The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wazirsyafiq, 2022-01-02 22:28:38

BUKU PENGURUSAN SMK DATO' IDRIS 2022

2022 Version 1.0

KAND

BIL PERKARA/T

1 Pelantikan Rasmi Tugas dan Tanggungja
2 Penggal Persekolahan Tahun 2022
3 Hari Pelepasan Am Persekutuan dan Ne
4 Falsafah Pendidikan Kebangsaaan dan L
5 Visi dan Misi Sekolah
6 Piagam Pelanggan
7 Moto dan Logo Sekolah
8 Lagu Sekolah
9 Susun Atur Bilik dan Kelas Tahun 2022
10 Pelan Laluan Kebakaran
11 Pelan Perhimpunan Harian ProPeKS
12 Senarai Nama Guru dan Staf Sokongan
13 Carta Organisasi Pengurusan Pentadbira
14 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadb
15 Senarai Guru Tingkatan
16 Jadual Tugas Pentadbir Tahun 2022
17 Jadual Guru Bertugas Mingguan Tahun 2
18 Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum
19 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum
20 Masa Persekolahan Tahun 2022
21 Pakej Subjek yang Ditawarkan dan Juml
22 Jadual Semakan Buku Latihan
23 Jadual Pencerapan Guru Tahun 2022
24 Carta Organisasi Pengurusan HEM
25 Jawatankuasa Pengurusan HEM
26 Program Amalan Guru Penyayang 2022
27 Jadual Rondaan Ops Gemilang 2022
28 Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulu
29 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum
30 Tarikh Perjumpaan Kokurikulum
31 Rumusan Takwim Kokurikulum
32 Takwim Sekolah
33 Rumusan Tugas Guru

Buku Pengurusan Sekolah 2022

DUNGAN

TAJUK HALAMAN

awab Tahun 2022

egeri Perak
Latar Belakang Sekolah

an
biran
2022
m
lah Kelas

um
m

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEBA
PENGKALAN BHARU,
34900 PANTAI REMIS,
PERAK DARUL RIDZUAN

______________________________________

Semua Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana,

SMK. Dato’ Idris, Pengkalan
Bharu, 34900 Pantai Remis,
Perak.

Tuan/Puan,

PELANTIKAN RASMI TUGAS DAN TANGGUNGJAW

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di

2. Dimaklumkan secara rasminya, saya selaku
Pantai Remis melantik Tuan/Puan menjalankan
dalam Buku Pengurusan dan Pentadbiran SMK.Da
Januari 2022. Sebarang perubahan tugas dan ta
setelah dimaklumkan secara bertulis.

3. Pihak pengurusan sekolah menyakini Tuan
komitmen dan ikhlas, serta mengamalkan sikap
meningkatkan kualiti sekolah dan kemenjadian mu
penurunan kuasa (empowerment) mengurus da
mengikut pekeliling-pekeliling ikhtisas Kementeria
Jabatan Pendidikan Perak atau Pejabat Pendidikan D

4. Pengurusan yang cemerlang melibatkan
Controlling (P.O.L.C) dan dikemaskinikan dengan Pu
peningkatan kualiti kerja kita. Semua tugas dan ta
prestasi Tuan/Puan pada akhir tahun, sama ada PB
InsyaAllah, dengan berkat keikhlasan dan kesung
diharapkan semoga visi dan misi SMKDI akan m
kepimpinan sekolah pada tahun 2022 iaitu ‘MELEST

Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menjalankan amanah,

(MOHAMAD AMINI BIN MAT ALI)
Pengetua,
SMK Dato Idris, Pengkalan Bharu.

Buku Pengurusan Sekolah 2022

N MALAYSIA
NGSAAN DATO’ IDRIS, Tel : 05-6771169
Fax : 05-6777709
E-mel: [email protected]

______________________________________
Ruj:Kami:SMKDI.100/01/01(045)
Tarikh : 03 JANUARI 2022

WAB TAHUN 2022

i atas.
u Pengetua SMK Dato’ Idris, Pengkalan Bharu,
tugas dan tanggungjawab seperti tersenarai
ato’ Idris tahun 2022 berkuatkuasa mulai 03
anggungjawab (jika ada), hanya berkuatkuasa

n/Puan dapat menjalankan tugas dengan penuh
p proaktif, kreatif dan penuh integriti bagi
urid ke tahap cemerlang. Tuan/Puan juga diberi
an melaksanakan tugas dan tanggungjawab
an Pendidkan Malaysia, surat-surat siaran rasmi
Daerah Manjung dan arahan bertulis Pengetua.

