The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KOLEKSI BAHAN PENERBITAN DIGITAL BITK, 2021-11-25 20:50:38

eBerita Pendidik 10

Edisi Oktober 2021

berita

EDISI OKTOBER 2021

Dari Meja Pengarah:

EMPATI
DR. SAAIDAH
DALAM ISU
KESIHATAN
MENTAL PELAJAR

SIDANG EDITOR

berita

Penerbit : Bahagian Inovasi & Teknologi Kreatif

PENAUNG berita
Razlan bin Haji Samsuri
Timbalan Ketua Pengarah (Pendidikan) MARA EDISI OKTOBER 2021

PENERBIT EKSEKUTIF Dari Meja
Nor Zaini binti Abu Kassim Pengarah:
Pengarah
Bahagian Inovasi & Teknologi Kreatif MARA EMPATI
DR. SAAIDAH
PENERBIT DALAM ISU
Jamizan bin Baki KESIHATAN
Timbalan Pengarah II
Sidang Editor e-berita berhak meminda mengubah
EKSEKUTIF EDITOR dan menggarap manuskrip yang dihantar agar
Zuliana Haslinda binti Anhar Zubir bersesuaian dengan garis panduan yang ditetapkan
Timbalan Pengarah I dan tidak mengubah isi asalnya. Semua manuskrip
yang diterima sama ada disiarkan ataupun tidak
EDITOR/WARTAWAN disiarkan tidak akan dikembalikan. Manuskrip ini
Tik Shaiza binti Ariffin juga boleh digunapakai oleh pihak yang diberi
Penolong Pengarah kebenaran untuk masa-masa akan datang. Kami
mengalu-alukan sebarang cadangan atau komentar,
KREATIF surat menyurat, rencana dan ulasan ke meja Sidang
Amirul Asyraf bin Abdul Razak Redaksi atau email ke [email protected]
Penolong Pengarah
Sebarang pertanyaan hendaklah dialamatkan
JURUFOTO kepada:
Produksi Kreatif
Pengarah
TEKNIKAL & HEBAHAN Bahagian Inovasi & Teknologi Kreatif MARA
Mohd. Syazwan bin Mohd. Kamis Tingkat 4, Ibu Pejabat MARA
Pegawai Teknologi Maklumat 50609 Jalan MARA, Kuala Lumpur.
Tel: 03 2613 2401
Faks: 03 2691 0075
Email: [email protected]



4 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

PENYELIDIKAN BERTERUSAN IPMA BERKUALITI- MVERC

T anggal 27 Oktober 2021, satu sejarah . MVERC 2021 ini telah melibatkan kerjasama
telah tercipta yang mana buat pertama 87 orang penyelidik daripada IPMA dan IPT
kalinya Kolej Profesional MARA (KPM) tempatan. Adalah menjadi harapan penganjur
Beranang dengan kerjasama Bahagian agar kerjasama ilmiah ini terus dijalinkan bagi
Pendidikan Tinggi MARA (BPT) telah berjaya menghasilkan kajian dan penulisan artikel yang
melaksanakan 1st MARA Virtual Educational berimpak tinggi.
Research Conference (MVERC) 2021.
Persidangan bersejarah ini telah dirasmikan
Persidangan ini sebagai platform untuk oleh Ketua Pengarah MARA sendiri iaitu Dato’
para penyelidik IPMA dan IPT tempatan Azhar Abdul Manaf manakala ucaptama pula
membentangkan hasil kajian mereka. Sebanyak telah disampaikan oleh tokoh pendidikan iaitu
41 buah kertas kajian yang meliputi pelbagai Prof Dato’ Ir Dr Kamal Nasharuddin Mustapha
bidang telah dibentangkan secara lisan dan yang juga merupakan Timbalan Canselor
dalam bentuk poster. UNITEN dan juga Ahli Majlis MARA.

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 5

Dato’ Azhar dalam ucapannya berharap agar persidangan
seperti ini dapat menjadi platform perkongsian ilmu
agar dapat meningkatkan lagi kualiti sistem pengajaran
dan pembelajaran di institusi MARA.

Sementara Prof. Dato’ Ir Kamal Nasharuddin Mustapha
dalam ucaptama beliau menekankan akan kepentingan
pendidikan untuk semua golongan memandangkan
pendidikan adalah satu game changer. Tambahan lagi
dalam keadaan dunia cuba pulih daripada Covid-19 ini,
ramai pelajar terutama mereka yang dalam golongan
B40 serta anak-anak di pedalaman yang tercicir dalam
pembelajaran. Satu usaha berterusan daripada pelbagai
pihak diperlukan untuk terus memastikan pendidikan
dapat mencapai semua golongan di Malaysia.

Seramai 200 orang peserta telah mengikuti MVERC
2021 yang terdiri daripada warga MARA daripada
seluruh Malaysia. Tahniah buat semua pembentang
dan juga para peserta yang telah turut serta dalam
persidangan ini.

