin)
Penyelaras : Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (Setiausaha Peperiksaan)
(Setiausaha Sukan )
AJK : Pn. How Lay Ha (Pembantu Tadbir )

Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim

Pn. Shurina Bt Ab. Rahim

En. Mohd Fairos Bin Jaafar

Pn. Markhdayu bt Marwaji

En Zoraidi B. Stota

Pn. Rafizah Bt Mat Dom

Pengerusi Kelab Keluarga

Penyelaras Tingkatan

Jurulatih Sepenuh Masa

3. JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(Penyelia Sukan JPM)
: En. Shaharum Bin Husain
(GKMP Bahasa )
: En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GKMP Kemanusiaan)
(GKMP Sns & Maths)
Ex-officio : En. Farizal Bin Ahmad (GKMP Tek.& Vok)
(JL Sepenuh Masa)
Setiausaha : En. Zoraidi Bin Stota (Guru B & K )

AJK : Pn. How Lay Ha

Pn. Hjh. Puspa Bt Adam

Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim

Pn. Shurina Bt Ab. Rahim

En Mohd Rasul bin Khamis

Pn Noor Amni binti Ibrahim

25 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

4. SENARAI NAMA AJK PIBG SESI 2017 / 2019

Penasihat : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)

Penolong Penasihat : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)

Pengerusi : En. Muhd. Fizry bin Yusuf ( YDP)

Naib Pengerusi : En. Noor Azlan Bin Hj Yusof (Timb. YDP)

Setiausaha : En. Azrul Bin Adnan

Pen. Setiausaha : Pn. Norshahida Bt Bujal

Bendahari : Pn. Nurhaziah Bt Amy

Pegawai Perhubungan : Insp. Mohammad Naim bin Abd. Jalil

Sekolah

AJK Ibubapa : En. Mustafa Kamal Bin Shamsuddin

En. Jamil Bin Md Nor

En. Muhammad Haziq Bin Norizan

En. Rozairin Bin Idris

Pn. Siti Rafidah Bt. Abd. Razak

Pn. Adila Bt. Malik

En. Fauzi Bin Razi

AJK Guru : Pn. Noor Amni Bt Ibrahim (Guru B & K)

En. Mohd Fairos Bin Jaafar

Pn. Arniyanti Bt Zan

Cik Maylin Pang May Lin

Penyelia Asrama : En. Tarmizi Bin Mahfar

Pemeriksa Kira-kira : En. Muhamad Khirul Ghadafe bin Abd. Rahman

Pn. Wan Rosmah Bt. Wan Awang

5. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGANSEKOLAH

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)

Setiausaha : Pn. Rafizah Bt Mat Dom (Ketua PembantuTadbir)

AJK : En. Zainuldin Bin Mansor (PT Kewangan )

Pn. How Lay Ha (GKMP Bahasa )

Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (GKMP Kemanusiaan)

Pn. Hjh. Noorazila binti Abu Zarim (GKMP Sains & Mate)

Pn. Shurina Bt Ab. Rahim (GKMPTek. & Vok.)

Pn. Daliyah binti Baba (GPM )

En. Tarmizi Bin Mahfar (Penyelia Asrama )

Audit Dalaman : En. Jeraie Bin Sitam

Pn. Markhdayu Bt. Marwaji

6. JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN BANGUNAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(Pembantu Tadbir )
En. Shaharum Bin Husain (Penyelia Asrama )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf

Setiausaha : Pn. Rafizah Bt Mat Dom

AJK : En. Mohd Tarmizi Bin Mahfar

26 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 (Penyelia Asrama )
(PO Asrama)
En.Mohd. Halid Bin Ali Hanafiah
En.Jamarosazman Bin Jamal

7. JAWATANKUASA SEMAKAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH

Pengerusi : En. Md. Isa bin Jani (Pengetua)
(Guru Data)
Setiausaha : Pn. Nor Elyashah binti Ghazali (GPK Pentadbiran)
(GPK HEM)
AJK : En. Baharim bin Md Yasin (GPK KoKurikulum)
(GKMP)
Tn. Hj. Rosli Bin Baba (Ketua Guru Disiplin)
(Guru)
En. Shaharum Bin Husain (Guru)
(Guru)
Pn. Shurina binti Ab Rahim (Penyelia Asrama)
(Penyelia Asrama)
En. Mohd Fairos bin Jaafar (Pembantu Operasi)
(Pembantu Operasi)
Pn. Marina Tan Bt. ohd Ross Tan

En. Hemran bin Mahat

En. Zoraidi bin Stota

En. Mohd Halid bin Ali Hanafiah

En. Tarmizi bin Mahfar

En. Mohd Rashidi bin Dzulkif

En. Jamarosazman bin Jamal

8. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)