n proses Planning, Organizing, Leading dan
utaran Deming PDCA (Plan, Do, Check, Act) bagi
anggungjawab ini akan menjadi dasar penilaian
BPPP untuk staf guru dan LNPT untuk staf AKP.
gguhan melaksanakan tugas dan amanah ini,
membuahkan kejayaan, sesuai dengan sasaran
TARI KECEMERLANGAN’

Takwim Persekolaha
Sekolah-Sekolah di Perlis, Penan

Johor, Pahang, Sabah, Sarawa
KUMPU

Penggal Mula Persekolahan Akhir Pers
3
1 Sesi Persekolahan Pengga
2 Cuti Awal Tahun

3 03.01.2022 31.01

01.02.2022 25.02

Jumlah hari

Cuti Akhir Penggal

26.02.2022 - 20.03.2022

Sesi Persekolahan Pengga

21.03.2022 31.03

01.04.2022 30.04

01.05.2022 31.05

01.06.2022 03.06

Jumlah Hari

Cuti Pertengahan 1, Ses

04.06.2022 12.06

Sesi Persekolahan Pengga

13.06.2022 30.06

01.07.2022 31.07

01.08.2022 31.08

01.09.2022 02.09

Jumlah Hari

Cuti Penggal 2, Sesi 2

03.09.2022 11.09

Mula Persekolahan Akhir Pers

Sesi Persekolahan Pengga

12.09.2022 30.09

01.10.2022 31.10

01.11.2022 30.11

01.12.2022 09.12

Jumlah Hari

Cuti Penggal 3, 202

11.12.2022 31.12

03.01.2023 31.01

01.02.2023 17.02

Jumlah Hari

Cuti Akhir Persekolahan s

18.02.2023 12.03

Jumlah Hari Persekolahan +
Jumlah Hari Cuti Penggal 1-3
Jumlah Minggu Hari Perseko
Jumlah Minggu Cuti

Buku Pengurusan Sekolah 2022

an Tahun 2022/2023
ng, Perak, Selangor, N9, Melaka
ak, WPKL, WPL, WP Putrajaya
ULAN B

sekolahan Jumlah Hari Jumlah Minggu

al 3, 2021/2022 2 8
20 3
1.2022 16
2.2022 36 11
1
23
12
al 1, 2022/2023 9
3.2022 21 1
4.2022 16
5.2022 3 13
6.2022 49 3
7
si 2022/2023 9 3
6.2022

al 2, 2022/2023

6.2022 14

7.2022 20

8.2022 22

9.2022 2

58

2022/2023

9.2022 9

sekolahan Jumlah Hari

al 3, 2022/2023

9.2022 14

0.2022 17
1.2022 22
2.2022 7
60
22/2023
2.2022 22
1.2023 18
2.2023 13
31
sesi 2022/2023
3.2023 23

Cuti Am 198 261
3 63
olahan
43 51
8

HARI KELEPASAN AM

Bil Peristiwa
i) Tahun Baru 2022
ii) Hari Thaipusam
iii) Hari Nuzul Al-Quran
iv) Hari Keputeraan DYMM Paduka Seri Sulta

HARI KELEPASAN AM

Bil Peristiwa

i) Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW
(Maulidur Rasul)

ii) Tahun Baru Cina *(31.01.2022 & 03.02.20

iii) Hari Pekerja *(Ganti Isnin 02.05.2022)

iv) Hari Wesak

v) Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yan
Pertuan Agong

vii) Hari Raya Aidil Fitri * (03.05.2022 & 04.05

viii) Hari Kebangsaan

ix) Hari Malaysia

x) Hari Raya Aidil Adha

xi) Awal Muharram (Maal Hijrah)

xii) Hari Deepavali *(24.10.2022 & 27.10.202

xiii) Hari Krismas

xx)

Cuti Peristi

i)

ii)

iii)

iv)

v)

Buku Pengurusan Sekolah 2022

M NEGERI PERAK 2022 Hari Catatan

Tarikh Bulan

1 Januari Sabtu

18 Januari Selasa

19 April Selasa

an Perak 4 November Jumaat

M PERSEKUTUAN 2022 Hari Catatan

Tarikh Bulan

9 Oktober Ahad

022) 1 Februari Selasa Tambahan
2 Rabu 2 hari KPM

1 Mei Ahad

7 Mei Khamis

ng Di- 9 September Isnin
5.2022)
05 Mei Khamis Tambahan
06 Jumaat 2 hari KPM

31 Ogos Rabu

16 September Rabu

10 Julai Ahad
11 Isnin

30 Julai Sabtu

22) 25 Oktober Selasa Tambahan
26 Rabu 2 hari KPM

25 Disember Sabtu

iwa / Ganti

FALSAFAH PENDIDI

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang
lagi potensi individu secara menyeluruh dan h
jasmani berdasarkan kepercayaan kepada
melahirkan warga negara Malaysia yang berilm
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemak

LATAR BELAKA

Bermula dengan satu Kelas Peralihan dan dua
pada awal tahun 1965 dan dikenali sebagai Sek
tapak sekarang, kelas-kelas tersebut menumpa
swasta, St. Gabriel Pantai Remis. Tahun 1966
ini di tapak sekarang. Sekolah ini telah mula b
orang dan 508 orang pelajar, walaupun masih
seperti tenaga elektrik, air dan padang.

Sehingga tahun 1969, tingkatan terting
yang ingin melanjutkan pelajaran ke Tingkatan
Beruas. Hasil usaha dan rayuan pihak ibu bapa
sekolah ini pada 5 Januari 1970.

Tahun berikutnya, sejarah telah ditem
pembukaan rasmi Sekolah Menengah Rendah
ini dikenali dengan nama Sekolah Dato’ Idris se
Yang Berbahagia Dato’Idris Babjee.

Sehingga kini, tahun 2017, dengan c
Menengah Kebangsaan Dato’ Idris masih tega
dunia pendidikan. Semoga sekolah ini terus m
sekolah “Majulah Sekolah Dato’ Idris” yang
warganya.

Buku Pengurusan Sekolah 2022

IKAN KEBANGSAAN

berterusan ke arah lebih memperkembangkan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
mu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mencapai kesejahteraan diri serta memberi
kmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ANG SEKOLAH

a kelas Tingkatan Satu, sekolah ini ditubuhkan
kolah Aneka Jurusan. Sebelum didirikan di atas
ang di SJK(C) Pei Min, Segari dan sebuah sekolah
menyaksikan proses awal pembinaan sekolah
beroperasi dengan tenaga pengajar seramai 21
h belum dibekalkan dengan kemudahan asas

ggi di sekolah ini hanyalah Tingkatan 3. Pelajar
n 4 terpaksa bertukar ke SMK Raja Shahriman,
a, wujudlah kelas Tingkatan 4 yang pertama di

mpa. Tanggal 12 Ogos 1971 telah menyaksikan
Pengkalan Bharu. Mulai hari tersebut, sekolah

empena nama bekas Pengarah Pelajaran Perak,

cogankata “Usaha Asas Kemajuan”, Sekolah
ak berdiri mengharungi arus perubahan dalam
menempa kejayaan selaras dengan lagu rasmi
g dinyanyikan dengan penuh semangat oleh

VISI SEK

PENDIDIKAN BERKUALITI,INSAN

MISI SE

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YAN
POTENSI INDIVIDU BAGI ME

MOTO & LOG

USAHA ASAS

Buku Pengurusan Sekolah 2022

KOLAH

N TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA

EKOLAH

NG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
EMENUHI ASPIRASI NEGARA

GO SEKOLAH

S KEMAJUAN

PIAGAM PE

Kami warga SMK Dato’ Idris dengan pe
memberikan perkhidmatan berkualiti kepada
berikut:

1. Memberikan PdPC yang berkualiti dan
bagi mencapai standard piawai yang dit
Malaysia.

2. Membentuk sahsiah dan jati diri pelajar
dan keselamatan pelajar.

3. Memantapkan kualiti kokurikulum deng
pencapaian pelajar dalam aktiviti kokur

4. Memastikan semua individu serta orga
dilayan dengan cepat, baik dan mesra.

5. Mewujudkan hubungan rapat dan sikap
masyarakat setempat.

LAGU SE

TAJUK LAGU : Majulah Sekolah Dato’ Idris

Majulah, majulah

Sekolah Dato’ Idris

Jayakan banggakan

Banggakan sekolah kita

Usaha asas kemajuan

Pedoman untuk kebahag

Merah, putih, hitam berk

Memberi semangat

Kita generasi baru

Sedia bersatu-padu

Jayakan,usahakan

Menuju kejayaan

Buku Pengurusan Sekolah 2022

ELANGGAN

enuh illtizam berikrar dan berjanji akan
a semua pelanggan kami berdasarkan piagam
menyediakan suasana PdPC yang kondusif
tetapkan oleh Kementerian Pendidikan
r serta memberi keutamaan kepada kebajikan
gan meningkatkan penglibatan dan
rikulum ke peringkat yang tertinggi.
anisasi yang berurusan dengan pihak sekolah
p keterbukaan dengan semua ibu bapa dan

