The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alan27842001, 2019-12-24 02:01:34

Buku Pengurusan SAS 2020 (SMSAL)

Buku Pengurusan SAS 2020 (SMSAL)

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

1

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

ISI KANDUNGAN

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Sekapur Sirih, Sekacip Pinang...................................................................................... 6
1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan ................................................................................ 7
1.3 Visi, Misi dan Objektif KPM ........................................................................................... 8
1.4 Nilai Utama dalam Etika Kerja KPM & Nilai Teras KPM................................................ 9
1.5 Wawasan Pendidikan ................................................................................................... 10
1.6 Teras Perkhidmatan ..................................................................................................... 10
1.7 PPPM 2013-2025, Naratif Baharu Amalan Pendidikan................................................ 11
1.8 Program Transformasi Sekolah 2025 (Pengenalan, Matlamat, Objektif & Konsep)..... 19
1.9 Visi dan Misi Sekolah ................................................................................................... 22
1.10 Matlamat Sekolah ......................................................................................................... 22
1.11 Piagam Pelanggan Sekolah ......................................................................................... 23
1.12 Hala Tuju Sekolah......................................................................................................... 25
1.13 Lagu Sekolah................................................................................................................ 26
1.14 Pelan Sekolah .............................................................................................................. 27
1.15 Maklumat Pentadbiran Sekolah.................................................................................... 28
1.16 Maklumat Perkhidmatan Guru & Staf........................................................................... 29
1.17 Senarai Kelas dan Guru Tingkatan............................................................................... 33

2.0 TAKWIM SEKOLAH

2.1 Penggal Persekolahan ............................................................................................. 35
2.2 Hari Kelepasan Am ................................................................................................... 36
2.3 Cuti Peristiwa ............................................................................................................ 37
2.4 Cuti Perayaan ............................................................................................................ 37
2.5 Takwim Peperiksaan Awam ..................................................................................... 37
2.6 Takwim Pengumuman Peperiksaan / Pentaksiran Awam ....................................... 38
2.7 Takwim Ujian dan Peperiksaan Dalaman................................................................. 38
2.8 Jadual Bertugas Pengawas PT3............................................................................... 38
2.9 Jadual Bertugas Pengawas SPM ............................................................................ 39
2.10 Jadual Bertugas semasa Peperiksaan SPM 2020 ................................................... 39
2.11 Takwim Persekolahan SM St. Anthony..................................................................... 40
2.12 Takwim Kokurikulum ................................................................................................ 64
2.13 Jadual Guru Bertugas Mingguan.............................................................................. 65
2.14 Jadual Mesyuarat Pengurusan & Pentadbiran Sekolah........................................... 68
2.15 Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS).............. 68
2.16 Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) &
Pengurusan Kewangan & Akaun (JKPA) Sekolah.................................................... 68
2.17 Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai Kumpulan Pelaksana (PKP).................. 68
2.18 Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum ............................................................ 69
2.19 Jadual Mesyuarat Panitia ......................................................................................... 69
2.20 Jadual Mesyuarat Jawatankuasa PBS .................................................................... 69
2.21 Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS).............................. 69

2

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

2.22 Jadual Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum............................................................ 69
2.23 Jadual Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM)........................................... 70

2.24 Jadual Pencerapan Guru.......................................................................................... 70
2.25 Jadual Semakan Buku Latihan Murid....................................................................... 71
2.26 Pelaksanaan Pendidikan Sivik di Sekolah................................................................ 73

2.27 Susunan Senarai Agihan Tugas Guru dan Staf Sekolah.......................................... 76
2.28 Analisis Prestasi Mata Pelajaran Keseluruhan SPM 2018....................................... 81

2.29 Analisis Prestasi Mata Pelajaran Keseluruhan PT3 2018 ........................................ 82
2.30 Analisis Perbandingan Keputusan SPM 2004 – 2008 ............................................. 83
2.31 Analisis Perbandingan Keputusan SPM 2009 – 2019 ............................................. 85
2.32 Analisis Perbandingan Keputusan PMR 2007 – 2013 .............................................. 89
2.33 Analisis Perbandingan Keputusan PT3 2014 – 2019 ............................................... 91

