The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT RBT Tingkatan 3
KALENDAR AKADEMIK 2022/2023
SMK TUN TIJAH

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shurinaabrahim, 2022-04-09 20:58:19

RPT RBT Tingkatan 3

RPT RBT Tingkatan 3
KALENDAR AKADEMIK 2022/2023
SMK TUN TIJAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN TIJAH. MELAKA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
KALENDAR AKADEMIK 2022/2023

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TINGKATAN 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN TIJAH. MELAKA
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TINGKATAN 3

TAHUN 2022

BULAN MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MAC (SELEPAS SELESAI TOPIK)
PEPERIKSAN SPM
APRIL 1 1.1.1 Menyatakan maksud reka bentuk TAHAP TAFSIRAN 2021
21-25 MAC mekatronik.
PENTAKSIRAN Menyatakan maksud reka bentuk PEPERIKSAN SPM
1.1.2 Mengenal pasti elemen mekatronik. mekatronik. 2021
1.1.3 Menerangkan fungsi elemen mekatronik 1
3-4 APRIL 2022
pada produk sedia ada. Cuti Sempena Awal

2 1.1.4 Menghasilkan gambar rajah blok (block Menerangkan fungsi elemen mekatronik Ramadan
28 MAC -1 APR diagram) produk mekatronik sedia ada. 2 pada produk sedia ada. 15 APRIL 2022
Cuti Sempena Hari
1.1.5 Menghasilkan lakaran bahagian reka Melakar dan melabel gambar rajah blok Perisytiharaan
bentuk produk yang akan diubahsuai 3 produk yang hendak diubahsuai Melaka Sebagai
berdasarkan gambarajah blok yang terlibat.
3 1.1 Reka Bentuk Menganalisis elemen mekatronik yang ada Bandaraya
4- 8 APR Mekatronik 1.1.6 Membuat penambahbaikan kepada produk 4 pada produk Bersejarah
berdasarkan lakaran yang telah dibuat.
4 Menilai kekuatan dan kelemahan produk `
11-15 APR
5 yang telah diubahsuai serta memberi 15-16 MEI 2022
cadangan untuk penambahbaikan. Cuti Sempena
Hari Wesak
5 1.1.6 Membuat penambahbaikan kepada produk Membuat pengubahsuaian pada produk
18-22 APR berdasarkan lakaran yang telah dibuat. 6 berdasarkan lakaran secara kreatif.

6 1.1.6 Membuat penambahbaikan kepada produk
25-29 APR berdasarkan lakaran yang telah dibuat.

7 1.1 Reka Bentuk 1-2 MEI 2022 -CUTI SEMPENA HARI PEKERJA
2-6 MEI Mekatronik 3-6 MEI 2022 -CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI
1.1.7 Membuat penilaian kefungsian produk yang telah
8 diubahsuai.
MEI 9-13 MEI
1.1.7 Membuat penilaian kefungsian produk yang telah
9 diubahsuai.
16-20 MEI

1

BULAN MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
(SELEPAS SELESAI TOPIK)
JUN 24 OGOS 2022
JULAI 10 2.1 Penghasilan Murid boleh: Cuti Sempena Hari
JULAI 23-27 MEI produk 2.1.1 Menyatakan produk yang hendak dihasilkan Jadi Yang Di-Pertua
OGOS berdasarkan:
(i) Kajian keperluan pelanggan Negeri Melaka
(ii) Projek brief

11 2.1.2 Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan TAHAP TAFSIRAN
30 MEI – 3 JUN kehendak reka bentuk produk.
PENTAKSIRAN Menyatakan fungsi produk yang akan
12 CUTI PENGGAL 1 (4-12 JUN 2022) – 9 HARI dihasilkan
13-17 JUN 1
2.1.3 Merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk
yang dipersetujui dalam bentuk lakaran.

2.1.4 Menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat.

13 2.1.5 Menyediakan jadual kerja. Menerangkan lakaran idea awal yang
20-24 JUN 2.1.6 Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk.