EKOLAH

giaan
kibarBuku Pengurusan Sekolah 2022Buku Pengurusan Sekolah 2022Buku Pengurusan Sekolah 2022

ZON KUNING ZON MERAH PELAN PERHIMPUN
TING. 3 & 4 TING. 3 & 4 DATARAN GEMI

PENTAS

TAPAK PERHIMPUNAN

TINGKATAN 3, 4 DAN
PENYELARAS – TINGKATAN 3 – EN.MOHD

TINGKATAN 4 – EN.MOHD
TINGKATAN 5 – PN.MAIZURA

EN. SYUHAIREE BIN IBRAH
PN. LATIPAH BT MANAP
SEMUA GURU KELAS
SEMUA MENTOR

PELAN PERHIMP

Buku Pengurusan Sekolah 2022

NAN HARIAN 2022

ILANG

ZON MERAH ZON KUNING
TING. 5 TING. 5

N

N5
D.FADIL BIN IBRAHIM
D.SYAFIQ BIN KHOLIL
A BINTI ABDUL RAHMAN

HIM
P

PUNAN HARIAN

DATARAN W

OK A

ZON KUNING ZON MERAH
KP & TING. 1 KP & TING. 1

LONGKAL

TAPAK PERHIM

KP, TINGKATAN 1 &

PENYELARAS – TINGKATAN 1 & KP –
TINGKATAN 2 – PN

EN. MOHD AZIHAN BI
PN. RAFIDAH B
SEMUA GURU
SEMUA ME

Buku Pengurusan Sekolah 2022

WAWASAN

B

ZON MERAH ZON KUNING
TING. 2 TING. 2

ALNG

MPUNAN

& TINGKATAN 2

PN. NOR HERNEY BINTI OSMAN
N. NURUL FARHANA BINTI SAPA’E

IN AB. RAHMAN
BINTI AKIL
U KELAS
ENTOR

SENARAI NAM

Bil Nama No HP

1 MOHAMAD AMINI BIN MAT ALI 60125996275

2 ABDUL HADI BIN MUHAMMAD 60195441169

3 AHMAD KAMAL BIN AMRAN 601113020559

4 AMIR MUZAFFAR BIN AB HALIM 60136458085

5 BADRULHISAM BIN ABDUL AZIZ 60174716973

6 CHE ROSNIDA BINTI MOHAMAD 60199898047
NOR

7 CHIEW SIEW SIEW 60125857835

8 CHRISTINA ANN A/P ANTHONY 60135947176

9 HALIMAH BINTI ABDUL GHANI 60194568418

10 IZELDA ZAIRUS BINTI IDZEHAM 60133987484

11 JAMASRI BIN JOHARI 60195716051

12 KHAIRUDDIN BIN ABD SAMAD 60124043856

13 KHAIRUL HUSNI BIN MAJIDI 60135896201

14 KRISHNAVENI A/P KRISHNAN 60193336024

15 LATIPAH BINTI MANAP 60137593225

16 MAIZURA BINTI ABDUL RAHMAN 601156960941

17 MOHD AZIHAN BIN AB RAHMAN 60194450416

18 MOHD FADIL BIN IBRAHIM 60142512175

19 MOHD SHAHBUDIN BIN 60194548589
ABDULLAH

20 MOHD WAZIR SYAFIQ BIN KHOLIL 60195752887

21 MUSLIHA BINTI SALLEH 601158218768

22 NAZRI BIN ALIYAS 60175967607
601111482153
23 NIK KHAIRUL AZRI BIN NIK 601121529246/601898
KHAIRUZAMAN 60175323242

24 NOOR HASMAWATI BINTI
AWANG

25 NOOR LIZA BINTI SAID

26 NOOR ZAZALINA BINTI AHMAD 60175862840

27 NOR AZMAN BIN MUSLIMIN 60135252527

28 NOR HABSAH BINTI MOHAMED 60165247963
SALLEH

29 NORAINI BINTI ABDULLAH 60129621684

30 NORAINI BINTI IBRAHIM 60195595510

31 NORHAMIZAH BINTI SAADON 60195292281

32 NORHAYATI BINTI ABDULLAH 60132916862

Buku Pengurusan Sekolah 2022

MA GURU 2022

ID GC ID CIDS

g- [email protected] CIDSTADBIR212
dl.edu.my

[email protected] CIDSGURU2472

[email protected] CIDSGURU2473

[email protected] CIDSGURU2545

[email protected] CIDSGURU2533

[email protected] CIDSGURU2476

[email protected] CIDSGURU2477
[email protected] CIDSGURU2478
[email protected] CIDSGURU2481
[email protected] CIDSGURU2482
[email protected] CIDSTADBIR209