Disediakan oleh : Dr Azwani Ismail (KPM Beranang)
Diedit oleh :BITK

6 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

DARI MEJA dalam bidang Sains Biologi (Minor Penempatan Pelajar memberi
PENGARAH: in Counselling Psychology) di kepuasan dan keseronokan,
EMPATI Northern Kentucky University. Pada membuatkannya tidak berhasrat
DR. SAAIDAH September 1988 Dr. Saaidah kemudian untuk berpindah mahupun untuk
DALAM ISU menyambung pelajarannya mengikuti memohon kenaikan pangkat. Tetapi
KESIHATAN pengajian sarjana selama setahun dengan kekosongan jawatan Timbalan
MENTAL di Texas Tech University, AS dalam Pengarah (Hal Ehwal Akademik) di
PELAJAR bidang pendidikan menengah (M.Ed KMB pada Januari 2011 menyebabkan
in Secondary Education). Dr. Saaidah disebut-sebut untuk
F igura yang kami bawakan mengisi kekosongan tersebut. Sedikit
pada bulan ini adalah Perjalanan karier beliau dengan keberatan, tetapi sepatah kata nasihat
merupakan seorang yang MARA bermula pada tahun 1990 daripada Timbalan Ketua Pengarah
sangat dikenali dalam di MRSM Balik Pulau (BP) sebagai (Pendidikan) pada ketika itu, Dato’
dunia kaunseling dan guru biologi. Namun tempoh beliau Azmi bin Mohamed, yang menyatakan
pendidikan MARA. Sebahagian besar di sana hanya selama lima (5) bulan adalah tidak patut seseorang yang
daripada warga pendidik MARA pasti sahaja memandangkan pada waktu mampu melakukan sesuatu pekerjaan
pernah menghadiri kursus / ceramah itu beliau sudah berkeluarga dan tetapi tidak ingin memikul amanah
yang dijalankan oleh Dr. Saaidah memohon untuk bertukar ke ibu yang diberikan telah membuka hati
Abdul Rahman. Sepanjang 31 tahun negara untuk bersama suami dan Dr. Saaidah untuk menerima jawatan
perkhidmatan beliau dengan MARA, anaknya. Penghujung 1990 beliau tersebut.
disamping pelbagai anugerah yang bertukar ke MRSM Jasin dan dua tahun
telah diterima, banyak ceramah dan kemudian beliau berpindah ke Kolej Seterusnya, pada September 2014
bengkel yang telah beliau kendalikan MARA Seremban (KMS) sebagai guru beliau telah dilantik sebagai Timbalan
sama ada untuk pelajar mahupun Biologi Program Matrikulasi Universiti Pengarah (Hal Ehwal Pelajar) KMB
warga pendidik MARA. Kebangsaan Malaysia. Dua tahun sehingga beliau bertukar ke Bahagian
di KMS beliau dipindahkan pula ke Pendidikan Tinggi (BPT) sebagai
Dr. Saaidah Abdul Rahman Bahagian Pendidikan Menengah (BPM) Timbalan Pengarah (Pembangunan
memulakan pendidikannya di SRK Ibu Pejabat di Unit Pendidikan Jarak Kurikulum) setahun yang berikutnya.
Kota, Kota Bharu Kelantan dan Jauh. Walaubagaimanapun jiwanya Pada Disember 2016 beliau telah
seterusnya ke Sekolah Menengah untuk mendidik begitu berkobar dinaikkan pangkat sebagai Pengarah
Zainab di bandar yang sama. Usai dan kerana itu beliau memohon Kolej Profesional MARA Indera
SPM, permohonan beliau untuk untuk kembali bergelumang dengan Mahkota dan telah berkhidmat disana
mengikuti program guru tindikan dunia kuliah dan buku rancangan selama setahun sebelum beliau ke
MARA berjaya dan beliau merupakan pengajaran. Kolej MARA Seremban (KMS) pada
kumpulan pelajar pertama untuk 2018 sehingga sekarang.
program American Associate Degree Hasrat Dr. Saaidah dipersetujui
Program (AAD) Kuantan, program Pengarah BPM pada ketika itu, maka Dr. Saaidah mempunyai tiga orang
persedian pelajar MARA ke Amerika dengan itu pada Ogos 1995 beliau anak yang sudah dewasa dan remaja,
Syarikat. Pada September 1985 ditukarkan ke Kolej MARA Banting dan walaupun beliau tidak daripada
beliau terbang ke Amerika Syarikat (KMB) sebagai Guru Psikologi dan “latarbelakang MRSM”, ketiga-tiga
untuk memulakan pengajiannya Biologi. Beliau kekal di KMB selama 20 anak dan suaminya adalah bekas
tahun (termasuk 3 tahun cuti belajar pelajar MRSM.
untuk memperolehi Ijazah Kedoktoran
dari tahun 2001-2004). Usai tamat S ebagai seorang yang pakar
belajar (Ph.D. in Organizational & dalam bidang kesihatan
Industrial Psychology), beliau kembali mental, bolehkah Dr.
semula ke KMB, kali ini sebagai Guru kongsikan pandangan Dr. berkenaan
Bimbingan dan Kaunseling serta isu kesihatan mental dalam kalangan
Pegawai Penempatan Pelajar. pelajar kolej dan juga dalam kalangan
pendidik? Apakah jenis-jenis isu
Tugas beliau sebagai Pegawai kesihatan mental yang mereka