2.34 Jawatankuasa PIBG & Jawatankuasa Lembaga Pengurusan Sekolah.................... 93

3.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

3.1 Carta Organisasi Sekolah ........................................................................................ 95
3.2 Jawatankuasa Pengurusan & Pentadbiran Sekolah ................................................ 96
3.3 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Sekolah........................................ 96
3.4 Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Pengurusan Stor ........................ 96
3.5 Jawatankuasa Pembangunan, Penyelenggaraan dan Perabot ............................... 97
3.6 Jawatankuasa Buku Pengurusan dan Takwim Sekolah .......................................... 97
3.7 Jawatankuasa Kualiti dan Penarafan SKPMg2 ......................................................... 97
3.8 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah dan EMIS ....................................... 97
3.9 Jawatankuasa I.C.T................................................................................................... 97
3.10 Jawatankuasa Dokumentasi & Buletin Sekolah ....................................................... 98
3.11 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah...................................................................... 98
3.12 Jawatankuasa Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah (MAKSAS) ...................... 98
3.13 Jawatankuasa Perkembangan Staf (Latihan Dalam Perkhidmatan).......................... 98
3.14 Jawatankuasa Kajian Tindakan / KIK ........................................................................ 98
3.15 Jawatankuasa iTHINK................................................................................................. 99
3.16 Jawatankuasa Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB)................................... 99
3.17 Jawatankuasa Professional Learning Community (PLC)............................................ 99
3.18 Jawatankuasa Taklimat Pagi....................................................................................... 99
3.19 Jawatankuasa Highly Immersive Program (HIP)...................................................... 99
3.20 Jawatankuasa Buku Perancangan Strategik Sekolah ............................................. 100
3.21 Jawatankuasa KBAT Sekolah ................................................................................... 100
3.22 Jawatankuasa Pelaksanaan Pendidikan Sivik di Sekolah.......................................... 100

4.0 PENGURUSAN KURIKULUM

4.0 Dasar & Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Kurikulum........................................... 102
4.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah ............................................... 118
4.2 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Sekolah ....................................................... 119
4.3 Jawatankuasa TS25 ................................................................................................ 120

3

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

4.4 Jawatankuasa Penilaian dan Pentaksiran ............................................................... 120
4.5 Jawatankuasa Jadual Waktu Dan Guru Ganti ......................................................... 120
4.6 Jawatankuasa Pemilihan Pakej / STEM & Pengkelasan Murid................................ 121
4.7 Jawatankuasa Headcount Sekolah........................................................................... 121
4.8 Jawatankuasa Program Kecemerlangan PT3 & SPM ............................................. 121
4.9 Jawatankuasa Penilaian Berasaskan Sekolah......................................................... 121
4.10 Jawatankuasa Strategik Akademik (Pelan Strategik Jangka Pendek)..................... 122
4.11 Jawatankuasa Pemantauan dan Pencerapan.......................................................... 122
4.12 Jawatankuasa MBMMBI........................................................................................... 122
4.13 Jawatankuasa Pemeriksaan Buku Latihan Murid..................................................... 122

