The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muqsith.ahmad12, 2019-12-18 02:08:35

BUKU PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL KLANG 2020

TAKWIM

Keywords: TAKWIM

ii

iii

ivPROFIL JPN SELANG

CARTA ORGANISASI JABATAN

PEN
DR. MAHANO

TIMBALAN
MUHAMAD RA

SEKTOR SEKTOR SE
PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBELAJARAN PENGURU
MUHAMAD RADZI B. ABDULLAH DATIN NOR FARIDAH BT. A. BAKAR
KO

SEKTOR SEKTOR SE
PENDIDIKAN KHAS SUMBER TEKNOLOGI PENDIDIKAN PENTAKSIRA
MOHD KHAIDIR B. ABDULLAH
NIK ASMAA BT. NIK AHMAD YAAKOB

SEKTOR SEKTOR
INFRASTRUKTUR & PEROLEHAN PENGURUSAN
MUHAMMAD HANAFI B. AHMAD RAJA A/L CHINAYA @ SINNIAH

1

GOR DAN KV KLANG

PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR

NGARAH
OM BT. MAT SAM

N PENGARAH
ADZI B. ABDULLAH

EKTOR SEKTOR SEKTOR
USAN SEKOLAH PEMBANGUNAN MURID PENDIDIKAN ISLAM
OSONG ABDUL AZIZ B. ABDUL JALIL ABD NAJEH B. ASMUIN

EKTOR SEKTOR SEKTOR
AN & PEPERIKSAN PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBERMANUSIA
B. MAT SHARI FUZIAH BT. CHE MUSTAFA RUZANA BT. JAJURI

SEKTOR SEKTOR
PSIKOLOGI & KAUNSELING INTEGRITI
KOSONG
FATZLEE B. HASHIM

1

CARTA ORGANISASI

TIMBALAN PENGARAH TIM
SOKONGAN AKADEMIK

UNIT HAL EHWAL PELAJAR KETUA JABATAN KETUA JABATAN KETUA JABAT
PENTAKSIRAN & PENDIDIKAN UMUM TEKNOLOGI AW
UNIT SUKAN DAN
KOKURIKULUM PENILAIAN UNIT BAHASA PROGRAM TEKNO
PEMBINAAN
UNIT PSIKOLOGI DAN UNIT PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU
KERJAYA BAHASA INGGERIS
UNIT PENSIJILAN
UNIT PENGURUSAN BAHASA ARAB
ASRAMA UNIT KEMANUSIAAN BAHASA MANDARIN
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
UNIT PUSAT SUMBER PENDIDIKAN ISLAM KEMAHIRAN DINAMIKA
PENGAJIAN ISLAM
UNIT TEKNOLOGI PENDIDIKAN MORAL ENGLISH FOR
MAKLUMAT PENGAJIAN MORAL COMMUNICATION
ENGLISH FOR BUSINESS
UNIT PERHUBUNGAN SEJARAH
AWAM PENGAJIAN MALAYSIA UNIT TERAS UMUM

UNIT PEMBANGUNAN & PJK KEUSAHAWANAN
PENYELENGGARAAN KOKURIKULUM SUKAN ETIKA PROFESIONALISME

ASAS EKONOMI KHIDMAT KOMUNITI
ASAS KEWANGAN CORE ABILITY

PERIBADI UNIT SAINS DAN
ASAS PEMASARAN MATEMATIK
ASAS PENGURUSAN
SAINS
MATEMATIK
SAINS BAHAN

2

KOLEJ VOKASIONAL KLANG

PENGARAH MAJLIS PERMUAFAKATAN KOLEJ
VOKASIONAL

MBALAN PENGARAH KETUA JAMINAN KUALITI
AKADEMIK

TAN KETUA JABATAN KETUA JABATAN PEGAWAI TADBIR KHIDMAT
WAM TEKNOLOGI MEKANIKAL & TEKNOLOGI ELEKTRIK & PENGURUSAN

OLOGI PEMBUATAN ELEKTRONIK UNIT PERKHIDMATAN
N
PROGRAM TEKNOLOGI PROGRAM TEKNOLOGI UNIT KEWANGAN
PENYEJUKAN & PENYAMANAN ELEKTRONIK
UNIT PERTADBIRAN
UDARA PROGRAM TEKNOLOGI
ELEKTRIK
PROGRAM TEKNOLOGI
PEMESINAN INDUSTRI

PROGRAM TEKNOLOGI
KIMPALAN

PROGRAM TEKNOLOGI
AUTOMOTIF

KETUA JABATAN KETUA PENYELARAS UNIT PERHUBUNGAN
PERNIAGAAN PBC DAN LATIHAN INDUSTRI

PROGRAM
PERAKAUNAN

2

HALA TUJU KOLEJ 2020
(KPI)