Penyelaras : Pn. Rafizah Bt Mat Dom (Pembantu Tadbir )

Setiausaha 1 : En. Hazani bin Saidin (Guru)

Setiausaha 2 : En Wan Mukhriz bin Wan Muhamad (Guru)

A. Pegawai Aset (Aset Kurikulum )
En. Baharim Bin Md. Yasin (Aset HEM)
Tn. Hj. Rosli Bin Baba (Aset Kokurikulum)
En. Shaharum Bin Husain (Aset Pendidikan Khas)
En Mohd Rizal bin Abd Rauf

B. Pegawai Penerima Stor (GKMP Sains dan Matematik)
Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (GKMP Kemanusiaan)
Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (GKMP Bahasa)
Pn. How Lay Ha (GKMP Teknik & Vokasional)
Pn. Shurina Bt Ab. Rahim (Setiausaha Sukan)
En. Zoraidi bin Stota

C. Pegawai Pemeriksa (Pemeriksa Aset 1 )
En. Zahari B. Jusoh (Pemeriksa Aset 2 )
En. Wan Mukhriz B. Wan Muhamad (GKMP Teknik & Vokasional)
Pn. Shurina Bt Ab. Rahim (Pusat Sumber)
Pn. Marina Tan Bt Mohd Ross Tan (GKMP Sains dan Matematik)
Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (GKMP Kemanusiaan)
Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (GKMP Bahasa)
Pn. How Lay Ha (Pembantu Makmal)
Pn. Zaitun Bt Zainal Abidin

27 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 (Pembantu Pengurusan Murid)
(Penyelia Asrama)
Pn. Suriati Bt A. Manaf (Sukan/Koku)
En. Mohd Halid Bin Ali Hanafiah
Pn. Noraziah Bt Kassim

D Pelupusan (MPV )
En. Wan Mukhriz Bin Wan Muhamad (Buku Teks )
Pn. Arniyanti Bt Zan (ICT )
En. Muhamad Khirul Ghadafe Bin Abd. Rahman (RBT)
Pn. Nor Elyasyah Bt Ghazali (B& K)
Pn.Noor Amni Bt Ibrahim (Sukan / Koku)
En.Mohd. Faimi Bin Abu ( Makmal Sains)
Pn. Miazlina Bt Ab. Karim ( Makmal Sains)
En. Riduan bin Ramli (Pendidikan Khas )
En. Mohd. Hafizul Bin Wahab (Pendidikan Khas )
Pn. Seri Mazwin Bt Mashut (Pejabat )
En. Zainuldin Bin Mansor (Asrama )
En.Mohd. Halid Bin Ali Hanafiah

9. JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)

Penyelaras : Pn. Shurina Bt Ab. Rahim (GKMPTek. & Vok.)

Setiausaha : Pn. Nor Elyashah Bt Ghazali (Guru Data )

Penolong Setiausaha : Pn. Rafizah Bt Mat Dom (PT Perkhidmatan/HRMIS)

AJK : Pn. Markhdayu bt Marwaji (Setiausaha Peperiksaan )

En. Mohd Shazni Bin Sapaee (Setiausaha Jadual Waktu )

Pn. Rosni Bt. Selamon (Setiausaha Kurikulum)

Pn. Norida Bt Naser (Setiausaha HEM )

En. Zoraidi B. Stota (Setiausaha Sukan)

En. Azrul B. Adnan (Setiausaha Kokurikulum)

Pn. Arniyanti Bt Zan (SPBT)

Pn. Rosni Bt. Selamon (Kebajikan & Biasiswa)

En. Tarmizi Bin Mahfar (SMA/SSDM Asrama)

Pn. Noor Amni Bt.Ibrahim (Bimbingan & Kaunseling)

Semua guru penyelia disiplin (Key-in SSDM)

Semua guru Tingkatan (Rekod Salah Laku)

