The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

proses-pengurusan-kokurikulum-sekolah-pdf-141230174811-conversion-gate02

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sjkcsgrotan, 2019-01-21 03:22:50

proses-pengurusan-kokurikulum-sekolah-pdf-141230174811-conversion-gate02

proses-pengurusan-kokurikulum-sekolah-pdf-141230174811-conversion-gate02

PENGURUSAN KOKURIKULUM
SEKOLAH

PROSES
PENGURUSAN KOKURKULUM

DI SEKOLAH

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

PENUBUHAN 1. Jawatankuasa terdiri daripada: Pekeliling Ikhtisas
JAWATANKUASA 1.1. Pengerusi : Bil 1/1985
( Pengetua/Guru Besar )
BIMBINGAN 1.2. Naib Pengerusi : GPK ( Penubuhan
PELAJAR SEKOLAH 1.3. Setiausaha: Pilihan Jawatankuasa
Pengetua / Guru Besar
Bimbingan
2. Ahli-Ahli: Pelajar Sekolah )
1. Wakil Masyarakat
2. Wakil PIBG
3. Wakil Lembaga
Pengurus Sekolah
4. Wakil Murid Tua.
5. Wakil-wakil Guru.
6. Wakil Murid
( Ketua/Penolong )

3. Saiz Jawatankuasa mengikut
kesesuaian saiz dan peringkat
sekolah.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

PENUBUHAN 1. Jawatankuasa Induk
JAWATANKUASA
Pengurusan
PENGURUSAN
KOKURIKULUM Kokurikulum Sekolah. 1. Carta Organisasi

SEKOLAH 2. Jawatankuasa Kelab & Induk.

Persatuan.

3. Jawatankuasa Sukan 2. Carta Organisasi
& Permainan. setiap
Jawatankuasa.
4. Jawatankuasa Unit
Beruniform.

5. Jawatankuasa Majlis 3. Senarai tugas dan

Sukan Sekolah.
6. Jawatankuasa Rumah tanggungjawab

Sukan. setiap

7. Jawatankuasa jawatankuasa

Pemantauan

Kokurikulum Sekolah.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

PENDAFTARAN 1. Menghantar Surat 1. Surat Permohonan
KELAB/PERSATUAN/ permohonan Penubuhan Penubuhan
Kelab Persatuan/Unit Kelab/Persatuan/Unit
UNIT UNIFORM Uniform/Sukan Uniform/Sukan
Permainan. Permainan

2. Surat Kelulusan

2. Menyediakan 3. Penubuhan
Perlembagaan dan Surat Permohonan
membuat permohonan 4. Pengesahan dan
pendaftaran sama ada 5. Pendaftaran
daripada Perlembagaan Unit-unit
Pengetua/G.Besar atau Kokurikulum.
Badan Induk Unit Uniform. Borang pendaftaran
dengan Badan Induk (

3. Menghantar Borang Unit Uniform )
Pendaftaran dengan 6. Surat Pwngesahan
Badan Induk ( Unit
Uniform ) Pendaftaran dan
No.Pendaftaran.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

MELANTIK GURU 1. Mengeluarkan Surat 1. Surat Perlantikan
PENASIHAT Lantikan kepada Guru Penasihat.

Guru-Guru Penasihat 2. Perisian Pengurusan
Unit-Unit Kokurikulum Kokurikulum. ( PPKS )

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

1. Memastikan

Pendaftaran Murid

dalam kokurikulum

dilakukan secara

sama rata antara 1. Slip Pendaftaran

semua kokurikulum.

