The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Oktay karakuş, 2019-12-10 11:36:36

HCC KATALOG 1441

Selam!

Güzel b r geleceğ n y
n yetl , nsaf sah b , güzel
ahlâklı, tem z b r kalp le
mümkün olacağına
nanıyoruz.

Bu nedenle gençl ğ n, varoluş gayes n fark etmes ve ç huzura
ermes ç n yaşamın her alanında çalışmalar yapmayı kend m ze
m syon ed nd k. Bu doğrultuda; “aynı amaç, hedef ve lkelere sah p
her b rey n ve her çalışmanın Server Gençl k bünyes nde olduğu”
anlayışı ve v zyonuyla hareket etmektey z. Öncel kl hedef m z her
ş nde sevg y esas alan, özenl , t t z ve çalışkan, b l me önem veren,
okuyan, kültürlü, y n yetl , dürüst, dünyada olan b ten n farkında,
doğru b ld kler n sam m , çten ve sevg le aktaran, cesur, öncü,
aks yoner, y l ğe yönlend ren, akla ve mantığa uygun hareket
eden, kr t k-anal t k düşüncey merkeze alan, çevres n n ve toplu-
mun sorunlarına duyarlı, sadece yerel değ l evrensel düşünerek
tüm dünya nsanlarının sorunlarına çözüm bulmaya çalışan, “sağ-
duyulu” b reyler yet şt rmekt r.


Click to View FlipBook Version