The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noraliza379, 2020-07-12 04:12:04

JAWATANKUASA MAJLIS HEM 2020

JAWATANKUASA MAJLIS HEM 2020

STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

PN. HJH. NOR ASIAH BT. ABDUL RAHMAN
(PENGETUA)

PN. NORIAH BT. JUSOH
(PK HAL EHWAL MURID)

EN. ROZHAN B. AB. RAHIM TN. HJ. AMRAN B. ABD. RAHMAN
(PK PENTADBIRAN) (PK KOKURIKULUM)

PN. NOR ALIZA BT. ABDULLAH

LEMBAGA TATATERTIB PELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
S/U EN. HAZIZAL B. JAAFAR S/U PN. NOR ALIZA BT. ABDULLAH

BADAN DISIPLIN KESELAMATAN, KECERIAAN,
S/U EN. HAZIZAL B. JAAFAR KEBERSIHAN(3K)

BADAN PENGAWAS S/U EN. HALIMIN B. HUSSEIN
S/U PN. HJH. NIK AIZAH BT. NIK BAIDILLEH
DAKWAH, KEROHANIAN, PEMBANGUNAN
PENDAFTARAN DAN INSANIAH
BUKU DAFTAR AGUNG
S/U PN. W. NOR HURAIZAH BT. W.EMBONG S/U EN. MOHAMAD NASRI B. MOHD ADAWI

PENGURUSAN e- KEHADIRAN & SEKOLAH PENYAYANG
BADAN KETUA TINGKATAN S/U EN. ISMAIL B. MUHD. SIDIK (GBK)
S/U PN. NORFAIRUS BT. ISMAIL
PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING
BANTUAN PERINGKATSEKOLAH S/U EN. ISMAIL B. MUHD. SIDIK (GBK)
S/U PN. SUHAILA BT. MA’ASOM
PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH(PPDa)
KANTIN S/U PN. AFIFAH BT. MOHD ISA
S/U PN. NOR HIDAYAH BT MOHAMMAD
MENTOR MENTEE
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS(SPBT) S/U PN. PATEMAH BT. IBRAHIM (GBK)
S/U PN. HJH. HANISAH BT HANAPI
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)
KESIHATAN PELAJAR S/U PN. PATEMAH BT. IBRAHIM (GBK)
S/U PN. RUSMARINI BT. MAT ALWI
ZIARAH CAKNA
PELIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN S/U PN. PATEMAH BT. IBRAHIM (GBK)
SEKTOR SWASTA (PIBKS)
PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
S/U EN. ISMAIL B. MUHD. SIDIK S/U PN. HJH. SITI HALIMAH BT. ABD SAMAD

1 SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR)

S/U EN. AMINUDDIN B. OMAR

1. JAWATANKUASA MAJLIS HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Nor Aliza bt. Abdullah
AJK : En. Ismail b. Muhd. Sidik (Kaunselor / S/U Bimbingan &

Kaunseling / S/U Sekolah Penyayang/S/U PIBKS)
: Pn. Patemah bt. Ibrahim (Kaunselor / S/U PRS / S/U Ziarah

Cakna / S/U Mentor-Mentee)
: En. Hazizal b. Jaafar (S/U Lembaga Tatatertib / S/U Badan

Disiplin)
: Pn.Hjh. Nik Aizah bt. Nik Baidilleh (S/U Badan Pengawas)
: Pn.Wan Nor Huraizah bt. Wan Embong (S/U Pendaftaran &

Buku Daftar Agung)
: Pn. Hjh. Nazipah bt. Hassan (S/U Kebajikan Murid)
: En. Mohd. Rafi b. Ismail (S/U Biasiswa)
: Pn. Nor Hidayah bt. Mohammad (S/U Kantin)
: Pn. Hjh. Hanisah bt. Hanapi (S/U SPBT)
: Pn. Rusmarini bt. Mat Alwi (S/U Kesihatan)
: En. Halimin b. Hussein (S/U 3K)
: En. Mohamad Nasri b. Mohd Adawi (S/U Dakwah, Kerohanian

& Insaniah)
: Pn. Hjh. Hisan bt. Ab. Kadir (S/U KWAPM)
: Pn. Norfairus bt. Ismail (S/U Pengurusan e-Kehadiran & Badan

Ketua Tingkatan)
: Pn. Hjh. Siti Halimah bt. Abd Samad (S/U Perhimpunan

Rasmi Sekolah)
: Pn. Nor Aliza bt. Abdullah (S/U Kelab Pencegahan Jenayah)
: Pn. Afifah bt. Mohd Isa (S/U PPDa)
: Pn. Suhaila bt. Ma’asom (S/U Bantuan Peringkat Sekolah)
: En. Aminuddin b. Omar (S/U SUMUR)

Bidang Tugas:

 Merancang, merangka, menyelia dan menilai program dan aktiviti setiap tahun untuk memantap
dan mencemerlangkan pembangunan murid.