PENDAFTARAN kelab/persatuan dan
MURID
unit uniform. 2. Kad Daftar
KOKURIKULUM
Kokurikulum

2. Memastikan semua

murid mendaftar 3. Perisian Pengurusan

dalam sekurang- Kokurikulum ( PPKS )

kurangnya 3 unit iaitu

Kelab/Persatuan,

Sukan Permainan

dan Unit Uniform.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

1. Disediakan pada akhir tahun
sebelumnya.

2. Memastikan perkara-perkara 1. Takwim
berikut dilaksanakan: Kokurikulum.
1. Mesyuarat AJK sekurang-
kurangnya 3 kali setahun 2. Minit Mesyuarat
Agong
PENYEDIAAN 2. Memastikan perjumpaan
TAKWIM untuk Kelab & Persatuan 3. Minit Mesyuarat
TAHUNAN minimum 12 kali setahun Jawatankuasa
dan Unit Uniform 18 kali
KOKURIKULUM setahun

3. Memastikan aktiviti wajib
dan Program induk
ditakwimkan & dilaksana.

4. Memastikan Mesyuarat
Agong dijalankan.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

1. Mengeluarkan Surat 1. Surat Penurunan
Kuasa kepada
PerlantikanJawatan Jawatankuasa .

kuasa Murid dan 2. Senarai
Tanggungjawab
PERLANTIKAN memaklumkannya Ahli
Jawatankuasa.
JAWATANKUASA kepada Ibu bapa.
3. Perisian
MURID Pengurusan
Kokurikulum
2. Mengadakan upacara Sekolah ( PPKS )

penyerahan Surat

Perlantikan tersebut.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

1. Menubuhkan satu
Jawatankuasa
pemantauan kegiatan
kokurikulum yang terdiri
daripada:

PEMANTAUAN 1. Pengerusi: Laporan Pemantauan
AKTIVITI Pengetua/Guru Besar. dilakukan

KOKURIKULUM 2. Naib pengerusi: GPK menggunakan
SEKOLAH Kokurikulum. Perisian Pemantauan

3. Setiausaha: Aktiviti Kokurikulum
Penyelaras ( Sistem SPUKS )
Kokurikulum.

4. Ahli:
1. Penyelaras
Kelab/Persatuan.
2. Penyelaras Sukan
dan Permainan.
3. Penyelaras Unit
Uniform.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

PENYEDIAAN 1. Menyediakan Buku Laporan Buku Laporan
BUKU/FAIL Kegiatan Kokurikulum /Fail Kegiatan
LAPORAN ( mingguan ) mengikut Kokurikulum.
KEGIATAN format yang ditetapkan.

KOKURIKULUM 2. Memastikan Buku laporan
tersebut dilengkapkan setiap
kali perjumpaan dan
diserahkan kepada GPK
Kokurikulum untuk semakan
dan pengesahan.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

2. Memastikan perkara-perkara Buku Laporan
yang terkandung di dalam /Fail Kegiatan
Buku Laporan dilengkapkan Kokurikulum.
seperti:

PENYEDIAAN 1. Senarai Ahli Jawatankuasa.
BUKU/FAIL 2. Analisa Enrolmen Ahli
LAPORAN 3. Senarai Keahlian.
KEGIATAN 4. Perancangan aktiviti

KOKURIKULUM tahunan.
5. Rekod Kehadiran ahli.
6. Laporan aktiviti mingguan.
7. Analisa aktiviti mengikut

bulan.
8. Rekod Pencapaian Murid.
9. Minit Mesyuarat Agong.
10.Laporan Akhir Tahun.
11.Markah Penilaian.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

PENYEDIAAN 1. Memastikan semua aktiviti Kertas Kerja
KERTAS KERJA atau program yang Program
PROGRAM DAN melibatkan kewangan
PERMOHONAN kerajaan dan sekolah
disediakan satu Kertas Kerja
LAWATAN yang lengkap.

