The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by st32560, 2022-04-04 04:44:19

การองค์ความรู้การองค์ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ย

ปุ๋ยปุย

ไร่รัชยา
จังหวัดนครปฐม

การจัดการองค์ความรู้
การทำปุ๋ยอินทรีย์ใน
จังหวัดนครปฐม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ วัลภาา วิชะยะวงศ์ อาจารย์ นิตยา งามยิ่งยง อาจารย์ สถาพร ทองดี

สารบัญ หน้า 1 ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์
หน้า 2
หน้า 3 วัตถุดิบที่ต้องเตรียม
หน้า 4 การกองปุ๋ย และ วิธีทำปุ๋ย

หน้า 5 เปรียบเทียบข้อดี ข้อจำกัด
ของปุ๋ยอินทรีย์ กับ ปุ๋ยเคมี
ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์

การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม

สารบัญ (ต่อ) หน้า 7 ข้อดี และข้อเสีย ของปุ๋ยอินทรีย์
หน้า 8 การใช้ประโยชน์ ปุ๋ยอินทรีย์

การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม

ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่จะทำใช้เองก็ได้หรือจะหาซื้อจากท้องตลาดก็ได้

เพียงแต่ว่าถ้าซื้อจากร้านค้าก็ต้องแน่ใจว่าไม่ใช่ปุ๋ยที่ผสมส่วนของเคมี

ปุ๋ยหมัก ลงไป และส่วนมากในท้องตลาดก็จะทำปุ๋ยอินทรีย์ออกมาในรูปแบบของ
ปุ๋ยเม็ดเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน
ปุ๋ยที่ได้จากการหมักสาร

อินทรีย์ให้สลายตัวผุพังตาม

ธรรมชาติโดยนำสิ่งเหล่านั้น ปุ๋ยคอก
มากองรวมกันรถน้ำให้ชื้นแล้ว

ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการย่อย สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลงไปในดิน
สลายตัวโดยกิจกรรมของ เพื่อให้มันปลดปล่อยทาสอาหาร
จุลินทรีย์จึงนำไปปรับปรุงดิน พืชโดยเฉพาะไนโตรเจน

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่พืช ปุ๋ยพืชสด
ยังขาดอยู่ให้พืชได้รับอย่างเพียง
พอเพื่อสามารถเจริญเติบโต พืชที่ปลูกเพื่อไถหรือจับกบลงไป
งอกงามดีและให้ผลผลิตสูงขึ้น ในดินเราปล่อยทิ้งไว้ให้จุลินทรีย์
ในดินย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

สำหรับพืชพืชปุ๋ยสดมีหลายชนิด

เลือกใช้ตามความเหมาะสมของ

สภาพพื้นที่และลักษณะการใช้ดิน

การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม 01

ไร่รัชยา 02
จังหวัด นครปฐม

วัตถุดิบที่ต้องเตรียม

1.พืชสดสับ 1 ส่วน
2.รำละเอียดผสม (ขี้รำ,ละอองรำ)
3.แกลบดำ (ขี้เถ้าแกลบ)
4.มูลสัตว์แห้ง 1 ส่วน
5.มูลสัตว์แห้ง 1 ส่วน
6.กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม : 1 ตัน
7. พด.1

สูตร อาจารย์ ธงชนะ พรหมมิ

การกองปุ๋ย และ วิธีทำปุ๋ย

1. พืชสดสับปูพื้นชั้นที่1
2. นำมูลสัตว์ทับพืชสดเป็นชั้นที่ 2
3. นำแกลบดำปูทับเป็นชั้นที่ 3
4. นำรำละเอียดทับเป็นชั้นที่ 4
5. ทำการคลุกเคล้าวัตถุดิบทั้ง 4 ให้เข้ากัน
6. นำหัวเชื้อและกากน้ำตาลที่ผสมแล้วมาเทใส่
ส่วนผสมจากขั้นตอนที่ 5
7. บรรจุลงถุงมัดปากถุงให้แน่นทิ้งไว้ 3 เดือน

สูตร อาจารย์ ธงชนะ พรหมมิ 03

เปรียบเทียบข้อดี ข้อจำกัด
ของปุ๋ยอินทรีย์ กับ ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี

ราคาแพงเมื่อเทียบหน่วยธาตุอาหารพืชหา ราคาถูกเมื่อเทียบหน่วยธาตุอาหารพืชหา
ซื้อยากถ้าต้องการในปริมาณมาก ซื้อง่ายและใช้สะดวก
ใช้เวลาน้อยปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้
ใช้เวลานานในการปลดปล่อยธาตุ รวดเร็ว พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที
อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ปริมาณธาตุอาหารต่อน้ำหนักปุ๋ยสูงมาก
ปริมาณธาตุอาหารต่อน้ำหนักปุ๋ย ต่ำ ใช้ระยะเวลานานดินจะเสื่อมสภาพ
ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินทำให้ ธาตุอาหารอยู่ในดินในระยะสั้น
โครงสร้างดินดี
ธาตุอาหารอยู่ในดินได้นาน


การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม 04

ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ปรับระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน เพื่อให้เหมาะสม
ต่อการเติบโตของพืช ทั้งยังรักษาสภาพของค่ากรดด่างในดิน
ให้เสถียรอยู่เสมอ
ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเซตระบบนิเวศน์ของดินเสียใหม่
ด้วยการทำให้เม็ดดินร่วนซุยไม่จับเป็นก้อนแข็งหรึอก้อนเหนียว
อากาศและน้ำจึงไหลผ่านได้สะดวก ซึ่งถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ดี
ต่อต้นพืช
ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเสริมพลังในการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน เริ่มจาก
เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการย่อยสลาย
อินทรียวัตถุที่อยู่ในดินได้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น การใส่ปุ๋ยไปจนถึง
ระดับนี้จึงเหมือนการลงทุนครั้งเดียวที่จะให้ผลลัพธ์ต่อเนื่ อง
ไปอีกยาวนาน

การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม 05

ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อ)

ปุ๋ยอินทรีย์ไม่เป็นมลพิษต่อพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดิน
ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ปุ๋ยอินทรีย์มีแร่ธาตุเพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
ของพืช อาจจะมองไม่เห็นชัดนักในระยะแรกที่ใช้งาน
แต่ในระยะยาวนั้นมีผลมาก ต้นพืชจะค่อยๆ
แข็งแรงและเพิ่มผลผลิตขึ้นเป็นหลายเท่าตัว

การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม 06

ข้อดีและข้อเสีย สำหรับหลายคนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั้นเป็นเรื่องง่าย แต่อีกหลายคนก็
ของปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ใช่เรื่องที่สะดวกนัก ปุ๋ยอินทรีย์ถ้าต้องซื้อก็มักจะหาซื้อยากกว่าปุ๋ย
เคมีและในบางพื้นที่ก็ดันมีราคาสูงกว่าปุ๋ยเคมีเสียอีกเกษตรกรจำนวน
ไม่น้อยจึงยังไม่ค่อยอยากเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี

ข้อดี ข้อเสีย

ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่ปุ๋ยเคมีไม่มี อย่า ปริมาณธาตุอาหารหลักต่ำกว่าปุ๋ยเคมี เพราะปุ๋ย
ลืมว่าธาตุทั้งสองกลุ่มนี้ ต่อให้ความต้องการของพืชจะน้อย แต่ก็ไม่ เคมีสามารถอัดระดับแร่ธาตุได้อย่างเต็มที่
สามารถขาดได้อย่างเด็ดขาด
ต้นทุนถูกกว่าเพราะไม่ต้องใช้ในปริมาณที่มาก
ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับให้หน้าดินร่วนซุยโดยไม่ต้องไถพรวนกันมากนัก ซึ่ง
นั่นส่งผลดีต่อพืชที่จะลงปลูกด้วย

ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ทำร้ายผิวดิน ยังคงทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางเหมาะสมกับ ไม่สามารถบังคับได้ชัดเจนว่าจะเร่งส่วนไหนของพืช
การเพาะปลูกอยู่เสมอ เช่น เร่งใบ เร่งดอก เป็นต้น

การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม 07

การใช้ประโยชน์ ปุ๋ยอินทรีย์

1 ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย 2 ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน 3 กรดจากการย่อยสลายช่วย
ละลายธาตุต่างๆที่เป็น
วัตถุและเพิ่มธาตุไนโตรเจน และทำให้ดินร่วนซุยสะดวก ประโยชน์แก่พืชปลูก

ให้แก่พืชปลูก ในการไถดิน

4 ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย 5 ลดอัตราการสูญเสียดิน
เคมีเพราะดินมีธาตุอาหาร เนื่ องจากการชะล้างพัง
เพียงพอต่อพืชปลูก ทลายของดิน

การทำปุ๋ยอินทรีย์ช่วยบำรุงดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม 08

ผู้จัดทำ

นางสาว ปภาวี สมบูรณ์

รหัสนักศึกษา 624479015

นางสาว ภาพตะวัน เงินทอง

รหัสนักศึกษา 624479019

นาย ศรศักดิ์ ศรีอมรรัตน์

รหัสนักศึกษา 624479041

หมู่เรียน 62|88
คณะวิทยาการจัดการ
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ

อ้างอิง

Tanud. (2561). ปุ๋ยอินทรีย์ เจาะลึกทุกรายละเอียด, สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565.
จาก : http://www.tanud.go.th/site/index.php?
option=com_content&view=article&id=516:2018-02-26-07-53-
44&catid=55:2017-09-21-03-55-42&Itemid=100

wikipedia. (2564). ปุ๋ยอินทรีย์ , สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565.
จาก : https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปุ๋ยอินทรีย์

anyflip. (2559). การทำปุ๋ยหมัก , สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2565.
จาก : https://anyflip.com/kujve/nrmx


Click to View FlipBook Version