 Mengadakan mesyuarat dengan AJK bagi merancang program dan aktiviti yang akan dijalankan
setiap tahun.

 Merancang dan merangka program dan aktiviti untuk pembentukan murid dengan sifat-sifat
kepimpinan, kerjasama, berdikari dan patuh kepada peraturan.

 Menyediakan laporan atau pendokumentasian bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan.
 Melaksanakan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke

masa.

2

2. JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB PELAJAR

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Hazizal b. Jaafar
AJK : Pn. Siti Faridah bt. Sheikh Abdullah (GKB)
: Pn. Mariati bt. Ramli (GKSS)
: En. Zaidi b. Awang (GKSM)
: Pn. Nur Hasyilla bt. Hasmi (GKTV)
: En. Ismail b. Muhd Sidik (Kaunselor)
: Pn. Patemah bt. Ibrahim (Kaunselor)
: Pn. Nor Aliza bt. Abdullah (S/U HEM)

Bidang Tugas:

 Memastikan rekod-rekod disiplin dan rekod kaunseling sentiasa dikemas kini.
 Sentiasa bersedia dipanggil mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes

berat dan kes khas mengenai disiplin pelajar.
 Memastikan semua prosedur tindakan hukuman disiplin mengikut kaedah yang ditetapkan oleh

Pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan Negeri.

3. JAWATANKUASA BADAN DISIPLIN

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Hazizal b. Jaafar
Penyelaras Disiplin Murid : En. Adnan b. Yusoff (Murid Lelaki)

Pn. Hjh. Haizam bt. Abu Bakar (Murid Perempuan)

AJK : Kaunselor Murid
En. Ismail b. Muhd. Sidik (Kaunselor)
Pn. Patemah bt. Ibrahim (Kaunselor)

: Kelab Pencegahan Jenayah
Pn. Nor Aliza bt. Abdullah
En. Adnan b. Yusoff

: Biro Sahsiah Perempuan
Pn. Hjh. Haizam bt. Abu Bakar
Pn. Rusmarini bt. Mat Alwi

: Biro Antirokok dan Antidadah
En. Ariffin b. Esa
Pn. Afifah bt. Mohd Isa

3

: Biro Spot Check
En. Zulkapli b. Dollah
En. Rosli b. Che Will

Bidang Tugas Badan Disiplin

 Merangka dan menentukan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian
Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri.

 Merangka dan melaksanakan aktiviti penghayatan peraturan sekolah secara berkesan.
 Membina satu mekanisme untuk memastikan peraturan sekolah dikuat kuasa dan dipatuhi.
 Membina komunikasi berkesan antara murid, guru dan pentadbir sekolah supaya melicinkan

pengurusan peraturan sekolah.
 Sentiasa membuat pelaporan maklumat dan data disiplin serta peraturan sekolah kepada pihak

pengetua, PPD dan JPN.
 Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan.
 Mengambil tindakan segera terhadap kes-kes salah laku murid yang tidak berat dan mencatat

semua kes disiplin dalam borang / buku laporan disiplin / SSDM.
 Memastikan semua prosedur tindakan hukuman disiplin mengikut kaedah yang ditetapkan oleh

Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri.
 Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa atau penjaga dalam

menangani masalah disiplin.
 Menjalinkan hubungan baik dengan Pegawai Perhubungan Sekolah.
 Menguruskan dan memantau serta membuat analisis setiap kes dalam SSDM.
 Menggalakan dan mengingatkan guru-guru untuk mengisi amalan baik murid dalam SSDM.
 Mengemukakan laporan disiplin setiap murid yang ingin berpindah sekolah.
 Membuat penarafan tentang standard disiplin murid di sekolah pada setiap tahun.
 Menjalankan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke

masa.

4. JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Hjh. Nik Aizah bt. Nik Baidilleh
Pen. Setiausaha : Pn. Hjh. Siti Halimah bt. Abd. Samad
AJK : En. Adnan b. Yusoff
: En. Fadzil b. Abdul Rahman
: En. Halimin b. Hussein
: Pn. Hjh. Haizam bt. Abu Bakar
: Pn. Nor Aliza bt. Abdullah
: Pn. Habibah bt. Yaakob
: Pn. Mazni bt. Mohd. Abd. Razak

Bidang Tugas Badan Pengawas

 Menyenarai dan mengemukakan calon pengawas kepada PK HEM.
 Mengadakan Majlis Penyampaian Watikah dan Pelantikan Pengawas Sekolah.
 Menyedia dan mengemukakan bidang tugas dan jadual tugas pengawas.
 Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.
 Mengadakan Kursus Kepemimpinan dan Kesedaran untuk pengawas.

4

 Bekerjasama dan sentiasa berhubung rapat dengan kaunselor dan mana-mana pihak untuk
membantu serta menyelesaikan masalah disiplin murid.

 Bekerjasama dengan Guru Bertugas Mingguan dan pengawas sekolah untuk mengawal murid
pada hari perhimpunan dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah.

 Mengambil tindakan segera dan wajar terhadap pengawas yang melakukan salah laku atau
melanggar perturan sekolah.

 Membuat penarafan tentang kualiti dan standard pengawas dan orgnisasinya setiap tahun.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang telah dijalankan.
 Menjalankan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke

masa.

5. JAWATANKUASA PENDAFTARAN DAN BUKU DAFTAR AGUNG

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Wan Nor Huraizah bt. Wan Embong
Penolong Setiausaha : Pn. Che Kelsom bt. Abdullah
AJK : Semua Guru Tingkatan
: Semua Penyelaras tingkatan

Bidang Tugas:

 Menyelia perjalanan urusan pendaftaran murid Tingkatan 1, pertukaran sekolah dan rekod-rekod
murid.

 Bekerjasama dengan Guru Tingkatan semasa proses pendaftaran murid-murid baharu dijalankan.
 Menyediakan dan mengedar fail-fail yang lengkap kepada guru-guru tingkatan yang terlibat dengan

proses pendaftaran murid baharu.
 Menyemak dan memastikan data-data peribadi murid yang baru mendaftar dengan lengkap oleh

Guru Tingkatan berkenaan.
 Memastikan murid-murid baharu didaftar dan mempunyai nombor pendaftaran dan butiran

mengenai diri murid diisi dengan lengkap dalam Buku Daftar Agung.
 Menyelia dan memastikan fail peribadi murid dari tingkatan 1- 5 lengkap di rak fail peribadi murid
 Menjalankan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke

masa.

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN E-KEHADIRAN DAN BADAN KETUA TINGKATAN

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Norfairus bt. Ismail

5

Pen. Setiausaha : Pn. Zainun bt. Ab. Wahab
AJK : Semua Guru Tingkatan

Bidang Tugas:
.
 Memastikan semua Guru Tingkatan mengisi e-kehadiran murid-murid selewat-lewatnya sebelum

tamat sesi persekolahan setiap hari.
 Mencetak data e-kehadiran pada setiap akhir bulan untuk direkodkan.
 Menganalisis data e-kehadiran untuk anugerah kehadiran pada setiap bulan.
 Menyediakan sijil dan hadiah untuk anugerah kehadiran pada setiap bulan.
 Menyedia dan membimbing bidang tugas ketua dan penolong ketua tingkatan.
 Membimbing dan membantu ketua / penolong ketua tingkatan dalam menjalankan tugas di dalam

kelas dan di luar kelas mengikut keperluan.
 Mengadakan kursus kepemimpinan untuk ketua dan penolong ketua tingkatan.
 Menyediakan sijil watikah pelantikan sebagai ketua dan penolong ketua tingkatan.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang telah dijalankan.
 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

7. JAWATANKUASA BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab Rahim (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn. Suhaila bt. Ma’asom

Setiausaha (Biasiswa) : En. Mohd. Rafi b. Ismail

Setiausaha (KWAPM) : Pn. Hjh. Hisan bt. Ab. Kadir

Setiausaha (Kebajikan Murid): Pn. Hjh. Nazipah bt. Hassan

AJK : Semua Guru Tingkatan

Bidang Tugas Kebajikan Murid:

 Mengurus hal-hal berkaitan dengan kebajikan murid seperti melawat murid sakit, kematian ibu
bapa dan lain-lain.

 Mengenal pasti murid-murid yang miskin yang tidak menerima biasiswa tetapi memerlukan
bantuan.

 Mengenal pasti orang perseorangan, agensi kerajaan dan swasta yang sedia memberi bantuan
dalam apa-apa jua bentuk.

 Menjalankan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke
masa.