2. Program Lawatan mesti
membuat pernohonan
Lawatan dan mendapatkan
kelulusan JPNJ/ PPD

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

BORANG 1. Setiap pergerakan murid di 1. Borang Kawalan
KAWALAN luar sekolah mestilah Keselamatan
KESELAMATAN mendapat kelulusan Murid.
PELAJAR Pengetua/GB.
2. Borang
2. Satu Borang Kawalan Kebenaran Ibu
Keselamatan Murid berserta bapa/Penjaga
Surat Kebenaran Ibu bapa
mesti buat dan mendapat
kelulusan pihak ibu
bapa/penjaga.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

1. Memastikan setiap kegiatan

dan pertandingan 1. Laporan
dilaporkan dalam tempoh 7 Kegiatan
Kokurikulum
LAPORAN hari dari tarikh kegiatan dan
Sijil-Sijil Berkaitan.
KEGIATAN DAN disimpan di dalam fail
Perisian PPKS
PERTANDINGAN kokurikulum. 2.
KOKURIKULUM

2. Mengisi senarai pelajar yang 3.
terlibat dalam aktiviti untuk

diberi sijil-sijil berkaitan.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

1. Memastikan sistem fail Sistem Fail
kokurikulum diwujudkan dan Kokurikulum
bersistematik.
Senarai semak
SISTEM FAIL 2. Menyemak fail sekurang- Pengurusan Fail
KOKURIKULUM kurangnya 2 bulan sekali.
Kokurikulum
3. Memastikan 2225 item
difailkan.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

1. Memastikan ada Buku Penilaian 1. Buku Rekod
Kokurikulum Murid mengikut Penilaian
BUKU PENILAIAN 2. format KPM. Kokurikulum
KOKURIKULUM Murid.
Memastikan semua murid telah
MURID memiliki Buku Penilaian 2. Sijil Penilaian
( Format KPM ) 3. Kokurikulum tersebut. Kokurikulum
Murid.
Atau Memastikan penilaian markah
10% kokurikulum direkodkan 3. Perisian Penilaian
SIJIL PENILAIAN 4. dalam Buku Penilaian Kokurikulum Kokurikulum
KOKURIKULUM Muird. ( PPAKS )

5. Memastikan Sistem Penilaian
dilakukan dengan betul mengikut
Penilaian Kementerian Pelajaran .

Memastikan Buku-Buku Penilaian
ini ditandatangani oleh Ibu bapa
dan disimpan dalam fail peribadi
murid.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

1. Pasti murid yang terlibat

dalam aktiviti kokurikulum Perisian Pengurusan

diberi sijil-sijil seperti: Kokurikulum Sekolah

SIJIL-SIJIL 1. Sijil Penyertaan. ( PPKS )
DIEDAR DAN
2. Sijil Penghargaan.
DIREKOD
3. Sijil Kecemerlangan. 1. Sijil Penghargaan

2. Sijil Penyertaan

2. Pemberian sijil-sijil ini mesti 3. Sijil Kecemerlangan

direkodkan.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

1. GPK Kokurikulum memastikan

jumlah peruntukan kokurikulum

telah diperolehi dari sumber-

sumber berikut:

1. Peruntukan kewangan KPM.

PENGURUSAN 2. Peruntukan Suwa. 1. Laporan Kewangan
KEWANGAN 3. Peruntukan Bantuan Kokurikulum

SEKOLAH Pakaian Seragam Unit

Uniform.

4. Lain-lain Peruntukan. 2. Laporan prestasi

2. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan
Belanja Mengurus untuk tahun kokurikulum.

berikutnya.

3. Membuat pemantauan
kewangan kokurikulum dari
masa ke semasa.

PROSES PENGURUSAN KOKURIKULUM

AKTIVITI/PROSES KERJA KETERANGAN INSTRUMEN

POST MORTEM 1. GPK Kokurikulum 1. Laporan Post
KEGIATAN membentangkan Post Mortem
Mortem kegiatan
KOKURIKULUM kokurikum sekolah untuk 2. Kertas cadangan
tahun semasa. Penambahbaikan
aktiviti kokurikulum.
2. Membuat perbandingan
Post Mortem dengan
tahun-tahun sebelumnya.

3. Membuat cadangan
penambahbaikan aktiviti
kokurikulum untuk tahun
berikutnya.

Sekian, Terima Kasih.


Click to View FlipBook Version