The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natasha2311alia, 2022-04-04 04:24:23

PEP TOPIK 1

PEP TOPIK 1

NOTA MINGGU 1

NURNATASHA ALIA BINTI MOHD RAMLI
17DUP21F2031 (DUP1A)
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN

PENGENALAN • ETIKA DAN PERADABAN PENTING BAGI SESEBUAH
PENGHAYATAN MASYARAKAT. DAN TAHAP PENGHAYATANNYA
BERBEZA DAN DIPENGARUHI OLEH
ETIKA DAN PERKEMBANGAN SEJARAH , STRUKTUR SOSIAL
PERADABAN DALAM DAN BIOGRAFI MASYARAKAT BERKENAAN.

ACUAN MALAYSIA • BOLEH DIHURAIKAN DAN DIFAHAMI MENGIKUT
KEFAHAMAN MALAYSIA BERDASAR SUSUR MASA
EVOLUSI SEJARAHNYA IAITU PRA K O L O NIAL ,
KO L O NIAL DA N PA S C A KO L O NIAL .

• KEFAHAMAN MENGENAI CIRI ETIKA MODEN
DIPERKENALKAN SEMASA ERA KOLONIAL EROPAH.
PADA ERA PRA – KOLONIAL , DALAM WILAYAH
ALAM MELAYU KONSEP ‘ADAT ‘DAN ‘ADAB ,
MERUPAKAN SEBAHAGIAN DARIPADA
BENTUKETIKA KETIKA ITU , TELAH WUJUD
MENDUKUNG SISTEM NILAI PEMERINTAHAN,
MASYARAKAT TRADISIONALSERTA PERADABAN.

• GABUNGAN KEDUA-DUA BENTUK ETIKA ,
TRADISIONAL DAN MODEN TERSEBUT , TELAH
TERGARAP PADA ERA PASCAKOLONIAL YANG PULA
TERSULAMDALAM ACUAN MALAYSIA.

2

PENGENALAN ETIKA DAN
P E R A DA B A N

MEMAHAMI ETIKA MENGHAYATI ETIKA

❑ PRAKOLONIAL TELAH ADA o ADAB SEJARAH MEMBENTUK &
(TRADISIONAL) o ADAT ISTIADAT MENTAKRIF
o ADAT RESAM TERSULAM
BIOGRAFI
+ STRUKTUR • INDIVIDU
SOSIAL • KELUARGA
❑ KOLONIAL DATANG o ETIKA • MASYARAKAT • KOMUNITI
(MODEN) BERCAMPUR o ETOS • NEGARA
GAUL o ETIKET • PASARAN MEMBENTUK
❑ PASCAKOLONIAL & MENTAKRIF
(GABUNGAN) o ETIKA MODEN
(ADAB , ADAT ISTIADAT , ADAT 3

RESAM , ETIKA , ETOS , ETIKET)

PENGENALAN ETIKA
DAN PERADABAN

ETIKA DAN PERADABAN PENTING BAGI
SESEBUAH MASYARAKAT SUPAYA:
o BERPERIKEBADIAN TINGGI
o SALING MENGHORMATI
o HIDUP HARMONI
o MEMBINA NEGARA BANGSA

4

ADAB ❑ BUDI PEKERTI YANG BAGUS , TINGKAH
ADAT RESAM LAKU YANG BAIK , BERBUDI BAHASA

❑ BERADAB SEPERTI BUDI BAHASANYA DAN SOPAN.
ORANG BERADAB TIDAK AKAN MENINGGIKAN
SUARA APABILA BERKATA-KATA

❑ ADAT YANG MENJADI KEBIASAAN KEPADA
SESUATU KAUM

❑ CONTOHNYA : MERISIK , BERTUNANG ,MAJLIS
PERKAHWINAN

5

ADAT ISTIADAT

❑ BERBAGAI-BAGAI ADAT YANG DIIKUTI
❑ BERBAGAI-BAGAI ADAT (PERATURAN) DAN

KEBIASAAN. MAJLIS RASMI UNTUK
MENYAMBUT SESUATU PERISTIWA
❑ CONTOHNYA: PERTABALAN ,
PERKAHWINAN

6

ETIKA ❑ BAHASA : PRINSIP MORAL
ETOS ATAU NILAI- NILAI AKHLAK
YANG MENJADI PEGANGAN
SESEORANG INDIVIDU ATAU
SESEKUMPULAN INDIVIDU