5.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

5.0 Dasar & Pelaksanaan Pengurusan Hal Ehwal Murid................................................ 124
5.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan HEM ................................................. 139
5.2 Jawatankuasa Pengurusan HEM ............................................................................. 140
5.3 Jawatankuasa Unit Sistem Maklumat Murid (SMM) / APDM / SPS / Data................ 140
5.4 Jawatankuasa Unit Disiplin Sekolah......................................................................... 140
5.5 Jawatankuasa Unit SSDM......................................................................................... 140
5.6 Jawatankuasa Unit PPDa......................................................................................... 141
5.7 Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling........................................................ 141
5.8 Jawatankuasa Unit SPBT......................................................................................... 141
5.9 Jawatankuasa Unit Pengurusan dan Pemantauan Kantin........................................ 141
5.10 Jawatankuasa Unit Bantuan Murid........................................................................... 141
5.11 Jawatankuasa Unit Keceriaan dan Kebersihan........................................................ 142
5.12 Jawatankuasa Unit Kesihatan................................................................................... 142
5.13 Jawatankuasa Unit Keselamatan.............................................................................. 142
5.14 Jawatankuasa Unit Badan Pengawas...................................................................... 143
5.15 Jawatankuasa Unit Sekolah Penyayang................................................................... 143
5.16 Pelan Laluan Kecemasan ........................................................................................ 144
5.17 Carta Alir Tatacara Guru Menghadapi Kebakaran.................................................... 145

6.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM

6.0 Dasar & Pelaksanaan Pengurusan Kokurikulum...................................................... 147
6.1 Carta Organisasi Kokurikulum ................................................................................. 152
6.2 Jawatankuasa Unit Kokurikulum .............................................................................. 153

6.2.1 Persatuan dan Kelab.................................................................................... 153
6.2.2 Pasukan Beruniform..................................................................................... 154
6.2.3 Sukan dan Permainan.................................................................................. 154
6.2.4 Rumah Sukan.............................................................................................. 155
6.2.5 Ko-Akademik .............................................................................................. 156
6.2.6 Sukan............................................................................................................ 157

4

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

BIODATA GURU

Nama : Alamat Pejabat :
Alamat Rumah :

No. Telefon : No. Telefon :
No. Telefon Bimbit : Faks :
No. KP Baru : Emel :
No KP Lama : Laman Web :
No. Pasport : Jawatan :
Kumpulan Darah : Gred Jawatan :
No. Cukai Pendapatan : No. Fail Pejabat :
No. Pendaftaran Kereta : No. Fail SPP :
No. Akaun Bank : No. KWSP :
Tarikh Lahir : No. Gaji :
Tarikh Lantikan Pertama : Tangga Gaji :
Tarikh Lantikan Baru : Gaji Pokok :
Tarikh Pengesahan Jawatan : Tarikh Pergerakan Gaji :
Tarikh Pengesahan Baru : Peringatan
Tarikh Isytihar Harta : Tarikh Tamat Insurans Kereta :
Tarikh Masuk Pencen : Tarikh Tamat Lesen Memandu :
Tarikh Bersara : No. Plat Kereta :

SEKIRANYA BERLAKU KECEMASAN SILA HUBUNGI

Nama :
Hubungan :
Alamat :

No. Telefon :

5

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

SEKAPUR SIRIH, SEKACIP PINANG

Salam sejahtera dan salam hormat. Salam SAS Confidence and Excellence

Salam Labuan Hebat: Guru sayang muridnya, Kemenjadian dan Kecemerlangan murid dicipta di
W.P.Labuan, segalanya bermula di sini.

Syukur dan terima kasih kepada Jawatankuasa Pengurusan Sekolah yang telah berjaya
menerbitkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah bagi tahun 2020. Buku ini bukan sahaja
mengandungi takwim sepanjang tahun, agihan tugas guru dan staf sokongan malahan juga
mengandungi ketetapan-ketetapan sekolah bagi tiga aspek pengurusan sekolah iaitu pengurusan
kurikulum, pengurusan hal ehwal murid dan pengurusan kokurikulum sebagimana garis panduan dalam
SKPMg2.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ( PPPM ) 2013 – 2025 dalam ke Gelombang
Kedua ( G2 2016 – 2020 )yang memberikan penekanan kepada peningkatan kualiti sekolah dan
kemenjadian murid . Selaras dengan hasrat ini SM St. Anthony telah terpilih sebagai Sekolah
Program Transformasi 2025 ( Sekolah TS25 ) korhort 4 mulai tahun 2019. Sebagai sekolah TS25, hala
tuju sekolah untuk melahirkan sekolah yang berkualiti berdasarkan kepada 4 Key Result Area
( KRA ) iaitu Pemimpin Berkesan, Guru Berkualiti, Sokongan PIBG dan Komuniti serta persekitaran
pembelajaran yang bermakna. Tahun 2020 aspek kualiti guru amat dititikberatkan melalui pengamalan
PAK21 di bilik darjah. Oleh itu semua guru perlu membudayakan amalan PLC
( Professional Learning Community ) dalam panitia masing-masing serta memperkasa peranan dan
kepimpinan Middle Leader Team ( MLT ).