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 7

biasanya hadapi? Dr. Saaidah menyatakan bahawa, dan bila mereka memasuki KMS
biasanya jenis isu kesihatan mental kegagalan menyesuaikan diri dalam
Merendah diri, Dr. Saaidah mengakui yang dihadapi pelajar MARA suasana pembelajaran yang baru
bahawa beliau bukanlah seorang adalah yang melibatkan keresahan boleh mencetus (trigger) depresi
pakar, walaubagaimanapun isu (anxiety) dan tekanan (stress), dan mereka.
kesihatan mental adalah sangat kebanyakannya adalah berkait dengan
dekat di hatinya. Beliau masih bergiat bebanan kerja dan peperiksaan. “Jika di sekolah lama, mereka
aktif dalam Persatuan Kaunseling mungkin sering naik ke pentas untuk
dan Psikologi MARA yang pernah “Biasanya ia kurang mengganggu menerima hadiah kecemerlangan, kini
dipengerusinya selama empat (4) sekiranya mereka ada coping di KMS mereka merasa perlu bersaing
tahun. mechanism yang bagus. Yang dengan berpuluh-puluh lagi pelajar
membuat keadaan bertambah teruk yang juga cemerlang akademik.
Dr. Saaidah menegaskan akan betapa sekiranya mereka tidak mendapatkan Ada antara pelajar yang tidak dapat
pentingnya kesihatan mental, ia adalah bantuan dan ia akan melarat. Contoh menerima keadaan ini, maka secara
sama penting dengan kesihatan apabila mereka tidak mempunyai tidak langsung ia memberi tekanan
fizikal, walau bagaimanapun, masih tenaga untuk ke kelas, mereka tidak kepada mereka kerana mereka sering
ramai yang sering mengabaikannya. hadir ke kelas, tidak menyiapkan kerja membuat perbandingan dengan
“Jika kita sakit kaki contohnya, kita sekolah, bebanan kerja bertambah, rakan-rakan yang pada tanggapan
berikhtiar merawatnya dengan guru mungkin menegur mereka, ahli mereka “lebih bijak”,
berjumpa doktor, perkara yang kumpulan marah sekiranya ada projek walhal mereka
sama sepatutnya berlaku, apabila yang tergendala, ibu-bapa risau, semua adalah sama
kesihatan mental kita terjejas. Kita semua ini menambahkan tekanan sahaja” jelasnya.
jumpa pakar yang boleh membantu kepada pelajar menjadikan mereka Pada pengamatan
untuk memulihkan kesihatan mental lebih depress dan stress”. Dr. Saaiadah, antara
kita”. Jelas beliau lagi, kesihatan masalah yang
mental pelajar akan mempengaruhi “Maka dengan itu, intervention dihadapi oleh
cara mereka berfikir, berinteraksi dan peringkat awal terutama daripada pelajar KMS
bertindak. Mereka yang terganggu guru adalah penting. Bila pelajar juga adalah
kesihatan mentalnya tidak mampu sudah tidak hadir ke kelas, nampak
membuat keputusan dengan baik, tidak bertenaga, kurang berinteraksi
walaupun hanya untuk membuat dengan rakan sekelas, intervensi
keputusan yang mudah . pada peringkat bilik darjah perlu
dilakukan” tambahnya. Mengenalpasti
“Mereka juga tidak bersemangat red flag adalah satu elemen yang
apalagi bermotivasi serta tenaga penting dalam menangani masalah
(energy) mereka sangat rendah, dan kesihatan mental, ini bermakna guru
mereka mungkin hanya mahu tidur kelas atau mentor perlu mempunyai
sepanjang hari. Secara keseluruhannya asas kaunseling sekurang kurangnya
ia memberi kesan negatif kepada kemahiran komunikasi membantu
pembelajaran mereka” ujar beliau. dan mengenal tanda awal masalah
kesihatan mental.
Ta m b a h b e l i a u l a g i , p e r i n g k at
yang lebih teruk adalah bila mana Walaubagaimanapun, beliau turut
mereka mula mencederakan diri menyatakan setiap tahun hanya
sendiri (self harming). Ini terjadi terdapat 1 sehingga 5% dalam
bilamana seseorang itu percaya kalangan pelajar yang mempunyai
bahawa mereka perlu menzahirkan masalah kesihatan mental yang
kesakitan emosi dan mental mereka. serius seperti major depression.
Maka adalah penting untuk isu ini Kemungkinan pelajar ini telah
ditangani sebelum mereka tiba pada mengalami depresi semenjak
peringkat ini. sekolah menengah lagi

8 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

Warga Kolej MARA Seremban

Kakitangan 50
Guru 41
Admin 91
JUMLAH

Pelajar 206
Tahun 1 178
Tahun 2 384
JUMLAH

“ketidakupayaan untuk bangun Bagaimanakah institusi/ mental diberi perhatian oleh pihak
daripada kegagalan”. organisai (seperti MARA) pengurusan, tetapi ia juga sebagai
mampu membantu seseorang satu signal kepada mereka yang
“Mereka juga sebelum ini mungkin i n d i v i d u ya n g m e n g h a d a p i i s u memerlukan pertolongan agar tidak
malu untuk mendapatkan bantuan.
tidak pernah gagal, kerana itu, sebegini?
Walaubagaimanapun, sekiranya
kegagalan itu penting dalam terdapat satu polisi yang transparent
dan jelas daripada MARA dan
kehidupan, supaya mereka dapat “Alhamdulillah, bagi saya, MARA diumumkan kepada semua orang,
itu adalah lebih baik, sambung Dr.
belajar untuk bangun kembali. Satu adalah perintis dalam menangani Saaidah. Ini akan membuang keraguan
mereka yang mungkin takut untuk
kegagalan itu hanya satu titik yang masalah kesihatan mental. Sebelum mendapatkan kaunseling kerana
bimbang akan kesan dan akibat
kecil dalam kehidupan yang lebih sekolah lain ada kaunselor, MARA kepada kerjaya mereka sekiranya
berbuat demikian serta stigma
besar, ini ramai yang tidak sedar, telah terlebih dahulu ada kaunselor, masyarakat MARA yang lain.

sebaliknya menumpukan kepada titik ini menunjukkan MARA telah ada Berbalik kepada pendekatan yang
diambil oleh KMS, beliau menegaskan
kecil itu”. kesedaran berkenaan perkara ini 40, ia adalah whole school approach,
dimana semua orang di kolej mesti
50 tahun yang lalu” terlibat. Program yang dijalankan
adalah dalam dua (2) kategori iaitu
Untuk meyakinkan lagi pelajar Prevention dan Intervention.

bahawa kegagalan bukan pengakhiran “Isu kesihatan mental adalah satu “Prevention adalah penting, sebelum
pelajar ada isu kesihatan mental,
kepada kehidupan, beliau turut isu yang perlu diberi perhatian kita perkenalkan banyak program
pembangunan diri serta kesejahteraan
berkongsi pengalamannya sendiri oleh semua pihak. Sekiranya pihak mental mereka, seperti program
yang memerlukan mereka membuat
berkenaan perkara ini. kaunselor sahaja yang berbicara keputusan, menyelesaikan masalah
serta bagaimana untuk menjadi kuat
berkenaan isu ini, ia tidak akan berjaya, dari segi mental dan emosi (resilient)”