Bidang Tugas Biasiswa dan KWAPM:

 Menyelaras semua jenis biasiswa dan dermasiwa supaya tidak ada murid-murid yang mendapat
anugerah lebih daripada satu.

 Mengagihkan borang-borang biasiswa dan mengumpulkannya.
 Memproses borang-borang permohonan bersama dengan AJK biasiswa dengan teliti.
 Menyimpan rekod permohonan biasiswa.

6

 Menentukan semua pemegang biasiswa mempunyai buku bank dan menyerahkan buku-buku
berkenaan kepada guru biasiswa.

 Mengambil tindakan tegas ke atas pemegang biasiswa yang menyalahgunakan wang tersebut
dengan cara menulis surat kepada penjaga dengan pengetahuan pengetua dan menyimpan
salinan-salinan itu sebagai rekod.

 Memantau dan menyimpan rekod kemajuan akademik pemegang biasiswa.
 Mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga pemegang biasiswa yang merosot dalam

pencapaian akademiknya atau mempunyai masalah disiplin.
 Menyediakan rekod kemajuan akademik pemegang-pemegang biasiswa kepada pihak penaja.
 Menjalankan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke

masa.

8. JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Nor Hidayah bt. Mohammad
AJK : Pn. Hjh. Haslinah bt. Mohd Samat
: Pn. Hjh. Noor Suryati bt. Mohd. Ashari

Bidang Tugas:

 Menerima dan menyampaikan maklum balas dan cadangan daripada pihak murid, guru, staf
sokongan, ibu bapa kepada pengetua tentang pengurusan kantin.

 Menjalankan pelbagai aktiviti pendidikan dan kempen yang berkaitan dengan kantin.
 Memastikan kantin sentiasa selamat, bersih, ceria dan bermaklumat.
 Memastikan semua murid berdisiplin dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan sepanjang

masa semasa berada di kantin sekolah.
 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.
 Menyediakan jadual pemantauan kantin oleh guru-guru.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang telah dijalankan.

9. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT)

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Hjh. Hanisah bt. Hanapi
Pen. Setiausaha 1 : En. Noorhisham b. Mohd. Noor
Pen. Setiausaha 2 : Pn. Mazni bt. Mohd. Abd. Razak
Pen. Setiausaha 3 : Pn. Norfairus bt. Ismail
AJK : Semua Guru Tingkatan

Bidang Tugas:

7

 Mengurus borang SPBT 1, borang 1A dan borang G kepada murid terbabit dalam bentuk maklumat
dan sokongan.

 Mengemas kini sistem fail seperti yang diarahkan oleh Biro Buku Teks.
 Menguruskan pengambilan borang 1A dan B dari Pejabat Pendidikan Daerah.
 Mengurus pengedaran buku kepada guru tingkatan dan murid di awal tahun dan memungut

kembali setiap akhir tahun.
 Memesan dan mengagihkan ke sekolah lain mengikut arahan biro atau Jabatan Pendidikan.
 Mengurus hal penyimpanan, keselamatan buku-buku teks dan pengemaskinian buku stok.
 Mengurus permohonan bekalan buku teks setiap tahun dan permohonan menghapus kira buku-

buku yang rosak dan tidak boleh digunakan.
 Melaporkan kepada pengetua sebarang masalah yang berkaitan dengan SPBT untuk tindakan

selanjutnya.
 Menguruskan penerimaan buku daripada pembekal dan menyediakan senarai buku teks kepada

murid-murid dan menyediakan gantian bagi buku-buku yang hilang.
 Menguruskan Bilik BOSS dengan sistematik.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan.
 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

10. JAWATANKUASA KESIHATAN MURID

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Rusmarini bt. Mat Alwi
AJK : Pn. Nik Umi Shafarah bt. Abdul Rahim (HPV)
: Pn. Suhaila bt. Ma’asom (Pergigian)
: Pn. Noor Hasrillshah bt. Hassan (ATT)
: Semua Guru Tingkatan

Bidang Tugas:

 Membuat laporan tentang penyakit yang serius dan berjangkit kepada pihak berkuasa seperti
denggi, coxsakie, malaria dan lain-lain yang diisytiharkan oleh kerajaan.

 Mengambil tindakan mengawal dan mencegah seperti menggunakan ubat ‘abate’ untuk
memusnahkan jentik-jentik.

 Membantu pihak Jabatan Kesihatan dalam operasi mencegah penyakit seperti mengurus murid
untuk suntikan Rubella dan lain-lain.