[email protected] CIDSGURU2483
[email protected] CIDSGURU2484
[email protected] CIDSGURU9639
[email protected] CIDSGURU2485
[email protected] CIDSGURU2486
[email protected] CIDSGURU2487
[email protected] CIDSGURU2488

[email protected] CIDSDIDIK166

[email protected] CIDSLARAS42
[email protected] CIDSGURU2491
[email protected] CIDSGURU2492

[email protected] CIDSGURU2544

864246 [email protected] CIDSGURU2493
[email protected] CIDSGURU2494
[email protected] CIDSGURU2495
[email protected] CIDSTADBIR207
[email protected] CIDSGURU2496
[email protected] CIDSGURU2499
[email protected] CIDSGURU2500
[email protected] CIDSGURU2502
[email protected] CIDSGURU2503

33 NORHERNEY BINTI OSMAN 60199000493

34 NORIDAH BINTI MIHAT 60125461242

35 NORILA BINTI ISMAIL 60124289007
60134664964
36 NORUL IRWAN SHAH BIN 60135131334
JAMALUDIN

37 NURUL 'AINI BINTI ABDUL JALIL

38 NURUL FARHANA BINTI SAPA'E 60197796501

39 RAFIDAH BINTI AKIL 601169503267
60134178822
40 RAJASEKHARAN A/L 60135908277
RAMAMOORTHY

41 ROHAYA BINTI DAUD

42 ROHIZA BINTI RAMLI 60125410107

43 SABARIAH BINTI SHAHRIN 601113020528

44 SERIMAH BINTI UMAR 60175568414

45 SITI ERYANI BINTI YAHYA 60195168000

46 SUHAILI BINTI SALEH 60176065898

47 SUHAIMI BIN AMEN 60135303225

48 SURAYA BINTI ABDUL AZIZ 60188742150

49 SYUHADA IZZATY BINTI JUSOF 60199873152

50 SYUHAIREE BIN IBRAHIM 60195661283

51 TEONG KIM CHING 60124673083

52 THENNARASU A/L MUNUSAMY 60192771303

53 UMMI KALSOM BINTI AWANG 60134635566

54 WONG SHEAU LING 60125854045

55 YUSOF BIN ABU BAKAR 60194791845

56 ZAKIAH BINTI ABD. JABAR 60125307642

57 ZAMNATULSHIMAH BINTI BAHARI 60199852749

58 ZURAIDA BINTI ZAKARIA 60163524151

Buku Pengurusan Sekolah 2022

[email protected] CIDSGURU2504
[email protected] CIDSTADBIR208
[email protected] CIDSGURU2505

[email protected] CIDSGURU2543

[email protected] CIDSDIDIK167
[email protected] CIDSGURU2506
[email protected] CIDSGURU2507

[email protected] CIDSGURU2508

[email protected] CIDSGURU2509
[email protected] CIDSGURU2510
[email protected] CIDSGURU2512
[email protected] CIDSGURU2513
[email protected] CIDSGURU2516
[email protected] CIDSGURU2518
[email protected] CIDSGURU2519
[email protected] CIDSGURU2521
[email protected] CIDSGURU2523
[email protected] CIDSGURU2524
[email protected] CIDSGURU2525
[email protected] CIDSGURU2526
[email protected] CIDSGURU2527
[email protected] CIDSGURU2528
[email protected] CIDSGURU2529
[email protected] CIDSDIDIK168
[email protected] CIDSGURU2530
[email protected] CIDSGURU2532

SENARAI NAMA STAF S

BIL NAMA
1 Hirdaningsih bt Mohd Sirat
2 Anuar bin Mat Isa
3 Khairul Ku Syairi bin Fauzan
4 Muhammad Afiq bin Mutar
5 Marzilawati bt Mat Isa
6 Nadia Hanim bt Halim
7 Siti Mardiana bt Kassim
8 Norhanida bt Shahrin