14 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi 2 mengintegrasikan teknologi dalam reka
27 JUN – 1 JUL sebahagian. bentuk produk
UJIAN DIAGNOSTIK 1 TAHUN 2022
15 2.1 Penghasilan Produk Mengaplikasikan jadual kerja untuk
4-8 JUL 2.1 Penghasilan Produk 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi 3 pembangunan produk.
sebahagian.
16 Menganalisis lakaran produk dari aspek
11-15 JUL 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi 4 elemen dan prinsip reka bentuk.
sebahagian.
17 Menjustifikasi penambahbaikan produk
18-22 JUL 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi 5 berdasarkan analisis lakaran
sebahagian.
18 Menghasilkan produk yang mencapai
25-29 JUL 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi
sebahagian. 6 objektif dan membuat dokumentasi secara
19 sistematik
1-5 OGS 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi
sebahagian.
20
8-12 OGS 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi
sebahagian.
21
15-19 OGS 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi
sebahagian.
22
22-26 OGS

2

BULAN MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
SEPTEMBER (SELEPAS SELESAI TOPIK) 31 OGOS 2022
23 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau Cuti Sempena Hari
OKTOBER 29 OGS – berfungsi sebahagian. TAFSIRAN Kebangsaan
OKTOBER Menyatakan fungsi produk yang akan
NOVEMBER 2 SEPT dihasilkan 10 OKTOBBER 2022
Menerangkan lakaran idea awal yang Cuti Sempena
24 2.1 Penghasilan Produk CUTI PENGGAL KEDUA (3 – 11 SEPTEMBER 2022)- 9 hari TAHAP mengintegrasikan teknologi dalam reka Maulidur Rasul
12-16 SEPT bentuk produk
2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi PENTAKSIRAN Mengaplikasikan jadual kerja untuk 24-26 OKTOBER
25 sebahagian. pembangunan produk. 2022 Cuti Deepavali
19-23 SEPT 1 Menganalisis lakaran produk dari aspek
2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi elemen dan prinsip reka bentuk.
26 sebahagian. 2 Menjustifikasi penambahbaikan produk
26-30 SEPT berdasarkan analisis lakaran
2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi Menghasilkan produk yang mencapai
sebahagian. objektif dan membuat dokumentasi secara
sistematik
27 2.1.8 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta 3
3-7 OKT kesesuaian produk. 4 TAFSIRAN
5 Menyatakan definisi pemasaran.
28 2.1.9 Membuat cadangan penambahbaikan produk 6 Menerangkan peranan reka bentuk dalam
10-14 OKT berdasarkan laporan keputusan ujian. pemasaran.
TAHAP Merancang reka bentuk dan pemilihan
29 2.1 Penghasilan Produk 2.1.8 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta media pengiklanan.
17-21 OKT kesesuaian produk. PENTAKSIRAN

30 2.1.9 Membuat cadangan penambahbaikan produk 1
24-28 OKT berdasarkan laporan keputusan ujian. 2
3
31 Ujian Diagnostik 2 TAHUN 2022
31 OKT – 4 NOV
2.1.10 Menyediakan dokumentasi.
32
7-11 NOV 2.1.10 Menyediakan dokumentasi.
2.1.10 Menyediakan dokumentasi.
33
14-18 NOV 3.1.1 Menyatakan maksud pemasaran.
3.1.2 Menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran.
34 3.1 Reka Bentuk sebagai 3.1.3 Mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan
21-25 NOV Instrumen Pemasaran 3.1.4 Memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai

untuk memasarkan produk yang dihasilkan.
3.1.5 Menganalisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang

dipilih.

3

BULAN MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
(SELEPAS SELESAI TOPIK)
3.1.6 Membuat rumusan kaedah reka bentuk pengiklanan Membanding beza jenis media dan reka 2 JAN 2023
yang sesuai dengan produk 4 bentuk pengiklanan. CUTI TAHUN BARU

DISEMBER 35 3.1.7 Menghasilkan reka bentuk pengiklanan. Merumus kaedah reka bentuk pengiklanan
28 NOV – 2 DIS 3.1.7 Menghasilkan reka bentuk pengiklanan. 5 yang sesuai.

36 Membuat reka bentuk pengiklanan untuk
5-9 DIS 6 memasarkan produk yang dihasilkan.

JANUARI 37 CUTI PENGGAL KETIGA (10 -31 DISEMBER 2022)- 22 Hari
JANUARI 2- 6 JAN ( 25 DISEMBER 202-2Cuti Krismas)
(1 JAN 2023- CUTI TAHUN BARU)
38 ULANGKAJI
9-13 JAN
ULANGKAJI
39
16-20 JAN ULANGKAJI

JANUARI 40 CUTI TAHUN BARU CINA (20 -23 JANUARI 2023) – 4 HARI
24-27 JAN ULANGKAJI

41 ULANGKAJI
30 JAN – 3 FEB
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2022
42
6-10 FEB AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN 2022/2023 (18 FEBRUARI – 12 MAC 2023) – 23 HARI
43
13-17 FEB

4


Click to View FlipBook Version