 Membuat laporan atau memberi maklum balas kepada pihak Jabatan Kesihatan jika diperlukan.
 Bekerjasama dalam menentukan kawalan kesihatan di kantin sekolah.
 Mengurus dan menyelia dengan sistematik penggunaan Bilik Kesihatan.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan.
 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

11. JAWATANKUASA KESELAMATAN, KECERIAAN DAN KEBERSIHAN (3K)

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
8

Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Halimin b. Hussin
Pen. Setiausaha : Pn. Nurzarinee bt. Mustapha
Penyelaras : En. Zaidi b. Awang (GKSM)
: Pn. Nur Hasyilla bt. Hasmi (GKTV)
AJK : Pn. Siti Faridah bt. Sheikh Abdullah (GKB)
: Pn. Mariati bt. Ramli (GKSS)
: Pn. Chek Asma bt. Che Isa (S/U Kurikulum)
: Pn. Nor Aliza bt. Abdullah (S/U HEM)
: Pn. Habibah bt. Yaakob (S/U Kokurikulum)
: Pn. Rusmarini bt. Mat Alwi (S/U Kesihatan)
: Semua Guru Bilik-Bilik Khas
: Pekerja Makmal
: Pekerja Kebersihan
: Pengawal Keselamatan

Bidang Tugas:

 Memantau dan memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan keceriaan terjamin.
 Mengambil tindakan segera tentang aspek 3K dan membuat laporan kepada pengetua atau

pentadbir.
 Mengaplikasikan audit 3K.
 Membuat laporan segera kepada pihak atasan / keselamatan (Bomba, Polis atau JPA) jika berlaku

sebarang kecemasan / pencerobohan.
 Memastikan semua peralatan dan fizikal sekolah sentiasa berada dalam keadaan baik, berfungsi

dan selamat.
 Merangka dan melaksanakan aktiviti / program 3K yang membolehkan semua murid dan guru

melibatkan diri di dalam hal-hal keselamatan, kebersihan dan keceriaan sekolah.
 Menyediakan pelan keselamatan apabila berlakunya kecemasan.
 Menyediakan dan menyelia Peti Aduan sekali gus menguruskan setiap aduan.
 Membuat penarafan tentang keselamatan di sekolah setiap tahun.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan.
 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

12. JAWATANKUASA DAKWAH, KEROHANIAN DAN PEMBANGUNAN INSANIAH

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Mohamad Nasri b. Mohd Adawi
AJK : Pn. Hjh. Hisan bt. Abd. Kadir
: Pn. Hjh. Nazipah bt. Hassan
Bidang Tugas: : Pn. Hjh. Hanisah bt. Hanapi
: En. Mohd. Fadzil b. Abd Rahman

 Memilih tema-tema tertentu yang bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa besar untuk dijadikan
tema bagi setiap bulan.

 Menyelaras ceramah bulanan dengan menjemput penceramah luar.
 Menyelaras program-program keagamaan bersesuaian dengan bulan-bulan tertentu dalam

kalendar hijrah.

9

 Mengenal pasti murid-murid yang bermasalah membaca Al-Quran dan diberi bimbingan.
 Mengenal pasti murid-murid yang liat solat untuk diberi lebih perhatian dan bimbingan.
 Memperbanyak kata-kata hikmat dan nasihat di laluan murid.
 Menyelaras kursus Pengurusan Jenazah dan Sembelihan.
 Mengurus Tabung Kebajikan untuk murid miskin.
 Menyelaras program Kuiz Keagamaan.
 Menyelaras program Tunjuk Ajarku Ustaz / Ustazah.
 Menyelaras Kem Tahsin Solat untuk semua murid dua kali setahun.
 Menguruskan dan menyelia surau / masjid sekolah.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi setiap aktiviti yang telah dijalankan.
 Bekerjasama dengan Jawatankuasa SUMUR dalam melaksanakan program usrah.
 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

13. JAWATANKUASA SEKOLAH PENYAYANG

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Mariati bt. Ramli (GKSS)
Setiausaha : En. Ismail b. Muhd Sidik (Kaunselor)
AJK : Pn. Siti Faridah bt. Sheikh Abdullah (GKB)
: En. Zaidi b. Awang (GKSM)
: Pn. Nur Hasyilla bt. Hasmi (GKTV)
: Pn. Patemah bt. Ibrahim (Kaunselor)
: En. Iskandar b. Omar (S/U Disiplin)
: Pn. Hjh. Nazipah bt. Hassan (S/U Kebajikan)
: En. Mohd Rafi b. Ismail (S/U Biasiswa)
: Pn. Hjh. Hisan bt. Ab. Kadir (S/U KWAMP)
: Semua Ketua Panitia
: Penyelaras Tingkatan 1, 2, 3, 4 & 5