Buku Pengurusan Sekolah 2022

SMK DATO’ IDRIS 2022

NO. TELEFON
60124648327
60175690149
60135913934
60103139470
60125671701
601135112769
60133646465
60135960791

CARTA ORGANISAS

SI SMK DATO’ IDRIS

17

JAWATANKUASA PENGU
PERINGKAT SE

Pengerusi JAWATANKUASA INDU
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi Pengetua
Penolong Kanan P
Penolong Kanan H
Penolong Kanan K

Setiausaha Guru Kanan Kema

Ahli Semua Guru Kana
Setiausaha Kuriku
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokuri
Setiausaha LADAP
Setiausaha JPIMS
Pembantu Tadbir
Pen. S/U Aset- En

Buku Pengurusan Sekolah 2022

URUSAN & PENTADBIRAN
EKOLAH 2022

UK PENTADBIRAN (G8)

Pentadbiran
HEM
Kokurikulum

anusiaan

an
ulum

ikulum
P

–Pn Hirdaningsih binti Mohd Sirat
Anuar bin Mat Isa

JAWATANKUAS

JAWATANKUASA KURIK

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan P

Naib Pengerusi I Penolong Kanan H

Naib Pengerusi II Penolong Kanan K

Setiausaha Pn. Noor Liza Bt Sa
Naib Setiausaha Pn. Nurul Farhana

Ahli Jawatankuasa Guru-guru Kanan
Ketua Panitia Mat
Penyelaras Tingka
Guru Kelas
Kaunselor
Guru Jadual waktu
Guru PSS & NILAM
Guru SPBT
Guru ICT
Setiausaha Defisit
Setiausaha PLC
Setiausaha Peperi
Setiausaha Peperi
Setiausaha Pening
Setiausaha Pening
Setiausaha PT3
Setiausaha PBS
Setiausaha ULBS
Setiausaha SEGAK
Setiausaha Psikom
Setiausaha PAJSK
Setiausaha LADAP
Setiausaha MBMM
Setiausaha STEM
Setiausaha Peman
Setiausaha Kajian
Setiausaha Pembe
Setiausaha Sahsia
Setiausaha Bantua
Setiausaha 3K (Ke

Buku Pengurusan Sekolah 2022

SA PELAKSANA
KULUM SEKOLAH (JKKS)

Pentadbiran
HEM
Kokurikulum

aid
a Bt Sapa'e

ta Pelajaran
atan

u & Guru Ganti
M

t 2M

iksaan Awam -SPM
iksaan Dalaman & Headcount
gkatan Akademik Task force SPM
gkatan Akademik Task force PT3

K
metrik

P
MBI
M & TEKNOLOGI HIJAU/ 60:40
ntauan & Pencerapan
Tindakan
estarian Sekolah
ah & Disiplin
an dan Kebajikan
ebersihan, Kesihatan & Keselamatan)

JAWATANKUASA INDU

Pengerusi En Mohd Amini B

Timbalan Pengerusi Pn. Noridah binti M
Naib Pengerusi 1 Hj. Nor Azman bin
Naib Pengerusi 2 En. Jamasri bin Joh

Setiausaha I Pn. Latipah binti M
Setiausaha II Pn. Rafidah binti A

Ahli-ahli Semua Guru Kana
Guru Bimbingan &
Ketua Guru Disipli
Ketua Guru Penga
Guru MKT : En. M
Guru SPBT: En. Th
Guru Biasiswa & K
Guru Kebersihan &
Guru Keselamatan
Guru Kesihatan : P
Guru Pendaftaran
Guru Kantin : Pn. N
Guru Sahsiah, Pen

Pn. Norhayat
En. Rajasekh

Guru Penyelaras P
khairuzaman
SSDM : Pn. Rafid
APDM : Cik Won
Setiausaha PIBG
PIBK

Buku Pengurusan Sekolah 2022

UK HAL EHWAL MURID

Mohd Ali (Pengetua)
Mihat
n Muslimin
hari

Manap
Akil

an
& Kaunseling
in : En.Syuhairee bin Ibrahim
awas : En Badrulhisam bin Abd. Aziz
Mohd Wazir Syafiq bin Kholil
hennarasu a/I Munusamy
Kebajikan : Pn. Noraini binti Abdullah
& Keceriaan : Pn. Rohiza binti Ramli
n : En.Mohd.Fadil bin Ibrahim
Pn. Izelda Zairus binti Idzeham
n Tingkatan 1 : Pn. Norherney binti Osman
Nor Habsah binti Mohamad Salleh
nghayatan Islam & Moral:
ti binti Abdullah
haran a/l Ramamoorthy