KOLEJ

1. Laporan Audit Sekolah (Baik)

2. Laporan Audit ePerolehan (Cemerlang)

3. Pelaksanaan HRMIS (100%)

4. Pelaksanaan LADAP Pensyarah dan AKP (5 hari)

5. Program Pengantarabangsaan (1)

6. Audit Pengawasan KKP (Lulus Tanpa Major NCR & Minor NCR <3)

7. Latihan Berfokuskan Peningkatan Kemahiran & Peningkatan
Profesionalisme Pensyarah (18%)

8. SKM Minima Tahap 3 bagi Pensyarah (75%)

PELAJAR

1. Purata Kehadiran Pelajar (90%)
2. Kes Disiplin Pelajar (≤ 2.89%)
3. Enrolmen Pengambilan Pelajar SVM & SLDN (100%)
4. Pelajar SVM Layak Ke Program Diploma (95%)
5. Pelajar Diploma Layak Bergraduasi (95%)
6. Kebolehpasaran Graduan KV Selepas 6 Bulan Bergraduat (90%)

PROGRAM / UNIT AKADEMIK / KO-KURIKULUM

1. Sijil Profesional Atau Industri Setiap Pelajar Tahun Akhir (>1)
2. MOU/NOU Dimeterai (2)
3. Kerjasama/Hubungan Industri dengan Agensi Luar (2)
4. Program Khidmat Komuniti (1)

5. Pencapaian Pertandingan Rekacipta, Inovasi & Robotik di Mana-
Mana Peringkat. (Minimum tempat ke-3)

6. Pencapaian Pertandingan Kemahiran di Mana-Mana Peringkat.
(Minimum tempat ke-3)

7. Pencapaian Sukan/Permainan di Mana-Mana Peringkat. (Minimum
Tempat Ke-3)

8. Pencapaian Unit Beruniform / Kelab / Persatuan di Mana-Mana
Peringkat. (Minimum Tempat Ke-3)

9. Pembangunan Fizikal/Pembangunan Sistem Dilaksanakan Cekap
dan Berkesan.

3

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

RUKUN NEGARA

"Bahawasanya, Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan
yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat progresif yang
akan menggunakan sains dan teknologi moden.
Maka, kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

 Kepercayaan kepada Tuhan
 Kesetiaan kepada Raja dan Negara
 Keluhuran Perlembagaan
 Kedaulatan Undang-Undang
 Kesopanan dan Kesusilaan

VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi

Memenuhi Aspirasi Negara

VISI BPTV dan KV KLANG
Peneraju Pendidikan Teknikal dan Vokasional Yang Unggul

VISI BPTV dan KV KLANG
Memperkasakan PTV Melalui Pelaksanaan Program Yang Berkualiti.

MOTO
THINK BEYOND SKILLS

BRAND VISION
To Be The Vocational Institution That Empowers Generations Through Skills.

BRAND BUSINESS
Your Success Is Our Business

BRAND VALUES
Rational: Professional, Quality, Innovative
Emotional: Integrity, Caring, Trustworthy

4

PIAGAM PELANGGAN
● Mendidik semua pelajar supaya berakhlak mulia, bertindak rasional dan berfikiran

kreatif serta inovatif.
● Memaksimumkan potensi dan keupayaan setiap pelajar.
● Melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran asas dan kemahiran boleh

pindah, sesuai dengan kehendak industri dan pembangunan negara.
● Mengamalkan budaya penyayang.
● Memberi perkhidmatan yang cekap dan berkualiti kepada pelajar, ibu bapa dan

komuniti.

OBJEKTIF
● Menyediakan pendidikan dan latihan vokasional kepada semua pelajar bagi

memenuhi pasaran global.
● Menyediakan prasarana, perkhidmatan dan sistem pembelajaran yang berkualiti untuk

membolehkan pelajar menimba ilmu secara sempurna, sistematik dan terkini.
● Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi membentuk pelajar yang mempunyai

sahsiah yang unggul dan berhemah tinggi.
● Melahirkan pelajar yang berdaya saing dan berkompetensi pekerjaan aras tinggi yang

menepati kehendak industri.
● Melaksanakan satu sistem pengurusan yang cekap dan berkesan untuk

kecemerlangan seluruh warga kolej.
● Menyediakan peluang, galakan dan bimbingan kepada pelajar untuk memperoleh

pelbagai pengetahuan, pengalaman dan kemahiran melalui aktiviti-aktiviti kolej.

