The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nawa792003, 2021-07-05 23:16:29

Modul5T3BahasaMelayu M22

Modul5T3BahasaMelayu M22

MODUL PDPR
BAHASA MELAYU

TAHUN 3

MINGGU 22
(5.7.2021 HINGGA 9.7.2021)

NAMA : __________________________________
KELAS : __________________________________

0

KEBUDAYAAN, KESENIAN dan ESTETIKA : Kenali Kesenian Kita.

Tarian Ceracap Inai.

Buku Teks ( jilid 2 ) : m/s 7
Buku Aktiviti ( jilid 2 ) : m/s 7 & 8
Kemahiran Mendengar dan Bertutur.

Standard Kandungan : Mendengar dan memberikan respon.
Standard Pembelajaran : Mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan bercapah
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan tiga respon terhadap soalan bercapah.
Kriteria Kejayaan : Murid memberikan dua daripada tiga respon terhadaap soalan bercapah.
Aktiviti : Memberikan respon terhadap soalan bercapah.

Panduan kepada pembimbing :
1. Bimbing murid memahami petikan dari buku teks dan mengenal pasti soalan bercapah.
2. Murid membaca dan memahami apa itu soalan bercapah.
3. Murid mencuba menjawab soalan bercapah (secara lisan) dari buku teks(m/s7) yang disoal oleh pembimbing
4. Ingatkan murid untuk menggunakan ayat Bahasa Melayu yang betul dan lengkap, serta berkomunikasi secara
beradab dengan menggunakan bahasa yang sopan.
5. Teruskan aktiviti pengukuhan dengan meminta murid melengkapkan dialog dari dalam buku aktiviti.

Pilihan jawapan 1

Jika ditarikan secara 21
berpasangan, bilangan 1
penari yang terlibat
ialah bilangan genap 3
sama ada empat, enam
atau lapan orang. 1

Keistimewaan tarian 1
ceracap inai ialah
tarian ini berasal
daripada tarian istana.

Fungsi cahaya api lilin
itu adalah untuk
menyerikan lagi tarian
berkenaan.

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

Pilihan Jawapan 1
1
Kelas tarian itu diadakan di dewan sekolah kerana ada pentas. 1

Kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional dengan belajar dan berkongsi
tentangnya.

Tarian tradisional lain yang saya tahu ialah inang dan daling-daling.

Kelas itu akan diadakan pada hari Rabu dan Khamis. 1

Kelas tarian itu diadakan di dewan sekolah. 1

2

1 1
1
1 1
1
2

1

3

1

4

1

Pada pendapat saya, itu untuk menjadi perhiasan.

Hiasan kepala baju ini yang menarik perhatian saya.

Pemakainya akan nampak ceria dan gembira sentiasa.

Tanaman dan sayuran merupakan sumber yang mereka ada.

Pilihan Jawapan

3

KEBUDAYAAN, KESENIAN dan ESTETIKA : Kenali Kesenian Kita.

Baju Kurung untuk Nabila

Buku Teks ( jilid 2 ) : m/s 8
Buku Aktiviti ( jilid 2 ) : m/s 9

Kemahiran Membaca
Standard Kandungan : Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera.
Standard Pembelajaran : Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul dan

intonasi yang sesuai (label).
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat mempersembahkan lima maklumat tentang label dengan sebutan yang

betul dan intonasi yang sesuai.
Kriteria Kejayaan : Murid mempersembahkan empat daripada lima maklumat tentang label dengan sebutan yang betul dan intonasi

yang sesuai.
Aktiviti : Membaca label dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Panduan kepada pembimbing :

1. Murid membaca teks dari buku teks.
2. Murid membaca label yang diberikan.
3. Murid dibimbing dan dipantau dari segi sebutan dan intonasi.
4. Murid cuba membaca label pada baju lain yang ada di rumah.
5. Teruskan aktiviti pengukuhan dengan meminta murid melengkapkan latihan dari buku aktiviti. (ceritakan maklumat label)

4

Terdapat banyak maklumat pada label ini yang boleh membantu pengguna.

Produk ini ialah ____________________. Ia berharga _____________.

Produk ini mengandungi ______________________________________.

Setiap bungkus mengandungi _____________ pulut panggang. Cara

memasaknya adalah dengan memanaskan _______________,

_______________________________________________ dan

_______________________________.

Produk ini dikeluarkan oleh _________________________________ di

Segamat, ___________________.

5

KEBUDAYAAN, KESENIAN dan ESTETIKA : Kenali Kesenian Kita.

Gambus dan Kompang

Buku Teks ( jilid 2 ) : m/s 9
Buku Aktiviti ( jilid 2 ) : m/s 10 & 11

Kemahiran Menulis

Standard Kandungan : Menghasilkan Penulisan
Standard Pembelajaran : Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, dan

penggunaan imbuhan.
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
Kriteria Kejayaan : Murid dapat mengedit dan memurnikan tiga daripada lima hasil penulisan.
Aktiviti : Mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan.

Panduan kepada pembimbing :
1. Murid membaca teks dari buku teks dengan bimbingan.
2. Murid mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan imuhan yang terdapat dalam petikan.
3. Murid dan pembimbing berbincang untuk membetulkan kesalahan.
4. Teruskan aktiviti pengukuhan dengan meminta murid melengkapkan latihan dari buku aktiviti.
5. Baca petikan, gariskan kesalahan, dan tulisan semula petikan di halaman sebelahnya dengan
membetulkan semua kesalahan.