Selaras dengan fokus utama KPM dalam gerak kerja KPPM yang dipanggil Naratif Baharu Amalan
Pendidikan, diharapkan seluruh warga guru dan AKP sekolah ini dapat memacu semua subsistem di
sekolah ini dalam meningkatkan kecekapan dan kualiti kerja masing-masing. Saya yakin apabila semua
subsistem utama iaitu pentadbiran dan pengurusan kurikulum, hal ehwal murid, kokurikulum,
kewangan, aset dan fizikal serta hubungan komuniti diurus dengan baik akan menghasilkan
kemenjadian murid seperti yang dihasratkan.

Buku Panduan Pengurusan Sekolah ini merupakan panduan pengurusan dalam memastikan
pengoperasian sekolah setiap hari berada di landasan yang betul. Ia nya bukan sahaja melaksanakan
budaya rutin sekolah tetapi juga pelaksanaan dasar-dasar Kementerian Pendidikan yang terkini seperti
pengamalan nilai sivik dalam perhimpunan rasmi dan perhimpunan mingguan, dalam perjumpaan
kokurikulum serta pelaksanaan dalam PdPc Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pendidikan
Moral dan Pendidikan Islam

Sekolah ini juga bersungguh-sungguh menyediakan murid untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0
menerusi Pendidikan Abad ke-21 dan memperkasakan Pedagogi KBAT dengan tiga penekanan
Utama iaitu pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang ilmu, nilai dan sahsiah murid yang
tinggi dan menghasilkan kualiti kerja yang tinggi. Selaras dengan perkembangan dunia digital, sekolah
menyediakan Makmal Komputer bagi kegunaan ICT dalam pendidikan. Semoga usaha ini memberi
manfaat kepada para pelajar di sekolah ini.

Marilah kita galas tugas, tanggungjawab dan amanah ini dengan penuh ikhlas dan berintegriti.
Bekerja sebagai satu pasukan dengan semangat “TEAM WORK” yang sentiasa hormat-menghormati
dan bekerjasama antara satu sama lain. Marilah berkerja dengan prinsip dan nilai-nilai mulia kerana
tugas guru merupakan ibadah , sebagai satu pelayanan yang sejati dan juga kebajikan yang tiada tolok
bandingnya .

Sekian dan terima kasih.

DONA BINTI UNDOH
Pengetua,
SM St. Anthony, W.P.Labuan

SAS Melangkah Ke Hadapan Dengan Yakin dan Cemerlang
SAS Moving Forward With Confidence and Excellence

6

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

7

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

8

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

9

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020
10

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

OBJEKTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

11

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

12

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

13

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

14

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

15

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 202016

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

17

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

18

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

19

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

20

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

21

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

VISI

MISI
MATLAMAT

22

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

PIAGAM PELANGGAN
SM ST. ANTHONY

23

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

DASAR KUALITI
MOTO SEKOLAH
TAGLINE SEKOLAH

24

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

HALA TUJU SEKOLAH MENENGAH ST ANTHONY

Warga SM St. Anthony menentukan hala tuju bagi memenuhi Falsafah Pendidikan
Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani , jasmani dan
sahsiah.
Kami berusaha bersungguh-sungguh dan penuh komited bagi melaksanakan strategic
management to achieve real target (SMART) ke arah mencapai hala tuju berikut:

HALA TUJU KEPIMPINAN

Mengurus sumber manusia, kemudahan fizikal dan sumber kewangan ke arah mencapai misi
dan visi, iaitu menjadikan SM St. Anthony cemerlang pada tahun 2020 dengan melaksanakan
dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Surat Pekeliling
Ikhtisas dan Surat-surat Pekeliling.

