The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KESANTUNAN BERBAHASA DALAM SISTEM SAPAAN (KUMPULAN 2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Alya Syasha, 2022-04-04 21:40:09

KESANTUNAN BERBAHASA DALAM SISTEM SAPAAN (KUMPULAN 2)

KESANTUNAN BERBAHASA DALAM SISTEM SAPAAN (KUMPULAN 2)

KESANTUNAN
BERBAHASA DALAM

SISTEM SAPAAN

ALIYAA SYADHIRA
SITI NAJWA NAJIHA

ALYA SYASHA

ISI KANDUNGAN

1 Pengenalan 4 Gelaran Kurniaan
Kerajaan

2 Gelaran 5 Gelaran Kurniaan
Pergaulan Formal Ikhtisas

3 Gelaran Warisan 6 Gelaran
Keagamaan

PENGENALAN

★ Kesantunan berbahasa atau bahasa banyak bergantung kepada pemilihan kata sapaan
atau panggilan hormat yang tepat

★ Sistem sapaan didefinisikan sebagai kaedah yang digunakan oleh masyarakat atau
bangsa untuk menegur atau menyapa seseorang, baik dalam konteks rasmi atau tidak
rasmi

★ Bahasa sapaan berfungsi sebagai penghubung langsung antara pihak yang menyapa
dengan pihak yang disapa

★ Bahasa sapaan perlu digunakan dengan betul dan sesuai mengikut konteks semasa
berkomunikasi supaya dapat menjaga air muka orang lain serta tidak menyinggung
perasaan orang lain

★ Antara susunan kata yang digunakan semasa membuat sapaan dan panggilan iaitu

○ Sapaan yang lengkap dengan kata rujukan kehormat, gelaran atau pangkat yang
disandang dan nama peribadi yang lengkap

○ Sapaan ringkas yang menyebut nama gelaran dan/atau pangkat dengan atau tanpa nama
peribadi

01 GELARAN
PERGAULAN
FORMAL

GELARAN PERGAULAN FORMAL

Pergaulan formal dimaksudkan sebagai
pergaulan yang menunjukkan adanya
sekatan sosial tertentu sama ada sekatan

pangkat dalam pekerjaan atau
kedudukan sosial, atau sekatan sosial
yang berlaku apabila si penyapa tidak
begitu mengenali antara satu sama lain

CONTOH GELARAN PERGAULAN FORMAL

Tuan Encik, Cik Puan

Digunakan untuk lelaki Boleh digunakan untuk Untuk perempuan sahaja
yang lebih tinggi orang lelaki yang lebih yang pangkatnya lebih
tinggi daripada kendiri,
pangkatnya daripada tinggi pangkatnya, dan perempuan yang
kendiri, dan orang lelaki daripada kendiri seperti
mempunya gelaran Doktor,
bergelar Haji, Doktor, Encik Ahmad atau Cik Profesor dan sebagainya
Profesor dan Syed Ahmad

CONTOH GELARAN PERGAULAN FORMAL

Saudara Saudari Tetuan

digunakan untuk orang digunakan untuk hanya digunakan
lelaki atau perempuan perempuan sahaja dalam surat rasmi yang
yang seumur dengan dalam konteks yang ditujukan kepada para
kendiri atau lebih muda, pemilik atau pentadbir
dan hubungannya belum sama dengan
rapat dengan kendiri penggunaan gelaran syarikat perniagaan
atau digunakan dalam (termasuk syarikat
rujukan kepada ahli-ahli saudara guaman) seperti:

dalam mesyuarat, TEtuan Syarikat
perbahasan dan Sinaran Sdn.Bhd.
sebagainya

02 GELARAN
WARISAN

GELARAN WARISAN

Gelaran warisan merupakan
gelaran yang diwarisi oleh

seseorang sejak
kelahirannya

CONTOH GELARAN WARISAN

JENIS CONTOH

Gelaran warisan daripada keturunan ● Raja (Perak dan Selangor)
raja-raja yang memerintah sama ada pada ● Tunku/Ungku (Johor dan Hegeri
zaman dahulu atau sekarang
Sembilan
Gelaran warisan daripada keturunan orang ● Tengku/engku (Kelantan, Pahang,
besar-besar
Kedah dan Terengganu)
● Pangeran, Pangeran Anak, Pangeran