5

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL

SESI 1/2020

MINGGU TARIKH PROGRAM SVM BIL CATATAN
HARI (Aktiviti&Maklumat cuti perngkat negeri dan
MULA AKHIR SEM 1 SEM 3 BELAJAR CATATAN
(Pentaksiran)/ Cuti sekolah/aktiviti persekutuan

1 01.01.'20 03.01.'20 CUTI M1 5 Hari Pertama Pengajian Program SVM 01.01 Tahun Baru kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu.
2 06.01.'20 10.01.'20 M1 M2 5 *Hari pertama pengajian adalah pada 5 Januari 2020 bagi Kumpulan A
3 13.01.'20 17.01.'20 M3 5 dan 6 Januari 2020 bagi Kumpulan B
4 20.01.'20 24.01.'20 14.01 Hari Keputeraan YDB N. Sembilan
M1 M4 5 28.01 Pendaftaran Pelajar Baru SVM 19.01 Hari Keputeraan Sultan Kedah
5 27.01.'20 31.01.'20 25.01 Tahun Baru Cina"
M2 M5 5 26.01 Tahun Baru Cina (Kecuali Kelantan & Terengganu)
6 03.02.'20 07.02.'20 01.02 Hari Wilayah Persekutuan : Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya"
7 10.02.'20 14.02.'20 M3 M6 5 08.02 Thaipusam : Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Negeri Sembilan,
8 17.02.'20 21.02.'20 M4 M7 Perak, Pulau Pinang, Selangor
9 24.02.'20 28.02.'20 M5 M8 5
10 02.03.'20 06.03.'20 M6 M9 04.03 Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu
11 09.03.'20 13.03.'20 5
M7 M10 22.03 Israk & Mikraj : Kedah, Negeri Sembilan, Terengganu & Perlis
12 16.03.'20 20.03.'20 5 23.03 Keputeraan Sultan Johor"

13 23.03.'20 27.03.'20 5 09 - 11.03 KVSkills KEBANGSAAN 10.04 Good Friday : Sabah & Sarawak
14 30.03.'20 03.04.'20 PERLIS/KEDAH 15.04 Hari Perisytiharan Melaka Bandaraya Bersejarah
15 06.04.'20 10.04.'20 24.04 Awal Ramadan : Johor, Kedah & Melaka
16 13.04.'20 17.04.'20 CUTI 5 14.03 - 22.03 26.04 Hari Keputeraan Sultan Terengganu
17 20.04.'20 24.04.'20 Cuti Pertengahan Semester Sekolah Harian 01.05 Hari Pekerja"
18 27.04.'20 01.05.'20 07.05 Hari Wesak (semua Negeri) & Hari Hol Pahang
19 04.05.'20 08.05.'20 M8 M11 5 23.03 - 03.04 VOKTEK PERINGKAT ZON
20 11.05.'20 15.05.'20 24 & 25.05 Hari Raya Aidilfitri
21 18.05.'20 22.05.'20 M9 M12 5 30 & 31.05 Hari Kaamatan : Sabah & Labuan"
22 25.05.'20 29.05.'20 M10 M13 5 01 & 02.06 Hari Gawai Dayak : Sarawak
M11 M14 5 06 Jun Hari Keputeraan SPB Yang di-Pertuan Agong"
23 01.06.'20 05.06.'20 M12 M15 5
CATATAN (Aktiviti&Maklumat cuti perngkat negeri dan
M13 M16 4 persekutuan

M14 M17 4 07.07 Perisytiharaan Tapak Warisan P.Pinang
PENILAIAN AKHIR SVM (TEORI) 5 11.07 Ulang Tahun Kelahiran YDP P. Pinang"
PENILAIAN AKHIR SVM (AMALI) 5 17.07 Hari Keputeraan Raja Perlis
22.07 Hari Kemerdekaan Sarawak
CUTI AKHIR SEMESTER SESI 1 23.05 - 07.06 Cuti Pertengahan Penggal 30.07 Hari Keputeraan Sultan Pahang
Sekolah Haria 30.07 Hari Arafah : Terengganu
31.07 Hari Raya Aidiladha : Semua negeri
SESI 2/2020 01.08 Hari Raya Aidiladha : Kedah, Perlis, Kelantan & Terengganu"

MINGGU TARIKH PROGRAM SVM BIL 20.08 Awal Muharram : Semua negeri
HARI
MULA AKHIR SEM 2 SEM 4 BELAJAR CATATAN (Pentaksiran)/ Cuti 31.08 Hari Kebangsaan
sekolah/aktiviti
16.09 Hari Malaysia
24 08.06.'20 12.06.'20 M1 M1 5 24.09 Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar : Johor
25 15.06.'20 19.06.'20 M2 M2 5 03.10 Ulang Tahun Kelahiran YDP Sabah
26 22.06.'20 26.06.'20 M3 M3 5 09.10 Ulang Tahun Kelahiran YDP Melaka
27 29.06.'20 03.07.'20 M4 M4 5 10.10 Ulang Tahun Kelahiran YDP Sarawak"

28 06.07.'20 10.07.'20 M5 M5 5 29.10 Maulidur Rasul : Semua negeri
06.11 Hari Keputeraan Sultan Perak : Perak
29 13.07.'20 17.07.'20 M6 M6 5 13.07 - 20.07 VOKTEK KEBANGSAAN 11 & 12.11 Hari Keputeraan Sultan Kelantan
30 20.07.'20 24.07.'20 M7 M7 5 PULAU PINANG 14.11 Hari Deepavali : Semua negeri kecuali Sarawak"

