The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adhwa09-605, 2022-01-04 03:00:25

Pendidikan Insklusif M2

Pendidikan Insklusif M2

Pendidikan
Insklusif

Peranan dan Tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Insklusif

Hanim, Herwin, Feisal

Peranan & Tanggungjawab dalam Pelaksanaan
Program Pendidikan Inklusif

01 Guru arus perdana

02 Guru resos/pendamping

03 Guru pendidikan khas

01

GURU ARUS
PERDANA

Memainkan peranan untuk memastikan kejayaan Program
Pendidikan Inklusif di sekolah

Guru Arus Perdana

1. Guru Mata Pelajaran
-Menerima dan melaksanakan PdP untuk Murid Berkeperluan Khas (MBK)
dalam kelas inklusif.
-Bekerjasama dengan guru pendidikan khas untuk menjaga kebajikan MBK.
-Berbincang dengan guru pendidikan khas untuk membantu meningkatkan
PdP MBK.
2. Guru Bimbingan dan Kaunseling
-Berkhidmat bimbingan dan kaunseling kepada MBK dan ibu bapa / penjaga
-Menyediakan laporan tentang khidmat kaunseling untuk MBK (jika perlu)
-Bekerjasama dengan guru Pendidikan Khas untuk menjaga kebajikan MBK.

Guru Arus Perdana

3. Guru Disiplin

-Menyediakan laporan atau maklumat berkaitan dengan disiplin bagi murid yang
terlibat.
-Membantu pentadbir melancarkan pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif (PPI).
-Bekerjasama dengan guru Pendidikan Khas berkaitan dengan masalah tingkah
laku MBK.

4. Guru Pemulihan Khas

-Mengenal pasti MBK yang berada di kelas arus perdana ditempatkan dalam PPI
bagi sekolah yang tiada Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
-Mengenal pasti MBK yang berada dalam kelas pemulihan khas untuk ditempatkan
dalam PPI bagi sekolah yang tiada PPKI.
-Bekerjasama dengan guru Pendidikan Khas untuk melaksanakan PPI

GURU RESOS/
PENDAMPING

GURU RESOS/ PENDAMPING

Guru Resos Guru Pendamping Tidak terdapat di
Malaysia, tetapi
Untuk program Untuk program boleh dipegang oleh
murid kurang upaya murid masalah guru Pendidikan
penglihatan pembelajaran Khas

03 GURU

PENDIDIKAN

KHAS

You can enter a subtitle here if you
need it

PERANAN Membimbing dan membantu
Murid Berkeperluan Khas
(MBK) semasa pengajaran dan
pembelajaran (PdP).
Membantu menyediakan
Rancangan Pembelajaran
Individu (RPI) Murid
Berkeperluan Khas melalui
perbincangan.
Berkerjasama dengan guru
arus perdana berkaitan
dengan perkembangan murid.

● Mengenalpasti Murid Berkeperluan
Khas yang berada di kelas arus
perdana atau di PPKI untuk
ditempatkan dalam Program
Pendidikan Insklusif (PPI)

● Berperanan sebagai guru resos/
pendamping seperti menyediakan
bahan bantu mengajar yang sesuai
dengan keperluan Murid
Berkeperluan Khas.

● Berperanan sebagai guru resos/
pendamping seperti membantu guru
dalam kelas arus perdana semasa
PdP.

Sekian, terima kasih.


Click to View FlipBook Version