HALA TUJU IKLIM DAN BUDAYA SEKOLAH

Mewujudkan suasana iklim, budaya dan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran
dan pemudahcara (PdPc) di samping menanam minat dan kerjasama serta saling hormat-
menghormati dalam kalangan warga SM St. Anthony.

HALA TUJU KURIKULUM

Merealisasikan kurikulum yang telah digubal dalam usaha mengembangkan potensi intelek
pelajar bagi melahirkan insan yang berfikiran kreatif dan kritis, mengamalkan budaya ilmu dan
dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk pembangunan diri , masyarakat dan
negara.

HALA TUJU KOKURIKULUM DAN SUKAN

Menjadikan aktiviti kokurikulum dan sukan sebagai pelengkap dalam melahirkan insan yang
harmonis dan seimbang dari segi jasmani dan rohani dengan menyediakan peluang dan
ruang yang seluas mungkin bagi membolehkan mereka mengembangkan potensi, bakat,
minat dan membina jati diri yang positif.

HALA TUJU SAHSIAH MURID

Menyediakan program pembangunan sahsiah murid melalui seminar pembangunan diri,
bimbingan dan kaunseling, ceramah keagamaan, program kerohanian dan motivasi, teguran
dan nasihat, serta memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid agar dapat
melahirkan insan yang mempunyai sifat peribadi dan konsep kendiri yang positif.

HALA TUJU TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

Mengembangkan minat, kemahiran dan kebolehan pelajar untuk menguasai teknologi
maklumat dan komunikasi dalam mengharungi ledakan ICT pada alaf 21.

25

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

LAGU SEKOLAH

26

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

PELAN SEKOLAH

27

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

MAKLUMAT PENTADBIRAN SEKOLAH

Nama dan Alamat Sekolah : Sekolah Menengah St. Anthony,
Peti Surat 81395,
No. Telefon : 87023 WP Labuan.
No.Faks :
Emel Sekolah : 087-412985
Blog Sekolah :
Kod Sekolah : 087-422519
Gred Sekolah :
Jenis Sekolah : [email protected]
Waktu Persekolahan :
smsanthony.blogspot.com

WFE 1022

B

Bantuan Kerajaan

Isnin : 7.00 – 2.00 pm
Selasa : 7.00 – 1.30 pm
Rabu : 7.00 – 1.30 pm
Khamis : 7.00 – 1.30 pm
Jumaat :
Isnin : 7.00 - 11.30 am
Selasa : 7.00 – 1.00 pm (Peralihan)
Rabu : 7.00 – 1.00 pm (Peralihan)
Khamis : 7.00 – 12.30 pm (Peralihan)
Jumaat : 7.00 – 1.00 pm (Peralihan)

7.00 - 11.30 am (Peralihan)

Pengetua : Pn. Dona binti Undoh
Penolong Kanan Pentadbiran : Pn. Leberie @ Liberia H. Dalus
Penolong Kanan HEM : Pn. Yee Choon Hian
Penolong Kanan Kokum : En. Rahman Jumat
Guru Kanan Bahasa : En. Jayastine Antoney John
Guru Kanan Matematik/Sains : Pn. Kastini Kassim
Guru Kanan Teknik/Vokasional : Pn. Siti Rahimah Binti Suhaimi
Guru Kanan Kemanusiaan : Cik Nor Rizan Binti Ab. Rajab
Guru Bimbingan & Kaunseling : Pn. Fauziah Henry
Guru Cemerlang : En. Rahman Jumat
Bilangan Guru : 33 orang
Bilangan PKP : 4 orang
Bilangan Murid : 433 orang
Bilangan Kelas : 15 kelas