Bidang Tugas:

 Menyambut kedatangan murid di pintu utama pada hari persekolahan setiap hari.
 Menyenaraikan nama murid yang lewat dan tidak hadir pada setiap hari.
 Menghantar mesej kepada ibu bapa / penjaga murid yang tidak hadir setiap hari
 Mengunjungi rumah murid yang tidak hadir tanpa sebab selama tiga hari berturut-turut untuk

bertanya khabar atau mengenal pasti sebarang masalah yang boleh dibantu.
 Sebagai wakil sekolah untuk berkunjung ke rumah murid-murid yang ditimpa musibah atau berlaku

kematian di kalangan keluarga murid ini.
 Sebagai penyelaras untuk memungut kutipan derma kilat apabila berlaku kematian atau

kemalangan untuk membantu murid terbabit.
 Sebagai guru penghubung antara sekolah dengan ibu bapa / penjaga murid-murid.
 Mengenal pasti murid-murid miskin atau murid-murid yang mempunyai masalah kewangan untuk

dibantu.
 Berusaha mencari dana daripada pihak-pihak luar / dermawan atau agensi-agensi kerajaan untuk

tabung kebajikan bagi membantu murid miskin.
 Sebagai penyelaras bagi sebarang kutipan tabung kebajikan apabila berlaku sebarang musibah

kepada murid.

10

 Sebagai perunding dengan ibu bapa bagi murid-murid yang bermasalah mengenai kehadiran ke
sekolah.

 Mengadakan aktiviti yang dapat memupuk budaya penyayang di sekolah.
 Menghiasi persekitaran sekolah dengan kata-kata yang dapat mewujudkan budaya penyayang di

sekolah.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan
 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

14. JAWATANKUASA PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Ismail b. Muhd Sidik (Kaunselor)
Bendahari : Pn. Patemah bt. Ibrahim (Kaunselor)
Penyelaras : En. Zaidi b. Awang (GKSM)
: Pn. Mariati bt. Ramli (GKSS)
AJK : Pn. Nur Hasyilla bt. Hasmi (GKTV)
: Pn. Siti Faridah bt. Sheikh Abdullah (GKB)
: En. Mohamad Nasri b. Mohd Adawi (KP P. Islam)
: En. Mohamed Amin b. Abdul Rahim (Guru Media)
: Pn. Hjh. Noor Suryati bt. Mohd. Ashari (Guru Data)
: En. Iskandar b. Omar (S/U Disiplin)
: En. Mohd. Rafi b. Ismail (S/U Biasiswa)
: Pn. Hjh. Nazipah bt. Hassan (S/U Kebajikan)
: Pn. Hjh. Hisan bt. Ab. Kadir (S/U KWAMP)
: Pn. Afifah bt. Mohd. Isa (S/U PPDa)
: Guru Penyelaras Tingkatan

Bidang Tugas:

 Merancang dan menyelaras pelaksanaan bimbingan dan kaunseling.
 Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi untuk murid-murid baharu.
 Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling dan laporan yang diperlukan.
 Menyelaras aktiviti bimbingan dan kaunseling.
 Mengadakan runding cara dengan murid-murid yang menghadapi masalah peribadi dan

merekodkan butir-butir runding cara secara rahsia.
 Menyiasat latar belakang murid dengan menemui murid sekiranya terdapat murid-murid yang

bermasalah. Hasil siasatan hendaklah direkodkan dan dirahsiakan.
 Mengambil tindakan sewajarnya selepas siasatan rapi dijalankan terhadap sesuatu kes.
 Membimbing murid-murid dalam proses pembelajaran.
 Membimbing murid-murid dalam mata pelajaran untuk peperiksaan awam.
 Membimbing murid-murid mengembangkan bakat dalam bidang tertentu mengikut minat dan

kebolehan.
 Mengumpul dan menyampaikan maklumat kepada murid berhubung bimbingan dan kerjaya.
 Membimbing murid memilih kerja, cara memohon, cara mendapatkan borang, cara mengisi borang

dan memberi panduan cara-cara menghadapi temuduga.
 Menghadiri kursus-kursus, bengkel atau seminar jika dikehendaki dan melaksanakannya selepas

kembali semula ke sekolah.

