The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siew cheng hor, 2020-01-18 04:19:02

Buletin PSS online version

Buletin PSS online version

1

ISI KANDUNGAN

 AKTIVITI GALAKAN  INOVASI
MEMBACA  TAMAN HERBA

 LAWATAN

 PROMOSI
 KEMPEN JOM HADIR PSS
 SUMBANGAN

2

Bil PROGRAM TARIKH

1. Orientasi Tingkatan 1 dan NILAM 15-18 Januari 2019

2. Bengkel NILAM 19 Mac 2019

3. Pelancaran HaN1s 4 Mac 2019

4. Pelancaran Bulan PSS dan Kempen Galakan 22 April 2019

Membaca

5. Bengkel Asas Komik oleh “Galeri Ilmu” 10 April 2019

6. Bengkel Asas Penulisan oleh PTS 19 April 2019

7. Pameran Buku “ Galeri Ilmu” 10 April 2019

8. Pameran Buku “ PTS” 19 April 2019

9. Kempen #Idealianmembaca 12 April 2019

10. Kempen Jom Baca Bersama untuk 10 minit 23 April 2019

11. Pameran Buku “ Mobile Book Café” 17 Jun 2019

12. Kem NILAM Zon Kuang 19 Jun 2019

13. Pameran Buku “Dewan Bahasa dan Pustaka” 19 Ogos 2019

14. Kempen Jom Hadir ke PSS 19-30 Ogos 2019

15. Anugerah Tokoh NILAM 25 September 2019

3

PELANCARAN HaN1S

Pelancaran HaN1s telah diadakan pada 4 Mac
2019 di tapak perhimpunan. Para murid dan guru
mendengar taklimat tentang NILAM oleh Pn. Za-
harah binti Ahmad (Ketua Penyelaras NILAM).
Selepas itu, Pn. Noor Aliza Rashdiah binti Taufek

(PK Pentadbiran) memberi ucapan dan meletak-

kan buku dalam bakul buku sebagai tanda
pelancaran program wakaf buku. Serentak
dengan pelancaran program wakaf buku tersebut,
maka pelancaran program NILAM tahun 2019
juga telah dirasmikan.

4

PELANCARAN HaN1S (sambungan…)
Seterusnya, penyampaian hadiah dan
lencana kepada pembaca terbanyak ta-
hun 2018. Melalui program ini, diharap-
kan semua murid dan guru didedahkan
tentang aktiviti NILAM sepanjang tahun
ini.

“SELAGI BERNAMA PELAJAR, TUGAS ANDA ADA-
LAH UNTUK BELAJAR”

5

6

7

Kem Tokoh NILAM Zon Kuang telah
diadakan di PKG Kuang pada 19 Jun
2019. SMK Ideal Heights telah
menghantar dua orang murid Tingkatan
4 Sains 1 iaitu Nandika Shankari A/P
Thamil Selvan (Kategori Bahasa Mela-
yu) dan Nandhana Shankara A/L
Thamil Selvan (Kategori Bahasa
Inggeris) untuk menyertai kem ini. Pe-
serta sekolah kita iaitu saudari Nandika
Shankari A/P Thamil Selvan telah ber-
jaya mendapat Tempat Ketiga dalam
Kem NILAM Zon Kuang kategori Baha-
sa Melayu.

Sempena Anugerah Kokurikulum pada 25 September 2019, PSS juga menyam-
paikan Anugerah Tokoh NILAM kepada murid daripada setiap tingkatan. Mereka
terdiri daripada :

8

ANUGERAH NAMA KELAS
TOKOH NILAM TINGKATAN AMISHA DAMIA BINTI MOHD 1 IDEAL
RIZAL 2 EFISIEN
SATU TANUSSHA A/P RAJAKUMAR -
TOKOH NILAM TINGKATAN 4 SENI 2
- 5 AKAUN 2
DUA 5 SAINS SUKAN 1
TOKOH NILAM TINGKATAN SAY SIOW KEIN

TIGA SWATHEY AYISHA BINTI ASAN
TOKOH NILAM TINGKATAN ZAMEER
NURAINI AINAA BINTI CHE
EMPAT ADLIN
TOKOH NILAM TINGKATAN

LIMA
TOKOH NILAM SEKOLAH

9

1. PSS telah
mengadakan
lawatan ke Ka-
rangkraf pada
23 April 2019.

2. 40 orang
pengawas PSS dan
4 orang guru telah
menyertai lawatan
ini.