28

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony

y 2020
29

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony

y 2020
30

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony

y 2020
31

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony

y 2020
32

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

SENARAI KELAS DAN GURU KELAS 1 DAN GURU KELAS 2

TINGKATAN GURU TINGKATAN L P JUMLAH
PEMBANTU GURU TINGKATAN

Peralihan Puan Nurshafiza binti Amit
Pn. Rosnira Bt. Ridzuan

1 Sirius Encik Mohd. Khairi bin Mahady
En. Ak Mohd. Fitri B. Awangku Kalong

1 Adhara Puan Victoria D. Baga
Cik Nor Rizan Bt. Ab. Rajab

2 Sirius Puan Zahidah Mustapha
Pn. Faridah Bt. Musa

2 Adhara Cik Nur Aqilla Mohd Yusuf
Pn. Siti Rahimah Bt. Suhaimi

2 Orion Puan Noorin Abdul Hamid
Pn. Phyllis Menti Anak Robert

3 Sirius Puan Dk. Suhana Pg Tassip
Guru X

3 Adhara Puan Ismawane Ismail
Guru Y

3 Orion Puan Roziah Abdul Rahman
Pn. Teng Chai Lin

4 Sirius Puan Wan Shariha Wan Abdullah

4 Adhara Encik Muhammad Azmil Md Sahil
4 Orion Guru Z
5 Sirius Puan Veronica Fredolene
Pn. Kastini Kassim
Puan Hasnidar Abdullah Maamoum

5 Adhara Puan Connie Chung
5 Orion En. Jayastine Antoney John

Puan Hajah Rosniza binti Yussof
Guru W

33

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

GARIS PANDUAN TUGAS GURU KELAS I DAN GURU KELAS II

GURU KELAS 1 GURU KELAS II
Buku Jadual Kedatangan Murid/Mengambil
Kehadiran Setiap Hari Bertanggungjawab Melaksanakan Keceriaan
APDM Secara ‘on line’ Kelas
Menyusun Atur Kedudukan Meja / Kerusi
Jadual Waktu PdP Kelas Murid
Memantau Pelaksanaan Papan Info Ilmu /
Slip Peperiksaan / Ujian Kelas Pendidikan Di Kelas Dengan Kerja Sama
Guru Subjek Di Kelas Berkenaan.
Perjumpaan Rasmi Dengan Ibu Bapa Murid Bertanggungjawab Memastikan Kebersihan
Kelas
Mengedarkan Surat Makluman Untuk Ibu Menyediakan Jadual Bertugas Kelas Dan
Bapa Murid Memastikan Jadual Diikuti
Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan
Membantu Memantap Dan Pengawasan Kelas Dan Mempamerkan Carta Organisasi
Disiplin Murid Dalam Kelas Kelas
Melaksanakan Segala Kutipan Yuran Dan Menyediakan Peraturan Dalam Kelas
Wang Sumbangan Sekolah.
Membantu Guru Kelas Menjalankan Tugas
Dan Tanggungjawab Semasa Ketiadaan
Guru Kelas
Bertanggungjawab dalam Pengisian Markah
Dalam Sistem PAJSK

34

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

2.0 TAKWIM SEKOLAH

2.1 PENGGAL PERSEKOLAHAN

Kalendar Persekolahan Tahun 2020

KUMPULAN B
( Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah,
Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah

Persekutuan Putrajaya)

Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari
Hari Persekolahan
Hari Persekolahan 02.01.2020 31.01.2020 19
Hari Persekolahan
Cuti Pertengahan Penggal 1 01.02.2020 29.02.2020 20

I 01.03.2020 13.03.2020 10
Hari Persekolahan
Hari Persekolahan 14.03.2020 22.03.2020 9
Hari Persekolahan
23.03.2020 31.03.2020 7