11

 Bekerjasama dengan guru disiplin untuk menyelesaikan masalah murid.
 Menyelia dan membimbing kumpulan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) dengan menyediakan

kursus asas dan tambahan untuk menambahkan keyakinan dan kemahiran PRS.
 Menyediakan laporan penyalahgunaan dadah dan laporan kajian-kajian kes.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan
 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.
 Mengenal pasti keluarga murid yang perlu dilibatkan dalam program Ziarah Cakna

15. JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Afifah bt. Mohd. Isa
AJK : En. Ismail b. Muhd Sidik (Kaunselor)
: En. Hazizal b. Jaafar
: En. Iskandar b. Omar
: En. Noorhisham b. Md. Noor
: Tn. Hj. Noorazman b. Ismail

Bidang Tugas:

 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa).
 Merancang dan melaksanakan program mencegah dan membasmi dadah melalui ceramah, poster,

risalah, pameran dan sebagainya.
 Mematuhi dasar dan panduan mengendalikan kes penyalahgunaan dadah dan seumpamakan

yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Antidadah Negara.
 Menghantar Borang ADIUB 1 (Analisis murid / guru / pekerja yang terlibat dengan dadah / inhalan /

ubat batuk) ke PPD pada setiap bulan (sebelum 5 haribulan).
 Bekerjasama dengan jabatan kerajaan dan NGO dalam usaha mencegah dan membasmi

penyalahgunaan dadah.
 Mengadakan aktiviti yang dapat meningkatkan kesedaran murid tentang bahayanya dadah.
 Menyelaras dan mengurus ujian urin terhadap murid-murid.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa

12

16. JAWATANKUASA MENTOR-MENTEE

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Patemah bt. Ibrahim (Kaunselor)
AJK : Pn. Siti Faridah bt. Sheikh Abdullah (GKB)
: Pn. Mariati bt. Ramli (GKSS)
Bidang Tugas: : En. Zaidi b. Awang (GKSM)
: Pn. Nur Hasyilla bt. Hasmi (GKTV)
: En. Ismail b. Muhd Sidik (Kaunselor)
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Tingkatan
: Semua Guru Mata Pelajaran

 Mengendalikan sesi perjumpaan dengan-mentee di dalam kelas.
 Mengambil kehadiran mentee dan mengisi borang pertemuan mentor-mentee.
 Melaksanakan aktiviti mengikut modul yang telah disediakan.
 Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee.
 Membantu mentee yang memerlukan perhatian.
 Memantau perjalanan program dan mengisi borang pemantauan.
 Memastikan sesi perjumpaan diadakan seperti jadual yang dirancang.
 Menyelaras program agar mencapai objektif yang telah ditetapkan.
 Memantau dan mengumpul semua laporan perjumpaan mentor-mentee.
 Membentangkan laporan tahunan pelaksanaan program.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

17. JAWATANKUASA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Patemah bt. Ibrahim (Kaunselor)
AJK : En. Ismail b. Muhd. Sidik (Kaunselor)
: En. Sabri b. Mahmood
Bidang Tugas: : Semua Guru Tingkatan

 Melahirkan PRS yang berkemampuan membantu rakan sebaya secara positif, berkesan,
berkemahiran dan berketerampilan.

 Membina budaya kasih mesra dan saling membantu dalam kalangan murid.
 Membina murid yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan

kepada Tuhan.
 Memupuk potensi / bakat kepimpinan dan menjadi individu yang peka, bertimbang rasa, rela, taat,

menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.
 Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain, PRS dapat memainkan peranan

membantu mengurangkan masalah salah laku dalam kalangan murid.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

13

18. JAWATANKUASA PELIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA (PIBKS)

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Pengurus Program : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Setiausaha : En. Ismail b. Muhd. Sidik (Kaunselor)
AJK : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
: Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
: YDP PIBG
: Pn. Mariati bt. Ramli (GKSS)
: En. Zaidi b. Awang (GKSM)
: Pn. Nur Hasyilla bt. Hasmi (GKTV)
: Pn. Siti Faridah bt. Sheikh Abdullah (GKB)
: En. Sai’di b. Ismail (Ketua Pembantu Tadbir)
: Wakil Komuniti
: Wakil Rakan Strategik

Bidang Tugas:

 Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa.
 Mengenal pasti rakan strategik sekolah.
 Menjalinkan hubungan baik dengan rakan strategik dan komuniti luar.
 Mengadakan aktiviti bersama ke arah kecemerlangan sekolah.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

19. JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Nor Aliza bt. Abdullah (S/U HEM)
Pen. Setiausaha : En. Adnan b. Yusoff
AJK : Semua guru tingkatan

Bidang Tugas:

 Membentuk jawatankuasa kelab dan merancang aktiviti kelab .
 Memastikan aktiviti yang dirancang dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan oleh Unit

Kokurikulum.
 Merekod data, menyediakan laporan aktiviti kelab dan mengemas kini papan kenyataan kelab

dengan info yang bersesuaian.
 Melaporkan kepada PK HEM tentang perkembangan kelab.
 Mengurus kewangan, harta benda dan peralatan kelab.
 Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.
 Menjalin hubungan baik dengan Pegawai Perhubungan Sekolah.