3. Kami telah
didedahkan tentang
sejarah penubuhan
Karangkraf, ...

10

TEKA SILANG KATA

4. … proses
mengedit dan
mencetak bahan
terbitan dan
kami juga…

5. ... telah meneri-
ma sumbangan bu-
ku daripada Ka-
rangkraf.

11

Selaras dengan matlamat PSS yang
sedang melangkah ke arah hala tuju
PSS digital, PSS Hamzah Fansuri
telah mengambil inisiatif mewujudkan
sudut digital. Oleh itu,dua buah tablet
telah disediakan di sudut tersebut.
Apps-apps seperti e-book, e-
suratkhabar, e-majalah, e-kamus, e-
pembelajaran BM, e- pembelajaran BI
dan STEM telah dimuat turun untuk
kegunaan murid. Pada 16 April 2019,
perasmian Sudut Digital telah disem-
purnakan oleh En. Wahid Bin Hashim
( Pengarang Pendidikan Utusan Ma-
laysia). Seterusnya, En. Wahid dan
Pn. Noor Aliza Rashdiah binti Taufek
(PK Pentadbiran)telah menandatan-
gani MOE. Selepas itu, Pn. Ooi pula
telah memberikan taklimat ringkas
tentang penggunaan sudut digital.
Semoga para pengguna PSS dapat
memanfaatkan perkhidmatan baharu
PSS ini dengan mencari maklumat
melalui tablet.

12

Kempen Sudut Digital oleh
pengawas PSS kepada
murid sesi petang

13

PSS telah mengadakan bengkel Tutor A+ dan Tutor Guru pada 16 April 2019. Guru-guru
sesi pagi dan sesi petang telah menghadiri bengkel yang disampaikan oleh penceramah
jemputan dari Unit Pendidikan, Utusan Malaysia iaitu En. Wahid Hashim. Para peserta
telah didedahkan tentang cara penggunaan Tutor A+ dan Tutor Guru yang mengandungi
bahan rangsangan pembelajaran bermodular abad ke-21.
Seterusnya, Pn. Ooi membuat kempen Tutor A+ dengan memberi taklimat kepada murid
sewaktu relief kelas dan meminta pengawas PSS menampal risalah tentang tatacara
penggunaan Tutor A+ di papan kenyataan semua kelas. Selain itu, pengawas PSS juga
diminta membuat promosi tentang Tutor A+ semasa ‘roll call ‘sesi pagi.

14

15

16

17

Instagram PSS facebook PSS

Untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti PSS, Pengetua SMK Ideal Heights En.
Hashim Bin Saryani @ Md Noh telah mencadangkan PSS Hamzah Fansuri
menubuhkan Facebook dan Instagram. Dengan ini, buat julung kalinya PSS telah
menyambut saranan pengetua dan mula memuat naik semua aktiviti PSS ke facebook
dan Instagram PSS pada 10 April 2019.

18

Masukkan kod ini utk ikuti aktiviti
PSS dlm GOOGLE CLASSROOM. —

Tahniah... Syukur dan terima kasih. Idealian menuju puncak. Idealian man-
tap !!!

ANUGERAH PEMBESTARIAN SEKOLAH ZON PKG KUANG 2019
JOHAN – PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH CEMERLANG (KATEGORI

SEKOLAH MENENGAH)

19

1. Matlamat utama 2. Oleh itu, 3. Antara aktiviti
PSS ialah meng- PSS telah men- menarik yang
galakkan murid- gadakan Kemp- disediakan ialah
murid berkunjung en Jom Hadir pertandingan
ke PSS supaya Ke PSS pada kuiz, pertand-
mereka mendapat 19-30 Ogos ingan melukis
banyak ilmu 2019. potret Perdana
pengetahuan. Menteri,, ...

…pertandingan
mewarna,
pengunjung ber-
tuah, peminjam
terbanyak dan per-
mainan dalaman.

20

21

GALERI ILMU

PTS
PNM

22

UTUSAN MALAYSIA BERHAD
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

YAYASAN ECO WORLD

23

PENASIHAT: EN HASHIM BIN SARYANI @ MD NOH
PENGARANG: PN OOI SOK CHIN
PEREKA GRAFIK: PN HOR SIEW CHENG
EDITOR : PN ZAHARAH BINTI AHMAD

: EN ROSLI BIN KASSIM

KETUA PENGEDARAN: PN INDAH EKA MAYA BINTI SUHARTO

24

25

Pss Hamzah Fansuri
[email protected]
@psssmkih

http://psssmkih.blogspot.com

SMK IDEAL HEIGHTS JALAN
BUKIT IDAMAN 68100 BATU
CAVES SELANGOR

26


Click to View FlipBook Version