31 27.07.'20 31.07.'20 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 0 25.07 - 02.08 Cuti Pertengahan Semester 11.12 Hari Keputeraan Sultan Selangor
Sekolah Harian 25.12 Hari Krismas

32 03.08.'20 07.08.'20 M8 M8 5
33 10.08.'20 14.08.'20 M9 M9 5
34 17.08.'20 21.08.'20 M10 M10 4
35 24.08.'20 28.08.'20 M11 M11 5

36 31.08.'20 04.09.'20 M12 M12 4 KONVOKESYEN KOLEJ VOKASIONAL KALI KE-5
37 07.09.'20 11.09.'20 M13 M13 TAHUN 2020
38 14.09.'20 18.09.'20 M14 M14
5 04 - 05.09 ZON SARAWAK
08 - 10.09 ZON SABAH/LABUAN

4 14 - 20.09 SEMENANJUNG"

39 21.09.'20 25.09.'20 M15 M15 5
40 28.09.'20 02.10.'20 M16 M16 4

41 05.10.'20 09.10.'20 M17 M17 5

42 12.10.'20 16.10.'20 MINGGU PERSEDIAAN 5

43 19.10.'20 23.10.'20 PENILAIAN AKHIR SVM (TEORI) 5

44 26.10.'20 30.10.'20 PENILAIAN AKHIR SVM (AMALI) 4
45 02.11.'20 06.11.'20 5

46 09.11.'20 13.11.'20 ULANGAN PENTAKSIRAN AKHIR 5
(AMALI & TEORI)

47 16.11.'20 20.11.'20

48 23.11.'20 27.11.'20 CUTI AKHIR SEMESTER SESI 2 21.11 - 31.12
49 30.11.'20 04.12.'20 CUTI AKHIR PENGGAL PERSEKOLAHAN
50 07.12.'20 11.12.'20 SEKOLAH HARIAN"
51 14.12.'20 18.12.'20

52 21.12.'20 25.12.'20

1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM
2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal
3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja
4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.

6

TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL

SESI 1/2020

MING TARIKH PROGRAM DIPLOMA BIL CATATAN CATATAN
GU HARI (Pentaksiran)/ Cuti sekolah/aktiviti (Aktiviti&Maklumat cuti perngkat negeri dan persekutuan
MULA AKHIR SEM 1 SEM 3 SEM 5 BELAJAR
(OJT) Hari Pertama Pengajian Program 01.01 Tahun Baru kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis &
1 01.01.'20 03.01.'20 M1 CUTI M1 MINGGU 5 SVM Terengganu.
M2 CUTI M2 PERSEDIAAN 5 *Hari pertama pengajian adalah pada 5 Januari 2020 bagi
2 06.01.'20 10.01.'20 M3 M3 OJT 5 28.01 Pendaftaran Pelajar Baru Kumpulan A dan 6 Januari 2020 bagi Kumpulan B
3 13.01.'20 17.01.'20 M1 5 SVM 14.01 Hari Keputeraan YDB N. Sembilan
4 20.01.'20 24.01.'20 M4 M4 5 19.01 Hari Keputeraan Sultan Kedah
M2 5 09 - 11.03 KVSkills KEBANGSAAN 25.01 Tahun Baru Cina"
5 27.01.'20 31.01.'20 M5 M5 5 PERLIS/KEDAH 26.01 Tahun Baru Cina (Kecuali Kelantan & Terengganu)
M6 M6 M3 5 14.03 - 22.03 01.02 Hari Wilayah Persekutuan : Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya"
6 03.02.'20 07.02.'20 M7 M7 5 Cuti Pertengahan Semester Sekolah 08.02 Thaipusam : Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Negeri
7 10.02.'20 14.02.'20 M8 M8 M4 5 Harian Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Selangor
8 17.02.'20 21.02.'20 M9 M9
9 24.02.'20 28.02.'20 M10 M10 M5 5 04.03 Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu
10 02.03.'20 06.03.'20
11 09.03.'20 13.03.'20 M6 22.03 Israk & Mikraj : Kedah, Negeri Sembilan, Terengganu &
M7 Perlis
12 16.03.'20 20.03.'20 M8 23.03 Keputeraan Sultan Johor"
M9
M10 10.04 Good Friday : Sabah & Sarawak
15.04 Hari Perisytiharan Melaka Bandaraya Bersejarah
M11 24.04 Awal Ramadan : Johor, Kedah & Melaka
26.04 Hari Keputeraan Sultan Terengganu
13 23.03.'20 27.03.'20 M11 M11 M12 5 23.03 - 03.04 VOKTEK PERINGKAT 01.05 Hari Pekerja"
ZON 07.05 Hari Wesak (semua Negeri) & Hari Hol Pahang
14 30.03.'20 03.04.'20 M12 M12 M13
15 06.04.'20 10.04.'20 M14 5 24 & 25.05 Hari Raya Aidilfitri
16 13.04.'20 17.04.'20 M13 M13 M15 5 30 & 31.05 Hari Kaamatan : Sabah & Labuan"
17 20.04.'20 24.04.'20 M16 5 01 & 02.06 Hari Gawai Dayak : Sarawak
18 27.04.'20 01.05.'20 M14 M14 M17 5 06 Jun Hari Keputeraan SPB Yang di-Pertuan Agong"
19 04.05.'20 08.05.'20 M18
20 11.05.'20 15.05.'20 MINGGU PERSEDIAAN M19 4 CATATAN (Aktiviti&Maklumat cuti perngkat negeri dan
21 18.05.'20 22.05.'20 M20 persekutuan
22 25.05.'20 29.05.'20 PENILAIAN AKHIR PENILAIAN AKHIR M21 4
(TEORI) (AMALI) 07.07 Perisytiharaan Tapak Warisan P.Pinang
23 01.06.'20 05.06.'20 M22 5 11.07 Ulang Tahun Kelahiran YDP P. Pinang
PENILAIAN AKHIR PENILAIAN AKHIR 17.07 Hari Keputeraan Raja Perlis
(AMALI) (TEORI) 5 22.07 Hari Kemerdekaan Sarawak
30.07 Hari Keputeraan Sultan Pahang
ULANGAN PENTAKSIRAN AMALI & TEORI 0 23.05 - 07.06 Cuti Pertengahan 30.07 Hari Arafah : Terengganu
0 Penggal Sekolah Haria 31.07 Hari Raya Aidiladha : Semua negeri
CUTI AKHIR SEMESTER SESI 1 01.08 Hari Raya Aidiladha : Kedah, Perlis, Kelantan & Terengganu

