The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Novine o Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nikolinazobenica, 2019-04-10 11:03:19

Moj odsek

Novine o Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

ODSEK ZA
GERMANISTIKU

FILOZOFSKI
FAKULTET

UNIVERZITET
U NOVOM
SADU

GODINA 1,
BROJ 1,
9.4.2019.

O našem gradu i fakultetu

“Ko jednom Novi Sad
dođe u Novi
Sad, zauvek tu Novi Sad je grad na Dunavu koji krasi kulturno bogatstvo i raznolikost, grad u
ostavi svoje kojem se svako oseća dobrodošao i u koji se rado vraća. Simbol grada je
Petrovaradinska tvrđava koja se izdiže na obali Dunava i s visine gleda
srce.” nemiran grad u ravnici. U blizini „srpske Atine“ je i Fruška gora, prošarana
mnoštvom pešačkih staza, ugostiteljskih objekata i manastira.
Novi Sad je proglašen za prestonicu mladih 2019. godine i za Evropski grad
kulture za 2021. godinu, a s brojnim međunarodnim festivalima i drugim
kulturnim i sportskim manifestacijama privlači goste iz regiona i sveta tokom
cele godine.

Novi Sad je jedini Filozofski fakultet u Novom Sadu
grad u Srbiji koji
Među kulturnim i obrazovnim institucijama u Novom Sadu se ističe
univerzitetski kampus koji je smešten pored Dunava – upravo Filozofski
fakultet gleda na reku i zelenu obalu. Naš fakultet je jedan od najstarijih na
Univerzitetu i odlikuje se raznolikošću i bogatstvom jezika, književnosti i
kultura koje se ovde izučavaju pored drugih društveno-humanističkih oblasti
(filozofija, sociologija, psihologija, istorija, žurnalistika ...).

ima svoj

univerzitetski

kampus.

O našem odseku

Odsek Vannastavne aktivnosti

Odsek za germanistiku je prvobitno osnovan U okviru Odseka se organizuju brojne
kao Katedra za nemački jezik i književnost vannastavne aktivnosti kao što su pozorišne
1954. godine, i jedan je od najstarijih odseka predstave, karaoke na nemačkom jeziku,
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Trenutno dani poezije, festivali nauke i slično.
je na Odseku angažovano šesnaest nastavnika i Studenti učestvuju u različitim
saradnika, kao i jedan DAAD lektor. međunarodnim projektima, letnjim školama
U okviru nastave i nauke se izučavaju nemački i radionicama.
jezik i lingvistika, nemačka književnost, Jedna od vannastavnih aktivnosti je i izrada
nemačka kultura, didaktika nemačkog jezika i našeg prvog elektronskog časopisa na
književnosti, kao i studije prevođenja. nemačkom jeziku.
Studenti se obučavaju za rad u nastavi, za
prevodioce, kao i za poslove u različitim Naše aktivnosti možete da pratite na našoj
kulturnim institucijama (fondacije, mediji...). fejsbuk stranici: Germanistik Novi Sad (URL:
Zahvaljujući razvijenom sistemu razmene naši https://www.facebook.com/
studenti mogu da provedu izvesno vreme na groups/32298553191/)
studijama u Nemačkoj i Austriji, što doprinosi
poboljšanju njihovih jezičkih i (inter)kulturnih
kompetencija.

O kreativnosti naših studenata

Žanrovi nemačke dečije književnosti

U okviru izbornog predmeta Žanrovi nemačke dečije književnosti (realizovan u letnjem
semestru 2018. godine) studentkinje su imale priliku da pokažu svoju kreativnost prilikom
prezentovanja različitih žanrova dečije književnosti po svom izboru. Njihova mašta je mogla
slobodno da dođe do izražaja, kao i njihovi (skriveni) umetnički talenti— u zavisnosti od teme
koju su odabrale.

Bajke braće Grim

Jedna grupa studentkinja je za prezentaciju odabrala
bajku Ivica i Marica. Osmislile su i pripremile celu
scenu: u pozadini su na projektoru prikazane slike iz
bajke, jedna studentkinja je čitala tekst, a ostale su
glumile i izgovarale dijaloge iz bajke. Čak su bile i
obučene tako da se približe likovima. Igra svetla i
teme je doprinela stvaranju odgovarajuće atmosfere.

Stručna literatura za decu Dečija lirika

Kad smo se pozabavili stručnom ili popularno- Prilikom obrade pesama za decu smo
naučnom literaturom za decu, studentkinje su
dobile zadatak da osmisle kreativan način da deci pevali karaoke uz dečije pesme na
približe nazive životinja na nemačkom jeziku. Kao
rezultat grupnog rada, nastala su tri kombinacije jutjubu, studentkinje su pisale i
teksta i slike.
prevodile pesme i pokazale svoju

jezičku kreativnost – nimalo lak

zadatak, jer je prevođenje dečije

poezije poseban izazov.

Ako želite da pođete našim putem,

potražite i vi dečije pesme na jutjubu.

Ovo nam je bila jedna od omiljenih —

savršena za učenje boja :).

URL: https://www.youtube.com/

watch?v=6wNgZq9vBTc

Grün grün grün
sind alle meine

Kleider


Click to View FlipBook Version