The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rajuprithvi5, 2022-04-02 06:16:23

Senarai Tugasan Unit HEM

Senarai Tugasan Unit HEM

Penyemakan buku daftar & no
pendaftaran murid
Kemaskini SMM

Kemaskini data BMM Murid tahap 2

Merekod maklumat RMT Murid tahap 2
Semua murid
Pengurusan simpanan akaun murid Pengawas baru
Murid Tahap 2
Penceriaan kantin & laporan harian
Murid tahun 1
Mac - April Hari Undang-undang & Lalu lintas Semua murid
Minggu suai kenal & berbudi bahasa
Semua murid
Latihan praktikal pengawas baru Semua murid
Ujian kecekapan pengawas Murid thn 1 & 6
Program pembangunan insan Semua murid
Semua murid
Pertandingan keceriaan kelas Semua murid
bermula Semua Guru

Kemaskini & menghantar data SMM Ibubapa
ke PPD Semua murid

Pendaftaran thn 1 2023/2024
(Sepanjang bulan)

Kem motivasi 1/Kemahiran belajar &
teknik pengurusan masa

Mac - April Mengemaskini buku stok/Projek
keceriaan bilik BOSS

Bulan bijak menabung

Pemeriksaan & rawatan gigi
Pemeriksaan & suntikan imunisasi
Ceramah kesihatan

Latihan kebakaran/pengosongan
bangunan kali pertama

Kempen bersopan santun
Gotong-royong
Klinik baik pulih buku teks

April Taklimat skim takaful murid Ibu bapa
Mei pemakanan Pemeriksaan kebersihan Semua murid
Jun diri murid Semua Pengawas
Ceramah sihat
Perjumpaan & taklimat pengawas Murid RMT
Kemaskini SMM/BMM Murid tahap 2
Pemantauan bilik bilik khas & buku
stok Semua Pengawas
Mengukur berat & tinggi murid RMT Semua guru
Latihan kebakaran kali kedua Ibubapa murid
bersama anggota bomba tahap 2
Anugerah 5 murid terbaik dalam Murid tahun 6
tingkahlaku & disiplin
Bengkel & ceramah untuk pengawas Murid tahun 4
Gotong-royong perdana Murid tahap 2

Sambutan Hari Guru Semua murid
Refleksi program pembangunan Murid tahap 2
insan Murid tahap 2
Perjumpaan dengan murid Thn 4 Semua murid
Murid Tahun 6
Taklimat rakan sebaya/Kempen anti
dadah/Kempen nilai- nilai murni Ibu bapa murid
thn 6
Kemaskini SMM & penghantaran data
ke PPD Murid Tahun 5

Mesyuarat JK HEM kali ke 2

Pemeriksaan buku teks murid

Ceramah anti dadah & rokok

Hari keselamatan bersama pihak
polis

Julai Kempen kebersihan

Perjumpaan pelajar kurang minat
belajar/

Ceramah peningkatan sahsiah diri

Program kesedaran konferens
ibubapa
Perjumpaan dengan murid Tahun 5

Ogos Pengesahan pendaftaran thn 1 Murid Tahun 6
(2023/2024) sepanjang bulan Murid Tahun 6
Sesi Psikodrama/Motivasi sentuhan Semua murid
terakhir UPSR/Ceramah kemahiran Murid tahap 2
social Murid Tahun 6

Perjumpaan dengan murid Tahun 6 Ibu Bapa
& Murid Tahun 6
Pelancaran Gema Merdeka
Kempen dan bulan anti dadah Semua murid

September Kem PRS/Bengkel/Cabaran Semua murid
menghadapi alam Murid berpotensi
remaja/psikososial/pengurusan
tekanan

Pendaftaran online Tahun 1 /
Pasekolah

Kemaskini SMM
SSDM

Pemulangan & peminjaman buku
teks
Kemaskini bilik khas/buku stok

Penutupan kewangan & lebihan RMT

Permohonan SPBT
Proses pencalonan pengawas baru
Penyemakan buku daftar

Oktober –
Januari 2023

Pendaftaran SMK/SMKA

Kemaskini SMM & dihantar ke PPD

Pengurusan akhir kemaskini kelas

Laporan SSDM

Pengurusan sijil berhenti & fail
peribadi murid

Laporan prestasi murid RMT
Lawatan Tahun 6

Nov - Feb

Tahun Senarai nama murid naik 2022/2023

2022/2023 dan naik kelas.

Kemaskini fail personalia & edaran
keperluan 2022 /2023

Penyerahan laporan Tahunan Unit
HEM 2022/2023
Mesyuarat penutup Unit HEM kali ke
4

CUTI AKHIR TAHUN

• Pengemaskinian SMM/SSDM/Laporan Denggi, Laporan Harian Kantin,Laporan
Perhimpunan.Laporan Tugasan Mingguan dan laporan RMT dibuat dari masa ke semasa

• Program 3K dijalankan berterusan.

Segala butiran dan aktiviti di atas adalah tertakluk kepada pindaan.

RENUNGAN

ANTARA TUGAS GURU MENURUT IMAM AL-GHAZALI
( Dipetik Daripada Ihya’Ulumuddin – Jld ms, 212-223 )

❖ Mempunyai rasa belas kasihan kepada murid-murid dan
memperlakukan sebagai anak sendiri.

❖ Tidak mencari upah, balasan dan kasih dengan
mengajar ilmu. Mengajar semata-mata kerana ALLAH s.w.t.

❖ Tidak menghadkan tingkat pembelajaran cuma
hendaklah meningkatkan murid bahawa ilmu yang diajar
adalah semata-mata untuk mendekati diri dengan ALLAH s.w.t.

❖ Mengherdik daripada berperangai jahat dengan cara
sindiran dengan cara kasih sayang dan tidak dengan cara
mengejek serta mengaibkan.

❖ Tidak merendahkan mata pelajaran lain
❖ Guru harus meningkatan pembelajaran menurut tenaga

pemahaman murid.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RISALAH RAMADHAN SKKG
Next Book
2022.04.03 - UP