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 22.05.2020 11

Cuti Pertengahan Tahun 23.05.2020 07.06.2020 16

Hari Persekolahan 08.06.2020 30.06.2020 17
Hari Persekolahan 01.07.2020 24.07.2020 18
Cuti Pertengahan Penggal 2 25.07.2020 02.08.2020 9
Hari Persekolahan 03.08.2020 31.08.2020 19
2 01.09.2020 30.09.2020 21
Hari Persekolahan 01.10.2020 31.10.2020 21
Hari Persekolahan 01.11.2020 20.11.2020 13
Hari Persekolahan 21.11.2020 31.12.2020 41
Cuti Akhir Tahun
Jumlah 273
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 198
Jumlah Hari Cuti Penggal 75

35

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

2.2 HARI KELEPASAN AM (WP LABUAN)

HARI-HARI KELEPASAN AM TAHUN 2020
BAGI NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

BIL CUTI UMUM TARIKH HARI
01 Januari Rabu
1 Tahun Baru 2020 (HKAN) 25 & 26 Januari Sabtu & Ahad
2 Tahun Baru Cina (HKP) 01 Februari Sabtu
Jumaat
3 Hari Wilayah (HKAN) 01 Mei Khamis
4 Hari Pekerja (HKP) 07 Mei Ahad
5 Hari Wesak (HKP) 10 Mei Ahad & Isnin
6 Nuzul Al-Quran (HKAN) 24 & 25 Mei Sabtu & Ahad
7 Hari Raya Puasa* (HKP) 30 & 31 Mei
8 Pesta Kaamatan (HKAN) Sabtu
06 Jun
Hari Keputeraan Seri Paduka Jumaat
9 Baginda Yang Di-Pertuan Agong 31 Julai Khamis
20 Ogos
(HKP) 31 Ogos Isnin
10 Hari Raya Qurban* (HKP) 16 September Rabu
29 Oktober Khamis
11 Awal Muharam (HKP) 14 November Sabtu
12 Hari Kebangsaan (HKP) 25 Disember Jumaat
13 Hari Malaysia (HKP)
14 Maulidur Rasul (HKP) HKAN – Hari Kelepasan Am Negeri
15 Deepavali* (HKP)
16 Krismas (HKP)

• Tertakluk kepada perubahan.
HKP - Hari Kelepasan Persekutuan

PERINGATAN

Apabila Hari Kelepasan Am itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut
digantikan dengan hari keesokannya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi
Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan Am.

36

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

2.3 CUTI PERISTIWA 2020

TARIKH HARI PERKARA/JENIS CUTI
07.02.2020 Jumaat Kejohanan Merentas Desa
14.02.2020 Jumaat Sukan Tahunan Sekolah
10.04.2020 Jumaat
Good Friday

2.4 CUTI PERAYAAN 2020

CUTI PERAYAAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKAN OLEH KPM

Tahun Baru Cina 23.01.2020 (Khamis)
25.01.2020 (Sabtu) & 24.01.2020 (Jumaat)

26.01.2020 (Ahad) 21.05.2020 (Khamis)
22.05.2020 (Jumaat)
Hari Raya Aidilfitri
24.05.2020 (Ahad ) & 13.11.2020 (Jumaat)
16.11.2020 (Isnin)
25.05.2020 (Isnin)

Deepavali
14.11.2020 (Sabtu)

2.5 TAKWIM PEPERIKSAAN AWAM 2020 TARIKH

PEPERIKSAAN

Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPM(U))

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
i. Ujian Lisan Bertutur (Bahasa Melayu)

Ujian Lisan Bertutur (Bahasa Inggeris)
ii. Ujian Pelbagai Instrumen (Sejarah)

Ujian Pelbagai Instrumen (Geografi)
iii. Ujian Lisan Mendengar (Bahasa Melayu)