SESI 2/2020 20.08 Awal Muharram : Semua negeri

MING TARIKH PROGRAM DIPLOMA BIL CATATAN (Pentaksiran)/ Cuti 31.08 Hari Kebangsaan
GU HARI sekolah/aktiviti
MULA AKHIR SEM 2 SEM 4 SEM 5 BELAJAR 16.09 Hari Malaysia
13.07 - 20.07 VOKTEK 24.09 Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar : Johor
24 08.06.'20 12.06.'20 M1 M1 (OJT) 5 KEBANGSAAN 03.10 Ulang Tahun Kelahiran YDP Sabah
25 15.06.'20 19.06.'20 M2 M2 5 PULAU PINANG 09.10 Ulang Tahun Kelahiran YDP Melaka
26 22.06.'20 26.06.'20 M3 M3 PENILAIAN 5 10.10 Ulang Tahun Kelahiran YDP Sarawak"
27 29.06.'20 03.07.'20 M4 M4 AKHIR SIJIL 5
28 06.07.'20 10.07.'20 M5 M5 KEMAHIRAN 5 29.10 Maulidur Rasul : Semua negeri
29 13.07.'20 17.07.'20 M6 M6 MALAYSIA 5 06.11 Hari Keputeraan Sultan Perak : Perak
30 20.07.'20 24.07.'20 M7 M7 (AMBILAN 5 11 & 12.11 Hari Keputeraan Sultan Kelantan
14.11 Hari Deepavali : Semua negeri kecuali Sarawak
2016)
11.12 Hari Keputeraan Sultan Selangor
31 27.07.'20 31.07.'20 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 0 25.07 - 02.08 Cuti Pertengahan
Semester Sekolah Harian 25.12 Hari Krismas

32 03.08.'20 07.08.'20 M8 M8 5
33 10.08.'20 14.08.'20 M9 M9 5
34 17.08.'20 21.08.'20 M10 M10 4
35 24.08.'20 28.08.'20 M11 M11 5

36 31.08.'20 04.09.'20 M12 M12 4 KONVOKESYEN KOLEJ VOKASIONAL
37 07.09.'20 11.09.'20 M13 M13 KALI KE-5 TAHUN 2020
38 14.09.'20 18.09.'20 M14 M14
5
04 - 05.09 ZON SARAWAK
08 - 10.09 ZON SABAH/LABUAN

4 14 - 20.09 SEMENANJUNG

39 21.09.'20 25.09.'20 MINGGU PERSEDIAAN 5

40 28.09.'20 02.10.'20 PENILAIAN AKHIR (TEORI) PENILAIAN AKHIR 4
(AMALI) 5
41 05.10.'20 09.10.'20 PENILAIAN AKHIR
42 12.10.'20 16.10.'20 (AMALI) PENILAIAN AKHIR 5
(TEORI) 5
4
43 19.10.'20 23.10.'20 ULANGAN PENTAKSIRAN AKHIR
44 26.10.'20 30.10.'20 (AMALI & TEORI)