Perhimpunan : En.Nik Khairul Azri bin Nik

dah Bt Akil
ng Sheau Ling

Pengerusi JAWATANKUASA
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Pengetua
Naib Pengerusi 2 Penolong Kanan K
Penolong Kanan P
Penolong Kanan H

Setiausaha Pn. Zamnatulshim
Naib Setiausaha 1 Pn. Maizura binti
Naib Setiausaha 2 En Nik Khairul Az

Ahli-ahli Setiausaha Sukan
Penyelaras Persat
Penyelaras Unit B
Penyelaras Sukan
Ketua Guru Ruma
Ketua Guru Persa
Beruniform/Sukan

JAWATANKUASA PENGURUSAN

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan P
Naib Pengerusi 1 Penolong Kanan H
Naib Pengerusi 2 Penolong Kanan K

Setiausaha Pn. Hirdaningsih b
Ahli-ahli Semua Guru Kana
Pn. Noor Hasmaw
Ketua- ketua Pani
Penyelaras Pusat
Semua Kaunselor
Setiausaha Kuriku
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokur

JAWATANKUASA PENG

Pengerusi Pengetua
Naib Pengerusi 1 Penolong Kanan P
Naib Pengerusi 2 Penolong Kanan H
Naib Pengerusi 3 Penolong Kanan K

Setiausaha Pn Hirdaningsih b
Penolong Setiausaha En.Anuar bin Mat
Ahli-ahli Pembantu Tadbir
Pembantu Operas
Pembantu Makm

Buku Pengurusan Sekolah 2022

A KOKURIKULUM

Kokurikulum
Pentadbiran
HEM

mah binti Bahari
Abd Rahman
zri B Nik Khairuzaman

n
tuan & Kelab
Beruniform
n & Permainan
ah Sukan
atuan & Kelab/Unit
n&Permainan

N AKAUN & KEWANGAN (JPAK)

Pentadbiran
HEM
Kokurikulum

binti Mohd Sirat
an
wati binti Awang (Juru Audit Dalaman)
itia
Sumber
r
ulum

rikulum

GURUSAN STAF PEJABAT

Pentadbiran
HEM
Kokurikulum

binti Mohd Sirat (PT)
t Isa
r
si
mal

Pengerusi JAWATANKUASA
Setiausaha
Pen. Setiausaha Pengetua
Penolong Kanan P
En.Anuar bin Mat

AJK Semua Ketua Pan
Ketua Pembantu T
Pembantu Makma

Pegawai Pelupusan Aset Pn. Syuhada Izzzat
Pn.Nor Habsah bin
Pegawai Pemeriksa
Harta Modal & Inventori En Suhaimi bin Am

Pemverifikasi Stor Pn.Norherney bin
Pn.Chiew Siew Sie

Pemeriksa Stor Pn. Norhamizah b
Pn.Chiew Siew Sie

Pegawai Stor & Pejabat En.Khairul Ku Syai

Pendaftar Aset Pn Marzilawati bin
Penerima Aset En Anuar bin Mat

En Mohd Fadil bin
En Mohd Wazir Sy
En Jamasri bin Joh
Pn Maizura binti A
Pn Hirdaningsih bi
Pn Nadia Hanim b
Semua Ketua Pan
Ketua Pembantu T
Pembantu Makma

Pengerusi JAWATAN
Naib Pengerusi Pengetua
Setiausaha Penolong Kanan H
Pn. Norhayati bint

AJK En. Rajasekharan
Pn. Christina Ann
En. Thennarasu a/
Pn. Krishnaveni a/
Cik. Teong Kim Ch
Pn.Chiew Siew Sie
Cik. Wong Sheau L
En. Mohd Azihan b
Guru Bimbingan &
Semua Guru Pend

Buku Pengurusan Sekolah 2022

A PENGURUSAN ASET

Pentadbiran (Pegawai Aset)
t Isa (PT)

nitia
Tadbir
al

ty binti Jusof
nti Mohd Salleh

men

nti Osman
ew

binti Saadon
ew

iri bin Fauzan

nti Mat ISa ( makmal)
Isa ( Pejabat)

n Ibrahim
yafiq bin Kholil
hari
Abdul Rahman
inti Mohd Sirat
binti Halim
nitia
Tadbir
al

NKUASA PBPPP

HEM
ti Abdullah

a/I Ramamoorthy
a/p Anthony
/l Munusamy
/p Krishnan
hing
ew
Ling
bin Abd Rahman
& Kaunseling
didikan Islam