Muda (Brunei Darussalam)
● Abang (Sarawak)
● Datu (Sabah)
● Awangku, Dayangku (Brunei)
● Megat, Puteri, Meor (Perak)
● Nik (Kelantan)
● Tan (Kedah)
● Tun (Terengganu)
● Wan (Kelantan dan Terengganu)

CONTOH GELARAN WARISAN

JENIS CONTOH
Gelaran warisan daripada keturunan ● Syed/ Sayid (lelaki)
Nabi Muhammad SAW ● Syarifah (perempuan)
● Sesetengah pihak mengatakan
Gelaran warisan daripada keturunan
yang berasal dari luar Malaysia bahawa gelaran Syarif, Sheikh
dan Siti juga tergolong ke dalam
gelaran jenis ini
● Raden (Jawa)
● Daeng (Bugis)
● Sidi
● Sutan (Minangkabau)
● Teuku dan Teungku (Aceh)

03 GELARAN
KURNIAAN
KERAJAAN

GELARAN KURNIAAN KERAJAAN

Gelaran kurniaan kerajaan ialah
gelaran yang dianugerahkan oleh
kerajaan dari semasa ke semasa

kepada individu yang dianggap
berjasa

CONTOH GELARAN KURNIAAN KERAJAAN

GELARAN BAHASA SAPAAN

Tun, Toh Puan, Tan Sri, Puan Sri, Datin Gelaran ini tidak perlu diberi rujukan
Paduka Tuan, Puan, Encik atau Cik kecuali
mereka mempunyai gelaran lain
seperti Doktor, Profesor, Tengku atau
Haji.

Contoh: Tun Dr. Ismail
Tan Sri Tengku Ahmad

04 GELARAN
KURNIAAN
IKHTISAS

GELARAN KURNIAAN IKHTISAS

Gelaran kurniaan ikhtisas ialah
gelaran yang diberikan kepada
seseorang yang memperoleh
kejayaan dalam bidang akademik
atau ikhtisas, juga dikenali sebagai

gelaran profesional

CONTOH GELARAN KURNIAAN IKHTISAS

GELARAN BAHASA SAPAAN

Profesor, Doktor, Jeneral, Cikgu, Ustaz Bentuk panggilan serupa dengan
gelaran ikhtisas yang ada pada mereka
Contoh: seseorang guru agama
dipanggil ustaz

Kata Sapaan: Tuan/ Puan boleh
diletakkan sebelum gelaran Profesor
dan Doktor
Contoh: Tuan Doktor, Puan Profesor

05 GELARAN
KEAGAMAAN

GELARAN KEAGAMAAN

Dalam masyarakat Melayu yang
beragama Islam, terdapat

beberapa gelaran bersesuaian
dengan kedudukan mereka dalam

hal keagamaan

CONTOH GELARAN KEAGAMAAN

Sahibul Haji/Hajjah Lebai
Samahah
Umat Islam yang Satu pengiktirafan dan
Mufti/sarjana yang sudah selesai penghormatan
membuat keputusan
penting tentang agama menunaikan haji masyarakat terhadap
seseorang apabila
Islam mereka melihat

kewarakan dan akhlak
yang baik yang terdapat

pada diri seseorang

RUJUKAN

● http://iamaina01.blogspot.com/2016/06/gelaran-hormat-i-gelaran-anugerah-i.html
● http://cikgunoorsgi.blogspot.com/2010/10/kesantunan-bahasa.html
● http://hemajoo95.blogspot.com/2013/08/tutorial-5-bahasa-sapaan-dalam.html
● https://dokumen.tips/dpcuments/bmk-gelaran-warisan-etc.html

SEKIAN,

TERIMA KASIH.

CRÉDITOS: Esta plantilla de presentación fue
creada por Slidesgo, que incluye iconos de

Flaticon, infografías e imágenes de Freepik e
ilustraciones de Storyset

Por favor, conserva esta diapositiva para atribuirnos


Click to View FlipBook Version