The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by syahmael, 2021-11-09 04:16:34

RPH SAINS TAHUN 4 CAHAYA

RPH SAINS CAHAYA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

38 Selasa 9/11/2021 4 12:40Pm-1:40Pm SAINS

TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 5.0 SIFAT CAHAYA

TAJUK: CAHAYA
STANDARD
KANDUNGAN 5.3 Pembiasan Cahaya
STANDARD
PEMBELAJARAN 5.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
5.3.2 Menjelas melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dengan menjalankan aktiviti.
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
KRITERIA 1. Menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
KEJAYAAN secara kreatif.
Murid berjaya menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau
AKTIVITI PDPC lisan secara kreatif.

1. Murid bercerita tentang tayangan video dan gambar dalam buku teks. (KBAT)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid membuat aktiviti/ujikaji secara berkumpulan. (PAK21)
4. Murid secara berkumpulan mempamerkan/membentangkan hasil kerja masing-masing.
5. Murid menjawab buku lembaran kerja.
6. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Eksperimen

KEMAHIRAN Memerhati Mengelas /
PROSES SAINS Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens /
Meramal Berkomunikasi
KEMAHIRAN Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data /
MANIPULATIF Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis / Mengeksperimen
BAHAN BANTU Membersihkan peralatan sains dengan cara
BELAJAR Menggunakan peralatan dan bahan sains yang betul
KBAT/EMK/NILAI dengan betul Mengendalikan spesimen dengan betul dan
TP Menyimpan peralatan dan bahan sains cermat
dengan betul dan selamat
REFLEKSI Melakar spesimen, peralatan dan bahan Tidak berkenaan
sains dengan betul

Buku teks,bikar,air paip,duit syiling dan pensel

Menganalisis Kreativiti dan Inovasi Bekerjasama

5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Buku Latihan

Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________


Click to View FlipBook Version