“Sewaktu di AAD Kuantan, semester semua pihak daripada pengurusan Sementara untuk mereka yang telah
disahkan ada masalah kesihatan
pertama dan kedua, I didn’t do well. tertinggi sehingga kepada peringkat

Saya pernah hampir ditamatkan terendah perlu “bercakap” tentang

pembelajaran kerana gagal dalam isu ini.”

kertas Organic Chemistry . Tetapi

seperti yang saya sering katakan Beliau turut memuji usaha MARA,

kepada pelajar, kenalpasti apa Unit Kaunseling MARA dan Bahagian

yang anda perlu lakukan, itu sangat Sumber Manusia (BSM) dalam usaha

penting, dan daripada situ, belajar outreach mereka dalam membentuk

untuk bangun kembali. Itu yang saya kesedaran terhadap isu kesihatan

lakukan, dan kita sebagai guru perlu mental. Bukan sahaja pada aktiviti,

membimbing pelajar untuk belajar tetapi juga dengan melibatkan pihak

bangun kembali. pengurusan dalam program-program

yang diadakan. Usaha sebegini adalah

penting kerana bukan sahaja ia

memberi isyarat bahawa isu kesihatan

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 9

mental, mereka akan dimasukkan mencabar dalam karier Dr.? sebagainya, lucu bunyinya sekarang,
dalam program Intervention. Polisi and it’s good that we can laugh
KMS sangat jelas disini, pelajar yang Beliau tertawa mendengar soalan about it, tetapi saya faham ini
datang mendapatkan bantuan, identiti ini. “Yang paling mencabar adalah adalah ekspresi kerana kekecewaan
mereka tidak akan didedahkan. bagaimana membantu menangani (frustration) mereka. Yang penting
Walaubagaimanapun sekiranya stress pelajar pada musim Perintah kita pihak pengurusan jangan cepat
pelajar terbabit ada isu mencederakan Kawalan Pergerakan (PKP) ini. melompat dan react kepada kritikan
diri sendiri maka felo serta warga Membantu mereka mengimbangi tersebut”.
kerja lain yang berkepentingan akan kesihatan fizikal dan mental mereka”
dimaklumkan untuk mereka memberi ujarnya. Sifat anak remaja semestinya Ada diantara pelajar ini mengambil
sokongan dalam proses pemulihan sentiasa mahu bergerak bebas, jalan keluar yang singkat, dengan
pelajar. Pihak kaunselor juga akan bersosial dengan teman-teman menulis di media sosial untuk
sentiasa bertanya khabar, memastikan namun kekangan PKP membataskan meluahkan kekecewaan mereka. Maka
mereka mengambil ubat yang diberi setiap pergerakan mereka. Dr. Saaidah terpaksa menangani isu ini
doktor dan sering berhubungan secara terbuka. Dalam perhimpunan
dengan ibu bapa serta kawan-kawan “Tidak seperti kolej-kolej yang kolej beliau menerangkan secara
rapat pelajar terbabit. lain, pelajar KMS kekal berada di terperinci akan kesan dan akibat

Keperihatinan KMS terhadap isu kolej di sepanjang PKP berlangsung, sekiranya berlaku jangkitan dalam
kesihatan mental tidak terhad kepada kecuali pada Julai-September baru- kolej, bagaimana ia nanti bakal
para pelajar sahaja. Contohnya baru ini. Pada waktu PKP, mereka mengganggu persedian peperiksaan
sebelum pandemik kaunselor hanya dibenarkan pergi ke kelas A-Level yang bakal mereka duduki.
KMS memperkenalkan kaunseling dan terus balik ke bilik masing-
kelompok untuk para kakitangan, masing selepas kelas, bayangkan “Walaupun pada awalnya, ramai
dan dalam setahun mereka perlu ini berlangsung selama berbulan- yang tidak berpuashati, tetapi
menghadiri sesi ini sekurang- b u l a n”. I n i semu a men a mba h k a n setelah dijelaskan dengan baik,
kurangnya sekali. Tujuannya untuk stress pelajar ditambah pula untuk berdasarkan fakta dan data, mereka
memperkenalkan konsep kaunseling mengekalkan safety bubble, mereka dapat menerimanya. Saya tekankan
kepada kakitangan dan sekiranya dilarang untuk bertemu dengan kepentingan mengekalkan the safety
ada isu isu yang ingin mereka terokai keluarga, malah Aidilfitri yang baru bubble. Saya ingatkan tujuan mereka
lebih lanjut dengan kaunselor mereka berlalu juga disambut di kolej tanpa berada di KMS untuk membuat
boleh mengadakan sesi kaunseling keluarga! persiapan bagi peperiksaan A-Level,
individu bersama kaunselor KMS yang untuk mendapat keputusan cemerlang
bertauliah. Ini telah menimbulkan kegelisahan dan akhirnya keluar negara. Mereka
dalam kalangan pelajar dan ibu bapa mahukan transparensi, mahukan
S ebagai seorang pengarah juga. penjelasan, sebagai pelajar yang bijak,
sebuah kolej yang merupakan mereka mampu melihat rasionalnya
antara yang terbaik di “Saya dipanggil dengan pelbagai dan dapat kembali fokus kepada
Malaysia, apakah momen yang paling nama” ujarnya, tertawa. “Penjaga objektif mereka berada di KMS”.
Dr. sifatkan sebagai yang paling Zoo, Jaga Kolej Macam Hitler dan Sebelum perhimpunan itu berakhir,