45 02.11.'20 06.11.'20 MENGEMASKINI MENGEMASKINI 5
46 09.11.'20 13.11.'20 PORTFOLIO PORTFOLIO & 5

PEMBENTANGAN PTA

47 16.11.'20 20.11.'20

48 23.11.'20 27.11.'20 CUTI AKHIR SEMESTER SESI 2 21.11 - 31.12
49 30.11.'20 04.12.'20 CUTI AKHIR PENGGAL
50 07.12.'20 11.12.'20 PERSEKOLAHAN SEKOLAH HARIAN

51 14.12.'20 18.12.'20

52 21.12.'20 25.12.'20

1. Jadual ini merujuk kepada takwim yang ditetapkan oleh KPM
2. Jadual Bagi Kolej Vokasional di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu bermula satu (1) hari lebih awal
3. Jumlah Hari Pembelajaran hanya mengambilkira Cuti Umum Kebangsaan Sahaja
4. Setiap Kolej Vokasional perlu mematuhi jumlah jam pertemuan bagi tempoh pengajian semasa seperti ketetapan MQA dan JPK.

7

INFO AM KOLEJ

SYARAT PENSIJILAN SVM DAN DIPLOMA

PROGRAM PERATURAN AKADEMIK

SIJIL SYARAT LAYAK SVM
VOKASIONAL 1. LULUS dalam Bahasa Melayu 1104 (Gred D atau E)
2. PNGK Akademik ≥ 2.00
MALAYSIA 3. PNGK Vokasional ≥2.67
(SVM) 4. Kompeten semua Kursus Vokasional

KELAYAKAN MASUK LEPASAN SVM KE PROGRAM
DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA
1. LULUS Sijil Vokasional Malaysia
2. Memperoleh sekurang-kurangnya Tiga (3) Kepujian dalam

Mata Pelajaran setara SPM termasuk Bahasa Melayu
BM1104

DIPLOMA PENGANUGERAHAN DIPLOMA

1. Lulus semua kursus yang diwajibkan bagi keperluan

program.
2. Lulus OJT.
3. Purata Nilai Gred Kumulatif Keseluruhan PNGK ≥ 2.00
4. Diperakui oleh Jawatankuasa Senat Kolej Vokasional KPM

8

9

10

DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN (MOE – LO)
1 Pengetahuan
2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
4 Kemahiran Berkomunikasi
5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban
6 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
7 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan pengurusan Maklumat
8 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
9 Kemahiran Kepimpinan

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)
PEO1 Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam disiplin program.
PEO2 Efektif dalam komunikasi dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik dalam

sebuah organisasi.
PEO3 Mampu menyelesaikan masalah operasi secara beretika dengan pendekatan yang

inovatif, kreatif dan mampan.
PEO4 Berupaya mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjang

hayat selari dengan perubahan persekitaran bagi disiplin program.

PROGRAMME LEARNING OUTCOME (PLO)
PLO1 Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan matematik, sains, dan asas serta

prinsip bidang kejuruteraan / sains sosial dalam disiplin program.
PLO2 Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam disiplin program.
PLO3 Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif dan efektif

dalam bidang disiplin program.
PLO4 Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sejawat, dan ahli profesional lain

dalam komuniti kejuruteraan / sains sosial serta masyarakat.
PLO5 Berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab sebagai individu dan ahli

pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas.
PLO6 Memahami serta memberi komitmen secara profesional, beretika dan

bertanggungjawab selari dengan kod amalan profesion.
PLO7 Menyedari keperluan pembangunan profesional berterusan dan melibatkan diri

dalam pembelajaran sepanjang hayat;
PLO8 Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran keusahawanan bagi tujuan kemajuan

kerjaya.
PLO9 Menyedari dan menunjukkan kemahiran kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

