The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cikguramli0002, 2019-05-05 21:46:37

SKEMA SEJARAH

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKTI
13300 TASEK GELUGOR SPU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019

SKEMA JAWAPAN
SEJARAH TINGKATAN 2

SOALAN OBJEKTIF

1A 5A 9A 13 D 17 A
2D 6B 10 D 14 C 18 B
3B 7B 11 C 15 A 19 B
4A 8C 12 B 16 B 20 B

-1-

BAHAGIAN B

[40 markah]

Arahan: Jawab semua soalan.

1. Lengkapkan ayat berikut tentang kaedah penyelidikan sejajarah.

[ 10 markah ]

KAEDAH LISAN KAEDAH BERTULIS KAEDAH ARKEOLOGI

(a) Maklumat sejarah (a) Maklumat sejarah (a) Maklumat sejarah yang
didapati daripada bahan
didapati melalui temu bual, didapati daripada sumber tinggalan sejarah.

penceritaan dan perbualan. yang ditulis, dilakar atau (b) Ditemui melalui proses
cari gali.
dipahat.
(c) Dua contoh hasil
(b) Kelemahan kaedah lisan arkeologi ialah
tembikar,fosil,kulit
ialah wujud tokok tambah (b) Sumber bertulis siput,artifak,mata wang

yang bercampur dengan unsur didapati pada batu,

mitos dan dongeng. kulit kayu dan kertas.

* terima mana-mana dua

drp jawapan*

2(a) Rajah piramid berikut berkaitan dengan Struktur Sosial masyarakat kerajaan Alam
Melayu yang terdiri daripada golongan pemerintah dan diperintah. Isikan jawapan
di tempat kosong dengan tepat..

Golongan Pemerintah i) Golongan Diraja
ii) Bangsawan
Golongan
Diperintah iii) Rakyat Merdeka

iv) _Hamba
[4 markah]

(b) Golongan pemerintah (kelas atasan) berperanan menjaga dan

melindungi rakyatnya manakala golongan diperintah (kelas bawahan)

hendaklah memberi tatat setia kepada golongan pemerintah.

[3 markah]

(c) Pemerintah yang mempunyai status tertinggi terdiri daripada raja dan

kerabat diraja/permaisuri/putera/puteri/adik beradik/ibu bapa/ahli keluarga
manakala yang berkhidmat dalam sektor sosioekonomi

terdiri daripada hamba/ tawanan perang/hamba berhutang/rela menjadi hamba.

*terima mana-mana satu jawapan* [3 markah]

3. Isi tempat kosong dengan memiih jawapan yang betul.

Angin monsun aman selamat Timur Sungai Bertam Barat
Parameswara Sultan Mansur Syah Nelayan Berjual beli benteng
Berbukit-bukau Bergunung-ganang

(a) Parameswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka sekitar tahun 1400.

(b) Muara Sungai Bertam telah dipilih sebagai lokasi yang strategik untuk
membentuk kerajaan dan merupakan sebuah perkampungan nelayan
dan tempat berjual beli serta pertukaran barang dagangan.

(c) Kedudukan Melaka di laluan perdagangan antara Timur dan Barat
membolehkannya mengawal laluan kapal dagang.

(d) Melaka juga mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau dan sesuai
dijadikan benteng pertahanan dan panduan kapal dagang.

(e) Muara sungai yang terletak di Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun.
Keadaan ini membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat.

[10 markah]
-3-

4. Pembesar berempat merupakan pembesar peringkat pusat dalam pentadbiran
Kesultanan Melayu Melaka.Mereka ialah Bendahara, Penghulu Bendahari,
Temenggung dan Laksamana . Pilih jawapan yang tepat di bawah dan lengkapkan
jadual berikut.
[10 markah]

Ketua angkatan laut Ketua polis dan penjara Pemungut hasil dan ufti

Penasihat raja Ketua turus angkatan perang Ketua Syahbandar

Pegawai protokol istana Hakim di laut Ketua Hakim

Hakim di darat

PEMBESAR BEREMPAT PERANAN/TUGAS
BENDAHARA 1. Penasihat raja
2. Ketua turus angkatan perang
PENGHULU BENDAHARI 3. Ketua Hakim
TEMENGGUNG 1. Pemungut hasil dan ufti
LAKSAMANA 2. Ketua Syahbandar
1. Ketua polis dan penjara
2. Pegawai protokol istana
3. Hakim di darat
1. Ketua angkatan laut
2. Hakim di laut

-4-

BAHAGIAN C
[40 markah]

Arahan: Kertas ini mengandungi empat soalan.Pilih dan jawab dua soalan sahaja.