Semua guru mata pelajaran

Semua guru disiplin

Semua warden asrama

Data Atlet : En. Mohd Faimi B. Abu

Data Pencapaian : En. Mohd Rasul B. Khamis

Data Kehadiran Sukan dan Aset : Pn. Noraziah Bt Kassim

Data TID & Kecergasan : En. Mohd Hafeez Hazrek B. Abd. Razak

28 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

10. JAWATANKUASA MAJLIS ICT SEKOLAH

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(GKMPTek. & Vok.)
En. Shaharum Bin Husain
(GKMP Bahasa )
En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GKMP Kemanusiaa)
(GKMP Sains& Maths)
Penyelaras : Pn. Shurina Bt Ab Rahim (GKMP Tek. & Vok.)
(PT Perkhidmatan )
Setiausaha : En. Muhamad Khirul Ghadafe ( Makmal A )
(Makmal B )
Penolong Setiausaha : En. Mohd Shazni Bin Sapaee (Makmal GKT)
(Makmal A dan B)
Ahli Jawatankuasa
(Makmal A dan B)
Pengurusan Kurikulum : Pn. How Lay Ha (Makmal Reka Cipta)
(Pendidikan Khas)
Pn. Hjh Puspa Bt Adam (Pusat Sumber )
(Makmal Sains)
Pn. Hjh.Noorazila Bt Abu Zarim
(Data dan Kurikulum)
Pentadbiran Badan Luar : Pn. Shurina Bt Ab Rahim (HEM )
(Kokurikulum )
Pn. Rafizah Bt Mat Dom (Sukan /Permainan)
(Asrama)
En. Muhamad Khirul Ghadafe (Bimbingan & Kaunseling)
(Pusat Sumber)
En. Mohd Shazni Bin Sapaee (Pendidikan Khas)

Pn. Nor Elyasyah Binti Ghazali

Aplikasi ICT : En Muhamad Khirul Ghadafe

Guru-Guru Asas Sains Komputer

Data & Maklumat : Pn. Rosni Bt Selamon

Pengurusan Stok & : En. Muhamad Khirul Ghadafe

Dokumentasi Pn. Norhana Fazilla Binti Rozian

Pn. Yap Lee Leng

Pn Daliyah binti Baba

Pn. Miazlina Bt. Abd. Karim

Blog Sekolah : En. Jeraie bin Sitam

Pn. Nor Elyasyah Binti Ghazali

Pn. Norida Bt Naser

En. Azrul B. Adnan

Pn. Noraziah Bt Kasim

En. Syahmir Bin Ab Rashid

Pn. Noor Amni Bt Ibrahim

Pn. Marina Tan Bt. Mohd Ross Tan

Pn. Yap Lee Leng

11. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(Bimbingan & Kaunseling)
En. Shaharum Bin Husain (PRS)

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf

Setiausaha : Pn.Noor Amni Bt. Ibrahim

AJK : Ahli-ahli Pembimbing Rakan

Sebaya

12. JAWATANKUASA PERANCANGAN & TAKWIM SEKOLAH

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba

En. Shaharum Bin Husain

29 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Penyelaras : En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)
Pen. Penyelaras : Pn. Shurina Bt Ab. Rahim@Ghazali (GKMPTek. & Vok.)
Setiausaha En. Mohd Rashidi Bin Dzulkifliee (Pembantu Operasi)
Perancangan Strategik / :
Laporan Tahunan : En. Mohd Faez Bin Mat Zin (GKMP Bahasa )
JK Pn. How Lay Ha (GKMP Kemanusiaa)
Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (GKMPSains& Maths)
Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim
Ketua-Ketua Panitia (EMIS) & (Pelan Sekolah )
Pn. Nor Elyashah Bt Ghazali (Jadual Waktu )
En. Mohd Shazni Bin Sapae (Penyelaras ICT )
En. Muhamad Khirul Ghadafe (B & K)
Pn. Noor Amni Bt. Ibrahim

13. JAWATANKUASA LEMBAGA SURAU

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(GKMP Kemanusiaa)
En. Shaharum Bin Husain ( KP Pend. Islam )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf

Penyelaras : Pn. Hjh Puspa Bt Adam

Setiausaha : En. Azrul Bin Adnan

AJK : Semua Guru Pendidikan Islam

14. JAWATANKUASA WARISAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(GKMP Tek & Vok)
En. Shaharum Bin Husain

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf

Penyelaras : Pn. Shurina Bt Ab. Rahim

Setiausaha : Pn.Nur’ain bin Samsudin

AJK : En. Syahmir Bin Ab Rashid

Pn. Haslinda binti Ahmad

15. JAWATANKUASA SISTEM PA

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)

En. Shaharum Bin Husain

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf

Penyelaras : En. Mohd Suadi bin Samsuddin

Setiausaha : En. Muhamad Khirul Ghadafe

AJK : En. Shazwan bin Shariff

16. PROGRAM ORIENTASI GURU BARU BERKHIDMAT

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(GPK Pend. Khas)
En. Shaharum Bin Husain

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf

Fasilitator : En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf

30 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 (Mengikut opsyen guru
GKMP baru )

17. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG KEDUA

(SKPM g2)

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)

Penyelaras : Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (GKMP Kemanusiaan)

Setiausaha : Pn. Nor Elyashah Bt Ghazali (Guru Data)

AJK : Pn. How Lay Ha (GKMP Bahasa )

Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (GKMP Sains & Maths)

Pn. Shurina Bte Ab. Rahim (GKMPTek. & Vok.)