10 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

SEJARAH KOLEJ MARA SEREMBAN

01 03 05 07 09

1 1972 - 1985 3 1985 - 1988 5 1992 - 2000 7 2002 - KINI 9 2018 - 2020

MRSM Seremban Program GCE A Level Matrikulasi Sains & Perakaunan Program GCE A Level Pr ogr am UTM
Tingkatan 1-5 Universiti Kebangsaan Malaysia Foundation

1980 - 1985 4 1988 - 1992 6 2000 - 2005 8 2005 - 2020 10 2020 - 2021

Matrikulasi Sains Program Ijazah Northern Matrikulasi Kementerian Program International Program Fast Track
Universiti Kebangsaan Consortium University Pelajaran Malaysia Baccalaureate A Level
United Kingdom )
Malaysia 08 10
06
02 04

cicipan itu telah dipadamkan! bijak dan mampu memahami situasi ke dua universiti ini. Saya berharap
tersebut. Lesson learned on both dengan pelbagai program yang kita
Beliau juga turut menggunakan sides. As policy makers we have to lakukan, perkara ini akan menjadi
peluang yang ada untuk menerangkan understand the psychology and and realiti”, ujarnya seraya menambah,
kepada pelajar akan bahayanya needs of young adults. Kita mesti
sekiranya semuanya mahu diluahkan cuba mencari penyelesaian yang “Ada pelbagai faktor yang
di media sosial. Jelasnya kepada terbaik untuk mencapai objektif kita, mendorong pelajar untuk memilih
pelajar bahawa ini adalah satu bentuk iaitu untuk memastikan bukan sahaja sesebuah universiti selain daripada
pengajaran untuk mereka semua dan mereka selamat dan sihat daripada prestij universiti tersebut. Lifestyle,
kesannya kepada karier mereka kelak segi fizikal, tetapi juga daripada segi kaedah pembelajaran, fokus kajian,
sekiranya tidak berhati-hati dalam kesihatan mental”. sistem sokongan (support system)
penggunaan media sosial. yang diberi oleh universiti, semua
Apakah pencapaian ini diambil kira oleh pelajar. Dengan
Muafakat juga berperanan untuk seterusnya yang ingin Dr. kata lain mereka akan memilih
membantu agar isu ini dapat lihat untuk dicapai oleh universiti yang bersesuaian dengan
ditangani dengan baik. Ibu bapa KMS? minat dan keperluan mereka
dalam Muafakat menerangkan bagi memastikan mereka berjaya
kepada ibu-bapa lain yang sedikit Mendukung hasrat MARA ingin menamatkan pengajian dengan
kecewa kerana tidak dapat bertemu meningkatkan jumlah pelajar ke cemerlang. Maka adalah penting
anak-anak mereka. Dan ternyata cara universiti terkemuka dunia, program untuk kita mendedahkan pelajar
ini juga berhasil. Ketegasan beliau Road to Ivy League telah diadakan dengan pelbagai perkara ini untuk
dalam hal menjaga safety bubble bertujuan untuk menyemarakkan menyemarakkan minat mereka ke
untuk kolej tidak dapat dinafikan semangat para pelajar untuk Oxbridge”
lagi, dan ia ternyata membuahkan memasuki universiti-universiti
hasil yang amat baik apabila tidak ternama dunia. Semenjak ia diadakan Road to Ivy League sebenarnya
ada penularan wabak Covid-19 dan ia telah dapat mempertingkatkan lagi harus bermula semasa pelajar di
semua pelajar dapat menduduki kemasukan pelajar-pelajar KMS ke sekolah menengah bukan di KMS,
peperiksaan akhir dengan jayanya universiti-universiti tersebut. Tetapi, kerana proses permohonan ke
. yang masih membuat Dr. Saaidah universiti bermula semasa pelajar
sedikit terkilan adalah kerana setakat di semester 1 di KMS lagi. Ini
“Saya memahami kerinduan yang ini, tiada lagi pelajar KMS yang dapat bermakna di KMS agak terlewat
dirasai oleh ibu bapa, kerinduan ditempatkan ke Oxford mahupun untuk memperkenalkan Oxbridge
pelajar itu sendiri kepada keluarga Cambridge. “Jadi bila bercakap kepada pelajar. Sekiranya pelajar
mereka. Namun jika kita alpa, tentang perkara yang saya ingin lihat telah berminat untuk memohon
kesannya mungkin mengundang 1001 KMS capai antaranya adalah untuk ke Oxbridge semasa di sekolah
masalah lagi. Alhamdulillah, seperti menempatkan pelajar-pelajar KMS di menengah mereka telah boleh
yang saya katakan, pelajar-pelajar ini

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 11

merangka dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang boleh membantu mereka
dalam proses permohonan di KMS nanti. Salah satu strategi yang dirancang oleh Unit Penempatan dan Kaunseling
KMS adalah untuk bekerjasama dengan kaunselor kaunselor MRSM dalam program Road to Ivy League dalam
memberi pendedahan tentang pengajian di Oxbridge.


Misi utama KMS bukanlah sekadar menempatkan pelajar di Oxbridge sahaja tetapi tugas utama adalah menyediakan
pelajar sebaik mungkin untuk peringkat kehidupan mereka yang seterusnya. “Dengan itu kita harus menyediakan
mereka dengan mindset yang betul, dan saya beritahu mereka saat mula mendaftar, KMS adalah kolej persediaan
(preparatory school), bukan hanya satu institusi untuk menghubungkan mereka dengan universiti yang bakal
mereka tuju. Maka di sinilah tempatnya untuk mereka menyediakan mental, emosi dan spiritual mereka untuk ke
luar negara. Mereka dihantar ke luar negara untuk menimba ilmu, mendapatkan kemahiran yang mereka mungkin
tidak dapat disini, jadi mereka harus bersedia untuk merebut peluang ini. Tingkatkan skil komunikasi, skil pergaulan
dengan pelajar asing serta skil menyelesaikan masalah (problem solving skill) dan membuat keputusan (decision
making skill). Tiada guna belajar di luar negara jika hanya mahu terperuk dalam bilik dan bergaul dengan rakan-
rakan senegara sahaja” tegasnya.


