The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PERTANDINGAN PEMENANG BULANAN REKOD BACAAN NILAM BERKUALITI 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by skspnilam, 2021-10-27 02:23:54

KERTAS KERJA PROGRAM NILAM 2021

PERTANDINGAN PEMENANG BULANAN REKOD BACAAN NILAM BERKUALITI 2021

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PINANG
08000 SUNGAI PETANI KEDAH DARUL AMAN

KERTAS KERJA

PERTANDINGAN PEMENANG BULANAN
REKOD BACAAN NILAM 2021

TARIKH PELAKSANAAN :

1 DISEMBER 2021 HINGGA 31 DISEMBER 2021

1

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PINANG
08000 SUNGAI PETANI KEDAH DARUL AMAN

TEL : 04-4214540

KERTAS KERJA
PERTANDINGAN PEMENANG BULANAN REKOD BACAAN NILAM 2021

1.0 Pendahuluan :

NILAM iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunan semua
aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan
yang sesuai. Pelaksanaan pertandingan ini adalah merupakan salah satu program yang
meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan
secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan. Program ini ialah satu usaha
Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca di
kalangan murid. Bahagian Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran
yang ditugaskan untuk menyelaras program ini. Dengan adanya pelaksanaan program-
program yang berkaitan, diharap dapatlah mencapai matlamat yang diinginkan.
.
2.0 Rasional :

Satu strategi untuk melibatkan semua warga SK Seri Pinang khususnya murid menyertai
program NILAM sehingga wujudnya tabiat dan budaya membaca. Program-program yang
dirancang dan dilaksanakan juga merupakan inisiatif untuk melahirkan generasi yang berilmu
pengetahuan dan berketrampilan dalam pelbagai aspek.

3.0 Objektif:

i. Menjadikan murid banyak membaca termasuk semua bidang, bahan berkualiti dan
bukan sahaja pembacaan yang berorientasikan peperiksaan

ii. Menggerakkan program dan aktiviti galakan membaca

2

iii. Meningkatkan minat membaca yang berterusan
iv. Memperkasakan pelaksanaan Program NILAM dengan penglibatan yang lebih jitu

dalam kalangan masyarakat
v. Memberi pendedahan kepada murid tentang dunia pembacaan.
vi. Melahirkan tokoh murid yang berketerampilan dalam bidang pembacaan.
vii. Menampilkan murid yang mengamalkan ciri ciri pembaca yang berkualiti
viii. Menerapkan penulisan perekodan bahan bacaan yang berkualiti

4.0 Kumpulan Sasaran :

Semua Murid Sekolah SK Seri Pinang

5.0 Jangka masa Pelaksanaan:

1 Disember 2021 hingga 31 Disember 2021.

6.0 Jawatankuasa Induk:

Penasihat : GURU BESAR SK SERI PINANG
(CIKGU NORHAYATI BINTI OTHMAN)

Pengerusi 1 : PK PENTADBIRAN
(CIKGU SALIZA BINTI ABDUL RAZAK)

Pengerusi 2 : PK HAL EHWAL MURID
Pengerusi 3 (USTAZ SHIKIMAN MANSOOR BIN IDRIS)
Pengerusi 4
: PK KOKURIKULUM
(CIKGU MUHAMAD SAHLAN BIN ISA)

: PK PETANG
(CIKGU NOORAIDA BT KHAMIS)

3

Guru Pusat Sumber : CIKGU ZARINA BINTI CHE MAN

Setiausaha 1 : CIKGU IZWANNA BINTI KAMARUDIN

Setiausaha 2 CIKGU SYUHAILA BINTI IBRAHIM

Ahli Jawatankuasa : GURU KELAS
: GURU BAHASA MELAYU
: GURU BAHASA INGGERIS

7.0 Proses Gerak Kerja Pertandingan :

Melaksanakan Sesi Penyampaian Mengumpul Jumlah Rekod
Hadiah Kepada Para Pemenang Terbanyak Bulan Disember
(REKOD BERKUALITI)
(REKOD BERKUALITI)
(Tindakan Guru BM )
(Tindakan AJK NILAM )

PROSES GERAK KERJA
PERTANDINGAN

PEMENANG BULANAN
REKOD BACAAN NILAM

2021

Mendapatkan nama murid Menyimpan Data Rekod di
‘link’ E-NILAM
rekod terbanyak
(Tindakan Guru BM )
(REKOD BERKUALITI)
di ‘link’ E-NILAM

(Tindakan Guru NILAM )

4

8.0 Peruntukan Kewangan : KUANTITI & JUMLAH
HARGA
BARANG
1 Orang ( RM 7.00) 10 orang x (RM 7.00)
i) Hadiah = RM 70.00
- Buku
- Alat tulis
- Sijil

JUMLAH KESELURUHAN RM 70.00

9.0 Penutup

Diharapkan program yang dirancang ini dapat dijalankan dengan lancar dan jayanya.
Kerjasama daripada semua pihak amat diharapkan agar Pertandingan Pemenang Bulanan
Rekod Bacaan NILAM 2021 yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Seri Pinang dapat
melahirkan generasi yang mempunyai ketrampilan sebagai seorang insan yang berilmu
pengetahuan tinggi.

Disediakan Oleh :

.............................
(CIKGU IZWANNA BINTI KAMARUDIN)
Penyelaras NILAM Sesi Pagi
SK Seri Pinang

5

Disemak Oleh :
.............................
(CIKGU SALIZA BINTI ABDUL RAZAK)
Penolong Kanan Pentadbiran
SK Seri Pinang
Disahkan Oleh:
................................
(CIKGU NORHAYATI BINTI OTHMAN)
Guru Besar
SK Seri Pinang

6

LAMPIRAN : IKLAN PERTANDINGAN

7


Click to View FlipBook Version