Pn. Rosni Bt Selamon (Setiausaha Kurikulum)

Pn. Norida Bt. Mohd Nasser (Setiausaha HEM)

En. Azrul bin Adnan (Setiausaha Koku)

En. Zoraidi Bin Stota (Setiausaha Sukan )

Semua Ketua Panitia

18. JURUACARA RASMI SEKOLAH
AJK : Pn. Marina Tan Bt Mohd. Ross Tan
Pn. Daliyah Bt Baba
En. Syahmir Bin Ab Rashid
Pengawas Sekolah

19. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)

Penyelaras : Pn. Shurina Bte Ab. Rahim (GKMP Tek. & Vok.)

Setiausaha : Pn. Fadzlin Noor Arbain Bt Mohd Said

Pen. Setiausaha : Pn. Norida binti Mohd Naser

AJK : Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (GKMP Kemanusiaan)

Pn. How Lay Ha (GKMP Bahasa )

Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (GKMP Sains & Maths)

Pn. Daliyah binti Baba (GPM)

20. JAWATANKUASA PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN ABAD KE-21

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani Pengetua)

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum )

Naib Pengerusi3 : En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)

Penyelaras : Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (GKMP Kemanusiaan)

Setiausaha : En. Hazani bin Saidin (Ketua Panitia Sejarah )

31 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 (GKMP Bahasa)
(GKMP Sains & Maths)
AJK : Pn. How Lay Ha (GKMP Tek. & Vok.)
Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (Video/Fotografi )
Pn. Shurina Bt Ab. Rahim
En. Jeraie Bin Sitam
Semua Ketua Panitia

21. JAWATANKUASA PAPAN KENYATAAN DAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)

Penyelaras : Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (GKMP Kemanusiaan)

Setiausaha : En. Jeraie Bin Sitam

AJK : Pn. Shurina Bte Ab. Rahim (GKMP Tek. & Vok.)

: Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (GKMP Bahasa )

Pn. How Lay Ha (GKMP Sains & Maths)

En. Zarani Bin Adam (Pendidikan Khas)

Pn.Noor Amni Bt. Ibrahim (B& K)

Semua Ketua Panitia

Semua Jurulatih Sukan

Semua Ketua Penasihat Kelab Dan Unit Beruniform.

22. MESYUARAT GURU : Pn How Lay Ha
Penyelaras : Guru Bertugas Mingguan (Rujuk jadual guru bertugas )
Setiausaha

23. BILIK DOKUMENTASI SEKOLAH

Pengerusi En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)

Timbalan Pengerusi En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum )

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pend. Khas)

Penyelaras Pn. Shurina Bt Ab. Rahim (GKMP Tek.& Vok.)

Setiausaha Pn. Norhana Fazilla binti Rozian

AJK Pn. How Lay Ha (GKMP Bahasa )

Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (GKMP Sains & Maths)

Pn. Hjh. Puspa Bt Adam (GKMP Kemanusiaan)

Semua Setiausaha Panitia

Pn. Rosni Bt. Selamon (Setiausaha Kurikulum)

Pn. Norida Bt. Mohd Naser (Setiausaha HEM)

En. Azrul Bin Adnan (Setiausaha Kokurikulum)

En. Zoraidi Bin Stota (Setiausaha Sukan)

Pn. Noorrul Afniza (Setiausaha MERCU)

32 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
33 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
JAWATANKUASA KURIKULUM : PANITIA

PENGERUSI
EN MD ISA BIN JANI

(PENGETUA)

GPK PENTADBIRAN
EN. BAHARIM BIN MD YASIN

GKMP BAHASA GKMP GKMP SAINS & GKMP TEKNIK &
PN HOW LAY KEMANUSIAAN MATH VOKASIONAL

HA PN HJH PUSPA PN NOORAZILA BTE PN SHURINA BT AB.
BTE ADAM RAHIM
KETUA PANITIA ABU ZARIM
KETUA PANITIA
BAHASA KETUA PANITIA KETUA PANITIA EN WAN MUKHRIZ BIN
MELAYU
PN. ARNIYANTI SEJARAH SAINS WAN MUHAMMAD
BT ZAN PN NUR’AIN PN ROSNI BINTI
S/U PERNIAGAAN
BAHASA GEOGRAFI SELAMON PN. MARKHDAYU BT
INGGERIS EN MOHD SUADI
CIK MAYLIN MATEMATIK MARWAJI
PANG MAY LIN PENDIDIKAN PN NURHAZIAH BT
MORAL S/U SnRT
BAHASA CINA AMY PN SHURINA BT AB.
PN. AU SIEW PN AU SIEW YIN
RAHIM
YIN PEND. SENI VISUAL
PN EIZIANA BT S/U GKT
YUSOP PN. NOR ELYASYAH BT