Ilmu psikologi dan kaunseling yang beliau pelajari sedikit sebanyak telah membantu beliau dalam menangani
pelbagai cabaran yang datang dalam berhadapan dengan karenah pelajar remaja ditambah pula di waktu PKP
yang mencabar ini. Tetapi kekuatan dan keistimewaan sebenar Dr. Saaidah adalah kerana jiwa pendidiknya begitu
kuat dan inilah yang membantunya untuk menyelami jiwa pelajar-pelajarnya sambil membantu mereka untuk terus
mendaki puncak jaya.

12 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

Kejayaan Terkini KMS

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 13


Dua (2) buah kumpulan dari Kolej MARA Seremban (KMS) di bawah kelolaan Pengarah KMS telah
berjaya memenangi dua (2) Anugerah EMAS bagi projek RISTEx 2021.
MARA telah menghantar enam (6) buah kumpulan untuk menyertai pertandingan ini dan kesemua
pasukan berjaya mendapat Anugerah Penarafan EMAS bagi projek masing-masing.

The Stellars (Graduasi Maya KMS) - EMAS

Merupakan sebuah projek dimana majlis graduasi KMS dijalankan secara maya, berikutan penularan
wabak Covid-19. Majlis ini mempunyai semua elemen graduasi fizikal seperti Perarakan Masuk Graduan,
Penyampaian Sijil yang diiringi muzik Gamelan dan lain-lain. Video prarakaman Graduasi Maya ini ditayangkan
secara live streaming melalui Facebook MARA dan boleh ditonton oleh semua lapisan masyarakat di mana
sahaja mereka berada.

Bukan sahaja tercatat dalam sejarah sebagai institusi pertama di Malaysia yang mengadakan
graduasi maya (dan mempunyai semua elemen graduasi fizikal), projek ini juga telah menjimatkan kos
perbelanjaan KMS sebanyak 75%.
(artikel berkenaan projek ini telah disiarkan dalam e-Berita Pendidik Edisi Julai-September 2020).

Smoothie (KMS E-Outing) - EMAS

KMS E-Outing adalah platform rasmi yang dibangunkan untuk memantau pergerakan keluar masuk
pelajar di asrama dan urusan pulang bermalam. Ia menggantikan perekodan maklumat secara manual
melalui penggunaan buku log yang tidak efektif dari segi pencarian maklumat lebih-lebih lagi dengan
bertambahnya bilangan pelajar di Kolej MARA Seremban.

Melalui KMS E-Outing, pihak pengurusan asrama dapat memberi makluman awal bilangan pelajar
yang ada di asrama pada hujung minggu. Ini dapat membantu daripada segi penjimatan kos makanan yang
disediakan di Dewan Selera serta mengelakkan pembaziran makanan .

Empat (4) lagi projek daripada IPMA yang telah berjaya mendapat EMAS adalah seperti berikut :
i) Extendable Drilling Device (EDD) – Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut
ii) EzGreaT – IKM Tan Sri Yahaya Ahmad (TSYA)
iii) IV SMART EMINENT-Kolej Kemahiran Tinggi (MARA) Ledang
iv) Lightning Buster – MRSM Terendak

Kesemua kumpulan ini layak bertanding di peringkat kebangsaan di Pameran Produktiviti dan Inovasi
Tahunan (ArISe) 2021 yang diadakan pada 15-18 November 2021.

Regional Convention on Team Excellence (RISTEx) 2021 anjuran Malaysia Productivity Corporation (MPC)
adalah sebuah platform untuk mengiktiraf inovasi yang dilaksanakan secara berkumpulan dan sekali gus
dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk terus menyumbang kepada kemampanan dan kelangsungan
organisasi.

Sumber: KMS dan Unit Inovasi BITK
Olahan dan Suntingan: Unit Penerbitan BITK

14 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 15

Tahniah
ANUGERAH KAUNSELOR INOVASI

MOHD. SHAHRUL KAMARUDDIN IKM KUCHING

PINGAT EMAS : CARE INOVATION FOR A NEW NORM HEALTH SCIENCES FROM UNITED ARAB EMIRATES
INTERNATIONAL INOVATION COMPETITION (ILKBN) 2021 IKON KAUNSELOR PEKA 2021
BEST PAPER AWARD : MULTICULTURAL COUNSELING
KONVENSYEN KAUNSELING KEBANGSAAN 2021

JOHAN ANUGERAH BELIA PERDANA 2020
KERAJAAN NEGERI SARAWAK

ANUGERAH PENGAKUAN PENGKARYAAN 2020
PERSATUAN KAUNSELING INDONESIA

AMBASSADOR FORUM UNIVERSITY OF MEDICINE AND

NOR SHADIRA BINTI JAMALUDDIN KPM BANDAR PENAWAR

PINGAT PERAK : I AMAZING
INTERNATIONAL INNOVATION ARAVOT MALAYSIA 2021
PINGAT PERAK : KERANGKA MODIFIKASI TINGKAHLAKU CARE FOR A CURE
INTERNATIONAL INNOVATION ARAVOT MALAYSIA 2021
PINGAT PERAK : DAM PERMAINAN DAYA TAHAN
INTERNATIONAL SCIENCE & SOCIAL SCIENCE INNOVATION COMPETITION (I-SIC)

HANEZA RAHMAN MRSM MERSING
NORAISYAH MOHD HASHIM MRSM TAIPING
NORAIM ABU HASAN MRSM KEPALA BATAS

PINGAT PERAK : E-MASKEP (MODUL ASAS KEPIMPINAN PELAJAR ONLINE
INTERNATIONAL COUNSELING INNOVATION & SHOWCASE (I-COUNNOVAS) 2021 PERKAMA INTERNATIONAL