Soalan 5 berdasarkan kenyataan berikut:

Zaman Air Batu merupakan zaman terpenting kerana memberi [4 markah]
kesan terhadap perubahan bentuk fizikal bumi seperti yang
terdapat pada hari ini.

(a) Apakah maksud Zaman Air Batu?

F1-Garis masa geologi yang menunjukkan penurunan suhu bumi (2m)

F2- Penurunan suhu bumi pd tahap membeku berlaku dlm jangka masa yang lama (2m)

F3- Kutub Utara dan kutub selatan serta sebahagian besar bumi dilitupiair batu/lapisan ais (2m)

F4- Lapisan in menyebabkan kawasan air batu dikutub dan pergunungan menjadi luas (2m)

*Mana-mana dua jawapan*

(b) Huraikan empat tahap Zaman Air batu. [8 markah]

F1- Zaman Miosen

H2a-Pembentukan gunung gersang secara fizikal
H1b- Wujud mamalia yang berkembang di bumi
H1c- Wujud hidupan di laut dan air
H1d- Suhu dunia menjadi panas dan kering

*Mana-mana dua jawapan*

F2- Zaman Piosen
H2a- Berlaku penyejukan global yang lebih panas
H2b- Berlakunya penyebaran besar padang rumput dan sawana
H2c- Pembentukan jambataan darat dan dataran tinggi
H2d- Penghijrahan haiwan dan tumbuhan ke habitat baru
C2a – Pembentukan jambatan darat Panama
C2a – Pembentukan dataran tinggi spt Colorado,Amerika Syarikat iaitu Grand Canyon

*Mana-mana dua jawapan*

F3- Zaman Pleistosen
H3a- Berlaku glasier sebanyak 11 kali
H3b- Mnusia tahu cara menghasilkan api
H3c- Manusia sampai ke Australia melalui jalan darat dr Asia Tenggara(Pentas Sunda

Sekitar 50000 tahun lalu
H3d- Kebanyakan binatang yang wujud pada zaman itu masih kekal hingga hari ini

*Mana-mana dua jawapan*

F4- Zaman Holosen
H4a- Berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia
H4b- Manusia menjalankan aktiviti pertanian untuk mendapatkan makanan
H4c- Ciptaan tulisan kuneiform kira-kira 5500 tahun dahulu
H4d- Berlaku perkembangan dlm bidang keagamaan,pendidikan ,pentadbiran dan undang-

Undang

*Mana-mana dua jawapan*

-5-

(c) Nyatakan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh generasi kini untuk memelihara

alam sekitar. [8 markah]

F1 – Menguruskan system pembuangan sisa dengan cara yang betul
F2 – Meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sekitar
F3 – Bekerjasama dalam memelihara dan memulihara menjaga lam sekitar
F4 – Mengadaakan kempen kesedaran tentang kepentingan alam sekitar
F5 – Mengurangkan penggunaan plastic
F6 – Mengamalkan kitar semula
F7 – Membudayakan amalan hijau dan menaplikasikan Teknologi Hijau dlm kalangan

Masyarakat

(Mana-mana jawapan yang munasabah diterima @ 4 isi x 2 = 8m)

Soalan 6 berdasarkan kenyataan berikut:

Zaman Prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenali
tulisan.Zaman Prasejarah terbahagi kepada dua zaman iaitu Zaman Batu dan
Zaman Logam.