PEND. JASMANI & GHAZALI
KESIHATAN
PN NOORRUL S/U REKA CIPTA
AFNIZA PN NORHANA FAZILLA

SAINS SUKAN S/U SK & ASAS SAINS
PN NOORRUL KOMPUTER

AFNIZA EN. MUHAMAD KHIRUL
GHADAFE
PENDIDIKAN ISLAM
EN MOHD FAEZ S/U MPV
EN. WAN MUKHRIZ BIN
PEND. SIVIK
KEWARGANEGARAAN WAN MUHAMMAD

PN AU SIEW YIN S/U RBT
PN FATIMAH BT

MUHAMAD

34 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019
JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

PENGERUSI
EN. MD ISA BIN JANI

(PENGETUA)

TIMBALAN PENGERUSI
EN. BAHARIM BIN MD YASIN

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
EN. SHAHARUM BIN HUSAIN TN. HJ. ROSLI BIN BABA EN. MOHD RIZAL BIN ABD. RAUF

(GPK KOKURIKULUM) (GPK HEM) (GPK PENDIDIKAN KHAS)

SETIAUSAHA
PN. ROSNI BINTI SELAMON

PENOLONG SETIAUSAHA
PN. RAHIMAH BINTI ABD. MAJID

AHLI JAWATANKUASA

PENYELARAS PROG SEMUA GKMP SEMUA KETUA UNIT PEPERIKSAAN DAN
KECEMERLANGAN PANITIA PENILAIAN

AKADEMIK S/U JADUAL GURU KETUA SETIAUSAHA
PN. NORAZILA BT ABU WAKTU PERPUSTAKAAN & PN. MARKHDAYU BT

ZARIM EN MOHD SHAZNI MEDIA MAWARJI
GURU PENOLONG B SAPAEE PN. DALIYAH BINTI
S/U SPM:
PN. JULINAH BT S/U SPBT BABA EN PUVANESVARARAO
MOHAMED PN. ARNIYANTI BT.
GURU BIMBINGAN S/U PT 3
S/U PROGRAM ZAN & KAUNSELING PN. NORHANA FAZILLA BT
KECEMERLANGAN
AKADEMIK SPM PENYELARAS ICT PN. NOOR AMNI BT ROZIAN
EN PUVANESVARARAO EN MUHAMAD IBRAHIM
KHIRUL GHADAFE S/U PBS OPERASI
S/U PROGRAM PN NURHAZIAH BT AMY
KECEMERLANGAN
AKADEMIK PT 3
PN. NORHANA FAZILLA

BT ROZIAN

SEMUA
PENYELARAS
TINGKATAN

35 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

STRUKTUR ORGANISASI KURIKULUM
GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN : EN. BAHARIM BIN MD YASIN

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM SEKOLAH ( JKS )

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)

En. Shaharum Bin Husain (GKMP Kemanusiaan)
(GKMP Bahasa )
En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GKMP Sains & Maths)
(GKMP Tek.& Vok/SU LDP)
Setiausaha : Pn. Rosni Binti Selamon
(S/u Peperiksaan Dalaman
Penolong Setiausaha : Pn. Rahimah Binti Ab. Majid (S/u Peperiksaan SPM )
(S/u Peperiksaan PT3 )
Ahli Jawatan Kuasa : Pn. Puspa Binti Adam (S/u PBS Operasi )
(PAJSK- Segak )
Pn. How Lay Ha (Psikometrik/Guru B & K)
(S/u Jadual Waktu )
Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim ( Penyelaras ICT )
(Penyelaras VLE Frog)
Pn. Shurina Bt Ab. Rahim (Guru Data)
(GPM)
Semua Ketua Panitia (Setiausaha SPBT )
(P.Khas, Ting. 1-5)
Pn. Markhdayu Bte Marwaji

Pn. Wee Hui Hui

Pn. Norhana Fazila bt Rozian

Pn. Nurhaziah Binti Amy

En. Zoraidi Bin Stota

Pn. Noor Amni Bt Ibrahim

En. Mohd Shazni Bin Sapee

En. Muhamad Khirul Ghadafe

En. Mohd Shazni Bin Sapee

Pn. Nor Elyasyah Bt Ghazali

Pn. Daliyah binti Baba

Pn. Arniyanti Binti Zan

Penyelaras-Penyelaras Tingkatan

BIDANG MATA PELAJARAN

BIDANG KEMANUSIAAN : PN. HJH PUSPA BINTI ADAM ( GURU KANAN MATA PELAJARAN )