DR SALPIAH SURADI , JOHARI MD SALIM BAHAGIAN SUMBER

PINGAT PERAK : PELAN STRATEGIK MENGURANGKAN MASALAH KETERHUTANGAN STAF MENGGUNAKAN PENDEKATAN
KAUNSELING
INTERNATIONAL COUNSELING INNOVATION & SHOWCASE (I-COUNNOVAS) 2021 PERKAMA INTERNATIONAL

MUHAMMAD AZRI BIN ABDUL AZIZ , MOHAMAD FARDI BIN SAMAH
MRSM MUKAH

PINGAT PERAK : E PSIKOMETRIK
INTERNATIONAL COUNSELING INNOVATION & SHOWCASE (I-COUNNOVAS) 2021 PERKAMA INTERNATIONAL

16 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

NOR AZIZAH BINTI SIDIWAN MRSM PASIR SALAK
MUHAMMAD ILYAS BIN ZAMBRI MRSM BAGAN DATUK

PINGAT PERAK : PSYCHOLOGICAL FIRST AID KIT (PFA KIT)
INTERNATIONAL COUNSELING INNOVATION & SHOWCASE (I-COUNNOVAS) 2021 PERKAMA INTERNATIONAL

NUR SYARIMA BINTI SHAFIEE MRSM ARAU

PINGAT PERAK LIGHTBOARD: DIMENSI BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM NORMA BAHARU
INTERNATIONAL COUNSELING INNOVATION & SHOWCASE (I-COUNNOVAS) 2021 PERKAMA INTERNATIONAL

JOHARI BIN MD SALIM BSM
DR. SALPIAH BINTI SURADI BSM
DR. ZULKIFLI BIN HUSSAIN BPM
NUUR HAJAR BINTI ZOLKIFFEE BPT
NURHANIZA RAIS BINTI MOKTHAR BKT

PINGAT GANGSA : MY PERSONALITY INVENTORY
INTERNATIONAL COUNSELING INNOVATION & SHOWCASE (I-COUNNOVAS) 2021 PERKAMA INTERNATIONAL

SITI NURAFIZAH BINTI MOHD ZAM ZAM IKM KUALA LUMPUR

PINGAT GANGSA : APLIKASI SELF CARE COVID 19 (SCC 1.0)
INTERNATIONAL COUNSELING INNOVATION & SHOWCASE (I-COUNNOVAS) 2021 PERKAMA

SITI SARAH BINTI BAHARI KPM AYER MOLEK

KONFEREN KES INTERVENSI KAUNSELING 2020 (KKIK2020) ANJURAN PERKAMA INTERNATIONAL PADA 20 OKTOBER 2020
PENDEKATAN TEORI CBT DALAM KAUNSELING KELOMPOK BAGI MENANGANI KETAGIHAN INTERNET DAN INTERNET GAMING
DISORDER (IGD) DALAM KALANGAN REMAJA DALAM JURNAL PERKAMA 2020

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 17

2021IKON KAUNSELOR PRIHATIN

MUHAMMMARDSMGHTAUZMALPIABTIN YAHYA AHMAD MUDZAFAR BIN DERAMAN MRNSAMSRKIUNABLIANTTIEIRBERNAGHIGMANU NUR SYARIMA BINTI SHAFIEE
ROHANA BINTI RAMELI MRSM ARAU

MRSM PENGKALAN HULU

NOR SHADIRA BINTI JAMALUDDIN MOHD ZULFAZLI BIN MOHD RAMLI MJROSLMIFUKLOIZTAANKBIINNAJBAAILSU MKRUSMHATRUUNDINMUBISNTAKPUHTAALTIBAWAALIU
KPM BANDAR PENAWAR MRSM JELI

ABG AIDIL BIN ABG ABAI MJROSLMIFUKLOIZTAANKBIINNAJBAAILSU MUMHOAHMAMMMAARDDSAMFZARRMIDUBI IKBNIANAHBSDAUMLAAHZIZ TG NOORHIDAYATI BINTI TG MOHAMED
DURRA NADIAH BINTI KAMARUZAMAN NORRIAH HANI BINTI JAMALUDDIN
MJII BERANANG
MRSM BETONG

NUR RIDAYAH BINTI OTHMAN SITIKSPAMRAAHYEBRINMTIOBLAEHKARI NURUL LIYANA BINTI NORSAM ( KAUNSELOR INSPIRASI 2021 )
MRSM KUANTAN KKTM LEDANG SITI NOR MASIRAH BINTI ABDUL AZIZ

KPM INDERA MAHKOTA

18 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

Anugerah

PERMENTORAN MARA 2021

Anugerah Emas
AZHAR BIN ZAWAWI (MENTI)
NUR RASHIDAH BINTI RUHIZAT (MENTOR)
MRSM JOHOR BAHRU

Anugerah Perak Anugerah Gangsa
MUHAMMAD HARIZ BIN HAMID (MENTI) NUR IILANI BINTI ABD HALIN (MENTI) MARNI BINTI ZULKIFLI (MENTI)
ZAHARI BIN HASAN (MENTOR) SHAHIRRA DANIA BINTI MAAROF MOORTHY ZAKIIAH BINTI MUFTAH (MENTOR)
MRSM MUAR
KKTM LEDANG (MENTOR)

MRSM LENGGONG

Kategori Inovasi Terbaik Kategori Pembentangan Terbaik

NOR SUMAIYAH BINTI ROHADI (MENTI) MUHAMMAD SHAZWAN BIN KAMARUZALI (MENTI)
SITI MARZIAH BINTI MOHD DANI (MENTOR) HAZIMA BINTI ABDUL WAHAB (MENTOR)
MRSM TUN DR ISMAIL
MRSM KUBANG PASU

MUHAMMAD AKRAM BIN AHMAD (MENTI)
NUR IZATUL AKMA BINTI RUSHDI (MENTOR)

MRSM TAIPING

Kategori Laporan Terbaik

NOOR ‘IZZATI ZAHIDAH BINTI MOHD RADZI
MRSM TUN ABDUL RAZAK

NURASHIKIN BINTI MOHAMMAD YUSOF
KKTM REMBAU

Sumber: Unit Kaunseling MARA

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 19

Tahniah
Kepada tiga orang pensyarah dari Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kemaman atas pencapaian sebagai Jurutera
Professional yang membawa gelaran Ir.