❑ SOSIOLOGI: STANDARD YANG
MENYELURUH MENGENAI
BETUL ATAU SALAH YANG
MENJELASKAN APA YANG
SEBENARNYA PERLU
DILAKUKAN OLEH MANUSIA
DALAM KONTEKS BENAR ,
TANGJUNGGJAWAB KEPADA
MASYARAKAT.

▪ BAHASA : SIFAT CIRI
SESUATU BANGSA , BUDAYA
, ERA DAN LAIN-LAIN

▪ SOSIOLOGI : USAHA
MEMBANGUNKAN BANGSA
BERDASARKAN LATAR
INDIVIDU , KELUARGA DAN
KOMUNITI BERBEZA
SEJARAH , ETNIK , BAHASA
, AGAMA , BUDAYA DAN
LATAR GEOGRAFI.

ETIKET

o ADAT DAN PERATURAN TERUTAMANYA
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL ATAU
DALAM PROFESION TERTENTU

8

SUSUR MASA ETIKA DAN PERADABAN
BERDASARKAN PRAKOLONIAL,

KOLONIAL DAN PASCAKOLONIAL

o SEBELUM KEDATANGAN KOLONIAL TELAH WUJUD ETIKA DALAM
MSYARAKAT YANG DISEBUT SEBAGAI ADAB , ADAT ISTIADAT DAN ADAT
RESAM.

o PROSES MIGRASI DALAM KEPULAUAN MELAYU DAN LUAR KEPULAUAN
MELAYU MENJADIKAN ADAB , ADAT ISTIADAT DAN ADAT RESAM
BERCAMPUR BAUR AKIBAT PROSES PINJAM MEMINJAM DAN TERSULAM
DAL AM MASYARAKAT.

9

SUSUR MASA ETIKA DAN PERADABAN
BERDASARKAN PRAKOLONIAL,

KOLONIAL DAN PASCAKOLONIAL

PRAKOLONIAL KOLONIAL PA S C A K O L O N I A L

BELUM DIKENALI MALAYSIA ZAMAN NEGARA DIJAJAH MERUPAKAN ERA MODEN
DAN BELUM DIJAJAH
✓ ETIKA DIBAWA DALAM BENTUK ✓ MASYARAKAT TELAH
✓ TELAH WUJUD DALAM PAKAIAN , PERCAKAPAN , MENERIMA VARIASI DAN
TINGKAH LAKU SERTA PENTADBIRAN , KETUANAN PERCAMPURAN SECARA
DAN LAIN-LAIN
KEHIDUPAN SEHARIAN FORMAL LANGSUNG ATAU TEKNOLOGI
TAU TIDAK FORAML ✓ CONTOHNYA CARA MAKAN , ✓ KERISAUAN KITA IALAH
CARA TABIK TINGKAH LAKU , BUDI PEKERTI
10
AKAN MEROSOT

KERANGKA MENGANALISIS ETIKA DAN
PERADABAN ACUAN MALAYSIA

MELALUI SEJARAH , STRUKTUR SOSIAL
DAN BIOGRAFI

❑ TAHAP PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN ADALAH
BERBEZA DAN DIPENGARUHI OLEH PERKEMBANGAN
SEJARAH , STRUKTUR SOSIAL DAN BIOGRAFI MASYARAKAT
BERKENAAN

11

PENGHAYATAN ETIKA DAN
PERADABAN MENGIKUT PERINGKAT
INDIVIDU , KELUARGA , KOMUNITI

DAN MASYARAKAT

INDIVIDU KELUARGA KOMUNITI MASYARAKAT

12

PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
MENGIKUT KONTEKS MASYARAKAT ,
NEGARA DAN PASARAN

PA S A R A N MASYARAKAT DAN NEGARA

13

SEKIAN ,
TERIMA
KASIH

14


Click to View FlipBook Version