(a) Jelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik. [8 markah]

Hidup/tinggal di dalam gua/Lubang bawah tanah/berlindung di bawah pokok

Tempat berlindung diperbuat drp ranting kayu
Peralatan – drp batu/kayu/tulang haiwan

Pengumpulan makanan-aktiviti mengumpul makanan/memburu makanan
Kegiatan ekonomi – sara diri
Organisasi sosial – hidup dlm kelompok kecil/nomad
Kepercayaan – animisme/kepercayaan alam semulajadi
Kesenian dan kepercayaan – Lukisan gua

(Pilih mana-mana 4 jawapan. 4m x2 = 8m)

(b) Jelaskan amalan kepercayaan manusia Zaman Prasejarah. [8 markah]

Zaman Paleolitik

-mengamalkan animisme

- mempercayai kuasa alam semulajadi contohnya petir/matahari/hujan

- percaya setiap objek mempunyai kuasa cth pokok/laut/sungai/batu/bukit

Zaman Mesolitik

-mengamalkan animisme

Zaman Neolitik

- percaya kehidupan selepas mati

- menjalankan ritual

-mula melakukan penyembahan

-mayat diuruskan dengan sempurna

Zaman Logam

- menyembah kuasa alam semakin jelas

- mewujudkan binaan khusus untuk upacara ritual /menyempunakan kepercayaan mereka

(Pilih mana-mana 4 jawapan. 4m x2 = 8m)

-6-

(c) Cadangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara

tinggalan sejarah. [4 markah]

-mengawal ketat pengubahsuai terhadap tinggalan sejarah spt bangunan

-memupuk kesedaran dlm kalangan masyarakat agar mnghargai barang tinggalan sejarah

-Tinggalan sejarah dijadikan sebagai mercu tanda

-Kempen kesedaran tentang kepentingan barang tinggalan sejarah kpd geneerassi muda

-Ibu bapa menerapkan semangat menghargai barangan tinggalan sejarah kpd anak-anak

( mana-mana jawapan yang relevan diterima 2 isi x 2m =4m)

Soalan 7 berdasarkan kenyataan berikut:

Kesultanan Melayu Melaka pernah menjadi sebuah empayar yang unggul di

Alam melayu

(a) Huraikan cara pembentukan empayar Kesultanan Melayu Melaka.[8 markah]

F1 – Penakluan
H1a – Bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran kerajaan
H1b – Kawasan yang ditakluki menrankumi Semenanjung Tanah Melayu danSumatera
C1b – Beruas/Kuala Linggi/Kelantan/Terengganu/ Pahang di Semenanjung

manakala Siak/Rupat/Rokan/Kampar di Sumatera
F2 - Perkahwinan
H2a – Berlaku antara sultan Melaka dengan puteri diraaja kerajaan lain
H2b – Bertujuan untuk mengukuhkan persahabatan
C2b – perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Raden Galuh Cendera Kirana
F3 – Naungan
H3a – Kerajaan lain yang rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka
H3b – Sultan Melaka menabalkan raja-raja yang bernaung dengannya
C3b – Lingga,patani dan Kedah merupakan antara kerajaan naungan Melaka

(Pilih mana-mana 4 jawapan. 4m x2 = 8m)

(b) Terangkan pentadbiran empayar Kesultanan Melayu Melaka peringkat pusat,kawasan

naungan dan kawasan jajahan. [8 markah]

Pentadbiran Pusat
- terletak di tempat raja bersemayam
-pembesar pusat akan membantu sultan

Pentadbiran di kawasan naungan
-Naungan merupakan kawasan yang mengakui ketuanan Melaka
-Kawasan ini akan menghantar ufti ke Melaka
-Pemerintah negeri akn mengetuaipemerintahan
-Dibantu oleh pembesar tempatan negeri tersebut

- Pentadbiran di kawasan naungan
- Pemerintah dilantik oleh Sultan Melaka
- Mereka akan mengetuai pemerintahan di kawasan jajahan

(Pilih mana-mana 4 jawapan. 4m x2 = 8m)

-7-

(c)Apakah nilai yang dapat diperoleh daripada kegemilangan Kesultanan Melaayu

Melaka? [4 markah ]

- Mengamalkan pemuafakatan dalam pembinaan negara

-Saling bekerjasama antara rakyat dan pemimpin

-Berusaha gigih demi mencapai matlamat

- Pemimpin yang bijak dapat membawa kejayaan kepada Negara

( mana-mana jawapan yang relevan diterima 2 isi x 2m =4m)

Soalan 8 merujuk kepada kenyataan berikut:
Melaka pernah muncul sebagai sebuah pusat perdagangan yang terkenal dan
mempunyai pelabuhan entreport.