11

CARTA ORGANISASI
KOLEJ VOKASIONA

PENGAR

TIMBALAN PENGARAH ABDUL HAMID
SOKONGAN AKADEMIK TIMBALAN PENGAR

MAIMUNAH BT. BADOR ROZDZILA BT. S

KETUA JABATAN KETUA JABATAN KETUA JABATAN
TEKNOLOGI MEKANIKAL TEKNOLOGI ELEKTRIK PERNIAGAAN

& PEMBUATAN & ELEKTRONIK

MISNI B. HAHTON NOR AZIZAH BT. BAJOORI HAMSINI BT. JURAMI

12

I PENGURUSAN
AL KLANG 2020

RAH

B. SUHANI KETUA JAMINAN KUALITI
RAH AKADEMIK

SHAMSUDIN SITI ALVIAH BT. HASSAN

KETUA JABATAN KETUA JABATAN KETUA JABATAN
TEKNOLOGI AWAM PENTAKSIRAN & PENDIDIKAN UMUM

PENILAIAN

MARTINI BT. MOHAMAD CHAN WEI MING HAMISAH BT. OTHMAN

12

PERANCANGAN AK

BIL PERKARA JAN FEB MAC
1.0 PENGURUSAN AKADEMIK 10-14

1.1 Mesyuarat Pensyarah Bil. 2, 3 & 4 9-13
1.2 Mesyuarat Unit Sokongan Akademik & 2-13
13
Unit Akademik Bil. 2, 3 & 4
1.3 Konvokesyen KV Kebangsaan
1.4 Sambutan Bulan Kebangsaan
1.5 Minggu Akademia
1.7 KV Skills Kebangsaan Kedah/Perlis
1.8 Hari Q
1.9 Minggu Keusahawanan, SE & Inreach
1.10 Minggu Pencerapan PdPc
1.11 Lawatan Industri
1.12 Graduasi SVM Zon Tengah
1.13 Majlis Anugerah Akademik
1.14 Pemantauan Markah PB
1.15 KV Skills Zon Tengah
1.16 Majlis Tadarus Al-Quran Zon Tengah
1.17 Majlis Graduasi SVM Zon Tengah
1.18 Majlis APC Zon Tengah

1

KTIVITI TAHUN 2020

APR PELAKSANAAN SEPT OKT NOV DIS
20-24 MEI JUN JUL OGOS 10
15 7

21-25

14-20
17/8-16/9
24-28

6-17 24-26 7-18
6-10 9
13-24

SEPANJANG TAHUN
27-28
14

25-28

27
15

13

2.0 PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK JAN FEB MAC

2.1 UNIT HAL EHWAL PELAJAR

2.1.1 Mesyuarat JK Temuduga 9

2.1.2 Temuduga KV 14

2.1.3 Pendaftaran Pelajar Diploma Tahun 1 6

2.1.4 Pendaftaran Pelajar Baru1 SVM 28

2.1.5 Mesyuarat Pengambilan Pelajar 16

2.1.6 Orientasi KV Pelajar Diploma Tahun 1 6-10

2.1.7 Orientasi KV Pelajar 1 SVM 28-31

2.1.8 Pilihan Raya MPP

2.1.9 Watikah Pelantikan MPP

2.1.10 Kursus Kepimpinan Majlis 14
Perwakilan Pelajar

2.1.11 LADAP APDM

2.1.12 Kem Kecemerlangan Sahsiah Diri

2.1.13 Kem Kepimpinan PRS Kebangsaan

2.1.14 LADAP Google Classroom 28

2.1.15 Majlis Anugerah HEM & Kokurikulum

2.1.16 Mesyuarat Agung Koperasi

2.1.17 Program MPP Zon Tengah 20-21

2.2 UNIT SUKAN DAN KOKURIKULUM

2.2.1 Sukantara

2.2.2 Karnival Sukan dan Permainan

2.2.3 Futsal Piala Pengarah 2020

2.2.4 Kursus Kepimpinan Unit Kokurikulum 19

2.2.5 VOKTEK (Zon) 24-28

2.2.6 VOKTEK (Kebangsaan) – P.PINANG

2.2.7 Westport CSR 12

2.2.8 Perkhemahan Kebangsaan

1

APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

8-11 17 16
17 19 10
3
17-19 17
14 3-5
17 2 14
5-9
20

13-20

PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK JAN FEB MAC
2.3 UNIT PENGURUSAN ASRAMA 5 28-29
2.3.1 Program Keluarga Sakinah
2.3.2 Pendaftaran Pelajar Asrama

2.3.3 Program Balik Kampung (PBK) 22 7, 28 13

2.3.4 Program Asramaku Rumahku 15-16
2.3.5 Gotong Royong Asrama 11-12
2.3.6 Iftar Jama’i
2.4 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT JAN 2-6
2.4.1 Minggu Celik IT 14 FEB MAC
3.0 PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
3.1 Mesyuarat Jaminan Kualiti 17-21
3.2 Audit Dalaman KKP
3.3 Audit Surveillance ke-2 25-27
3.4 Audit Kursus & CQI
3.5 Latihan KKP 9-13
3.7 Gotong Royong 5S/EKSA
3.8 Audit Dalaman 5S 6-10
3.9 Audit SPK KV 22-23
3.10 WPI
3.11 Pemantauan Buku Rekod Kehadiran

Pelajar (BPKP)
3.12 Penilaian Kursus EES
3.12 Penilaian Kursus PKOP
3.13 Penilaian Pensyarah (PPOP)
3.14 Penilaian MBOT

