The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-84325706, 2021-02-24 22:10:33

KSSR Sejarah Tahun 4 Bab 1 - PENGENALAN SEJARAH

Disediakan oleh Cikgu Izzati

Keywords: Sejarah

SEJARAH TAHUN 4

UNIT 1
SEJARAH DAN KITA

Bahagian Pembangunan Kurikulum
JPN Melaka

Kandungan

01 Kaedah Konsep 05
Penyelidikan
Pengertian Ruang Dan
Sejarah Sejarah Masa Dalam

Sumber 03 Sejarah
Dalam
Sejarah Sebab Dan
Akibat Dalam
02
Peristiwa

Sejarah 04

Bahagian Pembangunan Kurikulum 3
JPN Melaka

1. PENGERTIAN SEJARAH

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:
- Menyatakan pengertian sejarah.

Pengertian Sejarah

HERODOTUS

Sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan
manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

IBN KHALDUN
Sejarah membicarakan peradaban manusia dan
perubahan yang berlaku

E.H. CARR
Sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini

dengan masa lampau

PROFESOR EMERITUS TAN SRI DR. KHOO KAY KIM
Sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah
berlaku.

Bahagian Pembangunan Kurikulum DR. MUHD YUSUF BIN IBRAHIM
JPN Melaka
Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu
peristiwa yang berlaku pada masa lalu.

5

CAKNA MINDA

Nyatakan hari bersejarah
dalam hidup anda.

Bahagian Pembangunan Kurikulum
JPN Melaka

2. SUMBER DALAM SEJARAH

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:
- Mengenal pasti sumber dalam sejarah.

Sumber Sejarah BUKU
MAJALAH
FOSIL AKHBAR

Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau RISALAH
haiwan yang terawet.

SUMBER MANUSKRIP SUMBER
PRIMER SEKUNDER
Manuskrip tulisan tangan seperti
Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus 8
Salatin.

ARTIFAK

Hasil ciptaan manusia seperti alat batu,
tembikar, senjata dan duit syiling.

DOKUMEN RASMI

Mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa
sejarah yang telah berlaku

Bahagian Pembangunan Kurikulum
JPN Melaka

CAKNA MINDA

Apakah maksud sumber primer
dan sumber sekunder?

Bahagian Pembangunan Kurikulum
JPN Melaka

Nyatakan kepentingan 10
mempelajari sejarah.

Bahagian Pembangunan Kurikulum
JPN Melaka

3. KAEDAH PENYELIDIKAN SEJARAH

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:
- Menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah.

Kaedah Penyelidikan Sejarah

Bahagian Pembangunan Kurikulum 12
JPN Melaka

Kaedah Penyelidikan Sejarah

• Merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Contoh,
Artifak dan Fosil.

• Menggunakan kaedah cari gali (ekskavasi).
• Arkeologi maritim atau bawah air, merupakan proses mendapatkan maklumat kebudayaan

manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik

• Merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temubual dengan
orang sumber.

• Orang sumber – mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah melihat atau
mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain.

• Merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan atau lakaran.
• Maklumat diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak.

Bahagian Pembangunan Kurikulum 13
JPN Melaka

CAKNA MINDA

Apakah langkah-langkah
dalam kaedah bertulis?

Bahagian Pembangunan Kurikulum
JPN Melaka

Huraikan kepentingan 15
memelihara sumber

sejarah untuk generasi
akan datang

Bahagian Pembangunan Kurikulum
JPN Melaka


Click to View FlipBook Version
Previous Book
The-Lost-Egg
Next Book
The-Witches-Daughter