(a) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelabuhan Melaka muncul sebagai pusat

perdagangan antarabangsa? [8 markah]

Kedudukan yang strategik

-Terletak di laluan perdagangan di antara China dan India/ Timur dan Barat
-Menjadi tumpuan pedagang dari dalam dan luar Alam Melayu
-Menjadikan Melaka sebuah pusat pedagangan yang maju di Nusantara

Pusat pengumpulan dan pengedaran barangan
-Barangan diperoleh dari negeri naungan dan jajahan
-Contoh barangan Timah/emas/kapur barus/hasil hutan/rempah-ratus
-Barangan luar juga boleh diperoleh di pelabuhan Melaka
-Contohnya benang emas/kain pelikat/batu delima/tembikar/wangian/bahan makanan
-Menjadikan pelabuhan Melaka sebuah emporium yang maju

Lokasi kunjungan pedagang dari dalam danluar Alam Melayu
- Kerap dikunjungi oleh pedagang dari Arab /China/Gujerat
- Pedagang Alam Melayu terdiri daripada pedagang Pasai/Jawa
- Juga dikunjungi pedagang dari Brunei/Pegu/Parsi/Turki/Mesir/Luzon /Cylon/Burma/Kemboja/

Champa /Annam
- Pelabuhan Melaka dikenali hingga ke benua Asia

Pusat Perkapalan
- Sering dikunjungi oleh kapal-kapal besar dan kecil
- Kapal kecil seperti perahu/kapal/ghurab/penjajab/sagur/payar/baluk/lancing/kakap/balang/

Kelulus
- Kapal besar seperti jong/bahtera
- Menyebabkan perairan Melaka dipenuhi kapal dalam dan luar Nusantara

(Pilih mana-mana 4 isi x 2 = 8m)

-8

(b) Bagaimanakah faktor kepimpinan raja berjaya membawa Melaka ke arah

kegemilangan? [8 markah]

Keturunan Raja Palembang
- Berdasarkan teks Sulalatus Salatin
- Bersusur galur dari Iskandar Zulkarnain
- Sultan Melaka bertaraf tinggi berbanding denganpeperintah lain
Berperanan Unggul

- Sebagai simbol perpaduan dan kemakmuran kerajaan
- Mengetuai angkatan tentera Melaka
- Mengetuai rombongan diplomatik
- Menjadi penyelaras ekonomi
- Menjadi ketua agama Islam
- Berperanan sebagai penegak keadilan

- Sultan yang berwibawa, adil dan mementingkan kebajikan rakyat
- Mengikuti undang-undang dalam Hukum Kanun Melaka contoh

Sultan Muzaffar Shah dan Mansor Shah

Daulat dan alat kebesaran
- Kepimpinan berdasarkan konsep daulat dan derhaka
- Serta Adat istiadat istana dan alat kebesaran
- Daulat ialah kuasa dankewibawaan raja sebagai pemimpin
- Rakyat mesti membei taat setia dan tidak boleh menderhaka
- Alat kebesaran raja ialah cap mohor/nobat/keris/lembing./mahkota
- Digunakan dalam upacara istiadat pertabalan/perkahwinan/kemangkatan
- Konsep ini mengukuhkan kedudukan rajadalam pentadbiran

(Pilih mana-mana 4 isi x 2 = 8m)

(c) Apakah pengajaran yang diperoleh daripada peristiwa pembukaan kerajaan

Kesultanan Melayu Melaka? [4 markah]

- Seseorang pemimpim memerlukan pengikut yang taat setia untuk mengukuhkan

pentadbirannya

- Seseorang pemimpin tidakboleh memikirkan tentang diri sendiri

- Seseorang pemimpin mestilah berjiwa rakyat

- Seseorang pemimpin mestilah menjaga kebajikan rakyat

( mana-mana jawapan yang relevan diterima 2 isi x 2m =4m)

-9-


Click to View FlipBook Version