The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by beemitr2000, 2022-03-27 14:49:45

ข้าวหลาม

ข้าวหลาม

ข้าวหลาม

สะอาด ปลอดภัย

อร่อย

คำนำ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
วิธีการทำ ช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหลาม

ผู้จัดทำจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาประวัติและวิธีการ
ทำของข้าวหลามให้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากข้อมูล
ในหนังสือเล่มนี้ หามีข้อมูลผิดพลาดประการใดผู้อภัย
ไว้ ณ ที่นี้

ผู้จัดทำ

นางสาวอินทิรา อยุธยา

สารบัญ

หน้า ที่

คำนำ ก
สารบัญ ข
ประวัติความเป็นมาของข้าวเหนียว
การเพราะปลูกข้าวเหนียว 1
ประวัติความเป็นมาของข้าวหลาม 2
วิธีทำข้าวหลาม 3
4
ประโยชน์ของข้าวหลาม
6

ประวัติความเป็นมา

ของข้าวเหนียว

ข้าวเหนียว

ในประเทศจีน ข้าวเหนียวมีการปลูกอย่างน้ อย 2,000 ปี

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเชื่อว่าการกระจายข้าวเหนียวดูเหมือนจะได้

รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการ

อพยพลงใต้ตอนต้นและการกระจายของกลุ่มชาติพันธุ์ไท โดย

เฉพาะลาวตามลุ่มแม่น้ำโขงที่มีต้นกำเนิดมาจากจีนตอนใต้ตามอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงชาวลาวปลูกข้าวเหนียวมาประมาณ 4000 -

6000 ปี ข้าวเหนียวข้าวเป็นอาหารประจำชาติของประเทศลาว ใน

ประเทศลาว ประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีประชากร

ประมาณ 6 ล้านคน การบริโภคข้าวเหนียวต่อหัวสูงที่สุดในโลกที่

171 กิโลกรัมหรือ 377 ปอนด์ต่อปีข้าวเหนียวฝังแน่นในวัฒนธรรม

ประเพณีทางศาสนา และเอกลักษณ์ประจำชาติของลาว กล่าวกันว่า

ข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวจะเกาะติดชุมชนและประเทศเข้าด้วย

กัน ชาวลาวมักระบุตัวเองว่าเป็น “ลูกข้าวเหนียว” และถ้าไม่กิน

ข้าวเหนียวก็ไม่ใช่ลาว

การเพราะปลูก

ข้าวเหนียว

การปลูกและขยายพันธุ์ข้าวเหนียว

ข้าวเหนียวเป็นพืชที่เจริญได้ ในดินแทบทุกชนิด ดินร่วนปนทรายจะ
เจริญเติบโตได้ดี ควรปลูกในฤดูฝนจะดี การปลูกจะนิยมปลูกโดยใช้ วิธี
การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เตรียมดินให้พร้อม โดยนำเมล็ดพันธุ์ มาปลูก
ในแปลงที่เตรียมไว้ โดยหว่านลงไปให้กระจายให้ทั่วๆแปลง

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเหนียว

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเหนียว มีอายุประมาณ 4-6 เดือน

หลังปลูกลงในแปลง ตามสายพันธุ์ เมล็ดข้าวมีสีเหลืองทอง สี

ม่วงแดง ตามสายพันธุ์ จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ เก็บเกี่ยวด้วยรถ

หรือด้วยมือตามสะดวก แล้วนำเมล็ดมาตากแดดให้แห้ง

ประวัติความเป็นมา

ของข้าวหลาม

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)

คนสมัยก่อนหุงข้าวด้วยไม้ไผ่ ทำให้ข้าวมีรสชาติหอม

จากเยื่อจากไม้ไผ่ จึงเป็นที่มาของการทำข้าวหลามซึ่งเป็น

อาหารหวาน เพิ่มรสชาติด้วยกะทิ น้ำตาล ถั่ว ผสมให้เข้า

กัน แล้วนำไปเผา ตัดตกแต่งให้เกิดความสวยงาม สมัย

ก่อนนิยมทำข้าวหลามในช่วงฤดูหนาว ชาวบ้านจะเตรียม

หม่าข้าว คือการนำข้าวเหนียวไปแช่น้ำในช่วงเย็น พอรุ่ง

เช้าก็จะนำข้าวเหนียวมาคลุกกับกะทิ น้ำตาล ถั่ว ผสมให้

เข้ากันแล้วกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ ยัดด้วยกาก

มะพร้าวกันไม่ให้ข้าวไหลออก จากนั้นนำมาเผาไฟ จน

ข้าวหลามสุก จะนั่งล้อมวงเป็นการผิงไฟไปในตัว พอ

ข้าวหลามสุกก็นำมาปอกกินไปด้วยผิงไฟไปด้วย

วิธีทำข้าวหลาม

วัตถุดิบ/อุปกรณ์

1.ข้าวเหนียว
2.กระบอกไม้ไผ่
3..ถั่วดำ
4.กะทิ
5.น้ำตาล
6.เกลือ

วิธีทำข้าวหลาม

ขั้นตอนการทำ

1.แช่ข้าวเหนียวด้วยน้ำเปล่าไว้ประมาณ 4 ชม.
2.ต้มถั่วดำ
3.นำไม้ไผ่มาหันเป็ นท่อนๆ
4.นำน้ำกะทิมาปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาล
5.เมื่อแช่ข้าวเหนียวได้ตามเวลาที่กำหนดแล้ว เทน้ำออก

และนำถั่วดำมาคลุกกับข้าวเหนียว
6.นำข้าวเหนียวที่ใส่ถั่วดำแล้วกรอกใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่ที่

เตรียมไว (ไม่ต้องใส่เยอะ เพราะต้องไว้เผื่อใส่กะทิ)
7.ใส่น้ำกะทิที่ปรุงรสแล้วใส่ลงไปในกระบอก ให้พอดีไม่น้ อย

ไป ไม่มากไป
8.นำใบตองมาปิ ดปากกระบอกไว้ให้แน่น
9.เตรียมนำไปเผา วางกระบอกเรียงกันที่หลุมที่ขุดไว้พอดี
10.นำฟื นมาวางไว้รอบๆกระบอกไม้ไผ่ที่ตั้งเรียงไว้กะระยะ

ไม่ให้ใกล้หรือไกลจากกระบอกมาเกินไป และรอจนสุก

ประโยชน์ของ

ข้าวหลาม
ข้าวหลาม พื้นบ้านเป็นขนมหรืออาหารอย่างหนึ่งที่

ให้พลังงานสูง เพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายจากน้ำกะทิ

หากนำเม็ดธัญพืชต่างๆ เติมลงไป ก็จะได้โปรตีน และ

วิตามินต่างๆ นอกจากนี้แล้วการทำข้าวหลามพื้นบ้าน

ยังสร้างความสามัคคีให้แก่คนในครับครัวได้ เพราะ

กว่าจะเป็นข้าวหลามได้ ไม่ว่าหญิง-ชายต้องช่วยกัน

หมดทั้งครอบครัว เช่น ผู้ขายไปตัดลำไผ่ เก็บฟืน ผู้

หญิงก็เตรียมเครื่องปรุงต่างๆ

T

H

A

N

K


Y

O

U


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LA HUELLA VERDE MARZO 2022
Next Book
ข้าวเกียบว่าว