14

 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa

20. JAWATANKUASA PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Siti Halimah bt. Abd Samad
AJK : En. Hazizal b. Jaafar (S/U Disiplin)
: Pn. Hjh. Nik Aizah bt. Nik Baidilleh (S/U Pengawas)
: En. Mohamed Amin b. Abdul Rahim
: En. Mohamad Nasri b. Mohd Adawi
: Pn. Mazni bt. Mohd Abd. Razak
: Guru Bertugas mingguan

Bidang Tugas:

 Melaksana dan mengawal selia perhimpunan rasmi sekolah pada setiap minggu.
 Bekerjasama dengan Badan Pengawas dan guru bertugas mingguan untuk memastikan

perhimpunan rasmi sekolah berjalan dengan lancar.
 Memastikan semua murid berada dalam keadaan teratur mengikut kelas.
 Memastikan pengawas bertugas sebagai pengacara majlis, menyemak teks pengacara dan

atur cara perhimpunan.
 Memastikan peralatan seperti sistem siar raya berfungsi dengan baik dan lagu rasmi (lagu

kebangsaan, lagu negeri dan lagu sekolah) disediakan.
 Memastikan persiapan pentas dan kerusi untuk guru-guru disediakan.
 Memastikan peralatan siar raya dan kerusi disimpan dalam stor selepas majlis perhimpunan

rasmi tamat.
 Melatih murid-murid untuk menjadi pengacara majlis yang baik.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

21. JAWATANKUASA ZIARAH CAKNA

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Patemah bt. Ibrahim (Kaunselor)
Pen. Setiausaha : En. Ismail b. Muhd. Sidik (Kaunselor)
AJK : (YDP PIBG)
: Pn. Siti Faridah bt. Sheikh Abdullah (GKB)
: En. Zaidi b. Awang (GKSM)
: Pn. Nur Hasyilla bt. Hasmi (GKTV)
: Pn. Mariati bt. Ramli (GKSS)
: Semua guru tingkatan

Bidang Tugas:

 Mengenal pasti keluarga murid yang dapat dilibatkan dalam program Ziarah Cakna.

15

 Menyediakan barangan keperluan atau wang tunai atau sebagainya untuk diberikan kepada
keluarga yang berkenaan.

 Memastikan sekurang-kurangnya dua program Ziarah Cakna dilakukan dalam sebulan.
 Merekodkan sebarang aktiviti ziarah untuk pendokumentasian.
 Sentiasa berhubung dengan S/U Biasisiswa, S/U KWAMP, S/U Kebajikan dan S/U PIBG.
 Menjalin hubungan baik dengan komuniti setempat.
 Mendapatkan dana daripada orang perseorangan, agensi-agensi kerajaan dan swasta untuk

menampung pelaksanaan aktiviti.
 Melaporkan pelaksanaan program kepada pengetua dan PPD serta JPN (jika perlu).
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

22. JAWATANKUASA SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR)

Pengerusi : Pn. Hjh. Nor Asiah bt. Abdul Rahman (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn. Noriah bt. Jusoh (PK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 : En. Rozhan b. Ab. Rahim (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Amran b. Abd. Rahman (PK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Aminuddin b. Omar
AJK : Semua Guru Tingkatan

Bidang Tugas:

 Membuat pelantikan pengawas SUMUR daripada kalangan murid yang layak.
 Melaksanakan Program SUMUR yang bersesuaian berdasarkan 4 modul iaitu Modul Berbudi

Bahasa, Modul Mutadayyin, Modul Penampilan Diri dan Modul Jati Diri.
 Bekerjasama dengan Jawatankuasa Badan Dakwah untuk melaksanakan program usrah.
 Membuat laporan pelaksanaan program ke Sektor Pembangunan Nilai dan Akhlak, Bahagian

Pendidikan Islam pada bulan Jun dan Disember.
 Membuat laporan dan pendokumentasian bagi program yang dijalankan.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

16

17


Click to View FlipBook Version