Kejayaan anda menjadi inspirasi buat semua, semoga terus mencipta
kejayaan.

Sumber: FB KKTM Kemaman

TAHNIAH20 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

PELAJAR TINGKATAN 3 MRSM PASIR TUMBOH
MENYINAR DALAM PERTANDINGAN ROBOTIK
MAYA DI PERINGKAT ANTARABANGSA

Muhammad Faiz Bin Muhammad Fikri pelajar tingkatan tiga (3) MRSM Pasir Tumboh
telah berjaya menjuarai sebuah pertandingan Universal Robotics Challenge (URC)
International 2021 bagi kategori Virtual Robotics Division (Senior). Dua (2) lagi
kategori yang dipertandingkan adalah Online Robotics dan Idea Contest. Dalam
dua kategori ini, Muhammad Faiz berjaya mendapat tempat ke-6.

Pertandingan yang dijalankan secara dalam talian itu turut disertai oleh pelajar
daripada pelbagai negara lain serantau Asia seperti Jepun, China, Indonesia,
Thailand dan Hong Kong.

Dalam pertandingan ini pelajar diminta untuk menggunakan browser internet dan
menggunakan simulator GoTechUp bagi membina programming robot. Cabaran
pelajar adalah untuk membina transport robot untuk memindahkan barang-barang
dan membawa misi untuk memindahkan kargo yang bergerak. Model menggunakan
robot ArtecRobo Car dalam simulator 3d robotics sepenuhnya.

Pertandingan ini merupakan satu usaha oleh Tech Up Group dengan kerjasama
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk mengasah serta menyuburkan minat
terhadap robotik dan teknologi dalam kalangan pelajar.

Muhammad Faiz ternyata sangat gembira dengan kemenangan ini memandangkan
pada peringkat kebangsaan sebelumnya beliau mendapat tempat ke-2. Progres
sebegini makin menyemarakkan minat beliau kepada bidang robotik.

Syabas Muhammad Faiz! Diharapkan lebih banyak program sebegini diadakan bagi
memberi peluang kepada lebih ramai pelajar MRSM untuk menyinar di pentas
STEM disamping menyemarakkan keyakinan mereka untuk bersaing dengan
pelajar-pelajar di pentas dunia.

Sumber Berita : MRSM Pasir Tumboh
Olahan : BITK

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 21

22 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

SELAMAT PULANG

Ke Kampus Dengan Selamat, Pelajar!

Sumber : FB KPM Sri Iskandar, IKM TSYA, IKM Lumut, KKTM Rembau

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 23

24 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

TIP MEMBANTU

7 KESIHATAN MENTAL

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 25

1. Rekodkan perkara yang anda syukuri serta perkara yang telah anda capai.
Setiap hari tuliskan 3 perkara yang anda syukuri dan 3 perkara yang anda telah berjaya
capai.
2. Mulakan hari anda dengan secawan kopi.
Peminuman kopi dikaitkan dengan kadar kemurungan yang rendah. Jika anda tidak
dapat minum kopi kerana kafein yang terdapat dalamnya, anda boleh mencuba teh hijau.
3. Tumpukan kepada kekuatan anda
Lakukan sesuatu yang and mampu buat dengan baik untuk membina keyakinan diri,
kemudian beralih kepada task yang lebih rumit.
4. Hahahah… Jangan ketawa dengan cadangan ini…Ketawa
Ketawa mampu mengurangkan anxiety. Bersantailah bersama teman yang mampu
membuat anda ketawa atau tontoni cerita-cerita komedi!
5. Tingkatkan Tenaga Otak dengan Coklat Pahit (Dark Chocolate)
Setiap beberapa hari, treat yourself kepada beberapa keping coklat pahit. Flavanoid,
kafein, dan theobromine dalam coklat dianggap bekerjasama untuk meningkatkan
tahap kewaspadaan dan kemahiran mental.

6. Nikmati 15 Minit Sinaran Mentari
Lakukan yang terbaik untuk menikmati 15 minit cahaya matahari (jangan lupa pelindung
matahari) Cahaya matahari mensintesis Vitamin D, yang pakar percaya adalah sebagai
pembangkit mood baik anda.
7. Udara nyaman Menghasilkan Tidur yang nyeyak
Pastikan persekitaran yang nyaman untuk tidur malam yang baik. Suhu optimum untuk
tidur adalah antara 16-21 darjah Celcius.

Dipetik daripada : 31 Tips to Boost Your Mental Health | Mental Health America (mhanational.org) https://www.
mhanational.org/31-tips-boost-your-mental-health
Suntingan dan Terjemahan : BITK

26 eBerita Pendidik Edisi Oktober 2021

CATATAN

Edisi Oktober 2021 eBerita Pendidik 27

CATATAN

Bahagian Inovasi & Teknologi Kreatif MARA

Tingkat 4, Ibu Pejabat MARA
50609 Jalan MARA, Kuala Lumpur.

Tel: 03 2613 2401
Faks: 03 2691 0075

Email: [email protected]

Copyright ©️ MARA 2021. All rights reserved


Click to View FlipBook Version