1

APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

3,17, 8,15, 12, 26 10, 24 14, 28 11, 25 9, 23
30 22

14

APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
19 3

1-2
22-26
16
8 25
2-4
20-24

13-17

13-17 8-12 14-18
13-17 14-18

JAN - OKT

15

4.0 PROGRAM KHAS KOLEJ JAN FEB MAC

4.1 Mesyuarat Agung PIBG/Permuafakatan 7

4.2 Perhimpunan Rasmi Bulanan (PRB) 6 76

4.3 Minggu Anti Dadah & Pencegahan 2-6
Jenayah

4.4 Jamuan Akhir Tahun

4.5 Jamuan Hari Raya Perdana

4.6 Program Qurban

4.7 Solat Hajat

4.8 Ihya Ramadhan

4.9 Gotong Royong Perdana 31

4.10 Minggu Jom Sihat & Selamat 17-21

4.11 Sambutan Hari Guru

4.12 Lawatan ke Hunan

1

APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
3 8 19 3 7 4 2

12

12 11
25
24
14

15

18-22

16

PERANCANGA

PRB – PERHIMPUNAN RASMI BILANAN
PBK – PROGRAM BALIK KAMPUNG

ISNIN SELASA RABU KHAMIS
1 2

TAHUN BARU

6789
PRB1

PENGAJIAN
BERMULA

13 14 15 1

20 21 22 2
3
27 28 PBK1
PENDAFTARAN 29
PELAJAR BARU

1

AN BULANAN

JANUARI 2020

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU
23 4
5

M1

9 10 11 12
M2

16 17 18 19
M3

23 24 25 26

TAHUN BARU TAHUN BARU

CINA CINA M4

30 31

M5

17

ISNIN SELASA RABU KHAMIS

345
10 11 12 1
17 18 19 2
24 25 26 2

1

FEBRUARI 2020

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU

1 2

M5

678 9
M6
THAIPUSAM
16
PRB2 15 M7
13 14
23
PBK2 22 M8
20 21

27 28 29
PBK3
M9

18

ISNIN SELASA RABU KHAMIS
30 31

234
9 10 11 1

16 17 18 1
CUTI PERTENGAHAN SE

23 24 25 2

1

MAC 2020

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU

7 1
14
21 M9
28
5 6 8
PRB3 M10

12 13 15
M11

PBK4 22
19 20 M12
EMESTER SESI 1
29
26 27 M13

19

ISNIN SELASA RABU KHAMIS
1

678

12 13 15 1

20 21 22 2

27 28 29 3
PBK
2

APRIL 2020

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU
4
2 3 5
PRB4 11

18 M14

PBK5 25 12
9 10 M15

16 17 19
M16
PBK6
23 24 26
M17

30 M18
K7

20

ISNIN SELASA RABU KHAMIS

4 56
HARI
11 WESAK

18 12 13 1

25 19 20 2
HARI RAYA
AIDILFITRI 26 27 2
CUTI AKHIR SEMESTER SESI 1

2

MEI 2020

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU
2
1 3
HARI
PEKERJA M18

7 8 9 10
PRB5 NUZUL QURAN

M19

PBK8 16 17
14 15 M20

PBK9 23 24
21 22 HARI RAYA
AIDILFITRI
M21

PBK10 30 31
28 29 M22

21

ISNIN SELASA RABU KHAMIS
1 2 3

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

8 9 10 1

15 16 17 1

22 23 24 2

29 30

2

JUN 2020

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU

456 7
KEPUTERAAN
YANG M23
DIPERTUAN
AGONG

11 12 13 14
M24
PBK11
18 19 20 21
PRB6 M25

25 26 27 28
PBK12 M26

M27

22

ISNIN SELASA RABU KHAMIS
1

678

13 14 15 1

20 21 22 2

27 28 29 3
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER SESI 2

.

2

JULAI 2020

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU
4
2 3 5
PRB7 11

18 M27

9 10 25 12
M28
PBK13
16 17 19
M29

23 24 26
M30
PBK14
30 31 M31

HARI RAYA
HAJI

23

ISNIN SELASA RABU KHAMIS

31
HARI
KEBANGSAAN

34 5

10 11 12 1

17 18 19 2
AWAL

MUHARRAM

24 25 26 2

2

OGOS 2020

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU
1
2
8
M31
15
6 7 9
PRB8 22 M32

13 14 29 16
M33
PBK15
20 21 23
M34

27 28 30
PBK16 M35

24

ISNIN SELASA RABU KHAMIS
1 2

7 8 91

14 15 16 1
HARI

MALAYSIA

21 22 23 2

28 29 30

2

SEPTEMBER 2020

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU
5
3 4 6
PRB9

M36

10 11 12 13
M37
PBK17
17 18 19 20
M38

24 25 26 27
PBK18 M39

M40

25

ISNIN SELASA RABU KHAMIS
1

5678

12 13 14 15

19 20 21 22

26 27 28 29

MAULIDUR
RASUL

2

OKTOBER 2019

JUMAAT SABTU AHAD MINGGU
3
1 2 4
PRB10

M40

89 10 11
M41
PBK19
5 16 17 18
M42

2 23 24 25
M43
PBK20
9 30 31
M44

26

ISNIN SELASA RABU KHAMIS
30

2345

9 10 11 12

16 17 18 19
CUTI AKHIR SEMEST

23 24 25 26

2


Click to View FlipBook Version