b0280148 Download PDF
  • 17
  • 1
בחירות לכנסת - רבני ברסלב
קריאת קודש ואזהרה חמורה - מהרבנים הגה''צ זקני מנהיגי ברסלב שליט''א ועימם שאר משפיעי החסידות בדבר איסור ההשתתפות בבחירות - שחור אדום
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications