The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by negara.augustin, 2019-12-09 16:10:34

Prezentare 2

Prezentare 2

Celula animală și
vegetală

Negară Augustin

Cuprins:

 1...........................Ce este o celulă?
 2...........................Tipurile de celula
 3...........................Deosebiri între celula

animală, și vegetală
 4............................Celula procariotă și

eucariotă
 5............................Deosebiri între celula

eucariotă și procariotă

Ce este o celula?

 Celula este unitatea de bază structurală,
funcțională și genetică a
tuturor organismelor vii.

 Este cea mai mică unitate de viață, care
poate fi clasificată ca o vietate și este
adesea numită bloc de viață.

 Unele organisme, cum ar fi cele mai
multe bacterii, sunt unicelulare (constau dintr-
o singura celula). Alte organisme, cum ar fi
oamenii, sunt multicelulare.

1

Tipuri de celule

 Celulă  Celulă
animală vegetală

2

Deosebiri între celula
animală, și vegetală

 Celula vegetală:  Celula animală:

 Are perete  Nu are perete
celular celular

 Sistemul  Sistemul
vacuolar este vacuolar este
foarte dezvoltat slab dezvoltat

 Prezintă  Plastidele sunt
plastidele absente

 Organitele diges  Macromoleculel
tiei celulare sunt, e organice sunt
mai ales, degradate de
vacuolele lizozomi

 Rezervele
glucidele sunt
constituite, în
primul rând, din
amidon

3

Celulele procariote și
eucariote:

 Celulele  Celulele
procariote: eucariote:

4

Deosebirile dintre
celulele eucariote și
procariote.

Celulele Celulele
procariote eucariote

 1. Nu  1. Au un nucleu
este prezent bine diferențiat.
nucleul bine
diferențiat.  2.
Moleculele linea
 2. Există re de ADN sânt
nucleoid lipsit de cu proteine și
membrană ARN.
nucleară.
 3. Peretele
 3.Perete celular celular conține
rigid. polizaharide:
Celuloză,
 4. Ribozomii sunt Chitină
ceva mai mici
decât la  4.Ribozomii sunt
eucariote (70S) mai mari ca la
procariote (80S)

5


Click to View FlipBook Version