Kesalahan pembetulan

populer -

Ejaan tergulung -
kulet -

Kambeng -

Tanda lilit, -
baca .kompang -

yang lain! -

mengmalu -

Imbuhan mengtepuk -
menikut -

menjaga -

b) Salin semula petikan di dalam buku BM2, setelah membuat pembetulan.
6

b) Tulis semula petikan dalam buku aktiviti pada muka surat 11.
7

KEBUDAYAAN, KESENIAN dan ESTETIKA : Kenali Kesenian Kita.

Syair Warisan Seni

Buku Teks ( jilid 2 ) : m/s 10
Buku Aktiviti ( jilid 2 ) : m/s 12

Seni Bahasa

Standard Kandungan : Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
Standard Pembelajaran : Melagukan syair dan mendeklamasikan sajak serta memahami maksud syair.
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat mengenalpasti lima syair yang dilagukan.
Kriteria Kejayaan : Murid mengenal pasti tiga daripada lima syair yang dilagukan.
Aktiviti : Melagukan syair dan menyatakan maksud.

Panduan kepada pembimbing :
1. Murid membaca rangkap syair dari buku teks (m/s 10).
2. Murid mendengar contoh irama syair dari aplikasi YouTube. Imbas kod QR yang diberikan untuk
mendengar syair.
3. Murid mencuba melagukan syair dalam buku teks mengunakan irama yang didengari.
4. Murid menyatakan maksud dalam setiap rangkap syair.
5. Teruskan aktiviti pengukuhan dengan meminta murid melengkapkan latihan dari buku aktiviti.
(Lengkapkan maksud syair)

Pilihan Jawapan

Busana tradisional
sangat istimewa dan
sering mendapat
pujian ketika
digayakan.

Apabila mendengar
alunan bunyi ghazal
1 yang indah dan
merdu, kita menjadi
gembira dan dapat
melakukan sebarang
kerja dengan mudah.
2

8

1

2

3

Pilihan Jawapan

Kebaya pendek yang dipakai dengan kain batik amat cantik
dan selesa.
Anak dara yang memakai kebaya nyonya akan kelihatan
semakin cantik.
Baju kebaya labuh coraknya cantik dan pemakainya sering
menjadi tumpuan.

KEBUDAYAAN, KESENIAN dan ESTETIKA : Kenali Kesenian Kita.
9

Bermain Lelayang

Buku Teks ( jilid 2 ) : m/s 11
Buku Aktiviti ( jilid 2 ) : m/s 13

Tatabahasa

Standard Kandungan : Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks.
Standard Pembelajaran : Memahami dan menggunakan kata ganda separa mengikut konteks.
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat menggunakan tiga kata ganda dengan betul.
Kriteria Kejayaan : Murid dapat menggunakan dua daripada tiga kata ganda dengan betul.
Aktiviti : Menggunakan kata ganda separa.

Panduan kepada pembimbing :
1. Murid meneliti petikan dalam buku teks (m/s 11).
2. Murid membaca dan memahami nota berkaitan kata ganda separa yang disertakan.
3. Murid menyebut kata ganda separa yang dicetak berwarna dalam petikan.
4. Murid mencuba melengkapkan petikan dengan kata ganda separa yang betul secara lisan.
5. Teruskan aktiviti pengukuhan dengan meminta murid melengkapkan latihan dari buku aktiviti.

1
2
1

3
4
5

6
7

8

9

KEBUDAYAAN, KESENIAN dan ESTETIKA : Kenali Kesenian Kita.

10

Enaknya Juadah Tradisional
Buku Teks ( jilid 2 ) : m/s 12
Buku Aktiviti ( jilid 2 ) : m/s 14

Tatabahasa
Standard Kandungan : Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks.
Standard Pembelajaran : Memahami dan menggunakan kata ganda berentak mengikut konteks.
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat menggunakan tiga kata ganda berentak

dengan betul.
Kriteria Kejayaan : Murid dapat menggunakan dua daripada tiga kata ganda berentak dengan betul.
Aktiviti : Membina ayat menggunakan kata ganda berentak.
Panduan kepada pembimbing :

1. Murid meneliti petikan dalam buku teks (m/s 12).
2. Murid membaca dan memahami nota berkaitan kata ganda berentak yang disertakan.
3. Murid menyebut kata ganda berentak yang dicetak berwarna dalam petikan.
4. Murid memilih tiga kata ganda berentak dari petikan, dan membina ayat lain menggunakannya
dalam buku tulis.
5. Teruskan aktiviti pengukuhan dengan meminta murid melengkapkan latihan dari buku aktiviti.

Bina ayat menggunakan kata ganda
1. kuih-muih
2. lauk-pauk
3. gopoh-gapah
4. mundar-mandir
5. riuh-rendah
6. turun-temurun

11

Kotak ASBAT

Bil AS B A
(apa/siapa) (buat apa) (apa alatan)

Contoh: meja-meja membeli kuih-muih d
1 Aliya J

2

3

4

5

6
Nota: Selepas murid melengkap kotak ASBATKASBA ini, murid

13

T K AS BA
(tempat di (kata hubung) (apa/siapa) (buat apa)

mana)

di Kedai Pak semasa dia dan mengunjungi
Jasman keluarganya pasar malam.

boleh menyalin ayat di dalam buku tulis BM2.

3

14


Click to View FlipBook Version