Ujian Lisan Mendengar (Bahasa Inggeris)
iv. Ujian Bertulis

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

Sijil Pelajaran Malaysia (Ujian Bertulis)

37

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

2.6 TAKWIM PENGUMUMAN PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN AWAM 2020

PEPERIKSAAN TARIKH
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR 2020)
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3 2020)
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM 2019)
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM 2019)
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM 2019)
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM 2020) [Ulangan]

2.7 TAKWIM UJIAN DAN PEPERIKSAAN DALAMAN SM ST ANTHONY 2020

UJIAN/PEPERIKSAAN TARIKH
Ujian Bulan Mac
9 - 13 Mac 2020
Peperiksaan Penggal 1 (Ting.1,2 & 3) [Pertengahan Tahun] 12 – 19 Mei 2020
Peperiksaan Penggal 1 (Ting.4 & 5) [Pertengahan Tahun]
04 - 19 Mei 2020
Gerak Khas / Ujian Percubaan PT3 (Ting. 3 Sahaja)
Percubaan SPM (Ting. 5 Sahaja) 3 - 7 Ogos 2020
17 – 28 Ogos 2020
Peperiksaan Penggal 2 (Ting. 4) [Akhir Tahun] 28 September - 09 Oktober

Peperiksaan Penggal 2 (Ting. 1 & 2) [Akhir Tahun] 2020
12 - 16 Oktober 2020

* Semua guru hendaklah menyiapkan kertas soalan dan diserahkan kepada PKP yang
berkenaan (setelah disahkan) satu minggu sebelum peperiksaan/ujian bermula untuk
diriso/gelek.

2.8 JADUAL BERTUGAS PENGAWAS PT3 2020

BIL NAMA GURU CATATAN

1

2

3

4

5

6

* Mengikut lantikan semasa. Keutamaan kepada guru yang mengajar mata pelajaran
berkenaan.

38

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony 2020

2.9 JADUAL BERTUGAS PENGAWAS SPM 2020

BIL NAMA GURU CATATAN
1 Hasnidar binti Abdullah Maamuom
2 Ismawane Ismail
3 Teng Chai Lin
4 Roziah Abdul Rahman
5 Siti Rahimah Suhaimi
6

2.10 JADUAL BERTUGAS SEMASA PEPERIKSAAN SPM 2020

TARIKH NAMA GURU SUBJEK
Nov 2020 Puan Wan Shariha Wan Abdullah Bahasa Melayu
Nov 2020 Encik Ak Mohd Fitri Bin Awangku Kalong Bahasa Inggeris
Nov 2020 Puan Faridah Musa Sejarah
Nov 2020 Guru Y Matematik
Nov 2020 Puan Hjh. Rosniza Bt Yussof Pendidikan Islam
Nov 2020 Puan Connie Chung Chiew Fui Pendidikan Moral
Nov 2020 Puan Hasnidar Abdullah Maamoum Matematik Tambahan
Nov 2020 Puan Kastini Kassim Sains
Nov 2020 Puan Connie Chung Chiew Fui Perniagaan
Nov 2020 Puan Rosnira Ridzuan Pendidikan Seni Visual
Nov 2020 Puan Nurshafiza Amit (SU SPM) Prinsip Akaun
Nov 2020 Guru X Fizik
Nov 2020 Puan Zahidah Mustapha Kimia
Nov 2020 Puan Kastini Kassim Biologi
Nov 2020 Puan Veronica Fredolene Geografi
Nov 2020 Puan Noorin Abdul Hamid Ekonomi Asas

* Guru-guru boleh buat pertukaran sesama sendiri dan maklumkan kepada PK1.
* Guru sekolah akan digilirkan bertugas setiap tahun.

39

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony

2.11 TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

y 2020
40

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony

y 2020
41

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony

y 2020
42

BUKU PANDUAN PENGURUSAN
Sekolah Menengah St. Anthony


Click to View FlipBook Version