MATA PELAJARAN KETUA PANITIA SETIAUSAHA

Sejarah Pn Nur’ain binti Jamaludin Pn. Nor Elyasyah Bt Ghazali

Geografi En. Mohd Suadi bin Samsuddin Pn. Norhana Fazila bt Rozian
Pendidikan Moral Pn. Au Siew Yin Pn. Au Siew Yin

Pendidikan Seni Visual Pn. Eiziana binti Yusop

Pend. Jasmani & Kesihatan Pn. Noorrul Afniza binti En. Syahmir Bin Ab Rashid
dan Sains Sukan Jamaluddin

Pendidikan Islam En. Mohd Faez bin Mat Zin En. Azrul Bin Adnan
Pn. Au Siew Yin Pn. Au Siew Yin
Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan

BIDANG SAINS DAN MATEMATIK: PN. HJH. NOORAZILA BINTI ABU ZARIM ( GKMP)

MATA PELAJARAN KETUA PANITIA SETIAUSAHA

Sains Pn. Rosni binti Selamon Pn. Norshaida binti Bujal

Matematik Pn. Nurhaziah binti Amy Pn. Wee Hui Hui

36 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BIDANG BAHASA : PN. HOW LAY HA ( GURU KANAN MATA PELAJARAN )

MATA PELAJARAN KETUA PANITTIA SETIAUSAHA

Bahasa Melayu Pn. Arniyanti binti Zan Pn. Rahimah binti Ab. Majid

Bahasa Inggeris Cik Maylin Pang May Lin Pn. Julinah binti Mohamed

Bahasa Cina Pn. Au Siew Yin

BIDANG TEKNIK DAN VOK : PN. SHURINA BT AB. RAHIM (GURU KANAN MATA PELAJARAN )

MATA PELAJARAN KETUA PANITIA SETIAUSAHA
Perniagaan Pn. Markhdayu binti Marwaji
Wan Mukhriz bin Wan
Reka Cipta Muhammad Pn. Norhana Fazilla binti Rozian

GKT Pn. Nor Elyasyah binti Ghazali
SK/ Asas Sains Komputer En. Muhamad Khirul Ghadafe
MPV En. Wan Mukhriz bin Wan Muhammad
Sains Rumah Tangga Pn. Shurina binti Ab. Rahim
RBT Pn. Fatimah binti Mohamad

1. JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum )
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK Pend. Khas)
(GKMP Teknik & Vok.)
En. Shaharum Bin Husain (SAPS/ Dalaman)

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (Pengetua )
(GPK Pentadbiran )
Penyelaras : Pn. Shurina Bt Ab Rahim (GKMP Kemanusiaan)

Ketua Setiausaha : Pn. Markhdayu Binti Marwaji (GKMP Bahasa)
(GKMP Teknik & Vok.)
Setiausaha SPM : Pn. Wee Hui Hui (GKMP Sains & Maths)

Setiausaha PT3 : Pn. Norhana Fazilla bt Rozlan (Pengetua )
(GPK Pentadbiran)
Setiausaha PBS – Operasi : Pn. Nurhaziah Bt Amy (GPK Pend. Khas)
(GKMP Bahasa)
AJK : Penyelaras Tingkatan (GKMP Teknik & Vok.)
(GKMP Kemanusiaan)
2. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : En. Md. Isa Bin Jani

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin

Penyelaras : Pn. Hjh Puspa Bt Adam

Setiausaha : En. Mohd Shazni Bin Sapee

AJK : Pn. How Lay Ha

Pn. Shurina Bt Ab Rahim

Pn. Hjh Noorazila Bt Abu Zarim

3. JAWATANKUASA JADUAL GURU GANTI

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf

Penyelaras : Pn. How Lay Ha

AJK : Pn. Shurina Bt Ab Rahim

Pn. Hjh Puspa Binti Adam

37 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 HARI
GKMP Isnin
Selasa
GKMP BAHASA Rabu
GKMP KEMANUSIAAN Khamis
GKMP TEKNIK & VOKASIONAL Jumaat
GKMP SAINS & MATEMATIK
GPK PENTADBIRAN

4. JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPM)
(Wakil PIBG)
Naib Pengerusi III : En. Shaharum Bin Husain (GKMP Bahasa)
(GKMP Kemanusiaan)
Setiausaha : Pn. Daliyah binti Baba (GKMP Sains & Math)
(GKMP Tek. & Vok)
AJK : En. Noor Azlan Bin Yusof
(Guru B & K)
Pn. How Lay Ha (Perpustakaan/NILAM)
(BBM/Bilik Khas)
Pn. Hjh. Puspa b Bt Adam (R&D/Kajian/Penyelidikan)
(ICT)
Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (SPBT)
(TVP/Astro/APD)
Pn. Shurina Bt. Ab. Rahim

Semua Ketua Panitia

Pn. Noor Amni Bt. Ibrahim

Pn. Au Siew Yin

Pn. Nurul Ashikin Bt Shafie

Pn. Noor Amni binti Ibrahim

En. Muhamad Khirul Ghadafe

Pn. Arniyanti Bt. Hj. Zan

Pn. Marina Tan binti Mohd Ross Tan

5. JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)

Naib Pengerusi I : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

Naib Pengerusi III : En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn. Daliyah binti Baba (GPM)

AJK : Pn. How Lay Ha (GKMP Bahasa)

Pn. Hjh. Puspa b Bt Adam (GKMP Kemanusiaan)

Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (GKMP Sains & Math)

Pn. Shurina Bt. Ab. Rahim (GKMP Tek. & Vok)

Semua Ketua Panitia

Pn. Noor Amni Bt. Ibrahim (R&D/Kajian/Penyelidikan)

Pn. Au Siew Yin (Perpustakaan/NILAM )

Pn. Nurul Ashikin Bt Shafie (BBM/Bilik Khas)

En. Mohamad Suadi bin Samsuddin (Siaraya)

En. Muhamad Khirul Ghadafe (ICT)

En. Jeraie Bin Sitam (Fotografi/Dokumentasi)

Pn. Noorrul Afniza Bt A.Jamaludin (Penerbitan/Cetakan)

Pn. Markhdayu Bt. Marwaji (Koleksi Soalan)

Pn. Fadzlin Nur Arbain binti Mohd Said (LADAP)

Pengawas Pusat Sumber Sekolah

38 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

6. JAWATANKUASA NILAM

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi I : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi II : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPM)

Naib Pengerusi III : En. Shaharum Bin Husain (Wakil PIBG)
(GKMP Bahasa)
Setiausaha : Pn. Daliyah binti Baba (GKMP Kemanusiaan)
(GKMP Sains & Math)
AJK : Pn. Au Siew Yin (GKMP Tek. & Vok)

En. Noor Azlan Bin Yusof (Kelas/Tingkatan)

Pn. How Lay Ha

Pn. Hjh. Puspa b Bt Adam

Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim

Pn. Shurina Bt. Ab. Rahim

Semua Ketua Panitia

Semua Guru

7. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS )

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua )

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum)

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK PPKI)

Penyelaras : Pn. Shurina Bt Ab. Rahim

Setiausaha : Pn. Nurhaziah binti Amy ( SU PBS )

Penolong Setiausaha : Pn. Norhana Fazilla bt Rozlan ( Pen . Setiausaha PBS)

AJK : Pn. How Lay Ha (GKMPBahasa )

- Latihan & Pementoran : Pn. Hjh Puspa Bt Adam (GKMP Kemanusiaan)

- Pemantauan : Pn. Shurina Bt Ab Rahim (GKMP Tek & Vok)

- Penyelarasan : Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim (GKMP Sains dan Maths )

- Pengesanan dan : Pn. Wee Hui Hui (Setiausaha Pep. SPM)

Pembudayaan : Pn. Norhana Fazilla Bt Rozian (Setiausaha PT 3)

Pn. Markhdayu Bt Marwaji (Setiausaha Pep. Dalaman)

En. Zoraidi bin Stota (PAJSK- Segak)

Pn. Noor Amni Bt Ibrahim (Psikometrik)

Jurulatih Utama (Mata Pelajaran)

Semua Ketua Panitia

Ketua Pentaksir Mata Pelajaran

8. JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua )

Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK HEM)

En. Shaharum Bin Husain (GPK Kokurikulum)

En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK PPKI)

Penyelaras : Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim

Penolong Penyelaras : Pn. Julinah Bt Mohamed

AJK : Pn. Noorrul Afniza (Biro Akademik Asrama)

Pn. Wee Hui Hui (Setiausaha Pep. SPM )

Pn. Norhana Fazilla Bt Rozian (Setiausaha PT 3)

Pn. Noor Amni Bt Ibrahim (Guru B & K)