JAWATANKUASA MESYUAR

Pengerusi Pengetua

Naib Pengerusi Penolong Kanan P

Penolong Kanan H

Penolong Kanan K

Setiausaha Pn. Suraya binti A
Penolong Setiausaha Pn. Norherney bin

AJK Pn. Noraini binti Ib

JAWATANKUASA PROTOKO

Pengerusi Pengetua

Naib Pengerusi Penolong Kanan H
Setiausaha En.Badrulhisam bi

Pengawas Sekolah En.Badrulhisam bi
En.Amir Muzaffar

Pengawas Pusat Sumber Pn Suraya binti Ab
Pn Nor Habsah bin

Pembimbing Rakan Pn. Halimah binti
Sebaya Hj. Abdul Hadi bin

Majlis Ketua Tingkatan En. Mohd Wazir S
Semua Penyelaras

Pengerusi JAWATANKUASA LADA
Naib Pengerusi
Pengetua
Penolong Kanan P
Penolong Kanan H
Penolong Kanan K

Penyelaras Guru Kanan TVET-
Setiausaha Pn. Izelda Zairus b
Penolong Setiausaha Pn Norhamizah bi
Bendahari Pn Suraya binti Ab
Penolong Bendahari Pn Norila binti Ism
AJK Semua Guru Kana
Setiausaha Kuriku
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokuri
Ketua Pembantu T
Pengerusi BAKES

Buku Pengurusan Sekolah 2022

RAT GURU @ ‘CONTACT TIME’

Pentadbiran
HEM
Kokurikulum

Abdul Aziz
nti Osman

brahim

OL & PERHUBUNGAN SEKOLAH

HEM
in Abd.Aziz

in Abd.Aziz
r bin Ab.Halim

bdul Aziz
nti Mohamad Salleh

Abdul Ghani
n Muhammad

Syafiq bin Kholil
s Tingkatan

AP/PERKEMBANGAN STAF

Pentadbiran
HEM
Kokurikulum

- Hjh Nurul Aini binti Abdul Jalil
binti Idzeham
inti Saadon
bdul Aziz
mail
an
ulum

ikulum
Tadbir

JAWATANKUASA PENGURUSAN

Pengerusi Pengetua

Timbalan Pengerusi Penolong Kanan P

Naib Pengerusi Penolong Kanan H

Penolong Kanan K

Setiausaha Pn.Maizura binti A
Pen.Setiausaha: En. Mohd Wazir S

AJK Semua Guru Kana
Semua Kaunselor
Guru Data : En. K
Guru APDM : Cik
Guru SSDM : Pn R
Guru Media : Pn.S
Guru Pendaftaran
Guru Sijil Berhent
Guru Majalah & P
SU SPM
SU PT3
Semua SU Peperi
SU Pentaksiran Se
SU PEMBESTARIAN
SU PAJSK
SU SEGAK
SU ULBS

JAWATANKUASA SISTEM PENGU

Pengerusi Pengetua

Naib Pengerusi Penolong Kanan P

Penolong Kanan H

Penolong Kanan K

Setiausaha En.Khairuddin bin
Pen.Setiausaha En Thennarasu A/
AJK En Anuar bin Mat
Cik Wong Sheau L
Pn Rafidah Bt Akil
Pn Rohaya Bt Dau
Semua Guru Kana
Semua Kaunselor
Semua Guru Kelas
Ketua Pembantu T

Buku Pengurusan Sekolah 2022

ICT & MAKLUMAT SEKOLAH (JPIMS)

Pentadbiran
HEM
Kokurikulum

Abdul Rahman (Guru ICT)
Syafiq bin Kholil

an

Khairuddin bin Abd Samad
k Wong Sheau Ling
Rafidah Bt Akil
Suraya binti Abdul Aziz
n : Pn.Norherney binti Osman
ti & Surat Akuan : Pn.Maizura Bt Abdul Rahman
Profil Sekolah : Encik Khairul Husni bin Majidi

iksaan Dalaman
ekolah
N SEKOLAH: En Mohd Wazir Syafiq B Kholil

URUSAN SEKOLAH (SPS) DAN DATA

Pentadbiran
HEM
Kokurikulum

n Abdul Samad (Guru Data)
/L Munusamy
Isa (PT) (eOperasi)
Ling (APDM)
l (SSDM)
ud
an

s
Tadbir


Click to View FlipBook Version
Previous Book
January_2022_Leaflet
Next Book
{mobiePub} Batman Knightfall Vol. 2 Knightquest !^READ N0W#