Semua Ketua Panitia

39 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

9. JAWATANKUASA MBMMBI / SUDUT PIDATO

Pengerusi : En. Md. Isa Bin Jani (Pengetua)
(GPKPentadbiran)
Timbalan Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (GKMP Bahasa)

Penyelaras : Pn. How Lay Ha (GKMP Kemanusiaan
(GKMPTek. & Vok.)
Setiausaha : Pn. Arniyanti Bt Zan (GKMP Sains dan Maths)

AJK : Pn. Hjh Puspa Bt Adam

Pn. Shurina Bt Ab Rahim

Pn. Hjh. Noorazila Bt Abu Zarim

Semua guru

10. JAWATANKUASA PROGRAM INKLUSIF

Pengerusi : En. Md. Isa Bin Jani (Pengetua).
(GPK PPKI)
Timbalan Pengerusi : En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf (GPK Pentadbiran)
(Pen. Penyelaras PPKI – P)
Naib Pengerusi : En. Baharim Bin Md Yasin (Guru Pembimbing)
(Guru Bimb. & Kaunseling)
Setiausaha : Pn. Yap Lee Leng

AJK : En. Zarani bin Adam

Pn. Noor Amni Bt. Ibrahim

Guru Tingkatan 1 - 5

Guru Mata Pelajaran

Ibubapa/Penjaga

11. JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH (MERCU)

Pengerusi : En. Md Isa Bin Jani (Pengetua )
(GPK Pentadbiran)
Timbalan : En. Baharim Bin Md Yasin (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Pengerusi : Tn. Hj. Rosli Bin Baba (GPK PPKI)

Naib Pengerusi : En. Shaharum Bin Husain 2. Pn.Hjh. Noorazila bt.Abu Zarim
4. Pn. Nurhaziah bt. Amy
En. Mohd Rizal Bin Abd. Rauf 6. Pn. Rahimah bt. Abd Majid
8. Pn. Au Siew Yin
Penyelaras : Pn. How Lay Ha 10. Pn. Noraini bt. Yahaya
12. Pn. Noraziah bt. Kassim
Setiausaha : Pn. Noorrul Afniza 14. Pn. Arniyanti binti Zan
16. En. Azrul b. Adnan
Pen. Setiausaha : Pn. Nurul Ashikin binti Shafie 18. Pn. Rafizah bt. Mat Dom
20. En. Muhamad Khirul Ghadafe
AJK : 1. Pn. Hjh. Puspa bt. Adam

3. Pn. Shurina bt. Abd Rahim

5. En. Jeraie b. Sitam

7. Cik Maylin Pang May Lin

9. Pn. Daliyah binti Baba

11. En. Mohd Shazni b. Sapaee

13. En. Zoraidi b. Stota

15. En. Mohd Faimi b. Abu

17. Pn. Norida bt. Mohd Naser

19. Pn. Nor Elyasyah bt. Ghazali

21. En. Syahmir b. Ab Rashid

40 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA

PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

12. PENYELARAS TINGKATAN DAN GURU TINGKATAN

TINGKATAN NAMA GURU PENYELARAS

1 ARIF EN. AZRUL BIN ADNAN

1 BESTARI PN. EIZIANA BT YUSOP PN. AU SIEW YIN
1 CEKAP PN. MARINA TAN BT ROSS TAN

1 DEDIKASI EN. ZAHARI BIN JUSOH

2 ARIF PN. RAHIMAH BT MAJID

2 BESTARI EN. HEMRAN BIN MAHAT PN. MARKHDAYU BT MARWAJI
2 CEKAP EN. JERAIE BIN SITAM

2 DEDIKASI EN. MOHAMAD SUADI BIN SAMSUDDIN

3 ARIF PN. WEE HUI HUI

3 BESTARI PN. NURHAZIAH BT AMY PN. NORIDA BT MOHD NASER
3 CEKAP PN. FATIMAH BT MUHAMMAD

3 DEDIKASI CIK PANG MAY LIN

4 ARIF PN. NURUL ASHIKIN BT SHAFIE

4 BESTARI PN. NUR’AIN BT SAMSUDIN PN. NORHANA FAZILA BT ROZIAN
4 CEKAP EN. MOHD FAEZ BIN MAT ZIN

4 DEDIKASI EN. ZORAIDI BIN STOTA

5 ARIF PN. JULINAH BT MOHAMED

5 BESTARI PN. ARNIYANTI BT ZAN PN. ROSNI BT SELAMON
5 CEKAP EN. MOHD. SHAZNI BIN SAPEEE

5 DEDIKASI EN. WAN MUKHRIZ BIN WAN MUHAMAD

41 | BEERDISIPLIN, BERDEDIKASI, BERJAYA


Click to View FlipBook Version